Tutorial: Menggabungkan Data Internet dan Mengesetkan Laporan Power View kepada Lalai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

ABSTRAK:    Pada penghujung tutorial sebelumnya, Laporan Power View berasaskan Peta mencipta, buku kerja Excel anda disertakan data daripada pelbagai sumber, Data Model berdasarkan perhubungan diwujudkan menggunakan Power Pivotdan laporan Power View berasaskan peta dengan beberapa maklumat asas Olimpik. Dalam tutorial ini, kita mengembangkan mengoptimumkan buku kerja dengan lebih banyak data, grafik yang menarik, dan menyediakan buku kerja untuk mencipta laporan Power View yang mengagumkan dengan mudah.

Nota: Artikel ini memerihalkan model data dalam Excel 2013. Walau bagaimanapun, pemodelan data yang sama dan ciri Power Pivot yang diperkenalkan dalam Excel 2013 juga digunakan untuk Excel 2016.

Seksyen dalam tutorial ini adalah seperti berikut:

Mengimport pautan imej berasaskan Internet ke dalam Model Data

Menggunakan data Internet untuk melengkapkan Model Data

Menyembunyikan jadual dan medan untuk penciptaan laporan yang lebih mudah

Titik Semak dan Kuiz

Pada penghujung tutorial ini terdapat kuiz yang boleh diambil untuk menguji pembelajaran anda.

Siri tutorial ini menggunakan data memerihalkan pingat Sukan Olimpik, negara yang menjadi hos dan pelbagai acara sukan Olimpik. Tutorial dalam siri ini adalah seperti berikut:

 1. Mengimport Data ke dalam Excel 2013 dan Mencipta Model Data

 2. Mengembangkan perhubungan Model Data menggunakan Excel 2013, Power Pivot dan DAX

 3. Mencipta Laporan Power View berasaskan Peta

 4. Menggabungkan Data Internet dan Mengesetkan Laporan Power View kepada Lalai

 5. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 1

 6. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 2

Kami mengesyorkan anda melaluinya mengikut tertib.

Tutorial ini menggunakan Excel 2013 dengan Power Pivot didayakan. Untuk maklumat lanjut tentang Excel 2013, klik di sini. Untuk panduan tentang mendayakan Power Pivot, klik di sini.


Mengimport pautan imej berasaskan Internet ke dalam Model Data

Jumlah data sentiasa berkembang, begitu juga dengan jangkaan agar dapat menggambarkannya. Apabila terdapat data tambahan, timbul pula perspektif yang berbeza, dan peluang untuk menyemak semula dan mempertimbangkan cara data berinteraksi dengan pelbagai cara yang berbeza. Power Pivot dan Power View mengumpulkan data anda bersama- serta data luaran - dan menggambarkannya dengan cara yang menyeronokkan dan menarik.

Dalam seksyen ini, anda mengembangkan Model Data untuk menyertakan imej bendera untuk rantau atau negara yang mengambil bahagian dalam Olimpik, kemudian menambah imej untuk mewakili disiplin yang dipertandingkan dalam pertandingan Sukan Olimpik.

Menambah imej bendera kepada Model Data

Imej memperkaya kesan visual laporan Power View. Dalam langkah berikut anda menambah dua kategori imej, iaitu imej untuk setiap disiplin dan imej bendera yang mewakili setiap rantau atau negara.

Anda mempunyai dua jadual yang merupakan perkara yang sesuai untuk menggabungkan maklumat ini: jadual Disiplin untuk imej disiplin dan jadual Hos untuk bendera. Untuk menjadikannya menarik, anda menggunakan imej yang ditemui di Internet dan menggunakan pautan pada setiap imej agar boleh dipaparkan kepada sesiapa yang melihat laporan, tanpa mengira di mana mereka berada.

