Åpne, redigere og oppdatere filer fra et SharePoint-område

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan koble til et bibliotek på et SharePoint-område ved hjelp av Outlook 2007 eller Outlook 2010 og bla gjennom, redigere og med søke i filene. Når du kobler SharePoint-biblioteket til Outlook, kan du arbeide med filene på harddisken, selv når du er borte fra kontoret.

Merknad: Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen arbeide med SharePoint-områder som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du ikke er sikker på hvilke versjoner av Microsoft SharePoint-produkter og teknologier som kjøres på serveren, ber du serveradministratoren.

 1. Åpne biblioteket på SharePoint-området i en nettleser.

  Hvis du ikke finner biblioteket, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på biblioteket.

 2. Klikk koble til Outlookbibliotek-fanen i gruppen koble til og Eksporter.

Kommandoen Koble til Outlook

 1. Når du får spørsmål om et program kan åpnes på datamaskinen, klikker du Tillat.

  Biblioteket er lagt til i navigasjonsruten i en ny mappe kalt SharePoint-lister i Outlook.

  Filene i biblioteket oppfører seg som ligner på e-postmeldinger. Klikk for å forhåndsvise filen i leseruten eller dobbeltklikk filen for å åpne den. Høyreklikk filen for flere alternativer.

  Kommentarer: 

  • Hvis biblioteket har undermapper, og du vil ha tilgang til alle filene i Outlook, kan du vise biblioteket på øverste nivå og koble den til Outlook. Hvis du arbeider i en undermappe i et bibliotek, og koble biblioteket til Outlook, kobles som standard bare innholdet i denne mappen.

  • Hvis du vil ha tilgang til bare innholdet i en enkelt mappe i Outlook, finnes det to alternativer. Hvis mappen som inneholder filene du vil ha tilgang til i Outlook ikke er åpen, velger du mappen, klikker du pilen i Åpne-menyen som vises, og klikk deretter koble til Outlook. Hvis mappen som du vil koble allerede er åpen, følger du trinnene for å koble til et bibliotek. Klikk koble til OutlookHandlinger-menyen.

  • Når du har koblet et bibliotek til Outlook, kan du invitere andre gruppemedlemmer til å koble seg til biblioteket. Høyreklikk biblioteknavnet i Outlook, og klikk deretter Del denne mappen.

Hvis alle nye filer er tilgjengelige i SharePoint-biblioteket, vises disse filene i gruppen tilgjengelig for nedlasting i meldingslisten. Du kan merke filer som lastes ned under neste kommando for Sending/mottak, eller du laste ned filer umiddelbart hvis det finnes en tilkobling til SharePoint-området.

 1. Høyreklikk filen du vil laste ned, i meldingslisten i gruppen Tilgjengelig for nedlasting.

  Tips!: Du vil velge flere filer, trykker og holder du nede CTRL mens du klikker hver fil topptekst.

 2. Klikk Merk for å laste ned dokumentene.

Merknad: Hvis forhåndsvisningen viser en fil som ikke er lastet ned ennå, klikker du Last ned dette dokumentet.

Når filene lastes ned til Outlook, kan du åpne filene til enhver tid, for eksempel når du arbeider frakoblet. Klikk Ordne etter for å finne ut om filene er tilgjengelig, øverst i meldingslisten, og klikk deretter tilgjengelighet. Alle filer som lastes ikke ned vises i gruppen tilgjengelig for nedlasting.

 1. Utvid mappen SharePoint-lister i e-posteller imappelisten i navigasjonsruten, og velg deretter navnet på SharePoint-biblioteket.

 2. Hvis du vil åpne en fil, dobbeltklikker du filnavnet. Hvis du blir bedt om å bekrefte kilden til filen, klikker du Åpne Hvis du vet det er trygt å gjøre.

 3. Hvis filen ble oppdatert på SharePoint-serveren etter at den ble lastet ned i Outlook, kan du bli bedt om å åpne den nyeste versjonen av filen. Klikk Ja eller Nei, avhengig av om du vil åpne kopien på datamaskinen eller oppdaterte versjonen fra SharePoint-serveren.

  Filen åpnes i programmet den ble opprettet i, hvis dette programmet er installert på datamaskinen.

Når filene lastes ned til Outlook, kan du åpne filene til enhver tid, for eksempel når du arbeider frakoblet. Klikk Ordne etter for å finne ut om filene er tilgjengelig, øverst i meldingslisten, og klikk deretter tilgjengelighet. Alle filer som lastes ikke ned vises i gruppen tilgjengelig for nedlasting.

