Administrere brukere og angi tillatelser for et webområde basert på Windows SharePoint Services-teknologi

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Gjelder for

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknologi

Denne opplæringen veileder deg gjennom prosessen med å vise en liste over brukere og endre informasjon om en bruker på nettstedet, i tillegg til å legge til brukere og tilordne dem til grupper. Også lærer du hvordan du oppretter tillatelser for en bestemt liste eller et dokumentbibliotek.

La oss si at du administrere et område basert på Microsoft Windows SharePoint Services for Contoso Corporation. Du opprettholder listen over brukere for området, og du kan kontrollere sine tilgangsnivåer. Contoso ansatt nylig en ny ansatt som må legges til området. Senere kan lære du at denne nye ansatte er nylig endret navnet hennes, og du må oppdatere området med denne informasjonen. Jobbfunksjonen sin også er endret, og så hun må riktig tilgangsnivå gis slik at hun kan arbeide med innholdet på området og gjøre endringer i utformingen. Du må gjøre disse endringene i listene som brukeren for området, pluss sikre en SharePoint-liste slik at bare én bruker kan redigere informasjonen, selv om alle andre kan vise den.

Mål

Når du har fullført denne opplæringen, vil du vite hvordan du:

 • Legge til en bruker i et område.

 • Vise en liste over brukere og vise og endre detaljer om en bruker.

 • Endre nivå for tillatelser for en bruker.

 • Gi en bruker eller gruppetilgang til en bestemt SharePoint-liste.

Før du starter

For å fullføre denne opplæringen, må du være medlem av administratorgruppen på et Windows SharePoint Services-område. Er det best å prøve ut disse leksjonene på et område som ikke er i bruk av en gruppe. Hvis du ikke har en server som kjører Windows SharePoint Services tilgjengelig og har Internett-tilgang, kan du registrere deg for en vertsbasert Windows SharePoint Services prøveabonnement.

Opprette et område for Øvelse

 1. På den øverste koblingslinjen på et eksisterende område, klikker du Opprett.

 2. Klikk områder og arbeidsområder i delen nettsider.

 3. Skriv inn et navn, for eksempel Øvelsesområdet og en beskrivelse for det nye området under Tittel og beskrivelse.

 4. Fullføre webadressen (URL) som du vil skrive for å gå til det nye området i Adresse til webområde-delen.

  Den første delen av adressen angis for deg.

 5. Klikk Bruk unike tillatelser i tillatelser-delen.

 6. Klikk Opprett.

 7. Klikk Gruppeområde på siden valg av mal i mal-listen, og klikk deretter OK.

Nå som du har Øvelse-område, kan du opprette en øvelsesliste.

Opprette en øvelsesliste

 1. På den øverste koblingslinjen på Øvelse-området, klikker du Opprett.

 2. Klikk Egendefinert liste i delen Egendefinerte lister.

 3. Skriv inn insentiver i navn-boksen, og klikk deretter Opprett.

Med øvelsesområdet konfigurere, er du klar til å administrere brukere og tillatelser på området.

Legge til brukere i et område

Contoso Corporation ansatt nylig en ny selger. Denne ansatte, Mary North må være lagt til på området og tilordnet til gruppen bidragsyter slik at hun kan begynne å arbeide med de andre medlemmene av gruppen Salg.

Ved hjelp av behandle brukere-siden kan du se listen over brukere, sortere listen, legge til brukere, endre områdegruppemedlemskap og slette brukere.

Obs!: Du må være medlem av området administratorgruppen for området skal kunne bruke siden Administrere brukere.

Administrere brukere

Du kan bruke en bruker domeneadressen (DOMENE\brukernavn) eller en e-postadresse (for eksempel someone@example.com) til å legge til en bruker. Hvis du legger til brukere fra organisasjonens domene, slås opp brukerens visningsnavn og fylt ut automatisk. Hvis du oppretter unike kontoer som er basert på e-postadresser, kan du fylle ut brukerens visningsnavn, eller la brukeren oppdatere visningsnavnet senere.

