Tertib peristiwa untuk objek pangkalan data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Tindakan tunggal, seperti beralih dari satu kawalan objek ke kawalan lain, boleh memicu beberapa peristiwa lain yang berlaku dalam jujukan tertentu. Mengetahui apabila peristiwa berlaku dan dalam tertib apa ia berlaku adalah penting, kerana ia boleh mempengaruhi cara dan apabila makro atau prosedur peristiwa anda menjalankan. Contohnya, jika terdapat dua prosedur peristiwa yang untuk menjalankan dalam tertib tertentu, anda ingin memastikan bahawa peristiwa yang mereka berkaitan dengan berlaku dalam tertib yang sama.

Dalam artikel ini

Perintah peristiwa bagi kawalan pada borang

Perintah peristiwa untuk rekod pada borang

Tertib peristiwa untuk borang dan subborang

Mengklik perintah peristiwa untuk ketukan kekunci dan tetikus

Tertib peristiwa untuk laporan dan Seksyen Laporan

Perintah peristiwa bagi kawalan pada borang

Peristiwa yang berlaku untuk kawalan pada borang apabila anda mengalihkan fokus pada kawalan, dan apabila anda mengubah dan mengemas kini data dalam kawalan.

Nota: Microsoft Office Access memaparkan nama peristiwa sedikit berbeza dalam Editor Visual Basic daripada dilakukannya dalam helaian sifat dan Pembina makro. Contohnya, peristiwa yang bernama Semasa mempunyai fokus dalam helaian sifat borang dan dalam pembina makro dinamakan GotFocus dalam Editor Visual Basic. Contoh dalam artikel ini menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) format untuk nama peristiwa.

Mengalihkan fokus ke kawalan

Apabila anda mengalihkan fokus kepada kawalan pada borang (contohnya, dengan membuka borang yang mengandungi satu atau banyak kawalan aktif atau dengan mengalihkan fokus ke kawalan lain pada borang sama), Enter dan GotFocus peristiwa berlaku dalam tertib ini:

Masukkan anak panah GotFocus

Apabila anda membuka borang, peristiwa Enter dan GotFocus berlaku selepas peristiwa berkaitan dengan membuka borang (seperti membuka, aktifkandan semasa), seperti berikut:

Buka (Borang) anak panah Mengaktifkan (Borang) anak panah Semasa (Borang) anak panah Masukkan (kawalan) anak panah GotFocus (kawalan)

Apabila fokus meninggalkan kawalan pada borang (contohnya, apabila anda menutup borang yang mengandungi satu atau banyak kawalan aktif atau apabila anda mengalihkan kawalan lain pada borang sama), peristiwa keluar dan LostFocus berlaku dalam tertib ini:

Keluar anak panah LostFocus

Apabila anda menutup borang, peristiwa keluar dan LostFocus berlaku sebelum peristiwa yang berkaitan dengan menutup borang (seperti nyahmuat sebelum, Nyahaktifkandan tutup), seperti berikut:

Keluar (kawalan) anak panah LostFocus (kawalan) anak panah Nyahmuat sebelum (Borang) anak panah Menyahaktifkan (Borang) anak panah Tutup (Borang)

Mengubah dan mengemas kini data dalam kawalan

Apabila anda memasukkan atau mengubah data dalam kawalan pada borang dan kemudian alihkan fokus ke kawalan lain, peristiwa BeforeUpdate dan AfterUpdate berlaku:

BeforeUpdate anak panah AfterUpdate

Keluar dan LostFocus peristiwa bagi kawalan perubahan nilai yang berlaku selepas peristiwa BeforeUpdate dan AfterUpdate :

BeforeUpdate anak panah AfterUpdate anak panah Keluar anak panah LostFocus

Apabila anda mengubah teks dalam kotak teks atau dalam seksyen kotak teks kotak kombo, mengubah peristiwa berlaku. Peristiwa ini berlaku apabila mengubah kandungan kawalan tetapi sebelum anda mengalihkan fokus ke kawalan yang berbeza atau rekod (dan oleh itu, sebelum BeforeUpdate dan AfterUpdate peristiwa berlaku). Jujukan berikut peristiwa berlaku untuk setiap kunci yang anda menekan dalam kotak teks atau dalam seksyen kotak teks kotak kombo:

