Tambahan privasi untuk Microsoft Lync Server 2013

Kemas kini terakhir: Februari 2013

Kandungan

Pengarkiban

Suapan Aktiviti

Perkhidmatan Buku Alamat

Kawalan Kemasukan Panggilan

Pengumpulan dan Pelaporan Data Rekod Butiran Panggilan (CDR)

Perwakilan Panggilan

ID Pemanggil

Paparan Nama Pihak Memanggil

Pengelogan Pihak Klien

Perkhidmatan Kecemasan (911)

Infrastruktur Lokasi

Pelayan Lync Web App

Aspek Lokasi Pintasan Media

Lampiran Mesyuarat

Pemindahan Fail Rakan ke Rakan

Sembang Kumpulan Berterusan

Gambar Peribadi

Pengesahan PIN

Tinjauan Pendapat

Kerjasama PowerPoint

Maklumat Kehadiran dan Kenalan

Mod Privasi

Talian Peribadi

Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE)

Kawalan Capaian Berdasarkan Peranan

Rakaman

Perkhidmatan Kumpulan Respons -Ketanpanamaan Ejen

Pengelogan Pihak Pelayan

Pelaporan Ralat Daftar Masuk

Carian Kemahiran

Pangkasan Pintar

Stor Kenalan Disatukan

Peningkatan Kualiti Suara

Kerjasama Papan Putih

Halaman ini adalah tambahan untuk Kenyataan Privasi untuk Produk Microsoft Lync. Untuk memahami pengumpulan data dan amalan penggunaan yang berkaitan untuk produk atau perkhidmatan Microsoft Lync tertentu, anda perlu membaca Kenyataan privasi untuk produk Microsoft Lync dan tambahan ini.

Tambahan privasi ini menunjukkan penggunaan berkesan dan penggunaan perisian komunikasi Microsoft Lync 2013 yang digunakan secara berkesan dalam perusahaan anda. Jika syarikat anda menggunakan Lync Server sebagai sebahagian daripada penyelesaian atau perkhidmatan dalam talian (dengan kata lain, jika pihak ketiga [contohnya, Microsoft] mengehoskan pelayan yang padanya perisian berjalan), maklumat akan dipindahkan kepada pihak ketiga tersebut. Untuk mengetahui lanjut tentang penggunaan data yang dipindahkan kepada pihak ketiga, sila rujuk pentadbir perusahaan anda atau pembekal perkhidmatan.

Pengarkiban

Fungsi Ciri Ini: Pengarkiban membekalkan organisasi yang mungkin tertakluk kepada keperluan pengekalan berdasarkan industri atau keperluan peraturan, atau mungkin mempunyai keperluan peraturan organisasi mereka tersendiri dengan cara khusus untuk mengarkibkan komunikasi dan data kegunaan berkaitan Lync untuk menyokong keperluan tersebut.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pengarkiban menyimpan kandungan mesej segera rakan ke rakan dan berbilang pihak, kandungan persidangan, termasuk kandungan yang dimuat naik (contohnya, nota edaran) dan kandungan berkaitan peristiwa (contohnya, penyertaan, keluar, muat naik, perkongsian dan perubahan dalam keterlihatan) pada pelayan yang dikonfigurasi oleh pentadbir perusahaan. Pemindahan fail rakan ke rakan, audio/video untuk perbualan rakan ke rakan, perkongsian aplikasi semasa perbualan rakan ke rakan, catatan persidangan dan tinjauan pendapat tidak boleh diarkibkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Membenarkan organisasi mengarkibkan kandungan untuk memenuhi keperluan pengekalan industri, peraturan atau organisasi.

Pilihan/Kawalan: Pengarkiban dimatikan secara lalai. Ciri ini tiada kawalan aras pengguna; pentadbir perusahaan organisasi akan menguruskannya.

 • Daripada halaman Seting Pemantauan dan Pengarkiban, kemas kini Dasar Pengarkiban dan Konfigurasi Pengarkiban.

Untuk mendayakan penyepaduan Exchange:

 • Daripada halaman Seting Pemantauan dan Pengarkiban, kemas kini Konfigurasi Pengarkiban.

Nota: Selepas penyepaduan Exchange telah didayakan, pengguna yang terletak di Microsoft Exchange Server 2010 atau lebih baru perlu diuruskan dari Panel Kawalan Exchange.

Suapan Aktiviti

Fungsi Ciri Ini: Suapan Aktiviti mendayakan pengguna akhir untuk melihat "kemas kini sosial" daripada kenalan mereka pada senarai Kenalan mereka. Ia membolehkan pengguna akhir memaparkan kepada orang lain nota peribadi terkini, perubahan pada gambar anda dan perubahan pada jawatan anda atau lokasi pejabat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pengguna akhir akan menerbitkan, melalui kehadiran, maklumat berikut dalam Microsoft Lync 2013:

 • Masa kemas kini bagi gambar korporat mereka (dari direktori korporat perusahaan anda, seperti Khidmat Domain Active Directory)

 • Gambar web (yang dimuat naik oleh pengguna akhir dan ingin orang lain melihat) dengan masa kemas kini

 • Masa jawatan korporat mereka berubah dan jawatan itu sendiri (dari direktori korporat)

 • Masa lokasi pejabat korporat mereka berubah dan lokasi pejabat itu sendiri (dari direktori korporat)

 • Sejarah beberapa nota peribadi terakhir yang telah disiarkan

 • Nota Tiada di Pejabat mereka dari Microsoft Exchange Server

Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat ini akan dikongsi dengan kenalan dalam senarai Kenalan pengguna akhir yang melihat suapan aktiviti mereka dan berada dalam perhubungan privasi Keluarga dan Rakan, Kumpulan Kerja, Rakan Sekerja atau Kenalan Luaran.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasi seting jalur dalaman PersonalNoteHistoryDepth yang akan mengawal bilangan nota peribadi yang akan disimpan untuk pengguna akhir. Jika disetkan kepada 0, maka tiada sejarah nota disimpan dan hanya nota semasa disimpan (kerana ia telah ada dalam keluaran lepas). Setiap pengguna akhir juga akan berupaya untuk tidak menyiarkan apa jua pada Suapan Aktiviti mereka dengan menandakan seting yang bersesuaian dalam dialog opsyen klien Lync mereka .