For denne opplæringen du skal legge til en fiktivt bruker med en fiktivt e-postadresse. Hvis du foretrekker, eller hvis miljøet krever reelle brukernavn og adresse, kan du legge til en virkelig brukerkonto fra organisasjonen.

Legge til en bruker på nettstedet

 1. Klikk Innstillinger for område på webområdet øvelse.

 2. Klikk Behandle brukere på siden Innstillinger for område under Administrasjon.

 3. Klikk Legg til brukere på siden Behandle brukere.

 4. I den trinn 1: Velg brukere delen skriver du inn mary@contoso.com til å legge til en fiktivt bruker (Mary North).

  Du kan også skrive inn faktiske e-postadresse eller domene\brukernavn til en bruker i organisasjonen til å legge til en ekte bruker.

 5. I den trinn 2: Velg tillatelser delen, Merk av for bidragsyter, og klikk deretter Neste.

 6. I den trinn 3: Bekreft brukere delen bekrefte e-postadressen, og hvis du legger til en fiktivt bruker, skriver du inn maryn som brukernavn og Mary Nord som visningsnavn.

  Hvis du bruker en virkelig brukerkonto, kontrollere brukernavnet og visningsnavnet for kontoen.

 7. I den trinn 4: Send e-post delen, fjerner du merket for Send følgende e-postmelding for å la disse brukerne vite at de har blitt lagt til.

  Obs!: Fordi dette er en øvelse, vil du ikke sende en e-postmelding til en ny bruker.

 8. Klikk Fullfør.

  Hvis meldingen "brukeren ikke finnes" vises, kan du prøve å gjenta disse trinnene ved hjelp av informasjonen for en ekte bruker i organisasjonen.

Vise og endre informasjon om områdebrukere

Mary North nylig endret navnet hennes Mary Baker. Du ikke vet om endringen når du lagt til sin kontoen, slik at du må oppdatere den nå slik at navnet hennes nye gjenspeiles på området.

Du kan se en liste over alle brukere som tilhører et område fra siden brukerinformasjon. Denne listen viser sammendragsinformasjon, og du kan klikke hver brukernavn for å se detaljer om denne brukeren.

Vise en liste over brukere

 1. Klikk Innstillinger for område på øvelsesområdet.

 2. Klikk visningsinformasjon om områdebrukere under Behandle Min informasjon.

  Du kan vise en liste over alle brukere på området.

Liste over brukerinformasjon

Hvis du klikker et brukernavn, kan du se brukerens e-postadressen og eventuelle notater om at brukeren som en administrator har lagt til. Hvis du er medlem av gruppen Administratorer, kan du også se om brukeren er områdeadministrator (eller eieren av området), og du kan endre brukerens informasjon.

brukerdetaljer

Obs!: Et medlem av området kan se listen over brukere på siden brukerinformasjon, og kan klikke for å vise detaljer om en bruker. Bare medlemmer av administratorgruppen eller brukerne på egen hånd, kan imidlertid endre brukerinformasjonen.

Endre et brukernavn

 1. Klikk Mary Nord (eller brukerkontoen du har lagt til) på siden brukerinformasjon.

 2. Klikk Rediger brukerinformasjon.

 3. I Visningsnavn-boksen, velg "Nord" og Skriv inn "Baker" (eller endre tilsvarende etternavnet for brukerkontoen du opprettet).

 4. Velg Lagre og lukk.

Tilordne brukere til grupper

Mary Baker, tidligere Mary North, er tildelt til å opprette innhold for området, og kontroller at områdeutformingen er oppdatert og interessante. Hun kan for øyeblikket legge til og endre bare elementer i lister og biblioteker, men nå må hun skal kunne endre flere av området. Du kan gi hennes mer omfattende rettigheter slik at hun kan gjøre endringer hun må.

I Windows SharePoint Services kontrolleres rettigheter til et område av medlemskap i grupper. Brukere må tilordnes til en områdegruppe skal kunne vise et område eller foreta endringer i et område. Det finnes fem grupper som standard:

 • Gjest     En spesiell gruppe som gir gjestebrukere tilgang til en bestemt liste, uten å gi dem tilgang til hele området. (Se neste del, "Innstillingen brukertillatelser på en liste eller dokumentbibliotek", hvis du vil ha mer informasjon om gruppen gjest.)

