Tutorial: Mengimport Data ke Excel dan mencipta Data Model

Tutorial: Mengimport Data ke Excel dan mencipta Data Model

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Abstrak:    Tutorial ini tutorial pertama dalam siri yang direka bentuk untuk membantu anda mengenali dan berasa selesa menggunakan Excel dan data terbina dalam serta ciri analisisnya. Tutorial ini membina dan memperincikan buku kerja Excel dari awal, membina model data, kemudian mencipta laporan interaktif yang mengagumkan dengan Power View. Tutorial direka bentuk untuk menunjukkan ciri Microsoft Business Intelligence dan keupayaan dalam Excel, Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

Nota: Artikel ini memerihalkan model data dalam Excel 2013. Walau bagaimanapun, pemodelan data yang sama dan ciri Power Pivot yang diperkenalkan dalam Excel 2013 juga digunakan untuk Excel 2016.

Dalam tutorial ini anda akan mengetahui cara mengimport dan menjelajahi data dalam Excel, membina dan memperincikan model data menggunakan Power Pivot, dan mencipta laporan interaktif dengan Power View yang boleh diterbitkan, dilindungi dan dikongsi.

Tutorial dalam siri ini adalah seperti berikut:

 1. Mengimport Data ke dalam Excel 2013 dan Mencipta Model Data

 2. Mengembangkan perhubungan Data Model menggunakan Excel, Power Pivot dan DAX

 3. Mencipta Laporan Power View berasaskan Peta

 4. Menggabungkan Data Internet dan Mengesetkan Laporan Power View kepada Lalai

 5. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 1

 6. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan- Bahagian 2

Dalam tutorial ini, anda bermula dengan buku kerja kosong Excel.

Seksyen dalam tutorial ini adalah seperti berikut:

Mengimport data daripada pangkalan data

Mengimport data daripada hamparan

Mengimport data menggunakan salin dan tampal

Mencipta perhubungan antara data yang diimport

Titik Semak dan Kuiz

Pada penghujung tutorial ini terdapat kuiz yang boleh diambil untuk menguji pembelajaran anda.

Siri tutorial ini menggunakan data yang menerangkan pingat Sukan Olimpik, pengehosan negara dan pelbagai acara Sukan Olimpik. Kami mengesyorkan anda melalui setiap tutorial dalam tertib. Juga, tutorial menggunakan Excel 2013 dengan Power Pivot didayakan. Untuk maklumat lanjut tentang Excel 2013, klik di sini. Untuk panduan tentang mendayakan Power Pivot, klik di sini.


Mengimport data daripada pangkalan data

Kita memulakan tutorial ini dengan buku kerja kosong. Matlamat dalam seksyen ini adalah menyambung ke sumber data luaran dan mengimport data tersebut ke dalam Excel untuk analisis selanjutnya.

Mari bermula dengan memuat turun beberapa data dari Internet. Data memerihalkan Pingat Sukan Olimpik dan merupakan pangkalan data Microsoft Access.

 1. Klik pautan berikut untuk memuat turun fail yang kami menggunakan semasa siri tutorial ini. Muat turun setiap fail empat ke lokasi yang lebih mudah dicapai, seperti muat turun atau Dokumen sayaatau untuk folder baru yang anda cipta:
  > pangkalan data OlympicMedals.accdb Access
  > buku kerja OlympicSports.xlsx Excel
  > buku kerja Population.xlsx Excel
  > buku kerja DiscImage_table.xlsx Excel

 2. Dalam Excel 2013, buka buku kerja kosong.

 3. Klik DATA > Dapatkan Data Luaran > Dari Access. Reben melaras secara dinamik berdasarkan lebar buku kerja anda, jadi perintah pada reben anda mungkin kelihatan sedikit berbeza daripada skrin berikut. Skrin pertama menunjukkan reben apabila buku kerja adalah lebar, imej kedua menunjukkan buku kerja yang telah disaizkan semula untuk menggunakan hanya sebahagian daripada skrin.

