Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian bagi Outlook dan Mel untuk Windows 10

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Gunakan kalendar dalam Outlook 2016 dengan papan kekunci dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda juga boleh menggunakan pembaca skrin JAWS. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh setkan kalendar anda untuk menunjukkan bilangan hari dipilih, seminggu kerja, seminggu penuh atau sebulan - mana-mana cara yang anda gemari.

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar nama paparan semasa, contohnya, "Pandangan minggu kerja".

 2. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk memilih paparan kalendar:

  • Tekan Alt + kekunci nombor untuk menunjukkan bilangan hari dari 1 hingga 10, bermula dari hari ini. Contohnya, tekan Alt+0 untuk menunjukkan 10 hari.

  • Tekan Ctrl+Alt+2 untuk menunjukkan pandangan minggu kerja.

  • Tekan Ctrl+Alt+3 untuk menunjukkan pandangan minggu penuh.

  • Tekan Ctrl+Alt+4 untuk menunjukkan pandangan bulan.

Baca dan edit peristiwa kalendar

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar nama pandangan semasa, contohnya, "Pandangan minggu kerja", diikuti dengan bilangan peristiwa dalam pandangan tersebut.

 2. Tekan Ctrl+Noktah (.) untuk menyemak lalu peristiwa dalam pandangan semasa. Untuk setiap peristiwa, anda mendengar nama, masa dan penganjurnya. Tekan Ctrl+Koma (,) untuk beralih ke peristiwa sebelumnya.

 3. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk beralih dalam kalendar:

  • Tekan Ctrl+Kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri untuk beralih ke hari sebelumnya atau berikutnya.

  • Tekan Alt+Kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk beralih ke hari sebelumnya atau berikutnya.

  • Tekan Alt+Kekunci Page Down atau Page Up untuk beralih ke bulan sebelumnya atau berikutnya.

 4. Jika anda ingin mengedit peristiwa yang dipilih, tekan Enter, dan kemudian gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk mengubah butirannya:

  • Tekan Alt+U untuk mengalihkan fokus kepada medan Subjek, dan kemudian gunakan papan kekunci untuk mengedit teks.

  • Tekan Alt+I untuk mengalihkan fokus kepada medan Lokasi, dan kemudian gunakan papan kekunci untuk mengedit teks.

  • Tekan Alt+T untuk mengalihkan fokus kepada baris Masa mula. Untuk mengubah tarikh mula, tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih tarikh ke hadapan atau ke belakang sebanyak satu hari. Untuk mengubah masa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Masa mula", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih masa ke hadapan atau ke belakang selama setengah jam.

  • Tekan Alt+D untuk mengalihkan fokus kepada baris Masa tamat. Untuk mengubah tarikh tamat, tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih tarikh ke hadapan atau ke belakang sebanyak satu hari. Untuk mengubah masa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Masa tamat", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih masa ke hadapan atau ke belakang selama setengah jam.

 5. Untuk mengedit perihalan peristiwa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Mesej, mengedit", kemudian gunakan papan kekunci untuk mengedit teks. Dengan JAWS, anda mendengar: "Nota, edit".

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan Alt+H, A dan kemudian V. Tetingkap peristiwa tertutup dan fokus kembali kepada kalendar.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+1 untuk membuka pandangan mel.

 2. Dalam senarai mesej, navigasi ke permintaan mesyuarat.

 3. Untuk membaca permintaan mesyuarat, tekan F6. Fokus beralih kepada Anak tetingkap baca. Tekan Caps Lock+M untuk mendengar mesej dibaca oleh Penyampai. Dengan JAWS, tekan Insert+Kekunci anak panah ke Bawah.

 4. Untuk menerima permintaan mesyuarat, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Terima", dan kemudian tekan Enter. Dengan JAWS, anda mendengar: "Bar alat, bebutang Terima". Anda boleh terima permintaan dengan 3 cara berlainan:

  • Untuk mengedit respons sebelum menghantar, tekan E. Anda mendengar "Mod keserasian mesej, mengedit". Taipkan respons anda dan kemudian tekan Alt+S untuk hantar.

  • Untuk menghantar respons tanpa mengedit, tekan S.

  • Untuk memilih untuk tidak menghantar respons, tekan D.

Petua: Untuk menolak permintaan mesyuarat, selepas anda mendengar "Butang Terima", tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tolak", dan kemudian tekan Enter. Opsyen respons yang sama tersedia.

Jadualkan mesyuarat

Apabila anda mencipta mesyuarat dalam Outlook, anda boleh menyemak sama ada individu yang anda ingin jemput tersedia pada masa pilihan anda, agar anda tahu jika anda perlu memilih masa yang lain. Anda juga boleh mencipta mesyuarat berulang, contohnya, untuk mengadakan mesyuarat projek ringkas setiap hari kerja pada waktu yang sama.

Cipta mesyuarat baru

 1. Untuk mencipta jemputan mesyuarat dari mana-mana sahaja dalam Outlook, tekan Ctrl+Shift+Q. Anda mendengar "Tidak bertajuk, mesyuarat, kepada, Mengedit", dan fokus beralih kepada medan Kepada jemputan baru. Dengan JAWS, anda mendengar: "Tidak bertajuk, sempang, mesyuarat, untuk diedit".

 2. Untuk menjemput individu ke mesyuarat, taipkan alamat e-mel mereka. Jika anda ingin menjemput lebih daripada satu orang, guna koma bertindih untuk mengasingkan alamat.

 3. Untuk menyemak sama ada individu yang anda telah jemput tersedia, tekan Alt+H, dan kemudian tekan U untuk membuka Pembantu Penjadualan. Anda mendengar: "Semua hadirin, kotak senarai". Gunakan kekunci anak panah ke Atas dan ke Bawah untuk menyemak lalu hadirin dan mendengar maklumat ketersediaan mereka, contohnya, "Lapang". Untuk kembali fokus kepada jemputan mesyuarat selepas menyemak ketersediaan, tekan Alt+H, P dan kemudian P.

  Nota: 

  • Jika anda mendengar "Tiada maklumat" selepas alamat e-mel hadirin tersebut, ia bermakna Outlook tidak dapat mengambil maklumat kalendar individu tersebut. Ini boleh berlaku jika individu tersebut adalah daripada organisasi lain.

  • Pembantu Penjadualan hanya berfungsi dengan pembaca skrin Penyampai.

