XML untuk uninitiated

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda mungkin mendengar Bahasa penanda boleh Perluas (XML), dan anda mungkin mendengar banyak sebab mengapa organisasi anda harus menggunakannya. Tetapi Apakah XML, betul-betul? Artikel ini menerangkan asas XML — apanya dan cara ia berfungsi.

Dalam artikel ini

Lihat ringkas tanda ke atas, penanda dan tag

Jadi apakah ciri XML?

Nasihat tentang setiap membentuk data

Sorotan pantas skema

Sorotan pantas transformasi

Ringkasan di XML dalam Microsoft Office System

Lihat ringkas tanda ke atas, penanda dan tag

Untuk memahami XML, ia membantu memahami idea menandakan sandaran data. Individu yang mencipta dokumen berabad dan untuk seperti lama ia telah ditandakan sehingga dokumen tersebut. Contohnya, tanda guru sekolah diri pelajar kertas semua masa. Ia memberitahu pelajar untuk mengalihkan perenggan, menjelaskan ayat, kesalahan ejaan yang betul, dan sebagainya. Menandakan sehingga dokumen adalah cara kami mentakrifkan struktur, makna dan penampilan visual maklumat dalam dokumen. Jika anda pernah menggunakan ciri jejak perubahan dalam Microsoft Office Word, anda telah gunakan borang berkomputer tanda ke atas.

Dalam pengkomputeran, "menandakan" mempunyai juga berubah ke "penanda." Penanda adalah proses menggunakan kod yang dipanggil tag (atau kadangkala token) untuk mentakrifkan struktur, penampilan visual, dan — dalam kes XML — makna sebarang data.

Kod HTML untuk artikel ini adalah contoh yang baik penanda komputer di tempat kerja. Jika anda menyemak lalu ia (dalam Microsoft Internet Explorer, klik kanan halaman, dan kemudian klik Lihat sumber), anda akan melihat campuran teks mudah dibaca dan tag Bahasa penanda hiperteks (HTML), seperti <p> dan <h2>. Tag HTML dan XML dokumen adalah mudah dikenali kerana ia dikelilingi oleh tanda kurung sudut. Dalam kod sumber untuk artikel ini, tag HTML lakukan pelbagai kerja, seperti mentakrifkan permulaan dan penghujung setiap perenggan (<p> ... </p>) dan menandakan lokasi setiap imej.


Jadi apakah ciri XML?

Dokumen HTML dan XML mengandungi data yang dikelilingi dengan tag, tetapi yang mana persamaan antara dua bahasa tamat. Dalam HTML, tag mentakrifkan penampilan dan suasana data anda — tajuk yang pergi ke sini, permulaan perenggan sana, dan sebagainya. Dalam XML tag mentakrifkan struktur dan makna data anda — Apakah data.

Apabila anda Terangkan struktur dan makna data anda, anda menjadikannya mungkin untuk mengguna semula data tersebut dalam sebarang nombor cara. Contohnya, jika anda mempunyai blok data jualan dan setiap item dalam blok mengenal pasti dengan jelas, anda boleh memuat hanya item yang anda perlukan ke jualan laporan dan Muatkan item lain ke dalam pangkalan data perakaunan. Meletakkan cara lain, anda boleh menggunakan satu sistem untuk menjana data anda dan tandakan dengan tag XML, dan kemudian memproses data tersebut dalam sebarang nombor lain sistem, tanpa mengira platform perkakasan atau sistem pengendalian. Kemudahalihan adalah mengapa XML menjadi salah satu daripada teknologi yang paling popular untuk bertukar data.

Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan proses:

 • Anda tidak boleh menggunakan HTML menggantikan XML. Anda boleh, Walau bagaimanapun, membalut data XML anda dalam tag HTML dan memaparkannya dalam halaman Web.

 • HTML adalah terhad kepada set dipratentukan tag yang berkongsi semua pengguna.