Tips!: Hvis du vil forhindre at andre gjør endringer i en fil på SharePoint-serveren mens du arbeider på den, kan du sjekke ut filen. Når det åpnes en fil som du har sjekket, åpnes i redigeringsmodus. Du kan begynne å gjøre endringer umiddelbart.

 1. Utvid mappen SharePoint-lister i e-post eller i mappelisten i navigasjonsruten, og velg deretter navnet på SharePoint-biblioteket.

 2. Hvis du vil åpne en fil, dobbeltklikker du filnavnet. Hvis du blir bedt om å bekrefte kilden til filen, klikker du Åpne Hvis du vet det er trygt å gjøre.

 3. Hvis filen ble oppdatert på SharePoint-serveren etter at den ble lastet ned i Outlook, kan du bli bedt om å åpne den nyeste versjonen av filen. Klikk Ja eller Nei, avhengig av om du vil åpne kopien på datamaskinen eller oppdaterte versjonen fra SharePoint-serveren.

  Filen åpnes i programmet den ble opprettet, hvis du har programmet installert på datamaskinen. Hvis filen ble opprettet i et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel et Microsoft Office-program, vises kanskje meldingsfeltet øverst i dokumentet.

 4. Klikk Rediger frakoblet i meldingsfeltet.

  En melding vises kanskje som gir informasjon om hvordan du arbeider frakoblet, for eksempel koblinger til SharePoint-Kladd-mappen på datamaskinen og Frakoblede redigeringsalternativer for programmet.

 5. Når du har redigert filen, lagre filen på vanlig måte.

 6. Lukk filen.

  Hvis en tilkobling til serveren er tilgjengelig når du lukker filen, vises kanskje dialogboksen Redigere frakoblet slik at du kan oppdatere endringene på serveren. Hvis en servertilkobling ikke er tilgjengelig, vises ikke dialogboksen når du lukker filen, men den kan vises når du kobler til, og åpne filen på nytt.

 7. Klikk Oppdater for å oppdatere filen på serveren.

 8. Hvis filen er sjekket ut, kan andre se endringene før du sjekker inn filen. Hvis filen er sjekket ut, kan du bli bedt om å sjekke inn filen. Hvis du vil sjekke inn filen, klikker du Ja.

  Du kan få en melding om å oppgi personlige opplysninger, for eksempel kommentarer om endringene du har gjort eller andre detaljer om filen.

 9. Hvis du arbeider på filen mens du arbeider uten en tilkobling til serveren, er du ikke bedt om å oppdatere filen når du lukker den. Hvis du vil oppdatere filen på serveren, åpne filen på nytt, Utfør eventuelt flere endringer du vil bruke, og lukk deretter filen. Når dialogboksen Rediger frakoblet vises, klikker du Oppdater.

  Merknad: Hvis du ikke sjekket ut filen først, og noen oppdaterer filen på SharePoint-serveren, vises en melding til å informere deg om en endringskonflikt. Følg instruksjonene på skjermen for å synkronisere endringene.

Hvis SharePoint-området og biblioteket er konfigurert til å motta e-postmeldinger, kan du legge til en fil i biblioteket ved å sende den som et vedlegg i en melding. Hvis du gjør dette, har du ikke vil koble SharePoint-biblioteket til Outlook.

Før du kan sende meldinger til et bibliotek, må du vite om biblioteket er konfigurert til å motta e-filvedlegg og hvilke e-postadressen du bruker.

 1. For å finne e-postadressen for biblioteket, gjør du ett av følgende:

  • Søk i adresseboken. Hvis e-postadressen ikke er det, kan du få den fra personen som konfigurerte biblioteket. Deretter kan du legge den til i kontaktlisten slik at du enkelt kan finne det senere.

  • Vis beskrivelse av biblioteket på SharePoint-området som vises under tittelen for biblioteket. Områdeeieren kan ha lagt til e-postadressen biblioteket i beskrivelsen.

  • Vis e-postinnstillingene for biblioteket. Dette krever at du har tillatelse til å vise bibliotekinnstillinger:

   1. Åpne området i en nettleser, og deretter klikker du biblioteknavnet for å åpne et bibliotek.

    Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

   2. Klikk Innstillinger for typen bibliotek du åpner på Innstillinger-menyen.

    Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

   3. Hvis biblioteket er konfigurert til å motta meldinger, vises e-postadressen under Listeinformasjon ved siden av E-postadresse.

    Organisasjonen din har kanskje sin egen e postlisten, som kalles en SharePoint-gruppe, slik at medlemmene kan sende meldinger til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adressene for biblioteker slik at når du sender meldinger til medlemmer av gruppen, postvedlegg legges automatisk til SharePoint-området. SharePoint-administrator kan gi du vil ha mer informasjon på organisasjonens SharePoint-biblioteker.

 2. Opprette en melding i Outlook, og deretter legge til en fil som et vedlegg.

 3. Skriv inn e-postadressen for SharePoint-biblioteket i til- eller kopi-boksen. Hvis organisasjonen bruker SharePoint-gruppe som inneholder biblioteket, kan du bruke e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.

 4. Klikk Send.

Hvis du ofte bruker Outlook til å behandle informasjon, foretrekker du kanskje å arbeide med filer fra SharePoint-biblioteket direkte i Office Outlook 2007, i stedet for å bruke en webleser. La oss for eksempel si at du svarer på en e-post, og trenger å henvise til noen retningslinjer for gruppen på SharePoint-området. Hvis du har koblet SharePoint-biblioteket til Outlook, kan du bla gjennom etter og vise filen på samme måte som i en e-postmelding, uten å gå ut Outlook.

Dokumenter fra SharePoint-biblioteket i Outlook

1. Du kan ordne og sortere visningen av et SharePoint-bibliotek på forskjellige måter i Outlook 2007.

2. Den røde pilen vises når du arbeider med en fil i frakoblet modus. Du kan klikke den for å se mer informasjon om statusen til filen, for eksempel når den ble endret.

En annen fordel ved å redigere filene fra Outlook, er at filene lagres på harddisken mens du arbeider med dem, noe som vanligvis er raskere enn å arbeide på en server.

Det egner seg best å arbeide med filer fra SharePoint-området i Outlook når du vil bla gjennom og redigere rutinefiler du lagrer i et dokumentbibliotek, for eksempel dokumenter, regneark og presentasjoner. Du kan også bla gjennom filer i andre typer biblioteker, for eksempel bildebiblioteker. Mer omfattende dataoperasjoner, for eksempel arbeid med egendefinerte lister eller oppdatering av databaseprogrammer, håndteres bedre direkte på SharePoint-området. Hvis du vil endre innstillingene eller strukturen for et bibliotek eller opprette et nytt bibliotek, bør du arbeide med biblioteket direkte på SharePoint-området.

Du kan åpne filer fra mange typer programmer i Office Outlook 2007. Hvis filen er kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007, kan du også redigere filen og oppdatere endringene på serveren når du er ferdig. Eksempler på kompatible filer er Microsoft Office Excel 2007-regneark, Microsoft Office PowerPoint 2007-presentasjoner og Microsoft Office Word 2007-dokumenter.

Du kan også arbeide med filene i frakoblet modus, for eksempel under en flyreise. Når du kommer tilbake til kontoret, kan du oppdatere versjonene på SharePoint-området.

Endringer du gjør i en fil, oppdateres ikke automatisk på serveren mens du redigerer og lagrer filen. Dette gjør det mulig å arbeide raskere med frakoblede filer, fordi datamaskinen ikke må kobles til serveren mens du arbeider. Når du lukker en fil, blir du bedt om å oppdatere endringene på serveren. Bare endringene du gjør i bestemte filer, oppdateres. Dette betyr at Outlook ikke må synkronisere hele biblioteket på nytt med serveren.

Hvis noen andre gjør endringer i en fil før du oppdaterer den på serveren, blir du bedt om å flette de to settene når du oppdaterer filen på serveren, eller om å angi hvilken versjon av filen du vil beholde. Du kan forhindre at andre gjør endringer i en fil ved å sjekke ut filen før du arbeider med den.

Når du kobler et SharePoint-bibliotek til Office Outlook 2007, vises biblioteket i en mappe kalt SharePoint-lister. Fra denne listen kan du bruke sporings- og kommunikasjonsfunksjonene du vanligvis bruker i Outlook. Du kan for eksempel flagge en fil for oppfølging, kategorisere filen og videresende filene til medarbeidere. Flaggene og kategoriene du bruker med Outlook, er ikke tilgjengelige når du arbeider på området i en webleser, men de kan hjelpe deg med å organisere arbeidet i Outlook.

