Åpne et tomt dataark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du åpner et nytt, tomt dataark i Microsoft Office Access 2007. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker utforming i leser, en ny funksjon som lar deg utforme store deler av et dataark visuelt, i stedet å bruke tabellutforming også.

I denne artikkelen

Om hvordan du åpner tomt dataark

Opprette et tomt dataark i en ny database

Legge til et tomt dataark i en eksisterende database

Legge til en mal dataark i en eksisterende database

Angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt

Legge til et oppslagsfelt i et dataark

Relatere et nytt dataark til resten av databasen

Endre datatypen for et felt

Behandle feltene i et dataark

Hvordan Access tilordner datatyper mens du angir informasjon manuelt

Hvordan Access tilordner datatyper når du limer inn informasjon

Om hvordan du åpner tomt dataark

Et dataark er visuell fremstilling av dataene i en tabell eller resultatene som returneres av en spørring. Dataark ligner på Microsoft Office Excel 2007 regneark, men har forskjellig funksjonalitet i noen tilfeller. Hvis du for eksempel du kan vanligvis legge til bare én oppføring i hvert felt i et dataark, og du må vanligvis angi en bestemt type data i et gitt felt, for eksempel datoer og klokkeslett eller Ja/Nei-verdier. Et felt kan også legge begrensninger på størrelsen eller lengden på dataene, noe Office Excel 2007 ikke fungerer som standard. Du kan for eksempel angi maksimalt 256 tegn i enkelte tekstfelt.

Nye dataarkfunksjoner

Office Access 2007 forenkler prosessen med å opprette en tabell. Nå kan du åpne et tomt dataark (en tabell) og utføre de fleste utformingsoppgavene som du tidligere har kunne utføre bare ved hjelp av tabellutforming. Hvis du for eksempel når du oppretter et nytt dataark, kan du angi datatypen for de fleste feltene i den nye tabellen ved å skrive inn data manuelt eller ved å lime inn data i feltene. Hvis du angir en dato i et tomt felt, skriver du for eksempel angis datatypen Dato/klokkeslett for dette feltet. Hvis du skriver inn tekst, for eksempel et navn, bruker Access datatypen tekst til feltet, og så videre.

Du kan også angi eller endre feltnavn uten å måtte bruke tabellutforming, og du kan legge til nye felt ved å skrive inn tekst i den tomme kolonnen til høyre eller venstre side i rutenettet, avhengig av språkinnstillingene for. I tillegg kan du bruke formateringskommandoer som fet og kursiv til å legge til visningsformater i felt, en oppgave du tidligere utførte i tabellutformingen.

Obs!: Til slutt, selv om Access gjør det enkelt å opprette en tabell, tabellene bør fremdeles i samsvar med reglene for databaseutforming.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse reglene, kan du se artikkelen om databaseutforming.

Prosessen med å åpne et tomt dataark

Når du åpner et tomt dataark, legger du til en ny, tom tabell i databasen. Du kan ikke åpne et tomt dataark uten å opprette en ny tabell. Når Access laster det nye dataarket, følger du disse grunnleggende trinnene:

 • Du kan angi et navn for hvert felt, eller du kan godta standardnavnene som er tilgjengelige.

 • Du kan skrive inn data i feltene manuelt, eller du kan lime inn data. Du trenger ikke lenger angi datatypen for hvert felt først, fordi mens du skriver, Access datatypen en basert på hvilken type data du angir. Hvis du angir et navn i det første feltet i den nye tabellen, angir Access for eksempel dette feltet til datatypen tekst. Hvis du angir en dato i neste felt, settes det til datatypen Dato/klokkeslett, og så videre. Hvis vil ha mer informasjon om datatypene som Access angir mens du skriver inn data, kan du se hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon manuelt og hvordan Access tilordner datatyper når du limer inn informasjon, senere i denne artikkelen.

  Obs!: Noen datatyper kan ikke angis for et felt ved å bare lime inn dataene. Du kan for eksempel angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt ved å lime inn en fil i et tomt felt. Du kan også opprette et oppslagsfelt ved å lime inn en liste med data i et felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse datatypene, se Angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt , og Legg til et oppslagsfelt i et dataark, senere i denne artikkelen.

