Tambahan privasi untuk Microsoft Skype for Business

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Klien desktop Lync 2013 telah dijenamakan semula kepada Skype for Business.

Kemas kini terakhir: April 2015

Kandungan

Tambahan Privasi untuk Microsoft Skype for Business

Pengarkiban

Perkhidmatan Ujian Audio

Perwakilan Panggilan

Log Panggilan

ID Pemanggil dalam Jadual Mesyuarat

Pengelogan Pihak Klien

Kad Kenalan

Sejarah Perbualan

Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan

Perkongsian Desktop & Aplikasi

Kawalan Perkongsian Desktop & Aplikasi

Perkhidmatan Kecemasan (911)

Persekutuan

Perkongsian Lokasi

Program Pembaikan Skype for Business

API Terurus Skype for Business

Pasang Masuk VDI Skype for Business

Lampiran Mesyuarat

Dail Keluar Mesyuarat

Penyepaduan OneNote

Tambahan Mesyuarat Dalam Talian untuk Outlook

Pemindahan Fail Rakan ke Rakan

Sembang Kumpulan Berterusan

Gambar Peribadi

Tinjauan Pendapat

Kerjasama PowerPoint

Maklumat Kehadiran dan Kenalan

Mod Privasi

Kesambungan IM Awam (PIC)

Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE)

Rakaman

Carian Kemahiran

Pangkasan Pintar

Perbualan Bertab

Stor Kenalan Disatukan

Peningkatan Kualiti Suara

Kerjasama Papan Putih

Tambahan privasi untuk Microsoft Skype for Business

Halaman ini adalah tambahan untuk Kenyataan Privasi untuk Produk Skype for Business. Untuk memahami pengumpulan data dan amalan penggunaan yang berkaitan untuk produk atau perkhidmatan Skype for Business tertentu, anda perlu membaca Kenyataan privasi untuk produk Skype for Business dan tambahan ini.

Tambahan privasi ini menunjukkan pengedaran dan penggunaan perisian komunikasi Microsoft Skype for Business yang diedarkan dalam perusahaan anda. Jika anda menggunakan Skype for Business sebagai sebahagian daripada penyelesaian atau perkhidmatan dalam talian (dengan kata lain, jika pihak ketiga [contohnya, Microsoft] mengehoskan pelayan yang dijalankan atau disambungkan oleh perisian), maklumat akan dipindahkan kepada pihak ketiga tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan data yang dipindahkan kepada pihak ketiga, sila rujuk pentadbir perusahaan anda atau pembekal perkhidmatan anda.

Pengarkiban

Fungsi Ciri Ini: Pengarkiban membekalkan organisasi yang mungkin tertakluk kepada keperluan pengekalan berdasarkan industri atau keperluan peraturan, atau mungkin mempunyai keperluan peraturan organisasi mereka tersendiri dengan cara khusus untuk mengarkibkan komunikasi dan data kegunaan berkaitan Skype for Business untuk menyokong keperluan tersebut.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pengarkiban menyimpan kandungan mesej segera rakan ke rakan dan berbilang pihak, kandungan persidangan, termasuk kandungan yang dimuat naik (contohnya, nota edaran) dan kandungan berkaitan peristiwa (contohnya, penyertaan, keluar, muat naik, perkongsian dan perubahan dalam keterlihatan) pada pelayan yang dikonfigurasi oleh pentadbir perusahaan. Pemindahan fail rakan ke rakan, audio/video untuk perbualan rakan ke rakan, perkongsian aplikasi semasa perbualan rakan ke rakan, catatan persidangan dan tinjauan pendapat tidak boleh diarkibkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Membenarkan organisasi mengarkibkan kandungan untuk memenuhi keperluan pengekalan industri, peraturan atau organisasi.

Pilihan/Kawalan: Pengarkiban dimatikan secara lalai. Ciri ini tiada kawalan aras pengguna; pentadbir perusahaan organisasi akan menguruskannya.

Perkhidmatan Ujian Audio

Fungsi Ciri Ini: Perkhidmatan Ujian Audio membenarkan pengguna menyemak kualiti panggilan mereka dengan membuat panggilan ujian pada Skype for Business, yang membenarkan pengguna mendengar suara mereka dalam panggilan yang sebenar. Apabila butang Semak Kualiti Panggilan diklik, Perkhidmatan Ujian Audio akan membuat panggilan tiruan dan menggesa pengguna untuk merakamkan sampel suara pendek (kira-kira 5 saat) kemudian memainkan semula kepada mereka. Jika prestasi rangkaian adalah suboptimum atau peranti pengguna tidak disediakan atau dikonfigurasikan dengan betul, ini akan mempengaruhi kualiti sampel suara.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Sampel pendek (kira-kira 5 saat) bagi suara anda dirakam semasa panggilan ujian audio. Apabila Perkhidmatan Ujian Audio tamat, sampel suara dipadamkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Sampel suara digunakan untuk menyemak dan/atau mengesahkan kualiti bunyi panggilan Skype for Business anda berdasarkan kualiti rakaman.

Pilihan/Kawalan: Anda boleh semak kualiti panggilan anda dengan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Peranti Audio.

 3. Pada tab Peranti Audio, klik butang Semak Kualiti Panggilan dan ikuti langkah-langkahnya.

 4. Klik OK.

Pengumpulan sampel suara diperlukan untuk menggunakan ciri ini.

Perwakilan Panggilan

Fungsi Ciri Ini: Perwakilan Panggilan membenarkan pengguna menugaskan satu atau lebih individu (wakil) membuat atau menerima panggilan dan menyediakan atau menyertai mesyuarat dalam talian bagi pihak mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila menugaskan wakil, maklumat kenalan wakil mesti dibekalkan oleh pengguna semasa proses konfigurasi. Pengguna yang dijadikan wakil akan menerima pemberitahuan yang memaklumkan mereka bahawa seseorang dalam organisasi mereka telah menugaskan mereka sebagai wakil. Apabila wakil menjawab panggilan bagi pihak individu yang menugaskan mereka sebagai wakil, individu tersebut akan menerima pemberitahuan e-mel memaklumkan mereka mengenai peristiwa ini. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Skype for Business menggunakan maklumat kenalan wakil untuk membenarkan mereka membuat atau menerima panggilan dan menjadualkan atau menyertai mesyuarat bagi pihak individu yang menjadikan mereka wakil.

Pilihan/Kawalan: Perwakilan Panggilan dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan dan menyahdayakan Perwakilan Panggilan bagi organisasi mereka. Jika Ciri Perwakilan Panggilan didayakan, pengguna boleh mengkonfigurasikan wakil mereka menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business - Opsyen, klik Pemajuan Panggilan.

 3. Di bawah Pemajuan Panggilan, pilih Majukan panggilan saya kepada atau Panggil Secara Serentak, kemudian klik Wakil Saya dalam senarai juntai bawah.

 4. Jika tiada wakil dikonfigurasikan, dalam dialog Pemajuan Panggilan – Wakil, klik Tambah, kemudian pilih individu untuk dijadikan sebagai wakil.

 5. Klik OK dalam kotak dialog Wakil.

 6. Klik OK.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasikan Wakil Kalendar Exchange supaya ia bersegerak dengan Skype for Business Server 2010 atau lebih baru. Apabila didayakan, Wakil Kalendar Exchange dengan keizinan yang sewajarnya (sama dengan atau lebih daripada keizinan Pengarang Bukan Pengeditan) akan secara automatiknya ditambah sebagai wakil dalam Skype for Business. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah seting Pemajuan Panggilan.

Log Panggilan

Fungsi Ciri Ini: Log Panggilan membolehkan pengguna menyimpan rekod panggilan suara Skype for Business mereka dalam folder Microsoft Outlook.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat mengenai panggilan suara, seperti masa mula, masa tamat, tempoh dan peserta panggilan akan disimpan dalam folder Sejarah Perbualan Outlook. Subjek dan lokasi mesyuarat juga boleh dilog dengan memilih Outlook sebagai pengurus maklumat peribadi pada tab Peribadi kotak dialog Opsyen. Log panggilan tidak menyimpan kandungan panggilan suara. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pengguna boleh menggunakan Log Panggilan untuk menjejak dan melihat sejarah panggilan mereka.

Pilihan/Kawalan: Log Panggilan dihidupkan secara lalai. Pentadbir perusahaan anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri Log Panggilan untuk perusahaan anda. Jika pentadbir anda telah mendayakan ciri Log Panggilan, anda boleh menghidupkan atau mematikannya menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Peribadi.

 3. Di bawah Pengurus maklumat peribadi, kosongkan tanda kotak semak Simpan log panggilan dalam folder Sejarah Perbualan e-mel saya.

 4. Klik OK.

ID Pemanggil dalam Jadual Mesyuarat

Fungsi Ciri Ini: ID Pemanggil dalam Jadual Mesyuarat memaparkan ID pemanggil semua peserta mesyuarat dalam jadual mesyuarat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: ID pemanggil peserta mesyuarat dikumpul. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Apabila menyertai mesyuarat, ID pemanggil peserta dipaparkan dalam jadual mesyuarat kepada peserta lain.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini tiada kawalan pengguna akhir, ID Pemanggil diterima daripada pembekal perkhidmatan telefon. Sesetengah pembekal membenarkan pengguna mematikan ID pemanggil. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pentadbir perusahaan anda atau pembekal perkhidmatan telefon anda.