KeyDown anak panah KeyPress anak panah Kotor anak panah Ubah anak panah KeyUp

Peristiwa NotInList berlaku selepas anda memasukkan nilai dalam kotak kombo yang tidak ditemui dalam senarai kotak kombo dan kemudian cuba untuk mengalihkan fokus ke kawalan atau rekod lain. Peristiwa NotInList berlaku selepas peristiwa papan kekunci dan peristiwa perubahan untuk kotak kombo tetapi sebelum peristiwa untuk mana-mana kawalan lain atau borang. Jika sifat LimitToList kotak kombo disetkan kepada Yes, peristiwa ralat borang berlaku sejurus selepas peristiwa NotInList :

KeyDown anak panah KeyPress anak panah Kotor anak panah Ubah anak panah KeyUp anak panah NotInList anak panah Ralat

Halaman atas

Perintah peristiwa untuk rekod pada borang

Peristiwa yang berlaku untuk rekod pada borang apabila anda mengalihkan fokus ke rekod lain, mengemas kini data dalam rekod, memadamkan rekod sedia ada atau rekod atau mencipta rekod baru.

Mengalihkan fokus ke rekod dan mengemas kini data dalam rekod

Apabila anda mengalihkan fokus ke rekod sedia ada pada borang, masukkan atau mengubah data dalam rekod, dan kemudian mengalihkan fokus kepada rekod lain, jujukan berikut peristiwa berlaku borang:

Semasa (Borang) anak panah BeforeUpdate (Borang) anak panah AfterUpdate (Borang) anak panah Semasa (Borang)

Apabila anda meninggalkan rekod data yang telah berubah, tetapi sebelum anda memasukkan rekod berikut, peristiwa keluar dan LostFocus berlaku untuk kawalan yang mempunyai fokus. Peristiwa ini berlaku selepas peristiwa BeforeUpdate dan AfterUpdate untuk borang, seperti berikut:

BeforeUpdate (Borang) anak panah AfterUpdate (Borang) anak panah Keluar (kawalan) anak panah LostFocus (kawalan) anak panah RecordExit (Borang) anak panah Semasa (Borang)

Apabila anda mengalihkan fokus antara kawalan pada borang, peristiwa berlaku untuk setiap kawalan. Contohnya, urutan berikut peristiwa yang berlaku apabila anda melakukan perkara berikut:

 • Buka borang dan mengubah data dalam kawalan:

  Semasa (Borang) anak panah Masukkan (kawalan) anak panah GotFocus (kawalan) anak panah BeforeUpdate (kawalan) anak panah AfterUpdate (kawalan)

 • Alihkan fokus ke kawalan lain:

  Keluar (control1) anak panah LostFocus (control1) anak panah Masukkan (control2) anak panah GotFocus (control2)

 • Mengalihkan fokus kepada rekod lain:

  BeforeUpdate (Borang) anak panah AfterUpdate (Borang) anak panah Keluar (control2) anak panah LostFocus (control2) anak panah RecordExit (Borang) anak panah Semasa (Borang)

Memadamkan rekod

Apabila anda memadamkan rekod, peristiwa berikut berlaku untuk borang dan Microsoft Office Access memaparkan kotak dialog yang meminta anda untuk mengesahkan pemadaman:

Memadamkan anak panah BeforeDelConfirm anak panah AfterDelConfirm

Jika anda membatalkan memadamkan peristiwa, peristiwa BeforeDelConfirm dan AfterDelConfirm berlaku dan kotak dialog tidak dipaparkan.