Perkhidmatan Buku Alamat

Fungsi Ciri Ini: Perkhidmatan Buku Alamat membolehkan klien Lync Server, seperti Lync 2010 dan klien desktop lebih baru, Lync untuk peranti mudah alih dan sebagainya mencari kenalan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pengguna akhir membekalkan rentetan carian yang kemudiannya digunakan untuk mencari padanan dalam pangkalan data Buku Alamat atau dalam fail muat turun Buku Alamat. Sebarang rekod yang sepadan yang ditemui untuk rentetan carian yang diberikan akan dikembalikan semula kepada klien.

Penggunaan Maklumat: Maklumat dalam rentetan carian akan digunakan untuk mencari rekod yang sepadan.

Pilihan/Kawalan: Perkhidmatan Buku Alamat didayakan secara lalai. Tiada opsyen untuk menyahdayakan perkhidmatan ini.

Kawalan Kemasukan Panggilan

Fungsi Ciri Ini: Kawalan Kemasukan Panggilan membolehkan pentadbir perusahaan mengawal amaun trafik audio/video Lync Server pada pautan WAN.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Kawalan Kemasukan Panggilan mengumpul, memproses dan menerima alamat IP pemanggil dan orang yang dipanggil, maklumat lokasi titik akhir (di dalam atau di luar rangkaian perusahaan) bagi kedua-dua bahagian dan sama ada panggilan adalah bersekutu. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pentadbir perusahaan boleh menggunakan maklumat ini untuk mentadbir penggunaan perusahaan bagi pautan WAN khusus untuk panggilan audio/video Lync Server.

Pilihan/Kawalan: Kawalan Kemasukan Panggilan dimatikan secara lalai dan boleh dihidupkan oleh pentadbir perusahaan dengan pergi ke halaman seting Konfigurasi Rangkaian Panel Kawalan Lync Server dan mengemas kini Dasar global untuk mendayakan pengurusan jalur lebar.

Nota: Perkhidmatan kecemasan boleh dipengaruhi oleh dasar Kawalan Kemasukan Panggilan (iaitu perkhidmatan kecemasan mungkin diarahkan ke peti yang salah).

Pengumpulan dan Pelaporan Data Rekod Butiran Panggilan (CDR)

Fungsi Ciri Ini: Ciri Pengumpulan dan Pelaporan Data Rekod Butiran Panggilan (CDR) mengumpul dan melaporkan butiran mengenai pendaftaran, komunikasi rakan ke rakan dan mesyuarat yang telah berlaku menggunakan Lync Server.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika didayakan, data daripada semua pendaftaran, komunikasi rakan ke rakan dan mesyuarat direkodkan dalam pangkalan data CDR. (Kandungan tidak direkodkan.) Data CDR disimpan dalam pangkalan data Monitoring Server yang digunakan dalam perusahaan dan dilaporkan dalam set laporan Monitoring Server standard. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Data CDR boleh digunakan untuk menyemak sejarah pendaftaran, komunikasi rakan ke rakan dan mesyuarat yang berlaku dalam organisasi.

Pilihan/Kawalan: CDR dihidupkan secara lalai tetapi pentadbir perusahaan harus memasang Monitoring Server yang disambungkan ke pangkalan data bahagian belakang Monitoring Server untuk mengumpul data CDR. Pentadbir perusahaan boleh menggunakan laporan Monitoring Server standard atau mencipta laporan tersuai dengan bertanya pangkalan data Monitoring Server.

Perwakilan Panggilan

Fungsi Ciri Ini: Perwakilan Panggilan membenarkan pengguna menugaskan satu atau lebih individu (wakil) membuat atau menerima panggilan dan menyediakan atau menyertai mesyuarat dalam talian bagi pihak mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila menugaskan wakil, maklumat kenalan wakil mesti dibekalkan oleh pengguna semasa proses konfigurasi. Pengguna yang dijadikan wakil akan menerima pemberitahuan yang memaklumkan mereka bahawa seseorang dalam organisasi mereka telah menugaskan mereka sebagai wakil. Apabila wakil menjawab panggilan bagi pihak individu yang menugaskan mereka sebagai wakil, individu tersebut akan menerima pemberitahuan e-mel memaklumkan mereka mengenai peristiwa ini. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Lync menggunakan maklumat kenalan wakil untuk membenarkan mereka membuat atau menerima panggilan dan menjadualkan atau menyertai mesyuarat bagi pihak individu yang menjadikan mereka wakil.

Pilihan/Kawalan: Perwakilan Panggilan dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan dan menyahdayakan Perwakilan Panggilan untuk organisasi mereka dengan mengesetkan EnableDelegation kepada Benar.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasikan Exchange Calendar Delegate supaya ia bersegerak dengan Lync Server 2010 atau lebih baru. Apabila didayakan, Wakil Kalendar Exchange dengan keizinan yang sewajarnya (sama dengan atau lebih daripada keizinan Pengarang Bukan Pengeditan) akan secara automatiknya ditambah sebagai wakil dalam Lync. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah seting Pemajuan Panggilan.

ID Pemanggil

Fungsi Ciri Ini: ID Pemanggil mengawal nombor telefon yang dipaparkan kepada pihak yang dipanggil. Pentadbir perusahaan boleh memilih untuk mengubah ID pemanggil dengan menyediakan nombor alternatif yang akan dipaparkan sebagai ID pemanggil untuk semua panggilan keluar daripada organisasi mereka atau untuk set nombor tertentu. Contohnya, pentadbir boleh mengkonfigurasikan ID Pemanggil agar nombor syarikat umum dipaparkan berbanding nombor kerja peribadi pengguna.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Nombor telefon pengguna atau nombor telefon yang dikonfigurasikan secara berasingan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Apabila membuat panggilan, nombor telefon pengguna atau nombor alternatif (jika dikonfigurasikan) dipaparkan kepada penerima panggilan.

Pilihan/Kawalan: Sembunyikan ID Pemanggil boleh ditanda atau dikosongkan tanda dengan mengunjungi halaman Laluan Panel Kawalan Lync Server. Jika Sembunyikan ID pemanggil tidak ditanda, nombor telefon pemanggil akan dipaparkan. Jika Sembunyikan ID pemanggil ditanda, nombor alternatif perlu diberikan dan akan dipaparkan kepada pihak yang dipanggil

Paparan Nama Pihak Memanggil

Fungsi Ciri Ini: Nama Paparan ini mengandungi nama pengguna akhir seperti yang disimpan dalam repositori setempat Lync Server (Perkhidmatan Buku Alamat). Untuk panggilan keluar daripada pengguna akhir pada Lync Server kepada rangkaian telefon ditukar awam (PSTN), ciri ini menghantar sebarang maklumat Nama Paparan kepada get laluan PSTN egress/IP-PBX/pengawal sempadan sesi.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Untuk panggilan keluar dari rangkaian Lync Server, Nama Paparan dihantar kepada Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi jika tiada pengehadan privasi dalam Lync Server untuk memberikan maklumat ini. Maklumat ini kemudiannya boleh dipaparkan kepada pihak destinasi untuk panggilan.