 1. Selepas mencari di Internet, anda menemui sumber yang baik untuk imej bendera bagi setiap negara atau rantau: laman CIA.gov World Factbook. Contohnya, apabila anda klik pada pautan berikut, anda akan mendapat imej bendera untuk negara Perancis.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Apabila anda menyiasat selanjutnya dan menemui URL imej bendera yang lain pada laman, anda menyedari URL mempunyai format yang konsisten dan satu-satunya pemboleh ubah ialah kod negara atau rantau dua huruf. Jadi jika anda tahu setiap kod negara atau rantau dua huruf, anda hanya perlu menyelitkan kod dua huruf tersebut ke dalam setiap URL dan dapatkan pautan ke setiap bendera. Hal sedemikian ialah satu kelebihan dan apabila anda melihat data dengan lebih dekat, anda menyedari bahawa jadual Hos mengandungi kod negara atau rantau dua huruf. Bagus.

 2. Anda perlu mencipta medan baru dalam Jadual hos untuk menyimpan bendera URL. Dalam tutorial yang terdahulu anda menggunakan DAX untuk merangkaikan dua medan, dan kami akan lakukan yang sama untuk bendera URL. Dalam Power Pivot, pilih lajur kosong yang mempunyai tajuk Lajur Tambah dalam Jadual hos . Dalam formula bar, taipkan formula DAX berikut (atau anda boleh Salin dan tampal ke dalam lajur formula). Ia kelihatan panjang, tetapi kebanyakan ia adalah URL yang kita ingin gunakan daripada CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  dalam fungsi DAX yang anda lakukan beberapa perkara, Semua dalam satu baris. Pertama, fungsi DAX GANTIKAN menggantikan teks dalam rentetan teks yang diberikan, jadi menggunakan fungsi yang anda digantikan bahagian URL yang dirujuk Perancis bendera (fr) dengan kod dua huruf yang bersesuaian untuk setiap negara atau rantau. Nombor 82 memberitahu fungsi ganti untuk memulakan aksara 82 penggantian dalam rentetan. 2 yang memberitahu berikut menggantikan aksara berapa banyak untuk menggantikan. Seterusnya, anda mungkin mendapati bahawa URL adalah sensitif huruf (anda diuji dahulu, kursus) dan kod dua huruf kami adalah huruf besar, jadi kami telah menukarnya kepada huruf kecil seperti kami diselitkan mereka ke URL yang menggunakan fungsi DAX bawah.

 3. Menamakan semula lajur dengan URL bendera kepada FlagURL. Skrin Power Pivot anda kini kelihatan seperti skrin berikut.

  PowerPivot dan DAX untuk mencipta medan URL

 4. Kembali ke Excel dan pilih Jadual Pangsi dalam Helaian1. Dalam Medan Jadual Pangsi, pilih SEMUA. Anda akan melihat bahawa medan FlagURL yang anda tambahkan telah tersedia, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.
  FlagURL ditambahkan pada jadual Hos

  Nota: Dalam sesetengah keadaan, kod Alpha-2 yang digunakan oleh laman CIA.gov dunia Factbook tidak sepadan dengan rasmi ISO 3166-1 Alpha-2 Kod yang disediakan dalam Jadual hos , yang bermakna beberapa bendera tidak dipaparkan dengan betul. Anda boleh membaiki yang anda dan dapatkan kanan URL bendera, dengan membuat penggantian berikut terus dalam Jadual hos anda dalam Excel, untuk setiap entri yang terpengaruh. Berita baik adalah bahawa Power Pivot secara automatik mengesan perubahan yang anda buat dalam Excel dan mengira semula DAX formula:

  • Ubah AT kepada AU

Menambah piktogram sukan kepada Model Data

Laporan Power View menjadi lebih menarik apabila imej dikaitkan dengan acara Sukan Olimpik. Dalam seksyen ini, anda menambah imej kepada jadual Disiplin.