 4. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke medan Subjek, dan kemudian taipkan subjek mesyuarat.

 5. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke medan Lokasi, dan kemudian taipkan lokasi.

 6. Untuk menentukan tempoh mesyuarat, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Tarikh mula", taipkan tarikh mesyuarat, contohnya 15 Jun 2017, kemudian tekan Enter.

  Nota: Outlook mungkin mengambil sedikit masa untuk menukar tarikh yang anda tulis kepada formatnya tersendiri. Apabila anda mendengar "Masa mula", anda boleh teruskan.

 7. Taipkan masa mula mesyuarat, dan kemudian tekan Enter. Untuk melangkau opsyen tarikh tamat (secara lalai, iaitu sama dengan tarikh mula mesyuarat), tekan kekunci Tab sebanyak dua kali. Anda mendengar: masa pendahulu

 8. Taipkan masa tamat mesyuarat, dan kemudian tekan Enter.

 9. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Mesej, mengedit", dan kemudian gunakan papan kekunci untuk menulis jemputan. Dengan JAWS, anda mendengar: "Nota, edit".

 10. Untuk menambah pautan Skype for Business ke mesyuarat anda, tekan Alt+H, O dan kemudian M. Pautan disisipkan di bawah kedudukan kursor semasa.

  Nota: Skype for Business mesti sedang dijalankan sebelum anda boleh menambah pautan.

 11. Untuk menghantar jemputan mesyuarat, tekan Alt+S. Tetingkap tertutup dan fokus kembali kepada pandangan sebelumnya.

Buatkan mesyuarat anda berulang

 1. Apabila anda jemputan mesyuarat dibuka, tekan Alt+H, E untuk membuka dialog Ulangan Janji Temu. Anda mendengar: "Ulangan janji temu, mula". Anda juga mendengar masa mula mesyuarat tersebut.

 2. Untuk mengalihkan fokus kepada bahagian Corak ulangan dalam dialog Ulangan Janji Temu, tekan kekunci Tab tiga kali. Anda akan mendengar nama corak yang dipilih, contohnya, "Mingguan".

 3. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk memilih corak ulangan:

  • Untuk memilih opsyen Harian, tekan Alt+D. Jika anda ingin mesyuarat tersebut berulang setiap hari kerja, tekan Alt+K.

  • Untuk memilih opsyen Mingguan, tekan Alt+W.

  • Untuk memilih opsyen Bulanan, tekan Alt+M.

  • Untuk memilih opsyen Tahunan, tekan Alt+Y.

 4. Tekan Enter untuk menutup dialog Ulangan Janji Temu.

 5. Untuk menghantar jemputan mesyuarat, tekan Alt+S. Tetingkap tertutup dan fokus kembali kepada pandangan sebelumnya.

Menjadualkan janji temu

Cipta janji temu baru

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar nama pandangan semasa, contohnya, "Pandangan minggu kerja", diikuti dengan bilangan peristiwa dalam pandangan tersebut.

 2. Tekan Alt+H dan kemudian tekan N untuk membuka tetingkap janji temu kosong. Dengan JAWS, anda perlu tekan 1 selepas menekan N. Fokus adalah pada medan Subjek.

 3. Taipkan subjek janji temu, dan kemudian tekan kekunci Tab untuk mengalihkan fokus kepada medan lokasi.

 4. Taipkan lokasi janji temu, dan kemudian tekan kekunci Tab untuk mengalihkan fokus kepada medan Tarikh mula.

 5. Untuk mengubah tarikh mula, tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih tarikh ke hadapan atau ke belakang sebanyak satu hari. Untuk mengubah masa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Masa mula", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih masa ke hadapan atau ke belakang selama setengah jam.

 6. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Tarikh tamat". Untuk mengubah tarikh tamat, tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih tarikh ke hadapan atau ke belakang sebanyak satu hari. Untuk mengubah masa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Masa tamat", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk mengalih masa ke hadapan atau ke belakang selama setengah jam.

 7. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Mesej, mengedit", dan kemudian gunakan papan kekunci untuk menaip sebarang maklumat yang anda mahu untuk janji temu tersebut. Dengan JAWS, anda mendengar "Nota, edit".

 8. Untuk menyimpan janji temu anda, tekan Alt+H, A dan kemudian V. Tetingkap janji temu tertutup dan fokus kembali kepada kalendar.

Bolehkan orang lain mengetahui ketersediaan anda

Anda boleh menambah penunjuk status pada janji temu anda untuk membenarkan orang lain mengetahui ketersediaan anda. Jika seseorang cuba untuk menjadualkan mesyuarat dengan anda, mereka akan tahu jika anda lapang atau sibuk.

 1. Apabila anda membuka janji temu, tekan Alt+H, B untuk membuka menu Tunjukkan Sebagai.

 2. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah untuk menyemak lalu opsyen ketersediaan:

  • Lapang

  • Bekerja di Tempat Lain

  • Tentatif

  • Sibuk

  • Tiada di Pejabat

  Tekan Enter untuk memilih opsyen dan menutup menu Tunjukkan Sebagai.

 3. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan Alt+H, tekan A dan kemudian tekan V. Tetingkap janji temu tertutup dan fokus kembali kepada kalendar.

Cetak peristiwa anda

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar nama pandangan semasa, contohnya, "Pandangan minggu kerja", diikuti dengan bilangan peristiwa dalam pandangan tersebut.

 2. Tekan Ctrl+Noktah (.) untuk menyemak lalu peristiwa dalam pandangan semasa. Untuk setiap peristiwa, anda mendengar nama, masa dan penganjurnya. Tekan Ctrl+Koma (,) untuk beralih ke peristiwa sebelumnya.

 3. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk beralih dalam kalendar:

  • Tekan Ctrl+Kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri untuk beralih ke hari sebelumnya atau berikutnya.

  • Tekan Alt+Kekunci anak panah ke Bawah atau ke Atas untuk beralih ke hari sebelumnya atau berikutnya.

  • Tekan Alt+Kekunci Page Down atau Page Up untuk beralih ke bulan sebelumnya atau berikutnya.

 4. Untuk membuka peristiwa yang dipilih pada masa ini, tekan Enter.

 5. Tekan Alt+F dan kemudian tekan P. Menu Cetak terbuka.

 6. Untuk memilih pencetak yang anda ingin gunakan, tekan I, dapatkan pencetak menggunakan kekunci anak panah ke Atas dan ke Bawah, dan kemudian tekan Enter.

