Hurtigtaster i OneNote 2016 for Windows

Du kan bruke hurtigtaster hvis du vil spare tid og bruke et eksternt tastatur til å navigere og arbeide i OneNote. Hurtigtastene nedenfor er for vanlige oppgaver i OneNote 2016 og et amerikansk tastaturoppsett. Du kan få andre resultater hvis du bruker et annet tastatur.

Merknad: Hurtigtaster som krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma ( , ).

Hurtigkoblinger

Ta notater og formater dem

Organiser og administrer notatblokken

Del notater

Beskytt notater

Ta notater og formater dem

Skriv og rediger notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M eller Windows+ALT+N

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

Ctrl+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merk alle elementer på gjeldende side.

Merknad: Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

Ctrl+Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slett ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Åpne hurtigmenyen for alle notater, faner eller andre objekter som er i fokus.

SKIFT+F10

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Til toppen av siden

Formater notater

Handling

Trykk

Uthev merket tekst.

CTRL+SKIFT+H eller CTRL+ALT+H

Sett inn en kobling.

CTRL+K

Kopier formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringen på den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+V

Åpne en kobling.

Merknad: Markøren må være plassert et sted i den formaterte koblingsteksten.

ENTER

Bruk eller fjern fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+B

Bruk eller fjern kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+I

Bruk eller fjern understreking fra den merkede teksten.

CTRL+U

Bruk eller fjern gjennomstreking på merket tekst.

CTRL+BINDESTREK

Bruk eller fjern hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+=

Bruk eller fjern senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+=

Bruk eller fjern formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+PUNKTUM

Bruk eller fjern en nummerert liste fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKRÅSTREK

Bruk en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruk en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruk en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruk en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruk en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Bruk Normal-stilen i gjeldende notat.

CTRL+SKIFT+N

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

Alt+Skift+Pil høyre

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

Alt+Skift+Pil venstre

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Vis eller skjul hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Til toppen av siden

Legg til elementer på en side

Handling

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Merknad: OneNote-ikonet må være aktivt i systemstatusområdet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen.

WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+=

Sett inn et eurosymbol (€).

CTRL+ALT+E

Opprett en tabell ved å legge til en ny kolonne til allerede skrevet tekst.

TAB

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TAB

Opprett en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

Merknad: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

ENTER

Opprett en rad under gjeldende rad i en tabell.

CTRL+ENTER

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell (når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad).

ENTER

Slett gjeldende tomme rad i en tabell (når markøren er i begynnelsen av raden).

DEL (trykk to ganger)

Til toppen av siden

Merk notater og objekter

Handling

Trykk

Merk alle elementer på gjeldende side.

Trykk CTRL+A mer enn én gang for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merk hele linjen (når markøren er ved begynnelsen av linjen).

SKIFT+PIL NED

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryt disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot venstre (reduser innrykket).

Alt+Skift+Pil venstre

Flytt gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt mot høyre (øk innrykket).

Alt+Skift+Pil høyre

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

Alt+Pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Start avspilling av en valgt lyd- eller videoinnspilling.

CTRL+ALT+P eller CTRL+ALT+S

Spol tilbake gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spol fremover gjeldende lyd- eller videoinnspillingen noen sekunder.

CTRL+ALT+U

Til toppen av siden

Merk notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

CTRL+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

CTRL+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

CTRL+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

CTRL+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Bruk disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Merknad: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TAB

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Organiser og administrer notatblokken

Bruk av sider og sidenotater

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver full sidevisning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL+M

Åpne et lite OneNote-vindu for å opprette et sidenotat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+*

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+[

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+]

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+[

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+]

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

Trykk CTRL+A flere ganger for å utvide det merkede området.

CTRL+A

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt innsettingspunktet til tittelen på siden.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+PGDN

Rull oppover på gjeldende side.

PGUP

Rull nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

Ctrl+Pil ned

Gå til forrige avsnitt.

Ctrl+Pil opp

Gå til neste notatbeholder.

ALT+PIL NED

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

Alt+Pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT+PIL HØYRE

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet) eller ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Lagre endringer

Merknad: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Bruk av notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote.

Windows+SKIFT+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Send til OneNote-verktøyet

Windows+N

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+PGDN

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Til toppen av siden

Søk i notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt innsettingspunktet til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

PIL NED

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TAB, MELLOMROM

Åpne søkeresultatruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

Merknad: Du kan når som helst bytte mellom å søke overalt og søke bare på gjeldende side, ved å trykke CTRL+E eller CTRL+F.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER eller F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Lukk Søk, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Del notater

Del notater med andre

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Del notater med andre programmer

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en I dag-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprett en I morgen-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprett en Denne uken-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprett en Neste uke-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprett en Ingen dato-oppgave i Outlook fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den merkede Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Beskytt notater

Beskytt inndelinger med passord

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×