Penggunaan Maklumat: Maklumat digunakan supaya pihak yang dipanggil mempunyai nama pihak pemanggil dipaparkan bersama dengan nombor telefon pihak pemanggil. Ini perlu dikira sebagai takrifan.

Pilihan/Kawalan: Buat masa ini, tiada kawalan dalam Lync Server untuk mengesetkan pengehadan privasi untuk peruntukan maklumat Nama Paparan. Nama Paparan sentiasa dihantar dari pelayan. Get Laluan PSTN tertentu/IP-PBXs/Pengawal Sempadan Sesi mungkin berupaya untuk menapis atau menggantikan maklumat Nama Paparan bagi setiap arah panggilan (masuk, keluar).

Pengelogan Pihak Klien

Fungsi Ciri Ini: Pengelogan Pihak Klien mengumpulkan maklumat yang boleh digunakan oleh pasukan sokongan aras kedua untuk menentukan punca sesuatu isu. Pengelogan Pihak Klien disimpan secara setempat pada komputer pengguna.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Apabila Pengelogan Pihak Klien didayakan, maklumat penggunaan khusus akan dilog dan disimpan pada komputer pengguna. Maklumat ini boleh termasuk subjek dan lokasi mesyuarat; mesej protokol permulaan sesi (SIP); jawapan kepada jemputan Lync; maklumat mengenai penghantar dan penerima mesej segera; laluan mesej; senarai Kenalan dan maklumat kehadiran pengguna; nama sebarang aplikasi, lampiran, fail Microsoft PowerPoint, papan putih atau tinjauan pendapat yang dikongsi oleh mereka untuk menyertakan sebarang soalan tinjauan pendapat yang dikongsi dan indeks mengenai cara mereka mengundi, kesemua ini dilog dalam log pihak klien. Kandungan perbualan Lync tidak disimpan (mesej segera, dek PowerPoint, kandungan papan putih, nota, butiran tinjauan pendapat, dll.) dalam log pihak klien. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang terkumpul dalam log pihak klien boleh digunakan oleh sokongan pelanggan pengguna atau boleh dihantar kepada Microsoft untuk menyelesaikan masalah isu Lync.

Pilihan/Kawalan: Pengelogan Pihak Klien dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini untuk perusahaan mereka dengan mengesetkan ucEnableUserLogging kepada 1.

Perkhidmatan Kecemasan (911)

Fungsi Ciri Ini: Apabila dibuat tersedia oleh pentadbir perusahaan, Perkhidmatan Kecemasan membenarkan Lync menghantar lokasi kepada pembekal perkhidmatan laluan pihak ketiga yang dipilih oleh pelanggan. Pembekal perkhidmatan laluan pihak ketiga kemudiannya akan menghantar lokasi kepada pemberi respons kecemasan apabila nombor perkhidmatan kecemasan didail (seperti 911 di Amerika Syarikat). Apabila didayakan, maklumat lokasi yang dihantar kepada kakitangan perkhidmatan kecemasan adalah lokasi yang ditugaskan oleh pentadbir perusahaan kepada setiap pengguna (contohnya, nombor bangunan dan pejabat) dan dimasukkan ke dalam pangkalan data lokasi atau, jika lokasi tersebut tidak tersedia, lokasi tersebut mungkin dimasukkan secara manual dalam medan Lokasi oleh pengguna. Jika pengguna mendail perkhidmatan kecemasan semasa menggunakan Lync melalui sambungan Internet wayarles, sementara mereka masih berada di lokasi kerja mereka, maklumat lokasi yang dihantar kepada pemberi respons kecemasan akan merupakan lokasi anggaran yang berdasarkan lokasi yang ditugaskan ke titik akhir wayarles yang komputer mereka disambungkan. Tambahan pula, maklumat lokasi bagi titik akhir wayarles tersebut dimasukkan secara manual oleh pentadbir perusahaan, maka maklumat lokasi yang dihantar kepada kakitangan perkhidmatan kecemasan mungkin bukan lokasi sebenar pengguna. Untuk berfungsi sepenuhnya, ciri ini memerlukan perusahaan mengekalkan perkhidmatan penghalaan yang disediakan oleh pembekal penyelesaian yang diperakui dan perkhidmatan tersebut hanya tersedia dalam Amerika Syarikat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat lokasi yang diperoleh oleh Lync ditentukan oleh maklumat lokasi automatik yang ditambahkan oleh Pelayan Maklumat Lokasi atau ditentukan oleh maklumat lokasi yang dimasukkan secara manual dalam medan Lokasi oleh pengguna. Maklumat ini disimpan dalam memori pada komputer pengguna, jadi apabila nombor perkhidmatan kecemasan dimasukkan, maklumat lokasi ini dihantar dengan panggilan untuk tujuan penghalaan ke pembekal perkhidmatan kecemasan yang sewajarnya dan memberikan anggaran lokasi mereka. Lokasi mereka juga boleh dihantar dengan mesej segera ke meja keselamatan tempatan. Untuk panggilan kecemasan, rekod butiran panggilan akan mengandungi maklumat lokasi mereka. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Lokasi digunakan untuk menghalakan panggilan ke pembekal perkhidmatan kecemasan yang sewajarnya dan untuk menghantar pemberi respons kecemasan. Maklumat ini juga boleh dihantar kepada meja keselamatan perusahaan sebagai pemberitahuan dengan lokasi pemanggil dan maklumat panggil balik.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini dimatikan secara lalai. Pentadbir perusahaan mendayakannya.

Dinyahdayakan:

Perkhidmatan Kecemasan dinyahdayakan secara lalai. Jika didayakan oleh pentadbir perusahaan, Dasar Lokasi boleh diubah suai atau dialih keluar daripada subnet dan/atau pengguna dan perkhidmatan penghalaan boleh dihentikan daripada pembekal perkhidmatan.

Didayakan:

Dasar Lokasi yang mendayakan Perkhidmatan Kecemasan perlu ditakrifkan dan diperuntukkan kepada salah satu subnet yang klien komunikasi disatukan (UC) akan mendaftarkan daripada atau kepada pengguna atau kedua-duanya. Perkhidmatan penghalaan Perkhidmatan Kecemasan perlu diperoleh daripada pembekal perkhidmatan dan kesambungan penghalaan kepada pembekal perkhidmatan yang diwujudkan.

