Administrere klarerte filplasseringer for Excel-tjenester

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Klarerte filplasseringer er Microsoft Office SharePoint Server 2007-områder, UNC-baner (Universal Naming Convention) eller HTTP-webområder som en server som kjører Excel-beregningstjenester, kan få tilgang til arbeidsbøker fra.

Du kan lage ulike klarerte filplasseringer for ulike formål eller prosjekter, og du kan skreddersy innstillingene og tillatelsene for filplasseringene tilsvarende.

I starten er det ingen klarerte filplasseringen for Excel-tjenester. Du må opprette minst én klarert filplassering for å kunne bruke Excel-tjenester.

Hvis du vil behandle klarerte filplasseringer for Excel-tjenester, åpner du siden Klarerte filplasseringer for Excel-tjenester:

 1. Åpne administrasjonssiden for leverandøren for delte tjenester (SSP).

  Gjør følgende for å åpne administrasjonssiden for leverandøren av delte tjenester:

  1. Klikk Programbehandling i det øverste navigasjonsfeltet.

  2. Klikk Opprett eller konfigurer denne farmens delte tjenester under Delte tjenester for Office SharePoint Server på Programbehandling-siden.

  3. Klikk leverandøren av delte tjenester du vil åpne administrasjonssiden for, på siden Administrer denne farmens delte tjenester.

 2. Klikk Klarerte filplasseringer under Innstillinger for Excel-tjenester på hjemmesiden for administrasjon av delte tjenester.

Hva vil du gjøre?

Legge til en klarert filplassering

Redigere en klarert filplassering

Slette en klarert filplassering

Legge til en klarert filplassering

 1. På siden Klarerte filplasseringer for Excel-tjenester klikker du Legg til klarert filplassering.

 2. På siden Excel-tjenester: Legg til klarert filplassering skriver du inn en adresse for den klarerte filplasseringen under Plassering.

  Adresseformatet må stemme overens med plasseringstypen du angir. Plasseringstypen angis i neste trinn.

  • Velg ett av følgende under Plasseringstype:

   • Windows SharePoint Services. Velg dette alternativet for å angi en URL-adresse for et SharePoint-område som klarert filplassering.

   • UNC. Velg dette alternativet for å angi en delt filressurs som den klarerte filplasseringen ved hjelp av en UNC-adresse.

   • HTTP. Velg dette alternativet for å angi en HTTP-URL-adresse som den klarerte filplasseringen.

  • Hvis du vil at de underordnede plasseringene for den klarerte filplasseringen også skal være klarerte filplasseringer, merker du av for Klarerte underordnede.

   Obs!: Selv om du kan bedre administrerbarheten ved å klarere underordnede, kan du også skape et mulig sikkerhetsproblem ved å tillate at sekundære områder og undermapper av klarerte plasseringer klareres automatisk så snart de er opprettet.

  • I Beskrivelse-boksen kan du velge om du vil gi en beskrivelse av den klarerte filplasseringen for å angi formålet med den.

 3. I boksen Tidsavbrudd for økt under Øktbehandling skriver du inn en verdi i sekunder for hvor lenge en Excel-beregningstjenesterøkt kan være åpen og inaktiv før den lukkes, målt fra slutten på hver åpningsforespørsel.

  Hvis du vil at økten ikke skal ha tidsavbrudd, skriver du inn -1. Hvis du vil at økten skal utløpe på slutten av en enkelt åpningsforespørsel, skriver du inn 0.

  • I boksen Tidsavbrudd for kort økt skriver du inn en verdi i sekunder som en Excel-beregningstjenesteøkt kan være åpen og inaktiv, før eventuell brukerhandling, før økten lukkes, målt fra slutten av første åpningsforespørsel.

   Hvis du vil at økten ikke skal ha tidsavbrudd, skriver du inn -1. Hvis du vil at økten skal utløpe på slutten av en enkelt åpningsforespørsel, skriver du inn 0.

  • I boksen Maksimal forespørselsvarighet skriver du inn en verdi i sekunder for lengste varighet for en enkeltforespørsel i en økt.

   Hvis du vil at forespørselen ikke skal ha noen varighetsgrense, skriver du inn -1.

   Hvis du begrenser hvor lenge en enkeltforespørsel kan vare, kan du redusere risikoen for et tjenestenektangrep.

 4. I boksen Maksimal arbeidsbokstørrelse under Arbeidsbokegenskaper skriver du inn en verdi i megabyte (MB) for maksimumsstørrelsen på arbeidsbøker Excel-beregningstjenester kan åpne.

  Det kan gå ut over ytelsen og ressurstilgjengeligheten når brukere åpner svært store arbeidsbøker. Hvis du ikke styrer den tillatte størrelsen på arbeidsbøker i åpne økter for Excel-beregningstjenester, risikerer du at brukere overstiger ressurskapasiteten og overbelaster serveren.