 • Hvis du senere vil endre datatypeinnstillingen for et felt, kan du bruke verktøyene i Access.

Hvordan påvirker regler for dataark

Når du åpner og begynner å fylle ut et dataark, Husk at relasjonsdatabaser følge et sett med utformingsregler, og du må følge disse regler som du oppretter dataarkene. Disse reglene kan databaser fungerer riktig, og de bidra til å sikre at du kan hente de riktige dataene fra en database. En gjennomgang av utformingsreglene dekkes av denne artikkelen. .

Hvis du ikke er kjent med reglene for databaseutforming, kan du se artikkelen om databaseutforming.

Hvordan Access legger til en primærnøkkel i nye dataark

Som standard, opprettes det et primærnøkkelfelt kalt "ID" for alle nye dataark, og datatypen for feltet til Autonummer. Access skjuler også feltet fra dataarkvisning som standard, men du kan vise ID-feltet når som helst ved å høyreklikke en kolonneoverskrift, klikke Vis kolonner og deretter bruke dialogboksen Vis kolonner for å vise skjulte feltet. Denne illustrasjonen viser dialogboksen Vis kolonner for en ny tabell:

Dialogboksen Vis kolonner

Du kan også vise ID-feltet og andre skjulte felt ved å åpne tabellen i utformingsvisning, og også når du viser listen over tabellfelt i Feltliste-ruten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker oppgaveruten, kan du se delen relatere et nytt dataark til resten av databasen, senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Opprette et tomt dataark i en ny database

Når du skal opprette en enkel database, for eksempel en liste over kontakter, kan du opprette en ny database med et tomt dataark. Office Access 2007 gjør prosessen raskere og enklere enn tidligere versjoner, fordi du ikke trenger å bruke utformingsvisning til å opprette den nye tabellen. Husk at du kan bruke dataarkvisning til å utføre alle utformingsoppgaver unntatt opprettelse av et oppslagsfelt. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til et oppslagsfelt i en tabell, kan du se delen Legg til et oppslagsfelt i et dataark, senere i denne artikkelen.

Opprette en ny tabell i en ny database

 1. Start Access, og klikk Tom Database under Ny, tom Database på siden Komme i gang med Microsoft Access.

 2. Skriv inn et navn for den nye databasen i Filnavn-boksen under Tom Database. Hvis du vil endre plasseringen av den nye databasen, klikker du mappeikonet. Når du er ferdig, klikker du Opprett.

  Access oppretter den nye databasen og åpner en tabell med navnet Tabell1 i dataarkvisning, slik som dette:

  En ny, tom tabell i en ny database

 3. Skriv inn et navn for feltet i dataarket, dobbeltklikker du den første kolonneoverskriften (den fargede cellen som leser Legg til nytt felt ).

 4. Klikk den neste kolonneoverskriften, eller Bruk piltastene til å fokusere på neste overskrift, og skriv deretter inn et navn for dette feltet. Gjenta denne prosessen til du er ferdig med å gi navn til tabellfeltene.

 5. Skriv inn de riktige dataene i den første tomme cellen under et feltnavn.

  Access bruker dataene som du angir for å angi datatypen for feltet. Hvis du angir en dato, angir for eksempel Access feltet som datatypen Dato/klokkeslett type.

  Viktig!: Husk at et felt skal inneholde bare én type data. Hvis du for eksempel et datofelt kan ikke inneholde kundenavn, og et prisfelt kan ikke inneholde telefonnumre.

  Hvis vil ha mer informasjon om datatypene som Access angir mens du skriver inn data, kan du se hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon manuelt og hvordan Access tilordner datatyper når du limer inn informasjon, senere i denne artikkelen.

 6. Klikk Lagre.

  Hurtigtast Trykk CTRL + S.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 7. Skriv inn et navn for den nye tabellen i Tabellnavn-feltet, og klikk OK.

  Obs!: 

  • Når Access oppretter tabellen, legges det til et primærnøkkelfelt kalt ID og datatypen for feltet til Autonummer. Access skjuler også feltet som standard. Se-feltet, høyreklikker du en hvilken som helst kolonneoverskrift, klikk Vis kolonner, og deretter bruke dialogboksen Vis kolonner til å vise kolonnen.