Nota: Pentadbir perusahaan boleh mengehadkan keupayaan pemanggilan kecemasan ke lokasi kerja pengguna, jadi pengguna sepatutnya menyemak dengan pentadbir mereka untuk maklumat mengenai kefungsian pemanggilan kecemasan yang tersedia.

Infrastruktur Lokasi

Fungsi Ciri Ini: Lokasi pengguna akhir dan maklumat zon waktu dikira dan dikongsi dengan orang lain dengan kefungsian kehadiran.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Data lokasi geografi pengguna akhir dikumpul oleh salah satu daripada dua mekanisme: pengguna memasukkan data secara manual atau data diisikan secara automatik oleh Pelayan Maklumat Lokasi perusahaan ("LIS"). Selain itu, zon masa pengguna akhir diperoleh semula dari sistem pengendalian Windows pada komputer pengguna akhir. Data lokasi yang dikumpul terdiri daripada rentetan "perihalan" serta maklumat alamat yang diformatkan. Perihalan adalah sebarang rentetan yang akan membantu memaklumkan orang lain mengenai lokasi pengguna akhir (seperti "Rumah" atau "Pejabat") sementara maklumat alamat diformatkan adalah alamat sivik (seperti “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Perihalan lokasi dan data zon waktu dikongsi dengan orang lain pada kehadiran Lync, berdasarkan pada cara privasi Kehadiran mereka dikonfigurasikan. Maklumat dipaparkan dalam kad kenalan pengguna. Sila maklum bahawa alamat yang berformat atau alamat sivik tidak dikongsi pada kad kenalan tetapi mungkin dihantar kepada kakitangan perkhidmatan kecemasan jika pengguna akhir membuat panggilan kecemasan (cth., 911). (Lihat perihalan "Perkhidmatan Kecemasan".)

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mempunyai kawalan berikut:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Jika disetkan kepada Benar, entri nama lokasi dalam medan lokasi dan kotak dialog Lokasi penuh akan tersedia menggunakan item Setkan Lokasi dalam menu kawasan lokasi. Jika ia disetkan kepada Palsu, entri lokasi terhad akan tersedia untuk nama lokasi dalam medan lokasi. Selain itu, apabila kawalan disetkan kepada Benar, data lokasi akan dikongsi untuk panggilan perkhidmatan kecemasan. Jika ia disetkan kepada Palsu, ia tidak akan dikongsi pada panggilan perkhidmatan kecemasan. Ini tidak boleh diubah oleh pengguna akhir. Berjaga-jaga bahawa perihalan lokasi (sama ada diambil dari LIS atau dimasukkan oleh pengguna akhir) masih akan dikongsi pada kehadiran tanpa mengira cara togol ini disetkan.

 • UseLocationForE911Only: Jika disetkan kepada Benar, data lokasi dalam LIS tidak akan dikongsi secara automatik melalui kehadiran. Jika disetkan kepada Palsu, data lokasi dalam LIS akan dikongsi secara automatik pada kehadiran.

 • PublishLocationDataDefault: Kawalan ini mengkonfigurasikan kelakuan lalai untuk semua pengguna yang tidak dilantik secara jelas untuk berkongsi atau tidak berkongsi perihalan lokasi mereka dengan kehadiran. Jika disetkan kepada Benar, secara lalai, lokasi akan dikongsi. Jika disetkan kepada Palsu, secara lalai, lokasi tidak akan dikongsi.

 • LocationRequired: Seting ini mengawal sama ada pengguna akhir digesa untuk memasukkan lokasi mereka atau tidak. Terdapat tiga nilai berkemungkinan: Ya, Penafian dan Tidak.

  • Ya - Menunjukkan "Setkan lokasi anda" dalam warna merah jika tiada data lokasi.

  • Penafian - Menunjukkan "Setkan lokasi anda" dalam warna merah dengan "X" di sebelahnya jika tiada data lokasi. Pengguna akhir boleh mengklik "X" untuk melihat penafian. Nota: Jika pentadbir perusahaan memilih nilai ini, mereka kemudiannya perlu menambahkan teks penafian.

  • Tidak - Menunjukkan "Setkan lokasi anda" dalam warna hitam jika tiada data lokasi.

Pelayan Lync Web App

Fungsi Ciri Ini: Komponen web Microsoft Lync Web App perlu digunakan secara berkesan untuk menggunakan Lync Web App, iaitu program berdasarkan pasang masuk pelayar Microsoft Silverlight yang menyediakan pengalaman mesyuarat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Alamat dan kata laluan daftar masuk serta maklumat mesyuarat pengguna akhir akan digunakan untuk mengesahkan pengguna sebelum menyambung ke mesyuarat. Maklumat perkongsian program dan perkongsian desktop akan dikongsi dengan semua pengguna dalam mesyuarat itu. Semua peserta mesyuarat akan dapat melihat kehadiran pengguna akhir dan maklumat kenalan.

Penggunaan Maklumat: Alamat dan kata laluan daftar masuk pengguna serta maklumat mesyuarat pengguna akan digunakan untuk mengesahkan pengguna sebelum menyambung ke mesyuarat.

Pilihan/Kawalan: Komponen web Lync Web App didayakan secara lalai.

Aspek Lokasi Pintasan Media

Fungsi Ciri Ini: Pintasan Media menentukan tempat bagi alamat IP penamatan media setempat lalai bagi pengguna Lync Server dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi yang digunakan dalam panggilan PSTN atau PBX yang berkaitan dengan pengguna itu. Jika dua unsur ditempatkan seperti disambungkan dengan baik, dengan tanpa kekangan jalur lebar dan pintasan media telah didayakan, media akan mengalir secara terus di antara Lync Server dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi, memintas Pelayan Pengantaraan Lync Server. Isyarat untuk panggilan akan terus pergi dari pengguna Lync Server ke Pelayan Pengantaraan Lync Server dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Tempat bagi alamat IP penamatan media lalai setempat untuk pengguna akhir dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi ditentukan dengan memadankan setiap alamat IP media lalai setempat bagi setiap ID Pintasan yang disimpan dalam stor konfigurasi Lync Server. ID Pintasan adalah GUID dan ia tidak ditapis oleh Proksi Capaian, jadi ia diberikan kepada pengguna luar dan pengguna bersekutu serta tersedia kepada pengguna dalam. Ciri ini tidak menghantar sebarang maklumat kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Jika pengguna Lync Server dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi berada dalam lokasi yang sama, ID Pintasan yang dikaitkan dengan IP media lalai setempat setiap unsur akan menjadi sama. Pihak yang menerima ID Pintasan daripada rakannya akan melihat ID Pintasannya adalah padanan. Dalam keadaan itu, media untuk panggilan dibenarkan untuk pergi secara terus di antara pengguna Lync Server dan Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi, memintas Pelayan Pengantaraan.