Pengelogan Pihak Klien

Fungsi Ciri Ini: Pengelogan Pihak Klien mengumpulkan maklumat yang boleh digunakan oleh pasukan sokongan aras kedua untuk menentukan punca sesuatu isu. Pengelogan Pihak Klien disimpan secara setempat pada komputer pengguna.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila Pengelogan Pihak Klien didayakan, maklumat penggunaan khusus akan dilog dan disimpan pada komputer pengguna. Contohnya, subjek dan lokasi mesyuarat; mesej protokol permulaan sesi (SIP); jawapan kepada jemputan Skype for Business; maklumat mengenai penghantar dan penerima mesej segera dan laluan mesej; senarai Kenalan dan maklumat kehadiran pengguna; nama sebarang aplikasi, lampiran, fail Microsoft PowerPoint, papan putih atau tinjauan pendapat yang dikongsi oleh mereka untuk menyertakan sebarang soalan tinjauan pendapat yang dikongsi dan indeks mengenai cara mereka mengundi, kesemua ini dilog dalam log pihak klien. Kandungan perbualan Skype for Business tidak disimpan (mesej segera, dek PowerPoint, kandungan papan putih, nota, butiran tinjauan pendapat, dll.) dalam log pihak klien. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang terkumpul dalam log pihak klien boleh digunakan oleh sokongan pelanggan pengguna atau boleh dihantar kepada Microsoft untuk menyelesaikan masalah isu Skype for Business.

Pilihan/Kawalan: Pengelogan Pihak Klien dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini untuk perusahaan mereka. Jika pentadbir telah mendayakan ciri ini, pengguna boleh mengkonfigurasikan Pengelogan Pihak Klien menggunakan langkah berikut.

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Umum.

 3. Di bawah Bantu pasukan sokongan membantu anda, klik kotak senarai juntai bawah Aras Pengelogan dan pilih Ringan atau Penuh. Pengguna boleh mendayakan pengelogan peristiwa windows dengan memilih Juga kumpul maklumat penyelesaian masalah menggunakan pengelogan Peristiwa Windows.

 4. Klik OK.

Kad Kenalan

Fungsi Ciri Ini: Kad Kenalan memaparkan maklumat kenalan, kehadiran dan lokasi mengenai anda dan orang dalam organisasi anda, dalam kedua-dua Skype for Business dan versi Outlook terbaru. Kad kenalan juga membekalkan capaian satu klik untuk berhubung dengan seseorang. Contohnya, anda boleh menghantarkan mesej segera, memulakan panggilan atau menghantarkan mesej e-mel secara terus dari kad kenalan seseorang.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat statik dalam Kad Kenalan dikumpul dari direktori korporat perusahaan (seperti Active Directory). Maklumat dinamik, seperti maklumat lapang/sibuk kalendar diambil dari Microsoft Exchange Server; maklumat lokasi diambil dengan beberapa cara (lihat seksyen Lokasi); nombor telefon boleh diambil dari direktori korporat atau dimasukkan secara manual oleh pengguna dan maklumat kehadiran diuruskan oleh Skype for Business menggunakan Kalendar Outlook (jika didayakan oleh pengguna) atau dimasukkan secara manual oleh pengguna. Pelayan Skype for Business berkongsi maklumat ini dengan orang lain dalam organisasi. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Kad Kenalan digunakan untuk melihat maklumat kenalan, lokasi dan kehadiran orang dalam organisasi pengguna. Maklumat yang dipaparkan pada kenalan Skype for Business dan Outlook bagi pengguna boleh dikawal dengan mengesetkan “perhubungan privasi” dan mendayakan atau menyahdayakan Mod Privasi (lihat seksyen Mod Privasi).

Pilihan/Kawalan: Perhubungan privasi dikonfigurasikan menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Klik kanan kenalan.

 2. Klik Ubah Perhubungan Privasi.

 3. Klik kategori yang bersesuaian bagi kenalan tersebut.

Walaupun sesetengah maklumat dalam Kad Kenalan dikumpul dari direktori korporat dan dikonfigurasikan oleh pentadbir, tetapi pengguna juga tiada keupayaan untuk menguruskan sesetengah data tersebut. Item tersebut adalah seperti berikut:

 • Maklumat kalendar: Anda boleh mengawal sama ada pengguna boleh melihat maklumat kalendar anda melalui “Ubah keizinan untuk melihat maklumat Lapang/Sibuk" dalam menu opsyen Microsoft Outlook.

 • Lokasi: Lihat seksyen Lokasi dokumen ini.

 • Maklumat Kehadiran dan Kenalan: Lihat seksyen Maklumat Kehadiran dan Kenalan dokumen ini.

 • Gambar Peribadi: Lihat seksyen Gambar Peribadi dokumen ini.

Sejarah Perbualan

Fungsi Ciri Ini: Sejarah Perbualan membenarkan anda menyimpan perbualan mesej segera sebelumnya, baru-baru ini atau terlepas dan statistik mengenai perbualan suara anda (seperti tarikh, masa, tempoh dan maklumat pemanggil) dalam folder sejarah perbualan Microsoft Outlook dan mengambilnya melalui tab Perbualan dalam Skype for Business.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Kandungan perbualan mesej segera dan statistik mengenai perbualan suara (seperti tarikh, masa, tempoh dan maklumat pemanggil). Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Sejarah Perbualan boleh dilihat dalam Skype for Business menggunakan tab perbualan dalam antara muka pengguna utama, membolehkan pengguna melihat dan meneruskan perbualan mereka yang lepas.

Pilihan/Kawalan: Sejarah Perbualan dimatikan secara lalai. Ia boleh dikawal menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Peribadi.

 3. Di bawah Pengurus maklumat peribadi, pilih atau kosongkan tanda kotak semak Simpan perbualan IM dalam folder Sejarah Perbualan e-mel saya.

 4. Klik OK.

Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan

Fungsi Ciri Ini: Jika anda memilih untuk menyertai, Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan (CEIP) akan mengumpulkan maklumat asas mengenai cara anda menggunakan program anda, komputer atau peranti anda dan peranti yang disambungkan. Kami juga mengumpulkan maklumat mengenai cara setiapnya disediakan dan prestasinya. Laporan akan dihantar kepada Microsoft untuk membantu meningkatkan ciri yang paling kerap digunakan oleh pelanggan kami dan untuk mencipta penyelesaian bagi masalah ketara. CEIP juga mengumpulkan jenis dan bilangan ralat yang anda hadapi, prestasi perisian dan perkakasan serta kelajuan perkhidmatan. Microsoft tidak mengumpulkan nama, alamat atau maklumat kenalan anda yang lain.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat CEIP dihantarkan secara automatik kepada Microsoft apabila ciri dihidupkan. Untuk maklumat lanjut mengenai Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar oleh CEIP, lihat Kenyataan Privasi untuk Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Microsoft menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan kualiti, kebolehpercayaan dan prestasi perisian dan perkhidmatan Microsoft.

Pilihan/Kawalan: CEIP dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan CEIP untuk organisasi mereka. Jika pentadbir perusahaan masih belum mengkonfigurasikan CEIP untuk organisasi, pengguna akan diberikan peluang untuk mendaftar diri semasa proses pemasangan awal. Jika pentadbir perusahaan masih belum menyahdayakan kawalan CEIP, pengguna boleh mengubah pilihan CEIP mereka pada bila-bila masa menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Umum.

 3. Di bawah Bantu kami menambah baik, tandakan atau kosongkan tanda kotak semak Daftar untuk Program Menambah Baik Pengalaman Pelanggan

 4. Klik OK.

Nota: Jika pentadbir mengubah seting untuk mendayakan atau menyahdayakan CEIP apabila pengguna telah menggunakan Skype for Business, seting baru akan berkesan hanya selepas pengguna tersebut keluar dari Skype for Business dan daftar masuk sekali lagi.

Perkongsian Desktop & Aplikasi

Fungsi Ciri Ini: Perkongsian Desktop & Aplikasi membenarkan pengguna bekerjasama melalui sembang video sementara turut berkongsi desktop atau aplikasi terpilih mereka dengan semua orang dalam mesyuarat, membolehkan mereka berkongsi dan mengedit fail seakan-akan mereka berada dalam bilik yang sama. Pengguna juga boleh menyampaikan persembahan Microsoft PowerPoint dan bekerjasama dengan orang lain pada papan putih maya yang merupakan halaman kosong untuk nota dan lukisan yang boleh digunakan bersama oleh semua orang dalam mesyuarat. Apabila pengguna pada mulanya berkongsi desktop atau aplikasi mereka, merekalah satu-satu yang mempunyai kawalan. Jika pengguna inginkan, mereka boleh membenarkan pengguna lain mengawal desktop atau aplikasi berkongsi mereka, menavigasi dan membuat perubahan dengan tetikus dan papan kekunci mereka sendiri (lihat seksyen Kawalan Perkongsian Desktop & Aplikasi).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika perkongsian dimulakan, bergantung pada perkara yang dikongsi, semua peserta perbualan dapat melihat monitor, keseluruhan desktop atau aplikasi terpilih pada skrin komputer mereka. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Anda boleh menggunakan Perkongsian Desktop & Aplikasi untuk bekerjasama dengan peserta perbualan dan mesyuarat.