 1. Selepas mencari Internet, anda akan menemui Wikimedia Commons mempunyai piktogram yang hebat untuk setiap disiplin Sukan Olimpik, diserahkan oleh Parutakupiu. Pautan berikut menunjukkan imej banyak daripada Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Tetapi apabila anda melihat setiap imej individu, anda akan mendapati struktur biasa URL tidak sesuai untuk menggunakan DAX bagi mencipta pautan ke imej secara automatik. Anda ingin mengetahui bilangan disiplin yang wujud dalam Model Data anda, untuk mengukur sama ada anda harus memasukkan pautan secara manual. Dalam Power Pivot pilih jadual Disiplin dan lihat di bahagian bawah tetingkap Power Pivot. Di sana, anda melihat bilangan rekod ialah 69, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.
  PowerPivot memaparkan bilangan rekod

  Anda memutuskan bahawa 69 rekod bukannya terlalu banyak untuk disalin dan ditampal secara manual, memandangkan hal sedemikian akan sangat menarik apabila anda mencipta laporan.

 3. Untuk menambah URL piktogram, anda memerlukan lajur baru dalam jadual Disiplin. Suatu cabaran yang menarik akan timbul: jadual Disiplin telah ditambahkan pada Model Data dengan mengimport pangkalan data Access, jadi jadual Disiplin hanya muncul dalam Power Pivot, bukannya dalam Excel. Tetapi dalam Power Pivot, anda tidak boleh memasukkan data terus ke dalam rekod individu yang juga dipanggil baris. Untuk menanganinya, kita boleh mencipta jadual baru berdasarkan maklumat dalam jadual Disiplin, menambahkannya pada Model Data dan mencipta perhubungan.

 4. Dalam Power Pivot, salin tiga lajur dalam jadual Disiplin. Anda boleh memilihnya dengan meletakkan penuding di atas lajur Disiplin kemudian menyeret ke seluruh lajur SportID, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut, kemudian klik Rumah > Papan Klip > Salin.

  menyalin medan dalam PowerPivot

 5. Dalam Excel, cipta lembaran kerja baru dan tampalkan data yang disalin. Formatkan data yang ditampal sebagai jadual seperti yang anda lakukan dalam tutorial sebelumnya dalam siri ini, menentukan baris atas sebagai label, kemudian menamakan jadual DiscImage. Namakan lembaran kerja kepada DiscImage juga.

Nota: Buku kerja dengan semua input manual yang diselesaikan, dipanggil DiscImage_table.xlsx, adalah salah satu fail yang anda muat turun dalam tutorial pertama dalam siri ini. Untuk menjadikannya mudah, anda boleh memuat turunnya dengan mengklik di sini. Baca langkah berikut, anda boleh gunakan untuk situasi yang serupa dengan data anda sendiri.

 1. Dalam lajur di sebelah SportID, taipkan DiscImage dalam baris pertama. Excel mengembangkan jadual secara automatik untuk memasukkan baris. Lembaran kerja DiscImage anda kelihatan seperti skrin berikut.

  mengembangkan jadual dalam Excel

 2. Masukkan URL untuk setiap disiplin, berdasarkan piktogram dari Wikimedia Commons. Jika anda telah memuat turun buku kerja yang telah dimasukkan, anda boleh menyalin dan menampalnya ke dalam lajur tersebut.

 3. Masih dalam Excel, pilih Power Pivot > Jadual > Tambahkan pada Model Data untuk menambah jadual yang anda cipta pada Model Data.

 4. Dalam Power Pivot, dalam Pandangan Gambar Rajah, cipta perhubungan dengan menyeret medan DisciplineID dari jadual Disiplin ke medan DisciplineID dalam jadual DiscImage.

Mengesetkan Kategori Data untuk memaparkan imej dengan betul

Untuk memastikan laporan dalam Power View memaparkan imej dengan betul, anda mesti mengesetkan Kategori Data kepada URL Imej dengan betul. Power Pivot cuba tentukan jenis data yang dimiliki dalam Model Data anda, iaitu istilah (Dicadangkan) ditambahkan selepas Kategori auto-pilih, tetapi anda sebaik-baiknya memastikannya. Mari kita sahkan.

