Administrere Yammer-brukere på alle nivåer fra Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Etter Yammer er aktivert på Office 365-leier, kan, som Office 365-administrator du styre livssyklus for Yammer brukere fra Office 365. Når du oppretter brukere i Office 365, kan de logge seg Yammer med legitimasjonen Office 365. Når en bruker slettes fra Office 365, er han eller hun automatisk deaktivert eller avbrutt i Yammer. Når en bruker gjenopprettes i Office 365, aktiveres han eller hun i Yammer. Også brukerens profilegenskaper (for eksempel navn og avdeling) fra Azure Active Directory fylles ut automatisk i brukerprofilen Yammer, og eventuelle endringer i Egenskaper for brukerprofiler i Azure Active Directory gjenspeiles i Yammer som godt.

Opprette en bruker

Yammer brukere opprettes som de logger på, i stedet for som opprettes med masseoppdateringer eller Synkroniser fra Active Directory. Her er et diagram som viser hvordan en Yammer bruker er opprettet.

Diagram som viser at når en Office 365-administrator oppretter en bruker, kan brukeren logge på Office 365 og deretter gå til Yammer fra startprogrammet for apper, og da opprettes brukeren i Yammer.

Prosessen følger disse trinnene:

 1. Office 365-administratoren oppretter en bruker i Office 365.

 2. Brukeren logger på Office 365 ved hjelp av identitetsleverandøren som er konfigurert for leieren.

 3. Brukeren klikker Yammer-flisen i startprogrammet for apper for å gå til Yammer.

  Startprogrammet for Office 365 med Yammer-appen uthevet

 4. En ny Yammer-bruker opprettes for Office 365-brukeren.

 5. Brukerens profilegenskaper fra Azure Active Directory fylles automatisk inn i brukerens Yammer-profil.

Blokkere en bruker

En administrator kan blokkere en bruker i Office 365, og brukeren vil bli logget av Yammer i tillegg til alle de andre Office 365-tjenestene. Her er et diagram som viser hvordan dette fungerer.

Office 365-administratoren blokkerer en bruker i Office 365, og brukeren logges ut av Yammer.

Prosessen følger disse trinnene:

 1. Office 365-administratoren angir brukerens påloggingsstatus til blokkert.

  Hvis du vil gjøre dette:

  1. Velg en bruker i Office 365 admin-portalen og velg Rediger bruker. Påloggingsstatus vises i Brukerdetaljer, som i dette skjermbildet.

   Skjermbilde av en brukers påloggingsstatus i Office 365
  2. Klikk Rediger ved siden av påloggingsstatus å bytte mellom tillatte og blokkerte, som i dette skjermbildet.

   Skjermbilde av dialogboksen for påloggingsstatus i Office 365
 2. Denne handlingen registreres i Yammer, og tilsvarende bruker logges ut av Yammer (på alle enheter). Når denne brukeren prøver å logge på Yammer på nytt fra en hvilken som helst enhet, blir brukeren bedt om å logge på med sin Office 365-legitimasjon. Brukeren er imidlertid ikke i stand til å logge på, da vedkommendes påloggingsstatus er angitt til blokkert. Som Yammer-verifisert administrator kan du gå til Nettverksadministrator-området og se på delen Kontoaktivitet for å bekrefte at Yammer-brukere er logget ut, som i følgende skjermbilde. Her har brukeren ingen aktive Yammer-økter.

  Skjermbilde av kontoaktivitet for en bruker viser ingen aktive Yammer-økter (logget av)

Slette en bruker

Hvis en ansatt slutter i firmaet, kan du slette brukeren fra Office 365. Når brukeren er slettet fra Office 365, deaktiveres den tilsvarende brukeren (også kalt suspendert) i Yammer. Diagrammet nedenfor viser hvordan dette fungerer:

Diagram som viser at når en Office 365-administrator sletter en bruker, deaktiveres brukeren i Yammer. Etter 30 dager slettes brukerdataene fra Office 365, og etter 90 dager blir brukeren permanent fjernet fra Yammer, men Yammer-meldingene beholdes.