  Mengimport data dari Access

  Import data dari Access dengan reben kecil


 4. Pilih fail OlympicMedals.accdb yang anda muat turun dan klik Buka. Tetingkap Pilih Jadual berikut muncul, memaparkan jadual yang ditemui dalam pangkalan data. Jadual dalam pangkalan data adalah serupa dengan lembaran kerja atau jadual dalam Excel. Tandakan kotak Dayakan pemilihan berbilang jadual dan pilih semua jadual. Kemudian klik OK.

  Pilih tetingkap jadual

 5. Tetingkap Import Data muncul.

  Nota: Perhatikan kotak semak di bahagian bawah tetingkap yang membenarkan anda Tambahkan data ini pada Model Data, ditunjukkan dalam skrin berikut. Model Data yang dicipta secara automatik apabila anda mengimport atau menguruskan dua atau lebih jadual secara serentak. Model Data menyepadukan jadual, membolehkan analisis yang meluas menggunakan Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View. Apabila anda mengimport jadual daripada pangkalan data, perhubungan pangkalan data yang sedia ada antara jadual tersebut digunakan untuk mencipta Model Data dalam Excel. Model Data lutsinar dalam Excel, tetapi anda boleh melihat dan mengubah suainya terus menggunakan tambahan Power Pivot. Model Data akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam tutorial ini kemudian.


  Pilih opsyen Laporan Jadual Pangsi yang mengimport jadual ke dalam Excel dan menyediakan Jadual Pangsi untuk menganalisis jadual yang diimport, dan klik OK.

  Tetingkap Import Data

 6. Selepas data diimport, Jadual Pangsi akan dicipta menggunakan jadual yang diimport.

  Jadual Pangsi Kosong

Dengan data yang diimport ke dalam Excel dan Model Data yang dicipta secara automatik, anda sudah bersedia untuk menjelajahi data.

Menjelajahi data menggunakan Jadual Pangsi

Penggunaan Jadual Pangsi memudahkan anda menjelajahi data yang diimport. Dalam Jadual Pangsi, anda menyeret medan (serupa dengan lajur dalam Excel) dari jadual (seperti jadual yang anda baru sahaja import dari pangkalan data Access) ke dalam kawasan Jadual Pangsi yang berlainan untuk melaraskan cara data anda dipersembahkan.. Jadual Pangsi mempunyai empat kawasan: PENAPIS, LAJUR, BARIS dan NILAI.

Empat kawasan Medan Jadual Pangsi

Beberapa percubaan mungkin diperlukan demi menentukan kawasan untuk menyeret medan. Anda boleh menyeret seberapa banyak medan menurut kesukaan anda, sehingga Jadual Pangsi mempersembahkan data mengikut keinginan anda. Anda dipersilakan untuk menjelajah dengan menyeret medan ke dalam kawasan yang berbeza bagi Jadual Pangsi; data dasar tidak akan terpengaruh apabila anda menyusun medan dalam Jadual Pangsi.

Mari kita menjelajahi data Pingat Sukan Olimpik dalam Jadual Pangsi, bermula dengan pemenang pingat diatur mengikut disiplin, jenis pingat dan negara atau rantau atlet berkenaan.

 1. Dalam Medan Jadual Pangsi, kembangkan jadual Pingat dengan mengklik anak panah di sebelahnya. Cari medan NOC_CountryRegion dalam jadual pingat yang dikembangkan dan seretkannya ke kawasanLAJUR. NOC bermaksud Jawatankuasa Sukan Olimpik Kebangsaan, yang merupakan unit organisasi untuk negara atau rantau.

 2. Seterusnya, dari jadual Disiplin, seret Disiplin ke kawasan BARIS.

 3. Mari kita menapis Disiplin untuk memaparkan hanya lima sukan: Memanah, Acara Terjun, Lawan Pedang, Luncur Air Berbunga dan Luncur Laju. Anda boleh berbuat demikian dari dalam kawasan Medan Jadual Pangsi atau dari penapis Label Baris dalam Jadual Pangsi tersebut.

