% fullført, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

% fullført-feltene innholder gjeldende status for en aktivitet, uttrykt som den prosentandelen av aktivitetens varighet som er fullført. Du kan angi en fullføringsprosent, eller du kan la programmet beregne den automatisk basert på faktisk varighet.

Det finnes flere kategorier av % fullført-felt.

Datatype    Prosent

Prosent (%) Fullført (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er prosent fullført lik null. Når du legger inn faktisk varighet, gjenstående varighet eller faktisk arbeid (som har innvirkning på faktisk varighet), beregnes prosent fullført på følgende måte:

Prosent fullført = (Faktisk varighet / Varighet) * 100

Hvis du angir en verdi som større enn null i % fullført-feltet, settes Faktisk start-feltet til den planlagte startdatoen hvis du ikke har angitt en faktisk startdato ennå. Hvis du skriver inn 100 i % fullført-feltet, settes Faktisk slutt-feltet til den planlagte sluttdatoen.

Hvis du skriver inn en verdi i % fullført-feltet, beregnes faktisk varighet og gjenstående varighet automatisk i Project. Hvis du legger inn en verdi i Faktisk varighet-feltet eller Gjenstående varighet-feltet, beregnes likeledes de andre feltene automatisk på nytt.

Beste bruksområder    Legg til % fullført-feltet i en aktivitetsliste når du vil vise, filtrere eller redigere prosent fullført for en aktivitet.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en planlagt varighet på 10 dager. De tildelte ressursene har arbeidet med aktiviteten i 5 dager. Aktiviteten beregnes som 50 prosent fullført.

I tillegg har du planlagt aktiviteten "Holde kundemøter" med en varighet på 3 dager. De tildelte ressursene har rapportert at de er ferdige. Du legger inn 100 i % fullført-feltet. Faktisk varighet-feltet endres til 3 dager, og Faktisk slutt-feltet endres til den planlagte sluttdatoen.

Merknader    Endringer i fullføringsprosentverdien for en aktivitet vil som standard påvirke verdien for faktisk arbeid. På samme måte vil endringer i verdien for faktisk arbeid påvirke verdien for aktivitetens fullføringsprosent. Du kan endre denne standardinnstillingen og angi at fullføringsprosent og faktisk arbeid skal være uavhengig av hverandre i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan bestemme om endringer i totalt prosent fullført skal fordeles til og med statusdatoen eller til og med slutten av den faktiske varigheten til aktiviteten frem til nå. Det kan du gjøre i dialogboksen Alternativer for Project.

Når du angir prosent fullført, kan det hende at faktisk og gjenstående arbeid justeres i forhold til gjeldende statusdato. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Du kan også gjøre dette i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Prosent fullført angir status for aktivitetens varighet så langt. prosent av arbeid fullført viser på den annen side arbeidsmengden som er fullført på aktiviteten så langt.

Prosent (%) Fullført (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når en aktivitet opprettes, er tidsinndelt prosent fullført lik null. Når du legger inn faktisk varighet, gjenstående varighet eller faktisk arbeid (som har innvirkning på faktisk varighet), beregnes prosent fullført på følgende måte:

Prosent fullført = (faktisk varighet / varighet) * 100

Denne totale fullføringsprosenten deles deretter og fordeles på den fullførte varigheten så langt.

Beste bruksområder    Legg til % fullført-feltet i den tidsinndelt delen av aktivitetsbeleggvisning når du vil vise eller redigere prosent fullført for en aktivitet i en bestemt tidsperiode. Hvis du vil vise total prosent fullført for aktiviteten, ser du i % fullført-feltet i den tidsinndelte delen av aktivitetsbeleggvisning eller en annen aktivitetslistevisning.

Eksempel    Aktiviteten "Skrive forslag" har en planlagt varighet på 10 dager. De tildelte ressursene har arbeidet med aktiviteten i 5 dager. Du legger til % fullført-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen og ser at det for denne aktiviteten vises 10 prosent i cellene for hver av de 5 dagene, totalt 50 prosent. Du hadde planlagt en varighet på 2 dager for aktiviteten "Holde kundemøter". De tildelte ressursene har rapportert at de er ferdige. I % fullført-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen, angir du 50 i hver av de to cellene.

Merknader    Du kan bestemme om redigering av totalt prosent fullført skal fordeles til og med statusdatoen eller til og med slutten av den faktiske varigheten til aktiviteten frem til nå. Det kan du gjøre i dialogboksen Alternativer for Project.

Når du angir prosent fullført, kan det hende at faktisk og gjenstående arbeid justeres i forhold til gjeldende statusdato. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Du kan også gjøre dette i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×