Prosessen følger disse trinnene:

 1. En administrator sletter en bruker fra Office 365, som vist i følgende skjermbilde:

  Skjermbilde som viser kommandoen for å slette en bruker i Office 365-administrasjon.
 2. Slettingen av brukere i Office 365 flyter inn i Yammer, og den tilhørende Yammer-brukeren deaktiveres i Yammer. For å være spesifikk tilsvarer operasjonen å gå til Yammer-administrasjon, velge Fjern brukere, og deretter velge Deaktiver denne brukeren, som vist i følgende skjermbilde:

  Skjermbilde som viser hvordan du deaktiverer en bruker i Yammer

  Brukere som er deaktivert (eller suspendert) på denne måten vil vises i administrasjonssidene i Yammer som deaktivert av System Administrator, som vist i følgende skjermbilde:

  Skjermbilde som viser en bruker som har blitt fjernet av systemadministratoren.
 3. Når du sletter en bruker i Office 365, blir brukeren inaktiv. Etter omtrent 30 dager, blir brukerdata slettet for godt. Se slette en bruker fra organisasjonen Hvis du vil ha mer informasjon.

 4. Likeledes, når en bruker deaktiveres i Yammer, blir brukeren inaktiv i Yammer. Etter omtrent 90 dager, fjernes deaktiverte brukere permanent, men Yammer-meldingene deres beholdes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne brukere.

Gjenopprette en bruker

En administrator kan også gjenopprette en bruker i Office 365, og brukeren vil aktiveres på nytt i Yammer. Diagrammet nedenfor viser hvordan dette fungerer:

Diagram som viser når Office 365-administrator gjenoppretter en bruker. Brukeren aktiveres deretter på nytt i Yammer.

Prosessen følger disse trinnene:

 1. Office 365-administratoren kan gjenopprette en slettet bruker i Office 365, som vist i følgende skjermbilde:

  Skjermbilde som viser kommandoen for å gjenopprette en bruker i Office 365-administrasjon.
 2. Denne handlingen flyter også inn i Yammer, og den tidligere deaktiverte brukeren i Yammer aktiveres igjen.

Oppdatering av Yammer-brukerprofilen fra Azure Active Directory

Office 365 bruker en skybasert tjeneste Azure Active Directory (Azure AD) for å administrere brukere. Du kan enten administrere brukere direkte skyen eller bruke Azure AD Connect for å opprette og synkronisere brukere/grupper fra ditt lokale miljø. Når Office 365-brukere som ikke er kjent med Yammer, åpner Yammer for første gang ved bruk av sin Azure AD-legitimasjon, opprettes det en Yammer-bruker, og Yammer-brukerprofilen fylles inn med Azure AD-brukeregenskapene. Og når brukerens profilegenskaper redigeres i Azure AD, oppdateres disse i Yammer-profilen til den eksisterende brukeren. La oss si at brukerens avdeling ble endret i Azure AD. Da blir dette også endret i Yammer.

Brukere har en profil både i Office 365 og Yammer.

 • Hvis du vil vise profilen deres i Office 365, kan brukere klikker du på profilbildet av vedkommende, og velg Min konto.

Dette lar dem vise og redigere sine personlige opplysninger for Office 365.

 • Hvis du vil vise profilen deres i Yammer, kan du velge Rediger innstillinger og deretter profil.

Da kan de vise og redigere brukerprofilen for Yammer.

Det er et par viktige ting man må forstå om hvordan Yammer-brukerprofiler oppdateres fra Azure Active Directory.

 • Oppdateringer av brukerprofiler foregår bare én vei:    Oppdateringer er énveis, fra Azure AD til Yammer. Eventuelle endringer i brukerprofilen i Yammer oppdateres ikke i Azure AD.

 • Azure AD overskriver redigeringer i Yammer-brukerprofilen:    Selv når Yammer-brukerprofiler fylles inn fra Azure AD, kan brukerne redigere Yammer-brukerprofilen sin, som ved å for eksempel endre stilling. Disse endringene overskrives ikke automatisk. Neste gang noen av disse egenskapene som kan oppdateres, endres i Azure AD, overskriver disse endringene eventuelle endringer som er foretatt i Yammer. Det finnes ingen konfigurasjon i Yammer for å blokkere brukere fra å oppdatere sin Yammer-profil.

 • Du kan kontrollere oppdateringer ved å bruke Azure AD Connect:    Hvis kunder ønsker å kontrollere hvilke egenskaper de ønsker skal oppdateres fra sin lokale katalog til Azure AD, kan de gjøre det ved å konfigurere Azure AD Connect-verktøyet.

