Administrere lagringsgrenser for nettstedssamlinger

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

SharePoint Online i Office 365 er tildelt et antall lagringsplass som er basert på din antall brukere (se SharePoint Online begrensninger). Lagringsplassen er tilgjengelig for alle områdesamlinger i leieren, og fungerer som et sentralt ressursutvalg som alle kan tegne. Du, den globale administratoren trenger ikke å divvy opp lagringsplass eller tildeler plass som er basert på Bruk på nytt. Alt håndteres automatisk: områdesamlinger bruke hva de trenger når de trenger det, opptil maksimum 25 terabyte (TB) per områdesamling. Hvis du finner ut at lagringsplass-utvalget er lite, kan du alltid kjøpe mer lagringsplass gjennom administrasjonssenteret i SharePoint Online til en kostnad per gigabyte (GB) per måned.

Modellen for samlet lagringsplass er ny i SharePoint Online. Eksisterende kunder kan dra nytte av den ved å sette alternativet for lagringsadministrasjon til automatisk. Når du gjør dette, ser SharePoint Online bort fra eventuelle eksisterende grenser du hadde satt tidligere for områdesamlingene, og tilbakestiller alle disse til 1 TB. Nye Office 365-kunder vil ha modellen for samlet lagringsplass aktivert som standard.

Administrere lagringsgrenser automatisk

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Automatisk i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

  Innstillinger-skjermen for Office 365 SharePoint Online med Administrasjon av områdesamling uthevet
 6. Klikk OK.

Hvis du foretrekker å finjustere lagringsplassen som skal fordeles på områdesamlingene, kan du sette alternativet for administrasjon av lagringsplass til manuelt og angi individuelle lagringsgrenser for områdesamlinger. I slike tilfeller anbefaler vi at du også angir et e-postvarsel, slik at du og andre administratorer blir varslet når områdesamlingene nærmer seg lagringsgrensen.

Viktig: SharePoint Online beregner nå lagring i gigabyte (GB) i stedet for megabyte (MB) og bare fulle heltall er tillatt. Dette påvirker ikke den totale lagringsplassen din i SharePoint Online.

Administrere lagringsgrenser manuelt

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Manuelt i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

 6. Klikk OK.

Angi lagringsgrense

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Nettstedssamlinger-fanen velger du én eller flere nettstedssamlinger fra listen.

 5. Velg Lagringskvote. Hvis lagringskvoteknappen ikke er aktiv, velger du nettstedssamlingen du ønsker å angi en kvote for, i listen nedenfor.

  Områdesamlinger-fanen med Lagringskvote-knappen uthevet
 6. Angi maksimalt antall megabyte som skal tildeles hver områdesamling, i Begrens lagringskvote.

 7. Merk av i boksen for å sende e-post til administratorene for områdesamlingene når de nærmer seg lagringsgrensen. Angi et tall fra 1 til 100 for hvor mange prosent av grensen som skal nås før e-postvarselet sendes ut.

  Dialogboksen Angi lagringskvote

  Tips!: Det kan hende at du må oppdatere prosenten til e-postvarselet basert på nye konverterte lagringmål.

 8. Klikk Lagre.

Når administratorer for områdesamlinger angi lagringsgrenser til "manuell", må de til å overvåke regelmessig det å sikre at ytelsen og produksjon ikke påvirkes. Når du har angitt en begrensning av lagringsplass for områdesamlinger manuelt anbefaler vi at administratorer også angi varsle e-post slik at de før når grensen for en områdesamling. Lagringsplass kvote advarsel e-postmeldingen sendes vanligvis ukentlig, men sendes bare etter at en områdesamling når det angitte advarselsnivået. Slik at områdeadministratorer ofte mottar e-post for lagringsplass kvote advarsel senere enn det som er nødvendig, For eksempel hvis disken Kvoteadvarsel tidtakerjobben – som utløser advarsel e-post – planlegges ukentlig og sender e-postmeldingen advarsel hver søndag, men kommer til en områdesamling i advarsel kvotegrense på mandag, administratoren ikke mottar varsle e-post for 6 dager. Det er sjansen at denne områdesamlingen kan nå maksimal lagringsgrense før administratoren mottar varsle e-post. Dette kan forårsake områdesamlingen settes til skrivebeskyttet og Stopp produksjon.

Når lagringsgrenser for nettstedssamlinger er satt til manuell, administratorer må overvåke følgende:

 • Bruk av vanlig lagringsplass for områdesamlinger

 • analysere trender for bruk og mønstre

 • tildele tilgjengelig lagringsplass for områdesamlinger som trenger mer plass på nytt

 • konfigurere advarselsnivåer

Vi har angitt etPowerShell-skript som administratorer kan bruke til å overvåke områdesamlingene. Denne Windows PowerShell-skript henter dataene, skriver og sender deretter lagringsplass advarsel varslene til administratoren.

 1. Installere SharePoint Online Management Shell.

  Se referanse i den elektroniske dokumentasjonenWindows PowerShell for SharePoint Server 2016 for tillatelser og den mest oppdaterte informasjonen om Windows PowerShell for SharePoint-produkter.

 2. Kopier følgende tekst med variable deklarasjoner, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Du må angi alle verdiene skal være spesifikke for organisasjonen din. Lagre filen, og gi den navnet "GetEmailWarning.ps1".

  Merknad: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil med filtypen .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Hvor:

  • <GA Account or Tenanat Admin> er global administrator eller leier administratorkontoen for områdesamlingen.

  • <Password> er passordet for den globale eller leier administratorkontoen som du bruker i områdesamlingen.

  • <SharePoint Admin Center Url> er URL-adressen for SharePoint-administrasjonssenteret.

  • <Local folder path> er den lokale banen til mappen der du vil at dataene som er lagret.

  • <smtpserver> er navnet på SMTP-serveren.

  • <Tenant admin account> er kontoen som vises i fra-linjen i e-advarsel.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> er kontoen som skal motta e-post-advarsel.

 4. Endre til den lokale mappen der du lagret skriptfilen i Administrasjonskonsoll for SharePoint .

  ./GetEmailWarning.ps1

  Når skriptet er fullført, opprettes en tekstfil der du angav i <Local folder path> variabelen i skriptet.

SharePoint Online lagringskvoten er endret ikke, men en annen metrisk brukes. Tidligere, SharePoint-lager ble beregnet i megabyte (MB), og nå den beregnes i gigabyte (GB), ved hjelp av bare full heltall. Hvis du tidligere har angitt lagringskvote i MB, den konverteres til GB (1024 MB = 1 GB) og rundet av nedover til nærmeste heltall. Slik at en verdi på 5000 MB blir 4 GB. Du kan angi minimum 1 GB per områdesamling. Hvis du angir lagringskvote SharePoint Online ved hjelp av PowerShell, avrundes verdien opp til nærmeste heltall GB for å hindre en verdi på mindre enn én GB gjøre til 0 GB.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Begrensninger for SharePoint Online

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×