Office
Logg på

Administrere RSS-feeder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Really Simple Syndication (RSS) er en måte du kan gjøre nyheter, blogger og annet innhold på et webområde tilgjengelig for abonnenter på.

Overview

En områdeeier kan administrere RSS-støtte for følgende:

 • Områdesamlinger

 • Områder på øverste nivå og sekundære områder

 • Webprogrammer

 • Lister

RSS-støtte aktiveres i Sentraladministrasjon på webprogramnivået. Når det er aktivert på dette nivået, er RSS-støtte også aktivert som standard på områdesamlingsnivå, men eieren av området på øverste nivå kan deaktivere RSS-støtte på områdesamlingsnivå. Alle nye områder som opprettes i en RSS-aktivert områdesamling, er også RSS-aktivert.

Hvorvidt noen av listene for et sekundært område du oppretter, er RSS-aktivert som standard, avhenger av valgene du foretar når du aktiverer eller deaktiverer RSS på et område, et sekundært område eller et arbeidsområde.

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon, aktiveres støtten automatisk som standard på områdesamlingsnivå. En områdeeier på øverste nivå kan imidlertid velge å deaktivere eller aktivere RSS-støtte på nytt på områdesamlingsnivå.

Før du starter denne fremgangsmåten må du passe på at du er på et område på øverste nivå i områdesamlingen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Velg Innstillinger for webområde på et område som Områdehandlinger-menyen er tilpasset for, og klikk deretter innstillingene du vil vise.

 1. På siden for områdeinnstillinger, i delen Områdeadministrasjon, klikker du RSS.

  Obs!: RSS-koblingen vises ikke på siden for områdeinnstillinger hvis RSS-støtte ikke er aktivert i Sentraladministrasjon.

 2. På RSS-siden, i delen RSS for områdesamling, merker du av for eller fjerner merket forTillat RSS-feeder i denne områdesamlingen.

  Obs!: Delen RSS for områdesamling er bare tilgjengelig hvis du er administrator for områdesamling, og du er på området på øverste nivå.

 3. I delen Aktiver RSS merker du av for eller fjerner merket for Tillat RSS-feeder på dette området.

 4. I Opphavsrett-boksen skriver du inn informasjon om opphavsrett.

  Avhengig av typen RSS-leser du bruker til å vise RSS-feeder, kan det hende at opphavsretten vises nederst i RSS-feeden.

 5. I boksen Redigeringsprogram for behandling skriver du inn navnet på redigeringsprogrammet for behandling av RSS-innholdet.

  Navnet på redigeringsprogrammet for behandling vises nederst i RSS-feeden.

 6. I boksen Webansvarlig skriver du inn navnet på den webansvarlige for RSS-innholdet.

  Navnet på den webansvarlige vises nederst i RSS-feeden.

 7. I boksen Levetid (minutter) skriver du inn antall minutter som brukere skal vente på eventuelle oppdateringer for en RSS-feed.

  Antall minutter vises nederst i RSS-feeden.

 8. Klikk OK.

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for følgende typer lister på områdene: dokumentbiblioteker, bildebiblioteker, skjemabiblioteker, kunngjøringslister, kalenderlister, blogger, undersøkelser og diskusjonstavler.

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 3. På siden Tilpass klikker du RSS-innstillinger under Kommunikasjon.

  Obs!: Koblingen RSS-innstillinger er ikke tilgjengelig hvis ikke RSS-støtte er aktivert både i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå.

 4. I delen Vis RSS velger du om du vil aktivere eller deaktivere RSS for listen.

 5. I delen RSS-kanalinformasjon velger du om felt med flere linjer skal avkortes til 256 tegn. Du kan skrive inn en tittel, en beskrivelse og en URL-adresse for bilde for kanalelementene for RSS-feeden.

 6. I delen Kolonner kan du vise eller skjule kolonner i RSS-beskrivelsen ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene. Ved siden av kolonnenavnet skriver du inn tallet for kolonnerekkefølgen i visningen.

  Obs!: Hvis bare én kolonne er inkludert i feeden, vil bare kolonneverdien vises i brødteksten for elementer i feeden. Hvis mer enn én kolonne er inkludert i feeden, vil brødteksten bestå av hvert kolonnenavn og tilhørende verdi.

 7. I Elementgrense-delen kan du begrense antallet elementer og dager som skal inkluderes i en RSS-feed.

 8. Klikk OK.

Når RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå, kan du administrere RSS-støtte for visninger i følgende typer lister:

 • Dokumentbiblioteker

 • Bildebiblioteker

 • Skjemabiblioteker

 • Kunngjøringslister

 • Kalenderlister

 • Blogger

 • Undersøkelser

 • Diskusjonstavler

I Elementgrense-delen hvis du velger Begrens Totalt antall elementer som returneres til angitt antall, en ny egenskap merket < treatAs > liste < / treatAs > legges til RSS-feeden. Denne koden angir at RSS-lesere vil behandle feeden som en liste med hele innholdet finnes i feeden, i stedet for som en feed som inkluderer bare nylig lagt til eller endrede elementer. Hvis du vil ha mer informasjon om RSS-listetyper, kan du se XML Developer Center på MSDN.

Obs!: I fellesvisninger kan ikke brukere se siden Rediger visning, og en områdeeier kan derfor velge å vise koblingen til listen. Dette er viktig i tilfeller der områdeeieren oppretter visningen eksplisitt for RSS.

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

 3. I delen Visninger klikker du visningen som har feeden du vil abonnere på.

 4. Klikk RSS-ikonet for å bla gjennom til RSS-feeden for denne visningen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×