Tutorial: Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 2

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

ABSTRAK:    Pada penghujung tutorial sebelumnya, Mencipta mengagumkan laporan Power View - Bahagian 1, buku kerja Excel anda mempunyai tiga laporan Power View dan banyak penggambaran, termasuk peta yang interaktif, Pai, Bar dan Carta lajur. Dalam tutorial ini, anda mengetahui cara untuk mencipta laporan Power View interaktif tambahan.

Sila ambil perhatian juga, apabila anda menerbitkan laporan ini dan menjadikannya tersedia pada SharePoint, penggambaran ini adalah sama interaktif seperti dalam tutorial ini, untuk sesiapa yang melihatnya.

Seksyen dalam tutorial ini adalah seperti berikut:

Mencipta Carta Berbilang

Membina Laporan yang Interaktif menggunakan Kad dan Jubin

Mencipta Carta Serak dan Carta Gelembung dengan Penggambaran Main berasaskan Masa

Titik Semak dan Kuiz

Pada penghujung tutorial ini terdapat kuiz yang boleh diambil untuk menguji pembelajaran anda. Anda juga boleh melihat senarai video yang menunjukkan banyak konsep dan keupayaan Power View.

Siri tutorial ini menggunakan data memerihalkan pingat Sukan Olimpik, negara yang menjadi hos dan pelbagai acara sukan Olimpik. Tutorial dalam siri ini adalah seperti berikut:

 1. Mengimport Data ke dalam Excel 2013 dan Mencipta Model Data

 2. Mengembangkan perhubungan Model Data menggunakan Excel 2013, Power Pivot dan DAX

 3. Mencipta Laporan Power View berasaskan Peta

 4. Menggabungkan Data Internet dan Mengesetkan Laporan Power View kepada Lalai

 5. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 1

 6. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 2

Kami mengesyorkan anda melaluinya mengikut tertib.

Tutorial ini menggunakan Excel 2013 dengan Power Pivot didayakan. Untuk maklumat lanjut tentang Excel 2013, lihat Panduan mula cepat Excel 2013. Untuk panduan tentang mendayakan Power Pivot, lihat Tambah dalam Power Pivot.

Mencipta Carta Berbilang

Dalam seksyen ini, anda terus mencipta penggambaran yang interaktif dengan Power View. Seksyen ini memerihalkan cara mencipta beberapa jenis Carta berbilang yang berlainan. Carta berbilang kadangkala juga dipanggil Carta Jalaran.

Mencipta interaktif Menegak Carta berbilang

Untuk mencipta carta berbilang, anda bermula dengan carta yang lain, seperti carta pai atau carta garisan.

 1. Dalam Excel, pilih lembaran kerja Bar dan Lajur. Cipta laporan Power View yang baru dengan memilih POWER VIEW > Selitkan > Power View dari reben. Helaian laporan Power View yang kosong dicipta. Namakan semula laporan kepada Berbilang, dengan mengklik kanan tab di sepanjang bahagian bawah dan memilih Namakan Semula daripada menu yang muncul. Anda juga boleh dwiklik tab untuk menamakannya semula.

 2. Kembangkan jadual Pingat dalam Medan Power View dan pilih Jantina kemudian medan Acara. Dari kawasan MEDAN, pilih butang anak panah di sebelah Acara dan pilih Kiraan (Bukan Kosong). Jadual yang dicipta Power View kelihatan seperti skrin berikut.

  Penggambaran jadual Power View

 3. Dari reben, pilih REKA BENTUK > Tukar Penggambaran > Carta Lain > Carta Pai. Kini laporan anda kelihatan seperti skrin berikut.

  carta pai Power View

 4. Anda berpendapat bahawa melihat bilangan acara mengikut jantina melawan masa adalah lebih menarik. Salah satu cara untuk melihat maklumat tersebut adalah menggunakan bahagian berbilang. Dari jadual Pingat, seret Tahun ke medan BERBILANG MENEGAK. Untuk melihat bahagian berbilang lanjut, alih keluar petunjuk daripada laporan dengan memilih TATALETAK > Petunjuk > Tiada dari reben.

 5. Mengubah tataletak supaya grid berbilang menunjukkan enam carta lebar dan enam carta tinggi. Dengan carta yang dipilih, pilih TATALETAK > Ketinggian Grid > 6 dan kemudian TATALETAK > Lebar Grid > 6. Skrin anda kini kelihatan seperti skrin berikut.

