Administrer brukerlisenser for Yammer i Office 365

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Etter hvert som Yammer integreres tettere med Office 365, vil du kunne administrere Yammer-lisenser i Office 365. Tidligere kunne ikke Yammer-lisenser tilordnes enkeltvis til brukere? Når du så på Office 365Tilordne lisenser-siden, vil du se at Yammer-lisenser ble deaktivert, og ikke kunne tilordnes brukere enkeltvis, som vist i følgende skjermbilde.

Skjermbilde av delen Tilordne lisenser i administrasjonssenteret for Office 365 med Yammer Enterprise-lisens valgt.

Heretter kan Yammer-lisenser tildeles per bruker, som vist i følgende skjermbilde.

Skjermbilde av delen Tilordne lisenser i administrasjonssenteret for Office 365 med Yammer Enterprise-lisens som er tilgjengelig for tilordning.

Når Yammer-lisenser er endret på brukernivå gjenspeiler Office 365-opplevelsen dette valget. For eksempel vil Office 365startprogram for apper kun vise Yammer-ruten for brukere med en Yammer-lisens (på lignende måte som Office 365-tjenester).  Vær oppmerksom på at brukerne fremdeles vil kunne logge seg inn fra www.yammer.com ved hjelp av Office 365-identiteten sin. Brukere som ikke har en Office 365-identitet og -lisens, vil ikke kunne logge seg på. Du kan blokkere brukere som ikke har Yammer-lisenser, fra å få tilgang til Yammer ved å slå på sikkerhetsinnstillingen Blokkér Office 365-brukere uten Yammer-lisenser (se Start blokkering av Office 365-brukere som ikke har lisenser for Yammer).

Tilordne Yammer-lisenser til brukere

Du kan tilordne lisenser til brukere i Administrasjonssenter for Office 365 eller ved hjelp av Windows PowerShell-cmdleter for Office 365.

 • Hvis du har kjøpt Yammer som en del av en buntet abonnementsplan (for eksempel Office 365 Enterprise E3), og har tilordnet den buntede abonnementsplanen til en bruker, blir Yammer-lisensens automatisk tildelt brukeren etter at enkeltbruker-lisenser er tilgjengelig.

 • Hvis du kjøpte det frittstående Yammer Enterprise-abonnementet, kunne du ikke tidligere tilordne det til en bruker. Så etter at Yammer-lisenser for enkeltbrukere er tilgjengelig, blir ikke Yammer-lisenser automatisk tildelt brukeren.

Du må være en global administrator for Office 365 eller brukerbehandlingsadmin for å utføre følgende operasjoner.

Behandle lisenser i administrasjonssenteret for Office 365

Du tilordne eller fjerne Yammer lisensen til brukere på samme måte som du tilordner andre Office 365 Enterprise E3-lisens. Logg deg på Office 365 Enterprise E3, gå til Administrasjonssenter for Office 365 og brukere > Aktive brukere-siden Tilordne eller fjerne Yammer lisensen for brukere. Se tilordne lisenser til brukere i Office 365 for bedrifter og fjerne lisenser fra brukere i Office 365 for bedrifter for mer informasjon.

Behandle lisenser ved hjelp av Windows PowerShell

Du kan bruke cmdleter i Windows PowerShell for å tilordne Office 365 lisenser. Med Windows PowerShell, kan du enklere å se hvem som har en lisens, og tilordne lisenser for flere brukere samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Office 365 PowerShell til å tilordne lisenser til brukerkontoer. Du kan også masseredigere oppdatere lisenser som er basert på en CSV-fil. For mer informasjon, kan du se flere lisenstilordningen for Office 365-brukere som er basert på CSV.

Nedenfor finner du noen eksempler på Windows PowerShell-skriptsnutter som du kan bruke til å administrere Yammer-lisenser. Bruk dem til å utvikle et fullstendig skript for organisasjonen.

 • Det følgende eksemplet tilordner en lisens fra litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise Standalone)-lisensabonnementet til den ulisensierte brukeren belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Følgende eksempel opphever tildelingen av Yammer Enterprise-lisensen fra litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) til brukeren belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Hvis du ønsker i stedet for å aktivere Yammer for en bruker uten å påvirke noe annet i deres lisens, kan du kjøre skriptet ovenfor, men du kan endre:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  til

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Følgende eksempel returnerer informasjon om alle brukere som for øyeblikket ikke er lisensiert for Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Start å blokkere brukere som ikke har lisenser for Yammer

Det tar bare noen få trinn å starte blokkering av Office 365-brukere som ikke har lisenser for Yammer. Hvis du slår på denne innstillingen, kan det hende at brukeres tilgang til Yammerblir forstyrret som en utilsiktet konsekvens. Så før du begynner, bør du gjøre følgende for å sikre at Yammer-brukere kan fortsette å arbeide uten avbrudd:

 • Kontroller at du har slått på innstillingen for å håndheve begrensninger på Office 365-identitet for Yammer-brukere.    Du kan tilordne eller oppheve lisenser for Yammer bare for Yammer brukere som behandles i Office 365. Hvis du vil blokkere Office 365 brukere uten lisenser Yammer, er det nødvendig som alle Yammer brukere behandles i Office 365. Innstillingen Blokker Office 365-brukere uten lisenser for Yammer kan slås på bare når innstillingen Gjennomfør office 365-identitet for Yammer-brukere er aktivert.

