Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Gunakan e-mel dalam Outlook dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta dan menghantar e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima dan banyak lagi.

Nota: 

Dalam topik ini

Baca, balas atau majukan e-mel

Gunakan pembaca skrin dan pintasan papan kekunci anda untuk membaca dan membalas e-mel. Anda mendengar bunyi apabila e-mel baru tiba.

Buka dan baca e-mel

 1. Dalam Peti Masuk, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar mel pertama dalam senarai mesej. Pembaca skrin anda mengumumkan penghantar, subjek, tarikh dan masa diterima dan menunjukkan jika e-mel belum dibaca.

  • Untuk menyemak lalu senarai mesej, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah.

  • Untuk membuka e-mel, tekan 'Enter'.

  • Untuk membaca e-mel dari atas ke bawah, tekan Caps Lock+M.

  • Untuk berhenti membaca, tekan Ctrl.

 2. Setelah anda selesai membaca e-mel, untuk kembali ke Peti Masuk, tekan Esc.

Balas e-mel

 1. Dalam e-mel atau pada e-mel dalam Peti Masuk, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membalas kepada penghantar asal sahaja, tekan Ctrl+R. Anda mendengar: "Re, <subjek mesej>".

  • Jika mesej mempunyai berbilang penerima dan anda ingin membalas kepada semua, tekan Ctrl+Shift+R.

 2. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama dan disetkan untuk membalas sama ada hanya kepada penghantar atau semua orang yang disertakan dalam e-mel asal. Fokus berada pada isi mesej. Taipkan mesej anda.

 3. Apabila anda selesai menggubah mesej, tekan Alt+S untuk menghantar e-mel tersebut.

Majukan e-mel

 1. Dalam e-mel atau pada e-mel dalam Peti Masuk, tekan Ctrl+F. Anda mendengar: "Fw, <subjek mesej>".

 2. Fokus adalah pada medan Kepada. Taipkan nama penerima.

 3. Jika anda ingin menyertakan mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Fw, <subjek mesej>, pengeditan mesej" dan kemudian taipkan mesej anda.

 4. Apabila anda selesai menggubah mesej, tekan Alt+S untuk menghantar e-mel tersebut.

Mencipta dan menghantar e-mel

 1. Dalam Peti Masuk, tekan Ctrl+N. Anda mendengar: "Tiada tajuk, mesej, <format mesej>, tetingkap, Kepada, pengeditan".

 2. Fokus adalah pada medan Kepada. Taipkan nama penerima.

 3. Untuk menghantar salinan, tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Sk, pengeditan". Taipkan nama kenalan yang menerima salinan.

 4. Untuk menghantar salinan tersembunyi, tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Sks, pengeditan". Taipkan nama kenalan yang menerima salinan.

  Jika anda tidak mendengar "Sks, pengeditan", medan Sks tersembunyi. Untuk menyahsembunyikannya, tekan Alt+P, B.

 5. Untuk menambahkan subjek bagi e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Subjek, pengeditan" dan kemudian taipkan mesej anda.

 6. Untuk menambah mesej anda, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "<Subjek e-mel>, mesej, pengeditan" dan kemudian taipkan mesej anda.

 7. Apabila anda selesai menggubah mesej, tekan Alt+S untuk menghantar e-mel tersebut.

Gunakan carian dan penapis untuk mencari e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

 1. Dalam Peti Masuk, tekan Ctrl+E. Fokus beralih ke medan teks Carian. Anda mendengar: "Pertanyaan carian, pengeditan, cari dalam peti mel semasa".

 2. Untuk mengubah folder yang anda ingin cari, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Peti mel semasa" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

 3. Taipkan perkataan carian anda.

 4. Untuk menyemak lalu cadangan, tekan kekunci anak panah ke Bawah. Untuk memilih cadangan, tekan 'Enter'. Hasil carian dipaparkan dalam senarai mesej.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar mesej yang pertama. Untuk menyemak lalu senarai, tekan kekunci anak panah ke Bawah. Untuk membuka e-mel, tekan 'Enter'.

 6. Untuk mengosongkan senarai hasil carian, tekan 'Esc'.

  Untuk kembali ke Peti Masuk daripada e-mel terbuka dan mengosongkan senarai hasil carian, tekan 'Esc' dua kali.

Gunakan penapis untuk mencari e-mel

 1. Dalam Peti Masuk, tekan Alt+H, L. Fokus beralih ke item pertama dalam senarai opsyen penapis.

 2. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: "Pemuatan pandangan jadual telah selesai".

 3. Untuk beralih ke senarai e-mel yang sepadan dengan penapis, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar mesej pertama. Untuk menyemak lalu senarai, tekan kekunci anak panah ke Bawah. Untuk membuka e-mel, tekan 'Enter'.

 4. Untuk mengosongkan senarai hasil dan penapis, tekan 'Esc'.

  Untuk kembali ke Peti Masuk daripada e-mel terbuka dan mengosongkan senarai hasil carian, tekan 'Esc' dua kali.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambah lampiran pada e-mel anda dalam Outlook.

Buka lampiran

Apabila anda menerima e-mel, pembaca skrin anda mengumumkan jika e-mel tersebut mempunyai lampiran dan bilangan fail yang dilampirkan.

 1. Buka e-mel dengan lampiran. Fokus berada pada isi mesej.

 2. Tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar butiran lampiran, termasuk nama dan jenis fail.

 3. Untuk membuka lampiran, tekan 'Enter'. Fail dibuka dalam aplikasi yang serasi.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantarkan fail seperti resume, surat berita atau gambar sebagai salinan atau fail OneDrive.

 1. Dalam e-mel, tekan Alt+N, A, F. Menu konteks terbuka.

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk melampirkan fail terkini, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar fail dan kemudian tekan 'Enter'.

  • Untuk melampirkan fail daripada lokasi web, tekan W. Anda mendengar lokasi dalam talian pertama, contohnya, "OneDrive". Untuk memilih, tekan 'Enter'. Dialog Sisipkan Fail terbuka. Tekan kekunci Tab dan kekunci anak panah sehingga anda mendengar fail yang anda ingini dan kemudian tekan Alt+S.

  • Untuk melampirkan fail daripada storan setempat, contohnya, pemacu keras anda, tekan B. Dialog Sisipkan Fail terbuka. Tekan kekunci Tab dan kekunci anak panah sehingga anda mendengar fail yang anda ingini dan kemudian tekan Alt+S.