   – eller –

   Høyreklikk dokumentfanen for tabellen, og klikk Utformingsvisning.

  • Du kan endre eller fjerne primærnøkkelen bare ved å åpne tabellen i utformingsvisning. For informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se artikkelen legge til, angi, endre eller fjerne primærnøkkelen.

  • Hvis du er ny i Access og kjent med databaseutforming og hvorfor du trenger primærnøkler, kan du se artikkelen om databaseutforming.

Til toppen av siden

Legge til et tomt dataark i en eksisterende database

Når du legger til et nytt dataark (en tabell) i en eksisterende database, står den nye tabellen alene til du er relatert til de eksisterende tabellene. Si at du trenger å spore ordrer plassert av en offentlig kontor. Du legger til en tabell kalt Government kontakter til en salg database for å gjøre dette. Dra nytte av power som kan gi en relasjonsdatabase – til å søke etter ordrer plassert av en bestemt kontakt, for eksempel, må du opprette en relasjon mellom den nye tabellen og (tabellen(e)) som inneholder ordredataene.

Hvis du vil ha mer informasjon om databaseutforming og relasjoner i databasen, kan du se artiklene om databaseutforming og opprette, redigere eller slette en relasjon.

Husk også at du må legge til vedlegg eller OLE-objekt i den nye tabellen manuelt ved hjelp av Datatype-listen (i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering ) eller ved å bruke tabellutforming. Trinnene i delen Angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt, senere i denne artikkelen forklarer hvordan du legger til disse felttypene.

Legge til et dataark i en database

 1. Åpne databasen du vil endre.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i Opprett-fanen.

  Båndet i Access

  Access legger til en ny, tom tabell og åpner den i dataarkvisning.

  Et nytt dataark lagt til i en eksisterende database

 3. Skriv inn et navn for feltet i dataarket, dobbeltklikker du den første kolonneoverskriften (den fargede cellen som leser Legg til nytt felt ).

 4. Klikk next-feltet, eller Bruk piltastene til å fokusere på det neste feltet, og Skriv inn et navn for dette feltet. Gjenta denne prosessen til du er ferdig med å gi navn til tabellfeltene.

 5. Skriv inn de riktige dataene i den første tomme cellen under et feltnavn.

  Access bruker dataene som du angir for å angi datatypen for feltet. Hvis du angir en dato, angir for eksempel Access feltet som datatypen Dato/klokkeslett type.

  Hvis vil ha mer informasjon om datatypene som Access angir mens du skriver inn data, kan du se hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon manuelt, senere i denne artikkelen.

 6. Klikk Lagre.

  Hurtigtast Trykk CTRL + S.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 7. Skriv inn et navn for den nye tabellen i Tabellnavn-feltet, og klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en mal dataark i en eksisterende database

I tillegg til tomme tabeller gir Office Access 2007 et sett med mal tabeller. Hver mal tabellene tilsvarer databasemalene som Office Access 2007 gir. Du kan for eksempel legge til en tabell som er utformet for å godta aktiva, kontakt eller utstedelsesdato data. Mal tabellene ikke en metode for å opprette små databaser raskere fordi du ikke trenger å gi navn til feltene og angi datatypene.

Når du fortsetter, må du huske at du kan legge til en mal tabell bare til en eksisterende database.

Legge til en mal tabell til en database

 1. Åpne databasen du vil endre.

 2. Klikk Tabellmaler og velg deretter ett av de tilgjengelige malene fra listen i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

  Båndet i Access

  Den nye tabellen åpnes i dataarkvisning. Hvert felt i den nye tabellen inneholder et navn og en datatype, og du kan skrive inn data uten ytterligere arbeid.

 3. Skriv inn dataene.

 4. Klikk Lagre.

  Hurtigtast Trykk CTRL + S.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 5. Skriv inn et navn for den nye tabellen i Tabellnavn-feltet, og klikk OK.