 • Oppdateringer av e-postadresser i Azure AD reflekteres i Yammer:     Eventuelle oppdateringer til brukerens e-post i Azure AD oppdateres i Yammer. Det oppdaterte e-postdomenet bør stemme overens med ett av domenene på Yammer-nettverket.

 • Hva skjer hvis en Yammer-bruker ikke har en e-postadresse:    Hvis ingen av e-postadressene for brukeren stemmer overens med domenene på Yammer-nettverket, eller hvis brukeren ikke har noen e-postadresse i Azure AD, oppdateres Yammer-brukerprofilen for å angi at brukeren ikke har en e-postadresse. På denne måten kan kollegaene bli informert om dette (hvis en bruker holder musepekeren over en bruker i Yammer, ser de at brukeren ikke har en e-postadresse).

Office 365-administratoren kan redigere brukeregenskaper fra Administrasjonssenter for Office 365.

Redigere brukeregenskaper i Office 365

 1. Gå til Brukere-delen i Administrasjonssenter for Office 365, og velg og søk etter en bruker, som vist i følgende skjermbilde.

 2. Klikk på brukeren, og velg Rediger for å endre egenskaper, for eksempel brukernavn og kontaktinformasjon.

Azure AD oppdaterer følgende Yammer-egenskaper:

Egenskap i Azure AD

Egenskap i Yammer

 1. E-postadresse

 2. Visningsnavn

 3. Stilling

 4. Avdeling

 5. Office

 6. Kontortelefon

 7. Mobiltelefon

 8. Beskrivelse

 1. E-post

 2. Visningsnavn

 3. Stilling

 4. Avdeling

 5. Sted

 6. Telefon, arbeid

 7. Mobiltelefon

 8. Om meg

I Office 365 ser du brukeregenskapene som blir oppdatert for Yammer, i de følgende dialogboksene:

 • Dialogboksen Redigere e-postadresser

 • Dialogboksen Redigere kontaktinformasjon

I Yammer ser du brukeregenskapene som blir oppdatert for Yammer, på Profil-siden. Disse egenskapene finnes i følgende deler:

 • Delene Grunnleggende og Informasjon

 • Delen Kontakt

Bør jeg bruke katalogsynkronisering for Yammer?

Vi anbefaler at Yammer-kundene går over til å bruke denne konsekvente opplevelsen mellom Office 365 og Yammer til å administrere livssyklusen for alle brukerne sine. Det er mer praktisk enn å administrere brukere separat, og dette er også den langsiktige retningen for Yammer. Hvis du for øyeblikket bruker katalogsynkroniseringsverktøyet for Yammer, bør du vurdere å bytte til å administrere brukere i Office 365. Når du bytter til å administrere brukere i Office 365, slår du av katalogsynkroniseringsverktøyet for Yammer.

Obs!: Du kan bare administrere livssyklusen til brukere fra Office 365 hvis de bruker Office 365-legitimasjonen sin for å få tilgang til Yammer.

Tabellen nedenfor viser noen viktige aspekter av Yammer katalogsynkronisering og hvordan det sammenlignet med å bruke Office 365 til å behandle livssyklusen til brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om Yammer katalogsynkronisering, kan du se Planlegge katalogsynkronisering for Yammer.

Oppgave

Katalogsynkronisering for Yammer

Office 365

Administrere brukere gruppevis

Du kan administrere brukere gruppevis med katalogsynkronisering for Yammer. Men du kan ikke administrere Office 365-brukere fra Yammer.

Du kan bruke Azure Active Directory-koble(Azure AD Connect ) til å integrere den lokale katalogen med Azure Active Directory og Office 365 og behandle brukere om gangen. Azure AD Connect har avanserte funksjoner, for eksempel passord synkronisering, Azure med flere faktorer godkjenning og tredjeparts programstøtte. Viktigste gir Azure AD Connect deg et enkelt verktøy for integrering med lokale Active Directory til Office 365, inkludert Yammer. I Yammer Directory Synkroniseringsverktøy vil avskrevet på 1st DES 2016.

Opprette bruker

Brukeren blir opprettet som ventende bruker i Yammer, og denne brukeren får tilsendt en e-postinvitasjon til å bli med i Yammer.

Brukere kan logge på Yammer med Office 365-kontoen, og på dette tidspunktet opprettes brukeren i Yammer.

Slette bruker

Brukeren deaktiveres i Yammer. Brukere i ventende tilstand slettes.

Brukeren deaktiveres i Yammer.