  I boksen Maksimal diagramstørrelse skriver du inn en verdi i MB for maksimumsstørrelsen på diagram som kan åpnes av Excel-beregningstjenester.

 5. Skriv inn en verdi i sekunder for hvor lenge en automatisk beregnet verdi for en flyktig funksjon kan hurtigbufres, i boksen Levetid for flyktig funksjonshurtigbuffer under Beregningsvirkemåte.

  Hvis du vil beregne den flyktige funksjonen én gang ved åpning, skriver du inn -1. Hvis du vil beregne funksjonen kontinuerlig, skriver du inn 0.

  Velg ett av følgende under Beregningsmodus for arbeidsbok:

  • Fil. Velg dette alternativet for å utføre beregninger som angitt i filen.

  • Manuell. Velg dette alternativet hvis du vil at det bare skal beregnes på nytt når en beregningsforespørsel mottas.

  • Automatisk. Velg dette alternativet hvis du vil at endringer i en verdi skal føre til ny beregning av alle andre verdier som er avhengige av den verdien. Flyktige funksjoner kalles også hvis tidsfristen er utløpt.

  • Automatisk unntatt datatabeller. Velg dette alternativet hvis du vil at endringer i en verdi skal føre til ny beregning av alle andre verdier som er avhengige av den verdien, så lenge verdiene ikke er i datatabellen. Flyktige funksjoner kalles også hvis tidsfristen er utløpt.

 6. Velg ett av følgende i Eksterne data-delen under Tillat eksterne data:

  • Ingen. Velg dette alternativet for å deaktivere alle eksterne datatilkoblinger for den klarerte filplasseringen.

  • Bare biblioteker med klarerte datatilkoblinger. Velg dette alternativet hvis du vil aktivere bare tikoblinger til datakilder som er en del av et klarert bibliotek for datatilkoblinger. Serveren ignorerer innstillinger som er bygd inn i regnearket.

  • Biblioteker med klarerte datatilkoblinger og innebygd. Velg dette alternativet for å be serveren prøve innebygde tilkoblinger til datakilder bare etter at serveren har mislykkes med å prøve tilkoblinger til datakilder som er del av et klarert bibliotek for datatilkoblinger.

   Tips!: Hvis du behandler datatilkoblinger for et lite antall regnearkforfattere, bør du vurdere dette alternativet. På denne måten kan regnearkforfattere bygge inn direkte tilkoblinger til eksterne datakilder i regnearkene og likevel ha tilgang til klarerte biblioteker for datatilkoblinger hvis de innebygde koblingene mislykkes.

   Merk av for Varsel ved oppdatering aktivert under Advarsel ved oppdatering for å vise en advarsel før oppdatering av eksterne data for filer på dette stedet. Når du velger dette alternativet, sikrer du at eksterne data ikke oppdateres automatisk uten at brukeren gjør noe.

   Merk av for Aktiverer stopp ved åpning under Stopp når oppdatering ved åpning mislykkes hvis du vil stoppe en åpen operasjon i en fil på denne klarerte filplasseringen i følgende tilfeller:

  • Filen inneholder en datatilkobling av typen Oppdater ved åpning.

  • Filen kan ikke oppdateres mens den åpnes.

  • Brukeren har ikke brukerrettigheten Åpne for filen.

   Skriv inn en verdi i sekunder for hvor lenge systemet kan bruke eksterne dataspørringsresultater for automatisk oppdaterte eksterne spørringsresultater, i boksen Automatisk oppdatering (periodisk / ved åpning) under Levetid for ekstern datahurtigbuffer. Hvis du vil hindre dataoppdatering etter første spørring, skriver du inn -1.

   Skriv inn en verdi i sekunder for hvor lenge systemet kan bruke eksterne dataspørringsresultater for automatisk oppdaterte eksterne spørringsresultater, i Manuell oppdatering-boksen under Levetid for ekstern datahurtigbuffer. Hvis du vil hindre dataoppdatering etter første spørring, skriver du inn -1.

   I boksen Maksimalt antall samtidige spørringer per økt skriver du inn en verdi for hvor mange spørringer som kan kjøres samtidig under en enkeltøkt.

 7. Under Brukerdefinerte funksjoner merker du av for Brukerdefinerte funksjoner tillatt hvis du vil tillate at brukerdefinerte funksjoner kalles fra arbeidsbøker som finnes på den klarerte filplasseringen.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Redigere en klarert filplassering

 • Pek på den klarerte filplasseringen du vil redigere, på siden Klarerte filplasseringer for Excel-tjenester. Klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger.

Til toppen av siden

Slette en klarert filplassering

 1. Pek på den klarerte filplasseringen du vil slette, på siden Klarerte filplasseringer for Excel-tjenester. Klikk pilen som vises, og klikk deretter Slett.

 2. Klikk OK i meldingsboksen med spørsmål om du vil fortsette med slettingen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×