 7. Untuk mencetak peristiwa, tekan Alt+P, dan kemudian tekan P.

 8. Jika anda mencetak pada fail, contohnya, untuk menukar peristiwa ke format PDF, taipkan nama fail, dan kemudian tekan Enter untuk mencipta fail.

  Menu Cetak tertutup dan fokus kembali ke tetingkap peristiwa.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Pintasan papan kekunci untuk Outlook

Pintasan papan kekunci untuk menavigasi kalendar dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan kalendar dalam Outlook 2016 for Mac dengan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Mac OS, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh setkan kalendar anda untuk menunjukkan hari yang dipilih, seminggu kerja, seminggu penuh atau sebulan - mana-mana cara yang anda gemari.

 1. Dalam Outlook, tekan Command+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar rangka masa dipaparkan.

 2. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk memilih paparan kalendar:

  • Tekan Control+Command+1 untuk menunjukkan pandangan hari.

  • Tekan Control+Command+2 untuk menunjukkan pandangan minggu kerja.

  • Tekan Control+Command+3 untuk menunjukkan pandangan minggu penuh.

  • Tekan Control+Command+4 untuk menunjukkan pandangan bulan.

Buka, baca dan edit peristiwa kalendar

Untuk sentiasa terkini dengan jadual anda yang sibuk, anda boleh membaca dan mengedit butiran peristiwa dengan cepat.

Nota: Anda hanya boleh mengedit peristiwa yang anda telah cipta. Contohnya, anda tidak boleh mengedit permintaan mesyuarat yang anda terima daripada orang lain.

 1. Dalam Outlook, tekan Command+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar tempoh masa dan jika sebarang peristiwa telah dijadualkan.

 2. Bergantung pada pandangan anda, lakukan salah satu perkara berikut untuk mengalihkan dalam kalendar:

  • Untuk beralih ke hari, minggu atau bulan seterusnya, tekan Command+Kekunci anak panah ke Kanan.

  • Untuk beralih ke hari, minggu atau bulan sebelumnya, tekan Command+Kekunci anak panah ke Kiri.

 3. Dalam sebarang pandangan, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab untuk menyemak lalu peristiwa bagi tempoh masa yang dipaparkan. Sambil anda bergerak, VoiceOver mengumumkan peristiwa sebagai "<tarikh>, <waktu>, <subjek peristiwa>, <lokasi peristiwa>".

 4. Untuk menyemak semula peristiwa dengan lebih terperinci, tekan 'Spacebar'. Peristiwa terbuka dalam tetingkap baru. Untuk menutup tetingkap, tekan Esc.

 5. Untuk membuka dan mengedit peristiwa, tekan Command+O. Tetingkap peristiwa terbuka dan anda mendengar: "Kini dalam<subjek peristiwa>, < Janji temu/Mesyuarat>".

 6. Untuk menyemak lalu butiran dan opsyen peristiwa, tekan kekunci Tab. VoiceOver mengumumkan butiran dan opsyen sambil anda bergerak.

 7. Setelah selesai, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda mengedit mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar Kemas kini", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Jika anda mengedit mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan dan tutup", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 8. Peristiwa diubah dan fokus beralih kepada Kalendar.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

Anda boleh menerima, terima secara tentatif atau menolak jemputan dengan mudah terus daripada Kalendar dalam Outlook 2016 for Mac. VoiceOver mengumumkan permintaan mesyuarat baru apabila ia tiba.

 1. Semak lalu ke mesyuarat seperti yang diarahkan dalam Buka, baca, dan edit peristiwa kalendar, kemudian tekan perintah + O.

 2. Untuk membalas jemputan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menerima, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang menu terima", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Untuk menolak, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Menu, tolak", kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Jika anda tidak pasti boleh hadir, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang menu tentatif", kemudian tekan 'Spacebar'.

 3. Satu senarai opsyen respons terbuka. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membalas dengan komen, tekan kekunci anak panah ke Bawah. Anda mendengar: "Balas dengan komen". Kemudian tekan 'Spacebar' untuk memilih. Tetingkap respons terbuka dengan fokus pada medan teks komen. Taipkan komen, dan kemudian tekan Command+Enter. Respons dihantar.

  • Untuk membalas tanpa komen, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Balas tanpa komen", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Respons dihantar.

Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru

Benarkan pembaca skrin anda membantu anda menjadualkan janji temu atau mesyuarat.

 1. Dalam Outlook, tekan Control+Option+M. Anda mendengar: "Bar menu, Apple". Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar: "Fail". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka menu File.

 2. Untuk membuka submenu Baru, tekan kekunci anak panah ke Bawah dan kemudian Control+Option+Spacebar.

 3. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta janji temu baru, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Janji temu", kemudian tekan Enter. Tetingkap janji temu baru terbuka dengan fokus pada medan teks Subjek.

  • Untuk mencipta mesyuarat baru, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Mesyuarat", kemudian tekan Enter. Tetingkap mesyuarat baru terbuka dengan fokus pada medan teks Kepada:.

 4. Untuk menyemak lalu janji temu atau opsyen mesyuarat tekan kekunci Tab atau Shift+Tab.

  • Jika anda mencipta mesyuarat, taipkan kenalan dalam medan teks Kepada:.

  • Untuk memberi peristiwa tersebut nama, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Subjek, edit teks", dan kemudian taipkan nama untuk peristiwa tersebut.

  • Untuk setkan lokasi untuk mesyuarat, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Lokasi edit teks", kemudian taipkan lokasi yang anda inginkan.

  • Untuk setkan tarikh mula dan tarikh tamat serta masa peristiwa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar nilai lalainya. Untuk mengubah nilai, taipkan nilai baru.

   Petua: Untuk mencipta peristiwa sepanjang hari, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Peristiwa sepanjang hari, kotak semak tak bertanda pilih", kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Untuk setkan masa peringatan untuk peristiwa, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang timbul peringatan", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Untuk menambah maklumat lanjut tentang peristiwa, contohnya, agenda mesyuarat, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Teks dokumen", dan kemudian taipkan butiran yang anda inginkan.

 5. Setelah selesai menambah butiran peristiwa, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda mencipta mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan dan tutup", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Jika anda mencipta mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 6. Tetingkap peristiwa baru tertutup dan fokus beralih kepada pandangan Outlook sebelumnya.

