ÅRDEL (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner delen av året som representeres av antall hele dager mellom to datoer (startdato og sluttdato). Bruk regnearkfunksjonen ÅRDEL til å identifisere hvor stor andel av et helt års fordeler og forpliktelser som skal tillegges en spesifisert termin.

Syntaks

ÅRDEL(startdato; sluttdato; [basis])

Syntaksen for ÅRDEL har følgende argumenter:

  • Startdato    Obligatorisk. En dato som representerer startdatoen.

  • Sluttdato    Obligatorisk. En dato som representerer sluttdatoen.

  • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Viktig  Datoer bør legges inn ved hjelp av funksjonen DATO eller som resultat av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(2008;5;23) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Kommentarer

  • I Microsoft Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

  • Alle argumenter blir avrundet til heltall.

  • Hvis startdato eller sluttdato ikke er gyldige datoer, vil ÅRDEL returnere feilverdien #VERDI!.

  • Hvis basis > 0 eller hvis basis > 4, returnerer ÅRDEL feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

01.01.2012

Startdato

30.07.2012

Sluttdato

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ÅRDEL(A2;A3)

Delen av året mellom 1.1.2012 og 30.7.12, uten Basis-argumentet.

0,58055556

=ÅRDEL(A2;A3;1)

Del av året mellom samme datoer, med bruk av basis-argumentet Faktisk/Faktisk. Fordi 2012 er et skuddår, er basisen 366 dager.

0,57650273

=ÅRDEL(A2;A3;3)

Del av året mellom like datoer, bruker Faktisk/365 som basis-argument. Bruker 365 dager som basis.

0,57808219

Gjelder for: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk