Åpne og lukke datafiler for Outlook (PST)

Åpne og lukke datafiler for Outlook (PST)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Outlook er en del til en vane daglig. Du kan bruke den til å sende e-postmeldinger, til å konfigurere kalenderhendelser, og opprette oppgaver og andre elementer. Men lurer du på hvordan og hvor disse elementene er lagret? All informasjon som er lagret på serveren for Office 365, Exchange-konto, men en frakoblet kopi lagres også på den lokale datamaskinen i en frakoblet datafil for Outlook (OST).

POP og IMAP-kontoer, kan du lagre Outlook-elementene i en Outlook-datafil (PST). Hvis du vil åpne eller lukke en Outlook-datafil (PST), kan du gjøre det i et par enkle trinn.

Merk: Hvis organisasjonen har policyer i stedet arkivere e-postmeldinger automatisk, en eldre e-postmeldinger, kalenderhendelser og aktiviteter kan være lagret i et arkiv Outlook-datafil (PST). Selv om kontoen din bruker en frakoblet datafil for Outlook (OST) for alle dens daglig informasjon, kan du fortsatt har archive.pst-fil som inneholder eldre informasjon.

 1. Velg fil > Åpne og Eksporter > Åpne Outlook-datafil.

  Åpne en Outlook-datafil

  Obs!: Avhengig av hvordan Outlook er konfigurert, er det sannsynlig mappen der PST-filen er lagret, åpnes automatisk. Hvis ikke, kan du gå til filens plassering. Hvis du ikke er sikker på hvor Outlook datafilen er plassert, kan du se finne Outlook-datafilene.

 2. Velg Outlook-datafil (PST), og velg deretter Åpne.

 3. Når du åpner Outlook-datafilen (PST), vil filen vises i mapperuten. Vanligvis finner du den nederst i listen over mapper. Følgende bilde er et eksempel. Navnet på Outlook-datafilen (PST) vil sannsynligvis ikke outlook-datafil. Navnet er vanligvis basert på filen er tilknyttet kontoen. Outlook-datafil for kontoen Cheryl.Parsons64@yahoo.com vil for eksempel sannsynlig navnet Cheryl Parsons eller Cheryl.Parsons64@yahoo.com.

  Hvis du vil åpne Datafil for outlook, velger du pilen ved siden av it.

Du kan fjerne en datafil for Outlook fra mapperuten ved å lukke filen. Dette, men fjerner ikke filen fra datamaskinen.

 • Høyreklikk navnet på Outlook-datafil i mapperuten, og velg deretter Lukk "Outlook-datafil".

Hva vil du gjøre?

Hvis du har en Outlook-datafil (PST) som ikke vises i navigasjonsrute, kan du legge den slik at du kan arbeide med elementene i datafilen.

 1. Klikk Kontoinnstillinger i kategorien fil > Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Klikk Legg tili kategorien Datafiler .

 3. Klikk Outlook-datafil (PST) filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

Outlook-datafil (PST) opprettet ved hjelp av Outlook 2010 lagres på datamaskinen i mappen dokumenter\outlook-filer. Hvis du bruker Windows XP, opprettes disse filene i mappen Mine dokumenter\outlook-filer.

Filer som er opprettet i tidligere versjoner av Outlook lagres i et annet sted i en skjult mappe.

 • Windows 7 og Windows Vista
  stasjon: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP
  stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Tips!: Hvis du vil ha informasjon om skjulte mapper i Windows, kan du se Windows Hjelp og støtte.

Filnavnet du angir for et Outlook-datafil (PST) vises i navigasjonsruten. Før Outlook 2010 ble standard visningsnavn for Outlook-datafil (PST)Personlige mapper. Det kan være forvirrende hvis du arbeider med flere Outlook-datafiler (PST) som ble opprettet i tidligere versjoner av Outlook. Vi anbefaler at du bruker et beskrivende navn for hver Outlook-datafil (PST).

 1. Klikk Kontoinnstillinger i kategorien fil > Kontoinnstillinger.

 2. Kategorien Datafiler , klikk Outlook-datafil (PST)-Fil > Innstillinger.

 3. Skriv inn et beskrivende navn for Outlook-datafil (PST) i navn -boksen.

  Dialogboksen Datafil for Outlook

  Obs!: Endre visningsnavnet ikke gi nytt navn til filen. Bare navnet endres slik den vises i navigasjonsruten.

Når du ikke lenger trenger hyppig tilgang til en Outlook-datafil (PST), kan du lukke filen. En lukket filen lenger vises i navigasjonsruten, men er slettet ikke fra datamaskinen.

 • Høyreklikk navnet på Outlook-datafil (PST) som du vil fjerne fra navigasjonsruten, og klikk deretter Lukk navn.

  Kommandoen Lukk for datafiler for Outlook (PST)

Forsiktig!: Hvis kommandoen Lukk ikke er tilgjengelig, prøver du sannsynligvis fjerne standard Outlook-datafil (PST) filen som brukes til å lagre nye meldinger. Hvis du fjerner den datafilen, må noe sted å gå i nye meldinger.

Hvis du har opprettet en PST-fil som ikke vises i navigasjonsruten, kan du legge til PST-filen til Outlook slik at du kan arbeide med elementene i den.

 1. Velg Åpnefil -menyen, og klikk deretter Datafil for Outlook.

 2. Klikk PST-filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

  Obs!: Navnet på mappen som er knyttet til datafilen vises i Mappelisten. Hvis du vil vise Mappelisten -menyen, klikker du Mappeliste. Som standard, vil mappen kalt Personlige mapper.

Følgende er en liste over der Outlook-datafiler er lagret på datamaskinen. Noen av mappene være skjulte mapper. Du kan vise dem, gjør du ett av følgende:

 1. Klikk Start , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Mappealternativer.

  Dialogboksen Mappealternativer

 3. Klikk kategorien Vis , og klikk deretter alternativet Vis skjulte filer og mapper .

Filplasseringer i Windows Vista

Outlook-datafiler (PST)    stasjon: \User\user name\Local innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Fil med frakoblede mapper (OST)    stasjon: \User\user name\Local innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Filplasseringer i Windows XP

Outlook-datafiler (PST)    stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Fil med frakoblede mapper (OST)    stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Husk følgende punkter:

 • Du kan lagre, kopiere eller flytte en datafil (annet enn filen som brukes som standardplassering for levering) til et annet sted på harddisken eller på en del på nettverket. Husk at du må ha leses og skrives tillatelse til å åpne en fil med personlige mapper (PST) fra en delt nettverksressurs.

 • Hvis du trenger å få tilgang til en datafil som er lagret på en delt nettverksressurs eller på en annen datamaskin, må du lukke alle programmer som bruker denne filen. Bare én bruker eller program om gangen kan få tilgang til en datafil.

 • PST-datafilen støtter ikke skrivebeskyttede medier, for eksempel CDer og DVD.

Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, e-postmeldingene, kalenderen, kontakter og andre elementer vanligvis levert til og lagret i postboksen på serveren. Når du installerer Outlook på en ny datamaskin og konfigurere en Exchange-konto, vil alle elementene på serveren være tilgjengelig for deg på nytt. Resten av informasjonen i denne artikkelen gjelder ikke for deg, med mindre du har arkivert lokale datafiler eller angitt at Exchange e-postmeldingene skal leveres til en lokal datafil.

Hvis du bruker en POP3-e-postkonto, som er en av de vanligste typene personlige e-postkonto, er e-postmeldingene lastet ned fra POP3-serveren på Internett-leverandøren (ISP) til datamaskinen og levert til og lagret lokalt i en personlig Mappefil (PST), kalt Outlook PST (data standardfilnavnet). Outlook PST er lagret i stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook-mappen.

Obs!: Standardplasseringen for PST-filen er en skjult mappe. Hvis du vil bruke Windows Explorer til å navigere til denne mappen, må du først slå på visning av skjulte mapper.

 • Velg MappealternativerVerktøy -menyen i Windows Utforsker.

 • Klikk Vis skjulte filer og mapperunder Avanserte innstillingerunder filer og mapperunder skjulte filer og mapper, på visning -fanen.

 • Hvis du vil vise alle filtypene, fjerner du merket for Skjul filetternavn for kjente filtyper under filer og mapper.

  Skjulte mapper vises nedtonet for å angi at de ikke er vanlige mapper.

Du kan flytte Outlook PST-filer til et sted på datamaskinen. Enkelte personer vil beholde datafilene Outlook på stasjon D eller under Mine dokumenter, slik at oppretting av sikkerhetskopifilene er enklere.

Før du flytter PST-filen, kan du endre visningsnavnet fra personlige mapper til noe mer beskrivende. Endre navnet hjelper deg med å skille mellom ulike Outlook datafiler når du arbeider med mer enn én PST-fil.

 1. Høyreklikk Personlige mapperi navigasjonsruten, og klikk deretter Egenskaper for "personlige mapper".

  Hurtigmenyen Personlige mapper

  Personlige mapper er alltid rotmappen i navigasjonsruten i e-post.

