Office
Logg på

Konfigurere kategorier for timelisterader

< Mer prosjekthjelp

Radene i gruppemedlemmenes timelister brukes til å registrere timene som er brukt på bestemte prosjektaktiviteter, eller på andre ikke-prosjektrelaterte aktiviteter som opplæring og ferie. Noen ganger kan det være nyttig å kategorisere aktivitetsrelaterte timer på andre måter også. Trenger du et eksempel?

Du kan opprette linjeklassifiseringer i Project Web App hvis du vil dele inn aktivitetene i ulike kategorier.

Opprette en linjeklassifisering for å kategorisere aktivitetene

 1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger > PWA-innstillinger i Project Web App.

 2. Velg Linjeklassifiseringer under Tids- og aktivitetsbehandling.

  Linjeklassifiseringer
 3. Velg Ny klassifisering.

  Ny klassifisering
 4. Skriv inn et navn for arbeidskategorien i den nye, tomme raden, og gi en beskrivelse som gruppemedlemmene vil forstå.

  Ny klassifiseringsrad
 5. Velg Lagre.

  Lagre

Trenger du et eksempel?

Sara er konsulent og reiser mye for å treffe kunder. Firmaet hennes har nylig inngått en kontrakt med Contoso om oppgradering av lønnssystemet deres. Sara har fått tildelt oppgaven "Installere og konfigurere systemet" i prosjektet "Oppgradering av Contosos lønnssystem", og hun skal reise til hovedkvarteret til Contoso og hjelpe dem med utrullingen.

Sara tilbringer deler av tiden på reise til og fra Contosos kontorer, og noe tid går med til selve installasjonen.

I timelisten kan Sara registrere aktiviteten "Installere og konfigurere systemet" på to separate linjer: en rad for reisetid ("Reise"), og en rad for installasjonsarbeid ("Standard"). På denne måten kan prosjektlederen til Sara holde øye med hvor mye tid hun og andre gruppemedlemmer bruker på reise på denne kundekontrakten.

To linjer i timeliste med ulike kategorier

Men vent litt. Hva med administrativ tid?

Er det ikke meningen at vi skal bruke administrativ tid til å registrere aktivitet som reiser og opplæring?   Project Web App lar deg også opprette kategorier for administrativ tid, som kan brukes til reiser, opplæring, ferie og sykefravær. Administrativ tid kjennetegnes imidlertid ved at timene som registreres i timelisteradene, ikke tilhører et bestemt prosjekt eller en bestemt aktivitet. Det er helt greit å ha noe overlapping mellom linjeklassifiseringer og administrativ tid.

Det kan for eksempel være at du trenger en linjeklassifisering for reise, for tilfeller der ansatte må ut og reise når de skal jobbe på prosjektet, som Saras besøk hos Contoso i forbindelse med installasjonen.

Eksempel på linjeklassifikasjon

Du trenger kanskje også en kategori for administrativ tid for reise, for å registrere tid som brukes på reise til og fra ulike kontorer i forbindelse med arbeid på flere prosjekter, eller for å delta i opplæring som ikke er direkte knyttet til et prosjekt.

Eksempel på administrativ tid

Vil du opprette kategorier for administrativ tid?    

Hva gjør jeg hvis jeg ikke trenger en kategori lenger?

Hvis du ikke lenger ønsker at gruppemedlemmene skal kunne bruke en kategori i timelistene, kan du sette den til inaktiv.

Obs!: 

 • Men jeg vil slette den!    Du kan slette linjeklassifiseringskategorier, men bare hvis de ikke har vært brukt i timelistene. Velg raden du vil slette, og deretter Slett klassifisering.

 • Inaktiv-kategoriene kan ikke velges av gruppemedlemmer, men de kan fortsatt brukes i rapporter som inneholder tidligere timelistedata.

Slik setter du en linjeklassifiseringskategori til inaktiv:
 1. Velg Inaktiv i Status-kolonnen.

  Inaktiv
 2. Velg Lagre.

  Lagre
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×