Web semak keserasian: pertanyaan ralat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menyenaraikan pertanyaan ralat yang anda mungkin hadapi apabila anda menjalankan penyemak keserasian, dan menyediakan maklumat yang boleh membantu anda menyelesaikan ralat.

Untuk maklumat umum tentang ralat penyemak keserasian, lihat artikel keserasian Web semak ralat umum.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Teks ralat    Pertanyaan tidak serasi dengan Web.

Apa maksudnya    Anda mesti menyemak isu keserasian Web dalam pertanyaan.

Apa yang perlu dilakukan    Cipta pertanyaan menggunakan pereka bentuk pertanyaan. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan pereka bentuk pertanyaan untuk mencipta pertanyaan web, lihat pengenalan kepada pertanyaan.

Halaman Atas

ACCWeb102014

Teks ralat    SQL tidak serasi dengan Web.

Apa maksudnya    Boleh banyak sebab mengapa anda akan menerima ralat ini. Anda mungkin boleh melakukan salah satu perkara berikut:

 • Merujuk objek serasi web.

 • Merujuk ungkapan serasi web.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk mencipta ungkapan, lihat mencipta ungkapan.

Apa yang perlu dilakukan     Pertimbangkan untuk menggunakan pereka bentuk pertanyaan web untuk mencipta pertanyaan yang web yang serasi. Untuk maklumat lanjut mengenai mereka bentuk pertanyaan untuk Web, lihat pengenalan kepada pertanyaan.

Halaman Atas

ACCWeb103013

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana hasil pertanyaan mengandungi berbilang medan yang mempunyai nama yang sama.

Apa maksudnya    Berbilang medan mempunyai nama yang sama.

Apa yang perlu dilakukan    Menyemak nama medan pendua dan mengubah pendua nama medan yang berbeza.

Halaman Atas

ACCWeb103079

Teks ralat    Padanan jenis yang salah dalam ungkapan.

Apa maksudnya    Jenis pada salah satu bahagian cantum adalah serasi jenis medan yang berbanding adalah atau jenis serasi. Contohnya, teks kepada nombor tidak boleh dibandingkan atau menyertai.

Apa yang perlu dilakukan    Memastikan bahawa bahagian cantuman serasi. Contohnya, menyertai jenis teks untuk jenis teks dan jenis nombor untuk jenis nombor. Jika anda tidak menjalankan cantuman, semak jika anda membandingkan jenis medan yang serasi.

Halaman Atas

ACCWeb103900

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web.

Apa maksudnya    Capaian tidak dapat menerbitkan pertanyaan kerana ia menggunakan jenis pertanyaan yang tidak disokong, ungkapan yang tidak disokong, tidak disokong kriteria atau ciri-ciri lain yang tidak disokong pada Web.

Apa yang perlu dilakukan    Menggunakan pereka bentuk pertanyaan Access untuk mereka semula pertanyaan.

Halaman Atas

ACCWeb103901

Teks ralat    Definisi pertanyaan tidak sah, supaya objek pertanyaan tidak boleh dicipta.

Apa maksudnya    Pelayan tidak dapat menghuraikan pertanyaan kerana ralat tidak dijangka dalam definisi pertanyaan.

Apa yang perlu dilakukan    Menggunakan pereka bentuk capaian untuk mereka semula pertanyaan.

Halaman Atas

ACCWeb103902

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia menggunakan jenis pertanyaan yang tidak disokong, ungkapan yang tidak disokong, tidak disokong kriteria atau ciri-ciri lain yang tidak disokong pada Web.

Apa maksudnya    Pertanyaan yang mengandungi ungkapan yang serasi dengan Web. Ralat ini boleh berlaku kerana sekatan pelayan atau apabila ungkapan tidak boleh mengalihkan pada pelayan.

Apa yang perlu dilakukan    Mengalih keluar ungkapan yang tidak serasi web. Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan yang sah pada pertanyaan lihat mencipta ungkapan.

Halaman Atas

ACCWeb103903

Teks ralat    Definisi pertanyaan tidak sah, supaya objek pertanyaan tidak boleh dicipta.

