Administrere lagringsgrenser for nettstedssamlinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint Online i Office 365 er tildelt et antall lagringsplass som er basert på din antall brukere (se SharePoint Online begrensninger). Lagringsplassen er tilgjengelig for alle områdesamlinger i leieren, og fungerer som et sentralt ressursutvalg som alle kan tegne. Du, den globale administratoren trenger ikke å divvy opp lagringsplass eller tildeler plass som er basert på Bruk på nytt. Alt håndteres automatisk: områdesamlinger bruke hva de trenger når de trenger det, opptil maksimum 25 terabyte (TB) per områdesamling. Hvis du finner ut at lagringsplass-utvalget er lite, kan du alltid kjøpe mer lagringsplass gjennom administrasjonssenteret i SharePoint Online til en kostnad per gigabyte (GB) per måned.

Modellen for samlet lagringsplass er ny i SharePoint Online. Eksisterende kunder kan dra nytte av den ved å sette alternativet for lagringsadministrasjon til automatisk. Når du gjør dette, ser SharePoint Online bort fra eventuelle eksisterende grenser du hadde satt tidligere for områdesamlingene, og tilbakestiller alle disse til 1 TB. Nye Office 365-kunder vil ha modellen for samlet lagringsplass aktivert som standard.

Administrere lagringsgrenser automatisk

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Automatisk i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

  Innstillinger-skjermen for Office 365 SharePoint Online med Administrasjon av områdesamling uthevet
 6. Klikk OK.

Hvis du foretrekker å finjustere lagringsplassen som skal fordeles på områdesamlingene, kan du sette alternativet for administrasjon av lagringsplass til manuelt og angi individuelle lagringsgrenser for områdesamlinger. I slike tilfeller anbefaler vi at du også angir et e-postvarsel, slik at du og andre administratorer blir varslet når områdesamlingene nærmer seg lagringsgrensen.

Viktig!: SharePoint Online beregner nå lagring i gigabyte (GB) i stedet for megabyte (MB) og bare fulle heltall er tillatt. Dette påvirker ikke den totale lagringsplassen din i SharePoint Online.

Administrere lagringsgrenser manuelt

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg Manuelt i Administrasjon av lagringsplass for nettstedssamling.

 6. Klikk OK.

Angi lagringsgrense

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Nettstedssamlinger-fanen velger du én eller flere nettstedssamlinger fra listen.

 5. Velg Lagringskvote. Hvis lagringskvoteknappen ikke er aktiv, velger du nettstedssamlingen du ønsker å angi en kvote for, i listen nedenfor.

  Områdesamlinger-fanen med Lagringskvote-knappen uthevet
 6. Angi maksimalt antall megabyte som skal tildeles hver områdesamling, i Begrens lagringskvote.

 7. Merk av i boksen for å sende e-post til administratorene for områdesamlingene når de nærmer seg lagringsgrensen. Angi et tall fra 1 til 100 for hvor mange prosent av grensen som skal nås før e-postvarselet sendes ut.

  Dialogboksen Angi lagringskvote

  Tips!: Det kan hende at du må oppdatere prosenten til e-postvarselet basert på nye konverterte lagringmål.

 8. Klikk Lagre.

Når administratorer for områdesamlinger angi lagringsgrenser til "manuell", må de til å overvåke regelmessig det å sikre at ytelsen og produksjon ikke påvirkes. Når du har angitt en begrensning av lagringsplass for områdesamlinger manuelt anbefaler vi at administratorer også angi varsle e-post slik at de før når grensen for en områdesamling. Lagringsplass kvote advarsel e-postmeldingen sendes vanligvis ukentlig, men sendes bare etter at en områdesamling når det angitte advarselsnivået. Slik at områdeadministratorer ofte mottar e-post for lagringsplass kvote advarsel senere enn det som er nødvendig, For eksempel hvis disken Kvoteadvarsel tidtakerjobben – som utløser advarsel e-post – planlegges ukentlig og sender e-postmeldingen advarsel hver søndag, men kommer til en områdesamling i advarsel kvotegrense på mandag, administratoren ikke mottar varsle e-post for 6 dager. Det er sjansen at denne områdesamlingen kan nå maksimal lagringsgrense før administratoren mottar varsle e-post. Dette kan forårsake områdesamlingen settes til skrivebeskyttet og Stopp produksjon.

Når lagringsgrenser for nettstedssamlinger er satt til manuell, administratorer må overvåke følgende:

 • Bruk av vanlig lagringsplass for områdesamlinger

 • analysere trender for bruk og mønstre

 • tildele tilgjengelig lagringsplass for områdesamlinger som trenger mer plass på nytt

 • konfigurere advarselsnivåer

Vi har angitt etPowerShell-skript som administratorer kan bruke til å overvåke områdesamlingene. Denne Windows PowerShell-skript henter dataene, skriver og sender deretter lagringsplass advarsel varslene til administratoren.

 1. Installere SharePoint Online Management Shell.

  Se referanse i den elektroniske dokumentasjonenWindows PowerShell for SharePoint Server 2016 for tillatelser og den mest oppdaterte informasjonen om Windows PowerShell for SharePoint-produkter.

 2. Kopier følgende tekst med variable deklarasjoner, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Du må angi alle verdiene skal være spesifikke for organisasjonen din. Lagre filen, og gi den navnet "GetEmailWarning.ps1".

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil med filtypen .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Hvor:

  • <GA Account or Tenanat Admin> er global administrator eller leier administratorkontoen for områdesamlingen.

  • <Password> er passordet for den globale eller leier administratorkontoen som du bruker i områdesamlingen.

  • <SharePoint Admin Center Url> er URL-adressen for SharePoint-administrasjonssenteret.

  • <Local folder path> er den lokale banen til mappen der du vil at dataene som er lagret.

  • <smtpserver> er navnet på SMTP-serveren.

  • <Tenant admin account> er kontoen som vises i fra-linjen i e-advarsel.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> er kontoen som skal motta e-post-advarsel.

 4. Endre til den lokale mappen der du lagret skriptfilen i Administrasjonskonsoll for SharePoint .

  ./GetEmailWarning.ps1

  Når skriptet er fullført, opprettes en tekstfil der du angav i <Local folder path> variabelen i skriptet.

SharePoint Online lagringskvoten er endret ikke, men en annen metrisk brukes. Tidligere, SharePoint-lager ble beregnet i megabyte (MB), og nå den beregnes i gigabyte (GB), ved hjelp av bare full heltall. Hvis du tidligere har angitt lagringskvote i MB, den konverteres til GB (1024 MB = 1 GB) og rundet av nedover til nærmeste heltall. Slik at en verdi på 5000 MB blir 4 GB. Du kan angi minimum 1 GB per områdesamling. Hvis du angir lagringskvote SharePoint Online ved hjelp av PowerShell, avrundes verdien opp til nærmeste heltall GB for å hindre en verdi på mindre enn én GB gjøre til 0 GB.

Se også

Begrensninger for SharePoint Online

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×