Tetamu tidak menerima perbualan e-mel Kumpulan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan capaian tetamu dalam Kumpulan Office 365, organisasi boleh bekerjasama dengan pengguna luaran yang menggunakan akaun e-mel yang bukan sebahagian daripada Office 365. Jika pengguna tetamu yang anda dijemput disenaraikan sebagai ahli kumpulan tetapi tidak menerima sebarang perbualan e-mel atau Kumpulan, sahkan perkara berikut:

Seterusnya, Ketahui jika tetamu dijemput daripada SharePoint Online dan Azure Active Directory B2B. Jika ya, anda mungkin mempunyai isu konfigurasi dalam direktori anda. Minta pentadbir IT anda untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti prosedur tiga langkah ini:

 1. Muat turun dan memasang Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell modul dan Microsoft Online Services Pembantu Daftar Masuk.

 2. Jalankan siri perintah PowerShell untuk menarik diri sifat akaun pengguna tetamu.

 3. Membaiki konfigurasi akaun tetamu.

 1. Muat turun dan memasang versi 64 bit Microsoft Azure Active Directory V2 modul PowerShell. Untuk maklumat lanjut, lihat AzureAD.

 2. Memuat turun dan memasang versi 64 bit yang Pembantu Daftar Masuk Microsoft Online Services: Pembantu Daftar Masuk Microsoft Online Services untuk RTW pakar IT.

 1. Menyambung ke PowerShell Microsoft menggunakan kelayakan pentadbir Syarikat anda.

 2. Jalankan cmdlet berikut:

  Connect-AzureAD
 3. Pada halaman masukkan kelayakan, masukkan kelayakan pentadbir global Office 365 anda. Lihat memperuntukkan peranan pentadbir dalam Office 365 untuk maklumat lanjut tentang peranan dalam Office 365.

  -ATAU-

 1. Masukkan yang berikut dalam tetingkap PowerShell. Tekan Enter selepas setiap perintah.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Cari pengguna dijemput dan sifat yang berdasarkan pada alamat e-mel dalam sifat OtherMail .

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Jika medan SMTP utama adalah kosong dan medan OtherMail mempunyai berbilang nilai kemudian akaun pengguna tetamu tidak dikonfigurasikan dengan betul. Berikut adalah contoh:

  Contoh tetamu akaun pengguna yang tidak dikonfigurasikan dengan betul

Opsyen 1: Mengalih keluar alamat e-mel daripada sifat OtherMail . Ini akan menjadikan OtherMail sifat nilai tunggal yang mempunyai alamat e-mel yang sama sebagai alamat e-mel jemputan. Perhatikan bahawa apabila anda mengalih keluar alamat e-mel, pengguna kehilangan capaian kepada semua fail SharePoint Online yang diberikan kepada alamat tersebut.

Berikut adalah perintah untuk mengalih keluar alamat:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-ATAU-

Opsyen 2: Memadamkan pengguna ini dan menambah semula mereka pada Kumpulan. Perhatikan bahawa apabila anda memadamkan pengguna, mereka akan kehilangan capaian kepada semua fail SharePoint Online yang diberikan untuk alamat e-mel pengguna tersebut.

Topik Berkaitan

Mentadbir direktori Azure AD

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×