 • Kontroller at alle gjeldende Yammer-brukere har en lisens for Yammer.    Når du starter blokkerer Office 365 brukere uten lisenser Yammer, blir alle brukere uten lisens Yammer får ikke tilgang til Yammer. Før du begynner, må du derfor kontrollere at alle gjeldende Yammer brukerne har Yammer lisenser. Én metode for å kontrollere dette er å gå til siden Eksportere brukere i Yammer og eksportere alle brukere. Sammenligne listen i listen over brukere i Office 365, og gjør de ønskede endringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Slik overvåke Yammer-brukere i nettverk som er koblet til Office 365.

 • Fortelle brukerne om denne endringen.    Vi anbefaler at du forteller brukerne at du starter å blokkere Office 365-brukere uten Yammer-lisenser, fordi det kan forstyrre den daglige bruken deres av Yammer.

Du må være en global administrator for Office 365 som ble synkronisert til Yammer som bekreftet administrator for å utføre disse trinnene.

Hvis du er klar til å blokkere brukere som ikke har Yammer-lisenser, følger du denne fremgangsmåten.

 1. Gå til delen Nettverksadministrator i Yammer, og velg Sikkerhetsinnstillinger.

 2. I Security Settings-siden, gå til delen Gjennomfør Office 365-identitet, merker du av for Gjennomfør Office 365-identitet i Yammer og bekrefte valget. Fremtvinge Office 365 identitet er et bibliotekstillatelser: trinn for å blokkere brukere uten lisenser for Yammer.

 3. Når det er merket av for Gjennomfør Office 365-identitet i Yammer, vil avmerkingsboksen Blokker Office 365-brukere uten lisenser for Yammer være tilgjengelig. Merk av for Blokker Office 365-brukere uten lisenser for Yammer, og velg deretter Lagre.

  Skjermbilde som viser avmerkingsboksen Blokker Office 365-brukere uten Yammer-lisenser i Yammer sikkerhetsinnstillinger
 4. Du ser en melding som spør om du er klar til å starte blokkerer Office 365 brukere uten Yammer lisenser.

  Skjermbilde av bekreftelsesdialogboks for å begynne å blokkere brukere uten Yammer-lisenser

  Bekreftelsesmeldingen viser antall aktive brukere på Yammer-nettverket. Kontroller at alle gjeldende Yammer-brukere har Yammer-lisenser. For mer informasjon kan du se Slik kan du overvåke Yammer-brukere i nettverk som er koblet til Office 365.

  Hvis du vil, kan du logge av alle gjeldende brukere automatisk, slik at du kan være sikker på at alle som bruker Yammer-tjenesten, har logget seg på med Office 365-identiteten sin og har en Yammer-lisens. Hvis du velger å gjøre dette, merker du av for Logg ut alle gjeldende brukere. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre dette på et tidspunkt med et lav brukeraktivitet (da brukere kan bli avlogget midt i arbeidet) og meddele det til dem på forhånd.

 5. Hvis du er klar til å starte blokkerer Office 365 brukere uten Yammer lisenser, velger du Ja, jeg er klar til å bekrefte valget. Dette tilbake til siden Sikkerhetsinnstillinger der det Blokker Office 365-brukere uten lisenser for Yammer er nå merket.

 6. Velg Lagre for å lagre alle innstillingene på siden.

  Hvis du ikke velger Lagre, men i stedet navigerer bort fra siden, vil ikke innstillingene trer i kraft.

Vanlige spørsmål

Sp.: Hvorfor vil du legge til denne muligheten til å tilordne Yammer-lisenser per bruker?

Sv.: Kunder som ønsker å gi Yammer til et delsett av brukere i selskapet sitt – vanligvis for en geografisk begrenset eller gruppebasert utrulling. Nærmere bestemt har vi fått flere forespørsler fra kunder som ønsker kontroll over hvilke av brukerne deres som kan se Yammer-ruten i Office 365startprogram for apper. Muligheten til å tilordne Yammer-lisenser per bruker gir denne funksjonaliteten på en måte som samsvarer med andre Office 365-tjenester.

Sp.: Hvordan påvirker dette Yammer-brukere som logger på med e-post og passord?

Sv.: Lisenser blir kun gjennomført for brukere som logger på med Office 365-identitet, fordi brukere med eldre Yammer-identitet (pålogging med e-post og passord) ikke kan administreres i Office 365.

Sp.: Hva om jeg ikke vil at noen i firmaet mitt skal bruke den eldre Yammer-identiteten?

Sv.: Du kan Fremtvinge Office 365-identitet for alle Yammer-brukerne.

Sp.: Hvordan vil Yammer per gang-lisenser utrulles til kunder?

Sv.: Alle Yammer-nettverk som er koblet til Office 365-leiere får denne endringen automatisk.

Sp.: Hvordan vet jeg om alle mine Yammer-brukere har kontoer i Office 365?

Sv.: Du kan eksportere listen over brukere fra Yammer og se etter brukere som ikke er i Office 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik overvåker du Yammer-brukere i nettverk koblet til Office 365.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×