Jadikannya berulang

Jika anda menjadualkan, contohnya, mesyuarat mingguan, anda boleh mengubah mesyuarat anda ke mesyuarat berulang dengan mudah. Dengan cara ini, anda tidak perlu menambah mesyuarat untuk minggu secara berasingan.

 1. Dalam tetingkap peristiwa, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Perulangan", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tetingkap baru terbuka, tempat anda boleh memilih opsyen untuk peristiwa berulang, dengan fokus pada bebutang timbul Berulang.

 2. Untuk memilih kekerapan mesyuarat, tekan 'Spacebar', dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar kekerapan yang anda ingin janji temu tersebut berulang (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan). Untuk memilih, tekan Spacebar.

 3. Untuk menyemak lalu opsyen lain, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab. Setelah selesai, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang lalai OK", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Tunjukkan ketersediaan

Tunjukkan kepada orang lain ketersediaan anda semasa tempoh peristiwa.

 1. Dalam tetingkap peristiwa, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar status ketersediaan semasa (contohnya, "Sibuk") dan "Bebutang timbul, Tunjukkan sebagai", kemudian tekan 'Spacebar'.

 2. Untuk memilih ketersediaan, tekan 'Spacebar', dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar ketersediaan yang anda ingin tunjukkan. Untuk memilih, tekan Spacebar.

Jemput orang lain untuk menjadikannya mesyuarat

Jemput orang lain untuk menyertai anda dan menjadikan janji temu satu mesyuarat.

 1. Dalam tetingkap peristiwa, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Jemput", dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk menjadikannya mesyuarat.

 2. Fokus beralih ke medan teks Kepada yang baru dicipta dan anda boleh taipkan kenalan yang anda ingin jemput ke mesyuarat.

 3. Setelah selesai, untuk menghantar jemputan, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Semak ketersediaan para jemputan

Selepas anda memasukkan nama dalam jemputan mesyuarat, anda boleh menyemak untuk melihat masa mereka tersedia.

 1. Dalam tetingkap mesyuarat, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Penjadualan, kotak semak tak bertanda pilih" dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk membuka pandangan Penjadualan.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Jadual status hadirin, baris 1 daripada (…), <nama penganjur>, <status>". Untuk menyemak lalu status para jemputan, tekan kekunci anak panah ke Bawah. VoiceOver mengumumkan nama para jemputan dan ketersediaan sambil anda bergerak.

 3. Untuk kembali ke pandangan Janji temu, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Janji temu, kotak semak tak bertanda pilih", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Jadikannya mesyuarat Skype

Anda boleh menjadikan mesyuarat anda mesyuarat Skype dalam talian dengan mudah.

 1. Dalam tetingkap mesyuarat, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang menu, mesyuarat dalam talian", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 2. Untuk mencipta pautan mesyuarat Skype, tekan Control+Option+Spacebar.

 3. Outlook menambah butiran mesyuarat dalam talian dan pautan dalam medan Perihalan.

Cetak kalendar anda

Cetak hari, minggu atau bulan kalendar yang terpilih dalam Outlook.

 1. Dalam Outlook, tekan Command+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar tempoh masa dipaparkan dan jika sebarang peristiwa telah dijadualkan.

 2. Setkan kalendar untuk memaparkan pandangan yang anda ingin cetak (Hari, Minggu Kerja, Minggu atau Bulan). Kemudian navigasi ke hari, minggu atau bulan yang anda ingin sertakan dalam cetak tersebut.

 3. Untuk membuka dialog cetak, tekan Command+P. Dialog terbuka. Anda mendengar nama pencetak lalai.

 4. Untuk memilih pencetak, tekan 'Spacebar' kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar nama pencetak yang anda ingin gunakan. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 5. Tekan kekunci Tab atau Shift+Tab untuk menyemak lalu opsyen pencetakan lain. Setelah selesai, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang lalai cetak", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Kalendar dicetak.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Pintasan papan kekunci bagi Outlook for Mac

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan kalendar dalam Outlook for iOS dengan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOS, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh memilih antara tiga opsyen untuk melihat kalendar: Pandangan Agenda, Hari atau 3 hari. Opsyen lalai ialah Agenda.

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar pandangan semasa, contohnya, "Pandangan agenda", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Satu senarai opsyen pandangan terbuka. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

Buka, baca dan edit peristiwa kalendar

Untuk sentiasa terkini dengan jadual anda yang sibuk, anda boleh membaca dan mengedit butiran peristiwa dengan cepat.

Nota: Anda hanya boleh mengedit peristiwa yang anda telah cipta. Contohnya, anda tidak boleh mengedit permintaan mesyuarat yang anda terima daripada orang lain.

 1. Dalam sebarang pandangan, leret ke kanan sehingga anda mendengar peristiwa pertama untuk hari tersebut. Untuk menyemak lalu ke peristiwa lain di masa hadapan, leret ke atas. VoiceOver mengumumkan tajuk, tarikh dan masa, lokasi dan tempoh peristiwa apabila anda bergerak melaluinya.

 2. Untuk menyemak peristiwa dengan lebih terperinci, dwiketik skrin apabila berada pada peristiwa. Peristiwa terbuka dalam tetingkap baru.

 3. Untuk mendengar butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan atau seret satu jari ke tetingkap butiran peristiwa.

 4. Untuk mengedit peristiwa, di tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Edit", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Edit Peristiwa terbuka.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar butiran peristiwa yang anda ingin edit, dan kemudian dwiketik skrin dan buat perubahan yang anda inginkan.

 6. Setelah selesai, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

Anda boleh menerima, terima secara tentatif atau menolak jemputan dengan mudah terus daripada Kalendar dalam Outlook for iOS. VoiceOver mengumumkan permintaan mesyuarat baru apabila ia tiba.

 1. Buka dan baca peristiwa seperti yang diarahkan dalam Buka, baca dan edit peristiwa kalendar.

 2. Untuk membalas jemputan, di tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang RSVP", dan kemudian dwiketik skrin. Satu senarai opsyen respons terbuka.

 3. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk mengubah respons anda, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Edit RSVP", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke opsyen baru dan kemudian dwiketik skrin.

Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru

Benarkan pembaca skrin anda membantu anda menjadualkan janji temu atau mesyuarat.