Pilihan/Kawalan: Pintasan media secara lalainya dinyahdayakan secara global dan untuk setiap peti ke Get Laluan PSTN/IP-PBX/Pengawal Sempadan Sesi yang khusus. Pentadbir perusahaan boleh mendayakannya secara global dan untuk peti khusus menggunakan dua cara berikut.

Menggunakan Panel Kawalan Lync Server

 • Pintasan global didayakan dengan mengklik Konfigurasi Rangkaian, mendwiklik konfigurasi Global dalam senarai dan kemudian pada halaman Edit Seting Global, mengklik Hidupkan pintasan media dan memilih granulariti.

 • Pintasan untuk peti khusus didayakan dengan mengklik Penghalaan Suara, mengklik tab Konfigurasi Peti, mendwiklik peti sedia ada, kemudian mengklik Dayakan pintasan media.

Menggunakan Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Cmdlet New-CsTrunkConfiguration atau Set-CsTrunkConfiguration boleh digunakan untuk mendayakan pintasan media untuk peti.

 • Cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration dan Set-CsNetworkConfiguration boleh digunakan untuk mendayakan pintasan media global.

Lampiran Mesyuarat

Fungsi Ciri Ini: Lampiran Mesyuarat membenarkan penganjur mesyuarat memuat naik dan berkongsi fail dengan peserta mesyuarat sama ada dengan memaparkannya dalam mesyuarat atau menjadikannya boleh dimuat turun kemudian.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Lampiran mesyuarat dimuat naik oleh penganjur mesyuarat dan disimpan pada Lync Server. Tempoh lampiran akan berada pada pelayan boleh dikonfigurasi oleh pentadbir perusahaan. Lampiran tersedia untuk dimuat turun oleh penganjur mesyuarat dan peserta sehingga penganjur mesyuarat memadamkannya atau tempoh pengekalan yang ditetapkan oleh pentadbir tamat. Pada masa itu lampiran mesyuarat akan dipadamkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Lampiran mesyuarat yang dimuat naik dikongsi dengan peserta mesyuarat dan boleh dimuat turun oleh mereka. Ketersediaan lampiran boleh dihadkan mengikut peranan peserta mesyuarat tertentu (penganjur, penyampai, semua orang). Jika lampiran telah dihadkan daripada dicapai oleh peranan tertentu, ia tidak akan kelihatan dalam senarai lampiran mereka.

Pilihan/Kawalan: Lampiran mesyuarat didayakan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini untuk mana-mana atau semua pengguna melalui dasar AllowFileTransfer.

Pemindahan Fail Rakan ke Rakan

Fungsi Ciri Ini: Pemindahan Fail Rakan ke Rakan membenarkan pengguna Lync memindahkan fail kepada satu sama lain dalam perbualan mesej segera rakan ke rakan (dua pihak).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Fail dipindahkan terus antara pemilik fail dan individu lain dalam perbualan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pengguna memilih untuk memulakan pemindahan fail dan memilih fail untuk dipindahkan. Penerima fail perlu bersetuju secara jelas untuk menerima fail. Fail yang dikongsi dengan Pemindahan Fail Rakan ke Rakan tidak disimpan pada Lync Server.

Pilihan/Kawalan: Pemindahan fail Rakan ke Rakan didayakan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini untuk mana-mana atau semua pengguna melalui dasar EnableP2PFileTransfer.

Sembang Kumpulan Berterusan

Fungsi Ciri Ini: Sembang berterusan membolehkan pengguna bekerjasama dengan menyiarkan mesej ke dalam bilik sembang berterusan. Data akan berterusan pada pelayan dan ahli bilik tersebut dapat mencapai data tersebut, termasuk data sejarah. Sembang Kumpulan Berterusan membenarkan pengguna mengadakan perbualan kumpulan, mencari, menyertai dan mengambil bahagian dalam perbualan sembang kumpulan, mencari kandungan dalam dan merentasi bilik dan mencipta penapis untuk menjejak perbualan bagi topik tertentu.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Sembang Kumpulan Berterusan menyimpan kandungan perbualan sembang kumpulan pada pelayan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Sembang Kumpulan Berterusan adalah sembang berterusan yang seakan-akan “bilik sembang” yang mana perbualan tidak benar-benar tamat apabila ahli menyertai dan meninggalkan perbualan. Sembang mesti berterusan supaya ini berlaku.

Pilihan/Kawalan: Sembang Kumpulan Berterusan mesti didayakan oleh pentadbir perusahaan. Jika didayakan, pentadbir boleh mengawal tempoh pengekalan, pelayan yang maklumat ini disimpan, sama ada sejarah Sembang Kumpulan diarkibkan untuk kepatuhan atau tujuan lain, dan mengurus/mengubah suai sebarang sifat bilik. Pengguna dengan peranan berbeza mempunyai capaian berbeza pada data berterusan, seperti dirangka dalam senarai berikut.

 • Pentadbir boleh memadamkan kandungan lama (contohnya, kandungan yang disiarkan sebelum tarikh tertentu) dari sebarang bilik sembang untuk memastikan saiz pangkalan data tidak menjadi terlalu besar. Atau, mereka boleh mengalih keluar atau menggantikan mesej yang tidak sesuai bagi sesuatu bilik sembang. (atau dianggap tidak sepadan)

 • Pengguna akhir, termasuk pengarang mesej, tidak boleh memadamkan kandungan dari sebarang bilik sembang.

 • Pengurus bilik sembang boleh menyahdayakan bilik tetapi tidak boleh memadamkan bilik. Hanya pentadbir boleh memadamkan bilik sembang selepas ia dicipta.

