Tindakan makro ImportExportData

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan tindakan makro ImportExportData untuk mengimport atau mengeksport data antara semasa pangkalan data Access (.mdb atau .accdb) atau projek Access (.adp) dan pangkalan data lain. Untuk Access pangkalan data desktop, anda juga boleh memautkan jadual untuk pangkalan data Access semasa daripada pangkalan data lain. Dengan jadual terpaut, anda mempunyai capaian kepada data Jadual semasa jadual itu sendiri kekal dalam pangkalan data lain.

Nota: Permulaan dalam Access 2010, tindakan makro TransferDatabase telah dinamakan semula untuk ImportExportData.

Nota: Tindakan ini tidak akan dibenarkan jika pangkalan data yang tidak dipercayai.

Seting

Tindakan makro ImportExportData mempunyai argumen berikut.

Argumen tindakan

Perihalan

Jenis pemindahan

Jenis pemindahan yang anda ingin jadikan. Pilih mengimport, mengeksportatau pautan dalam kotak Jenis pemindahan dalam seksyen Argumen tindakan tetingkap Reka bentuk makro. Nilai lalai ialah Import.

Nota: Jenis pemindahan pautan tidak disokong untuk projek Access (.adp).

Jenis pangkalan data

Jenis pangkalan data untuk mengimport, mengeksport ke atau pautan ke. Anda boleh memilih Microsoft Access atau salah satu daripada beberapa jenis pangkalan data lain dalam kotak Jenis pangkalan data . Nilai lalai ialah Microsoft Access.

Nama pangkalan data

Nama pangkalan data untuk mengimport, mengeksport ke atau pautan ke. Memasukkan laluan penuh. Ini ialah argumen yang diperlukan.

Untuk jenis pangkalan data yang menggunakan fail berasingan bagi setiap Jadual, seperti FoxPro, paradoks dan dBASE, masukkan direktori yang mengandungi fail. Masukkan nama fail dalam argumen sumber (untuk mengimport atau memaut) atau argumen destinasi (untuk mengeksport).

Untuk pangkalan data ODBC, taipkan penyambungan pangkalan data terbuka (ODBC) penuh rentetan sambungan.

Untuk melihat contoh rentetan sambungan, pautan yang jadual luaran ke Access:

  1. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Access.

  2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran , masukkan laluan pangkalan data sumber anda dalam kotak Nama fail .

  3. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut, dan klik OK.

  4. Pilih jadual dalam kotak dialog Pautan Jadual , dan klik OK.

Buka jadual baru terpaut dalam Pandangan Reka Bentuk dan melihat sifat jadual dengan mengklik Helaian sifat pada tab Reka bentuk , di bawah alat. Teks dalam seting sifat Perihalan adalah rentetan sambungan untuk Jadual ini.

Untuk maklumat lanjut tentang rentetan sambungan ODBC, lihat bantuan fail atau dokumen lain untuk pemacu ODBC jenis pangkalan data ODBC.

Jenis Objek

Jenis objek untuk mengimport atau mengeksport. Jika anda memilih Microsoft Access untuk argumen Jenis pangkalan data , anda boleh memilih Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro, modul, Halaman capaian Data, Pandangan pelayan, gambar rajah, Prosedur tersimpanatau fungsi dalam kotak Jenis objek . Lalai adalah Jadual. Jika anda memilih sebarang jenis pangkalan data, atau jika anda memilih pautan dalam kotak Jenis pemindahan , argumen ini diabaikan.

Jika anda mengeksport pertanyaan pilih ke pangkalan data Access, pilih Jadual dalam argumen ini untuk mengeksport set hasil pertanyaan pilih pertanyaan untuk mengeksport pertanyaan itu sendiri. Jika anda mengeksport pertanyaan pilih untuk jenis pangkalan data yang lain, argumen ini diabaikan dan set hasil pertanyaan dieksport.