 • XML membenarkan anda untuk mencipta sebarang tag yang anda perlukan untuk menggambarkan data anda dan struktur data tersebut. Contohnya, katakan anda perlu menyimpan dan berkongsi maklumat mengenai haiwan. Anda boleh mencipta kod XML berikut:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
  <NAME>Izzy</NAME>
  <BREED>Siamese</BREED>
  <AGE>6</AGE>
  <ALTERED>yes</ALTERED>
  <DECLAWED>no</DECLAWED>
  <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
  <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>

Anda boleh melihat bahawa tag XML menjadikannya mungkin tahu tepat jenis data yang anda Cari di. Contohnya, anda tahu ini adalah data tentang kucing, dan anda boleh dengan mudah mencari nama kucing, umur dan sebagainya. Keupayaan untuk mencipta tag yang mentakrifkan hampir sebarang struktur data adalah menjadikan XML "boleh perluas."

Tetapi jangan keliru label dalam sampel Kod tersebut dengan tag dalam fail HTML. Contohnya, jika anda menampal struktur XML ke fail HTML dan melihat fail dalam pelayar anda, hasil akan kelihatan seperti ini:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Pelayar mengabaikan tag XML anda dan memaparkan hanya data.


Nasihat tentang setiap membentuk data

Anda mungkin mendengar seseorang daripada bahagian IT anda menyebut "dengan baik dibentuk" XML. Fail XML dengan baik dibentuk mematuhi set peraturan yang sangat tegas yang mentadbir XML. Jika fail tidak mematuhi peraturan tersebut, XML berhenti berfungsi. Contohnya, dalam sampel kod sebelumnya, tag membuka setiap mempunyai tag penutup, jadi sampel mematuhi salah satu peraturan untuk sedang dibentuk dengan baik. Jika anda mengalih keluar tag dan cuba membuka fail tersebut dalam salah satu program Office, anda akan melihat mesej ralat dan program akan menghalang anda menggunakan fail.

Anda tidak semestinya perlu tahu peraturan untuk mencipta dengan baik dibentuk XML (walaupun ia adalah mudah untuk memahami), tetapi anda perlu ingat bahawa anda boleh berkongsi data XML antara program dan sistem hanya jika data yang dibentuk dengan baik. Jika anda tidak dapat membuka fail XML, peluang merupakan fail yang tidak dibentuk dengan baik.

XML juga merupakan platform bebas, bermakna bahawa sebarang program yang dibina menggunakan XML boleh membaca dan memproses data XML anda, tanpa mengira perkakasan atau sistem pengendalian. Contohnya, dengan tag XML yang betul, anda boleh menggunakan desktop program untuk membuka dan bekerja dengan data dari komputer kerangka utama. Dan, tanpa mengira individu yang mencipta isi XML data, anda boleh bekerja dengan data yang sama dalam beberapa program Office. Kerana ia begitu mudah alih, XML menjadi salah satu daripada teknologi yang paling popular untuk bertukar data antara pangkalan data dan pengguna desktop.

XML yang digunakan pada aplikasi yang menggunakannya

Selain ditag dengan baik membentuk data, sistem XML biasanya menggunakan dua komponen tambahan: skema dan transformasi. Seksyen berikut menerangkan cara komponen tambahan ini berfungsi.


Sorotan pantas skema

Jangan biarkan istilah "skema" menakut anda. Skema adalah hanya fail XML yang mengandungi peraturan untuk perkara yang boleh dan tidak berada dalam fail data XML. Fail skema biasanya menggunakan sambungan nama fail .xsd, apabila fail data XML menggunakan sambungan .xml.