Cetak e-mel

Anda boleh mencetak e-mel pada kertas atau fail.

 1. Dalam e-mel atau pada e-mel dalam Peti Masuk, tekan Ctrl+P. Dialog Cetak terbuka.

 2. Untuk mencetak menggunakan seting lalai, tekan Alt+F, P, P.

Hidupkan atau matikan pemberitahuan visual atau audio

Kesan bunyi atau visual boleh memberitahu anda apabila mesej e-mel baru tiba. Jika anda perlu bekerja tanpa gangguan, anda boleh mematikan pemberitahuan.

 1. Dalam Peti Masuk, tekan Alt+F, T. Tetingkap Opsyen Outlook terbuka, fokus berada pada tab Umum.

 2. Tekan M. Tab Mel terbuka.

 3. Tekan kekunci Tab dan kemudian tekan P. Anda mendengar sama ada: "Ditanda" atau "Tidak ditanda" diikuti dengan "Mainkan bunyi, kotak semak". Untuk memilih atau menyahpilih opsyen ini, tekan 'Spacebar'.

 4. Untuk melalui opsyen pemberitahuan yang lain, tekan kekunci Tab. Untuk memilih atau menyahpilih opsyen, tekan 'Spacebar'. Apabila anda mendengar "Semak lalu, bebutang" tiada opsyen lain pemberitahuan untuk dipilih.

 5. Untuk mengesahkan pemilihan anda dan keluar daripada tetingkap Opsyen Outlook, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK" dan kemudian tekan 'Enter'.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Pintasan papan kekunci untuk Outlook

Pintasan papan kekunci untuk menavigasi mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan e-mel dalam Outlook 2016 for Mac dengan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Mac OS, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta dan menghantar e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima dan banyak lagi.

Nota: 

Dalam topik ini

Baca dan balas kepada atau majukan e-mel

Baca e-mel

Secara lalai, aplikasi Outlook menyenaraikan e-mel mengikut turutan yang paling terbaru dahulu.

 1. Dalam Outlook, tekan Command+1 untuk membuka pandangan utama Mel. Dalam pandangan Mel, untuk mengalihkan fokus ke senarai mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Jadual Pandangan Rangka Senarai Mesej".

 2. Untuk menyemak lalu senarai mesej, tekan Control+] (Tanda kurung kanan) untuk ke mesej berikutnya atau Control+[(Tanda kurung kiri) untuk pergi ke halaman sebelumnya.

 3. VoiceOver membaca maklumat tentang e-mel dalam Peti Masuk anda semasa anda beralih. Anda mendengar, contohnya, seperti berikut:

  • Nama penghantar

  • Subjek e-mel

  • Tarikh penghantaran

  • Jika terdapat lampiran

 4. Untuk membuka e-mel tunggal atau perbualan e-mel dengan beberapa mesej, tekan Command+O. Tetingkap mesej terbuka dan anda mendengar: "Buka mesej. Kini dalam <subjek mesej>".

 5. Untuk membaca e-mel atau mesej dalam perbualan, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri. VoiceOver membaca medan mesej sambil anda bergerak.

 6. Setelah anda selesai, untuk menutup tetingkap mesej, tekan Command+W. Tetingkap mesej tertutup dan fokus beralih ke senarai mesej Peti Masuk.

Baca e-mel daripada Pusat Pemberitahuan

Pergi ke Pusat Pemberitahuan pada Mac anda untuk membaca e-mel terbaru daripada Outlook.

 1. Untuk pergi ke tambahan menu dalam bar menu, tekan Control+Option+MM. Anda mendengar: "Tambahan Menu".

 2. Untuk pergi ke Pusat Pemberitahuan, tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Pusat pemberitahuan, tambahan menu" dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar.

 3. Untuk pergi ke Pemberitahuan dalam bahagian Pusat Pemberitahuan, tekan Control+Option+Kekunci anak panah keKanan atau ke Kiri sehingga anda mendengar "Pemberitahuan, bebutang radio," dan kemudian tekan kekunci anak panah Control+Option+Shift+Down.

 4. Untuk menyemak lalu senarai pemberitahuan, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri. Apabila anda berhenti dalam pemberitahuan Outlook, VoiceOver membaca pemberitahuan sebagai "Microsoft Outlook, <masa>, <subjek>, <penghantar>, <isi mesej>". Untuk membuka e-mel, tekan 'Enter'.

Balas e-mel

 1. Dalam mesej e-mel, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membalas kepada penghantar mesej, tekan Command+R.

  • Untuk membalas kepada semua, tekan Shift+Command+R.

 2. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama dan disetkan untuk membalas sama ada hanya kepada penghantar atau semua orang yang disertakan dalam e-mel asal. Fokus berada pada isi mesej. Taipkan mesej anda.

 3. Apabila anda selesai menggubah mesej, untuk menghantar e-mel, tekan Command+Enter.

Majukan e-mel

 1. Dalam mesej e-mel, tekan Command+J.

 2. Fokus adalah pada medan Kepada. Anda mendengar: "Untuk, edit teks". Taipkan nama setiap penerima.

 3. Jika anda ingin menyertakan mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Teks dokumen", dan kemudian taipkan mesej anda.

 4. Apabila anda selesai menggubah mesej, tekan Command+Enter untuk menghantar e-mel.

Cipta dan hantar e-mel

 1. Dalam Outlook, tekan Command+1 untuk membuka pandangan utama Mel.

 2. Untuk mencipta e-mel baru, tekan Command+N. Tetingkap mesej baru terbuka dengan Fokus adalah pada medan Kepada. Anda mendengar: "Tetingkap (…) tanpa tajuk, Untuk mengedit teks".

 3. Dalam medan Kepada, taipkan nama setiap penerima.

 4. Untuk menghantar satu salinan, tekan kekunci Tab untuk pergi ke medan Sk. Anda mendengar: "SK, edit teks". Taipkan nama kenalan yang anda ingin untuk menerima salinan.

  Untuk menghantar salinan tersembunyi, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Mesej, tab yang dipilih", kemudian tekan kekunci anak panah ke Kanan dan anda mendengar "Tab opsyen". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka tab Opsyen, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Kotak semak SKS tak bertanda", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Medan Sks ditambahkan pada mesej. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "SKS, edit teks", dan kemudian taipkan nama kenalan.