Mencipta rekod baru

Apabila anda mengalihkan fokus kepada rekod baru (kosong) pada borang dan kemudian mencipta rekod baru dengan menaip data dalam kawalan, jujukan peristiwa yang berikut berlaku:

Semasa (Borang) anak panah Masukkan (kawalan) anak panah GotFocus (kawalan) anak panah BeforeInsert (Borang) anak panah AfterInsert (Borang)

Peristiwa BeforeUpdate dan AfterUpdate untuk kawalan pada borang dan untuk rekod baru berlaku selepas peristiwa BeforeInsert dan sebelum peristiwa AfterInsert .

Halaman atas

Tertib peristiwa untuk borang dan subborang

Peristiwa yang berlaku untuk borang apabila anda membuka atau tutup borang, bergerak antara borang atau bekerja dengan data pada borang atau subborang.

Membuka dan menutup borang

Apabila anda membuka borang, jujukan berikut peristiwa berlaku borang:

Buka anak panah Muat anak panah Mensaiz semula anak panah Mengaktifkan anak panah Semasa

Jika terdapat tiada kawalan yang aktif pada borang, peristiwa GotFocus berlaku borang selepas peristiwa aktifkan tetapi sebelum peristiwa semasa .

Apabila anda menutup borang, jujukan berikut peristiwa berlaku borang:

Nyahmuat sebelum anak panah Menyahaktifkan anak panah Tutup

Jika terdapat tiada kawalan yang aktif pada borang, LostFockami peristiwa berlaku borang selepas peristiwa nyahmuat sebelum tetapi sebelum peristiwa Nyahaktifkan .

Bergerak antara borang

Apabila anda bertukar antara dua membuka borang, peristiwa Nyahaktifkan berlaku untuk borang pertama dan peristiwa aktifkan berlaku untuk borang kedua:

Menyahaktifkan (form1) anak panah Mengaktifkan (form2)

Peristiwa Nyahaktifkan untuk borang juga berlaku apabila anda bertukar daripada borang ke tab objek lain dalam Access. Walau bagaimanapun, peristiwa Nyahaktifkan tidak berlaku apabila anda bertukar untuk kotak dialog untuk borang sifat timbul yang disetkan kepada Ya, atau tetingkap dalam program lain.

Nota: Buka peristiwa berlaku jika anda mengalihkan fokus kepada borang yang telah pun dibuka, walaupun jika anda mempunyai alihkan fokus ke borang tersebut dengan melakukan tindakan OpenForm .

Bekerja dengan data pada borang

Borang dan kawalan peristiwa berlaku apabila anda beralih antara rekod dalam borang dan mengubah data. Contohnya, apabila anda mula-mula membuka borang, jujukan peristiwa yang berikut berlaku:

Buka (Borang) anak panah Muat (Borang) anak panah Mensaiz semula (Borang) anak panah Mengaktifkan (Borang) anak panah Semasa (Borang) anak panah Masukkan (kawalan) anak panah GotFocus (kawalan)

Begitu juga, apabila anda menutup borang, jujukan peristiwa yang berikut berlaku:

Keluar (kawalan) anak panah LostFocus (kawalan) anak panah Nyahmuat sebelum (Borang) anak panah Menyahaktifkan (Borang) anak panah Tutup (Borang)

Jika anda telah mengubah data dalam kawalan, peristiwa BeforeUpdate dan AfterUpdate untuk kawalan dan borang berlaku sebelum peristiwa keluar untuk kawalan.

Bekerja dengan subborang

Apabila anda membuka borang yang mengandungi subborang, subborang dan rekod yang dimuatkan sebelum borang utama. Oleh itu, peristiwa untuk subborang dan kawalan bahagian (seperti Buka, semasa, Enter, dan GotFocus) berlaku sebelum peristiwa borang. Walau bagaimanapun, peristiwa aktifkan berlaku untuk subborang. Oleh itu, membuka borang utama mencetuskan peristiwa aktifkan hanya untuk borang utama.

