Tugas asas dalam Excel Online dengan pembaca skrin

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Tugas asas, seperti memasukkan, berjumlah dan pemformatan data anda, yang mudah untuk melaksanakan dengan pembaca skrin dalam Excel Online.

Notes: 

 • Jika pintasan memerlukan menekan dua atau lebih kunci secara serentak, topik ini memisahkan kekunci dengan tanda campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

Dalam topik ini

Cipta buku kerja baru

Anda boleh mencipta buku kerja baru daripada templat atau dari awal.

Mencipta buku kerja semasa memulakan Excel Online

Apabila anda memulakan Excel Online, anak tetingkap kiri mengandungi buku kerja yang baru digunakan dan anak tetingkap kanan mengandungi templat. Tab sehingga anda mendengar nama buku kerja baru digunakan. Untuk mendengar lebih banyak nama buku kerja, terus tekan kekunci Tab. Untuk memasukkan anak tetingkap templat, tekan kekunci Tab. Seperti yang anda tab dalam anak tetingkap templat, pembaca skrin membaca nama templat tersedia, termasuk Buku kerja kosong baru.

Untuk memilih buku kerja atau untuk memilih templat dan mencipta buku kerja baru yang berdasarkan padanya, tekan Spacebar.

Mencipta buku kerja apabila bekerja dalam Excel Online

Untuk mencipta buku kerja baru, anda mesti berada dalam mod Edit. Anda boleh mengetahui sama ada anda berada dalam mod Edit berdasarkan opsyen dalam menu fail. Ia hanya tersedia dalam mod Edit. Anda boleh bertukar kepada mod Edit dengan memilih Edit dalam Excel dalam tab bar.

 1. Untuk membuka kotak dialog Cari , tekan Alt + Q. Anda mendengar "Beritahu saya perkara yang anda ingin lakukan."

 2. Taipkan baru, dan kemudian tekan Enter. Senarai hasil muncul.

 3. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Baru" (item pertama dalam senarai), kemudian tekan kekunci anak panah kanan. Submenu muncul.

  • Untuk mencipta buku kerja kosong yang baru, tekan kekunci Tab. Anda mendengar "Buku kerja kosong butang." Tekan kawalan + Spacebar.

  • Untuk mencipta buku kerja baru daripada templat, terus tekan kekunci Tab. Anda mendengar Perihalan templat yang tersedia. Untuk memilih templat untuk buku kerja baru anda, tekan kawalan + Spacebar.

Memasukkan data anda

Tip: Jika hamparan dibuka dalam Excel Online pandangan membaca, mengedit perintah tidak akan berfungsi. Untuk bertukar kepada pandangan Edit , mengalihkan fokus daripada lembaran kerja dengan menekan F6 atau Ctrl + F6. Dalam Internet Explorer, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bar alat" dan kemudian tekan Spacebar. Tab ke senarai Edit buku kerja . Tekan Spacebar, tekan kekunci anak panah bawah dan kemudian, untuk memilih Edit dalam Excel Online, tekan Spacebar.

 1. Untuk beralih antara sel, tekan kekunci anak panah. Pembaca skrin nama sel apabila anda mengalihkan antaranya. Sel dirujuk mengikut lokasinya baris dan lajur pada lembaran kerja, jadi sel A1 berada dalam baris pertama lajur A. Jika sel yang mempunyai teks, pembaca skrin membaca teks.

 2. Untuk memasukkan atau menggantikan teks dalam sel, taipkan teks, nombor atau formula.

 3. Untuk beralih ke sel berikut, tekan kekunci Tab atau Enter.

Menggunakan Sum untuk menambah data anda

Selepas anda memasukkan nombor dalam helaian anda, anda mungkin ingin menambah mereka ke atas.

 1. Beralih ke sel ke kanan atau di bawah nombor yang anda ingin tambahkan.

 2. Jenis =Sum ( kemudian, untuk beralih ke sel pertama yang mengandungi nombor yang anda ingin masukkan dalam jumlah, tekan kekunci anak panah kiri atau kekunci anak panah ke atas.

 3. Pilih sel yang anda ingin set lengkap jumlah. Untuk memilih sel, tekan Shift + kekunci anak panah sehingga anda sampai ke penghujung set. (Untuk lebih banyak cara untuk memilih sel, lihat pintasan papan kekunci dalam Excel Online.)