 5. Untuk menaip subjek bagi e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Subjek, edit teks", dan kemudian taipkan subjek yang anda ingini.

 6. Untuk menaip mesej anda, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Teks dokumen", dan kemudian taipkan mesej yang anda ingini.

 7. Apabila anda selesai menggubah mesej, tekan Command+Enter untuk menghantar e-mel.

Gunakan carian dan penapis untuk mendapatkan e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan opsyen carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

 1. Dalam pandangan Mel, tekan Option+Command+F untuk mencari folder semasa. Anda mendengar: "Carian, medan teks carian". Taipkan kata carian anda dan kemudian tekan 'Enter'.

 2. Untuk pergi ke senarai hasil carian, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Jadual Pandangan Rangka Senarai Mesej".

 3. Untuk menyemak lalu hasil carian, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. Apabila anda beralih, VoiceOver mengumumkan mesej sebagai "<subjek>, dihantar oleh <penghantar>, <tarikh>".

 4. Untuk membuka e-mel, tekan Command+O. Untuk menutup tetingkap e-mel dan kembali ke pandangan Mel, tekan Command+W.

 5. Apabila selesai, dalam pandangan Mel, untuk keluar daripada Carian, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Carian, medan teks carian", dan kemudian tekan Esc.

Gunakan penapis untuk mencari e-mel

 1. Dalam pandangan Mel, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Tapis e-mel, bebutang menu".

 2. Untuk membuka senarai penyaringan opsyen, tekan Control+Option+Shift+M. Tekan kekunci anak panah Bawah sehingga anda mendengar opsyen penyaringan yang anda ingini dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar. Fokus beralih ke senarai mesej yang mengandungi e-mel yang sepadan dengan penapis.

 3. Untuk menyemak lalu e-mel yang sepadan dengan penapis, tekan Control+] (Tanda kurung kanan) untuk ke mesej berikutnya atau Control+[ (Tanda kurung kiri) untuk pergi ke mesej sebelumnya. VoiceOver membaca butiran mesej apabila anda beralih melalui senarai.

 4. Untuk membuka e-mel, tekan Command+O.

 5. Untuk mengalih keluar opsyen penyaringan, dalam pandangan Mel, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab, sehingga anda mendengar "Tapis e-mel, bebutang menu", dan kemudian tekan Control+Option+Shift+M. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Kosongkan semua penapis", dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambah lampiran pada e-mel anda dalam Outlook 2016 for Mac.

Buka lampiran

VoiceOver mengumumkan jika e-mel yang diterima mempunyai lampiran.

 1. Buka e-mel dengan satu atau lebih lampiran.

 2. Tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Lampiran" dan "<nama dan saiz fail>", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Lampiran terbuka dalam aplikasi disokong.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantar fail seperti resume, foto atau jemputan mesyuarat sebagai lampiran.

Lampirkan fail

 1. Apabila anda menggubah mesej, dalam tetingkap e-mel baru, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Lampirkan fail, bebutang", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Dialog terbuka dan anda boleh menyemak lalu fail yang anda ingin lampirkan, contohnya, daripada Dokumen atau iCloud anda.

 2. Semak lalu ke fail yang anda ingini dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilihnya.

 3. Fail dilampirkan pada e-mel anda dan fokus beralih kembali ke tetingkap e-mel yang baru.

Sisipkan imej atau gambar

 1. Apabila anda menggubah mesej, dalam tetingkap e-mel yang baru, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Menu gambar", dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk mengembangkan submenu Gambar.

 2. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Gambar daripada Fail", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Dialog terbuka dan anda boleh menyemak lalu fail imej yang anda ingin lampirkan.

 3. Semak lalu ke imej yang anda ingini dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilihnya.

 4. Imej atau gambar disisipkan dalam isi mesej.

Cetak e-mel

Anda boleh mencetak e-mel pada kertas atau fail.

 1. Dalam Outlook, pilih e-mel yang anda ingin cetak.

 2. Tekan Command+P untuk membuka dialog Cetak. Untuk mencetak e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Cetak, bebutang lalai" dan kemudian tekan 'Enter' untuk menghantar dokumen ke pencetak lalai anda.

Hidupkan atau matikan pemberitahuan visual atau audio

Anda boleh menghidupkan atau mematikan pemberitahuan dengan cepat.

 1. Dalam Outlook, tekan Command+Comma (,) untuk membuka Keutamaan Outlook. Anda mendengar: "Keutamaan, bebutang Tunjukkan semua".

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Pemberitahuan dan bunyi", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Tetingkap Pemberitahuan dan Bunyi terbuka.

 3. Untuk menghidupkan atau mematikan semua pemberitahuan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Paparkan isyarat pada desktop saya," dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk menghidupkan ("ditanda") atau mematikan ("tidak ditanda") seting.

 4. Untuk menghidupkan atau mematikan pemberitahuan audio, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Mesej baru" atau "Peringatan", dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk menghidupkan ("ditanda") atau mematikan ("tidak ditanda") pemberitahuan audio bagi mesej baru atau peringatan.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Pintasan papan kekunci bagi Outlook for Mac

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan e-mel dalam Outlook for iOS dengan VoiceOver, pembaca skrin iOS terbina dalam, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta dan menghantar e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Baca dan balas kepada atau majukan e-mel

Baca e-mel

Secara lalai, aplikasi Outlook menyenaraikan e-mel terbaru terlebih dahulu.

Petua: Apabila anda berada dalam senarai mesej dan e-mel, leret ke atas atau ke bawah untuk mendengar tindakan berkaitan mesej yang boleh anda ambil. Untuk mengambil tindakan, dwiketik skrin sebaik sahaja anda mendengar opsyen.

 1. Untuk mendengar VoiceOver, baca e-mel dalam Peti Masuk anda, dalam senarai mesej, leret ke kanan atau luncurkan jari anda ke bawah dalam senarai. Anda mendengar, contohnya, seperti berikut:

  • Nama penghantar

  • Subjek e-mel

  • Tarikh penghantaran

  • Lampiran (jika ada)

  • Beberapa baris pertama mesej e-mel

  • Bilangan mesej dalam perbualan

 2. Untuk membuka e-mel tunggal atau perbualan e-mel yang mengandungi beberapa mesej, dwiketik skrin.

 3. Untuk membaca e-mel atau mesej dalam perbualan, leret kanan atau luncurkan jari anda dari bahagian atas skrin ke bawah senarai e-mel. Anda mendengar subjek, nama penghantar, mesej dan bilangan mesej yang terdapat yang terdapat dalam perbualan.

