Administrere områder og områdesamlinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Områder blir vanskelige å vedlikeholde, utdaterte og mindre nyttige hvis for mange personer besøker området med forskjellige formål. Hvis det samme området for eksempel brukes til å spore kunder, lagre firmapolicyer og dele dokumenter om produkter under utvikling, blir området mye vanskeligere å organisere og kan raskt bli overfylt. Hvis du på den andre siden har for mange områder, kan det være vanskelig å finne den ønskede informasjonen.

I denne artikkelen

Finne ut hvor mange områder og områdesamlinger

Bestemme om du vil bruke områdesamlinger eller sekundære områder

Utforme hierarkiet for området

Bruk av skjerm-nettsted

Behandle ubrukte webområder

Bestemme antall områder og områdesamlinger

En rekke faktorer spiller inn når du skal bestemme hvor mange områder og områdesamlinger du trenger, blant annet følgende:

 • Hvor mange personer som skal bruke områdene.

 • Hvordan personene som bruker områdene, er relatert til hverandre eller samvirker med hverandre.

 • Hvordan personer skal bruke området.

 • Hvilken type innhold du forventer å lagre på områdene.

 • Hvor omfattende informasjonen som du prøver å organisere, er.

Du bør bestemme listen over formål og brukere av områder, og bestemme hvor mange individuelle områder du trenger.

Til toppen av siden

Bestemme om du skal bruke områdesamlinger eller sekundære områder

Du bør bestemme om du vil opprette områdene som webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger, eller som sekundære områder innenfor den samme områdesamlingen. Denne beslutningen er basert på hvor mye områdene har til felles, om du vil ha mulighet til å administrere dem enkeltvis, og om du vil dele elementer som navigasjon eller søk.

Innenfor en områdesamling kan alle områder bruke de samme følgende elementene:

 • Navigasjonsfelt (øverste koblingslinje og brødsmulefelt)

 • Innholdstyper

 • Arbeidsflyter

 • Sikkerhetsgrupper

 • Oppslagsfelt på tvers av lister

 • Søkeområde

 • Funksjonssett

Velg webområder på øverste nivå i separate områdesamlinger når du vil gjøre følgende:

 • Bruke separat sikkerhet for ulike områder.

  Obs!: Selv om du kan ha unike tillatelser for et sekundært område, kan det hende at du ikke vil at de to områdene skal ha noen felles brukere og tillatelser. I slike tilfeller bør du bruke separate områdesamlinger.

 • Flytte områdesamlingen til en annen database senere.

 • Sikkerhetskopiere eller gjenopprette bare dette området.

 • Bruke en arbeidsflyt bare på dette området.

 • Bruke kvoter til å administrere mengden plass som opptas av hvert område, separat.

 • Desentralisere administrasjonen og la administratorer for områdesamling utføre oppgaver som for eksempel å godta forespørsler om tilgang eller bekrefte områdebruk.

Velg sekundære områder innenfor samme områdesamling når du vil gjøre følgende:

 • Dele navigasjon mellom områder.

 • La sekundære områder arve tillatelser fra overordnede områder.

 • Dele lister mellom områder.

 • Dele utformingselementer (for eksempel temaer eller stiler) mellom områder.

Til toppen av siden

Utforme hierarkiet for et område

Webområder eksisterer vanligvis i et hierarki. Øverst i hierarkiet er webområdet på øverste nivå. Under dette området på øverste nivå kan det være flere sekundære områder (inkludert dokumentarbeidsområder og arbeidsområder for møter), og hvert sekundære område kan inneholde andre sekundære områder. Hele strukturen for et webområde på øverste nivå og alle de sekundære områdene kalles en områdesamling.

Du kan bruke et verktøy for områdeplanlegging som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel den nedlastbare malen for Microsoft Office Visio-tegninger og -diagrammer, eller andre metoder til å opprette et diagram over områdehierarki, inkludert alle områdesamlinger, webområder på øverste nivå og sekundære områder du trenger.

Til toppen av siden

Overvåke områdebruk

Hvis du vil vite hvilken påvirkning webområdet ditt har, må du spore hvor mange brukere som besøker webområdet, typen og antall treff området får, og annen informasjon om områdebruk. Sammendrag og detaljerte bruksrapporter gir informasjon som for eksempel følgende:

 • Antall treff per side

 • Antall unike brukere

 • Informasjon om webleser og operativsystem

 • Henvisende domener og URL-adresser

Det kan være nyttig å spore bruksinformasjon for å identifisere hvilket innhold på området som er mye brukt (og derfor bør beholdes), og hvilket innhold som ikke er mye brukt (og som eventuelt kan arkiveres). I tillegg til bruksstatistikk for området, kan du spore hvor mye lagringsplass området tar opp, og aktivitetsnivået som genereres av området. Windows SharePoint Services 3.0 samler denne informasjonen som del av sporingen av kvoter for områder.

Du kan beholde kontrollen over server-ressurser og overvåke nøye områder som lagringsplass ved å merke kvoter som er angitt for områder som områdeeier.

