Tindakan makro ImportExportText

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan tindakan makro ImportExportText untuk mengimport atau mengeksport teks antara Access pangkalan data semasa (.mdb atau .accdb) dan fail teks. Anda juga boleh memautkan data dalam fail teks ke pangkalan data Access semasa. Dengan fail teks terpaut, anda boleh melihat data teks dengan capaian semasa masih membenarkan capaian lengkap untuk data daripada program pemprosesan perkataan anda. Anda boleh juga mengimport dari, mengeksport ke dan pautan ke Jadual atau senarai dalam fail HTML (* .html).

Note: Permulaan dalam Access 2010, tindakan makro TransferText telah dinamakan semula untuk ImportExportText.

Note: Jika anda memaut ke data dalam fail teks atau fail HTML, data adalah baca sahaja dalam Access.

Note: Tindakan ini tidak akan dibenarkan jika pangkalan data yang tidak dipercayai.

Seting

Tindakan makro ImportExportText mempunyai argumen berikut.

Argumen tindakan

Perihalan

Jenis pemindahan

Jenis pemindahan yang anda ingin jadikan. Anda boleh mengimport data dari, eksport data ke atau memaut ke data dalam fail teks terbatas atau lebar tetap atau fail HTML. Anda juga boleh mengeksport data untuk cantum mel data fail Word, yang boleh digunakan dengan ciri cantum mel Word untuk mencipta dokumen tercantum seperti surat borang dan label mel.

Pilih Dibataskan Import, Lebar tetap Import, Import HTML, Mengeksport terbatas, Mengeksport lebar tetap, HTML eksport, Eksport Word for Windows Cantum, Pautan terbatas, Lebar tetap pautanatau HTML pautan dalam kotak Jenis pemindahan dalam seksyen Argumen tindakan tetingkap Reka bentuk makro. Lalai adalah Dibataskan Import.

Note: Hanya Dibataskan Import, Lebar tetap mengimport, Mengeksport terbatas, Mengeksport lebar tetapatau Mengeksport Word for Windows Cantum pemindahan jenis yang disokong dalam projek Access (.adp).

Spesifikasi nama

Nama spesifikasi bagi set opsyen yang menentukan cara fail teks yang diimport atau dipautkan. Untuk fail teks lebar tetap, anda mesti menentukan argumen atau menggunakan fail schema.ini, yang mesti disimpan dalam folder yang sama sebagai fail teks yang diimport atau terpaut.

Untuk mencipta spesifikasi untuk mengimport atau memaut fail teks:

  1. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Fail teks.

  2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran , masukkan laluan fail teks sumber dalam kotak Nama fail .

  3. Klik Opsyen yang anda inginkan untuk menyimpan data (mengimport, tambah atau pautan), dan klik OK.

  4. Dalam kotak dialog Bestari Import teks , klik lanjutan.

  5. Menentukan opsyen yang anda inginkan untuk spesifikasi ini, kemudian klik Simpan sebagai.

  6. Masukkan nama yang anda inginkan untuk spesifikasi, kemudian klik OK.

  7. Anda boleh menguruskan spesifikasi sedia ada dengan mengklik spesifikasi dalam kotak dialog spesifikasi.

  8. Klik OK untuk menutup kotak dialog spesifikasi.

Anda boleh kemudian taipkan spesifikasi dalam argumen ini apabila anda ingin mengimport atau mengeksport jenis fail teks yang sama.

Anda boleh mengimport, mengeksport atau pautan fail teks terbatas tanpa menaip nama spesifikasi untuk argumen ini. Dalam kes ini, Access menggunakan lalai daripada kotak dialog Bestari. Access menggunakan format yang dipratentukan untuk fail data cantum mel, supaya tidak perlu menaip nama spesifikasi untuk argumen ini apabila anda mengeksport jenis fail ini. Anda boleh menggunakan spesifikasi import/eksport dengan fail HTML, tetapi hanya sebahagian daripada spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi untuk jenis data pemformatan.

Jadual Nama

Nama Jadual Access untuk mengimport data teks untuk mengeksport data teks dari atau memaut data teks. Anda juga boleh taipkan nama Access query anda ingin eksport data daripada. Ini ialah argumen yang diperlukan.

Jika anda klik Dibataskan Import, Lebar tetap Importatau Mengimport HTML dalam kotak Jenis pemindahan , Access menambah data teks Jadual ini jika Jadual sudah wujud. Jika tidak, Access mencipta jadual baru yang mengandungi data teks.