  Dialogboksen Egenskaper for personlige mapper

 2. Klikk Avansert.

 3. Skriv inn et navn som gir mening for deg, for eksempel \\\Greta's Outlook Datai navn -tekstboksen.

  Dialogboksen Personlige mapper

 4. Klikk OK to ganger.

Nå kan du begynne å flytte datafiler for Outlook til en annen plassering på datamaskinen.

 1. I Outlook, noter filplasseringen og navnet.

  • Høyreklikk Personlige mapper eller navnet som vises for PST-filen i navigasjonsruten, og klikk deretter Egenskaper for mappenavn.

  • Klikk Avansert.

  • I filnavn -boksen, noterer du deg den fullstendige banen og filnavnet til PST-filen.

 2. Avslutt Outlook og flytt deretter filen.

  • Bruk Windows Utforsker til å kopiere hver PST-fil fra standardplasseringen på stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook-mappen til en mappe på datamaskinen du vil bruke.

   Obs!: Standardplasseringen er en skjult mappe. Hvis du vil bruke Windows Explorer til å navigere til denne mappen, må du først slå på visning av skjulte mapper.

   • Velg MappealternativerVerktøy -menyen i Windows Utforsker.

   • Klikk Vis skjulte filer og mapperunder Avanserte innstillingerunder filer og mapperunder skjulte filer og mapper, på visning -fanen.

   • Hvis du vil vise alle filtypene, fjerner du merket for Skjul filetternavn for kjente filtyper under filer og mapper.

    Skjulte mapper vises nedtonet for å angi ikke de vanlige mapper.

 3. Klikk Brukerkontoeri Kontrollpanel, og klikk deretter e-post.

  Obs!: Hvis du bruker klassisk visning i Kontrollpanel, dobbeltklikker du e-post.

 4. Klikk Vis profiler, og velg deretter profilen som inneholder PST-filen.

 5. Klikk Egenskaper, og klikk deretter Datafiler.

 6. Velg datafilen fra listen, og klikk deretter Innstillinger.

 7. Når det vises en melding, varsler deg om at datafilen ikke ble funnet på den gamle plasseringen, klikker du OK.

 8. Bla til plasseringen for nye mappen, velger du datafilen, og klikk deretter Åpne.

 9. Klikk OK, og klikk deretter Lukk to ganger.

 10. Klikk OK og Start Outlook.

Hvis du arbeider frakoblet med Outlook eller bruke Exchange med bufret Exchange-modus, kan du endre plasseringen av den lokale filen med frakoblede mapper (OST) til en annen mappe eller harddisk.

 1. Avslutt Outlook.

 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 3. Dobbeltklikk e-post, og klikk deretter E-postkontoer.

 4. Klikk Vis profiler, og velg deretter profilen som inneholder PST-filen.

 5. Klikk Egenskaper, og klikk deretter Datafiler.

 6. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter Innstillinger.

 7. Fjern merket for Bruk bufret Exchange-modusAvansert -kategorien.

  Obs!: Når du ser denne meldingen: du må starte Outlook for at disse endringene skal tre i kraft, klikker du OK.

 8. Klikk Innstillinger, og klikk Innstillinger for fil med frakoblede mapperi kategorien Avansert .

 9. Klikk Deaktiver frakoblet bruk, og klikk deretter Ja i dialogboksen som vises.

 10. Klikk Innstillinger for frakoblet mappe.

 11. Klikk Bla gjennom, gå til plasseringen der du vil lagre OST-filen, skriver du inn et navn i filnavn -boksen, og klikk deretter Åpne.

 12. Klikk OK, og merk deretter av for Bruk bufret Exchange-modus .

 13. Klikk OK. Når du ser denne meldingen: du må starte Outlook for at disse endringene skal tre i kraft, klikker du OK.

 14. Klikk Lukk.

  Neste gang du starter Outlook, synkroniseres OST-filen med postboksen på serveren som kjører Exchange.

Det er for øyeblikket ikke mulig å passordbeskytte Outlook ved oppstart eller låse Outlook Hvis du må gå bort fra datamaskinen, logge enn passord ved hjelp av Microsoft Windows eller ved å bruke tredjeparts programvare som er skrevet spesielt til passordbeskytte Outlook. Du kan imidlertid angitt et passord for fil med personlige mapper (PST). Hvis du bruker en e-postkonto i Outlook, for eksempel en POP3- eller HTTP-konto, leveres e-postmeldingene dine til en PST-datafil på datamaskinens harddisk. Du kan bruke et passord på PST-filen du vil hindre utilsiktet inntrengning av andre du deler med datamaskinen.

 1. Klikk Mappeliste -menyen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har en POP3-konto, høyreklikker du Personlige mapper, og klikk deretter Egenskaper For "personlige mapper" på hurtigmenyen.