Pilihan/Kawalan:

Untuk memulakan Perkongsian Desktop & Aplikasi (dari dalam perbualan atau mesyuarat):

 1. Klik butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat untuk membuka tetingkap perkongsian.

 2. Klik Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat sekali lagi untuk membuka menu.

 3. Dalam menu timbul, di bawah Persembahkan, klik Desktop, satu monitor (jika anda ada lebih daripada satu) atau Program.

 4. (Pilihan) Jika anda klik Program, pilih program yang anda ingin kongsi daripada senarai tersedia.

ATAU

 1. Letakkan penuding anda di atas butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat untuk membuka menu

 2. Dalam menu timbul, di bawah Persembahkan, klik Desktop, satu monitor (jika anda ada lebih daripada satu) atau Program.

 3. (Pilihan) Jika anda klik Program, pilih program yang anda ingin kongsi daripada senarai tersedia.

Untuk henti berkongsi Desktop atau Aplikasi anda:

 • Klik Hentikan Perkongsian daripada bar perkongsian di atas skrin.

Dokumen atau gambar PENTING yang dibuka pada desktop anda yang dilindungi oleh perisian Pengurusan Hak Digital (DRM) mungkin kelihatan kepada orang lain yang anda kongsikan desktop anda dalam perbualan Skype for Business.

Kawalan Perkongsian Desktop & Aplikasi

Fungsi Ciri Ini: Kawalan Perkongsian Desktop & Aplikasi membenarkan pengguna memberikan kawalan desktop atau aplikasi berkongsi mereka kepada peserta perbualan atau mesyuarat yang juga menggunakan Skype for Business pada komputer lain.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila kawalan diberikan, individu tersebut boleh mengawal desktop atau aplikasi berkongsi dan membuat perubahan sama seperti dia menggunakan komputer berkongsi itu secara terus dengan papan kekunci dan tetikusnya. Pengguna berkongsi desktop atau aplikasi mereka dan peserta lain dalam perbualan atau mesyuarat Skype for Business dapat melihat perubahan ini semasa ia berlaku. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Kawalan Perkongsian Desktop & Aplikasi membenarkan peserta perbualan atau mesyuarat mengawal desktop atau aplikasi berkongsi sementara anda dan peserta perbualan yang lain memerhatikannya.

Pilihan/Kawalan:

Untuk berkongsi kawalan Desktop atau Aplikasi anda (jika anda masih belum berkongsi, lihat Perkongsian Desktop & Aplikasi):

 1. Klik Beri Kawalan di bahagian atas skrin.

 2. Pilih individu yang anda ingin berikan kawalan.

Untuk mengambil semula kawalan desktop anda daripada pihak jauh, lakukan perkara berikut:

 1. Klik Beri Kawalan di bahagian atas skrin.

 2. Klik Ambil Semula Kawalan.

Perkhidmatan Kecemasan (911)

Fungsi Ciri Ini: Apabila dibuat tersedia oleh pentadbir perusahaan, Perkhidmatan Kecemasan membenarkan Skype for Business menghantar lokasi kepada pembekal perkhidmatan laluan pihak ketiga yang dipilih oleh pelanggan. Pembekal perkhidmatan laluan pihak ketiga kemudiannya akan menghantar lokasi kepada pemberi respons kecemasan apabila nombor perkhidmatan kecemasan didail (seperti 911 di Amerika Syarikat). Apabila didayakan, maklumat lokasi yang dihantar kepada kakitangan perkhidmatan kecemasan adalah lokasi yang ditugaskan oleh pentadbir perusahaan kepada setiap pengguna (contohnya, nombor bangunan dan pejabat) dan dimasukkan ke dalam pangkalan data lokasi atau, jika lokasi tersebut tidak tersedia, lokasi tersebut mungkin dimasukkan secara manual dalam medan Lokasi oleh pengguna. Jika pengguna mendail perkhidmatan kecemasan semasa menggunakan Skype for Business melalui sambungan Internet wayarles, sementara mereka masih berada di lokasi kerja mereka, maklumat lokasi yang dihantar kepada pemberi respons kecemasan akan merupakan lokasi anggaran yang berdasarkan lokasi yang ditugaskan ke titik akhir wayarles yang komputer mereka disambungkan. Tambahan pula, maklumat lokasi bagi titik akhir wayarles tersebut dimasukkan secara manual oleh pentadbir perusahaan, maka maklumat lokasi yang dihantar kepada kakitangan perkhidmatan kecemasan mungkin bukan lokasi sebenar pengguna. Untuk berfungsi sepenuhnya, ciri ini memerlukan perusahaan mengekalkan perkhidmatan penghalaan yang disediakan oleh pembekal penyelesaian yang diperakui dan perkhidmatan tersebut hanya tersedia dalam Amerika Syarikat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat lokasi yang diperoleh oleh Skype for Business ditentukan oleh maklumat lokasi automatik yang ditambahkan oleh Pelayan Maklumat Lokasi atau ditentukan oleh maklumat lokasi yang dimasukkan secara manual dalam medan Lokasi oleh pengguna. Maklumat ini disimpan dalam memori pada komputer pengguna, jadi apabila nombor perkhidmatan kecemasan dimasukkan, maklumat lokasi ini dihantar dengan panggilan untuk tujuan penghalaan ke pembekal perkhidmatan kecemasan yang sewajarnya dan memberikan anggaran lokasi mereka. Lokasi mereka juga boleh dihantar dengan mesej segera ke meja keselamatan tempatan. Untuk panggilan kecemasan, rekod butiran panggilan akan mengandungi maklumat lokasi mereka. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Lokasi digunakan untuk menghalakan panggilan ke pembekal perkhidmatan kecemasan yang sewajarnya dan untuk menghantar pemberi respons kecemasan. Maklumat ini juga boleh dihantar kepada meja keselamatan perusahaan sebagai pemberitahuan dengan lokasi pemanggil dan maklumat panggil balik.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan mendayakannya. Semak dengan pentadbir perusahaan anda untuk menentukan sama ada ciri ini masih tersedia. Anda tidak berkeupayaan untuk mengawal sama ada lokasi diperoleh secara automatik atau dihantar kepada penghantar kecemasan apabila panggilan kecemasan dibuat.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh mengehadkan keupayaan panggilan kecemasan ke lokasi kerja anda, jadi anda sepatutnya menyemak dengan pentadbir anda untuk maklumat mengenai kefungsian panggilan kecemasan yang tersedia.

Persekutuan

Fungsi Ciri Ini: Persekutuan membenarkan pengguna Skype for Business dalam organisasi anda melihat kehadiran, menghantar mesej segera dan membuat panggilan suara komputer ke komputer (komputer anda perlu dilengkapi dengan pembesar suara dan mikrofon atau set kepala) dengan pengguna Skype for Business dari organisasi lain yang anda bersekutu dengannya.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat Kad Kenalan seperti nama, alamat e-mel dan maklumat kehadiran dikongsi di antara kenalan bersekutu. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Apabila didayakan, pengguna dari sesebuah organisasi boleh menambahkan pengguna dari organisasi lain kepada senarai kenalan, menghantar mesej segera kepada mereka dan melihat maklumat kehadiran mereka. Pengguna boleh memilih cara terbaik untuk berkomunikasi bagi tugas—suara, video dan banyak lagi—dan dengan mudahnya boleh menambahkan sesi individu kepada individu kepada persidangan berbilang individu.

Pilihan/Kawalan: Persekutuan dimatikan secara lalai dan dikawal serta dikonfigurasikan oleh pentadbir perusahaan. Jika persekutuan didayakan, pengguna boleh mencari dan menambah kenalan bersekutu sama seperti cara mereka menambah kenalan dalam organisasi mereka.

Nota: Secara lalai, semua kenalan luaran, sama ada peribadi atau bersekutu, akan diberikan perhubungan privasi Kenalan Luaran yang akan berkongsi nama, jawatan, alamat e-mel, syarikat dan gambar anda. Kenalan ini tidak akan dapat melihat Nota Kehadiran anda. Penugasan kenalan luaran kepada perhubungan privasi yang lain, contohnya Kumpulan Kerja, Rakan dan Keluarga, dan sebagainya, akan membolehkan mereka melihat Nota Kehadiran anda dan secara tidak sengaja boleh berkongsi maklumat yang tidak sepatutnya didedahkan kepada mereka.