 1. Dalam Power Pivot, pilih jadual DiscImage, kemudian pilih lajur DiscImage.

 2. Pada reben, pilih Lanjutan > Sifat Pelaporan > Kategori Data dan pilih URL Imej, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut. Excel cuba mengesan Kategori Data, apabila berlaku, tandakan Kategori Data yang dipilih sebagai (dicadangkan).

  Setkan Kategori Data dalam PowerPivot

Model Data anda kini termasuk URL untuk piktogram yang boleh dikaitkan dengan setiap disiplin dan Kategori Data disetkan dengan betul kepada URL Imej.

Menggunakan data Internet untuk melengkapkan Model Data

Banyak laman di Internet menawarkan data yang boleh digunakan dalam laporan, jika anda mendapati data itu boleh dipercayai dan berguna. Dalam seksyen ini, anda menambah data populasi kepada Model Data anda.

Menambah maklumat populasi kepada Model Data

Untuk mencipta laporan yang termasuk maklumat populasi, anda perlu mencari kemudian memasukkan data populasi dalam Model Data. Sumber yang bagus bagi maklumat sedemikian ialah bank data Worldbank.org. Selepas melawati laman, anda menemui halaman berikut yang membolehkan anda memilih dan memuat turun pelbagai jenis data negara atau rantau.

http://Databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Terdapat banyak opsyen untuk memuat turun data dari Worldbank.org dan pelbagai jenis laporan menarik yang dapat anda hasilkan daripadanya. Buat masa ini, anda berminat tentang populasi bagi negara atau rantau dalam model data anda. Dalam langkah berikut anda memuat turun jadual data populasi dan menambahkannya pada Model Data anda.

Nota: Laman web kadangkala berubah, jadi tataletak di Worldbank.org mungkin sedikit berbeza daripada yang diterangkan di bawah. Secara alternatif, anda boleh memuat turun buku kerja Excel bernama Population.xlsx yang sudah mengandungi data Worldbank.org yang dicipta menggunakan langkah berikut, dengan mengklik di sini.

 1. Navigasi ke laman web worldbank.org dari pautan yang disediakan di atas.

 2. Dalam seksyen Pusat halaman, di bawah negara, klik Pilih semua.

 3. Di bawah SIRI, cari dan pilih populasi, jumlah. Skrin berikut menunjukkan imej carian tersebut, dengan anak panah menuding ke kotak carian.

  memilih set data dari worldbank.org

 4. Di bawah MASA, pilih 2008 (iaitu beberapa tahun yang lalu tetapi sepadan dengan data Olimpik yang digunakan dalam tutorial ini)

 5. Sebaik sahaja pilihan tersebut dibuat, klik butang MUAT TURUN, kemudian pilih Excel sebagai jenis fail. Nama buku kerja, seperti yang dimuat turun, tidak berapa boleh dibaca. Namakan semula buku kerja kepada Population.xls, kemudian simpankannya di lokasi yang boleh dicapai dalam siri langkah berikut.

Kini anda bersedia untuk mengimport data tersebut ke dalam Model Data anda.

 1. Dalam buku kerja Excel yang mengandungi data Olimpik anda, selitkan lembaran kerja baru dan namakannya Populasi.

 2. Semak lalu ke buku kerja Population.xls yang dimuat turun, bukanya dan salin data tersebut. Ingat, dengan mana-mana sel dalam set data yang dipilih, anda boleh menekan Ctrl + A untuk memilih semua data bersebelahan. Tampal data ke dalam sel A1 dalam lembaran kerja Populasi dalam buku kerja Olimpik anda.