Gambar Peribadi

Fungsi Ciri Ini: Gambar Peribadi membenarkan pengguna memaparkan gambar peribadi mereka kepada orang lain dalam organisasi mereka dalam Kad Kenalan. Jika pengguna memilih untuk memaparkan gambar peribadi mereka dalam kad kenalan mereka, pengguna Lync lain dapat melihat gambar tersebut dalam senarai kenalan Lync mereka menggunakan opsyen “Tunjukkan foto kenalan”. Jika pengguna memilih untuk memaparkan gambar mereka kepada orang lain, mereka boleh memilih untuk memaparkan gambar lalai yang digunakan oleh organisasi mereka jika keupayaan ini telah didayakan untuk perusahaan atau mereka boleh memuat naik gambar daripada komputer mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Keutamaan perkongsian Gambar Peribadi dan sebarang gambar tersuai yang telah dimuat naik. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat disimpan pada pelayan Lync dan digunakan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna dan berkongsi dengan orang lain.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mengawal:

•Sama ada pengguna berkongsi gambar pada mulanya secara lalai atau tidak. Ini boleh diubah.

•Saiz maksimum gambar yang boleh dimuat naik oleh pengguna.

•Jenis gambar yang dibenarkan.

Pengesahan PIN

Fungsi Ciri Ini: Pengesahan PIN adalah mekanisme yang digunakan untuk mengesahkan pengguna menyertai mesyuarat Kehadiran Automatik Persidangan dan untuk mengesahkan pengguna menggunakan Microsoft Lync Phone Edition buat pertama kali. Pengguna memasukkan nombor telefon atau sambungan dan PIN yang digunakan oleh Lync Server untuk mengesahkan kelayakan pengguna. PIN boleh disetkan oleh pengguna atau diperuntukkan oleh pentadbir perusahaan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Semasa pengesahan, nombor telefon atau sambungan dan PIN pengguna dikumpulkan. Lync Server mengesahkan maklumat ini terhadap pangkalan data bahagian belakang. PIN disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang sebagai cincangan satu hala untuk tujuan keselamatan. Apabila disetkan, PIN tidak kelihatan oleh orang lain. PIN boleh disetkan atau disetkan semula oleh pengguna, pentadbir atau pengguna meja bantuan.

Apabila pentadbir atau pengguna meja bantuan mengesetkan atau mengesetkan semula PIN, PIN baru ditunjukkan dan boleh dihantar secara pilihan dalam e-mel kepada pengguna. Templat e-mel yang dibekalkan boleh disesuaikan dan termasuk teks yang memaklumkan pengguna bahawa PIN mungkin telah dilihat oleh pentadbir atau pengguna meja bantuan, jadi pengguna disyorkan untuk mengesetkan PIN sekali lagi .

Penggunaan Maklumat: PIN digunakan oleh Lync Server untuk mengesahkan pengguna ke mesyuarat atau untuk menggunakan telefon yang menjalankan Lync Phone Edition.

Pilihan/Kawalan: Ini didayakan secara lalai. Pentadbir perusahaan boleh menyahdayakan pengesahan PIN daripada halaman Seting Keselamatan Panel Kawalan Lync Server, dengan menyemak kotak Pengesahan PIN.

Tinjauan Pendapat

Fungsi Ciri Ini: Tinjauan Pendapat membenarkan penganjur mesyuarat dengan cepatnya mengumpul maklumat atau mengumpul keutamaan peserta mesyuarat dan perbualan. Maklumat ini juga boleh disimpan dan kemudiannya dianalisis selepas mesyuarat.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Undian individu adalah tanpa nama. Keputusan tinjauan pendapat teragregat dilihat oleh semua penyampai dan boleh ditunjukkan kepada semua peserta oleh mana-mana penyampai. Tinjauan pendapat disimpan pada Lync Server mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat, seperti yang ditakrifkan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Ciri Tinjauan Pendapat meningkatkan kerjasama dengan membolehkan penyampai menentukan keutamaan peserta dengan cepat.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mempunyai dasar berikut

 • EnableDataCollaboration: Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mengehadkan semua ciri kerjasama data – Kerjasama Microsoft PowerPoint, Perkongsian Fail, Tinjauan pendapat, Kerjasama Papan Putih dan Lampiran. Jika dasar ini disetkan kepada Palsu, dasar aras ciri untuk ciri ini adalah tidak berkaitan.

 • AllowPolling: Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mendayakan atau menyahdayakan ciri Tinjauan Pendapat. Dasar ini didayakan secara lalai.

Kerjasama PowerPoint

Fungsi Ciri Ini: Kerjasama PowerPoint membenarkan pengguna menunjukkan, melihat dan mencatat persembahan PowerPoint semasa perbualan atau mesyuarat dalam talian.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Tindakan pengguna akhir memacu kesemua penggunaan ciri ini – sama ada mereka memuat naik, menavigasi melalui atau mencatat persembahan PowerPoint. Sebarang fail yang dipersembahkan dalam perbualan atau mesyuarat akan dihantar kepada semua peserta mesyuarat dan mereka dapat mengambilnya terus dari folder pada komputer mereka. Pemilik atau penyampai fail boleh mengehadkan orang lain daripada menyimpan fail tetapi ini tidak mengehadkan mereka daripada mengambilnya atau melihatnya. Fail PowerPoint disimpan pada Lync Server mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat, seperti yang ditakrifkan oleh pentadbir perusahaan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Bekerjasama dengan PowerPoint membantu peserta perbualan menyampaikan persembahan yang berkesan dan menerima maklum balas.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mempunyai dasar berikut:

 • EnableDataCollaboration: Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mengehadkan atau membenarkan semua ciri kerjasama data – Kerjasama PowerPoint, Perkongsian Fail, Tinjauan Pendapat, Kerjasama Papan Putih dan Lampiran. Jika dasar ini disetkan kepada Palsu, dasar aras ciri untuk ciri ini adalah tidak berkaitan.

 • AllowAnnotations: Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mengehadkan keupayaan catatan pada kandungan PowerPoint untuk peserta mesyuarat.

Selain itu, penyampai boleh mengehadkan catatan pada persembahan PowerPoint mengikut peranan peserta (Tiada, Penyampai sahaja, Semua Orang) melalui kotak dialog Opsyen Mesyuarat. Seting ini tersedia untuk setiap mesyuarat.