Til toppen av siden

Angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt

Når du bruker dataarkvisning til å opprette en ny tabell, kan du angi de fleste datatyper ved å angi noen data i den første raden i et felt. Du kan imidlertid bruke denne metoden til å angi datatypene Vedlegg og OLE-objekt; Du må angi disse datatypene manuelt ved hjelp av Angi datatype-listen i kategorien dataark, eller ved å bruke tabellutforming. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker begge måtene for å angi datatypene.

Bruk listen Angi datatype

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 2. Velg et nytt felt.

  Nye felt befinner seg høyre eller venstre side av dataarket (avhengig av innstillingene i Windows regionale innstillinger og språkinnstillinger) som standard, og toppteksten leser Legg til nytt felt.

  Et nytt felt i et dataark

  Obs!: Du må velge et nytt felt. Du kan ikke endre datatypen for et eksisterende felt til typene vedlegg eller OLE-objekt.

 3. Hvis du legger til et OLE-objektfelt, dobbeltklikker du overskriftsraden, og Skriv inn et navn for feltet. Ellers går du til neste trinn fordi når du legger til et vedleggsfelt, endrer Access overskriftsraden til et bindersikon.

 4. Klikk den første tomme dataraden under overskriften.

 5. Klikk pil ned ved siden av Datatypen (listen øverst i gruppen) i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering, og velg OLE-objekt eller vedlegg.

  Listen over datatyper

  Hvis du velger datatypen vedlegg, Access Sett hodet rad som skal vise bindersikonet, slik som dette: Et nytt tabellfelt angitt til datatypen Vedlegg

 6. Lagre endringene.

 7. Hvis du vil legge til en del av dataene i det nye feltet, dobbeltklikker du den første tomme raden, og Bruk dialogboksen vedlegg til å finne dataene.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å legge ved filer i databasen, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk til oppføringene i databasen.

Bruke utformingsvisning for tabell

 1. Høyreklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Merk en tom rad i Feltnavn-kolonnen, og Skriv inn et navn for det nye feltet.

  Obs!: Du må velge et nytt felt. Du kan ikke endre datatypen for et eksisterende felt til typene vedlegg eller OLE-objekt.

 3. Velg OLE-objekt eller vedlegg fra listen i Datatype-kolonnen klikker du pil ned ved siden av feltnavnet.

 4. Lagre endringene.

For informasjon om å legge ved filer til poster i dataarket, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk til oppføringene i databasen.

Til toppen av siden

Legge til et oppslagsfelt i et dataark

Et oppslagsfelt er den andre funksjonen som må angi manuelt for et nytt dataark. Et oppslagsfelt viser et sett med verdier i form av en liste. Når du velger et element fra en rullegardinliste i en Access-database, bruker du som regel en oppslagsliste. Du kan opprette to typer lister for oppslag.

 • Tabellbaserte lister    bruke spørringer til å hente verdiene fra andre tabeller. Spørringen befinner seg i tabellen som ligger under det nye dataarket. Du oppretter en tabellbaserte liste når du skal bruke verdiene som befinner seg et annet sted i databasen. Si at du har en database for kundestøtteproblemer. Informasjon om problem befinner seg i én tabell, men listen over personer som håndterer problemene befinner seg i en annen tabell og dataene i denne tabellen endres ofte. Bruke en tabellbaserte liste sparer deg å legge inn en lang liste over navn manuelt, og den gir deg de nyeste dataene. Du kan bruke dataene i en tabell til å fylle ut en tabellbaserte liste, eller du kan bruke dataene som returneres av en annen spørring til å fylle ut en tabellbaserte liste.

 • Verdi-baserte lister    er relativt korte lister over elementer som du bruker bare på ett sted i en database. Si at du bruker Access til å lagre og behandle informasjon om selskapets aktiva. Du kan opprette et oppslagsfelt kalt betingelse (eller lignende) og tillate brukere å velge en verdi fra listen for eksempel god, Nokså god, dårlig og så videre. Du kan opprette verdilisten ved å skrive inn en liste over elementer direkte i tabellen som ligger under det nye dataarket.