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Cipta peristiwa", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Peristiwa Baru terbuka, Fokus adalah pada medan teks Tajuk dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Taipkan nama untuk peristiwa tersebut.

 3. Untuk setkan tarikh mula dan tarikh tamat peristiwa, leret ke kiri sehingga anda mendengar nilai lalainya. Untuk mengubah nilai, dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin ubah, kemudian leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar nilai yang anda inginkan. Untuk mengesahkan pilihan, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk mencipta peristiwa sepanjang hari, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang suis, Sepanjanj hari, dimatikan" kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk setkan lokasi untuk mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Lokasi", dan kemudian dwiketik skrin. Mula taipkan lokasi. Senarai lokasi yang dicadangkan dikemas kini sambil anda menaip. Untuk memilih lokasi, leret ke kanan sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk setkan masa amaran untuk peristiwa, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Amaran, <nilai amaran semasa>," dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Untuk menambah maklumat lanjut tentang peristiwa, contohnya, agenda mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Perihalan", dan kemudian dwiketik skrin. Papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan butiran, dan setelah selesai, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Apabila anda telah selesai menambah butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Jemput orang lain untuk menjadikannya mesyuarat

Jemput orang lain untuk menyertai anda dan menjadikan janji temu satu mesyuarat.

 1. Apabila anda mengedit atau mencipta peristiwa, dalam tetingkap Edit Peristiwa atau Peristiwa Baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Individu", dan kemudian dwiketik skrin.

  Tetingkap Individu terbuka, Fokus adalah pada medan teks boleh edit dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Mula taipkan nama kenalan. Senarai orang hubungan dicadangkan dikemas kini sambil anda menaip. Untuk memilih kenalan, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin. Ulang langkah-langkah ini untuk semua kenalan yang anda ingin jemput.

 3. Setelah selesai, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Jadikannya mesyuarat Skype

Anda boleh menjadikan mesyuarat anda mesyuarat Skype dalam talian dengan mudah.

 1. Apabila anda mengedit atau mencipta peristiwa, dalam tetingkap Edit Peristiwa atau Peristiwa Baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Panggilan Skype, bebutang suis, dimatikan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk menyimpan perubahan, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

  Outlook menambah butiran mesyuarat dalam talian dan pautan dalam medan Perihalan.

 3. Untuk menyertai mesyuarat Skype, buka peristiwa, dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Sertai", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan kalendar dalam Outlook for Android dengan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh memilih antara tiga opsyen untuk melihat kalendar: Pandangan Agenda, Hari atau 3 Hari. Opsyen lalai ialah Agenda.

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tukar daripada <paparan semasa>", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Satu senarai opsyen pandangan terbuka. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

Buka, baca dan edit peristiwa kalendar

Untuk sentiasa terkini dengan jadual anda yang sibuk, anda boleh membaca dan mengedit butiran peristiwa dengan cepat.

Nota: Anda hanya boleh mengedit peristiwa yang anda telah cipta. Contohnya, anda tidak boleh mengedit permintaan mesyuarat yang anda terima daripada orang lain.

 1. Dalam sebarang pandangan, seret satu jari merentasi skrin sehingga anda mendengar tajuk peristiwa yang anda ingin buka, dan dwiketik skrin. Peristiwa dibuka dalam tetingkap baru yang menunjukkan butiran peristiwa.

 2. Untuk mendengar tajuk, hari, tarikh, masa, lokasi dan maklumat lain peristiwa, leret ke kiri atau kanan atau seret satu jari ke tetingkap butiran peristiwa.

 3. Untuk mengedit peristiwa, di tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Edit", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Edit Peristiwa terbuka dengan papan kekunci pada skrin dibuka.

  Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar butiran peristiwa yang anda ingin edit, dan kemudian dwiketik skrin. Lakukan perubahan yang anda inginkan. Setelah selesai, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk menutup tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Ke belakang", dan kemudian dwiketik skrin.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

Anda boleh menerima, terima secara tentatif atau menolak jemputan dengan mudah terus daripada Kalendar dalam Outlook for Android. Anda mendengar bunyi apabila permintaan mesyuarat baru tiba.

 1. Buka dan baca peristiwa seperti yang diarahkan dalam Buka, baca dan edit peristiwa kalendar.

 2. Untuk membalas jemputan, di tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang RSVP", dan kemudian dwiketik skrin. Satu senarai opsyen respons terbuka.

 3. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk mengubah respons anda, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Edit RSVP", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke opsyen baru dan kemudian dwiketik skrin.

Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru

Benarkan pembaca skrin anda membantu anda menjadualkan janji temu atau mesyuarat.

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tambah peristiwa baru", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Peristiwa Baru terbuka, Fokus adalah pada medan teks Tajuk dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Taipkan nama untuk peristiwa tersebut.

 3. Untuk setkan tarikh mula dan tarikh tamat peristiwa, leret ke kiri sehingga anda mendengar nilai lalainya. Untuk mengubah nilai, dwiketik skrin, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan, dan kemudian dwiketik skrin. Untuk mengesahkan pilihan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang OK", dan kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk mencipta peristiwa sepanjang hari, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Peristiwa sepanjang hari", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk setkan lokasi untuk mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lokasi", dan kemudian dwiketik skrin. Untuk menaip nama lokasi yang anda ingin gunakan, dwiketik skrin dan mula menaip. Senarai lokasi yang dicadangkan dikemas kini sambil anda menaip. Untuk memilih lokasi, leret ke kanan sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Jika anda menggunakan berbilang kalendar, anda boleh menentukan kalendar yang anda ingin tambahkan peristiwa baru. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kalendar, <akaun kalendar semasa>," dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar kalendar yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Untuk setkan masa amaran untuk peristiwa, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Amaran, <nilai amaran semasa>," dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Untuk menambah maklumat lanjut tentang peristiwa, contohnya, agenda mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Perihalan", dan kemudian dwiketik skrin. Papan kekunci pada skrin ada di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan butiran, dan setelah selesai, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

 8. Apabila anda telah selesai menambah butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan", dan kemudian dwiketik skrin.

Jemput orang lain untuk menjadikannya mesyuarat

Jemput orang lain untuk menyertai anda dan menjadikan janji temu satu mesyuarat.

 1. Apabila anda mengedit atau mencipta peristiwa, dalam tetingkap Edit Peristiwa atau Peristiwa Baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Individu", dan kemudian dwiketik skrin.