  Berbilang carta pai dalam Power View

 6. Jenis carta berbilang juga bersifat interaktif. Letakkan penuding di atas sebarang carta pai dan maklumat mengenai hirisan tersebut dipaparkan. Klik sebarang hirisan pai dalam grid dan pilihan tersebut diserlahkan untuk setiap carta dalam bahagian berbilang. Dalam skrin di bawah, hirisan kuning (wanita) untuk 1952 telah dipilih dan semua hirisan kuning lain diserlahkan. Apabila lebih carta tersedia daripada bilangan yang dapat dipaparkan oleh Power View dalam satu skrin, bar skrol menegak dipaparkan di sepanjang pinggir kanan penggambaran.

  berinteraksi dengan carta berbilang Power View

Mencipta Carta Berbilang Mendatar yang Interaktif

Carta Mendatar bertindak serupa dengan Carta Berbilang Menegak.

 1. Anda ingin mengubah Carta Berbilang Menegak anda kepada Menegak Mendatar. Untuk berbuat demikian, seret medan Tahun dari kawasan BERBILANG MENEGAK ke dalam kawasan BERBILANG MENDATAR, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.


  mengubah penggambaran Power View daripada Medan Power View

 2. Penggambaran laporan Power View berubah kepada Carta Berbilang Mendatar. Perhatikan bar skrol di sepanjang bahagian bawah penggambaran, ditunjukkan dalam skrin berikut.

  berbilang mendatar dalam Power View

Mencipta Carta Garis Berbilang

Kerja mencipta carta garis sebagai berbilang adalah mudah juga. Langkah berikut menunjukkan anda cara mencipta carta garis berbilang berdasarkan kiraan pingat untuk setiap tahun.

 1. Cipta helaian Power View yang baru dan namakannya semula Berbilang Garisan. Dari Medan Power View, pilih Kiraan Pingat dan Tahun dari Pingat. Ubah penggambaran kepada carta garis dengan memilih REKA BENTUK > Carta Lain > Garis. Sekarang seret Tahun ke kawasan PAKSI. Carta anda kelihatan seperti skrin berikut.
  carta garis Power View

 2. Mari kita fokus pada pingat Musim Sejuk. Dalam anak tetingkap Penapis, pilih CARTA kemudian seret Musim dari jadual Pingat ke dalam anak tetingkap Penapis. Pilih Musim Sejuk, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  mengisih carta dalam Power View

 3. Untuk mencipta carta garis berbilang, seret NOC_CountryRegion dari jadual Pingat ke dalam kawasan BERBILANG MENEGAK. Laporan anda kini kelihatan seperti skrin berikut.
  berbilang garis dalam Power View

 4. Anda boleh memilih untuk menyusun carta berbilang berdasarkan medan berlainan dan dalam tertib menaik atau menurun, dengan mengklik pada pilihan di penjuru atas kiri penggambaran.

Membina Laporan yang Interaktif menggunakan Kad dan Jubin

Jubin dan kad menukar jadual kepada satu siri petikan yang menggambarkan data, disediakan dalam format kad, sama seperti kad indeks. Dalam langkah berikut, anda boleh menggunakan kad untuk menggambarkan bilangan pingat yang dianugerahkan dalam pelbagai jenis sukan, kemudian memperhalusi penggambaran tersebut menggunakan jubin pada keputusan berdasarkan Edisi.

Mencipta Penggambaran Kad

 1. Cipta Laporan Power View yang baru dan namakannya semula kepada Kad. Dari Medan Power View, dari jadual Disiplin, pilih Disiplin. Dari jadual Pingat, pilih Kiraan Jelas Edisi, Kiraan Pingat dan NOC_CountryRegion. Dalam kawasan MEDAN bagi Medan Power View, klik anak panah di sebelah NOC_CountryRegion dan pilih Kiraan (Jelas).

 2. Dalam reben, pilih REKA BENTUK >; Tukar Penggambaran> Jadual > Kad. Jadual anda kelihatan seperti skrin berikut.
  penggambaran kad dalam Power View

 3. Dengan penggambaran kad dipilih, pilih DiscImage dari jadual DiscImage. Anda mungkin menerima amaran keselamatan yang meminta anda mengklik butang Dayakan Kandungan untuk mendapatkan imej yang akan dipaparkan, seperti ditunjukkan dalam skrin berikut.