Når du arbeider i Outlook, kan du enkelt finne filer du arbeider med, ved hjelp av søkemappene i mappen SharePoint-lister i Outlook. Søkemapper lagrer egentlig ikke elementer, men er visninger som hjelper deg med å finne elementer som er lagret i andre mapper.

På samme måte som du kan se meldinger i innboksen, kan du se titlene på filer i biblioteket, søke i dem og åpne dem. Alle mappestrukturer i biblioteket vises også i Outlook. Filene øker ikke størrelsen på innboksen, men lagres i en fil med personlige mapper (*.pst) på harddisken.

Du kan også laste ned en enkelt fil eller mappe, hvis dette er alt du trenger å arbeide med i Outlook. Hvis filen(e) du arbeider med, er i mapper, lastes også mappestrukturen ned. Du kan imidlertid ikke laste ned en filtrert visning av et bibliotek, for eksempel filene som ble opprettet av en bestemt avdeling.

I forhåndsvisningsruten i Office Outlook 2007 kan du forhåndsvise mange typer filer som er lagret i et SharePoint-bibliotek. Tilleggsinformasjon om statusen for filen, for eksempel når den sist ble redigert, kan vises øverst i filen.

Informasjon om fil fra SharePoint-bibliotek vises i forhåndsvisningsruten

 1. Åpne biblioteket på SharePoint-området i en webleser.

  Hvis du ikke finner biblioteket, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

 2. Handlinger-menyen Menybilde , klikker du koble til Outlook.

  Handlinger-menyen i Delte dokumenter

 3. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil koble biblioteket til Outlook, klikker du Ja.

  I Outlook legges biblioteket til i mappelisten i en ny mappe kalt SharePoint-lister.

  Når du klikker biblioteket som ble lagt til, vises filene i biblioteket på samme måte som e-postmeldinger. Dobbeltklikk filen for å åpne den, eller høyreklikk den for å se flere alternativer.

  Kommentarer: 

  • Hvis biblioteket har mapper og du vil koble alle mapper og filer til Outlook, viser du biblioteket på øverste nivå før du kobler det til Outlook. Hvis du blar gjennom innholdet i en mappe i biblioteket når du kobler til, kobles bare innholdet i mappen til.

  • Hvis du bare vil koble innholdet i en mappe til Outlook, har du to alternativer. Hvis mappen som inneholder filene, ikke er åpen, peker du på mappen, klikker pilen som vises, og deretter klikker du Koble til Outlook. Hvis mappen du vil koble til, allerede er åpen, følger du trinnene for å koble til et bibliotek ved å klikke Koble til OutlookHandlinger-menyen.

Tips!: Når du kobler et bibliotek til Outlook, kan du sende en delingsmelding til andre gruppemedlemmer som inviterer dem til å koble til biblioteket. Høyreklikk biblioteknavnet på i Outlook, og klikk deretter del navnet på dokumentbiblioteket. Dette oppretter en e-postmelding som inneholder en kobling og en kommando for å koble til biblioteket.

Hvis du ikke har lastet ned en fil, vises den i gruppen Tilgjengelig for nedlasting i meldingslisten. Du kan merke filen som skal lastes ned under den neste Sending/mottak-kommandoen, eller du kan laste den ned øyeblikkelig hvis du har en tilkobling til SharePoint-området.

 1. Høyreklikk filen du vil laste ned, i meldingslisten i gruppen Tilgjengelig for nedlasting.

  Tips!: Du kan merke flere filer samtidig ved å holde nede CTRL mens du klikker filhodene.

 2. Klikk Merk for å laste ned dokument(er) på hurtigmenyen.

Merknad: I forhåndsvisningen av filen som ikke er lastet ned ennå, kan det hende du ser knappen Last ned dette dokumentet. Du kan klikke denne knappen for å laste ned dokumentet hvis du har en tilkobling til serveren.

Til toppen av siden

Hvis du vil åpne en fil i Office Outlook 2007, må du først koble biblioteket til Outlook. For mer informasjon, kan du se koble til et SharePoint-bibliotek til Outlook i denne artikkelen.

Når du laster ned filer til Outlook, kan du åpne filene når du arbeider frakoblet. For å kontrollere om filene er tilgjengelig, kan du bytte til en visning som ordner filene dine basert på deres tilgjengelighet. Alle filer som lastes ikke ned vises i gruppen tilgjengelig for nedlasting. Du Finn koblinger til generell informasjon om ordne visninger i Outlook i Se også-delen.