Konfigurere e-postmeldinger med egendefinerte invitasjoner

Du kan opprette e-postmeldinger med egendefinerte invitasjoner når du bruker katalogsynkronisering for Yammer, som lar deg opprette e-postmeldinger med egendefinerte invitasjoner.

Office 365 støtter ikke e-postmeldinger med egendefinerte invitasjoner. Etter hvert som Yammer blir tettere integrert med Office 365, forventer vi imidlertid at brukerne skal oppdage og bruke Yammer på samme måte som de bruker Office 365, i stedet for å trenge en engangsinnføring via e-post.

Oppdatere brukerprofiler

Du kan oppdatere Yammer-profiler fra katalogsynkronisering for Yammer.

Du kan bruke Azure AD Connect til å synkronisere brukerprofilegenskaper fra din lokale Active Directory til Azure Active Directory. Disse endringene oppdateres også brukerprofilen i Yammer.

Vanlige spørsmål

SPØRSMÅL: Blir brukerprofilbilder oppdatert fra Office 365 til Yammer?

SVAR: Ja. Hvis en brukers Yammer-profil ikke inneholder et bilde, oppdateres profilen med brukerens profilbilde for Office 365. Denne oppdateringen blir igangsatt når brukeren logger seg på Yammer, og gjenspeiles i Yammer-profilen innen et par timer. Hvis brukeren oppdaterer sitt Office 365-profilbilde på et senere tidspunkt, oppdateres Yammer-profilbildet også når brukeren logger på Yammer.

Obs: Microsoft Graph må være aktivert til å aktivere synkronisering av profil bilde.

SPØRSMÅL: Hvordan påvirker enkel pålogging (SSO) for Yammer administrasjon av livssyklusen til brukere i Office 365?

SVAR: Yammer SSO hjelper deg med identitetsbehandling, og sikrer at brukerne logger på Yammer med samme legitimasjon som de gjør i det lokale miljøet. Et alternativ til dette er å bruke Office 365-påloggingen for Yammer, som gjør at brukere kan logge på Yammer med Office 365-legitimasjonen sin (Office 365 støtter også SSO). Etter hvert som brukerne logger på, oppretter vi en tilordning mellom brukere i Office 365 og Yammer. Administrasjon av livssyklusen til Yammer-brukere fra Office 365 avhenger av denne tilordningen av brukere mellom Office 365 og Yammer. Så hvis du bruker SSO i Yammer, kan du ikke dra nytte av administrasjon av livssyklusen til Yammer-brukere fra Office 365.

Viktig!: 

SPØRSMÅL: Hvordan er administrasjon av livssyklusen for Yammer forskjellig fra Office 365-pålogging for Yammer?

SVAR: SSO i Yammer og Office 365-påloggingen for Yammer er forskjellige alternativene for identitetsbehandling. Denne endringen er for administrasjon av livssyklusen til brukere. De er relatert, men forskjellige. Office 365-påloggingen for Yammer er nødvendig for administrasjon av brukernes livssyklus.

SPØRSMÅL: Kan vi deaktivere katalogsynkroniseringsverktøyet for Yammer når administrasjon av livssyklusen til Office 365-brukere er tilgjengelig?

SVAR: Den langsiktige retningen for produktet er å administrere livssyklusen til Yammer-brukere i Office 365. Avgjørelsen om når deaktivering av katalogsynkronisering for Yammer skal skje, er imidlertid basert på hvordan firmaet bruker det.

Viktig!: 

SPØRSMÅL: Verktøyet for katalogsynkronisering for Yammer oppdaterer profilfelt. Vil administrasjon av livssyklusen til Yammer-brukere fra Office 365 også oppdatere profilfelt?

Svar: Ja.

SPØRSMÅL: Hva skjer når en e-postadresse endres i Office 365? Vil det utløse en e-postadresseendring i Yammer?

Svar: Ja.

SPØRSMÅL: Firmaet mitt har en konfigurasjon der ikke alle Yammer-brukere er i Office 365 ennå. Hvordan vil administrasjon av livssyklusen fungere i dette tilfellet?

SVAR: Brukere som logger på Yammer med Office 365-legitimasjon kan administreres i Office 365. Du kan fortsette å administrere brukere som ikke bruker Office 365-legitimasjonen på samme måte som du administrerer dem i dag. Etter hvert, når du flytter alle til Office 365, vil du ha ett enkelt sted å behandle alle brukerne på (inkludert de som bruker Yammer).

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×