  Amaran Sambungan Data Luaran dalam Excel

 4. Dalam kawasan MEDAN, susun medan dalam tertib berikut: DiscImage, Disiplin, Kiraan Pingat, Kiraan NOC_CountryRegion dan yang terakhir, Kiraan Jelas Edisi. Kad anda kini seharusnya kelihatan seperti skrin berikut.
  Kad penggambaran dengan medan disusun semula

Gunakan jubin dengan penggambaran Kad

 1. Menyemak semula kad ini berdasarkan tahun pingat dianugerahkan adalah mudah. Dalam Medan Power View, dari jadual Pingat, seret medan Tahun ke dalam kawasan JUBIN MENGIKUT. Penggambaran anda kini kelihatan seperti skrin berikut.
  menggunakan ciri JUBIN MENGIKUT dalam Power View

 2. Sekarang kad dijubin mengikut Tahun, tetapi sesuatu perkara yang lain telah berlaku juga. Medan JUBIN MENGIKUT menjadi bekas yang pada masa ini hanya mengandungi kad yang anda cipta dalam langkah sebelumnya. Walau bagaimanapun, kita boleh menambah kepada bekas itu, dan melihat cara menggunakan JUBIN MENGIKUT boleh mencipta laporan interaktif yang menyelaraskan pandangan data anda.

 3. Klik dalam kawasan di sebelah penggambaran kad, tetapi masih di dalam bekas JUBIN MENGIKUT. Anak tetingkap Medan Power View berubah untuk menggambarkan bahawa anda masih dalam bekas JUBIN MENGIKUT tetapi anda tidak berada dalam penggambaran kad. Skrin berikut menunjukkan penampilannya dalam anak tetingkap Medan Power View.
  bekas JUBIN MENGIKUT dalam laporan Power View

 4. Dalam Medan Power View, pilih SEMUA untuk menunjukkan semua jadual yang tersedia. Dari jadual Hos, pilih Bandar, Musim, NOC_CountryRegion dan FlagURL. Kemudian dari reben, pilih REKA BENTUK > Tukar Penggambaran > Jadual > Kad. Anda inginkan jadual yang anda baru cipta memenuhi lebih banyak ruang laporan yang tersedia, jadi anda memutuskan untuk mengubah jenis penggambaran Kad. Pilih REKA BENTUK > Opsyen > Gaya Kad > Petak Bual. Kelihatan lebih baik. Laporan anda kini kelihatan seperti skrin berikut.
  menambah penggambaran lain kepada bekas JUBIN MENGIKUT dalam Power View

 5. Perhatikan bahawa apabila anda memilih Tahun yang berbeza daripada Jubin di sepanjang bahagian atas bekas JUBIN MENGIKUT, kad petak bual yang anda baru cipta juga disegerakkan dengan pilihan anda. Ini disebabkan oleh kedua-dua penggambaran kad terletak dalam bekas JUBIN MENGIKUT yang anda cipta. Apabila anda skrol pemilihan JUBIN MENGIKUT dan pilih 2002, laporan anda kelihatan seperti skrin berikut.

  berinteraksi dengan JUBIN dalam Power View

 6. Anda juga boleh mengubah cara Power View menjubinkan maklumat. Dari reben, pilih REKA BENTUK > Jubin > Jenis Jubin > Aliran Jubin. Penggambaran jubin berubah dan Power View mengalihkan jubin ke bahagian bawah bekas jubin, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.
  menggunakan ALIRAN JUBIN dalam Power View

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, apabila anda menerbitkan laporan ini dan menjadikannya tersedia pada SharePoint, penggambaran ini adalah sama interaktif untuk sesiapa yang melihatnya.

Mencipta Carta Serak dan Carta Gelembung dengan Penggambaran Main berasaskan Masa

Anda juga boleh mencipta carta interaktif yang menunjukkan perubahan mengikut masa. Dalam seksyen ini anda mencipta Carta Serak dan Carta Gelembung dan menggambarkan data Olimpik dengan cara yang akan membenarkan sesiapa yang melihat laporan Power View anda berinteraksi dengan mereka melalui cara yang menarik dan mengagumkan.

Mencipta Carta Serak dan Carta Gelembung

 1. Cipta laporan Power View yang baru dengan memilih POWER VIEW > Selitkan > Power View dari reben. Namakan semula laporan kepada Gelembung. Dari jadual Pingat, pilih Kiraan Pingat dan NOC CountryRegion. Dalam kawasan MEDAN, klik anak panah di sebelah NOC_CountryRegion dan pilih Kiraan (Jelas) untuk menyediakan kiraan kod negara atau rantau dan bukannya kod itu. Kemudian dari jadual Acara, pilih Sukan.