Skema membenarkan program untuk mengesahkan data. Ia memberikan rangka untuk menstrukturkan data dan memastikan bahawa ia munasabah untuk pencipta dan pengguna lain. Contohnya, jika pengguna memasukkan data tidak sah, seperti teks dalam medan tarikh, program boleh gesa pengguna untuk memasukkan data yang betul. Sebagai data dalam fail XML mematuhi peraturan dalam skema diberikan, sebarang program yang menyokong XML boleh menggunakan skema tersebut untuk membaca, mentafsir dan memproses data. Contohnya, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut, Excel boleh mengesahkan data <CAT> terhadap skema KUCING.

Skema mendayakan aplikasi untuk berkongsi data XML.

Skema boleh menjadi kompleks dan mengajar anda cara mencipta adalah melangkaui skop artikel ini. (Selain itu, anda mungkin mempunyai Jabatan IT yang mengetahui cara.) Walau bagaimanapun, ia membantu tahu skema rupa. Skema berikut menentukan peraturan untuk < KUCING >... < / KUCING > tag set.

<xsd:element name="CAT"> 
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

Jangan risau tentang memahami segala-galanya dalam sampel. Hanya diingati fakta-fakta ini:

 • Item baris dalam skema sampel dipanggil pengisytiharan. Jika anda perlu maklumat tambahan tentang haiwan, seperti warna atau tanda, peluang adalah bahagian IT anda akan menambah pengisytiharan ke skema. Anda boleh mengubah sistem XML anda seperti keperluan perniagaan anda berkembang.

 • Pengisytiharan menyediakan jumlah kawalan terhadap struktur data yang besar. Contohnya, pengisytiharan <xsd:sequence> bermakna tag, seperti <NAME> dan <BREED> , perlu berlaku dalam tertib yang disenaraikan di atas. Pengisytiharan juga boleh mengawal jenis data yang pengguna boleh masukkan. Contohnya, skema di atas memerlukan nombor positif untuk anak kucing umur dan nilai Boolean (BENAR atau PALSU) untuk tag DIUBAHSUAI dan DECLAWED.

 • Apabila data dalam fail XML mematuhi peraturan yang disediakan oleh skema, data tersebut berkata sah. Proses penyemakan fail data XML terhadap skema dipanggil (secara logik cukup) pengesahihan. Kelebihan besar menggunakan skema adalah bahawa mereka boleh mengelakkan data tercemar. Ia juga menjadikannya mudah untuk mencari data tercemar kerana XML berhenti apabila ia menghadapi masalah.


Sorotan pantas transformasi

Apabila kami disebutkan, XML juga menyediakan cara yang berkesan untuk menggunakan atau menggunakan semula data. Mekanisme untuk menggunakan semula data dipanggil yang boleh Perluas Bahasa transformasi (XSLT), atau hanya, transformasi.

Anda (OK, bahagian IT anda) juga boleh menggunakan transformasi ke exchange data antara belakang sistem, seperti pangkalan data. Contohnya, katakan pangkalan data A menyimpan data jualan dalam struktur jadual yang paling sesuai untuk Jabatan jualan. Pangkalan data B menyimpan data pendapatan dan perbelanjaan dalam struktur jadual yang disediakan untuk Jabatan perakaunan. Pangkalan data B boleh menggunakan transformasi untuk menerima data daripada A dan menulis data tersebut pada jadual yang betul.

Gabungan fail data, skema dan transformasi membentuk sistem XML asas. Ilustrasi berikut menunjukkan cara sistem seperti biasanya berfungsi. Fail data disahkan terhadap skema dan kemudian dipersembahkan dalam sebarang nombor cara yang boleh digunakan oleh transformasi. Dalam kes ini, transformasi yang menggunakan data Jadual dalam halaman Web.

Struktur fail XML asas dengan skema dan transformasi.