 3. Dalam buku kerja Olimpik anda, anda ingin memformatkan data yang baru sahaja anda tampalkan sebagai jadual dan menamakan jadual Populasi. Dengan mana-mana sel dalam set data terpilih, seperti sel A1, tekan Ctrl + A untuk memilih semua data bersebelahan, kemudian Ctrl + T untuk memformatkan data sebagai jadual. Memandangkan data mempunyai pengepala, pilih Jadual saya mempunyai pengepala dalam tetingkap Cipta Jadual yang muncul, seperti yang ditunjukkan di sini.

  tetingkap Cipta Jadual

  Pemformatan data sebagai jadual mempunyai banyak kelebihan. Anda boleh memberikan jadual nama, menjadikannya mudah untuk dikenal pasti. Anda juga boleh mewujudkan perhubungan antara jadual, membolehkan penjelajahan dan analisis dalam Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

 4. Dalam anak alat Jadual > Reka bentuk tab, Cari medan Nama jadual dan taipkan populasi untuk nama Jadual. Data populasi berada dalam lajur bertajuk 2008. Untuk memastikan perkara yang lurus, namakan semula lajur 2008 dalam Jadual populasi kepada populasi. Buku kerja anda sekarang kelihatan seperti skrin berikut.

  Data populasi dibawa ke dalam Excel

  Nota: Dalam sesetengah keadaan, Kod negara digunakan oleh Worldbank.org Laman tidak sepadan dengan rasmi ISO 3166-1 Alpha-3 Kod yang disediakan dalam Jadual pingat , yang bermakna beberapa negararantau tidak memaparkan data populasi. Anda boleh membaiki yang dengan membuat penggantian berikut terus dalam populasi Jadual dalam Excel, untuk setiap entri yang terpengaruh. Berita baik adalah bahawa Power Pivot akan mengesan perubahan yang anda buat dalam Excel:

  • mengubah NLD terhad

  • mengubah CHE SUI

 5. Dalam Excel, tambah jadual kepada Model Data dengan memilih Power Pivot > Jadual > Tambahkan pada Model Data, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  Menambah data baru kepada Model Data

 6. Seterusnya, mari kita cipta perhubungan. Kita dapati bahawa Kod Negara atau Rantau dalam Populasi ialah kod tiga digit yang sama dengan kod yang ditemui dalam medan NOC_CountryRegion bagi Pingat. Bagus, kita boleh mencipta perhubungan antara jadual tersebut dengan mudah. Dalam Power Pivot, dalam Pandangan Gambar Rajah, seret jadual Populasi agar terletak di sebelah jadual Pingat. Seret medan NOC_CountryRegion bagi jadual Pingat pada Kod Negara atau Rantau dalam jadual Populasi. Perhubungan diwujudkan, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  mencipta perhubungan antara jadual

Sebenarnya mudah sahaja. Model Data anda kini termasuk pautan ke bendera, pautan ke imej disiplin (kita memanggilnya piktogram sebelum ini) dan jadual baru yang menyediakan maklumat populasi. Kita mempunyai pelbagai jenis data tersedia dan kita hampir bersedia untuk mencipta beberapa penggambaran menarik untuk dimasukkan dalam laporan.

Tetapi terlebih dahulu, marilah kita memudahkan lagi penciptaan laporan, dengan menyembunyikan beberapa jadual dan medan yang tidak akan digunakan oleh laporan kita.

Menyembunyikan jadual dan medan untuk penciptaan laporan yang lebih mudah

Anda akan mendapati bilangan medan yang terdapat dalam jadual Pingat. Terlalu banyak, termasuk medan yang tidak akan digunakan untuk mencipta laporan. Dalam seksyen ini, anda akan mempelajari cara menyembunyikan beberapa medan tersebut, jadi anda boleh memperkemas proses penciptaan laporan dalam Power View.

Untuk melihat ini, pilih helaian Power View dalam Excel. Skrin berikut menunjukkan senarai jadual dalam Medan Power View. Senarai tersebut ialah senarai jadual yang panjang untuk dipilih, dan dalam banyak-banyak jadual tersebut, terdapat medan yang tidak akan digunakan oleh laporan.

terlalu banyak jadual tersedia dalam buku kerja Excel

Data dasar masih penting, tetapi senarai jadual dan medan terlalu panjang dan mungkin agak merumitkan. Anda boleh menyembunyikan jadual dan medan daripada alat klien, seperti Jadual Pangsi dan Power View, tanpa mengalih keluar data dasar daripada Model Data.