 1. Under E-post i navigasjonsruten utvider du mappen SharePoint-lister, og deretter velger du navnet på SharePoint-biblioteket.

  Hvis du ikke ser mappen SharePoint-lister, klikker du pilen ved siden av Alle e-postelementer, og deretter kontrollerer du at det er merket av for SharePoint-lister.

 2. Dobbeltklikk navnet på filen for å åpne den. Hvis du blir bedt om å kontrollere kilden til filen, klikker du Åpne hvis du tror det er sikkert å åpne filen.

 3. Hvis filen ble oppdatert på serveren etter at du lastet den ned til Outlook, kan du bli bedt om å velge om du vil åpne den nyeste versjonen av filen. Klikk Ja eller Nei, avhengig av om du vil åpne versjonen på harddisken eller versjonen fra serveren.

 4. Filen åpnes i programmet den ble opprettet i, hvis dette programmet er installert på datamaskinen.

Til toppen av siden

Hvis du vil redigere en fil i Office Outlook 2007, må du først koble biblioteket til Outlook. For mer informasjon, kan du se koble til et SharePoint-bibliotek til Outlook i denne artikkelen.

Tips!: Hvis du vil forhindre at andre gjør endringer i en fil mens du arbeider med den, kan du først sjekke ut filen fra biblioteket på SharePoint-området. Hvis du sjekker ut filen før du åpner den, åpnes filen i redigeringsmodus, og du kan straks begynne å gjøre endringer.

Når du laster ned filer til Outlook, kan du åpne filene når du arbeider frakoblet. For å kontrollere om filene er tilgjengelig, kan du bytte til en visning som ordner filene dine basert på deres tilgjengelighet. Alle filer som lastes ikke ned vises i gruppen tilgjengelig for nedlasting. Du Finn koblinger til generell informasjon om ordne visninger i Outlook i Se også-delen.

 1. Under E-post i navigasjonsruten utvider du mappen SharePoint-lister, og deretter velger du navnet på SharePoint-biblioteket.

  Hvis du ikke ser mappen SharePoint-lister, klikker du pilen ved siden av Alle e-postelementer, og deretter kontrollerer du at det er merket av for SharePoint-lister.

 2. Dobbeltklikk navnet på filen for å åpne den. Hvis du blir bedt om å kontrollere kilden til filen, klikker du Åpne hvis du tror det er sikkert å åpne filen.

 3. Hvis filen ble oppdatert på serveren etter at du lastet den ned til Outlook, kan du bli bedt om å velge om du vil åpne den nyeste versjonen av filen. Klikk Ja eller Nei, avhengig av om du vil åpne versjonen på harddisken eller versjonen fra serveren.

 4. Filen åpnes i programmet den ble opprettet i, hvis dette programmet er installert på datamaskinen.

  Hvis filen ble opprettet i et program som ikke er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, for eksempel Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007, kan det hende at meldingslinjen vises øverst i filen. Meldingslinjen vises under tittellinjen for filen og eventuelle verktøylinjer som vises øverst i filen. Meldingslinjen inneholder teksten Frakoblet serverdokument og knappen Rediger frakoblet.

 5. Klikk knappen Rediger frakoblet.

  Det kan hende det vises en melding med informasjon om arbeid i frakoblet modus. Meldingen kan for eksempel inneholde koblinger til mappen SharePoint-kladd på harddisken, og til alternativer for frakoblet redigering for programmet.

 6. Gjør de ønskede endringene i filen, og lagre deretter filen på vanlig måte.

 7. Lukk filen.

  Hvis du er koblet til serveren når du lukker filen, kan det hende at dialogboksen Rediger frakoblet vises, slik at du kan oppdatere endringene på serveren. Hvis du ikke er koblet til serveren for SharePoint-området, vises ikke dialogboksen når du lukker filen, men den kan vises når du kobler til og åpner filen på nytt.

 8. Klikk Oppdater hvis du er klar til å oppdatere filen på serveren.

 9. Hvis filen er sjekket ut, kan ikke andre personer se endringene på serveren før du sjekker inn filen igjen. Hvis filen er sjekket ut, kan du bli bedt om å sjekke inn filen. Hvis du er klar til å sjekke inn filen, klikker du Ja.