  1. Klik mana-mana dalam Jadual Pangsi untuk memastikan Jadual Pangsi Excel dipilih. Dalam senarai Medan Jadual Pangsi yang jadual Disiplin dikembangkan, letakkan penuding di atas medan Disiplin dan anak panah juntai bawah akan muncul di bahagian kanan medan. Klik juntai bawah, klik (Pilih Semua)untuk mengalih keluar semua pemilihan, kemudian skrol ke bawah dan pilih Memanah, Acara Terjun, Lawan Pedang, Luncur Air Berbunga dan Luncur Laju. Klik OK.

  2. Atau, dalam seksyen Label Baris Jadual Pangsi, klik juntai bawah di sebelah Label Baris dalam Jadual Pangsi, klik (Pilih Semua) untuk mengalih keluar semua pilihan, kemudian skrol ke bawah dan pilih Memanah, Acara Terjun, Lawan Pedang, Luncur Air Berbunga dan Luncur Laju. Klik OK.

 4. Dalam Medan Jadual Pangsi, dari jadual Pingat, seret Pingat ke kawasan NILAI. Memandangkan Nilai mesti berangka, Excel mengubah Pingat kepada Kiraan Pingat secara automatik.

 5. Daripada jadual Pingat, pilih Pingat sekali lagi dan seretkannya ke dalam kawasan PENAPIS.

 6. Mari kita menapis Jadual Pangsi untuk memaparkan negara atau rantau dengan lebih daripada 90 jumlah pingat sahaja. Beginilah caranya.

  1. Dalam Jadual Pangsi, klik juntai bawah di bahagian kanan Label Lajur.

  2. Pilih Penapis Nilai dan pilih Lebih Besar Daripada....

  3. Taipkan 90 dalam medan terakhir (di sebelah kanan). Klik OK.
   tetingkap Penapis Nilai

Jadual Pangsi anda kelihatan seperti skrin berikut.

Jadual Pangsi yang Dikemas Kini

Dengan usaha yang minimum, anda kini mempunyai Jadual Pangsi asas yang merangkumi medan daripada tiga jadual berbeza. Tugas ini sangat mudah kerana perhubungan telah sedia ada antara jadual. Oleh sebab perhubungan jadual telah sedia ada dalam pangkalan data sumber dan disebabkan anda mengimport semua jadual dalam satu operasi, Excel boleh mencipta semula perhubungan jadual tersebut dalam Model Datanya.

Tetapi bagaimana jika data anda berasal dari sumber yang berbeza atau diimport kemudian? Lazimnya, anda boleh mencipta perhubungan dengan data baru berdasarkan lajur sepadan. Dalam langkah seterusnya, anda akan mengimport jadual tambahan dan mengetahui cara mencipta perhubungan baru.

Mengimport data daripada hamparan

Sekarang, marilah mengimport data daripada sumber lain, kali ini daripada buku kerja sedia ada, kemudian tentukan perhubungan antara data sedia ada dan data baru kita. Perhubungan membolehkan anda menganalisis koleksi data dalam Excel dan mencipta penggambaran yang menarik dan mengasyikkan daripada data yang anda import.

Mari bermula dengan mencipta lembaran kerja kosong, kemudian mengimport data daripada buku kerja Excel.

 1. Selitkan lembaran kerja Excel baru dan namakannya Sukan.

 2. Semak lalu ke folder yang mengandungi fail data sampel yang dimuat turun dan buka OlympicSports.xlsx.

 3. Pilih dan salin data dalam Helaian1. Jika anda memilih sel dengan data, seperti sel A1, anda boleh menekan Ctrl+A untuk memilih semua data bersebelahan. Tutup buku kerja OlympicSports.xlsx.

 4. Pada lembaran kerja Sukan, letakkan kursor anda dalam sel A1 dan tampalkan data.

 5. Dengan data masih diserlahkan, tekan Ctrl+T untuk memformatkan data sebagai jadual. Anda juga boleh memformatkan data sebagai jadual daripada reben dengan memilih RUMAH > Format sebagai Jadual. Memandangkan data mempunyai pengepala, pilih Jadual saya mempunyai pengepala dalam tetingkap Cipta Jadual yang muncul, seperti yang ditunjukkan di sini.

