Tindakan makro ApplyFilter

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan tindakan ApplyFilter untuk menggunakan filter, queryatau Klausa SQL yang ada pada table, formatau report untuk mengehadkan atau mengisih rekod dalam Jadual atau rekod daripada jadual atau pertanyaan daripada borang atau laporan dasar. Untuk laporan, anda boleh menggunakan tindakan ini hanya dalam satu macro yang ditentukan oleh sifat peristiwa OnOpen laporan.

Note: Anda boleh menggunakan tindakan ini untuk menggunakan Klausa SQL yang ada hanya apabila menggunakan penapis pelayan. Penapis pelayan tidak boleh digunakan untuk prosedur tersimpan sumber rekod.

Note: Tindakan makro ApplyFilter kini tidak tersedia dalam aplikasi web Access.

Seting

Tindakan ApplyFilter mempunyai argumen berikut.

Argumen tindakan

Perihalan

Nama Penapis

Nama penapis atau pertanyaan yang mengehadkan atau mengisih rekod Jadual, borang atau laporan. Anda boleh memasukkan nama pertanyaan sedia ada atau penapis yang disimpan sebagai pertanyaan dalam kotak Nama penapis dalam seksyen Argumen tindakan anak tetingkap pembina makro.

Note: Apabila anda menggunakan tindakan ini untuk menggunakan penapis pelayan, Nama penapis argumen mestilah kosong.

Di manakah syarat

Klausa SQL yang sah kepada (tanpa perkataan yang) atau ada expression yang menyekat rekod daripada jadual, borang atau laporan.

Note: Dalam ungkapan argumen Yang syarat , sebelah kiri ungkapan biasanya mengandungi nama medan daripada jadual atau pertanyaan dasar untuk borang atau laporan. Bahagian kanan ungkapan biasanya mengandungi criteria anda ingin gunakan untuk medan ini untuk mengehadkan atau mengisih rekod. Contohnya, kriteria boleh nama kawalan pada borang lain yang mengandungi nilai yang anda inginkan rekod dalam borang pertama. Nama kawalan sepatutnya layak sepenuhnya, contohnya:

Borang! formname! controlname

Nama medan haruslah dikelilingi oleh tanda petikan berganda dan rentetan harafiah haruslah dikelilingi oleh tanda petikan tunggal.

Panjang maksimum argumen Yang syarat ialah 255 aksara. Jika anda perlu masukkan Klausa SQL yang lebih panjang yang, gunakan kaedah ApplyFilter bagi objek DoCmd dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Anda boleh memasukkan SQL yang Klausa penyata sehingga 32,768 aksara dalam VBA.


Note: Anda boleh menggunakan argumen Nama penapis jika anda telah mentakrifkan penapis yang menyediakan data yang betul. Anda boleh menggunakan argumen Yang syarat untuk memasukkan kriteria pengehadan terus. Jika anda menggunakan kedua-dua argumen, Access digunakan Klausa WHERE untuk hasil penapis. Anda mesti menggunakan satu atau kedua-dua argumen.

Catatan

Anda boleh menggunakan penapis atau pertanyaan pada borang dalam Form view atau Datasheet view.

Penapis dan syarat tempat yang anda gunakan menjadi seting sifat borang atau laporan penapis atau ServerFilter .

Untuk jadual dan borang, tindakan ini adalah sama dengan mengklik Menggunakan penapis/pengisihan atau Gunakan pelayan penapis pada menu rekod . Perintah menu menggunakan penapis paling baru-baru ini dicipta pada jadual atau borang, manakala tindakan ApplyFilter menggunakan penapis yang ditentukan atau pertanyaan.

Dalam pangkalan data Access, jika anda tuding kepada penapis pada menu rekod dan kemudian klik Tapis/Isih lanjutan selepas menjalankan tindakan ApplyFilterAdvanced Filter/Sort window menunjukkan kriteria penapis anda telah memilih dengan tindakan ini.

Untuk mengalih keluar penapis dan memaparkan semua rekod bagi Jadual atau borang dalam pangkalan data Access , anda boleh menggunakan tindakan ShowAllRecords atau Mengalih keluar penapis/pengisihan perintah pada menu rekod . Untuk mengalih keluar penapis dalam projek Access (.adp), anda boleh kembali ke tetingkap Server Filter By Form dan mengalih keluar semua kriteria penapis dan kemudian klik Gunakan pelayan penapis pada menu rekod pada bar alat atau Setkan sifat ServerFilterByForm kepada False (0).

Apabila anda menyimpan Jadual atau borang, Access menyimpan sebarang penapis yang kini ditakrifkan dalam objek tersebut, tetapi tidak menggunakan penapis secara automatik pada kali seterusnya objek dibuka (walaupun ia akan menggunakan isihan yang anda gunakan objek sebelum ia disimpan secara automatik). Jika anda ingin menggunakan penapis secara automatik apabila borang pertama dibuka, tentukan makro yang mengandungi tindakan ApplyFilter atau prosedur peristiwa yang mengandungi kaedah ApplyFilter bagi objek DoCmd sebagai seting sifat peristiwa OnOpen borang. Anda juga boleh menggunakan penapis menggunakan tindakan OpenForm atau OpenReport atau kaedah mereka sepadan. Untuk menggunakan penapis secara automatik apabila jadual pertama dibuka, anda boleh membuka jadual menggunakan makro yang mengandungi tindakan OpenTable , diikuti dengan serta-merta dengan tindakan ApplyFilter .

Contoh

Menggunakan penapis menggunakan makro

Makro berikut mengandungi set tindakan, setiap satunya menapis rekod bagi borang senarai telefon pelanggan. Ini menunjukkan penggunaan tindakan ApplyFilter, ShowAllRecordsdan GoToControl . Ia juga menunjukkan penggunaan syarat untuk menentukan yang butang Togol dalam Kumpulan opsyen dipilih pada borang. Setiap baris tindakan yang dikaitkan dengan butang Togol yang memilih set rekod yang bermula dengan A, B, C, dan sebagainya atau semua rekod. Makro ini perlu dilampirkan dalam peristiwa Kumpulan opsyen CompanyNameFilter AfterUpdate .

Syarat

Tindakan

Argumen: seting

Komen

[CompanyNameFilters] = 1

ApplyFilter

Di manakah syarat: [Namasyarikat] seperti "[AÀÁÂÃÄ] *"

Penapis untuk nama syarikat yang bermula dengan A, À, Á, Â, benar atau Ä.

[CompanyNameFilters] = 2

ApplyFilter

Di manakah syarat: [Namasyarikat] seperti "B *"

Penapis untuk nama syarikat yang bermula dengan B.

[CompanyNameFilters] = 3

ApplyFilter

Di manakah syarat: [Namasyarikat] seperti "[CÇ] *"

Penapis untuk nama syarikat yang bermula dengan C atau Ç.

... Baris tindakan untuk D melalui Y mempunyai format yang sama seperti A hingga C...

[CompanyNameFilters] = 26

ApplyFilter

Di manakah syarat: [Namasyarikat] seperti "[ZÆØÅ] *"

Penapis untuk nama syarikat yang bermula dengan Z, kepada, bahagian atau Å.

[CompanyNameFilters] = 27

ShowAllRecords

Menunjukkan semua rekod.

[RecordsetClone]. [RecordCount] > 0

GoToControl

Nama kawalan: Namasyarikat

Jika rekod dikembalikan untuk Surat dipilih, alihkan fokus ke kawalan Namasyarikat.


Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×