Perkongsian Lokasi

Fungsi Ciri Ini: Perkongsian Lokasi memaparkan lokasi geografi semasa pengguna dan zon masa kepada pengguna Skype for Business lain menggunakan kefungsian kehadiran Kad Kenalan (Lihat seksyen Kad Kenalan). Pengguna boleh mengawal maklumat yang dikongsi dengan orang lain dengan mendayakan Mod Privasi dalam menu Opsyen. (Lihat seksyen Mod Privasi).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Lokasi pengguna diperoleh dengan satu cara daripada dua cara. Ia dikumpul dari Pelayan Maklumat Lokasi (LIS) perusahaan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir perusahaan atau pengguna boleh mengesetkan secara automatik lokasi mereka dengan memasukkan lokasi tersuai ke dalam kawalan lokasi dalam antara muka pengguna Skype for Business, cth. “Rumah”, “Pejabat” atau “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”. Zon masa dikumpul terus dari sistem pengendalian komputer pengguna. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Bergantung pada cara pengguna atau pentadbir mengkonfigurasikan seting privasi; maklumat lokasi dan zon masa dikongsi dengan Skype for Business dan tersedia kepada pengguna lain melalui Kad Kenalan. Alamat terformat atau alamat sivik, tidak dikongsi pada kehadiran.

Pilihan/Kawalan: Jika pentadbir perusahaan telah mendayakan perkongsian lokasi dan mengkonfigurasikannya untuk membenarkan pengguna mencapai antara muka pengguna lokasi penuh, mereka dapat mencapai item berikut daripada medan lokasi dan menu yang terdapat di bahagian atas tetingkap utama Skype for Business:

 • Setkan Lokasi: Lokasi boleh disetkan secara manual dengan mengedit teks dalam kotak teks lokasi.

 • Tunjuk Kepada Orang Lain Lokasi Saya: Membenarkan pengguna mengawal sama ada data lokasi mereka dikongsi dengan pengguna lain. Ini tidak menjejaskan perkongsian lokasi untuk perkhidmatan kecemasan, cth. memanggil 911 (lihat seksyen Perkhidmatan Kecemasan).

Program Pembaikan Skype for Business

Fungsi Ciri Ini: Program Pembaikan Skype for Business mengumpul maklumat tentang pengalaman Skype for Business anda dan menghantarkannya kepada Microsoft setiap kali anda menggunakan Skype for Business. Microsoft menggunakan maklumat ini untuk mencipta penyelesaian kepada masalah biasa dan untuk membantu memperbaiki Skype for Business dan produk Microsoft yang lain.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat yang dihantar kepada Microsoft mungkin termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan Skype for Business, prestasi dan kebolehpercayaan, konfigurasi peranti dan mutu sambungan rangkaian serta kod ralat, log ralat dan data pengecualian. LIP juga mungkin menghantar maklumat tentang anda dan peranti anda seperti nama pengguna atau alamat IP anda, tetapi maklumat ini dijadikan tanpa nama sebelum disimpan pada pelayan Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat akan digunakan untuk mewujudkan penyelesaian kepada masalah biasa dan untuk meningkatkan Skype for Business dan produk Microsoft lain. Maklumat tidak akan digunakan untuk mengenal pasti dan menghubungi anda.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini dimatikan secara lalai dan boleh diuruskan oleh pentadbir syarikat. Pentadbir boleh memilih untuk sentiasa menghantar atau langsung tidak menghantar maklumat Pembaikan Skype for Business kepada Microsoft atau membenarkan anda memilih seting anda.

Pengguna boleh mengubah keutamaan mereka menggunakan langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Umum.

 3. Pada tab Umum, tandakan atau kosongkan tanda Hantar maklumat Program Pembaikan Skype for Business secara automatik kepada Microsoft.

 4. Klik OK.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasikan ciri ini bagi pihak pengguna dalam organisasi mereka menggunakan dasar kumpulan yang pengguna tidak akan melihat dialog kegagalan daftar masuk dan juga tidak akan ditanya sama ada mereka ingin menghantar laporan ralat daftar masuk kepada Microsoft.

API Terurus Skype for Business

Fungsi Ciri Ini: API Terurus Skype for Business membenarkan program pihak ketiga mencapai klien Skype for Business dan berinteraksi dengannya dalam bentuk yang mengembangkan pengalaman pengguna Skype for Business. Program pihak ketiga termasuk program yang dibina oleh vendor atau Microsoft (contohnya, Outlook dan aplikasi lain dalam suit Microsoft Office).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat dijadikan tersedia melalui API Terurus Skype for Business kepada aplikasi pihak, termasuk sebarang maklumat peribadi yang boleh dilihat dalam antara muka pengguna Skype for Business. Maklumat boleh termasuk lokasi pengguna, nombor telefon, jawatan kerja, senarai Kenalan (termasuk nombor telefon dan butiran lain), nota peribadi, keadaan aktiviti serta perbualan semasa dan kandungannya.

Penggunaan Maklumat: Program yang menggunakan API Terurus Skype for Business menggunakan maklumat dalam sesi Skype for Business untuk membekalkan kefungsian dipertingkatkan atau kefungsian pelengkap kepada pengguna akhir. Walau bagaimanapun, penggunaan maklumat ini tertakluk kepada budi bicara program pihak ketiga yang sepatutnya membekalkan kenyataan privasinya yang sendiri berkaitan dengan cara penggunaan maklumat.

Pilihan/Kawalan: Program pihak ketiga yang menggunakan API Terurus Skype for Business terbahagi kepada tiga kategori: program desktop (dipasang secara setempat); program yang dihoskan web dan program sambungan Skype for Business (program yang dibenamkan dalam antara muka pengguna tetingkap perbualan Skype for Business). Pengawalan capaian pihak ketiga ke maklumat anda berbeza bagi setiap senario seperti berikut:

 • Program desktop (dipasang secara setempat): Program desktop yang anda pasangkan atau dipasang oleh pentadbir komputer tempatan dan akan sentiasa dapat mencapai maklumat pengguna melalui API Terurus Skype for Business. Seperti biasa, jangan pasang sebarang program yang anda tidak percaya.

 • Program yang dihoskan web: Program yang dihoskan pada Internet atau intranet mungkin juga dapat mencapai maklumat pengguna melalui API Terurus Skype for Business. Untuk mengelakkan program yang tidak diingini daripada mencapai maklumat anda tanpa pengetahuan anda, program sebegini mesti dihoskan dari domain/URL yang telah ditambah pada senarai Laman Dipercayai Internet Explorer oleh pentadbir komputer tempatan.

 • Program sambungan Skype for Business: Dalam Skype for Business, pembangun akan dapat mengembangkan pengalaman Skype for Business dengan membenamkan program dalam tetingkap perbualan Skype for Business. Program ini juga dapat mencapai maklumat Skype for Business melalui API Terurus Skype for Business. Dalam kes sebegini, program sambungan mesti didaftarkan dengan klien Skype for Business oleh pentadbir komputer tempatan. Tindakan pendaftaran ini juga memberikan program tersebut capaian ke API Terurus Skype for Business.

Kawalan istimewa untuk Nama Lokasi: Sebagai langkah berjaga-jaga tambahan, pentadbir sistem anda mempunyai opsyen untuk membenarkan, menyekat atau membenarkan pengguna akhir (anda) untuk mengambil keputusan sama ada program pihak ketiga ini sepatutnya dapat mencapai medan Nama Lokasi dalam Skype for Business. Secara lalai, capaian ke lokasi tersedia kepada program pihak ketiga. Anda boleh mengawal seting ini seperti berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Peribadi.

 3. Di bawah Pengurus maklumat peribadi, ubah suai kotak semak mengikut keperluan.

 4. Klik OK.

Pasang Masuk VDI Skype for Business

Fungsi Ciri Ini: Dalam organisasi yang menggunakan seni bina desktop jauh, pasang masuk VDI Skype for Business membenarkan kedua-dua klien tebal dan nipis menyambung ke Skype for Business dan menggunakan ciri dan kefungsian yang lengkap seperti mereka sedang menggunakannya terus daripada peranti klien mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila menggunakan Skype for Business dalam persekitaran jauh dengan Pasang Masuk VDI Skype for Business dipasangkan pada peranti capaian, kelayakan log masuk rangkaian pengguna (cth. nama pengguna dan kata laluan) dikumpul daripada pengguna dikongsi di antara pasang masuk VDI dan Skype for Business. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Kelayakan log masuk rangkaian yang dikumpulkan oleh Pasang Masuk VDI Skype for Business digunakan oleh pasang masuk untuk menyambungkan peranti capaian pengguna ke tika desktop jauh Skype for Business mereka.

Pilihan/Kawalan: Mereka diminta untuk membekalkan kelayakan log masuk mereka supaya dapat mendaftar masuk ke Skype for Business pada desktop jauh mereka. Pengguna mempunyai opsyen sama ada memasukkan kelayakan mereka setiap kali mereka log masuk atau memasukkannya sekali dan menyimpannya dengan memilih opsyen “Simpan Kata Laluan” pada dialog kelayakan.