Sumber

Nama Jadual, pertanyaan pilih atau objek Access yang anda ingin mengimport, mengeksport atau pautan. Untuk sesetengah jenis pangkalan data, seperti FoxPro, paradoks atau dBASE, ini ialah nama fail. Termasuk sambungan nama fail (seperti .dbf) dalam nama fail. Ini ialah argumen yang diperlukan.

Destinasi

Nama jadual yang diimport, dieksport atau terpaut, pertanyaan pilih atau capaian objek dalam pangkalan data destinasi. Untuk sesetengah jenis pangkalan data, seperti FoxPro, paradoks atau dBASE, ini ialah nama fail. Termasuk sambungan nama fail (seperti .dbf) dalam nama fail. Ini ialah argumen yang diperlukan.

Jika anda memilih Import dalam argumen Jenis pemindahan dan Jadual dalam argumen Jenis objek , Access mencipta jadual baru yang mengandungi data dalam Jadual yang diimport.

Jika anda mengimport Jadual atau objek lain, Access menambah nombor nama jika ia bertindan dengan nama sedia ada. Contohnya, jika anda mengimport pekerja dan pekerja sudah wujud, Access menamakan semula jadual yang diimport atau objek lain Employees1.

Jika anda mengeksport ke pangkalan data Access atau pangkalan data lain, Access secara automatik akan menggantikan sebarang Jadual sedia ada atau objek lain yang mempunyai nama yang sama.

Struktur sahaja

Menentukan sama ada untuk mengimport atau mengeksport hanya struktur jadual pangkalan data tanpa sebarang data. Pilih Ya atau tidak. Lalai adalah tiada.

Catatan

Anda boleh mengimport dan mengeksport Jadual antara Access dan jenis pangkalan data yang lain. Anda juga boleh mengeksport pertanyaan Pilih capaian jenis pangkalan data yang lain. Capaian mengeksport set hasil pertanyaan dalam bentuk Jadual. Anda boleh mengimport dan mengeksport sebarang objek pangkalan data Access jika kedua-dua pangkalan data yang pangkalan data Access.

Jika anda mengimport Jadual daripada lain pangkalan data Access (.mdb atau .accdb) yang Jadual terpaut dalam pangkalan data tersebut, ia akan masih dipautkan selepas anda mengimport. Iaitu, pautan diimport, bukan Jadual itu sendiri.

Jika anda mencapai pangkalan data memerlukan kata laluan, kotak dialog yang muncul apabila anda menjalankan makro. Taipkan kata laluan dalam kotak dialog ini.

Tindakan ImportExportData adalah serupa dengan perintah pada tab Data luaran , di bawah Import atau eksport. Anda boleh menggunakan Perintah ini untuk memilih sumber data seperti pangkalan data Access atau jenis pangkalan data, hamparan atau fail teks yang lain. Jika anda memilih pangkalan data, satu atau lebih kotak dialog muncul yang anda memilih jenis objek untuk import atau eksport (untuk pangkalan data Access), nama objek dan opsyen lain, bergantung pada pangkalan data anda mengimport dari atau mengeksport atau memaut ke. Argumen untuk tindakan ImportExportData menggambarkan opsyen dalam kotak dialog ini.

Jika anda ingin memberikan maklumat indeks bagi Jadual terpaut dBASE, pautan Jadual:

  1. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik lagi.

  2. Klik dBASE fail.

  3. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran , masukkan laluan untuk fail dBASE dalam kotak Nama fail .

  4. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut, kemudian klik OK.

  5. Tentukan Indeks dalam kotak dialog untuk Perintah ini. Access menyimpan maklumat Indeks dalam fail maklumat Khas (.inf), yang terletak dalam folder Microsoft Office.

  6. Anda boleh memadamkan pautan ke Jadual terpaut.

Pada kali seterusnya anda menggunakan tindakan ImportExportData untuk memautkan Jadual dBASE ini, Access menggunakan Indeks maklumat yang anda telah tentukan.

Nota: Jika anda pertanyaan atau penapis Jadual terpaut, pertanyaan atau penapis adalah sensitif huruf.

Untuk menjalankan tindakan ImportExportData dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul, gunakan kaedah TransferDatabase bagi objek DoCmd .

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×