Apa maksudnya    Salah satu nilai atribut tidak serasi dengan Web.

Apa yang perlu dilakukan    Memastikan bahawa syarat berikut disetkan dengan betul:

 • Nama atribut yang tidak mempunyai sebarang perkara berikut:

Tanda sama dengan pada permulaan

=

Tempoh

.

Tanda seru

!

Tanda kurung siku

[]

Ruang pendahulu kosong

Aksara tidak boleh dicetak

Contohnya: < masukkan > atau < TAB >

Mana-mana simbol berikut

/ \ : * ? "< > | # { } % ~ &

 • Nama atribut adalah antara satu dan 64 aksara.

 • Atribut kapsyen: sebarang rentetan, sehingga 1024 aksara.

Halaman Atas

ACCWeb103904

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia mengandungi pertanyaan subfolder.

Apa maksudnya    Pertanyaan mengandungi subpertanyaan. Subqueries tidak disokong pada pelayan.

Apa yang perlu dilakukan    Mengubah suai pertanyaan anda agar ia tidak mempunyai pertanyaan sub.

Halaman Atas

ACCWeb103905

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia bergantung pada pertanyaan berlainan yang bukan Web yang serasi.

Apa maksudnya    Pertanyaan sama ada mengandungi pertanyaan tersarang sebagai input yang tidak ditunjukkan pada pelayan atau ia mengandungi sumber input yang tidak ditemui.

Perkara yang perlu dilakukan   

 • Pastikan pertanyaan tersarang sah.

 • Menggunakan pereka bentuk pertanyaan Access untuk mencipta pertanyaan tersarang sah.

 • Pastikan bahawa pertanyaan input Jadual atau pertanyaan yang wujud dalam pangkalan data.

Halaman Atas

ACCWeb103906

Teks ralat    Definisi pertanyaan tidak sah, supaya objek pertanyaan tidak boleh dicipta.

Apa maksudnya    Jadual atau pertanyaan yang dipilih atau tertib mengikut lajur tidak ditemui.

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan lajur sumber input Jadual atau pertanyaan yang wujud dalam pangkalan data Access anda.

Halaman Atas

ACCWeb103907

Teks ralat     Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia tidak termasuk sebarang medan dalam hasil kerjanya.

Apa maksudnya    Tiada lajur dipilih dalam pertanyaan.

Apa yang perlu dilakukan    Pilih atau Tentukan sekurang-kurangnya satu lajur output dalam pertanyaan.

Halaman Atas

ACCWeb103908

Teks ralat     Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia memaparkan terlalu banyak medan dalam keputusan.

Apakah maksudnya     Sumber pertanyaan mempunyai terlalu banyak lajur.

Apa yang perlu dilakukan     Ini mungkin sukar untuk menyelesaikan dan anda mungkin perlu memeriksa Jadual sumber. Jadual boleh mempunyai tidak lebih daripada:

 • JET_ccolFixedMost tetap lajur.

 • Lajur pemboleh ubah panjang JET_ccolVarMost.

 • JET_ccolTaggedMost ditag lajur.

Halaman Atas

ACCWeb103916

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia bergantung pada perintah dengan klausa yang tidak disokong pada Web.

Apakah maksudnya    Satu atau lebih syarat berikut wujud:

 • Nama tertib dengan unsur adalah tidak sah.

 • Nama Jadual sumber adalah tidak sah.

 • Tertib isihan disetkan kepada opsyen selain menaik atau menurun.

 • Ungkapan adalah tidak sah.

Apa yang perlu dilakukan    Memastikan bahawa syarat berikut disetkan dengan betul:

 • Nama atribut yang tidak mengandungi sebarang perkara berikut:

Tanda sama dengan pada permulaan

=

Tempoh

.

Tanda seru

!

Tanda kurung siku

[]

Ruang pendahulu kosong

Aksara tidak boleh dicetak

Contohnya: < Enter > atau < TAB >

Mana-mana simbol berikut

/ \ : * ? "< > | # { } % ~ &

 • Nama atribut adalah antara satu dan 64 aksara.

