2007-versjonen av kalenderverktøyet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med 2007-versjonen av kalenderverktøyet kan du markere viktige datoer og bygge samarbeidstidsplaner med medlemmene i arbeidsområdet.

Hva vil du gjøre?

Legge til eller slette avtaler

Vis avtaler

Navigere i kalenderen

Opprette koblinger til bestemte avtaler

Endre kalendervisningen

Eksportere og importere avtaler

Skrive ut avtaler

Endring av kalendertillatelser

Legge til eller slette avtaler

Legge til en avtale

 1. Klikk Ny avtale i kategorien Hjem.

 2. Skriv inn et avtaleemne.

 3. Skriv inn eller velg dato og klokkeslett for når avtalen starter og slutter. Hvis avtalen er en heldagshendelse, klikker du Hele dagen.

  Detaljer

  Skriv inn datoen i formatet DD.MM.ÅÅ, eller klikk kalenderikonet og velg en dato.

  Angi start- og sluttidspunkt, eller klikk pilene for å velge start- og sluttidspunkt.

  Tidssonen tilpasses automatisk som følger: Det antas at avtalen skal skje i samme tidssone som er brukt i egenskapene for dato og klokkeslett på datamaskinen. Tidspunktet for avtalen justeres automatisk for medlemmer med datamaskiner som er konfigurert for andre tidssoner.

  Hvis du for eksempel befinner deg i Atlanta og planlegger en avtale klokken 8.00, vil et medlem i Paris Paris se avtalen som planlagt klokken 14.00 (avhengig av regionale tidssoneinnstillinger).

 4. Skriv eventuelt inn ytterligere informasjon om avtalen.

 5. Klikk OK.

Tips!: Du kan opprette avtaler med forhåndsvalgte datoer og klokkeslett. Dra langs utvalget av datoer eller klokkeslett du vil bruke, og klikk deretter Ny avtale.

Hvis du vil slette en kalenderavtale, trykker du DEL.

Til toppen av siden

Vise avtaler

Kalenderen viser så mye som får plass i en datocelle, av hver avtale. Du ser mer eller mindre av hver avtale avhengig av hvilken visning du bruker. I dagsvisning, for eksempel, ser du vanligvis all informasjon om en avtale, mens du bare ser noen få ord i månedsvisning.

I alle visninger kan du peke på en avtale for å vise et tekstvindu som viser hele datoen og alle detaljene.

Popup-vindu med avtaleinformasjon

Til toppen av siden

Navigere i kalenderen

Du kan navigere i kalenderen på følgende måte:

 • Hvis du vil gå til henholdsvis forrige eller neste dags-, ukes- eller månedsvisning, klikker du knappene forrige/neste i tittellinjen i kalenderen.

 • Hvis du vil gå til forrige eller neste avtale i en kalendervisning, klikker du kategorien Hjem, og deretter klikker du Forrige eller Neste i navigasjonsruten.

 • Hvis du vil gå til forrige eller neste uleste avtale i en kalendervisning, klikker du kategorien Hjem, og deretter klikker du Forrige uleste eller Neste uleste i sporingsruten.

 • Hvis du vil gå til gjeldende dag i henhold til systemklokken i datamaskinen, klikker du kategorien Hjem, og deretter klikker du I dag i navigasjonsruten.

 • Hvis du vil gå til en bestemt dato i en valgt visning, klikker du kategorien Hjem, klikker Velg dato i navigasjonsruten, angir en dato og et visningsalternativ i dialogboksen Gå til dato, og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Opprette koblinger til bestemte avtaler

 1. Klikk avtalen du vil opprette en kobling til.

 2. Klikk Kopier som kobling i kategorien Hjem.

 3. Velg målverktøy.

 4. Klikk plasseringen der du vil plassere koblingen.

  Du må plassere koblingen på en plassering med rik tekst, som for eksempel i brødteksten i et diskusjonsinnlegg, en chatteoppføring eller en notisblokkoppføring.