Sampel kod berikut menunjukkan satu cara untuk menulis transformasi. Ia memuatkan data < KUCING > ke dalam Jadual pada halaman Web. Sekali lagi, titik sampel tidak menunjukkan anda cara untuk menulis transformasi, tetapi untuk menunjukkan satu borang yang boleh diambil oleh transformasi.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0">
<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Breed</TH>
<TH>Age</TH>
<TH>Altered</TH>
<TH>Declawed</TH>
<TH>License</TH>
<TH>Owner</TH>
</TR>
<xsl:for-each select="CAT">
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<TD>
<xsl:value-of select="NAME"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="BREED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="AGE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="ALTERED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="DECLAWED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="LICENSE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="OWNER"/>
</TD>
</TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Sampel ini menunjukkan cara satu jenis transformasi mungkin lihat apabila ia dikodkan, tetapi ingat bahawa anda boleh hanya menerangkan perkara yang anda perlukan daripada data dalam Bahasa Inggeris yang biasa. Contohnya, anda boleh pergi ke bahagian IT dan berkata yang anda perlu mencetak data jualan untuk rantau tertentu untuk dua tahun yang lalu, "dan saya memerlukannya untuk melihat cara ini." Bahagian IT anda boleh kemudian tulis (atau ubah) transformasi untuk melakukan kerja tersebut.

Menjadikan semua ini lebih mudah ialah Microsoft tersebut dan bilangan vendor lain mencipta transformasi untuk kerja semua jenis. Pada masa hadapan, peluang adalah yang anda akan dapat memuat turun transformasi sama ada memenuhi keperluan anda atau anda boleh melaraskan untuk memenuhi tujuan anda. Ini bermakna XML kos untuk menggunakan mengikut masa.


Ringkasan di XML dalam Microsoft Office System

Edisi profesional Office menyediakan meluas XML sokongan. Bermula dengan sistem Microsoft Office 2007, Microsoft Office menggunakan format fail berdasarkan XML, seperti .docx, .xlsx dan .pptx. Kerana XML menyimpan data dalam format teks dan bukannya format perduaan ketuanpunyaan, pelanggan anda boleh mentakrifkan skema mereka sendiri dan menggunakan data anda dengan cara yang lebih banyak, Semua tanpa perlu membayar royalti. Untuk maklumat lanjut tentang format baru, lihat membuka format XML dan sambungan nama fail. Kelebihan lain termasuk:

 • Saiz fail lebih kecil. Format baru menggunakan ZIP dan teknologi pemampatan lain untuk mengurangkan saiz fail dengan sebanyak 75 peratus dibandingkan dengan format perduaan yang digunakan dalam versi Office yang terdahulu.

 • Pemulihan maklumat yang lebih mudah dan Keselamatan yang lebih besar. XML ialah manusia boleh dibaca, jadi jika fail rosak, anda boleh membuka fail dalam Microsoft Notepad atau pembaca teks lain dan memulihkan sekurang-kurangnya beberapa maklumat anda. Juga, fail baru adalah lebih selamat kerana ia tidak boleh mengandungi Visual Basic for Applications (VBA) kod. Jika anda menggunakan format yang baru untuk mencipta templat, kawalan ActiveX dan makro VBA berada dalam seksyen berasingan, lebih selamat fail. Selain itu, anda boleh menggunakan alat seperti pemeriksa dokumen, untuk mengalih keluar sebarang data peribadi. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pemeriksa dokumen, lihat artikel yang mengalih keluar data tersembunyi dan maklumat peribadi daripada dokumen Office.

Jadi paling baik, tetapi Bagaimana jika anda mempunyai data XML dengan tiada skema? Program Office yang menyokong XML mempunyai pendekatan mereka sendiri untuk membantu anda bekerja dengan data. Contohnya, Excel infers skema jika anda membuka fail XML yang tidak mempunyai satu. Excel kemudian memberikan anda opsyen untuk memuatkan data ini ke dalam Jadual XML. Anda boleh menggunakan senarai XML dan jadual untuk mengisih, menapis atau menambahkan pengiraan data.

Mendayakan alat XML dalam Office

Tab pembangun tidak dipaparkan secara lalai, tetapi anda perlu menambahkannya pada reben apabila anda ingin menggunakan perintah XML dalam Office.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×