Anda tidak boleh menggunakan penyata SQL untuk menentukan data untuk mengeksport apabila anda menggunakan tindakan makro ImportExportText . Selain menggunakan penyata SQL, anda mesti mencipta pertanyaan dan kemudian Tentukan nama pertanyaan dalam argumen Nama jadual .

Nama fail

Nama fail teks untuk mengimport, mengeksport ke atau pautan ke. Memasukkan laluan penuh. Ini ialah argumen yang diperlukan.

Access mencipta fail teks baru apabila anda mengeksport data dari Access. Jika nama fail adalah sama dengan nama fail teks sedia ada, Access menggantikan fail teks sedia ada.

Jika anda ingin mengimport atau memaut jadual tertentu atau senarai dalam fail HTML, anda boleh menggunakan argumen Nama jadual HTML .

Mempunyai nama medan

Menentukan sama ada baris pertama fail teks yang mengandungi nama medan. Jika anda memilih Ya, Access menggunakan nama dalam baris ini sebagai nama medan dalam Jadual Access apabila anda mengimport atau memaut data teks. Jika anda memilih tiada, Access menganggap baris pertama sebagai normal baris data. Lalai adalah tiada.

Capaian mengabaikan argumen ini untuk fail data cantum mel Word for Windows kerana baris pertama mesti mengandungi nama medan.

Apabila anda mengeksport Jadual Access atau select query ke fail teks terbatas atau lebar tetap, Access menyelitkan nama medan jadual atau pertanyaan pilih ke dalam baris pertama fail teks jika anda telah memilih Ya untuk argumen ini.

Jika anda mengimport atau memautkan fail teks lebar tetap dan pilih Ya dalam kotak ini, baris pertama mengandungi nama medan mesti menggunakan pembatas medan yang disetkan dalam spesifikasi import/eksport untuk memisahkan nama medan. Jika anda mengeksport ke fail teks lebar tetap dan pilih Ya untuk argumen ini, Access menyelitkan nama medan ke dalam baris pertama fail teks dengan pembatas ini.

Nama jadual HTML

Nama Jadual atau senarai dalam fail HTML yang anda ingin mengimport atau memaut. Argumen ini diabaikan melainkan argumen Jenis pemindahan disetkan kepada Import HTML atau pautan HTML. Jika anda membiarkan argumen ini kosong, Jadual atau senarai dalam fail HTML yang pertama diimport atau dipautkan.

Jadual atau senarai nama dalam fail HTML yang ditentukan oleh teks yang ditentukan oleh tag < KAPSYEN > tersebut, jika terdapat tag < KAPSYEN >. Jika terdapat tiada < KAPSYEN > tag, nama yang ditentukan oleh teks yang ditentukan dengan tag < TAJUK >. Jika lebih daripada satu jadual atau senarai mempunyai nama yang sama, Access membezakan mereka dengan menambah nombor ke hujung setiap nama; Contohnya, Employees1 dan Employees2.

Halaman kod

Nama character set digunakan dengan code page.

Catatan

Anda boleh mengeksport data dalam pertanyaan Pilih capaian kepada fail teks. Capaian mengeksport result set pertanyaan, melayan sama seperti jadual.

Data teks yang anda tambah pada jadual Access yang sedia ada mesti serasi dengan struktur Jadual.

  • Setiap medan dalam teks mesti jenis data yang sama sebagai medan yang sepadan dalam Jadual.

  • Medan mesti berada dalam tertib yang sama (melainkan anda mengesetkan Nama medan mempunyai argumen kepada Ya, yang mana medan nama dalam teks mesti sepadan dengan nama medan dalam Jadual).

Tindakan makro ini adalah sama dengan mengklik Fail teks dalam mengimport atau mengeksport Kumpulan pada tab Data luaran . Argumen tindakan ImportExportText menggambarkan opsyen dalam Bestari yang bermula dengan perintah Fail teks .

Petua

Spesifikasi import/eksport menyimpan maklumat yang memerlukan capaian untuk mengimport, mengeksport atau pautan fail teks. Anda boleh menggunakan spesifikasi disimpan untuk mengimport, mengeksport atau memaut data teks daripada atau sama dengan fail teks. Contohnya, anda mungkin menerima angka jualan mingguan dalam fail teks dari komputer kerangka utama. Anda boleh mencipta dan menyimpan spesifikasi untuk jenis data dan kemudian gunakan spesifikasi apabila anda menambah data ini pangkalan data Access anda.

Note: Jika anda pertanyaan atau penapis fail teks terpaut, pertanyaan atau penapis ialah case-sensitive.

Untuk menjalankan tindakan ImportExportText dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, gunakan kaedah TransferText bagi objek DoCmd .

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×