Når du legger til en tabellbaserte oppslagsliste et nytt dataark, opprettes en relasjon mellom tabellen som ligger under det nye dataarket og tabellen som oppslagsfeltet henter dataene. Det resulterende oppslagsfeltet blir også en sekundærnøkkel – en kolonne med verdier som samsvarer med primærnøkkelverdiene i den andre tabellen. Hvis du er ny i Access og trenger mer informasjon om relasjoner, primærnøkler og sekundærnøkler, kan du se artikkelen om databaseutforming.

Til slutt kan du legge til en verdi basert eller tabellbaserte oppslagsliste ved hjelp av en veiviser eller ved å opprette dem manuelt i tabellutforming. Veiviseren gir den enkleste og raskeste metoden for å opprette et oppslagsfelt, så trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker denne metoden.

Legge til et oppslagsfelt i dataarkvisning

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 2. Klikk Oppslagskolonnen i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Oppslagsveiviseren startes.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en tabellbaserte liste   

   1. Velg jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdier i en tabell eller spørring, og klikk deretter Neste.

   2. Velg et alternativ under Vis, velg en tabell eller spørring fra listen, og klikk deretter Neste.

    Hvis du vil bruke verdier fra en tabell i oppslagsfeltet, klikker du for eksempel tabeller. Hvis du vil bruke en spørring, klikker du spørringer. Hvis du vil se en liste over alle tabellene og spørringene i databasen, klikker du begge.

   3. Flytt feltene som du vil skal vises i oppslaget fra Tilgjengelige felt-ruten til ruten Valgte felt, og klikk deretter Neste.

   4. Du kan også velge ett eller flere sorterings-valg for feltene som du valgte i forrige trinn, og klikk deretter Neste.

   5. Du kan også justere bredden på hver kolonne i oppslaget, og klikk deretter Neste.

   6. Du kan også angi et navn i tekstboksen under hvilket navn vil du ha for oppslagskolonnen.

   7. Du kan også velge merket for Tillat flere verdier.

    Hvis du velger dette alternativet, kan du velge og lagre mer enn ett element fra listen.

   8. Klikk Fullfør. Hvis Access ber deg om å lagre tabellen, klikker du Ja.

    Access legger til oppslagsspørringen til den nye tabellen. Spørringen henter feltene som du angir, i tillegg til primærnøkkelverdiene for kildetabellen som standard. Access setter deretter datatypen for oppslagsfeltet til å sammenligne datatypeinnstillingen for primærnøkkelfeltet i kildetabellen. Hvis primærnøkkelfeltet i kildetabellen bruker datatypen Autonummer, angir Access for eksempel datatypen for oppslagsfeltet som datatypen tall.

   9. Gå tilbake til dataarkvisning, går du til oppslagsfeltet, og velg et element fra listen.

  • Opprette en verdi basert liste   

   1. Klikk Jeg skriver inn verdiene som skal brukes, og deretter klikker du Neste.

   2. Angi antall kolonner du vil skal vises i listen, og gå til den første tomme cellen, og angi en verdi i boksen antall kolonner.

    Når du angir den første verdien, vises en annen tomme cellen under gjeldende celle.

   3. Når du er ferdig med å skrive inn den første verdien, Bruk TAB eller pil ned-tasten til å flytte fokus til neste celle, og angi deretter en annen verdi.

   4. Gjenta trinn 2 og 3 til du har opprettet i listen, og klikk deretter Neste.

   5. Du kan også angi et navn for det nye feltet, og klikk deretter Fullfør.

Legge til et oppslagsfelt i utformingsvisning

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som ligger under det nye dataarket, og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Velg feltet som du vil konvertere.

  – eller –

  Merk en tom rad, og Skriv inn et navn for det nye feltet i Feltnavn-kolonnen.

 3. Velger Oppslagsveiviser i Datatype-kolonnen klikker du pil ned.

  Oppslagsveiviseren vises.

 4. Følg trinnene i den forrige delen for ved hjelp av veiviseren.

Når du oppretter oppslagsfelt, kan du bruke en ny funksjon kalt liste for flere verdier. Hvis du vil ha mer informasjon om lister for flere verdier og teknologien bak dem (en funksjon kalt flerverdifelt), kan du se artiklene legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier, Innføring i flerverdifeltog bruker en liste som lagrer flere verdier.