Dalam langkah berikut, anda menyembunyikan beberapa jadual dan medan menggunakan Power Pivot. Jika anda memerlukan jadual atau medan yang anda telah sembunyikan untuk menjana laporan, anda sentiasa boleh kembali ke Power Pivot dan menunjukkannya.

Nota: Apabila anda menyembunyikan lajur atau medan, anda tidak akan dapat mencipta laporan atau menapis berdasarkan jadual atau medan tersembunyi itu.

Menyembunyikan Jadual menggunakan Power Pivot

 1. Dalam Power Pivot, pilih Rumah > Pandangan > Pandangan Data untuk memastikan Pandangan Data dipilih, dan bukannya berada dalam Pandangan Gambar Rajah.

 2. Mari kita sembunyikan jadual berikut yang anda tidak akan percaya anda perlu mencipta laporan: S_Teams dan W_Teams. Anda perhatikan beberapa jadual mempunyai satu medan sahaja yang berguna; dalam tutorial ini nanti, anda akan mendapati penyelesaiannya juga.

 3. Klik kanan pada tab W_Teams, boleh didapati di bahagian bawah tetingkap, dan pilih Sembunyikan daripada Alat Klien. Skrin berikut menunjukkan menu yang muncul apabila anda klik kanan pada tab jadual tersembunyi dalam Power Pivot.

  cara menyembunyikan jadual daripada Alat Klien Excel

 4. Sembunyikan jadual lain dan juga S_Teams. Perhatikan bahawa tab jadual tersembunyi dikelabukan, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  tab jadual tersembunyi dikelabukan dalam PowerPivot

Menyembunyikan medan menggunakan Power Pivot

Terdapat juga beberapa medan yang tidak berguna untuk mencipta laporan. Data dasar mungkin penting, tetapi dengan menyembunyikan medan daripada alat klien, seperti Jadual Pangsi dan Power View, navigasi dan pilihan medan untuk dimasukkan dalam laporan menjadi lebih jelas.

Langkah berikut menyembunyikan koleksi medan daripada pelbagai jadual yang anda tidak perlukan dalam laporan anda.

 1. Dalam Power Pivot, klik pada tab Pingat. Klik kanan pada lajur Edisi, kemudian klik Sembunyikan daripada Alat Klien, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  klik kanan untuk menyembunyikan medan jadual daripada Alat Klien Excel

  Perhatikan lajur menjadi kelabu, sama seperti cara tab jadual tersembunyi menjadi kelabu.

 2. Pada tab Pingat, sembunyikan medan berikut daripada alat klien: Event_gender, MedalKey.

 3. Pada tab Acara, sembunyikan medan berikut daripada alat klien: EventID, SportID.

 4. Pada tab Sukan, sembunyikan SportID.

Sekarang apabila kita melihat pada helaian Power View dan Medan Power View, kita akan melihat skrin berikut. Skrin ini lebih mudah diuruskan.

jadual yang kurang dalam Alat Klien memudahkan lagi penciptaan laporan

Menyembunyikan jadual dan lajur daripada alat klien membantu anda melancarkan lagi proses penciptaan laporan. Anda boleh menyembunyikan seberapa banyak jadual atau lajur sebagaimana perlu dan anda boleh sentiasa menunjukkannya kemudian, jika perlu.

Kini Model Data telah lengkap, anda boleh menguji datanya. Dalam tutorial berikutnya, anda mencipta pelbagai jenis penggambaran yang menarik dan menambat hati menggunakan data Olimpik dan Model Data yang anda telah ciptakan.

Titik Semak dan Kuiz

Menyemak semula perkara yang anda telah pelajari

Dalam tutorial ini anda mengetahui cara mengimport data berasaskan Internet pada Model Data anda. Terdapat banyak data tersedia di Internet, dan pengetahuan tentang cara mencari dan memasukkannya dalam laporan anda merupakan pengetahuan yang membantu.