 • Reader     Kan en bruker til å vise elementer i lister og dokumentbiblioteker, vise sider i området og opprette et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting.

 • Bidragsyter     Kan en bruker til å samhandle med webdeler og lister og dokumentbiblioteker. De kan også opprette og behandle personlige visninger og områdedekkende grupper, og Tilpass webdel-sider.

 • Webutviklere     Kan en bruker til å tilpasse webområdet ved hjelp av HTML-verktøy eller et redigeringsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office FrontPage 2003. Medlemmer av gruppen webutviklere kan for eksempel opprette lister fra innenfor området eller legge til sider til området med et redigeringsprogram.

 • Administrator     Kan en bruker har full kontroll over et webområde. Medlemmer av administratorgruppen kan konfigurere innstillinger, administrere brukere og områdegrupper og vise data om bruksanalyse.

Når du har lagt til Mary North (nå Baker) til området, kan du tilordnet henne til området bidragsytergruppen. Du kan endre disse tildelingene når som helst. Hvis du vil endre hvilke grupper en bruker er medlem av, kan du bruke siden Administrere brukere. Du må være medlem av området administratorgruppen for området du bruker siden Behandle brukere.

Hvis du fjerner en bruker fra alle områdegrupper, har brukeren ikke lenger rettigheter på området.

Tilordne en bruker til et annet område-gruppen

 1. Klikk Innstillinger for område på det øverste navigasjonsfeltet for øvelsesområdet.

 2. Klikk Administrere brukere på Områdeinnstillinger-siden, i delen Administrasjon.

 3. Merk avmerkingsboksen ved siden av Mary Baker (eller brukeren du opprettet) på siden Behandle brukere.

 4. Klikk Rediger område-gruppen for merkede brukere.

 5. I området Områdegruppemedlemskap velger avmerkingsboksen ved siden av Webutviklere og fjerner merket for bidragsyter.

 6. Klikk OK.

Mary Baker er nå et medlem av webutviklere område-gruppen og kan opprette lister eller endre området etter behov.

Angi brukertillatelser på en liste eller et dokumentbibliotek

Området inneholder en liste med insentiver – en liste over fordeler som er gitt til å motivere selgere til å generere inntekter. Du må sikre denne listen slik at bare Mary Baker kan legge til, endre eller slette insentiver, men du må også kontrollere at alle andre kan vise listen.

Med Windows SharePoint Services, kan du angi bestemte tillatelser for en liste eller et dokumentbibliotek, atskilt fra resten av webområdet. Du kan fjerne brukere som ikke skal ha tilgang til listen, og legge til bare de som skal.

Hvis du for eksempel som standard kan medlemmer av gruppen bidragsyter vise, sette inn, redigere og slette elementer i lister og dokumentbiblioteker. Hvis du vil bare tre andre skal ha disse rettighetene i insentiver-listen, kan du fjerne området bidragsytergruppen tillatelser på listen, og ganske enkelt legge til tre brukerne med de nødvendige rettighetene.

Når du gir brukere tilgang til en liste eller et dokumentbibliotek, kan du gjøre det ved å velge de faktiske tillatelsene du vil at vedkommende skal ha. Hvis du vil at brukeren skal kunne vise elementer, klikker du så, vise elementer.

Per-liste og per dokument tillatelsene for dokumentbibliotek behandles fra listen eller biblioteket. Du kan legge til eller fjerne brukere for en liste eller et dokumentbibliotek uten å legge til eller fjerne dem fra området som en helhet.

Hvis du legger til en bruker i en liste eller dokumentbibliotek som ikke allerede er medlem av nettstedet, er brukeren lagt til på området, men tilordnet til gruppen gjest. Denne spesielle områdegruppen brukes bare til å gi brukere tilgang til en bestemt liste eller et dokumentbibliotek, men gir ingen ytterligere rettigheter til området som en helhet. Medlemmer av gruppen gjest kan se de venstre og øverste navigasjonsfeltene når de viser en liste eller et dokumentbibliotek.