 2. Pilih REKA BENTUK > Tukar Penggambaran > Carta Lain > Serak untuk mengubah penggambaran kepada carta serak. Laporan anda kelihatan seperti skrin berikut.

  carta serak dalam Power View

 3. Seterusnya seret Acara dari jadual Acara ke dalam kawasan SAIZ Medan Power View. Laporan anda menjadi lebih menarik dan kini kelihatan seperti skrin berikut.

  menggunakan SAIZ dalam carta gelembung Power View

 4. Carta serak anda sekarang menjadi carta gelembung dan saiz gelembung adalah berdasarkan bilangan pingat yang dianugerahkan dalam setiap sukan.

 5. Carta gelembung anda bersifat interaktif juga. Apabila anda meletakkan penuding di atas gelembung Lumba Dayung, Power View mempersembahkan data tambahan tentang sukan tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

  letakkan penuding di atas carta Gelembung Power View untuk maklumat lanjut

Mencipta Penggambaran Main Berasaskan Masa

Banyak penggambaran yang anda cipta adalah berdasarkan acara yang berlaku mengikut masa. Dalam set data Olimpik, sememangnya menarik untuk melihat cara pingat dianugerahkan sepanjang tahun. Langkah berikut menunjukkan anda cara mencipta penggambaran yang bermain atau dianimasi berdasarkan data berasaskan masa.

 1. Dalam Carta Serak yang anda cipta dalam langkah sebelumnya, perhatikan kawasan PAKSI Main dalam Medan Power View, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut.

  paksi MAIN Power View

 2. Dari jadual Pingat, seret Tahun ke kawasan PAKSI MAIN. Sekarang tibalah bahagian yang menyeronokkan. Paksi dicipta sepanjang bahagian bawah penggambaran carta serak, dan ikon MAIN muncul di sebelahnya, seperti yang ditunjukkan dalam skrin berikut. Tekan main.

  butang Main dalam laporan Power View

 3. Lihat gelembung beralih, membesar dan mengecut apabila tahun bergerak di sepanjang paksi Main. Anda juga boleh menyerlahkan gelembung tertentu, dalam kes ini ialah Sukan tertentu, dan dapat melihat dengan jelas perubahannya apabila paksi Main berjalan. Garisan mengikuti laluannya, menyerlahkan secara visual dan menjejaki titik datanya apabila paksi bergerak ke hadapan.

 4. Pilih Akuatik, kemudian klik Main. Akuatik diserlahkan dan tera air di penjuru atas kanan laporan memaparkan Tahun (paksi MAIN) apabila paksi MAIN bergerak ke hadapan. Di penghujung, laluan yang diambil Akuatik diserlahkan dalam penggambaran, manakala sukan lain dimalapkan. Skrin berikut menunjukkan laporan apabila paksi Main selesai.

  penggambaran gelembung berasaskan masa dalam Power View

 5. Anda boleh memilih lebih daripada satu sukan dengan menekan dan menahan kekunci CTRL dan membuat berbilang pilihan. Cubalah sendiri. Dalam skrin berikut, tiga sukan telah dipilih: Tinju, Olahraga dan Akuatik.

  menyerlahkan berbilang gelembung dalam laporan MAIN Power View

 6. Akhir sekali, anda boleh menapis carta Serak seperti mana-mana penggambaran lain. Terdapat banyak warna kerana terdapat banyak sukan dalam set data. Dari jadual Pingat, seret Musim ke dalam kawasan WARNA bagi Medan Power View. Kini hanya dua warna digunakan, satu untuk setiap Musim (Musim Panas atau Musim Sejuk). Skrin berikut menunjukkan perkara ini, tetapi untuk melihat rupanya yang bergaya, tontonlah video di penghujung tutorial ini.

  gunakan penghiris dalam laporan MAIN Power View

Terdapat pelbagai jenis laporan yang mengagumkan dan menambat hati yang anda boleh cipta dengan Power View. Setiap penggambaran menampilkan pandangan yang tertentu dan jelas pada data anda. Untuk menyediakan lebih banyak laporan yang menarik, anda boleh menggabungkan penggambaran berlainan pada satu halaman laporan dan menjadikan data anda menarik.

Titik Semak dan Kuiz

Menyemak Semula Perkara Yang Anda Telah Pelajari

Dalam tutorial ini anda mengetahui cara mencipta carta berbilang, carta garis, carta gelembung dan carta serak. Anda juga mengetahui cara menjubinkan laporan anda dan cara mencipta bekas yang boleh menyertakan banyak laporan.