Anda juga mempelajari cara memasukkan imej dalam Model Data dan cara mencipta formula DAX untuk melancarkan proses mendapatkan URL ke dalam data gabungan, maka anda boleh menggunakannya dalam laporan. Anda mempelajari cara menyembunyikan jadual dan medan yang akan menjadi berguna apabila anda perlu mencipta laporan dan mengemaskan jadual dan medan yang mungkin tidak digunakan. Menyembunyikan jadual dan medan amat berguna apabila individu lain mencipta laporan daripada data yang anda berikan.

Dalam tutorial berikut dalam siri ini, anda mula mencipta laporan Power View yang mengagumkan. Laporan tersebut adalah menyeronokkan, interaktif dan hanya terikat oleh kreativiti dan imaginasi anda. Walaupun dalam set data Olimpik, bilangan dan kepelbagaian jenis laporan yang boleh anda cipta adalah hampir tiada batasan.

Menarik tidak? Berikut ialah pautan ke tutorial berikutnya, jadi anda boleh cuba mencipta laporan ini untuk diri anda:

Tutorial 5: Mencipta laporan Power View mengagumkan - Bahagian 1

KUIZ

Ingin melihat sejauh mana anda mengingati apa yang telah dipelajari? Inilah peluang anda. Kuiz berikut menyerlahkan ciri, kemampuan atau keperluan yang anda telah belajar dalam tutorial ini. Di bahagian bawah halaman, anda akan mendapati jawapannya. Semoga berjaya!

Soalan 1: Kaedah berikut yang manakah ialah cara yang sah untuk memasukkan data Internet dalam Model Data anda?

A: Menyalin dan menampal maklumat sebagai teks mentah ke dalam Excel, dan teks akan dimasukkan secara automatik.

B: Menyalin dan menampal maklumat ke dalam Excel, memformatkannya sebagai jadual, kemudian memilih Power Pivot > Jadual > Tambahkan pada Model Data.

C: Mencipta formula DAX dalam Power Pivot yang akan mengisi lajur baru dengan URL yang menuding ke sumber data Internet.

D: Kedua-dua B dan C.

Soalan 2: Manakah yang berikut adalah benar mengenai pemformatan data sebagai jadual dalam Excel?

A: Anda boleh memberikan nama pada jadual, dan ini memudahkannya untuk dikenal pasti.

B: Anda boleh menambah jadual kepada Model Data.

C: Anda boleh mewujudkan perhubungan antara jadual, dan dengan itu menjelajah dan menganalisis data dalam Jadual Pangsi, Power Pivot dan Power View.

D: Semua di atas.

Soalan 3: Manakah yang berikut adalah benar mengenai jadual tersembunyi dalam Power Pivot?

A: Menyembunyikan jadual dalam Power Pivot akan memadamkan data daripada Model Data.

B: Menyembunyikan jadual dalam Power Pivot akan mengelakkan jadual daripada dilihat dalam alat klien, dan dengan itu mengelakkan anda mencipta laporan yang menggunakan medan jadual tersebut untuk penapisan.

C: Menyembunyikan jadual dalam Power Pivot tidak mempunyai kesan terhadap alat klien.

D: Anda tidak boleh menyembunyikan jadual dalam Power Pivot, anda hanya boleh menyembunyikan medan.

Soalan 4: Benar atau Palsu: Sebaik sahaja anda menyembunyikan medan dalam Power Pivot, anda tidak dapat melihat atau mencapainya lagi, walaupun dari Power Pivot.

A: BETUL

B: SALAH

Jawapan kuiz

 1. Jawapan betul: D

 2. Jawapan betul: D

 3. Jawapan betul: B

 4. Jawapan betul: B

Nota: Data dan imej dalam siri tutorial ini adalah berdasarkan pada perkara berikut:

 • Set data Olimpik daripada Guardian News & Media Ltd.

 • Imej Bendera daripada CIA Factbook (cia.gov)

 • Data populasi daripada The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogram Sukan Olimpik oleh Thadius856 dan Parutakupiu

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×