 4. Jika perbualan adalah panjang, anda mungkin perlu membuka mesej penuh untuk mendengarnya. Selepas mesej pertama dibaca, leret ke kanan. Jika anda mendengar "Bebutang Buka mesej penuh", terdapat lebih banyak teks pada perbualan. Untuk membuka, dwiketik skrin. Untuk kembali ke pandangan mesej diruntuhkan, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Tutup", dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Setelah anda selesai membaca mesej, untuk kembali ke Peti Masuk, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Ke belakang", dan kemudian dwiketik skrin.

Balas e-mel

 1. Dalam e-mel, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar: "Isyarat, Bebutang Balas". Untuk membalas kepada penghantar asal sahaja, dwiketik skrin. Jika mesej mempunyai berbilang penerima dan anda ingin membalas kepada semua, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas kepada semua", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama dan disetkan untuk membalas sama ada hanya kepada penghantar atau semua orang yang disertakan dalam e-mel asal. Fokus berada pada isi mesej dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan mesej anda.

 4. Setelah anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Majukan e-mel

 1. Dalam e-mel, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Majukan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar: "Kepada, medan teks, sedang mengedit". Fokus berada dalam medan Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan nama setiap penerima.

 3. Jika anda ingin menyertakan mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Medan teks berbilang baris", dan kemudian dwiketik. Taipkan mesej anda.

 4. Setelah anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Kendalikan mesej Tumpuan

Fokus pada e-mel yang paling penting bagi anda. Secara lalai, Outlook mencipta peti masuk Tumpuan dan peti masuk Lain-Lain. E-mel anda yang paling penting diisih ke dalam peti masuk Tumpuan manakala e-mel yang lain tetap boleh dicapai dengan mudah, tetapi terletak jauh, dalam peti masuk Lain-Lain.

Secara lalai, Outlook membuka peti masuk Tumpuan. Cara bertukar kepada peti masuk Lain-Lain:

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Lain-lain, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk beralih kembali ke peti masuk Tumpuan, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Tumpuan, bebutang", dan dwiketik skrin.

Untuk mengalihkan e-mel daripada peti masuk Lain-Lain ke peti masuk Tumpuan:

 1. Navigasi ke mesej yang anda ingin alihkan dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tindakan perbualan lanjut", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Beralih ke peti masuk tumpuan, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Anda mendengar isyarat. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk menyahdayakan peti masuk Tumpuan dan mengendalikan satu senarai mesej:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Seting, tab" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Peti masuk tumpuan, bebutang suis, Hidup", dan kemudian dwiketik skrin. Outlook kini menampilkan peti masuk tunggal.

Cipta dan hantar e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Gubah", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Tetingkap Mesej Baru terbuka, Fokus adalah pada medan Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan nama penerima.

 3. Untuk menghantar salinan atau salinan tersembunyi, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Sk/Sks", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Sk medan teks, sedang mengedit". Taipkan nama kenalan yang menerima salinan.

  Untuk menghantar salinan tersembunyi, leret ke kanan. Anda mendengar: "Sks, sifar dengan ruang, medan teks". Dwiketik skrin dan kemudian taipkan nama kenalan.

 4. Untuk menaip subjek bagi e-mel, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Subjek, medan teks", dwiketik skrin dan kemudian taipkan mesej anda.

 5. Untuk menaip mesej anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Medan teks berbilang baris", dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Setelah anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan carian dan penapis untuk mendapatkan e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Carian", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Fokus beralih ke medan Cari Mel. Mulakan menaip kata carian anda. Senarai hasil carian dikemas kini semasa anda sedang menaip.

 3. Untuk menyemak lalu hasil carian, leret ke kanan. VoiceOver membaca butiran dan mesej apabila anda bergerak melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingin buka, dwiketik skrin.

 5. Untuk keluar daripada Carian, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Batal", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan penapis untuk mencari e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Penapis", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen penapisan yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Untuk menyemak lalu e-mel yang sepadan dengan penapis, leret ke kanan. VoiceOver membaca butiran dan mesej apabila anda bergerak melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingin buka, dwiketik skrin.

 5. Untuk mengalih keluar opsyen penapisan, dalam peti masuk, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Pembatalan penapis", dan kemudian dwiketik skrin.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambah lampiran pada e-mel anda dalam Outlook for iOS.

Buka lampiran

VoiceOver mengumumkan jika e-mel yang diterima mempunyai lampiran.

 1. Buka e-mel dengan satu atau lebih lampiran.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "<Jenis fail lampiran>, lampiran, <nama dan saiz fail>," dan kemudian dwiketik skrin. Lampiran dibuka dalam aplikasi yang disokong.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantar fail seperti resume, foto atau jemputan mesyuarat sebagai lampiran.

Lampirkan fail

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail atau foto, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Lampirkan fail". Dwiketik skrin.

 2. Semak lalu ke fail yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail", dan kemudian dwiketik skrin.

Lampirkan foto

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail atau foto, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk mengambil foto dengan kamera peranti untuk dilampirkan:

 1. Leret ke kanan. Anda mendengar: "Ambil foto, bebutang".

 2. Dwiketik skrin. Kamera diaktifkan.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ambil gambar, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Guna foto", dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk melampirkan foto terakhir yang diambil, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gunakan foto terakhir yang diambil", dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk melampirkan imej daripada Foto:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih foto daripada pustaka", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Semak lalu imej yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

Lampirkan jemputan mesyuarat

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan mesyuarat, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar: "Hantar ketersediaan, bebutang". Untuk menghantar slot masa lapang anda yang pertama untuk mesyuarat, dwiketik skrin.

  Secara alternatif, untuk mencipta jemputan baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Cipta jemputan, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap peristiwa Outlook Kalendar yang baru terbuka. Untuk arahan tentang cara mencipta jemputan mesyuarat, rujuk kepada Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook.