Til toppen av siden

Relatere et nytt dataark til resten av databasen

Informasjonen i et nytt dataark forblir isolert fra andre informasjonen i en database som standard før du oppretter minst én relasjon mellom tabellen som ligger under dataarket, og de andre tabellene i databasen. Office Access 2007 gjør enklere å opprette relasjoner, fordi du kan nå dra og slippe felt fra en oppgaverute til et åpent dataark.

Du kan opprette to typer relasjoner ved hjelp av den nye teknikken.

 • Legge til en sekundærnøkkelfeltet i tabellen som ligger under det nye dataarket. Dette plasserer et nytt dataark på mange-siden av en én-til-mange-relasjon.

 • Dele primærnøkkelverdiene fra det nye dataarket med en annen tabell. Dette plasserer det nye dataarket på "én"-siden av en én-til-mange-relasjon.

Når du oppretter et relasjonstypen, kan du bruke oppslagsveiviseren til å opprette en tabellbaserte oppslagsfelt. Følgende trinnene forklarer hvordan du oppretter begge typer relasjoner.

Viktig    Du må være kjent med databaseutforming for å opprette relasjoner mellom tabeller.

Hvis du vil ha mer informasjon om databaseutforming og relasjoner, kan du se artiklene databaseutforming, legge til, angi, endre eller fjerne primærnøkkelen, veiledning for tabellrelasjoner og opprette, redigere eller slette en relasjon.

Legge til et sekundærnøkkelfelt i det nye dataarket

 1. Hvis den ikke allerede, åpner du et nytt dataark i dataarkvisning. Hvis du vil gjøre det, i navigasjonsruten, og dobbeltklikk tabellen.

 2. Klikk Legg til eksisterende felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Oppgaveruten Feltliste vises, og inneholder de andre tabellene i databasen.

 3. Utvid oppføringen for tabellen som du vil bruke.

 4. Dra primærnøkkelfeltet fra Feltlisten til det åpne dataarket, og slipp feltet mellom to eksisterende felt i dataarket. Musepekeren endres til en tekstmarkør når du velger et gyldig slippe punkt.

  Dra et felt fra feltlisten og slippe det mellom to kolonner

  Når du er ferdig med å slippe det nye feltet, starter oppslagsveiviseren.

 5. Gå til det neste settet med trinn for å fullføre prosessen.

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette relasjonen

 1. Flytt feltene som du vil skal vises i oppslaget fra Tilgjengelige felt-ruten til ruten Valgte felt, og klikk deretter Neste.

 2. Du kan også velge ett eller flere sorterings-valg for feltene som du valgte i forrige trinn, og klikk deretter Neste.

 3. Du kan også justere bredden på hver kolonne i oppslaget, og klikk deretter Neste.

 4. Du kan også angi et navn i tekstboksen under hvilket navn vil du ha for oppslagskolonnen.

 5. Du kan også velge merket for Tillat flere verdier.

  Hvis du velger dette alternativet, kan du velge og lagre mer enn ett element fra listen.

 6. Klikk Fullfør. Hvis Access ber deg om å lagre tabellen, klikker du Ja.

  Access legger til oppslagsspørringen til den nye tabellen. Spørringen henter feltene som du angir, i tillegg til primærnøkkelverdiene for kildetabellen som standard. Access setter deretter datatypen for oppslagsfeltet til å sammenligne datatypeinnstillingen for primærnøkkelfeltet i kildetabellen. Hvis primærnøkkelfeltet i kildetabellen bruker datatypen Autonummer, angir Access for eksempel datatypen for oppslagsfeltet som datatypen tall.

Legge til primærnøkkelen fra det nye dataarket til en annen tabell

 1. Hvis du har et nytt dataark åpent, lukker du den.

 2. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til den nye sekundærnøkkelen i navigasjonsruten.

 3. Klikk Legg til eksisterende felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Oppgaveruten Feltliste vises, og viser de andre tabellene i databasen, inkludert det nye dataarket.

 4. Klikk plusstegnet ved siden av oppføringen for et nytt dataark i oppgaveruten, drar primærnøkkelfeltet (standardnavnet for feltet er ID) fra oppgaveruten i det åpne dataarket, og slipp den på en praktisk plassering.