Lampiran Mesyuarat

Fungsi Ciri Ini: Lampiran Mesyuarat membenarkan penganjur mesyuarat memuat naik dan berkongsi fail dengan peserta mesyuarat sama ada dengan memaparkannya dalam mesyuarat atau menjadikannya boleh dimuat turun kemudian.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Lampiran mesyuarat dimuat naik oleh penganjur mesyuarat dan disimpan pada Skype for Business Server. Tempoh lampiran akan berada pada pelayan boleh dikonfigurasi oleh pentadbir perusahaan. Lampiran tersedia untuk dimuat turun oleh penganjur mesyuarat dan peserta sehingga penganjur mesyuarat memadamkannya atau tempoh pengekalan yang ditetapkan oleh pentadbir tamat. Pada masa itu lampiran mesyuarat akan dipadamkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Lampiran mesyuarat yang dimuat naik dikongsi dengan peserta mesyuarat dan boleh dimuat turun oleh mereka. Ketersediaan lampiran boleh dihadkan mengikut peranan peserta mesyuarat tertentu (penganjur, penyampai, semua orang). Jika lampiran telah dihadkan daripada dicapai oleh peranan tertentu, ia tidak akan kelihatan dalam senarai lampiran mereka.

Pilihan/Kawalan:

 1. Dari tetingkap perbualan, letakkan penuding di atas butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat.

 2. Pilih tab Lampiran.

 3. Klik Tambahkan Lampiran.

 4. Semak lalu ke lampiran yang ingin ditambah, pilih fail tersebut.

 5. Klik Buka.

Pemilik mesyuarat boleh mengehadkan ketersediaan untuk dimuat turun mengikut peranan peserta (penganjur, penyampai, semua orang) dengan melakukan perkara berikut:

 1. Letakkan penuding di atas Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat.

 2. Di bawah tab Lampiran, klik Urus Lampiran.

 3. Dalam dialog Lampiran, di bawah Keizinan, pilih opsyen yang anda inginkan daripada senarai juntai bawah.

 4. Klik OK.

Nota: Jika lampiran dihadkan untuk sesetengah peranan, lampiran tidak akan kelihatan dalam senarai kandungan mereka dan mereka tidak boleh menyimpannya pada komputer mereka.

Dail Keluar Mesyuarat

Fungsi Ciri Ini: Dail Keluar Mesyuarat membenarkan pengguna Skype for Business yang menghadiri mesyuarat menambah nombor rangkaian telefon ditukar awam (PSTN) kepada perbualan atau mesyuarat audio video (AV) yang wujud. Pengguna PSTN boleh ditambah dengan memanggil nombor PSTN daripada pad dail Skype for Business. Pengguna PSTN akan ditambah apabila mereka menjawab panggilan tersebut.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pengguna PSTN akan melihat sama ada ID pemanggil penganjur mesyuarat atau peserta mesyuarat apabila mereka menerima panggilan yang menjemput mereka ke dalam mesyuarat.

Penggunaan Maklumat: ID pemanggil digunakan untuk mengenal pasti pemanggil dan individu yang menerima panggilan.

Pilihan/Kawalan: Tiada kawalan pengguna atau pentadbir perusahaan untuk ciri ini.

Penyepaduan OneNote

Fungsi Ciri Ini: Penyepaduan OneNote membolehkan pengguna Skype for Business berkongsi buku nota OneNote dengan peserta mesyuarat atau melihat dan menyumbang kepada buku nota OneNote yang dikongsi oleh peserta mesyuarat lain menggunakan Skype for Business 2010 atau klien lebih baru.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila peserta mesyuarat yang menggunakan Lync 2010 atau klien lebih baru berkongsi buku nota Microsoft OneNote, pengguna Skype for Business dan Skype for Business Web App lain boleh melihat dan menyumbang kepada buku nota OneNote. Semua kandungan yang diselitkan ke dalam buku nota akan kelihatan dan tersedia kepada semua peserta mesyuarat.

Penggunaan Maklumat: Ciri ini membolehkan pengguna Skype for Business berkongsi, melihat dan menyertai kerjasama OneNote.

Pilihan/Kawalan:

 1. Dari Tetingkap Perbualan, letakkan penuding di atas ikon Kongsi

 2. Dari tab Persembahkan, klik ONENOTE.

 3. Pilih buku nota OneNote untuk dibuka.

Nota: Pemilik mesyuarat boleh mengehadkan ketersediaan mengikut peranan peserta (penganjur, penyampai, semua orang). Jika buku nota OneNote dihadkan daripada peranan tertentu, buku nota tidak akan kelihatan dalam senarai kandungan mereka jadi mereka tidak dapat membuka atau menyimpannya pada komputer mereka.

Tambahan Mesyuarat Dalam Talian untuk Outlook

Fungsi Ciri Ini: Tambahan Mesyuarat Dalam Talian untuk Outlook (juga dikenali sebagai Tambahan Persidangan untuk Outlook) adalah tambahan yang apabila dipasang dengan Skype for Business akan membenarkan pengguna menyempurnakan tugas-tugas berkaitan Skype for Business dari dalam Microsoft Outlook. Tugas-tugas tersebut tersenarai di bawah.

 • Menjadualkan mesyuarat dalam talian

 • Mengesetkan opsyen mesyuarat

 • Menjadualkan panggilan persidangan

 • Memulakan perkongsian maklumat menggunakan Skype for Business

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat yang tersenarai di bawah akan disimpan pada komputer pengguna dalam klien Microsoft Outlook. Maklumat penggunaan dan statistik tambahan juga akan dilog bergantung pada seting Pengelogan Pihak Klien pengguna. (lihat seksyen Pengelogan Pihak Klien) Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

 • Nama penganjur

 • Nama peserta

 • Nama penyampai

 • Senarai alamat e-mel

 • Subjek mesyuarat dan maklumat lain mengenai mesyuarat (seperti, masa mula/tamat, ID persidangan, kod laluan dan maklumat pembekal persidangan peserta/audio auto persidangan untuk pengguna)

 • Semua alamat proksi untuk pengguna dalam alamat Microsoft Exchange (X400-X500, alamat Pemesejan Disatukan (UM) Exchange dan SIP dan URI mel suara telefon/Exchange UM)

 • Maklumat lokasi mesyuarat

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang tersenarai di atas digunakan hanya untuk menjadualkan panggilan mesyuarat atau persidangan. Ia disimpan secara setempat pada komputer pengguna dan dikongsi dengan Skype for Business Server. Di samping itu, maklumat panggilan mesyuarat dan persidangan dikongsi dengan Skype for Business Server

Nota: Maklumat ini juga dikongsi dengan API Terurus Skype for Business (lihat seksyen API Terurus Skype for Business).

Pilihan/Kawalan: Tiada kawalan pengguna akhir untuk maklumat yang dicipta, disimpan atau dihantar apabila menggunakan Tambahan Mesyuarat Dalam Talian untuk Outlook. Walau bagaimanapun, pengguna boleh memilih untuk memadam atau menyahdayakan tambahan ini.

Pemindahan Fail Rakan ke Rakan

Fungsi Ciri Ini: Pemindahan Fail Rakan ke Rakan membenarkan pengguna Skype for Business memindahkan fail kepada satu sama lain dalam perbualan mesej segera rakan ke rakan (dua pihak).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Fail dipindahkan terus antara pemilik fail dan individu lain dalam perbualan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pengguna memilih untuk memulakan pemindahan fail dan memilih fail untuk dipindahkan. Penerima fail perlu bersetuju secara jelas untuk menerima fail. Fail yang dikongsi dengan Pemindahan Fail Rakan ke Rakan tidak disimpan pada Skype for Business Server.

Pilihan/Kawalan: Pemindahan fail Rakan ke Rakan didayakan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini untuk sesiapa atau semua pengguna dalam organisasi mereka.

Sembang Kumpulan Berterusan

Fungsi Ciri Ini: Sembang berterusan membolehkan pengguna bekerjasama dengan menyiarkan mesej ke dalam bilik sembang berterusan. Data akan berterusan pada pelayan dan ahli bilik tersebut dapat mencapai data tersebut, termasuk data sejarah. Sembang Kumpulan Berterusan membenarkan pengguna mengadakan perbualan kumpulan, mencari, menyertai dan mengambil bahagian dalam perbualan sembang kumpulan, mencari kandungan dalam dan merentasi bilik dan mencipta penapis untuk menjejak perbualan bagi topik tertentu.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Sembang Kumpulan Berterusan menyimpan kandungan perbualan sembang kumpulan pada pelayan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Sembang Kumpulan Berterusan adalah sembang berterusan yang seakan-akan “bilik sembang” yang mana perbualan tidak benar-benar tamat apabila ahli menyertai dan meninggalkan perbualan. Sembang mesti berterusan supaya ini berlaku.

Pilihan/Kawalan: Sembang Kumpulan Berterusan mesti didayakan oleh pentadbir perusahaan. Jika didayakan, pentadbir boleh mengawal tempoh pengekalan, pelayan yang maklumat ini disimpan, sama ada sejarah Sembang Kumpulan diarkibkan untuk kepatuhan atau tujuan lain, dan mengurus/mengubah suai sebarang sifat bilik. Pengguna dengan peranan berbeza mempunyai capaian berbeza pada data berterusan, seperti dirangka dalam senarai berikut.