  Tetingkap Cipta Jadual

  Pemformatan data sebagai jadual mempunyai banyak kelebihan. Anda boleh memberikan jadual nama, menjadikannya mudah untuk dikenal pasti. Anda juga boleh mewujudkan perhubungan antara jadual, membolehkan penjelajahan dan analisis dalam Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

 6. Namakan jadual. Dalam ALAT JADUAL > REKA BENTUK > Sifat, cari medan Nama Jadual dan taipkan Sukan. Buku kerja akan kelihatan seperti skrin berikut.
  Namakan jadual dalam Excel

 7. Simpan buku kerja.

Mengimport data menggunakan salin dan tampal

Sekarang kita telah mengimport data daripada buku kerja Excel, mari kita import data daripada jadual yang kita temui pada halaman web atau sebarang sumber lain yang boleh disalin dan ditampal ke dalam Excel. Dalam langkah berikut, anda menambah bandar hos Sukan Olimpik daripada jadual.

 1. Selitkan lembaran kerja Excel baru dan namakannya Hos.

 2. Pilih dan salin jadual berikut, termasuk pengepala jadual.

City

NOC_CountryRegion

Kod Alpha-2

Edition

Season

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Summer

Sydney

AUS

AS

2000

Summer

Innsbruck

AUT

AT

1964

Winter

Innsbruck

AUT

AT

1976

Winter

Antwerp

BEL

BE

1920

Summer

Antwerp

BEL

BE

1920

Winter

Montreal

CAN

CA

1976

Summer

Lake Placid

CAN

CA

1980

Winter

Calgary

CAN

CA

1988

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Winter

Beijing

CHN

CH

2008

Summer

Berlin

GER

GM

1936

Summer

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Winter

Barcelona

ESP

SP

1992

Summer

Helsinki

FIN

FI

1952

Summer

Paris

FRA

FR

1900

Summer

Paris

FRA

FR

1924

Summer

Chamonix

FRA

FR

1924

Winter

Grenoble

FRA

FR

1968

Winter

Albertville

FRA

FR

1992

Winter

London

GBR

UK

1908

Summer

London

GBR

UK

1908

Winter

London

GBR

UK

1948

Summer

Munich

GER

DE

1972

Summer

Athens

GRC

GR

2004

Summer

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Winter

Rome

ITA

IT

1960

Summer

Turin

ITA

IT

2006

Winter

Tokyo

JPN

JA

1964

Summer

Sapporo

JPN

JA

1972

Winter

Nagano

JPN

JA

1998

Winter

Seoul

KOR

MS

1988

Summer

Mexico

MEX

MX

1968

Summer

Amsterdam

NED

NL

1928

Summer

Oslo

NOR

NO

1952

Winter

Lillehammer

NOR

NO

1994

Winter

Stockholm

SWE

SW

1912

Summer

St Louis

USA

US

1904

Summer

Los Angeles

USA

US

1932

Summer

Lake Placid

USA

US

1932

Winter

Squaw Valley

USA

US

1960

Winter

Moscow

URS

RU

1980

Summer

Los Angeles

USA

US

1984

Summer

Atlanta

USA

US

1996

Summer

Salt Lake City

USA

US

2002

Winter

Sarajevo

YUG

YU

1984

Winter

 1. Dalam Excel, letakkan kursor anda dalam sel A1 bagi lembaran kerja Hos dan tampalkan data.

 2. Formatkan data sebagai jadual. Seperti yang diperihalkan terlebih dahulu dalam tutorial ini, anda tekan Ctrl + T untuk memformatkan data sebagai jadual, atau dari RUMAH > Format sebagai Jadual. Memandangkan data mempunyai pengepala, pilih Jadual saya mempunyai pengepala dalam tetingkap Cipta Jadual yang muncul.

 3. Namakan jadual. Dalam ALAT JADUAL > REKA BENTUK > Sifat, cari medan Nama Jadual dan taipkan Hos.

 4. Pilih lajur Edition dan dari tab RUMAH, formatkannya sebagai Nombor dengan 0 tempat perpuluhan.

 5. Simpan buku kerja. Buku kerja anda kelihatan seperti skrin berikut.

Jadual Hos

Kini anda mempunyai buku kerja Excel dengan jadual, anda boleh mencipta perhubungan antaranya. Penciptaan perhubungan antara jadual membolehkan anda menggabungkan data daripada dua jadual.