  Som standard, må du fjerne det nye feltet mellom to eksisterende felt i dataarket. Musepekeren endres til en tekstmarkør når du velger et gyldig slippe punkt.

  Dra et felt fra feltlisten og slippe det mellom to kolonner

  Når du er ferdig med å slippe det nye feltet, starter oppslagsveiviseren.

 5. Følge det forrige settet med trinn for å fullføre oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

Endre datatypen for et felt

Når du oppretter en tabell i dataarkvisning, kan være at du har angitt data som har resultert i Access å velge feil datatype. Hvis du angir bare de første fem sifrene i et postnummer for USA, gjelder Access for eksempel datatypen tall for feltet, et valg som hindrer deg i å skrive inn postnumre fra andre deler av verden. Hvis du vil løse dette problemet, kan du endre datatypen for feltet.

Access tilbyr to måter å endre datatypen. Du kan bruke kommandoene i kategorien dataark, eller du kan bruke tabellutforming. Følgende trinnene forklarer hvordan du bruker både teknikker.

Viktig    Endring av datatyper, kan det føre til at Access skal slette eksisterende data. Hvis du for eksempel hvis du endrer et tekstfelt til datatypen tall, og feltet inneholder bokstaver samt tall, slettes eksisterende data fordi den ikke kan utføre beregninger på teksttegn.

Bruk kommandoene på båndet til å endre en datatype

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 2. Velg feltet du vil endre.

 3. Velg et alternativ fra listen Angi datatype plassert øverst i gruppen i gruppen datatype og formatering i kategorien dataark.

  Båndet er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 4. Hvis Access ber deg bekrefte endringen, klikker du Ja Hvis du er sikker på at du vil fortsette.

 5. Lagre endringene.

Bruke tabellutforming til å endre en datatype

 1. Høyreklikk tabellen du vil endre, i navigasjonsruten og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk Datatype-kolonnen, og velg en ny datatype.

 3. Hvis Access ber deg bekrefte endringen, klikker du Ja Hvis du er sikker på at du vil fortsette.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Behandle feltene i et dataark

Du kan utføre en rekke oppgavene på tabellen ved å høyreklikke overskriftsraden og velge en kommando fra hurtigmenyen. Du kan for eksempel sette inn et felt i et bestemt sted, slette eller gi nytt navn til et felt, vise eller skjule en kolonne, og start oppslagsveiviseren og konvertere en kolonne til et oppslagsfelt.

Bruke kommandoene på hurtigmenyen

 • Høyreklikk en kolonneoverskrift, og velg en kommando på hurtigmenyen.

  Denne illustrasjonen viser hurtigmenyen:

  Hurtigmenyen for tabellfeltet

Til toppen av siden

Hvordan Access tilordner datatyper mens du angir informasjon manuelt

Når du oppretter et tomt dataark, tilordner Access en datatype til hvert felt når du først skrive inn data i dette feltet. Tabellen nedenfor viser de ulike typene av data som du kan angi og datatypen som bruker Access for hver enkelt.

Obs!: Du kan ikke angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt ved å skrive inn data i et tomt felt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir disse datatypene, kan du se Angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt tidligere i dette dokumentet.

Hvis du skriver:

Office Access 2007oppretter enfelt med datatypen:

John

Tekst

En blokk med tekst eller tekst og tall som er lengre enn 256 tegn.

Notat.

Obs!: Du kan ikke bruke utforming i leser for å aktivere rik tekstformatering. For informasjon om hvordan du aktiverer rik tekstformatering, kan du se artikkelen Angi eller redigere data i en kontroll eller kolonne som støtter rik tekst.

http://www.contoso.com

Access gjenkjenner følgende Internett-protokoller: http, ftp, gopher, wais, fil, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Obs!: Tilgang til gjenkjenne protokollen og angi datatypen hyperkobling, må du følge protokollen med et tegn som ikke er mellomrom.