 • Pentadbir boleh memadamkan kandungan lama (contohnya, kandungan yang disiarkan sebelum tarikh tertentu) dari sebarang bilik sembang untuk memastikan saiz pangkalan data tidak menjadi terlalu besar. Atau, mereka boleh mengalih keluar atau menggantikan mesej yang dianggap tidak sesuai bagi sesuatu bilik sembang (atau dianggap tidak sepadan).

 • Pengguna akhir, termasuk pengarang mesej, tidak boleh memadamkan kandungan dari sebarang bilik sembang.

 • Pengurus bilik sembang boleh menyahdayakan bilik tetapi tidak boleh memadamkan bilik. Hanya pentadbir boleh memadamkan bilik sembang selepas ia dicipta.

Gambar Peribadi

Fungsi Ciri Ini: Gambar Peribadi membenarkan pengguna memaparkan gambar peribadi mereka kepada orang lain dalam organisasi mereka dalam Kad Kenalan. Jika pengguna memilih untuk memaparkan gambar peribadi mereka dalam kad kenalan mereka, pengguna Skype for Business lain dapat melihat gambar tersebut dalam senarai kenalan Skype for Business mereka menggunakan opsyen “Tunjukkan foto kenalan”. Jika pengguna memilih untuk memaparkan gambar mereka kepada orang lain, mereka boleh memilih untuk memaparkan gambar lalai yang digunakan oleh organisasi mereka jika keupayaan ini telah didayakan untuk perusahaan atau mereka boleh memuat naik gambar daripada komputer mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Keutamaan perkongsian Gambar Peribadi dan sebarang gambar tersuai yang telah dimuat naik. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat disimpan pada pelayan Skype for Business dan digunakan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna dan berkongsi dengan orang lain.

Pilihan/Kawalan:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Gambar Saya.

 3. Di bawah Gambar Saya, pilih Tunjukkan gambar saya atau Sembunyikan gambar saya.

 4. Klik OK.

Gambar tersuai boleh disetkan dengan mengklik butang Edit atau Alih Keluar Gambar.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh menentukan jenis gambar yang dibenarkan, saiz maksimum gambar yang dibenarkan untuk dimuat naik dan sama ada gambar dikongsi secara lalai, tetapi seting ini boleh diubah oleh pengguna.

Tinjauan Pendapat

Fungsi Ciri Ini: Tinjauan Pendapat membenarkan penganjur mesyuarat dengan cepatnya mengumpul maklumat atau mengumpul keutamaan peserta mesyuarat dan perbualan. Maklumat ini juga boleh disimpan dan kemudiannya dianalisis selepas mesyuarat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Undian individu adalah tanpa nama. Keputusan tinjauan pendapat teragregat dilihat oleh semua penyampai dan boleh ditunjukkan kepada semua peserta oleh mana-mana penyampai. Tinjauan pendapat disimpan pada Lync Server mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat, seperti yang ditakrifkan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Ciri Tinjauan Pendapat meningkatkan kerjasama dengan membolehkan penyampai menentukan keutamaan peserta dengan cepat.

Pilihan/Kawalan:

 1. Dari Tetingkap Perbualan, klik kanan butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat untuk membuka menu

 2. Dari tab Persembahkan, klik Tinjauan Pendapat.

 3. Masukkan Nama Tinjauan Pendapat, Soalan dan Pilihan.

 4. Klik Cipta tinjauan pendapat.

Nota: Dari dalam Tinjauan Pendapat, penyampai boleh mengehadkan ketersediaan Tinjauan Pendapat mengikut peranan peserta (penganjur, penyampai, semua orang). Jika tinjauan pendapat tidak tersedia kepada seseorang, ia tidak kelihatan dalam senarai kandungan mereka apabila ia kini tidak dikongsi dan tinjauan pendapat tersebut tidak boleh disimpan pada komputer tempatan mereka. Tambahan lagi, Penyampai boleh membuka atau menutup tinjauan pendapat untuk mengundi dan mengosongkan keputusan tinjauan pendapat pada bila-bila masa.

Kerjasama PowerPoint

Fungsi Ciri Ini: Kerjasama PowerPoint membenarkan pengguna menunjukkan, melihat dan mencatat persembahan PowerPoint semasa perbualan atau mesyuarat dalam talian.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Tindakan pengguna akhir memacu kesemua penggunaan ciri ini – sama ada mereka memuat naik, menavigasi melalui atau mencatat persembahan PowerPoint. Sebarang fail yang dipersembahkan dalam perbualan atau mesyuarat akan dihantar kepada semua peserta mesyuarat dan mereka dapat mengambilnya terus dari folder pada komputer mereka. Pemilik atau penyampai fail boleh mengehadkan orang lain daripada menyimpan fail tetapi ini tidak mengehadkan mereka daripada mengambilnya atau melihatnya. Fail PowerPoint disimpan pada Skype for Business Server mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat, seperti yang ditakrifkan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Bekerjasama dengan PowerPoint membantu peserta perbualan menyampaikan persembahan yang berkesan dan menerima maklum balas.

Pilihan/Kawalan:

 1. Dari tetingkap perbualan, letakkan penuding di atas butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat untuk membuka menu

 2. Dari tab Persembahkan, klik PowerPoint.

 3. Semak lalu ke persembahan PowerPoint yang ingin ditambah, pilih fail tersebut.

 4. Klik Buka.

Penyampai boleh mengehadkan keutamaan catatan mengikut peranan peserta (penyampai sahaja, semua orang dan tiada) dengan melakukan perkara berikut:

 1. Letakkan penuding di atas Lihat peserta.

 2. Klik Opsyen Lain (…).

 3. Klik Opsyen Mesyuarat Dalam Talian.

 4. Dalam dialog Opsyen Mesyuarat Dalam Talian, di bawah Siapa yang boleh menggunakan catatan?, pilih opsyen yang anda inginkan daripada senarai juntai bawah.

 5. Klik OK.

Penyampai boleh mengehadkan peserta daripada melihat slaid secara sendiri mengikut peranan peserta (penyampai sahaja, semua orang dan tiada) dengan melakukan perkara berikut:

 1. Letakkan penuding di atas Lihat peserta.

 2. Klik Opsyen Lain (…).

 3. Klik Opsyen Mesyuarat Dalam Talian.

 4. Dalam dialog Opsyen Mesyuarat Dalam Talian, di bawah Siapa yang boleh melihat kandungan secara sendiri, pilih opsyen yang anda inginkan daripada senarai juntai bawah.

 5. Klik OK.

Penyampai boleh mengehadkan ketersediaan untuk dimuat turun mengikut peranan peserta (penganjur, penyampai, semua orang) dengan melakukan perkara berikut:

 1. Letakkan penuding di atas Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat.

 2. Klik Uruskan Kandungan yang Boleh Dipersembahkan.

 3. Dalam dialog Uruskan Kandungan yang Boleh Dipersembahkan, di bawah Keizinan, pilih opsyen yang anda inginkan daripada senarai juntai bawah.

 4. Klik OK.

Nota: Jika persembahan PowerPoint dihadkan untuk sesetengah peranan, persembahan tidak akan kelihatan dalam senarai kandungan mereka dan mereka tidak boleh menyimpannya pada komputer mereka.

Maklumat Kehadiran dan Kenalan

Fungsi Ciri Ini: Maklumat Kehadiran dan Kenalan membenarkan pengguna melihat maklumat kehadiran dan kenalan mengenai pengguna lain (kedua-dua pengguna dalam dan luar organisasi) dan berkongsi maklumat diterbitkan mereka seperti kehadiran status, jawatan, nombor telefon, lokasi dan nota. Pentadbir perusahaan juga boleh mengkonfigurasikan penyepaduan dengan Microsoft Outlook dan Microsoft Exchange Server supaya mesej tiada di pejabat bagi pengguna (contohnya, apabila pengguna mempunyai mesyuarat yang dijadualkan dalam kalendar Outlook mereka) akan dipaparkan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Alamat daftar masuk dan kata laluan pengguna untuk tujuan log masuk dan pengesahan. Sebarang nombor telefon tambahan yang ingin dijadikan tersedia oleh mereka, maklumat seperti mesej tiada di pejabat dan maklumat status lain jika penyepaduan Microsoft Outlook dan Microsoft Exchange Server telah dikonfigurasikan oleh pentadbir dan telah didayakan dalam Outlook; termasuk sebarang nota atau ketersediaan yang mungkin dimasukkan secara manual oleh pengguna dijadikan tersedia dalam Kad Kenalan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Alamat daftar masuk dan kata laluan digunakan untuk mengelog masuk ke Skype for Business dan menyambung ke Skype for Business Server. Berdasarkan cara pengguna mengkonfigurasikan seting privasi mereka, pengguna dan program Skype for Business akan dapat mencapai maklumat kehadiran, kenalan dan status, jika diterbitkan, supaya pengguna boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih baik.