 3. Apabila anda selesai menjadualkan mesyuarat, dalam tetingkap peristiwa Kalendar, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan e-mel dalam Outlook for Android dengan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta dan menghantar e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Baca dan balas kepada atau majukan e-mel

Baca e-mel

Secara lalai, e-mel terbaru disenaraikan dahulu.

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau kanan atau luncurkan jari anda ke bawah untuk mendengar TalkBack membaca e-mel. Anda mendengar maklumat mengenai setiap e-mel, termasuk:

  • Nama penghantar

  • Tarikh atau masa mesej diterima

  • Subjek

  • Beberapa baris pertama kandungan e-mel

 2. Untuk membuka e-mel, dwiketik skrin. TalkBack mula membaca mesej dari awal secara automatik.

  Secara alternatif, untuk mendengar TalkBack membaca mesej e-mel dari atas ke bawah, leret ke bawah dan ke kanan. Menu Konteks Global terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Baca dari atas", dan kemudian dwiketik skrin.

  Untuk menyemak lalu mesej dengan cepat, luncurkan jari anda ke bawah dari bahagian atas skrin.

  Untuk menatal mesej ke bawah, leret ke atas dengan dua jari. Untuk menatal ke atas, leret ke bawah dengan dua jari.

 3. Setelah anda selesai membaca mesej, untuk kembali ke peti masuk, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Navigasi ke atas", dan kemudian dwiketik skrin.

Balas e-mel

 1. Apabila e-mel terbuka, lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membalas kepada penghantar asal sahaja, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas", dan kemudian dwiketik skrin.

  • Jika mesej mempunyai berbilang penerima, jika anda ingin membalas kepada semua, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas kepada semua", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama dan disetkan untuk membalas kepada penghantar atau semua orang yang disertakan dalam e-mel asal. Fokus berada pada isi mesej dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Taipkan mesej anda.

 3. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Hantar", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dihantar, Outlook, papan kekunci tersembunyi".

Majukan e-mel

Anda boleh memajukan e-mel menggunakan TalkBack dengan mudah.

 1. Apabila mesej e-mel terbuka, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Majukan", dan kemudian dwiketik skrin. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama. Fokus berada dalam medan Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Taipkan nama setiap penerima.

 3. Untuk menaip mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Isi mesej", dan kemudian dwiketik skrin. Taipkan mesej anda.

 4. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Kendalikan mesej Tumpuan

Fokus pada e-mel yang paling penting bagi anda. Secara lalai, Outlook mencipta peti masuk Tumpuan dan peti masuk Lain-Lain. E-mel anda yang paling penting berada dalam peti masuk Tumpuan manakala e-mel yang lain tetap boleh dicapai dengan mudah, tetapi terletak jauh, dalam peti masuk Lain-Lain.

Secara lalai, Outlook membuka peti masuk Tumpuan. Cara bertukar kepada peti masuk Lain-Lain:

 1. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Togol ke mel Lain, suis", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk beralih kembali ke peti masuk Tumpuan, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Togol ke mel Tumpuan, bebutang", dan dwiketik skrin.

Untuk mengalihkan e-mel daripada peti masuk Lain-Lain ke peti masuk Tumpuan:

 1. Navigasi ke mesej yang anda ingin alihkan dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih, <butiran mesej>".

 2. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Beralih ke peti masuk tumpuan, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Anda mendengar isyarat. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk menyahdayakan peti masuk Tumpuan dan mengendalikan satu senarai mesej:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Seting" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Peti masuk tumpuan, Hidup", dan kemudian dwiketik skrin. Outlook kini menampilkan peti masuk tunggal.

Cipta dan hantar e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Gubah", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Mesej baru terbuka, dengan Fokus adalah pada medan Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Taipkan nama atau alamat e-mel penerima. Senarai orang hubungan yang berpadanan mengemas kini semasa anda sedang menaip.

  Nota: Bergantung pada peranti, anda mungkin perlu meleret ke kanan sehingga anda mendengar "Direktori carian", dan kemudian dwiketik skrin untuk mencari kenalan.

 3. Untuk memilih kenalan, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama yang anda ingini, dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk menghantar salinan mesej kepada penerima lain, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Medan Sk", dan kemudian dwiketik skrin. Tambah penerima seperti yang diarahkan dalam langkah sebelumnya.

 5. Untuk menghantar salinan tersembunyi kepada penerima lain, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Medan Sks", dwiketik skrin dan tambah penerima.

 6. Untuk menambah subjek pada e-mel, leret ke kanan. Anda mendengar: "Subjek, kotak edit". Dwiketik skrin dan taipkan subjek.

 7. Untuk menaip mesej anda, leret ke kanan. Anda mendengar: "Isi mesej". Dwiketik skrin dan taipkan mesej anda.

 8. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan carian dan penapis untuk mencari e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Carian", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Fokus beralih ke medan teks Cari Mel dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Mulakan menaip kata carian anda. Senarai hasil carian dikemas kini semasa anda sedang menaip.

 3. Untuk menyemak lalu hasil carian, leret ke kanan. TalkBack membaca butiran dan mesej apabila anda beralih melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingin buka, dwiketik skrin.

 5. Untuk keluar daripada Carian, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan penapis untuk mencari e-mel

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Penapis", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen penapisan yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Untuk menyemak lalu e-mel yang sepadan dengan penapis, leret ke kanan. TalkBack membaca butiran mesej apabila anda bergerak melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingin buka, dwiketik skrin.

 5. Untuk mengalih keluar opsyen penapisan dan melihat semua e-mel dalam senarai mesej, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Kosongkan penapis mesej", dan kemudian dwiketik skrin.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambah lampiran pada e-mel anda dalam Outlook for Android.

Buka lampiran

TalkBack mengumumkan jika e-mel yang diterima mempunyai lampiran.

 1. Buka e-mel dengan satu atau lebih lampiran.

 2. Leret ke kiri sehingga anda mendengar jenis, nama serta saiz fail dan kemudian dwiketik skrin. Jika anda mendengar "Buka dengan aplikasi berikut", leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Untuk membuka lampiran dalam aplikasi yang dipilih, dwiketik skrin.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantar fail seperti resume, foto atau jemputan mesyuarat sebagai lampiran.

Lampirkan fail

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pilih daripada fail".

 2. Untuk menambahkan fail daripada Outlook, dwiketik skrin. Untuk menambahkan fail daripada peranti anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih daripada fail peranti", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Semak lalu ke fail yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih dan melampirkannya.