  Tetingkap Tambah Individu terbuka, Fokus adalah pada medan teks boleh edit dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Mula taipkan nama kenalan. Senarai orang hubungan dicadangkan mengemas kini sambil anda menaip. Untuk memilih kenalan, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin. Ulang langkah-langkah ini untuk semua kenalan yang anda ingin jemput.

 3. Setelah selesai, leret ke kiri atau ke kanansehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Jadikannya mesyuarat Skype

Anda boleh menjadikan mesyuarat anda mesyuarat Skype dalam talian dengan mudah.

 1. Apabila anda mengedit atau mencipta peristiwa, dalam tetingkap Edit Peristiwa atau Peristiwa Baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Skype", "Mesyuarat Skype" atau "Suis matikan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk menyimpan perubahan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan", dan kemudian dwiketik skrin.

  Outlook menambah butiran mesyuarat dalam talian dan pautan dalam medan Perihalan.

 3. Untuk menyertai mesyuarat Skype, buka peristiwa, dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar perihalan kemudian URL mesyuarat Skype, dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Kalendar Outlook dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh memilih antara lima opsyen untuk melihat kalendar: Pandangan Agenda, Hari, Minggu, Bulan atau Tahun. Opsyen lalai ialah Agenda.

 1. Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar “Item”, kemudian leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang pandangan diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Satu senarai opsyen pandangan terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

Buka, baca dan edit peristiwa kalendar

Untuk sentiasa terkini dengan jadual anda yang sibuk, anda boleh membaca dan mengedit butiran peristiwa dengan cepat.

Nota: Anda hanya boleh mengedit peristiwa yang anda telah cipta. Contohnya, anda tidak boleh mengedit permintaan mesyuarat yang anda terima daripada orang lain.

 1. Dalam paparan Agenda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar "Item", dan kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar peristiwa pertama. Untuk menyemak lalu ke peristiwa lain di masa hadapan, leret ke kanan. Penyampai mengumumkan tajuk, tarikh dan masa, lokasi dan penganjur peristiwa sambil anda bergerak melaluinya.

 2. Untuk menyemak peristiwa dengan lebih terperinci, dwiketik skrin apabila berada pada peristiwa. Peristiwa terbuka dalam tetingkap baru.

 3. Untuk mendengar butiran peristiwa, leret ke kanan atau ke kiri.

 4. Untuk mengedit peristiwa, di tetingkap butiran peristiwa, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Edit", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kiri sehingga anda mendengar butiran peristiwa yang anda ingin edit, dan kemudian dwiketik skrin dan buat perubahan yang anda inginkan.

 5. Setelah selesai, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda sedang mengedit mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar kemas kini", dan kemudian dwiketik skrin.

  • Jika anda sedang mengedit mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan dan tutup", dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Peristiwa telah diubah, tetingkap peristiwa ditutup dan fokus beralih ke pandangan Agenda.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

Anda boleh menerima, terima secara tentatif atau menolak jemputan dengan mudah terus dalam Kalendar Outlook.

 1. Buka dan baca peristiwa seperti yang diarahkan dalam Buka, baca dan edit peristiwa kalendar.

 2. Untuk membalas jemputan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menerima, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang terima diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menolak, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tolak diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

  • Jika anda tidak pasti anda boleh hadir, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang tentatif diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Untuk menghantar respons, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hantar respons sekarang", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Respons telah dihantar, tetingkap peristiwa ditutup dan fokus beralih ke pandangan Agenda.

Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru

Benarkan pembaca skrin anda membantu anda menjadualkan janji temu atau mesyuarat.

 1. Dalam mana-mana pandangan, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar “Item”, dan kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Baru", dan dwiketik skrin. Tetingkap peristiwa baru terbuka.

 2. Berikan peristiwa tersebut nama, leret kanan sehingga anda mendengar "Nama peristiwa", dwiketik skrin, dan kemudian taipkan nama untuk peristiwa tersebut menggunakan papan kekunci pada skrin.

  Petua: Anda boleh menemui papan kekunci dengan menjelajah item pada skrin. Untuk menjelajah, letakkan jari pada skrin dan seretnya di sekeliling. Penyampai mengumumkan item apabila anda berhenti padanya. Untuk memilih item, angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 3. Untuk setkan lokasi untuk mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lokasi, teks boleh diedit", dwiketik skrin, dan kemudian taipkan lokasi menggunakan papan kekunci pada skrin.

 4. Untuk setkan tarikh mula dan tarikh tamat peristiwa, leret ke kiri sehingga anda mendengar tarikh atau masa lalai. Untuk mengubah nilai, dwiketik skrin. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar tarikh atau masa yang anda ingini, kemudian dwiketik skrin untuk memilih nilai.

  Petua: Untuk mencipta peristiwa sepanjang hari, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tak bertanda pilih, Kotak semak sepanjang hari", dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk menambah maklumat lanjut tentang peristiwa, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Perihalan peristiwa, teks boleh edit", dan kemudian dwiketik skrin. Kemudian taipkan maklumat tambahan menggunakan papan kekunci pada skrin.

 6. Jika anda mencipta mesyuarat, untuk menjemput individu, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Jemput seseorang, teks boleh diedit", dan kemudian dwiketik skrin. Untuk menambah kenalan, taipkan kenalan menggunakan papan kekunci pada skrin, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Enter", dan dwiketik skrin.

 7. Untuk setkan masa amaran untuk peristiwa, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain, diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang peringatan", dwiketik skrin, dan kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan. Dwiketik skrin untuk memilih.

 8. Setelah selesai menambah butiran peristiwa, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda sedang mencipta mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan dan tutup", dan kemudian dwiketik skrin.

  • Jika anda sedang mencipta mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

 9. Tetingkap peristiwa baru tertutup dan fokus beralih kepada paparan kalendar.

Jadikannya berulang

Jika anda menjadualkan, contohnya, mesyuarat mingguan, anda boleh mengubah mesyuarat anda ke mesyuarat berulang dengan mudah. Dengan cara ini, anda tidak perlu menambah mesyuarat untuk minggu secara berasingan.

 1. Dalam tetingkap peristiwa, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain, diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang ulang, dimatikan", dan kemudian dwiketik skrin. Tab baru terbuka, yang anda boleh memilih opsyen untuk peristiwa berulang.