 • Ungkapan adalah ungkapan sah.

Halaman Atas

ACCWeb103918

Teks ralat     Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia menentukan jenis cantuman yang tidak disokong pada Web.

Apa maksudnya    Pelayan tidak menyokong pertanyaan yang mempunyai berbilang cantum antara dua Jadual (berbilang medan cantum).

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan bahawa cantuman menggunakan hanya satu medan setiap Jadual.

Halaman Atas

ACCWeb103926

Menguji ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia tidak menentukan yang jadual untuk memilih daripada.

Apa maksudnya     Pertanyaan mempunyai tiada Jadual input (tiada Klausa FROM).

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan bahawa pertanyaan anda mempunyai lajur input yang ditentukan.

Halaman Atas

ACCWeb103927

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana hasil pertanyaan mengandungi berbilang medan yang mempunyai nama yang sama.

Apa maksudnya    Anda tentukan nama yang sama untuk berbilang medan.

Apa yang perlu dilakukan    Menyemak nama medan pendua dan mengubah pendua nama medan yang berbeza.

Halaman Atas

ACCWeb103928

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana beberapa parameternya mungkin tidak ditukar yang digunakan pada Web.

Apa maksudnya    Nama parameter atau jenis adalah tidak sah.

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan nama parameter dan jenis yang sah.

 • Mempunyai atribut nama tidak mengandungi:

Tanda sama dengan pada permulaan

=

Tempoh

.

Tanda seru

!

Tanda kurung siku

[]

Ruang pendahulu kosong

Aksara tidak boleh dicetak

Contohnya: < masukkan > atau < TAB >

Mana-mana simbol berikut

/ \ : * ? "< > | # { } % ~ &

 • Nama atribut adalah antara satu dan 64 aksara.

Jenis berikut adalah sah.

Teks (sehingga 255 aksara)

Angka

Boolean

DateTime

Mata wang

Halaman Atas

ACCWeb103930

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana beberapa parameternya dipaparkan sebagai hasil medan atau digunakan dalam TERTIB dengan penyata.

Apa maksudnya    Pertanyaan mempunyai parameter yang sama ada unjuran sebagai skalar atau digunakan dalam tertib dengan kenyataan.

Ini boleh berlaku jika parameter digunakan sama ada sebagai lajur unjuran (contoh: Pilih param1 daripada Table1) atau sebagai tertib mengikut (contoh: pilih * daripada Jadual 1 dan tertib mengikut medan1 = param).

Apa yang perlu dilakukan    Elakkan menggunakan parameter yang unjuran lajur atau tertib mengikut lajur.

Halaman Atas

ACCWeb103938

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web.

Apa maksudnya    Terdapat dua medan yang mempunyai nama yang sama dan capaian tidak dapat mencipta Alias yang sah untuk mereka.

Apa yang perlu dilakukan    Menyemak nama medan pendua dan mengubah pendua nama medan yang berbeza.

Halaman Atas

ACCWeb103939

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web.

Apa maksudnya    Pertanyaan mempunyai alias yang lebih daripada 64 aksara.

Apa yang perlu dilakukan    Memastikan alias yang digunakan dalam pertanyaan adalah kurang daripada atau sama dengan 64 aksara.

Halaman Atas

ACCWeb103940

Teks ralat    Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia menentukan jenis cantuman yang tidak disokong pada Web.

Apa maksudnya    Pelayan tidak menyokong pertanyaan yang mempunyai berbilang cantum pada dua jadual yang sama (berbilang medan cantum).

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan bahawa cantum yang anda menggunakan hanya satu medan setiap Jadual.

Halaman Atas

ACCWeb103942

Teks ralat     Capaian tidak dapat menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web kerana ia mengandungi Sertai kitaran.

Apa maksudnya    Cantum antara Jadual dalam pertanyaan anda menyebabkan Sertai membulat antara jadual yang menghalang capaian daripada menukar pertanyaan untuk digunakan pada Web.

Apa yang perlu dilakukan     Mengalih keluar cantum antara Jadual supaya cantum kitaran dialih keluar.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×