Lampirkan foto

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail", dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk mengambil foto dengan kamera peranti untuk dilampirkan:

 1. Leret ke kanan. Anda mendengar: "Ambil foto, bebutang".

 2. Dwiketik skrin. Kamera diaktifkan.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang pengatup", dan kemudian dwiketik skrin. Foto ditangkap.

 4. Jika anda mendengar "Bebutang pengatup kini didayakan, selesai", dwiketik skrin untuk melampirkan foto.

  Jika anda tidak mendengar "Bebutang pengatup kini didayakan, selesai", leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "OK, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin untuk melampirkan foto.

Untuk melampirkan imej daripada Foto:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih daripada foto", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Semak lalu imej yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

  Bergantung pada peranti, anda mungkin perlu menyemak lalu ke lokasi foto disimpan terlebih dahulu.

Lampirkan jemputan mesyuarat

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan mesyuarat", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar: "Hantar ketersediaan". Untuk menghantar slot masa lapang anda yang pertama untuk mesyuarat, dwiketik skrin.

 3. Untuk mencipta jemputan baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Cipta jemputan", dan kemudian dwiketik skrin. Outlook Kalendar terbuka. Untuk arahan tentang cara mencipta jemputan mesyuarat, rujuk kepada Jadualkan janji temu atau mesyuarat baru.

 4. Apabila anda selesai menjadualkan mesyuarat, dalam tetingkap peristiwa Kalendar, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Mel Outlook dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk melakukan tugas asas yang penting. Anda boleh mencipta dan menghantar e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima dan banyak lagi.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Baca dan balas kepada atau majukan e-mel

Baca e-mel

Secara lalai, e-mel terbaru disenaraikan dahulu.

 1. Dalam senarai mesej, leret ke kiri atau kanan atau luncurkan jari anda ke bawah untuk mendengar Penyampai membaca e-mel. Anda mendengar maklumat mengenai setiap e-mel, termasuk:

  • Nama penghantar

  • Tarikh atau masa mesej diterima

  • Subjek

  • Baris pertama kandungan e-mel

 2. Untuk membuka e-mel, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Anak tetingkap baca, mesej".

  Untuk mendengar Penyampai membaca mesej dari atas ke bawah, leret ke atas dengan tiga jari.

  Untuk menatal mesej ke bawah, leret ke atas dengan dua jari. Untuk menatal ke atas, leret ke bawah dengan dua jari.

 3. Apabila anda selesai membaca mesej, untuk kembali ke peti masuk, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang kembali, diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Balas e-mel

 1. Apabila mesej e-mel terbuka, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Balas, bebutang, diruntuhkan" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Balas, menu".

 2. Untuk membalas kepada penghantar asal sahaja, leret ke kanan. Anda mendengar: "Bebutang Balas". Dwiketik skrin. Jika mesej mempunyai berbilang penerima dan anda ingin membalas kepada semua, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Balas kepada semua", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama dan disetkan untuk membalas kepada penghantar atau semua orang yang disertakan dalam e-mel asal. Anda mendengar: "Tetingkap mel Outlook". Fokus berada pada isi mesej dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 4. Taipkan mesej anda.

 5. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Majukan e-mel

 1. Apabila mesej e-mel terbuka, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Balas, bebutang, diruntuhkan" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Menu balas".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Majukan", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. E-mel baru terbuka dengan subjek yang sama. Fokus berada dalam medan teks Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 4. Taipkan nama setiap penerima.

 5. Untuk menaip mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mesej, teks boleh diedit", dan kemudian dwiketik skrin. Taipkan mesej anda.

 6. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Susun mesej

Secara lalai, Mel Outlook mengumpulkan mesej mengikut perbualan. Sebaliknya, jika anda lebih suka menyenaraikan e-mel anda satu-persatu dalam tertib kronologi, anda boleh mengubah cara mesej anda disusun dengan mudah.

 1. Dalam peti masuk, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain, diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Opsyen lain, menu".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Seting", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Seting, Bebutang uruskan akaun".

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang membaca", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Bacaan terbuka.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hidup, Tunjukkan mesej yang disusun mengikut perbualan, suis togol" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk keluar daripada tetingkap Bacaan, luncurkan satu jari di bahagian bawah skrin sehingga anda mendengar "Bar navigasi, bebutang ke belakang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Seting, Bebutang membaca".

 6. Untuk keluar daripada tetingkap Seting dan kembali ke peti masuk, luncurkan satu jari di bahagian bawah skrin sehingga anda mendengar "Bar navigasi, Bebutang ke belakang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Cipta dan hantar e-mel

Benarkan pembaca skrin membantu anda untuk mencipta e-mel baru dan menyampaikan mesej anda.

 1. Dalam peti masuk, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Palet perintah, Bebutang Baru", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap baru berserta e-mel kosong terbuka, dengan Fokus adalah pada medan Kepada dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin.

 2. Taipkan nama atau alamat e-mel penerima. Senarai orang hubungan yang berpadanan mengemas kini semasa anda sedang menaip. Untuk memilih kenalan, luncurkan jari anda ke bawah sehingga anda mendengar "Senarai cadangan>" diikuti dengan nama kenalan yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Untuk menambah subjek pada e-mel, leret ke kanan. Anda mendengar: "Subjek, teks yang boleh diedit". Dwiketik skrin dan taipkan subjek.

 4. Untuk menaip mesej anda, leret ke kanan. Anda mendengar: "Mesej, teks boleh diedit". Dwiketik skrin dan taipkan mesej anda.

 5. Jika anda ingin menghantar salinan atau salinan mesej tersembunyi, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

  Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tunjukkan Sk dan Sks" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pengalamatan, pengeditan Sk". Tambah penerima salinan.

  Untuk menghantar salinan tersembunyi, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sks teks boleh diedit", dan kemudian dwiketik skrin. Tambah penerima.

 6. Apabila anda selesai menggubah mesej, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Hantar", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan carian dan penapis untuk mencari e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

 1. Dalam peti masuk, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Carian", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Carian, pengeditan".

 2. Fokus beralih ke medan teks carian dan papan kekunci pada skrin terletak di bahagian separuh bawah skrin. Mulakan menaip kata carian anda. Senarai hasil carian dikemas kini semasa anda sedang menaip.