 5. Høyreklikk, og klikk deretter Lim inn.

Til toppen av siden

Endre kalendervisning

Hvis du vil endre kalendervisningen, klikker du kategorien Visning, og deretter klikker du et visningsalternativ i kalendervisningsruten.

I følgende tabell beskrives egenskapene for hver visning.

Visning

Kjennetegn

Dag

En detaljert visning av avtalene for den valgte dagen inkludert detaljer (hvis aktuelt).

Heldagsavtaler og avtaler som varer i flere dager, vises øverst.

Avtaler som går over en hel dag eller flere dager

1. En avtale som går over mer enn én dag

2. En avtale for bare denne dagen

Avtaler for den valgte dagen vises nedenfor sortert etter klokkeslett.

Uke

En sammendragsvisning av avtalene i en standard kalenderuke.

Med mer plass enn i månedsvisning kan du vanligvis se hele tittelen på hver avtale. Du kan også se både start- og sluttidspunktene for avtaler.

Akkurat som i månedsvisning vises det en Mer-knapp hvis én enkelt dato inneholder flere avtaler enn det er plass til i boksen.

Popup-vindu som viser alle avtaler.

Måned

En sammendragsvisning av avtalene i en standard kalendermåned.

Denne visningen er nyttig for langsiktig planlegging der du trenger å se avtaler som går over flere dager. Det er imidlertid vanskelig å se detaljene i en avtale uten å åpne den for redigering.

Hvis én enkelt dato inneholder flere avtaler enn det er plass til i boksen, vises en Mer-knapp.

Pek på knappen for å vise et vindu som viser avtalene.

Arbeidsuke

Det samme som Uke, bortsett fra at visningen gir mer plass til ukens arbeidsdager.

Arbeidsmåned

Det samme som Måned, bortsett fra at visningen gir mer plass til arbeidsdagene i hver uke.

Til toppen av siden

Eksportere og importere avtaler

Du kan eksportere kalenderavtaler for importering til et annet kalenderverktøy.

Eksportere kalenderavtaler

Du kan eksportere en bestemt avtale eller alle avtaler. Alle eksporterte kalenderdata lagres som en XML-fil (for eksempel Kalender.xml).

Slik eksporterer du en bestemt avtale:

 1. Klikk avtalen.

 2. Klikk Eksporter merket avtale i kategorien Arbeidsområde.

 3. Angi en katalogplassering i dialogboksen Eksporter post(er) til fil, og klikk Lagre.

Slik eksporterer du alle poster:

 1. Klikk Eksporter alle avtaler i dataruten i kategorien arbeidsområde.

 2. Angi en katalogplassering i dialogboksen Eksporter post(er) til fil..., og klikk Lagre.

Importere kalenderavtaler

 1. Velg kalenderverktøyet der du vil importere dataene.

 2. Klikk Importer i kategorien Arbeidsområde.

 3. Merk den eksporterte XML-kalenderfilen i dialogboksen Importer fil, og klikk deretter Åpne.

Til toppen av siden

Skrive ut avtaler

Du kan skrive ut kalenderavtaler eller -visninger.

 1. Hvis du vil skrive ut en bestemt avtale, velger du avtalen.

 2. Hvis du vil skrive ut en kalendervisning, velger du visningen du vil skrive ut.

 3. Klikk kategorien Skriv ut i kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Endre kalendertillatelser

Gjør følgende hvis du vil se tillatelsene som er tilordnet til medlemsroller:

 1. Klikk kategorien Arbeidsområde, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Tillatelser.

 2. Velg rollen som du vil se tilordnede tillatelser for, fra rullegardinlisten.

Alle medlemmer bortsett fra gjester har tillatelse til å legge til nye avtaler samt legge til eller slette sine egne avtaler. Administratorer har alle tilgjengelige tillatelser.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×