Maklumat Kehadiran dan Kenalan

Fungsi Ciri Ini: Maklumat Kehadiran dan Kenalan membenarkan pengguna melihat maklumat kehadiran dan kenalan mengenai pengguna lain (kedua-dua pengguna dalam dan luar organisasi) dan berkongsi maklumat diterbitkan mereka seperti kehadiran status, jawatan, nombor telefon, lokasi dan nota. Pentadbir perusahaan juga boleh mengkonfigurasikan penyepaduan dengan Microsoft Outlook dan Microsoft Exchange Server supaya mesej tiada di pejabat bagi pengguna (contohnya, apabila pengguna mempunyai mesyuarat yang dijadualkan dalam kalendar Outlook mereka) akan dipaparkan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Alamat daftar masuk dan kata laluan pengguna untuk tujuan log masuk dan pengesahan. Sebarang nombor telefon tambahan yang ingin dijadikan tersedia oleh mereka, maklumat seperti mesej tiada di pejabat dan maklumat status lain jika penyepaduan Microsoft Outlook dan Microsoft Exchange Server telah dikonfigurasikan oleh pentadbir dan telah didayakan dalam Outlook; termasuk sebarang nota atau ketersediaan yang mungkin dimasukkan secara manual oleh pengguna dijadikan tersedia dalam Kad Kenalan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Alamat daftar masuk dan kata laluan digunakan untuk mengelog masuk ke Lync dan bersambung ke pelayan Lync. Berdasarkan cara pengguna mengkonfigurasikan seting privasi mereka, pengguna dan program lain akan dapat mencapai maklumat kehadiran, kenalan dan status, jika diterbitkan, supaya pengguna boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih baik.

Pilihan/Kawalan: Pengguna boleh memilih maklumat mengenai mereka untuk diterbitkan atau pentadbir perusahaan boleh mengkonfigurasikan maklumat yang diterbitkan bagi pihak mereka. Pentadbir perusahaan boleh menyahdayakan keupayaan pengguna akhir untuk mengawal maklumat mereka yang diterbitkan dengan pergi ke halaman Pengguna dan Seting Kehadiran dan IM Lync Server.

Mod Privasi

Fungsi Ciri Ini: Mod Privasi adalah seting yang membenarkan pengguna mengawal maklumat kehadiran mereka (seperti Ada, Sibuk, Jangan Ganggu dan banyak lagi) yang akan dikongsi oleh mereka dengan kenalan dalam senarai Kenalan mereka.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Mendayakan Mod Privasi menyebabkan Lync memasuki mod yang pengguna boleh melaraskan seting pengguna supaya maklumat kehadiran mereka dikongsi hanya dengan kenalan dalam senarai Kenalan mereka. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Seting tersebut membenarkan pengguna menentukan cara data kehadiran mereka dikongsi.

Pilihan/Kawalan:

 • Pentadbir perusahaan, pada tahap kelompok, boleh memilih untuk mendayakan Mod Privasi (menggunakan seting jalur dalaman EnablePrivacyMode). Apabila didayakan, secara lalai, mana-mana pengguna akhir Lync akan bertukar ke Mod Privasi apabila mereka mendaftar masuk.

 • Apabila Mod Privasi didayakan pada pelayan, melalui seting pentadbir, pengguna akhir boleh memilih sama ada semua orang boleh melihat Kehadiran (Mod Standard) mereka atau hanya kenalan mereka boleh melihat Kehadiran mereka (Mod Privasi).

 • Jika mod Standard didayakan pada pelayan, melalui seting pentadbir, pengguna akhir tidak boleh menukar ke Mod Privasi. Mereka hanya boleh beroperasi dalam Mod Standard. Walau bagaimanapun, mereka boleh "diprakecualikan" daripada Mod Privasi supaya jika pentadbir kemudiannya bertukar kepada Mod Privasi, mereka tidak akan ditukar apabila mendaftar masuk ke dalam Lync.

Talian Peribadi

Fungsi Ciri Ini: Talian Peribadi adalah ciri yang membekalkan nombor telefon tambahan yang tidak diterbitkan kepada pengguna akhir. Pengguna akhir boleh memilih untuk memberikan nombor telefon tambahan kepada orang lain.

Maklumat Dikumpul, Diproses, atau Dihantar: daripada ciri Talian Peribadi dikumpulkan dengan cara yang sama seperti panggilan ke nombor bukan peribadi yang biasa dikendalikan, iaitu, rekod butiran panggilan akan disimpan seperti sebarang panggilan disimpan.

Terdapat keadaan apabila nombor peribadi dihantar kepada pihak ketiga secara tidak sengaja, seperti apabila pemanggil kepada nombor peribadi memindahkan panggilan kepada orang lain.

Penggunaan Maklumat: Maklumat ini digunakan untuk membekalkan sejarah kekerapan panggilan. Sila lihat seksyen Pengumpulan dan Pelaporan Data Rekod Butiran Panggilan untuk maklumat lanjut.

Pilihan/Kawalan: Tiada kawalan pengguna akhir atau pentadbir untuk ciri ini.

Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE)

Fungsi Ciri Ini: Pengumpulan dan Pelaporan Data Kualiti Pengalaman (QoE) mengumpul dan melaporkan kualiti media komunikasi dan mesyuarat rakan ke rakan menggunakan Lync. Statistik ini termasuk alamat IP, kadar kehilangan, peranti yang digunakan, peristiwa berkualiti rendah yang berlaku dalam panggilan dan sebagainya.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika pentadbir perusahaan mendayakan QoE, data kualiti media komunikasi rakan ke rakan Lync dan mesyuarat akan dicatatkan dalam pangkalan data QoE. Keupayaan ini tidak mencatatkan kandungan Lync. Data QoE disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang Monitoring Server yang digunakan dalam perusahaan dan dilaporkan dalam satu set laporan Monitoring Server standard. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Pentadbir perusahaan dapat mencapai maklumat ini dan boleh menggunakannya untuk mengumpul maklum balas mengenai kualiti media yang mengalir dalam sistem. Ini termasuk alamat IP pengguna.

Pilihan/Kawalan: QoE dihidupkan secara lalai tetapi pentadbir perusahaan harus memasang Monitoring Server yang disambungkan ke pangkalan data bahagian belakang Monitoring Server untuk mengumpul data QoE. Pentadbir perusahaan boleh menggunakan laporan Monitoring Server standard atau mencipta laporan tersuai yang bertanya pangkalan data Monitoring Server.

Pentadbir Perusahaan boleh mematikan laporan QoE menggunakan cmdlet Windows PowerShell berikut untuk Lync Server:

Setkan-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kawalan Capaian Berdasarkan Peranan

Fungsi Ciri Ini: Ciri Kawalan Capaian Berdasarkan Peranan (RBAC) mendayakan perwakilan hak pentadbiran untuk senario pentadbir perusahaan. Interaksi pentadbir perusahaan dengan antara muka pengurusan boleh dihadkan kepada pengendalian yang dibenarkan secara khusus dan dengan objek yang boleh diubah suai.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Keupayaan pentadbir perusahaan dinilai pada masa jalan berdasarkan keahlian kumpulan pengguna, terutamanya kumpulan keselamatan Active Directory. Keupayaan peranan dalam sistem dikonfigurasikan dan disetkan dalam pelayan pengurusan pusat.