 4. Untuk melaksanakan pengiraan, tekan Enter.

Excel Online menjumlahkan nombor dan menempatkan hasil dalam sel yang anda pilih.

Mencipta formula ringkas

Excel Online boleh melakukan banyak matematik lain selain daripada hanya menambah nombor. Berikut adalah arahan untuk mencipta formula ringkas untuk menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor anda.

 1. Beralih ke sel ke kanan atau di bawah nombor yang anda ingin kira.

 2. Taipkan tanda sama dengan (=). (JAWS menyatakan, "Tambah," dan bukannya "sama dengan.") Ia memberitahu Excel Online bahawa sel ini mengandungi formula.

 3. Untuk mencipta formula, taipkan gabungan nombor dan operator pengiraan, seperti tanda tambah (+) untuk penambahan, tanda tolak (-) untuk penolakan, asterisk (*) untuk Pendaraban atau miring (/) untuk pembahagian. Contohnya, masukkan =2 + 4, =4-2, =2 * 4atau =4/2.

 4. Tekan Enter.

Excel Online menjalankan pengiraan dan menunjukkan hasil dalam sel.

Menggunakan format nombor

Anda boleh memaparkan jenis nombor yang berbeza dalam Excel Online dengan menggunakan format, seperti Mata Wang, peratusanatau tarikh.

 1. Pilih sel yang anda ingin Formatkan. (Untuk memilih jujukan sel, tekan Shift + anak panah.)

 2. Untuk mengalihkan fokus daripada lembaran kerja dan rumah reben, tekan F6 atau Ctrl + F6. Dalam Internet Explorer, anda mendengar URL yang membaca. Kemudian, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Tab rumah." Tekan Spacebar.

 3. Untuk membuka menu Format sel , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Nombor mengedit, format nombor." Tekan kekunci anak panah bawah.

 4. Untuk memilih format, tekan kekunci anak panah bawah. Pembaca skrin membaca format yang tersedia, seperti Mata Wang atau tarikh. Untuk memilih salah satu, tekan Spacebar.

Meletakkan data anda dalam jadual

Cara mudah untuk mencapai power Excel Online adalah meletakkan data anda dalam Jadual supaya anda boleh dengan cepat menapis atau mengisih data anda.

 1. Dalam Excel Online, pilih sel yang anda ingin masukkan dalam Jadual. (Untuk memilih jujukan sel, tekan Shift + anak panah.)

 2. Untuk membuka kotak dialog Cipta Jadual , tekan Ctrl + L.

 3. Untuk beralih ke Jadual saya mempunyai pengepala kotak semak, dalam kotak dialog Cipta Jadual , tekan Shift + Tab.

 4. Untuk memilih atau mengosongkan kotak semak (berdasarkan sama ada anda ingin baris atas untuk digunakan sebagai pengepala Jadual), tekan Spacebar.

  Important: Pengepala Jadual diperlukan untuk menjadikan Jadual boleh dicapai untuk pembaca skrin. Pembaca skrin menggunakan maklumat pengepala untuk memahami cara untuk mencari sel Jadual.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda sampai ke butang OK , kemudian tekan Enter.

Mengisih dan menapis jadual anda

Note: Prosedur ini berfungsi dengan pembaca skrin penyampai, tetapi tidak buat masa ini berfungsi dengan pembaca skrin JAWS .

 1. Untuk membuka menu juntai bawah penapis, tekan Alt + anak panah bawah. Untuk bergerak melalui medan dan untuk menggunakan Mengisih atau menapis tekan kekunci anak panah bawah.

  • Untuk mengisih data, alihkan sehingga anda mendengar Isih menaik atau Isih menurun, kemudian tekan Enter.

  • Untuk menggunakan penapis ringkas, tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Penapis" dan kemudian tekan Enter. Kotak dialog penapis muncul. Untuk memilih item untuk menapis, tekan anak panah bawah dan kemudian, untuk memilih item, tekan Spacebar.

  • Untuk menggunakan penapis kompleks, tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Penapis teks" dan kemudian tekan Enter. Menu penapis muncul. Untuk mendengar nama penapis, tekan kekunci anak panah bawah. Kemudian, untuk memilih penapis, tekan Enter. Isikan kotak dialog yang muncul, tab ke butang OK , dan kemudian tekan Enter.

Excel Online digunakan Mengisih atau menapis.