 3. Untuk menyemak lalu hasil carian, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar Penyampai membaca butiran mesej semasa anda beralih melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingini, untuk membukanya, dwiketik skrin.

 5. Untuk keluar daripada Carian, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Tutup carian", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan penapis untuk mencari e-mel

 1. Dalam peti masuk anda, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Penapis, semua, bebutang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen penapisan yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Untuk menyemak lalu e-mel yang sepadan dengan penapis, leret ke kanan. Penyampai membaca butiran mesej apabila anda bergerak melalui senarai.

 4. Apabila anda mendengar e-mel yang anda ingin buka, dwiketik skrin.

 5. Untuk mengalih keluar opsyen penapisan dan melihat semua e-mel dalam senarai mesej, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Penapis, <penapis semasa>, bebutang", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Semua, tidak dipilih", dan kemudian dwiketik skrin.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambahkan lampiran dalam e-mel anda menggunakan Penyampai.

Buka lampiran

Penyampai mengumumkan jika e-mel yang diterima mempunyai lampiran.

 1. Buka e-mel dengan satu atau lebih lampiran.

 2. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Pengepala mesej, Muat turun lampiran <nama dan saiz fail> ", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Apabila muat turun selesai, anda mendengar: "Buka lampiran <nama dan saiz fail> ". Untuk membuka lampiran, dwiketik skrin.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantar fail seperti resume, foto atau jemputan mesyuarat sebagai lampiran.

Lampirkan fail

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Lampirkan", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pilih aplikasi".

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk melampirkan fail terkini, dwiketik skrin.

  • Untuk menambahkan fail daripada peranti anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Peranti ini," dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Semak lalu ke fail yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih. Untuk melampirkan fail, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai, bebutang bar aplikasi", dan kemudian dwiketik skrin.

Lampirkan foto

 1. Apabila anda menggubah mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Lampirkan", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pilih aplikasi".

Cara mengambil foto dengan kamera peranti:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Kamera," dan kemudian dwiketik skrin. Kamera diaktifkan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang ambil foto", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai, bebutang bar aplikasi", dan kemudian dwiketik skrin.

Untuk melampirkan imej daripada Foto:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Foto", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Semak lalu ke imej yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai, bebutang bar aplikasi", dan kemudian dwiketik skrin.

Hidupkan atau matikan pemberitahuan visual atau audio

Anda boleh menghidupkan atau mematikan pemberitahuan dengan cepat.

 1. Dalam peti masuk, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang opsyen lain", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Lebih banyak opsyen timbul, tersuai".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Seting", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Seting, Bebutang uruskan akaun".

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Seting, Bebutang Pemberitahuan", dan kemudian dwiketik skrin. Tetingkap Pemberitahuan terbuka.

 4. Untuk menghidupkan atau mematikan semua pemberitahuan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tunjukkan pemberitahuan dalam pusat tindakan", dan dwiketik untuk menogol hidupkan atau matikan seting.

 5. Untuk menghidupkan atau mematikan jenis pemberitahuan yang berasingan, hidupkan semua pemberitahuan seperti yang diarahkan dalam langkah sebelumnya dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih atau nyahpilih serta dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Guna Outlook pada web dengan papan kekunci anda dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk berfungsi dengan Mel. Anda boleh mencipta e-mel baru, membaca dan membalas e-mel yang diterima serta mencetaknya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Topik ini mengandaikan bahawa Anak tetingkap baca dimatikan.

 • Apabila anda menggunakan Outlook pada web, kami menyarankan anda menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar web anda. Oleh sebab Outlook pada web berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl + F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl + O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan Outlook pada web.

Dalam topik ini

Baca dan balas kepada atau majukan e-mel

Gunakan pembaca skrin dan pintasan papan kekunci anda untuk membaca dan membalas e-mel. Anda mendengar bunyi apabila e-mel baru tiba.

Baca e-mel

Navigasi ke e-mel dalam senarai mesej dalam Mel dan dengar pembaca skrin anda membaca e-mel dan butirannya.

 1. Dalam pandangan utama Mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar mel baru yang pertama dalam senarai mesej: "Belum dibaca, <butiran e-mel dan mesej>, tidak dipilih".

 2. Untuk membuka e-mel, tekan Caps Lock+Enter.

  Petua: Untuk membuka e-mel dalam tetingkap yang berasingan, pada mel dalam senarai mesej, tekan Shift+Enter.

 3. Untuk beralih dalam senarai mesej, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah.

 4. Untuk membaca keseluruhan e-mel , tekan Caps Lock+M.

 5. Untuk mendengar butiran setiap medan dalam e-mel, tekan Caps Lock+Kekunci anak panah ke Kiri atau ke Kanan.

Balas e-mel

Gunakan pembaca skrin anda untuk membalas e-mel anda dengan segera dalam Outlook pada web.

 1. Dalam senarai mesej atau dalam e-mel terbuka, pada e-mel yang anda ingin balas, tekan Ctrl+R. Jika anda ingin membalas kepada semua, tekan Ctrl+Shift+R. Anda mendengar: "Isi mesej, pengeditan".

 2. Taipkan balasan anda.

 3. Untuk menghantar e-mel, tekan Ctrl+Enter. Anda mendengar: "Mesej dihantar".

Majukan e-mel

Anda boleh memajukan e-mel menggunakan pintasan papan kekunci dan pembaca skrin anda dengan mudah.

 1. Dalam senarai mesej atau dalam e-mel terbuka, pada e-mel yang anda ingin majukan, tekan Ctrl+Shift+F. Anda mendengar: "Kepada, pengeditan". Fokus berada dalam medan Kepada e-mel tersebut.

 2. Taipkan alamat e-mel penerima. Untuk menambahkan penerima daripada kenalan anda, taipkan nama penerima dan kemudian tekan Ctrl+K.

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Isi mesej" dan kemudian taipkan mesej anda.

 4. Untuk menghantar e-mel, tekan Ctrl+Enter.

Cipta dan hantar e-mel

Benarkan pembaca skrin membantu anda untuk mencipta e-mel baru dan menyampaikan mesej anda.

 1. Dalam pandangan utama Mel, tekan Ctrl+N. Anda mendengar: "Kepada, pengeditan". Fokus berada dalam medan Kepada e-mel baru.