 2. Untuk memilih kekerapan mesyuarat, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Corak ulangan, mingguan". Jika anda ingin kekerapan yang selain daripada Mingguan, dwiketik skrin, dan kemudian leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar kekerapan yang anda inginkan mesyuarat tersebut berlaku. Untuk memilih, dwiketik skrin.

 3. Untuk menyemak lalu opsyen lain, leret ke kanan atau ke kiri. Penyampai mengumumkan opsyen sambil anda bergerak.

Tunjukkan ketersediaan

Tunjukkan kepada orang lain ketersediaan anda semasa tempoh peristiwa.

 1. Dalam tetingkap peristiwa, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain, diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tunjukkan sebagai", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Tunjukkan sebagai terbuka.

 2. Untuk memilih ketersediaan, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar ketersediaan yang anda ingin tunjukkan. Untuk memilih, dwiketik skrin.

Jemput orang lain untuk menjadikannya mesyuarat

Jemput orang lain untuk menyertai anda dan menjadikan janji temu satu mesyuarat.

 1. Apabila anda mengedit atau mencipta peristiwa, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar sehingga anda mendengar "Jemput seseorang, teks boleh diedit", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk menambah kenalan, taipkan kenalan menggunakan papan kekunci pada skrin, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Enter", dan dwiketik skrin. Jika anda ingin menambah lebih banyak kenalan, ulang untuk para jemputan lain.

 3. Untuk menghantar jemputan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan dwiketik skrin.

Cetak kalendar anda

Cetak hari, minggu atau bulan kalendar yang terpilih dalam Kalendar Outlook.

 1. Dalam mana-mana paparan kalendar, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar “Item”, dan kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain, diruntuhkan", dan dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Cetak", dan kemudian dwiketik skrin. Dialog Pandangan Cetak terbuka dengan fokus kepada opsyen pandangan cetakan. Anda mendengar: "<pilihan pandangan semasa>, kotak kombo baca sahaja".

 3. Untuk memilih pandangan cetak, dwiketik skrin, dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar pandangan yang anda inginkan dan kemudian dwiketik untuk memilih.

 4. Untuk memilih tarikh pandangan bermula, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Daripada" dan tarikh lalai, kemudian dwiketik skrin untuk membuka kalendar juntai bawah. Leret ke kanan atau ke kiri untuk menyemak lalu tarikh, dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 5. Untuk membuka dialog cetak, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pratonton", dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan untuk semak opsyen cetakan. Setelah selesai, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Cetak", dan kemudian dwiketik skrin. Kalendar dicetak.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan kalendar dalam Outlook pada web dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam WIndows, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta peristiwa kalendar baru, membaca dan membalas permintaan mesyuarat dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Oleh sebab Outlook pada web berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl+F6 dan bukannya F6 untuk melompat masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl+O (Buka) digunakan pada pelayar web - bukan Outlook pada web.

Dalam topik ini

Setkan paparan kalendar anda

Anda boleh setkan kalendar anda untuk menunjukkan hari yang dipilih, seminggu kerja, seminggu penuh atau sebulan - mana-mana cara yang anda gemari.

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+Shift+2 untuk membuka kalendar. Penyampai mengumumkan: "Dimuatkan <bilangan peristiwa> peristiwa dalam satu kalendar terpilih".

 2. Gunakan pintasan papan kekunci berikut untuk memilih paparan kalendar:

  • Tekan Shift+Alt+1 untuk menunjukkan pandangan hari.

  • Tekan Shift+Alt+2 untuk menunjukkan pandangan minggu kerja.

  • Tekan Shift+Alt+3 untuk menunjukkan pandangan minggu penuh.

  • Tekan Shift+Alt+4 untuk menunjukkan pandangan bulan.

Buka, baca dan edit peristiwa kalendar

Untuk sentiasa terkini dengan jadual anda yang sibuk, anda boleh membaca dan mengedit butiran peristiwa dengan cepat.

Nota: Anda hanya boleh mengedit peristiwa yang anda telah cipta. Contohnya, anda tidak boleh mengedit permintaan mesyuarat yang anda terima daripada orang lain.

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+Shift+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar: "Dimuatkan <bilangan peristiwa> peristiwa dalam satu kalendar terpilih".

 2. Bergantung pada pandangan anda, lakukan salah satu perkara berikut untuk mengalihkan dalam kalendar:

  • Untuk beralih ke hari, minggu atau bulan seterusnya, tekan Ctrl+Shift+Kekunci anak panah ke Kanan.

  • Untuk beralih ke hari, minggu atau bulan sebelumnya, tekan Ctrl+Shift+Kekunci anak panah ke kiri.

 3. Dalam sebarang pandangan, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab untuk menyemak lalu peristiwa bagi tempoh masa yang dipaparkan. Sambil anda bergerak, Penyampai mengumumkan peristiwa sebagai "Peristiwa daripada <tarikh>, <masa>, <tajuk peristiwa>, <lokasi peristiwa>, <penganjur>".

 4. Untuk menyemak peristiwa dengan lebih terperinci, atau membuka peristiwa untuk mengeditnya, tekan Enter. Tetingkap butiran peristiwa terbuka. Anda mendengar: "Tambah tajuk peristiwa".

 5. Untuk menyemak lalu butiran dan opsyen peristiwa, tekan kekunci Tab. Penyampai mengumumkan butiran dan opsyen sambil anda bergerak.

 6. Setelah selesai, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda mengedit mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian tekan Enter.

  • Jika anda mengedit mesyuarat, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

   Jika anda tidak mengubah apa-apa dalam peristiwa, untuk menutup tetingkap Butiran peristiwa, tekan Esc.

 7. Peristiwa diubah dan fokus beralih kepada Kalendar.

Baca dan balas permintaan mesyuarat

Anda boleh menerima, terima secara tentatif atau menolak jemputan dengan mudah terus daripada Kalendar dalam Outlook pada web.

 1. Semak lalu ke mesyuarat seperti yang diarahkan dalam Buka, baca, dan edit peristiwa kalendar, kemudian tekan Enter. Tetingkap Butiran mesyuarat terbuka.

 2. Untuk membalas jemputan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menerima, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Terima, diruntuhkan", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Hantar respons sekarang" dan tekan 'Spacebar'.

  • Untuk menolak, tekan Shift+Tab, kemudian tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tolak, diruntuhkan". Tekan 'Spacebar' untuk memilih. Kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Hantar respons sekarang" dan tekan 'Spacebar'.