For å administrere områder og serverressurser kan administratoren av den lokale serverdatamaskinen angi kvoter som brukes til å begrense mengden lagring som er tilgjengelig på et område, og antall brukere som legges til i en områdesamling. Disse kvotene sørger for at ett område ikke tømmer så mange ressurser at andre områder ikke lenger kan fungere.

Serveradministratoren kan bruke låser for å hindre områder i å overskride lagringskvotegrensene, og for å blokkere tilgang til et område for alle brukerne, hvis det er nødvendig.

Et område kan låses automatisk når det overskrider den maksimale lagringskvoten. Serveradministratoren kan også låse et område manuelt, for eksempel hvis policyen for områdebruk er brutt. Resultatet av et låst område varierer avhengig av typen lås:

 • Når et område låses fordi lagringskvotegrensen er overskredet, vil brukere som forsøker å laste opp nytt innhold, få en feilmelding om for liten diskplass.

 • Når et område låses manuelt, vil brukere som forsøker å vise området, få melding om nektet tilgang.

Hvis områdene er låst fordi lagringskvotegrensen er overskredet, kan ikke områdeadministratorer låse opp områder på egen hånd. Bare en serveradministrator kan fjerne en manuell lås. Hvis du vil vite mer om gjeldende kvoteverdier og data for området, kontakter du serveradministratoren.

Vise kvotedata for et område

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Velg Innstillinger for webområde på et område som Områdehandlinger-menyen er tilpasset for, og klikk deretter innstillingene du vil vise.

 1. På siden Innstillinger for webområde, i delen Administrasjon av områdesamling, klikker du Sammendrag av bruk.

 2. Hvis du vil vise detaljer om lagringen som brukes, klikker du Tildeling av lagringsplass i delen Lagring.

 3. På siden Tildeling av lagringsplass, i delen Velg en visning, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil vise tildeling av lagringsplass for dokumentbiblioteker, klikker du Dokumentbiblioteker.

  • Hvis du vil vise tildeling av lagringsplass for dokumenter, klikker du Dokumenter.

  • Hvis du vil vise tildeling av lagringsplass for lister, klikker du Lister.

  • Hvis du vil vise tildeling av lagringsplass for elementer i papirkurven, klikker du Papirkurv.

Til toppen av siden

Administrere ubrukte områder

Hvis du vil kontrollere antallet ubrukte webområder på serveren, kan du sende varsler til eiere av områdesamlinger, der eierne blir bedt om å bekrefte at områdesamlingene er i bruk. Ubekreftede områdesamlinger kan også slettes automatisk. Denne funksjonen kan aktiveres og konfigureres i Sentraladministrasjon.

Bruksbekreftelser ligner på advarsler. Når du oppretter en områdesamling, legges området til i databasen og loggføres som et aktivt område. Etter et gitt tidsintervall sendes det en en e-postvarsling til eieren av områdesamlingen, der eieren blir bedt om å bekrefte den ubrukte områdesamlingen på nytt eller slette den. E-postvarslingen inneholder koblinger til å bekrefte at en områdesamling er aktiv eller til å slette områdesamlinger. Når en e-postvarsling er sendt til eieren av områdesamlingen, er følgende tre utfall mulige:

 • Hvis området er i bruk, bekrefter eieren av områdesamlingen at områdesamlingen er aktiv og områdesamlingen bevares. Når eieren klikker koblingen for bekreftelse, fornyes sertifiseringsdatoen for området.

 • Hvis områdesamlingen ikke er i bruk, kan eieren slette områdesamlingen ved å følge instruksjonene i e-postvarslingen, eller gjøre ingenting. Eieren fortsetter å motta regelmessige e-postvarslinger i samsvar med tidsintervallet som er angitt av serveradministratoren, til eieren bekrefter at områdesamlingen er i bruk eller sletter områdesamlingen.

 • Hvis området ikke er i bruk, og serveradministratoren har aktivert funksjonen for automatisk sletting, sendes det e-postvarslinger til eieren av områdesamlingen et bestemt antall ganger. Hvis eieren av områdesamlingen ikke bekrefter at områdesamlingen er i bruk, slettes områdesamlingen automatisk.

Følgende gode fremgangsmåter anbefales for å sikre at områder ikke slettes automatisk:

 • Krev en sekundær kontakt når brukere oppretter områdesamlinger.

  Som standard vises oppretteren av områdesamlingen som eieren av områdesamlingen. Avhengig av konfigurasjonen må brukeren også angi en sekundær kontakt for områdesamlingen. Bekreftelsesvarsler sendes automatisk til eieren av områdesamlingen og en eventuell sekundær kontakt.

 • Hold organisasjonen informert om ferier og permisjoner.

  Hvis for eksempel en eier av en områdesamling er utilgjengelig i fire uker, og serveradministratoren har angitt at områdesamlinger skal slettes etter fire uker uten bekreftelser, kan det hende at området slettes uten at eieren får sjansen til å gi en bruksbekreftelse.

 • Sørg for å sikkerhetskopiere områdesamlingen regelmessig, slik at du kan gjenopprette den seneste versjonen hvis en områdesamling slettes utilsiktet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×