 2. Taipkan alamat e-mel penerima. Untuk menambahkan penerima daripada kenalan anda, taipkan nama penerima dan tekan Ctrl+K.

 3. Tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Sk, pengeditan". Fokus beralih ke medan Sk. Jika perlu, taipkan alamat e-mel penerima salinan. Untuk menambahkan penerima daripada kenalan anda, taipkan nama penerima dan kemudian tekan Ctrl+K.

 4. Tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Tambah subjek, edit". Taipkan subjek untuk e-mel.

 5. Tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Isi mesej, pengeditan".

 6. Taipkan mesej anda.

  Petua: Untuk beralih ke opsyen pemformatan mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Kotak semak fon tidak bertanda". Untuk beralih pada menu opsyen pemformatan, tekan kekunci anak panah Kiri atau Kanan. Untuk memilih atau mengembangkan submenu, tekan 'Spacebar'.

 7. Untuk menghantar e-mel, tekan Ctrl+Enter.

Gunakan carian dan penapis untuk mendapatkan e-mel

Jimatkan lebih banyak masa mencari dalam senarai atau arkib untuk e-mel yang penting. Gunakan carian dan penapis untuk mencari perkara yang anda ingini dengan cepat.

Cari e-mel

Gunakan carian untuk mencari e-mel tertentu dengan segera.

 1. Dalam pandangan utama Mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Cari mel dan kenalan." Secara alternatif, tekan Alt+Q (Outlook) atau kekunci Garis miring (/) (Outlook.com).

 2. Taipkan kata carian anda dan kemudian tekan 'Enter'. Fokus beralih ke senarai hasil carian. Anda mendengar bilangan item yang ditemui.

  Petua: Anda boleh mencari mengikut subjek e-mel, penghantar atau tarikh.

 3. Untuk menavigasi antara hasil carian, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. Anda mendengar hasil apabila anda beralih dalam senarai.

 4. Untuk menapis hasil carian anda, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Cari, Tapis dan anak tetingkap navigasi". Anda boleh mengubah butiran carian yang berikut:

  • Folder yang akan memaparkan hasil

  • Penghantar yang mesej mereka dipaparkan dalam hasil

  • Sama ada untuk menunjukkan hanya e-mel dengan lampiran

  • Tarikh item dalam hasil

  Untuk beralih antara butiran dalam anak tetingkap, tekan kekunci Tab. Untuk beralih antara opsyen bagi butiran carian, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 5. Untuk kembali ke pandangan utama Mel, tekan Esc.

  Petua: Anda juga boleh menggunakan Microsoft Edge carian untuk mencari teks tertentu dalam e-mel terbuka. Dalam sebarang pandangan pada Mel, tekan F3 atau Ctrl+F. Anda mendengar: "Masukkan teks untuk mencari, mengedit".

Tapis e-mel anda

Untuk menyenaraikan e-mel anda dalam cara yang lebih khusus, anda boleh menapis atau mengisihnya, contohnya, mengikut tarikh, sebutan atau penghantar.

 1. Dalam senarai mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Penapis" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Menu konteks".

 2. Untuk beralih dalam menu, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih. Untuk mengembangkan opsyen menu, tekan 'Spacebar'. Untuk memilih opsyen, tekan 'Spacebar'.

 3. Untuk mengalih keluar penapis, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "<Penapis semasa>, bebutang diruntuhkan, dinyahdayakan" dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Buka atau tambah lampiran

Anda boleh membuka dan menambah lampiran pada e-mel anda dalam Outlook pada web.

Buka lampiran

Apabila pembaca skrin anda membaca e-mel dalam senarai mesej dan dalam anak tetingkap baca, anda mendengar pengumuman jika e-mel mengandungi lampiran.

 1. Dalam anak tetingkap baca, pada e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar nama dan saiz lampiran.

 2. Tekan kekunci Tab sekali. Anda mendengar: "Tindakan lanjut, bebutang diruntuhkan".

 3. Untuk mengembangkan bebutang, tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Menu konteks".

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah. Anda mendengar: "Pandangan, item menu". Tekan 'Enter'. Lampiran terbuka.

Tambah lampiran

Anda boleh menghantar fail seperti resume, surat berita atau gambar anak kucing yang comel sebagai salinan atau sebagai fail OneDrive.

Tambahkan fail daripada OneDrive

 1. Apabila anda menggubah mel baru, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Sisip" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Dialog, pilih fail".

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Tambah fail, kumpulan". Fokus berada pada folder OneDrive anda.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar OneDrive opsyen lokasi yang anda ingin pilih dan kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: "Senarai fail, mengandungi <bilangan item> item".

 4. Dalam senarai fail, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar nama fail yang anda ingin lampirkan. Fail dipilih secara automatik.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang seterusnya" dan kemudian tekan 'Enter'.

 6. Untuk melampirkan fail sebagai salinan atau fail yang disimpan pada folder Lampiran e-mel pada OneDrive, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih dan kemudian tekan 'Enter'.

Tambahkan fail setempat daripada komputer anda

 1. Apabila anda menggubah mel baru, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Sisip" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Dialog, pilih fail".

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Kumpulan". Fokus berada pada folder OneDrive anda.

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Pilih fail daripada komputer" dan kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: "Dialog terbuka". Dialog Buka fail Windows terbuka.

 4. Navigasi ke fail yang anda ingin lampirkan.

 5. Dengan fail yang dipilih, tekan Alt+O.

Cetak e-mel

Anda boleh mencetak e-mel pada kertas atau fail.

 1. Dalam anak tetingkap baca, pada e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Balas kepada semua".

 2. Tekan kekunci Tab sekali. Anda mendengar: "Tindakan lanjut, bebutang diruntuhkan".

 3. Untuk mengembangkan bebutang, tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Menu konteks".

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Cetak, item menu" dan kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: "Tetingkap cetak, Pencetak". Dialog cetakan terbuka.

 5. Dalam dialog, pilih opsyen cetakan. Untuk menavigasi antara opsyen, tekan kekunci Tab. Untuk mengembangkan menu opsyen, tekan 'Spacebar'. Untuk memilih opsyen, tekan 'Enter'.

 6. Untuk mencetak, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Cetak" dan kemudian tekan 'Enter'.

Lihat juga

Guna pembaca skrin untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×