Begitu juga, apabila anda menutup borang yang mengandungi subborang, subborang dan rekod kerjanya adalah diletakkan selepas borang. Peristiwa Nyahaktifkan tidak berlaku untuk subborang. Oleh itu, tutup borang utama mencetuskan peristiwa Nyahaktifkan hanya untuk borang utama. Peristiwa bagi kawalan, borang dan subborang berlaku dalam tertib berikut:

 1. Peristiwa bagi kawalan subborang yang (seperti keluar dan LostFocus)

 2. Peristiwa bagi kawalan borang (termasuk kawalan subborang)

 3. Peristiwa untuk borang (seperti Nyahaktifkan dan tutup)

 4. Peristiwa bagi subborang

Nota: Kerana peristiwa untuk subborang berlaku selepas borang utama ditutup, peristiwa tertentu, seperti membatalkan penutup borang utama daripada peristiwa dalam subborang, tidak akan berlaku. Anda mungkin perlu mengalihkan jenis ini ujian pengesahan kepada peristiwa pada borang utama.

Halaman atas

Mengklik perintah peristiwa untuk ketukan kekunci dan tetikus

Papan kekunci peristiwa berlaku untuk borang dan kawalan apabila anda menekan kekunci atau hantar ketukan kekunci semasa borang atau kawalan mempunyai fokus. Tetikus peristiwa berlaku untuk borang, Seksyen borang dan kawalan pada borang apabila anda klik butang tetikus semasa penuding tetikus berada pada borang, Seksyen atau kawalan. Tetikus peristiwa yang berlaku apabila anda menggerakkan penuding tetikus ke borang, Seksyen atau kawalan.

Peristiwa papan kekunci

Apabila anda menekan dan melepaskan kekunci sementara kawalan pada borang mempunyai fokus (atau gunakan tindakan SendKeys atau pernyataan untuk menghantar pintasan yang), jujukan peristiwa yang berikut berlaku:

KeyDown anak panah KeyPress anak panah KeyUp

Apabila anda menekan dan melepaskan kekunci atau menghantar taipan dalam set aksara ANSI, peristiwa KeyDown, KeyPressdan KeyUp semua berlaku. Jika anda tekan dan tahan kekunci ANSI, peristiwa KeyDown dan KeyPress berselang-seli berulang kali (KeyDown, KeyPress, KeyDown, KeyPressdan sebagainya) sehingga anda melepaskan kekunci; kemudian KeyUp peristiwa berlaku.

Jika anda menekan dan melepaskan kekunci ANSI, peristiwa KeyDown dan KeyUp berlaku. Jika anda tekan dan tahan kekunci ANSI, KeyDown peristiwa berlaku berulang kali sehingga anda melepaskan kekunci, kemudian KeyUp peristiwa berlaku.

Jika menekan kekunci mencetuskan lain peristiwa bagi kawalan, peristiwa yang berlaku selepas peristiwa KeyPress tetapi sebelum peristiwa KeyUp . Contohnya, jika ketukan yang mengubah teks dalam kotak teks, yang mencetuskan peristiwa ubah jujukan peristiwa yang berikut berlaku:

KeyDown anak panah KeyPress anak panah Ubah anak panah KeyUp

Jika ketukan yang menyebabkan fokus untuk beralih dari satu kawalan kawalan lain, peristiwa KeyDown berlaku untuk kawalan pertama, manakala peristiwa KeyPress dan KeyUp berlaku untuk kawalan kedua. Contohnya, jika anda mengubah data dalam kawalan dan kemudian tekan kekunci TAB untuk beralih ke kawalan berikut, urutan peristiwa yang berikut berlaku:

 • Kawalan pertama:

  KeyDown anak panah BeforeUpdate anak panah AfterUpdate anak panah Keluar anak panah LostFocus

 • Kawalan kedua:

  Masukkan anak panah GotFocus anak panah KeyPress anak panah KeyUp

Peristiwa tetikus

Apabila anda klik dan lepaskan butang tetikus semasa penuding tetikus pada kawalan pada borang, jujukan berikut peristiwa berlaku untuk kawalan:

MouseDown anak panah MouseUp anak panah Klik

Jika kawalan mempunyai fokus dan anda klik kawalan lain untuk mengalihkan fokus ke kawalan ini kedua, urutan peristiwa yang berikut berlaku:

 • Kawalan pertama:

  Keluar anak panah LostFocus

 • Kawalan kedua:

  Masukkan anak panah GotFocus anak panah MouseDown anak panah MouseUp anak panah Klik

Jika anda beralih ke rekod lain dan kemudian klik satu kawalan, peristiwa semasa borang juga berlaku sebelum peristiwa Enter untuk kawalan.