Tilordne tillatelser for listen eller biblioteket til en bruker

 1. Klikk insentiver i hurtigstartlinjen på hjemmesiden på webområdet Øvelse i lister-delen.

 2. Klikk Endre innstillinger og kolonner i Handlinger-listen.

 3. Klikk Endre tillatelser for denne listen på siden Tilpass insentiver i delen Generelle innstillinger.

 4. Klikk Legg til brukere på verktøylinjen for lister.

 5. I den trinn 1: Velg brukere-delen i brukere-området, i tekstboksen, Skriv inn mary@contoso.com å legge til Mary Baker, eller Skriv inn e-postadresse eller domene\brukernavn til brukeren som du tidligere la til.

 6. I den trinn 2: Velg tillatelser-delen klikker Vis, Sett inn, Rediger og Slett elementer; endre listeinnstillinger under grupper, og klikk deretter Neste.

 7. I den trinn 3: Bekreft brukere bekrefter du at e-postadresse, brukernavn og visningsnavnet for Mary Baker (eller andre bruker dine) er riktige.

 8. I den trinn 4: Send e-post delen, fjerner du merket for Send følgende e-postmelding for å la disse brukerne vite at de har blitt lagt til.

  Obs!: Fordi dette er en øvelse, vil du ikke sende en e-postmelding til en ny bruker.

 9. Klikk Fullfør.

Selv om den forrige fremgangsmåten hjelper deg med å tilordne per liste-tillatelser for en bestemt bruker, kan de samme trinnene brukes for et dokumentbibliotek. Bare gå til siden for dokumentbiblioteket, klikk Endre innstillinger og kolonner, og klikk Endre tillatelser for dette dokumentbiblioteket på siden Tilpass < navn på dokumentbibliotek > og følger deretter trinn 4 til 9 nedenfor.

Nå som Mary Baker har tillatelse til å endre listen, må du endre tillatelsene for området bidragsytergruppen å hindre at medlemmer endrer listen. Denne fremgangsmåten kan arbeide på nytt, også for et dokumentbibliotek.

Endre tillatelsene for listen eller biblioteket for et områdegruppen

 1. På siden Endre tillatelser: insentiver siden, Merk av for bidragsyter, og klikk deretter Rediger tillatelser for merkede brukere.

 2. I delen Velg tillatelser klikker du Vis elementer, og klikk deretter OK.

Denne fremgangsmåten kan arbeide på nytt, også for et dokumentbibliotek.

Forslag til fortsettelse

Når du har fullført denne opplæringen, må du slette Øvelse-brukeren slik at du ikke lar en fiktivt bruker på området. Klikk Behandle brukere for å slette en bruker, på siden Innstillinger for område. Merk avmerkingsboksen ved siden av Mary North på siden Behandle brukere, og klikk deretter Fjern merkede brukere.

Du bør også slette Øvelse nettstedet slik at du ikke kaster bort server-ressurser. Hvis du vil slette et område, på siden Innstillinger for område klikker du Gå til Områdeadministrasjon. Klikk Slett dette området på siden for områdeadministrasjon, i delen behandling og statistikk. Klikk Slett på bekreftelsessiden.

Oppgaver i denne opplæringen er ikke ment å være en fullstendig liste over administrasjonsoppgaver for et område basert på Windows SharePoint Services. De er bare representanten på hvilke typer oppgaver du må utføre når du administrerer et SharePoint-område. Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av området ditt, kan du se hjelpesystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av en server eller serverfarm som kjører Windows SharePoint Services, kan du se Administratorens veiledning for Windows SharePoint Services.

Er fiktivt eksempel selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder og hendelsene som beskrives her. Ingen tilknytning til virkelige selskap, organisasjon, produkt, domenenavnet ditt, e-postadressen, logo, personer, steder eller hendelser er ment eller tiltenkt.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×