  Du kan bli bedt om å skrive inn mer informasjon, for eksempel en kommentar om endringene du gjorde, eller annen informasjon om filen.

 10. Hvis du arbeider med filen mens du er koblet fra serveren, vil du ikke bli bedt om å oppdatere filen når du lukker den. Når du er klar til å oppdatere filen på serveren, åpner du filen på nytt, gjør eventuelle andre endringer og lukker den. Når dialogboksen Rediger frakoblet vises, klikker du Oppdater.

Merknad: Hvis du ikke sjekket ut filen før du arbeidet med den, og noen andre oppdaterte filen på serveren mens du arbeidet med den, vises det en melding om serverkonflikt. Følg instruksjonene for å synkronisere endringene.

Hvis du har et stort bibliotek, vil du kanskje ikke se alle filene i Outlook 2007. Du kan fjerne enkeltfiler eller -mapper fra mappen SharePoint-lister i Outlook hvis du ikke trenger å arbeide med dem. Denne fremgangsmåten sletter ikke filene fra SharePoint-biblioteket.

 1. Under E-post i navigasjonsruten i mappen SharePoint-lister velger du biblioteket du vil fjerne én eller flere filer fra.

 2. Velg filen du vil fjerne, i meldingslisten.

  Hvis du vil merke flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filhodene. Du kan merke alle filene ved å trykke CTRL+A.

 3. Høyreklikk det merkede området, og klikk deretter Fjern frakoblet eksemplar.

Det fjernede filhodet flyttes deretter fra gruppen Nedlastede dokumenter til gruppen Tilgjengelig for nedlasting. Når du klikker hodet for den fjernede filen, vises det ikke en forhåndsvisning i forhåndsvisningsruten fordi den lokale kopien av filen er fjernet.

 1. Under E-post i navigasjonsruten i mappen SharePoint-lister velger du biblioteket du vil fjerne.

 2. Høyreklikk mappen, og klikk deretter Slett biblioteknavn på på hurtigmenyen.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte slettingen, klikker du Ja.

  Merknad: Denne fremgangsmåten fjerner bare biblioteket fra Outlook, ikke fra SharePoint-området.

Hvis SharePoint-området og biblioteket er konfigurert til å motta e-post, kan du legge til en fil i biblioteket ved å sende den som et vedlegg i en e-postmelding, på samme måte som du sender et vedlegg i en e-postmelding til en medarbeider. Du trenger ikke koble biblioteket til Outlook.

Før du kan sende e-post til et bibliotek, må du vite om biblioteket er konfigurert til å motta e-post, og eventuelt få tak i adressen.

 1. Gjør ett av følgende for å få tak i e-postadressen for biblioteket:

  • Se i adresseboken. Hvis e-postadressen ikke finnes der, kan du få tak i den fra personen som konfigurerte biblioteket. Deretter kan du legge den til i kontaktlisten, slik at du raskt kan finne den senere.

  • Vis beskrivelsen av biblioteket på SharePoint-området, som vises like under tittelen for biblioteket. Områdeeieren kan ha lagt til e-postadressen for biblioteket i beskrivelsen.

  • Vis e-postinnstillingene for biblioteket, hvis du har tillatelse til å vise bibliotekinnstillingene:

   1. Klikk navnet på biblioteket for å åpne det på området i nettleseren.
    Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på biblioteket.

   2. Innstillinger-menyen Innstillinger-meny , klikker du innstillinger for typen bibliotek du åpner.
    Hvis du for eksempel i et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

   3. Hvis v\biblioteket er konfigurert til å motta e-post, vises adressen under Listeinformasjon ved siden av E-postadresse.

  • Bruk e-postadressen for SharePoint-gruppe til å sende filen som et vedlegg. Organisasjonen kan ha en egen e-postliste, kalt en SharePoint-gruppe, som gjør det mulig for medlemmene å sende e-post til hverandre. Adressen for SharePoint-gruppen kan inneholde adressene for biblioteker, slik at når du sender e-post til medlemmer av gruppen, legges det automatisk til vedlegg i meldingene på Windows SharePoint Services 3.0-området.

 2. Legg ved filen, for eksempel et dokument eller regneark, i en e-postmelding ved hjelp av Outlook.

 3. I Til- eller Kopi-feltet legger du til adressen for biblioteket. Hvis SharePoint-gruppen allerede inneholder biblioteket, legger du i stedet til e-postadressen for SharePoint-gruppen.

 4. Klikk Send.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×