Pilihan/Kawalan: Pengguna boleh memilih maklumat mengenai mereka untuk diterbitkan atau pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasikan maklumat yang diterbitkan bagi pihak mereka. Jika pentadbir masih belum menyahdayakan keupayaan pengguna untuk mengawal maklumat yang diterbitkan mereka, mereka boleh mengubah seting mereka pada bila-bila masa menggunakan langkah-langkah berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Dalam kotak dialog Skype for Business – Opsyen:

  1. Pada tab Peribadi, masukkan Alamat daftar masuk anda. Gunakan butang Lanjutan untuk memasukkan nama pelayan untuk bersambung. Pentadbir perusahaan membekalkan maklumat pelayan.

  2. Pada tab Peribadi, anda juga boleh memilih aras penyepaduan yang anda ingin dayakan, membolehkan pengguna lain melihat kehadiran terkini, mesej tiada di pejabat anda, subjek dan lokasi mesyuarat anda.

  3. Pada tab Status, jika pentadbir perusahaan anda telah mendayakan Mod Privasi (lihat seksyen Mod Privasi), dengan membuat pemilihan yang bersesuaian anda boleh berkongsi kehadiran anda dengan kenalan dalam senarai Kenalan anda.

  4. Pada tab Telefon, anda boleh melihat nombor yang telah diterbitkan oleh pentadbir anda bagi pihak anda dan menambah sebarang nombor tambahan yang anda ingin menjadikan tersedia kepada pengguna lain.

 3. Klik OK.

Pengguna juga boleh mengemas kini maklumat status dan lokasi menggunakan menu status dan lokasi serta memasukkan nota tersuai pada antara muka pengguna Skype for Business utama.

Mod Privasi

Fungsi Ciri Ini: Mod Privasi adalah seting yang membenarkan pengguna mengawal maklumat kehadiran mereka (seperti Ada, Sibuk, Jangan Ganggu dan banyak lagi) yang akan dikongsi oleh mereka dengan kenalan dalam senarai Kenalan mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Mendayakan Mod Privasi menyebabkan Skype for Business memasuki mod yang pengguna boleh melaraskan seting pengguna supaya maklumat kehadiran mereka dikongsi hanya dengan kenalan dalam senarai Kenalan mereka. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Seting tersebut membenarkan pengguna menentukan cara data kehadiran mereka dikongsi.

Pilihan/Kawalan: Jika pentadbir perusahaan telah mendayakan Mod Privasi untuk perusahaan mereka, pengguna boleh memilih sama ada mereka menginginkan semua orang dalam organisasi mereka melihat kehadiran mereka (Mod Standard) atau hanya kenalan mereka boleh melihat kehadiran mereka (Mod Privasi).

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Status.

 3. Di bawah Status, pilih opsyen yang diinginkan.

 4. Klik OK

Nota: Jika pentadbir perusahaan telah mendayakan Mod Standard untuk organisasi mereka, pengguna tidak dapat menukar kepada Mod Privasi. Walau bagaimanapun, mereka boleh "diprakecualikan" daripada Mod Privasi dengan memilih salah satu opsyen yang tersedia supaya jika pentadbir kemudiannya mendayakan Mod Privasi untuk organisasi, seting mereka tidak akan ditukar semasa mendaftar masuk ke Skype for Business.

Kesambungan IM Awam (PIC)

Fungsi Ciri Ini: Kesambungan IM Awam (PIC) membolehkan pengguna Skype for Business menambah pengguna perkhidmatan pemesejan segera (IM) awam lain seperti Microsoft Live Messenger supaya mereka boleh berkomunikasi dengan cepat dan berkesan serta berkongsi kehadiran dan maklumat kenalan mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat Kad Kenalan seperti nama, alamat e-mel dan maklumat kehadiran dikongsi di antara kenalan PIC. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Apabila didayakan, pengguna boleh menambahkan kenalan mereka daripada pembekal perkhidmatan IM awam lain kepada senarai kenalan Skype for Business mereka, menghantar mesej segera kepada mereka dan melihat maklumat kehadiran mereka. Pengguna boleh memilih cara terbaik untuk berkomunikasi bagi tugas melalui suara, video dan banyak lagi dan dengan mudahnya boleh menambahkan sesi individu ke individu kepada persidangan berbilang individu.

Pilihan/Kawalan: Apabila didayakan oleh pentadbir perusahaan, Kesambungan IM Awam (PIC) boleh mengawal capaian ke sambungan IM awam pada dasar per pengguna atau per kumpulan, memilih pembekal perkhidmatan IM yang boleh disambungkan oleh pengguna serta mengelog dan mengarkibkan mesej yang dihantar kepada pengguna perkhidmatan IM awam.

Nota: Secara lalai semua kenalan luaran, sama ada peribadi atau bersekutu, akan diberikan perhubungan privasi Kenalan Luaran yang akan berkongsi nama, jawatan, alamat e-mel, syarikat dan gambar anda. Kenalan ini tidak akan dapat melihat Nota Kehadiran anda. Penugasan kenalan luaran kepada perhubungan privasi yang lain, contohnya Kumpulan Kerja, Rakan dan Keluarga, dan sebagainya, akan membolehkan mereka melihat Nota Kehadiran anda dan secara tidak sengaja boleh berkongsi maklumat yang tidak sepatutnya didedahkan kepada mereka.

Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE)

Fungsi Ciri Ini: Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE) mengumpul dan melaporkan kualiti media komunikasi dan mesyuarat rakan ke rakan menggunakan Skype for Business. Statistik ini termasuk alamat IP, kadar kehilangan, peranti yang digunakan, peristiwa berkualiti rendah yang berlaku dalam panggilan dan sebagainya.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika pentadbir perusahaan mendayakan QoE, data kualiti media komunikasi rakan ke rakan Skype for Businessdan mesyuarat akan dicatatkan dalam pangkalan data QoE. Keupayaan ini tidak mencatatkan kandungan Skype for Business. Data QoE disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang Monitoring Server yang digunakan dalam perusahaan dan dilaporkan dalam satu set laporan Monitoring Server standard. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pentadbir perusahaan dapat mencapai maklumat ini dan boleh menggunakannya untuk mengumpul maklum balas mengenai kualiti media yang mengalir dalam sistem. Ini termasuk alamat IP pengguna.

Pilihan/Kawalan: QoE dihidupkan secara lalai tetapi pentadbir perusahaan harus memasang Monitoring Server yang disambungkan ke pangkalan data bahagian belakang Monitoring Server untuk mengumpul data QoE. Pentadbir perusahaan boleh menggunakan laporan Monitoring Server standard atau mencipta laporan tersuai yang bertanya pangkalan data Monitoring Server.

Rakaman

Fungsi Ciri Ini: Rakaman membenarkan peserta mesyuarat menangkap sebarang audio, video, pemesejan segera (IM), persembahan Microsoft PowerPoint, papan putih dan tinjauan pendapat yang berlaku semasa mesyuarat untuk tujuan pengarkiban atau main semula.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika peserta mesyuarat memilih untuk merakam sesi, rakaman akan disimpan secara setempat pada komputer mereka. Jika peserta berkongsi kandungan semasa mesyuarat yang dirakam, kandungan akan termasuk dalam rakaman mesyuarat. Apabila peserta mula merakam, pemberitahuan tentang rakaman telah bermula akan disiarkan kepada semua peserta dengan klien dan peranti serasi. Peserta dalam sesi dirakam yang menggunakan klien atau peranti tidak serasi akan dirakam tetapi tidak akan menerima notis rakaman. Senarai klien dan peranti tidak serasi boleh ditemui di berikut. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Klien tidak serasi termasuk:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (keluaran 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (keluaran 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Peranti tidak serasi termasuk:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Nota: Tanpa mengira peranti yang digunakan, peserta yang menggunakan video dalam mod skrin penuh semasa mesyuarat atau perbualan tidak akan diberitahu bahawa rakaman telah bermula sehingga mereka kembali ke tetingkap perbualan.

Penggunaan Maklumat: Rakaman disimpan secara setempat pada komputer pengguna dan boleh digunakan dan dikongsi oleh pemilik sebagaimana mereka akan berkongsi sebarang jenis fail yang lain. Jika terdapat kegagalan semasa fasa penerbitan rakaman, berkemungkinannya petikan data semasa keadaan rakaman dijeda akan dimasukkan secara tidak sengaja dalam rakaman. Jika sebarang bahagian fasa penerbitan gagal (Lihat Pengurus Rakaman untuk status "Amaran..."), rakaman tidak patut diedarkan kepada orang lain walaupun ia boleh dimainkan semula dalam beberapa bentuk.

Pilihan/Kawalan: Secara lalai, keupayaan untuk merakam dimatikan dan mesti didayakan oleh pentadbir perusahaan. jika rakaman telah didayakan, maka peserta mesyuarat boleh memulakan rakaman. Rakaman boleh dimulakan menggunakan langkah-langkah berikut.

