Administrere RSS-feeder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Really Simple Syndication (RSS) er en måte du kan gjøre nyheter, blogger og annet innhold på et nettsted tilgjengelig for abonnenter på.

Hva vil du gjøre?

Oversikt

Oversikt

En nettstedseier kan administrere RSS-støtte for følgende:

 • Områdesamlinger

 • Områder på øverste nivå og sekundære områder

 • Webprogrammer

 • Lister

RSS-støtte aktiveres i Sentraladministrasjon på nettprogramnivået. Når det er aktivert på dette nivået, er RSS-støtte også aktivert som standard på nettstedssamlingsnivå, men eieren av nettstedet på øverste nivå kan deaktivere RSS-støtte på nettstedssamlingsnivå. Alle nye nettsteder som opprettes i en RSS-aktivert nettstedssamling, er også RSS-aktivert.

Hvorvidt noen av listene for et sekundært nettsted du oppretter, er RSS-aktivert som standard, avhenger av valgene du foretar når du aktiverer eller deaktiverer RSS på et nettsted, et sekundært nettsted eller et arbeidsområde.

Til toppen av siden

Administrere RSS-feeder for en nettstedssamling

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon, aktiveres støtten automatisk som standard på områdesamlingsnivå. En områdeeier på øverste nivå kan imidlertid velge å deaktivere eller aktivere RSS-støtte på nytt på områdesamlingsnivå.

Før du starter denne fremgangsmåten må du passe på at du er på et nettsted på øverste nivå i nettstedssamlingen.

 1. Klikk Nettstedshandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger , og klikk deretter Innstillinger for nettsted.

 2. Klikk RSS under Nettstedsadministrasjon på siden med innstillinger for nettsted.

  Obs!: RSS-koblingen vises ikke på siden for nettstedsinnstillinger hvis RSS-støtte ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 3. Merk av for eller fjern merket for Tillat RSS-feeder i denne nettstedssamlingen på RSS-siden, i delen RSS for nettstedssamling.

  Obs!: Delen RSS for nettstedssamling er bare tilgjengelig hvis du er administrator for nettstedssamling, og du er på nettstedet på øverste nivå.

 4. I delen Aktiver RSS merker du av for eller fjerner merket for Tillat RSS-feeder på dette nettstedet.

 5. Skriv inn informasjonen om opphavsrett som du vil vise i RSS-feeden, i Opphavsrett-boksen. Avhengig av typen RSS-leser du bruker til å vise RSS-feeder, kan det hende at opphavsretten vises nederst i RSS-feeden.

 6. I boksen Redigeringsprogram for behandling skriver du inn navnet på redigeringsprogrammet for behandling av RSS-innholdet. Navnet på redigeringsprogrammet for behandling vises nederst i RSS-feeden.

 7. Skriv inn navnet på den nettansvarlige for RSS-innholdet, i boksen Nettansvarlig. Navnet på den nettansvarlige vises nederst i RSS-feeden.

 8. Skriv inn antall minutter som brukere skal vente på eventuelle oppdateringer for en RSS-feed, i boksen Levetid (minutter). Antall minutter vises nederst i RSS-feeden.

 9. Klikk OK.

Til toppen av siden

Administrere RSS-feeder for en liste eller et bibliotek

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på nettstedssamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for en liste eller et bibliotek på nettstedet.

Obs!: Navnet på fanen eller knappen som du klikker i denne fremgangsmåten, varierer avhengig av typen liste eller bibliotek som du oppretter en RSS-feed for. For en kalenderliste er det for eksempel fanen Kalender og Kalenderinnstillinger. For enkelthets skyld bruker vi et bibliotek som eksempel.

 1. Klikk Liste eller Bibliotek på båndet i listen eller biblioteket som du vil administrere RSS-feeden for.

 2. Klikk Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

 3. Klikk RSS-innstillinger under Kommunikasjon på Bibliotekinnstillinger-siden.

  Obs!: Koblingen RSS-innstillinger er ikke tilgjengelig hvis ikke RSS-støtte er aktivert både i Sentraladministrasjon og på nettstedssamlingsnivå.

 4. I delen Vis RSS velger du om du vil aktivere eller deaktivere RSS for listen.

 5. I delen RSS-kanalinformasjon velger du om felt med flere linjer skal avkortes til 256 tegn. Du kan skrive inn en tittel, en beskrivelse og en URL-adresse for bilde for kanalelementene for RSS-feeden.

 6. I delen Kolonner kan du vise eller skjule kolonner i RSS-beskrivelsen ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene. Ved siden av kolonnenavnet skriver du inn tallet for kolonnerekkefølgen i visningen.

  Obs!: Hvis bare én kolonne er inkludert i feeden, vil bare kolonneverdien vises i brødteksten for elementer i feeden. Hvis mer enn én kolonne er inkludert i feeden, vil brødteksten bestå av hvert kolonnenavn og tilhørende verdi.

 7. I delen Elementgrense kan du begrense antallet elementer og dager som skal inkluderes i en RSS-feed.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Konfigurer RSS-feeden for en visning for en liste eller et bibliotek

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på nettstedssamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for en visning for en liste eller et bibliotek.

I Elementgrense-delen hvis du velger Begrens Totalt antall elementer som returneres til angitt antall, en ny egenskap merke <treatAs> liste < /treatAs> legges til RSS feeden. Denne koden angir at RSS-lesere vil behandle feeden som en liste med hele innholdet finnes i feeden, i stedet for som en feed som inkluderer bare nylig lagt til eller endrede elementer. Hvis du vil ha mer informasjon om RSS-listetyper, kan du se XML Developer Center på MSDN.

Viktig!: I fellesvisninger kan ikke brukere se Rediger visning-siden, og nettstedseiere bør derfor vise koblingen til RSS-feeden. Dette er viktig i tilfeller der nettstedseieren oppretter visningen eksplisitt for RSS.

 1. Klikk fanen Bibliotek eller Liste på båndet i listen eller biblioteket som du vil abonnere på.

  Obs!: Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek som du oppretter et varsel for. For en kalenderliste er det for eksempel fanen Kalender.

 2. Åpne visningen du vil abonnere på, ved å velge visningen fra rullegardinlisten i Behandle visninger-gruppen på båndet.

  Tips!: Hvis nettleseren din gjør det mulig å abonnere på en visning, kan det være en RSS-verktøylinjeknapp blir aktivert på dette stadiet. I så fall vil du kunne klikke den for å abonnere direkte på visningen. Hvis denne funksjonene ikke er tilgjengelig, kan du følge resten av disse trinnene i fremgangsmåten.

 3. Klikk Endre visning for å åpne visningen for redigering.

  Obs!: Hvis Endre denne visningen ikke vises på Vis-menyen, har du ikke tillatelse til å redigere visningen, og du kan derfor ikke bruke denne metoden til å abonnere på RSS-feeden for visningen.

 4. Klikk RSS-knappen RSS-bilde i Navn-delen for å vise abonnementssiden for RSS-feeden for denne visningen.

 5. Kopier nettadressen til abonnementssiden for RSS-feeden for visningen. Du kan deretter legge inn denne nettadressen på nettstedet slik at nettstedets bidragsytere kan vise og abonnere på RSS-feeden.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×