Dwiklik kawalan menyebabkan kedua-dua yang klikDblClick peristiwa berlaku. Contohnya, apabila anda dwiklik kawalan selain daripada butang perintah, jujukan berikut peristiwa berlaku untuk kawalan:

MouseD sendiri anak panah MouseUp anak panah Klik anak panah DblClick anak panah MouseUp

Apabila anda dwiklik butang perintah, jujukan sebelumnya peristiwa berlaku, diikuti dengan peristiwa klik kedua.

Peristiwa MouseMove untuk borang, Seksyen atau kawalan berlaku apabila anda menggerakkan penuding tetikus ke borang, Seksyen atau kawalan. Peristiwa ini adalah bebas peristiwa tetikus lain.

Halaman atas

Tertib peristiwa untuk laporan dan Seksyen Laporan

Peristiwa yang berlaku untuk laporan dan Seksyen laporan apabila anda membuka laporan untuk mencetak atau pratonton atau tutup laporan.

Peristiwa untuk laporan

Apabila anda membuka laporan untuk mencetak atau pratonton kemudian kemudian tutup laporan atau beralih ke tab objek lain dalam Access, jujukan berikut peristiwa berlaku untuk laporan:

Buka anak panah Mengaktifkan anak panah Tutup anak panah Menyahaktifkan

Apabila anda bertukar antara dua laporan terbuka, peristiwa Nyahaktifkan berlaku untuk laporan pertama dan peristiwa aktifkan berlaku untuk laporan kedua:

Menyahaktifkan (report1) anak panah Mengaktifkan (report2)

Peristiwa Nyahaktifkan untuk laporan juga berlaku apabila anda bertukar daripada laporan ke tab objek lain dalam Access. Walau bagaimanapun, peristiwa Nyahaktifkan tidak berlaku apabila anda bertukar untuk kotak dialog untuk borang sifat timbul yang disetkan kepada Ya, atau tetingkap dalam program lain.

Apabila anda membuka laporan yang berdasarkan pada pertanyaan, Access mencetuskan acara Buka untuk laporan sebelum ia menjalankan pertanyaan dasar. Sebagai hasil, anda boleh mengesetkan kriteria untuk laporan menggunakan prosedur makro atau peristiwa yang memberi respons kepada acara Buka . Contohnya, prosedur makro atau peristiwa boleh membuka kotak dialog tersuai yang anda masukkan kriteria laporan.

Peristiwa untuk seksyen Laporan

Apabila anda mencetak atau pratonton laporan, peristiwa Format dan mencetak berlaku untuk seksyen laporan selepas terbuka dan aktifkan peristiwa untuk laporan dan sebelum peristiwa tutup atau Nyahaktifkan laporan:

Buka (laporan) anak panah Mengaktifkan (laporan) anak panah Format (laporan Seksyen) anak panah Cetak (laporan Seksyen) anak panah Tutup (laporan) anak panah Menyahaktifkan (laporan)

Selain itu, peristiwa berikut boleh berlaku semasa atau selepas pemformatan tetapi sebelum peristiwa Cetak :

 • Peristiwa percutian berlaku apabila Access mengembalikan Seksyen sebelumnya semasa laporan pemformatan.

 • Peristiwa NoData berlaku jika terdapat tiada rekod yang dipaparkan dengan laporan.

 • Peristiwa halaman berlaku selepas pemformatan tetapi sebelum mencetak. Anda boleh menggunakan peristiwa ini untuk menyesuaikan penampilan laporan bercetak.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×