Mencipta perhubungan antara data yang diimport

Anda boleh mula menggunakan dengan segera medan dalam Jadual Pangsi anda daripada jadual yang diimport. Jika Excel tidak dapat menentukan cara menggabungkan medan ke dalam Jadual Pangsi, perhubungan mesti diwujudkan dengan Model Data sedia ada. Dalam langkah berikut, anda akan mengetahui cara mencipta perhubungan antara data yang diimport daripada sumber yang berbeza.

 1. Pada Helaian1, di bahagian atasMedan Jadual Pangsi, klikSemua untuk melihat senarai lengkap jadual tersedia, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.
  Klik Semua dalam Medan Jadual Pangsi untuk menunjukkan semua jadual yang tersedia

 2. Skrol dalam senarai untuk melihat jadual baru yang anda baru tambahkan.

 3. Kembangkan Sukan dan pilih Sukan untuk menambahkannya pada Jadual Pangsi. Perhatikan bahawa Excel akan meminta anda mencipta perhubungan, sebagaimana yang dilihat dalam skrin berikut.
  CIPTA ... prom perhubungan dalam Medan Jadual Pangsi

  Pemberitahuan ini muncul kerana anda menggunakan medan daripada jadual yang bukan sebahagian daripada Model Data dasar. Salah satu cara untuk menambahkan jadual pada Model Data adalah mencipta perhubungan pada jadual yang telah berada dalam Model Data. Untuk mencipta perhubungan, salah satu jadual mesti mempunyai lajur dengan nilai yang unik dan tidak berulang. Dalam data sampel, jadual Disiplin yang diimport daripada pangkalan data mengandungi medan dengan kod sukan yang dipanggil SportID. Kod sukan yang sama itu dipaparkan sebagai medan dalam data Excel yang kita import. Marilah cipta perhubungan.

 4. Klik CIPTA ... di kawasan Medan Jadual Pangsi yang diserlahkan untuk membuka dialog Cipta Perhubungan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  Tetingkap Cipta Perhubungan

 5. Dalam Jadual, pilih Disiplin daripada senarai juntai bawah.

 6. Dalam Lajur (Asing), pilih SportID.

 7. Dalam Jadual Berkaitan, pilih Sukan.

 8. Dalam Lajur Berkaitan (Utama), pilih SportID.

 9. Klik OK.

Jadual Pangsi berubah untuk menunjukkan perhubungan yang baru. Tetapi Jadual Pangsi masih tidak tepat disebabkan oleh tertib medan dalam kawasan BARIS. Disiplin ialah subkategori sukan yang diberikan, tetapi memandangkan kita menyusun Disiplin di atas Sukan dalam kawasan BARIS, maka ia tidak diatur dengan betul. Skrin berikut menunjukkan tertib yang tidak diingini ini.
Jadual Pangsi dengan tertib yang tidak diingini

 1. Dalam kawasan BARIS, alihkan Sukan ke atas Disiplin. Hasilnya kelihatan lebih baik dan Jadual Pangsi memaparkan data seperti yang anda inginkan, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  Jadual Pangsi dengan tertib yang telah dibetulkan

Di sebalik tabir, Excel sedang membina Model Data yang boleh digunakan pada seluruh buku kerja, dalam mana-mana Jadual Pangsi, Carta Pangsi, dalam Power Pivot, atau sebarang laporan Power View. Perhubungan jadual adalah berdasarkan Model Data dan perkara yang menentukan laluan navigasi dan pengiraan.

Dalam tutorial seterusnya, Mengembangkan perhubungan Model Data menggunakan Excel 2013, Power Pivot dan DAX, anda membina berdasarkan pada perkara yang anda pelajari di sini, dan mengembangkan Model Data secara langkah demi langkah menggunakan tambahan Excel yang berkesan dan visual yang dipanggil Power Pivot. Anda juga akan mengetahui cara mengira lajur dalam jadual dan menggunakan lajur terhitung tersebut agar jadual yang tidak berkaitan boleh ditambahkan pada Model Data anda.