  • Jika anda tidak pasti anda hadir, tekan Shift+Tab dan kekunci anak panah ke Kanan. Anda mendengar: "Bebutang Tentatif, diruntuhkan". Tekan 'Spacebar' untuk memilih. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Hantar respons sekarang", dan tekan 'Spacebar'.

  • Untuk menghantar respons yang lebih terperinci, tekan Shift+Tab, kemudian tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas, diruntuhkan". Tekan 'Spacebar' untuk memilih. Tetingkap balas terbuka dengan fokus pada medan teks isi mesej. Taipkan mesej yang anda ingin hantar, kemudian tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar" dan tekan 'Spacebar'.

 3. Respons dihantar dan fokus beralih kembali ke Kalendar.

Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru

Benarkan pembaca skrin anda membantu anda menjadualkan janji temu atau mesyuarat.

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+Shift+2 untuk membuka kalendar. Anda mendengar "Dimuatkan <bilangan peristiwa> peristiwa dalam satu kalendar terpilih".

 2. Untuk mencipta peristiwa baru tekan Ctrl+N. Tetingkap Butiran peristiwa baru terbuka dengan fokus pada medan teks tajuk peristiwa. Anda mendengar: "Tambah tajuk peristiwa".

 3. Untuk menyemak lalu opsyen peristiwa, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab.

  • Untuk menamakan peristiwa, taipkan nama dalam medan teks tajuk peristiwa.

  • Jika anda mencipta mesyuarat, tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Tambah individu, mengedit". Untuk menambah kenalan, taipkan kenalan dan tekan Enter.

  • Untuk setkan lokasi untuk mesyuarat, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Mengedit", kemudian taipkan lokasi yang anda inginkan.

  • Untuk setkan tarikh mula dan tarikh tamat peristiwa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar nilai lalainya. Untuk mengubah tarikh, apabila pada tarikh mula atau tarikh tamat, tekan 'Spacebar' untuk membuka kalendar juntai bawah, kemudian gunakan kekunci anak panah untuk menyemak lalu kalendar juntai bawah dan tekan Enter untuk memilih. Untuk mengubah jam, taipkan nilai yang baru.

  • Untuk menambah maklumat lanjut tentang peristiwa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Isi peristiwa, mengedit", dan kemudian taipkan butiran yang anda inginkan.

 4. Setelah selesai, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar" (untuk mesyuarat) atau "Bebutang Simpan" (untuk janji temu), dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 5. Tetingkap peristiwa baru tertutup dan fokus beralih kepada Kalendar.

Jemput orang lain ke mesyuarat

Jemput orang lain untuk menyertai anda dan menjadikan janji temu satu mesyuarat.

 1. Dalam tetingkap Butiran janji temu, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar: "Tambah individu, mengedit".

 2. Untuk menambah kenalan, taipkan atau tampal alamat e-mel hadirin dan kemudian tekan Enter. Ulang untuk para hadirin lain.

Semak ketersediaan para jemputan

Selepas anda masukkan nama dalam jemputan mesyuarat, Outlook boleh membantu anda memilih masa bila setiap para jemputan tersedia.

 1. Dalam tetingkap Butiran mesyuarat, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar cadangan masa mesyuarat. Penyampai mengumumkan: "Cadangan masa mesyuarat pada <tarikh peristiwa> dari pukul <waktu>".

 2. Untuk menyemak lalu lebih banyak waktu cadangan, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar cadangan slot masa yang anda inginkan. Penyampai mengumumkan masa yang dicadangkan sambil anda bergerak. Untuk memilih masa, tekan 'Spacebar'.

 3. Jika anda tidak dapat mencari masa yang tersedia untuk hari yang tertentu, anda boleh menyemak ketersediaan para jemputan untuk hari lain. Untuk menyemak lalu hari lain, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Buka pemilih bulan, bebutang diruntuhkan", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar hari yang dipilih, kemudian gunakan kekunci anak panah untuk menyemak lalu hari. Untuk memilih hari, tekan Enter.

Jadikannya mesyuarat Skype

Anda boleh menjadikan mesyuarat anda mesyuarat Skype dalam talian dengan mudah.

 1. Dalam tetingkap Butiran mesyuarat, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar".

 2. Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Tambah mesyuarat Skype". Untuk mencipta mesyuarat Skype, tekan 'Spacebar'.

 3. Outlook menambah butiran mesyuarat dalam talian dan pautannya dalam isi peristiwa selepas jemputan dihantar.

Setkan opsyen untuk kalendar anda

Dalam seting kalendar, anda boleh mengubah penampilan kalendar anda atau memilih untuk menerima pemberitahuan. Anda juga boleh mengubah suai mesej tiada-di-pejabat serta cara anda ingin menghantarnya.

 1. Dalam Outlook, untuk membuka anak tetingkap Seting, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Gunakan anak panah ke Bawah untuk menggunakan anak tetingkap Seting", dan kemudian tekan kekunci anak panah Bawah.

 2. Untuk menavigasi antara seting yang tersedia dalam anak tetingkap, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab. Penyampai mengumumkan seting sambil anda bergerak melalui anak tetingkap.

 3. Untuk memilih seting atau membuka opsyen selanjutnya daripada seting, tekan Enter. Untuk beralih antara seting, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab.

 4. Setelah selesai, untuk keluar daripada anak tetingkap Seting, tekan Esc.

Cetak kalendar anda

Cetak hari, minggu atau bulan kalendar yang terpilih dalam Outlook.

 1. Dalam Outlook, tekan Ctrl+Shift+2 untuk membuka kalendar.

 2. Pilih paparan kalendar yang anda ingin cetak.

 3. Dalam tetingkap utama Kalendar, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Baru, diruntuhkan". Kemudian tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang cetak", dan tekan 'Spacebar'. Pratonton cetakan terbuka, dan anda mendengar: "Cetak".

 4. Untuk membuka dialog cetak, tekan 'Spacebar'. Dialog terbuka dengan fokus pada kotak kombo Pencetak.

 5. Untuk memilih pencetak, tekan 'Spacebar' kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar nama pencetak yang anda ingin gunakan. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 6. Tekan kekunci Tab atau Shift+Tab untuk menyemak lalu opsyen pencetakan lain. Setelah selesai, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Cetak", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Kalendar dicetak.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×