   Obs!: Hvis du har angitt et egendefinert visningsnavn for datafilen, Erstatt dette navnet for Personlige mapper.

  • Hvis du har en IMAP eller HTTP-konto, for eksempel Microsoft Windows Live Mail, høyreklikker du navnet på kontoen, og klikk deretter Egenskaper For kontonavnet på hurtigmenyen.

 3. Klikk AvansertGenerelt -fanen.

 4. Klikk Endre passord.

 5. Skriv inn det nye passordet i dialogboksen Endre passord – opptil 15 tegn, og Bekreft ved å skrive den inn igjen.

  Obs!: 

  • Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord Bland ikke disse elementene. Eksempel på et sterkt passord: Y6dh! et5, og et eksempel på et svakt passord: Hus27. Passord skal være 8 eller flere tegn. Pass uttrykk som bruker 14 eller flere tegn er bedre. For mer informasjon, kan du se opprette sterkere passord og beskytte dem.

  • Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, hente ikke Microsoft den. Lagre passord som du skriver ned på et sikkert sted bort fra informasjonen de beskytte.

 6. Kontroller at det er merket av for Lagre passordet i passordlisten . Dette hindrer passordet bufres, så du må skrive inn passordet hver gang du kjører Outlook. Ikke glem passordet.

  Viktig!: Verken Microsoft, Internett-leverandøren (ISP) eller e-postadministratoren har tilgang til passordet, og de kan hjelpe deg å gjenopprette innholdet i PST-filen hvis du glemmer passordet.

 7. Klikk OK tre ganger.

Når du klikker mappen for e-postkontoen, vil du bli bedt om passordet. Når du får tilgang, slipper du å skrive inn passordet på nytt for denne økten. Hvis du avslutter og starter Outlook på nytt, vil du bli bedt om passordet når du klikker mappen for e-postkontoen.

Viktig!: Funksjonen for PST-fil er ikke ment å gi sikkerhet mot hackere. Det er en måte å unngå utilsiktet inntrengning fra andre personer du stoler på og dele datamaskinen med, som hjemme med familien. En sikrere måte å beskytte dataene på en datamaskin du deler med andre personer er å opprette en passordbeskyttet Windows-brukerkonto for hver person som bruker datamaskinen.

Standard visningsnavn for fil med personlige mapper (PST) er Personlige mapper. Det kan være forvirrende hvis du arbeider med flere PST-filer, og alle har samme navn. Det er lurt å tilpasse visningsnavnet.

 1. Høyreklikk Personlige mapperi navigasjonsruten, og klikk deretter Egenskaper for "personlige mapper".

  Dialogboksen Egenskaper for personlige mapper

 2. Klikk Avansert.

  Dialogboksen Personlige mapper

 3. Skriv inn et navn som gir mening for deg, for eksempel \\\Greta's Outlook Datai navn -boksen.

 4. Klikk OK to ganger.

I navigasjonsruten ser du en øverste mappe med navnet du skrev inn. Nå kan du raskt skille datafilen fra andre.

Tips!: Tilpasse filnavnene er også nyttig hvis du har flere PST-fil Arkiver. Hvis du oppretter en månedlig PST-fil for å lagre alle de sendte elementene for denne måneden, kan du for eksempel endre visningsnavnet fra personlige mapper til noe mer beskrivende, for eksempel Arkiv på sendt-e-post – desember 2007.

Selv om du har en tendens til å gjemme e-post, bør du fjerne noen av rot i navigasjonsruten. Trenger du kanskje ikke alltid umiddelbar tilgang til en arkivfil (PST). Du kan fjerne en datafil for Outlook fra navigasjonsruten uten å slette filen fra datamaskinen.

 • Høyreklikk den PST-filen du vil fjerne fra navigasjonsruten, og klikk deretter Lukk personlige mapper.

Hvis alternativet Lukk personlige mapper ikke er tilgjengelig, prøver du sannsynligvis fjerne PST-filen som brukes for å lagre nye meldinger i Outlook. Hvis du fjerner datafilen, har ikke nye meldinger noe sted å gå.

Tips!: Redd for å slette en fil og å miste dataene? Lukke en PST-fil, slettes ikke filen eller alle elementene som den inneholder. Filen vises bare ikke lenger i navigasjonsruten. Du kan alltid legge til en PST-fil i visningen ved å gjøre følgende:

 1. Velg Åpnefil -menyen, og klikk deretter Datafil for Outlook.

 2. Klikk PST-filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

Mer om Outlook datafiler

Hvis du vil ha mer informasjon om Outlook datafiler, kan du se følgende emner:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×