ÅpneSkjema, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen ÅpneSkjema i Access til å åpne en skjema i skjemavisning, utformingsvisning, forhåndsvisning eller dataarkvisning. Du kan velge dataregistrering og modi for skjemaet og begrense postene som vises i skjemaet.

Obs!: Makrohandlingen ÅpneSkjema er ikke tilgjengelig i nettapper i Access.

Innstilling

ÅpneSkjema har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Skjemanavnet

Navnet på skjemaet for å åpne. Skjemanavn-boksen viser en liste over alle skjemaer i den gjeldende databasen. Dette er et nødvendig argument.

Hvis du kjører en makro som inneholder handlingen OpenForm i en bibliotekdatabase, søker Access først etter skjemaet med dette navnet i bibliotekdatabasen, og deretter i den gjeldende databasen.

Vis

Visningen som skjemaet åpnes. Velg skjema, Utforming, Forhåndsvisning, dataark, pivottabellen eller pivotdiagram i Vis-boksen. Som standard brukes skjema.

Obs!: Pivottabell- og pivotdiagramrapporter visninger-funksjonalitet er fjernet fra Access som begynner med Access 2013.

Obs!: Vis argumentet-innstillingen overstyre innstillingene for egenskapene Standardvisning og TillatteVisninger i skjemaet. Hvis egenskapen for et skjema ViewsAllowed er satt til dataark, kan du for eksempel fortsatt bruke ÅpneSkjema til å åpne skjemaet i skjemavisning.

Filternavn

En filter som begrenser eller sorterer postene i skjemaet. Du kan angi navnet på en eksisterende spørring eller et filter som er lagret som en spørring. Spørringen må imidlertid inkludere alle feltene i skjemaet du vil åpne, eller ha egenskapen Vis alle felt er satt til Ja.

Where-betingelse

En gyldig SQL WHERE-setningsdel (uten ordet der) eller uttrykk som brukes til å velge poster fra skjemaet underliggende tabell eller spørring. Hvis du velger et filter med Filternavn -argumentet, brukes WHERE-setningsdelen på resultatene av filteret.

Hvis du vil åpne et skjema og begrense postene til de som er angitt i verdien for en kontroll i et annet skjema, kan du bruke følgende uttrykk:

[ feltnavn ] = Forms! [ Skjemanavn ]! [ Kontrollnavn i annet skjema ]

Erstatt feltnavn med navnet på et felt i den underliggende tabellen eller spørringen til skjemaet du vil åpne. Erstatte Skjemanavn og Kontrollnavn i annet skjema med navnet på det andre skjemaet og kontrollen i skjemaet som inneholder verdien du vil at poster i det første skjemaet skal samsvare med.

Obs!: Den maksimale lengden på argumentet Where-betingelse er 255 tegn. Hvis du må angi en mer komplisert SQL WHERE-setningsdel, bruker du OpenForm -metoden for objektet DoCmd i en Visual Basic for Applications (VBA) modul i stedet. Du kan angi hvor SQL-setningsdeler på opptil 32 768 tegn i VBA.

Dataregistreringsmodus

Dataregistreringsmodusen for skjemaet. Dette gjelder bare for skjemaer som er åpnet i skjemavisning eller dataarkvisning. Velg Legg til (brukeren kan legge til nye poster, men ikke redigere eksisterende), Rediger (brukeren kan redigere eksisterende poster og legge til nye poster) eller Skrivebeskyttet (brukeren kan bare vise poster).

Notater

  • Data-modus argumentet-innstillingen overstyre innstillingene for egenskapene AllowEdits, AllowDeletions, AllowAdditionsog DataEntry i skjemaet. Hvis et skjema AllowEdits , egenskap er satt til Nei, kan du for eksempel fortsatt bruke ÅpneSkjema til å åpne skjemaet i redigeringsmodus.

  • Hvis du lar dette argumentet tomt, åpnes skjemaet i data posten modusen som er angitt av skjemaets AllowEdits, AllowDeletions, AllowAdditionsog DataEntry egenskaper.

Vindu

Vindu der skjemaet åpnes. Velg Normal (skjemaet åpnes i modusen som er angitt i egenskapene), skjult (skjemaet er skjult), ikon (skjemaet åpnes minimert til en tittellinje nederst på skjermen), eller dialogboksen (skjemaets Modal og PopUp er angitt til Ja ). Standard er Normal.

Obs!: Innstillinger for argumentet noen Vindu gjelder ikke når du bruker dokumenter med faner. Slik bytter du mellom overlappende vinduer:

  1. Klikk fil, og klikk deretter Alternativer. Vær oppmerksom på at hvis du bruker Access 2007, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  2. Klikk på Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access.

  3. Overlappende vinduer i delen Programalternativer under Alternativer for dokumentvindu.

  4. Klikk OK, og deretter lukke og åpne databasen.

Merknader

Denne makrohandlingen ligner på dobbeltklikke et skjema i navigasjonsruten eller høyreklikke skjemaet i navigasjonsruten og deretter velge en visning.

Et skjema kan være sperrede (det må være lukket eller skjult før brukeren kan utføre andre handlinger) eller ikke-modalt (brukeren kan flytte andre vinduer mens skjemaet er åpent). Det kan også være popup-skjema (et skjema som brukes til å samle eller vise informasjon som forblir over alle andre Access-vinduene). Du kan angi egenskapene Modal og PopUp når du utformer skjemaet. Hvis du bruker Normal for argumentet Vindu , åpnes skjemaet i modusen som er angitt i disse egenskapsinnstillingene. Hvis du bruker Dialog for argumentet Vindu , settes begge egenskapene til Ja. Et skjema åpnet skjult eller som et ikon går tilbake til modusen som er angitt i egenskapsinnstillingene når du viser eller gjenopprette den.

Når du åpner et skjema med argumentet Vindu er satt til Dialog, stoppes makroen til skjemaet er lukket eller skjult. Du kan skjule et skjema ved å angi egenskapen Visible til Nei ved hjelp av handlingen AngiVerdi .

Filteret og WHERE-setningsdelen du bruker, blir innstillingen for skjemaets Filter -egenskapen.

Tips!: Du kan velge et skjema i navigasjonsruten, og dra den til Makro-vinduet. Dette oppretter automatisk ÅpneSkjema som åpner det valgte skjemaet i skjemavisning.

Eksempel

Angi verdien for en kontroll i et skjema som åpnes ved hjelp av en makro

Makroen nedenfor åpner skjemaet varer fra en knapp i skjemaet Leverandører. Den viser bruken av OppdaterSkjerm, ÅpneSkjema, AngiVerdiog GåTilKontroll handlinger. AngiVerdi setter leverandør-ID-kontroll i skjemaet varer til gjeldende leverandør i Leverandører-skjemaet. Handlingen GåTilKontroll deretter flytter fokus til KategoriID-feltet, der du kan skrive inn data for det nye produktet. Denne makroen skal knyttes til knappen Legg til varer i skjemaet Leverandører.

Handling

Argumenter: Innstilling

Kommentar

Echo

Oppdater skjerm: Nei

Stopp skjermen oppdateres mens makroen kjører.

ÅpneSkjema

Skjemanavn: produkter

Vis: Skjema

Dataregistreringsmodus: legge til

Vindu: Normal

Åpne skjemaet Products.

AngiVerdi

Element: [Forms]! [Produkter]! [LeverandørID]

Uttrykk: LeverandørID

Angi leverandør-ID-kontrollen til gjeldende leverandør i skjemaet Leverandører.

GåTilKontroll

Kontrollnavn: KategoriID

Gå til KategoriID-kontrollen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×