Tutorial ini merangkumi siri mengenai penciptaan laporan Power View.

Video daripada Set Data Olimpik

Kadangkala adalah baik untuk melihat tugas ini dijalankan. Dalam seksyen ini anda akan mendapati pautan ke video yang telah dicipta menggunakan set data Olimpik. Video ini serupa dengan tutorial, tetapi sesetengah buku kerja, imej Power Pivot atau helaian Power View mungkin sedikit berbeza.

Video Power Pivot:

 • Mengesetkan medan lalai

 • Menyembunyikan lajur dan jadual

 • Menambah perihalan kepada lajur dan jadual

 • Perhubungan

 • Meringkaskan mengikut

Video Power View:

 • Mari bermula dengan Power View dalam Excel 2013

 • Carta gelembung dan carta serak

 • Kad

 • Gerudi ke bawah dalam hierarki ad hoc

 • Gerudi ke bawah dengan hierarki dalam model

 • Penapis

 • Hierarki

 • Penyerlahan

 • Peta

 • Peta: Membaiki data peta yang taksa

 • Matriks

 • Berbilang

 • Carta Pai

 • Menyegar semula data dalam model data

 • Penghiris

 • Isih

 • Jubin

Terima kasih! Saya berharap anda telah menikmati siri tutorial ini dan mendapatinya berguna untuk memahami cara mencipta laporan Power View anda sendiri. Anda boleh mencipta laporan yang mengagumkan, mengasyikkan dan interaktif dengan Power View dan berkongsinya menggunakan Portal Kecerdasan Perniagaan pada SharePoint.

Tutorial dalam Siri ini

Senarai berikut menyediakan pautan ke semua tutorial dalam siri ini:

 1. Mengimport Data ke dalam Excel 2013 dan Mencipta Model Data

 2. Mengembangkan perhubungan Model Data menggunakan Excel 2013, Power Pivot dan DAX

 3. Mencipta Laporan Power View berasaskan Peta

 4. Menggabungkan Data Internet dan Mengesetkan Laporan Power View kepada Lalai

 5. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 1

 6. Mencipta Laporan Power View Yang Mengagumkan - Bahagian 2

KUIZ

Ingin melihat sejauh mana anda mengingati apa yang telah dipelajari? Inilah peluang anda. Kuiz berikut menyerlahkan ciri, kemampuan atau keperluan yang anda telah belajar dalam tutorial ini. Di bahagian bawah halaman, anda akan mendapati jawapannya. Semoga berjaya!

Soalan 1: Apakah nama lain untuk jenis carta Berbilang?

A: Carta Skrol.

B: Carta Tupel.

C: Carta Junjung

D: Carta Halaman

Soalan 2: Manakah Kawasan dalam Medan Power View membolehkan anda mencipta bekas yang anda boleh meletakkan penggambaran berbilang?

A: Kawasan LAJUR.

B: Kawasan RINGKASKAN

C: Kawasan JUBIN MENGIKUT.

D: Kawasan BEKAS.

Soalan 3: Untuk mencipta satu penggambaran animasi berdasarkan medan, seperti medan tarikh, Kawasan Medan Power View manakah harus anda gunakan?

A: Kawasan PAKSI MAIN.

B: Kawasan BERBILANG MENDATAR.

C: Kawasan ANIMASI.

D: Anda tidak boleh mencipta penggambaran yang begitu bergaya, bolehkah anda?

Soalan 4: Apakah yang berlaku pada carta Berbilang jika terdapat lebih banyak carta pai daripada bilangan yang boleh dimuatkan pada satu skrin?

A: Power View mula skrol secara automatik menerusi carta pai.

B: Power View menyediakan bar skrol, membenarkan anda skrol menerusi carta pai lain.

C: Power View mencipta laporan untuk seberapa banyak carta pai yang boleh dilihat pada skrin sekali gus.

D: Power View meletakkan semua carta pai pada satu skrin secara automatik, tanpa mengira jumlah carta pai yang diperlukan.

Jawapan kuiz

 1. Jawapan betul: C

 2. Jawapan betul: C

 3. Jawapan betul: A

 4. Jawapan betul: B

Nota: Data dan imej dalam siri tutorial ini adalah berdasarkan pada perkara berikut:

 • Set data Olimpik daripada Guardian News & Media Ltd.

 • Imej Bendera daripada CIA Factbook (cia.gov)

 • Data populasi daripada The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogram Sukan Olimpik oleh Thadius856 dan Parutakupiu

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×