Titik Semak dan Kuiz

Menyemak Semula Perkara Yang Anda Telah Pelajari

Kini anda mempunyai buku kerja Excel yang mengandungi Jadual Pangsi yang mencapai data dalam berbilang jadual, beberapa daripadanya anda import secara berasingan. Anda telah mengetahui cara mengimport data daripada pangkalan data, daripada buku kerja Excel lain serta daripada menyalin data dan menampalnya ke dalam Excel.

Untuk menjadikan data dapat berfungsi bersama-sama, anda perlu mencipta perhubungan jadual yang digunakan Excel untuk mengaitkan baris. Anda juga telah mengetahui bahawa mempunyai lajur dalam satu jadual yang dikaitkan ke data dalam jadual lain adalah penting untuk mencipta perhubungan dan untuk mencari baris berkaitan.

Anda telah bersedia untuk tutorial berikutnya dalam siri ini. Berikut ialah pautan:

Mengembangkan perhubungan Model Data menggunakan Excel 2013, Power Pivot dan DAX

KUIZ

Ingin melihat sejauh mana anda mengingati apa yang telah dipelajari? Inilah peluang anda. Kuiz berikut menyerlahkan ciri, kemampuan atau keperluan yang anda telah belajar dalam tutorial ini. Di bahagian bawah halaman, anda akan mendapati jawapannya. Semoga berjaya!

Soalan 1: Mengapakah penting untuk menukar data yang diimport ke dalam jadual?

A: Anda tidak perlu menukarnya kepada jadual kerana semua data yang diimport akan ditukar secara automatik kepada jadual.

B: Jika anda menukar data yang diimport kepada jadual, data akan dikecualikan daripada Model Data. Hanya apabila dikecualikan daripada Model Data, data akan tersedia dalam Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

C: Jika anda menukar data yang diimport kepada jadual, data boleh dimasukkan ke dalam Model Data dan boleh dijadikan tersedia untuk Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

D: Anda tidak boleh menukar data yang diimport kepada jadual.

Soalan 2: Sumber data berikut yang manakah anda boleh import ke dalam Excel dan dimasukkan dalam Model Data?

A: Pangkalan Data Access, serta banyak pangkalan data yang lain.

B: Fail Excel yang sedia ada.

C: Apa-apa yang anda boleh salin dan tampal ke dalam Excel dan formatkan sebagai jadual, termasuk jadual data dalam laman web, dokumen atau apa-apa sahaja yang boleh ditampal ke dalam Excel.

D: Semua di atas

Soalan 3: Dalam Jadual Pangsi, apakah yang berlaku apabila anda menyusun semula medan di empat kawasan Medan Jadual Pangsi?

A: Tiada apa-apa - anda tidak boleh mengatur semula medan sebaik sahaja anda meletakkannya di kawasan Medan Jadual Pangsi.

B: Format Jadual Pangsi berubah untuk menggambarkan tataletak, tetapi data yang menjadi dasar tidak akan terpengaruh.

C: Format Jadual Pangsi berubah untuk menggambarkan tataletak dan semua data dasarnya berubah secara kekal.

D: Data dasar berubah, menghasilkan set data yang baru.

Soalan 4: Apabila mencipta perhubungan antara jadual, apakah yang diperlukan?

A: Kedua-dua jadual tidak boleh mempunyai sebarang lajur yang mengandungi nilai unik yang tidak berulang.

B: Satu jadual tidak boleh merupakan sebahagian daripada buku kerja Excel.

C: Lajur tidak boleh ditukar kepada jadual.

D: Semua jawapan di atas tidak betul.

Jawapan kuiz

 1. Jawapan betul: C

 2. Jawapan betul: D

 3. Jawapan betul: B

 4. Jawapan betul: D

Nota: Data dan imej dalam siri tutorial ini adalah berdasarkan pada perkara berikut:

 • Set data Olimpik daripada Guardian News & Media Ltd.

 • Imej Bendera daripada CIA Factbook (cia.gov)

 • Data populasi daripada The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogram Sukan Olimpik oleh Thadius856 dan Parutakupiu

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×