Hyperkobling

50000

Tall, langt heltall

50 000

Tall, langt heltall

50 000,99

Tall, dobbelt

50 000,389

Tall, dobbelt

12/31/2006

Dato- og klokkeslettformat som er angitt i Windows regionale og språkinnstillinger styre hvordan Access formaterer dato/klokkeslett.

Vis meg hvordan angi eller endre innstillingene

I Windows Vista   

 1. Klikk Start-knappen Knapp , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Hvis du bruker standardvisningen i Kontrollpanel, dobbeltklikker du klokke, språk og område.

  – eller –

  Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du

  Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Under standarder og formater, klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør endringene. Hvis du vil endre hele eller deler av et tallformat, velg kategorien tall, og endre innstillingen du ønsker. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klikk Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Under standarder og formater, klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør endringene. Hvis du vil endre hele eller deler av et tallformat, velg kategorien tall, og endre innstillingen du ønsker. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)

 1. Klikk Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises.

 2. Klikk dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Dialogboksen dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger vises.

 3. Klikk Endre formatet til tall, datoer og klokkeslett.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 4. Under standarder og formater, klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør endringene. Hvis du vil endre hele eller deler av et tallformat, klikk kategorien tall, og endre innstillingen du ønsker. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

Dato/klokkeslett

31 desember 2006

Obs!: Access ikke gjenkjenner navn på dager (mandag, tirsdag og så videre) som gyldige inndata for å velge datatypen Dato/klokkeslett type. Du må skrive inn navnet på en måned.

Dato/klokkeslett

10:50:23

Dato/klokkeslett

kl. 10:50

Dato/klokkeslett

17:50

Dato/klokkeslett

$ 12,50

Access gjenkjenner valutasymbolet angitt i innstillingene for Windows regionale innstillinger og språkinnstillinger.

Vis meg hvordan angi eller endre innstillingene

I Windows Vista   

 1. Klikk Start-knappen Knapp , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Hvis du bruker standardvisningen i Kontrollpanel, dobbeltklikker du klokke, språk og område.

  – eller –

  Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du

  Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Klikk Tilpass dette formatet under gjeldende format i kategorien Formater.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet du vil bruke i listen valutasymbol. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klikk Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises.

 2. Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Under standarder og formater, klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet du vil bruke i listen valutasymbol. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klikk Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises.

 2. Klikk dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Dialogboksen dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger vises.

 3. Klikk Endre formatet til tall, datoer og klokkeslett.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 4. Under standarder og formater, klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet du vil bruke i listen valutasymbol. Hvis du trenger hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp (? ), og klikk deretter alternativet.

Valuta

21,75

Tall, dobbelt

123,00 %

Tall, dobbelt

3.46E+03

Tall, dobbelt

Til toppen av siden

Hvordan Access tilordner datatyper når du limer inn informasjon

Når du limer inn dataene i nytt regneark, kan du lime inn blandede eller inkonsekvent typer data i én eller flere felt. La oss anta du limer inn flere kolonner med data om kontakter, og disse dataene inneholder postnumre fra hele verden – en blanding av poster og tall.

Når du limer inn dataene, behandler Access hver post (hver rad i kolonnen) og fastsette datatypen for hver post. Access deretter prøver å velge en datatype som lagrer all informasjon uten å miste eller avkorter noen poster. Som en del av som gjelder Access noen ganger en bred datatype for et felt.

Denne listen viser noen eksempler på hvordan Access velger datatyper.

 • Når Access finner blandede datatyper, angis vanligvis feltet til datatypen tekst fordi tekstfelt gir størst fleksibilitet.

 • Når Access finner tall blandet med ett valutasymbol, Access angir datatypen tall og striper ut valutasymbolet. Dette åpner større sortering og filtrering av funksjoner og et større antall mengdefunksjoner. Hvis du vil et valutasymbol, kan du bruke et valutaformat til feltet eller konvertere feltet til valutadatatypen.

 • Hvis du vil lime inn data med en blanding av valutasymboler, Access bruker datatypen tekst til feltet og symbolene beholdes.

 • Hvis du vil lime inn datoer og klokkeslett med en blanding av visningsformater (for eksempel 12/14/2005 og 14.12.2005), bruker Access datatypen Dato/klokkeslett type og generell dato-formatet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×