Tugas pasca penggunaan sekolah penyegerakan Data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sebaik sahaja anda telah digunakan penyegerakan Data sekolah (SDS), Terdapat beberapa tugas susulan yang Daerah sekolah mungkin ingin melaksanakan untuk memenuhi Keselamatan, pematuhan, atau gunakan keperluan kes. Topik ini merangkakan beberapa mungkin dan biasa tugas sekolah mempunyai dilaksanakan penggunaan kiriman. Ini adalah pilihan tugas, tetapi didokumenkan untuk rujukan anda.

Dalam topik ini

Menyembunyikan Kumpulan Office 365 dari GAL

Sekolah mungkin memerlukan yang baru dicipta kelas disembunyikan daripada senarai alamat Global (GAL) dalam Exchange Online. Kelas mungkin tersembunyi melalui PowerShell. Gunakan arahan berikut untuk menyembunyikan kelas yang dicipta dengan SDS daripada GAL.

Kelas diwakili dalam Office 365 sebagai Office 365 Kumpulan. Dalam Exchange Online, tempat GAL dibina, ia dipanggil Kumpulan disatukan. Gunakan cmdlet Dapatkan/Set-UnifiedGroup untuk menguruskan Kumpulan ini melalui PowerShell.

Nota: Untuk maklumat lanjut tentang cmdlet, lihat Set-UnifiedGroup.

Menyembunyikan kelas tunggal

 1. Lancarkan PowerShell sebagai pentadbir dan menyambung ke Exchange Onlineseperti yang ditunjukkan di bawah.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Setelah disambungkan, jalankan perintah berikut terhadap Kumpulan yang anda ingin sembunyikan.

  Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Menyembunyikan semua kelas yang dicipta oleh SDS

 1. Lancarkan PowerShell sebagai pentadbir dan menyambung ke Exchange Online seperti yang ditunjukkan di bawah.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Setelah disambungkan, jalankan perintah di bawah terhadap semua kumpulan SDS-dicipta.

  Get-UnifiedGroup –ResultSize Unlimited | ? {$_.Name –like “Section_*”} | Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Tambah guru sekunder untuk kelas

Sekolah boleh menambahkan guru sekunder kelas atau Seksyen. Proses di bawah membenarkan pentadbir IT untuk membuat perubahan yang diperlukan dan menambahkan guru sekunder kelas.

Untuk menambah ahli kepada Kumpulan

 1. Semak lalu ke pusat pentadbiran Office 365 .

 2. Dalam anak tetingkap navigasi kiri, klik Kumpulan.

 3. Pilih Kumpulan.

 4. Dalam anak tetingkap butiran di bahagian kanan skrin, klik Edit ahli dan pentadbir.

 5. Klik Tambah ahli.

 6. Mencari atau pilih nama Ahli yang anda ingin tambahkan.

 7. Klik Tambah.

Menaikkan ahli untuk status pentadbir

 1. Semak lalu ke pusat pentadbiran Office 365 .

 2. Dalam anak tetingkap navigasi kiri, klik Kumpulan.

 3. Pilih Kumpulan.

 4. Dalam anak tetingkap butiran di bahagian kanan skrin, klik Edit ahli dan pentadbir.

 5. Pilih ahli.

 6. Dalam anak tetingkap butiran di bahagian kanan skrin, klik Beri Status pentadbir.

Mengehadkan keupayaan e-mel untuk pelajar

Senario e-mel yang terhad adalah opsyen yang membenarkan Daerah sekolah untuk memberikan semua pelajar peti mel Exchange Online semasa Mesyuarat berkesan keperluan mereka mengehadkan keupayaan e-mel kepada pelajar tersebut.

Opsyen ini menyediakan hasil berikut:

 • E-mel terhad dengan senarai ditapis secara manual

  • Pelajar dalam senarai hanya boleh menerima e-mel daripada pelajar lain di kelas mereka.

  • Pelajar dalam senarai sahaja boleh menghantar e-mel kepada pengguna dalam yang samaOffice 365 penyewa. Jika pengguna mereka menghantar kepada mempunyai sekatan e-mel yang sama, penerima akan hanya menerima mesej jika mereka berada dalam salah satu kelas yang sama.

 • E-mel terhad dengan atribut tersuai dan senarai dinamik

  • Pelajar dengan set atribut tersuai hanya akan menerima e-mel daripada pelajar lain di kelas mereka.