Menunjukkan pengiraan nombor anda

Note: Prosedur ini berfungsi dengan pembaca skrin penyampai, tetapi tidak buat masa ini berfungsi dengan pembaca skrin JAWS .

 1. Dalam sel yang anda inginkan jumlah dipaparkan, taipkan tanda sama dengan (=).

 2. Mula menaip formula atau fungsi yang anda ingin gunakan. Fokus beralih ke Bar formula.

  • Untuk menggunakan fungsi, taipkan huruf pertama bagi fungsi tersebut, seperti "S" untuk jumlah atau "A" purata. Menu fungsi terbuka dan anda mendengar nama fungsi yang pertama. Untuk mendengar nama fungsi lain, tekan kekunci anak panah bawah. Untuk memilih fungsi, tekan Tab.

  Excel Online terbuka medan teks dan secara automatik memasukkan julat sel yang dijangka (sel yang anda akan cuba jumlah).

 3. Untuk melengkapkan fungsi, taipkan sebarang julat sel atau nombor lain yang diperlukan dan kemudian tekan Enter.

Fokus mengembalikan helaian dan sel yang mengandungi fungsi yang baru sahaja anda tambah.

Menyimpan kerja anda

Excel Online secara automatik menyimpan kerja anda, tetapi anda boleh mengubah lokasi atau nama fail dan anda boleh memuat turun salinan fail.

 1. Untuk mengalihkan fokus daripada lembaran kerja dan fail pada reben, tekan F6 atau Ctrl + F6. Dalam Internet Explorer, anda mendengar URL yang membaca. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Fail tab", dan kemudian tekan Spacebar. Membuka menu fail .

 2. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Simpan sebagai tab terpilih", dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan. Fokus berada dalam menu Simpan sebagai .

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar Menyimpan opsyen yang anda inginkan, kemudian tekan Enter:

  • Opsyen menyimpan salinan dalam talian membolehkan anda menyimpan fail dalam lokasi lain dan, jika anda inginkan, dengan nama yang berbeza. Kotak dialog yang muncul. Untuk bergerak melalui kotak dialog dan isikan medan, gunakan kekunci Tab dan tekan Shift + Tab. Kemudian, tab ke butang Simpan dan tekan Enter.

  • Opsyen menamakan semula buku kerja ini membolehkan anda menamakan semula fail semasa menyimpan ke lokasi yang sama. Apabila anda memilih opsyen ini, kotak dialog yang muncul. Untuk bergerak melalui kotak dialog dan isikan medan, gunakan kekunci Tab dan tekan Shift + Tab. Kemudian, tab ke butang Simpan dan tekan Enter.

  • Opsyen memuat turun salinan yang membolehkan anda menyimpan satu salinan fail pada mesin setempat anda. Fail yang dimuat turun ke folder muat turun pada mesin anda dan bar pemberitahuan terbuka dalam pelayar anda. Untuk beralih ke bar pemberitahuan , tekan F6 dan kemudian, untuk bergerak antara butang (membuka, Menyimpan, membatalkanatau tutup), tekan kekunci Tab atau Shift + Tab. Untuk memilih butang, tekan Enter.

Mencetak kerja anda

 1. Untuk mengalihkan fokus daripada lembaran kerja dan fail pada reben, tekan F6 atau Ctrl + F6. Dalam Internet Explorer, anda mendengar URL yang membaca. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Fail tab", dan kemudian tekan Spacebar. Membuka menu fail .

 2. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Mencetak tab terpilih", dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan. Anda mendengar "Cetak, pandangan tayangan cetak mesra," dan fokus berada pada butang Cetak .

 3. Tekan Enter. Kotak dialog Opsyen cetak terbuka dan fokus berada pada butang Cetak dalam kotak dialog.

 4. Secara lalai, Excel Online mencetak seluruh helaian. Jika anda telah memilih sebahagian daripada helaian untuk mencetak, untuk beralih ke opsyen cetak, tekan Shift + Tab, dan kemudian, untuk memilih pilihan semasa, tekan kekunci anak panah atas. Tab ke butang Cetak , dan kemudian tekan Enter.

 5. Tetingkap baru terbuka untuk pencetakan. Tab sehingga anda mendengar "Butang cetak", dan kemudian tekan Enter. Membuka kotak dialog Cetak standard.

 6. Untuk menyiapkan cetakan, gunakan kotak dialog untuk mengubah sebarang seting yang diperlukan, dan kemudian tab ke butang Cetak dan tekan Enter.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×