Avanserte HVIS-funksjoner

ANTALL.HVIS.SETT og SUMMER.HVIS.SETT

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

ANTALL.HVIS.SETT bruker vilkår på celler over flere celleområder og teller antall ganger alle vilkår innfris. SUMMER.HVIS legger sammen cellene i et område som innfrir flere vilkår.

Vil du vite mer?

Neste en funksjon i en funksjon

HVIS-funksjon

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

ANTALL.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjon

HVISFEIL-funksjon

Når vi skal finne antall selgere etter område som har femti eller flere ordrer, bruker vi funksjonen ANTALL.HVIS.SETT.

Først velger vi celleområdet Område, og jeg trykker F4 for å gjøre dette til en absolutt cellereferanse.

Deretter velger vi vilkårene som må oppfylles. I dette tilfellet er området Øst.

Deretter velger vi celleområdet for antall ordre og vilkårene som må oppfylles,

større enn eller lik 50, i celle G2.

Jeg bruker en cellereferanse for vilkårene i stedet for å hardkode dem i formelen

slik at det blir lett å endre den hvis jeg vil det.

I området Øst er det én person med 50 eller flere ordrer.

La oss gjennomgå dette.

Først evaluerer funksjonen hvor mange celler i celleområdet Område, B2 til B7, som er lik Øst.

I dette eksemplet er det to, Bob og Sue.

Av disse to evalueres det deretter hvor mange som har ordrer større enn eller lik 50, celle G2. I dette tilfellet er det bare Bob.

ANTALL.HVIS.SETT bruker vilkår på celler på tvers av flere områder, og teller antall ganger alle vilkårene oppfylles.

Dette er syntaksen i funksjonen ANTALL.HVIS.SETT.

vilkårsområde1 er obligatorisk. Det er det første området som blir evaluert.

vilkår1 er obligatorisk. Det er vilkåret som vilkårsområde1 evalueres etter.

Vilkårsområde2, vilkår2 og så videre, er valgfrie.

Hvert tilleggsområde må ha samme antall rader og kolonner som vilkårsområde1.

Områdene trenger imidlertid ikke å være tilstøtende områder.

Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i vilkår.

Nå vil vi finne salg per område der selgerne har femti eller flere ordrer.

Vi kan gjøre dette ved å bruke funksjonen SUMMER.HVIS.SETT.

Først velger vi celleområdet vi vil legge til, i dette tilfellet området med celler i Salg-kolonnen.

Jeg trykker F4 for å gjøre dette til en absolutt cellereferanse.

Deretter velger vi det første celleområdet vi vil evaluere, de fire områdene i kolonnen Område.

Deretter velger vi kriteriene som området skal evalueres etter, i dette tilfellet Øst, celle F2.

Deretter velger vi celleområdet for antall ordrer og, kriteriet, større enn eller lik 50, i celle G2.

I område Øst solgte selgere med et ordreantall som er større enn eller lik 50, totalt for 49 017 Kr.

La oss gå gjennom dette. Det er nesten som funksjonen ANTALL.HVIS.SETT.

Først evaluerer funksjonen hvor mange celler i celleområdet Område, B2 til B7, som er lik Øst. Det er to.

Bob og Sue er selgerne for område Øst.

Av disse to evalueres det deretter hvor mange som har et ordreantall som er større enn eller lik 50. For Øst er det bare Bob.

Til slutt legger funksjonen til cellene fra celleområdet i Salg-kolonnen der alle de tilsvarende vilkårene oppfylles.

Bob er den eneste selgeren fra område Øst som oppfyller alle vilkårene,

så resultatene av funksjonen er lik Bobs salgstall.

SUMMER.HVIS.SETT legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår.

Dette er syntaksen i funksjonen SUMMER.HVIS.SETT.

summeringsområde er obligatorisk. Det er én eller flere celler som skal summeres. Tomme celler og tekstverdier ignoreres.

vilkårsområde1 er obligatorisk. Det er det første området som blir evaluert.

vilkår1 er obligatorisk. Det er vilkåret som vilkårsområde1 evalueres etter.

Vilkårsområde2, vilkår2 og så videre, er valgfrie.

Hver celle i argumentet summeringsområde

summeres bare hvis ALLE de tilsvarende angitte kriteriene er SANN for den cellen.

Hvert vilkårsområde-argument

må inneholde samme antall rader og kolonner som argumentet summeringsområde.

Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i vilkår.

Neste lysbilde, funksjonene GJENNOMSNITT.HVIS.SETT og HVISFEIL.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×