  • Pelajar dengan set atribut tersuai hanya boleh menghantar e-mel kepada pengguna dalam yang sama Office 365 penyewa. Jika pengguna mereka menghantar kepada mempunyai sama e-mel sekatan, penerima tersebut akan hanya menerima mesej jika mereka berada dalam salah satu kelas yang sama.

Cara menggunakan senario terhad e-mel

Prasyarat dan persediaan

 • 1. lesen semua dalam skop pelajar dengan Exchange Online.

 • 2. Segerakkan semua dalam skop pelajar dan menyertai mereka untuk kelas mereka masing-masing melalui SDS.

 • 3. memasang modul Azure ADuntuk PowerShell dan Pembantu Daftar Masuk Microsoft Online Services.

Hadkan e-mel masuk

Mengehadkan e-mel yang dihantar kepada pelajar memerlukan mengesetkan opsyen AcceptMessagesOnlyFromMembersOrSenders pada setiap peti mel individu mereka. Parameter ini menentukan individu yang dibenarkan untuk menghantar mesej kepada penerima. Mesej daripada penghantar lain ditolak. Anda akan mengeset atribut untuk memasukkan setiap Office 365 Kumpulan atau Kumpulan yang disatukan yang mewakili kelas bagi setiap pelajar.

Hadkan e-mel masuk dengan senarai ditapis secara manual pengguna

 1. Menyambung ke Azure AD dan Exchange Online, dan kemudian. jalankan perintah berikut.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Menyimpan skrip "Unified_Group_Membership.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 3. Jalankan perintah berikut.

  Set-Location c:\temp
 4. Mengeksport semua Kumpulan dan Kumpulan ahli daripada penyewa anda. Jalankan perintah berikut.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Selepas eksport selesai, menapis CSV ke bawah hanya pengguna dan Kumpulan yang anda ingin mengehadkan.

 6. Menyimpan skrip "Restrict_Acceptance_Permissions_List.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 7. Mengesetkan sekatan pada peti mel tersebut. Jalankan perintah berikut.

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_List.ps1

Hadkan e-mel masuk dengan atribut tersuai untuk mengenal pasti pengguna sasaran

 1. Menyambung ke Azure AD dan Exchange Online, dan kemudian menjalankan perintah berikut.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Menyimpan skrip "Unified_Group_Membership.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 3. Jalankan perintah berikut.

  Set-Location c:\temp
 4. Mengeksport semua Kumpulan dan Kumpulan ahli daripada penyewa anda. Jalankan perintah berikut.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Selepas eksport selesai, setkan CustomAttribute1 untuk "Terhad" pada semua pengguna dalam AAD yang anda ingin mengehadkan.

 6. Menyimpan skrip "Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 7. Mengesetkan sekatan pada peti mel tersebut. Jalankan perintah berikut:

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.ps1

Hadkan e-mel keluar

Skrip Hadkan keluar ini menganggap anda sudah menjalankan melalui proses Hadkan masuk e-mel yang sepadan daripada Seksyen di atas. Ia memanfaatkan output fail dan laluan lokasi yang berkaitan dengan Unified_Group_Membership.ps1 yang. Tanpa melengkapkan salah satu daripada dua pengehadan masuk proses di atas, skrip ini akan tidak berjaya dilengkapkan.

Hadkan e-mel keluar dengan senarai ditapis secara manual pengguna

 1. Menyimpan skrip "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 2. Mencipta kumpulan keselamatan baru, menambah semua ahli daripada fail CSV yang ditapis dan mencipta peraturan pengangkutan untuk menyekat e-mel keluar. Jalankan perintah berikut.

  .\CreateStaticDL_and_TransportRule.ps1

Hadkan keluar dengan atribut tersuai untuk mengenal pasti pengguna sasaran

 1. Menyimpan skrip "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" sebagai fail .ps1 dalam direktori c:\temp anda.

 2. Mencipta kumpulan edaran dinamik, menambah semua ahli daripada fail CSV yang ditapis dan mencipta peraturan pengangkutan untuk menyekat mel keluar. Jalankan perintah berikut.

  .\CreateDDL_and_TransportRule.ps1

Topik Berkaitan

Gambaran keseluruhan sekolah Data penyegerakan
fail CSV untuk sekolah Data penyegerakan
sekolah Data penyegerakan diperlukan atribut untuk penyegerakan PowerSchool
cara menggunakan penyegerakan Data sekolah dengan menggunakan fail CSV
cara menggunakan penyegerakan Data sekolah menggunakan penyegerakan PowerSchool
cara menggunakan penyegerakan Data sekolah menggunakan penyegerakan bijak
ralat penyegerakan Data sekolah dan penyelesaian masalah

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×