Untuk memulakan rakaman:

 1. Dari dalam mesyuarat, klik butang Opsyen lain.

 2. Klik Mulakan Rakaman dan rakaman akan bermula.

Untuk menamatkan rakaman:

 1. Dari dalam mesyuarat, klik butang Opsyen lain.

 2. Klik Hentikan Rakaman dan rakaman akan tamat.

Nota: Sesetengah bidang kuasa memerlukan anda mendapatkan kebenaran jelas bagi semua pihak dalam perbualan sebelum rakaman. Ia terpulang kepada pengguna untuk mengetahui dan memahami kewajipan undang-undang mereka.

Carian Kemahiran

Fungsi Ciri Ini: Carian Kemahiran membenarkan pengguna mencari individu dalam perusahaan mereka dengan sebarang sifat yang tersenarai dalam perkhidmatan Microsoft SharePoint (contohnya, nama, e-mel, kemahiran, bidang kepakaran, dll.) Ciri ini tersedia hanya jika pentadbir perusahaan telah menggunakan SharePoint secara berkesan dan menghidupkan penyepaduan Skype for Business dan SharePoint.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pertanyaan carian yang dimasukkan dalam Skype for Business akan dihantar kepada pelayan SharePoint perusahaan. Maklum balas daripada SharePoint diproses oleh Skype for Business dan hasil carian dan maklumat yang berkaitan dipaparkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang dimasukkan oleh pengguna dihantar ke SharePoint untuk mendapatkan hasil carian yang dipaparkan dalam Skype for Business.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan Carian Kemahiran untuk organisasi mereka. Jika Carian Kemahiran telah didayakan, carian kemahiran boleh dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

 1. Taipkan kemahiran yang anda ingin cari dalam kotak carian.

 2. Klik tab Kemahiran.

 3. Lihat keputusan.

Pangkasan Pintar

Fungsi Ciri Ini: Apabila pengguna berkongsi video semasa persidangan video, Pangkasan Pintar akan menentukan lokasi kepala pengguna dalam medan pandangan bagi kamera web mereka menggunakan pengesanan muka. Apabila lokasi kepala pengguna ditentukan, klien Skype for Business menterjemahkannya kepada koordinat dan menambahkan koordinat tersebut pada strim bit video yang sedang dihantarnya. Klien Skype for Business penerimaan menggunakan maklumat tersebut untuk memangkas strim bit video masuk daripada nisbah aspek asalnya (landskap) kepada koordinat segi empat tepat demi memusatkan kepala pengguna dalam video yang dipangkas. Pemangkasan Pintar adalah fungsi masa nyata yang memantau pergerakan pengguna secara berterusan dengan melaraskan koordinat yang ditempatkan dalam strim bit video, ini membolehkan klien Skype for Business penerimaan melaraskan pemangkasan video untuk memastikan kepala pengguna berada di pusat pandangan video.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Koordinat kepala pengguna dalam pandangan medan kamera mereka ditambahkan pada strim bit video. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Koordinat akan digunakan untuk memangkas bahagian yang betul bagi video masuk.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini tidak boleh dinyahdayakan.

Nota: Pengguna klien Skype for Business warisan dan Skype for Business untuk peranti mudah alih akan melihat nisbah aspek penuh bagi video yang dihantar.

Perbualan Bertab

Fungsi Ciri Ini: Perbualan Bertab membenarkan pengguna melihat dan menguruskan berbilang perbualan yang sedang berlangsung pada masa yang sama dalam tetingkap perbualan bertab.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Anda boleh menggunakan ciri ini untuk melihat semua perbualan anda yang sedang berlangsung dalam satu tetingkap perbualan.

Pilihan/Kawalan: Perbualan Bertab dimatikan secara lalai dan mesti dihidupkan oleh pengguna.

Stor Kenalan Disatukan

Fungsi Ciri Ini: Stor Kenalan Disatukan terdiri daripada tiga ciri utama:

 • Cantum carian – Ciri ini mencantumkan senarai Alamat Global (GAL) dengan kenalan Outlook peribadi pengguna supaya apabila pengguna mencari kenalan, hanya akan ada satu entri dalam hasil carian.

 • Cantum kenalan – Ciri ini mengagregat maklumat kenalan di antara entri Outlook dan GAL menggunakan e-mel dan/atau pengecam daftar masuk yang sepadan. Apabila padanan ditentukan, Skype for Business mengagregat data daripada tiga sumber data (Outlook, GAL dan Kehadiran). Data teragregat ini dipaparkan dalam pelbagai komponen antara muka pengguna, termasuk hasil carian, senarai Kenalan anda dan kad kenalan.

 • Mencipta kenalan Outlook untuk kenalan Skype for Business (penyegerakan kenalan) – Skype for Business akan mencipta kenalan Outlook bagi semua kenalan pengguna dalam folder kenalan lalai, jika pengguna mempunyai peti mel pada Microsoft Exchange Server 2010 atau lebih baru. Dengan adanya kenalan Outlook bagi setiap kenalan Skype for Business, pengguna boleh mencapai maklumat kenalan Skype for Business daripada Outlook, Outlook Web Access dan peranti mudah alih yang menyegerakkan kenalan dengan Exchange.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Skype for Business mengagregat maklumat kenalan daripada kehadiran, Active Directory dan Outlook. Maklumat ini digunakan secara dalaman oleh Skype for Business. Semasa mencipta kenalan Outlook, Skype for Business akan menulis kehadiran, Active Directory dan maklumat kenalan Outlook kepada Exchange. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat kenalan daripada Kehadiran, Active Directory dan Outlook ditunjukkan dalam antara muka pengguna Skype for Business (Senarai kenalan, kad kenalan, hasil carian dan sebagainya). Maklumat ini juga boleh ditulis kepada Exchange menggunakan penyegerakan kenalan (item ketiga dalam senarai sebelumnya).

Pilihan/Kawalan: Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan penyegerakan kenalan seperti berikut:

 1. Di sudut atas kanan tetingkap utama Skype for Business, klik Opsyen (ikon gear).

 2. Pada kotak dialog Skype for Business – Opsyen, klik Peribadi.

 3. Di bawah Pengurus maklumat peribadi, ubah suai kotak semak mengikut keperluan.

 4. Klik OK.

Opsyen pengguna – Opsyen pengguna untuk Microsoft Exchange atau Microsoft Outlook tersedia di bawah Pengurus maklumat peribadi, dalam kotak dialog Skype for Business - Opsyen.

Peningkatan Kualiti Suara

Fungsi Ciri Ini: Skype for Business membekalkan pemberitahuan kepada pengguna untuk membantu mereka meningkatkan kualiti panggilan mereka jika ia mengesan isu peranti, rangkaian atau komputer semasa panggilan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat mengenai persediaan peranti audio pengguna, persediaan rangkaian dan sambungan media lain akan dikumpul oleh Skype for Business untuk menentukan kualiti audio. Jika Skype for Business mengenal pasti bahawa kualiti audio terjejas semasa komunikasi suara, pengguna akhir akan dimaklumkan bahawa terdapat masalah kualiti suara. Peserta panggilan lain hanya ditunjukkan pemberitahuan bahawa pengguna akhir sedang menggunakan peranti yang menyebabkan kualiti audio yang rendah. Mereka tidak pasti jenis peranti yang digunakan oleh pengguna akhir. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang dihantar kepada orang lain dalam panggilan akan membantu mereka meningkatkan kualiti panggilan.

Pilihan/Kawalan: Pemberitahuan kualiti panggilan boleh didayakan atau dinyahdayakan oleh pentadbir perusahaan.

Kerjasama Papan Putih

Fungsi Ciri Ini: Kerjasama Papan Putih membenarkan pengguna mencipta dan berkongsi papan putih maya yang boleh digunakan oleh peserta sesi untuk membuat nota dan mengimport imej untuk bekerja bersama semasa mesyuarat dan perbualan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Catatan yang dibuat pada papan putih akan dilihat oleh semua peserta. Apabila menyimpan papan putih, papan putih dan semua catatan akan disimpan pada Lync Server. Ia akan dikekalkan pada pelayan mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat yang disetkan oleh pentadbir. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Ciri Papan Putih meningkatkan kerjasama dengan mendayakan peserta mesyuarat membincangkan idea, sumbang saran, mengambil nota dan lain-lain.

Pilihan/Kawalan:

 1. Dari tetingkap perbualan, letakkan penuding di atas butang Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat.

 2. Dari tab Persembahkan, klik Papan Putih.

Pemilik mesyuarat boleh mengehadkan ketersediaan untuk dimuat turun mengikut peranan peserta (penganjur, penyampai, semua orang) dengan melakukan perkara berikut:

 1. Letakkan penuding di atas Kongsi kandungan dan ketuai aktiviti mesyuarat.

 2. Di bawah tab Persembahkan, klik Uruskan Kandungan yang Boleh Dipersembahkan.

 3. Daripada dialog Kandungan yang Boleh Dipersembahkan, di bawah Keizinan, pilih opsyen yang anda inginkan daripada senarai juntai bawah.

 4. Klik OK.

Nota: Jika Papan Putih dihadkan untuk sesetengah peranan, papan putih tidak akan kelihatan dalam senarai kandungan mereka dan mereka tidak boleh menyimpannya pada komputer mereka.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×