Penggunaan Maklumat: Pentadbir pengurusan boleh mengkonfigurasikan peranan pentadbir RBAC tambahan untuk pengerahan tugas yang diberikan. Pentadbir perusahaan boleh melihat semua peranan yang pentadbir lain merupakan ahli.

Pilihan/Kawalan: Ini adalah mekanisme keselamatan/pengesahan untuk tugas pengurusan IT. Ciri itu tiada kesan pada pengguna akhir atau tidak dilihat oleh pengguna akhir.

Rakaman

Fungsi Ciri Ini: Rakaman membenarkan peserta mesyuarat menangkap sebarang audio, video, pemesejan segera (IM), persembahan Microsoft PowerPoint, papan putih dan tinjauan pendapat yang berlaku semasa mesyuarat untuk tujuan pengarkiban atau main semula.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika peserta mesyuarat memilih untuk merakam sesi, rakaman akan disimpan secara setempat pada komputer mereka. Jika peserta berkongsi kandungan semasa mesyuarat yang dirakam, kandungan akan termasuk dalam rakaman mesyuarat. Apabila peserta mula merakam, pemberitahuan tentang rakaman telah bermula akan disiarkan kepada semua peserta dengan klien dan peranti serasi. Peserta dalam sesi dirakam yang menggunakan klien atau peranti tidak serasi akan dirakam tetapi tidak akan menerima notis rakaman. Senarai klien dan peranti tidak serasi boleh ditemui di berikut. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Klien tidak serasi termasuk:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (keluaran 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (keluaran 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Peranti tidak serasi termasuk:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Nota:  Tanpa mengira peranti yang digunakan, peserta yang menggunakan video dalam mod skrin penuh semasa mesyuarat atau perbualan tidak akan diberitahu bahawa rakaman telah bermula sehingga mereka kembali ke tetingkap perbualan.

Penggunaan Maklumat: Rakaman disimpan secara setempat pada komputer pengguna dan boleh digunakan dan dikongsi oleh pemilik sebagaimana mereka akan berkongsi sebarang jenis fail yang lain. Jika terdapat kegagalan semasa fasa penerbitan rakaman, berkemungkinannya petikan data semasa keadaan rakaman dijeda akan dimasukkan secara tidak sengaja dalam rakaman. Jika sebarang bahagian fasa penerbitan gagal (Lihat Pengurus Rakaman untuk status "Amaran..."), rakaman tidak patut diedarkan kepada orang lain walaupun ia boleh dimainkan semula dalam beberapa bentuk.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mempunyai kawalan berikut:

 • AllowConferenceRecording: Seting dasar lalai ialah Palsu.

  • Untuk pengguna yang bertukar daripada panggilan rakan ke rakan kepada mesyuarat, jika dasar mereka disetkan kepada Benar, semua penyampai boleh merakam.

  • Untuk pengguna yang memulakan mesyuarat ad hoc, jika dasar mereka disetkan kepada Benar, semua penyampai boleh merakam.

  • Untuk pengguna yang menjadualkan mesyuarat, jika dasar mereka disetkan kepada Benar semasa orang pertama menyertai mesyuarat, semua penyampai boleh merakam.

  • Bagi ketiga-tiga senario ini, jika dasar pengguna yang menukarkan, memulakan atau menjadualkan mesyuarat disetkan kepada Palsu, rakaman tidak tersedia untuk mana-mana penyampai atau hadirin.

  • Jika dasar diubah semasa mesyuarat sedang berlangsung, dasar mungkin tidak berkesan sehingga semua peserta telah keluar dan memasuki semula mesyuarat.

 • EnableP2PRecording: Lalai adalah Palsu dan ia disetkan semasa pengguna mendaftar masuk ke Lync.

  • Jika disetkan kepada Benar, pengguna yang memulakan perbualan dengan seseorang yang juga telah mengesetkan dasar ini kepada Benar akan dapat merakam.

  • Pengguna boleh merakam hanya jika kedua-dua pihak pada komunikasi rakan ke rakan dibenarkan untuk merakam.

 • AllowExternalToRecord: Lalai adalah Palsu. Pengguna luaran termasuk kedua-dua pengguna bersekutu dan tanpa nama.

  • Mesyuarat: Dasar AllowExternalToRecord digunakan semasa orang pertama memasuki mesyuarat dan hanya apabila AllowConferenceRecording disetkan kepada Benar.

   • Jika disetkan kepada Benar, dalam mesyuarat yang rakaman dibenarkan, penyampai bukan perusahaan juga akan dibenarkan untuk merakam. Jika dasar diubah semasa mesyuarat sedang berlangsung, dasar baru mungkin tidak berkesan sehingga semua peserta telah keluar dan memasuki semula mesyuarat.

   • Jika disetkan kepada Palsu, dalam mesyuarat yang rakaman dibenarkan, penyampai bukan perusahaan tidak akan dibenarkan untuk merakam. Jika dasar diubah semasa mesyuarat sedang berlangsung, dasar baru mungkin tidak berkesan sehingga semua peserta telah keluar dan memasuki semula mesyuarat.

  • Rakan ke Rakan (P2P): Dasar AllowExternalToRecord digunakan pada perbualan rakan ke rakan hanya apabila dasar EnableP2PRecording disetkan kepada Benar.

   • Jika disetkan kepada Benar, pengguna bukan perusahaan dibenarkan untuk merakam.

   • Jika disetkan kepada Palsu, pengguna bukan perusahaan tidak dibenarkan untuk merakam sementara pengguna yang menghalang rakaman bukan perusahaan boleh merakam.

Perkhidmatan Kumpulan Respons -Ketanpanamaan Ejen

Fungsi Ciri Ini: Perkhidmatan Kumpulan Respons (RGS) mendayakan pentadbir perusahaan mencipta dan mengkonfigurasikan satu atau lebih kumpulan respons kecil untuk tujuan penghalaan dan penggiliran panggilan telefon masuk kepada satu atau lebih ejen atau pengguna akhir yang ditentukan. Ciri ini mendayakan ejen RGS mengendalikan panggilan tanpa mendedahkan identitinya secara automatik kepada pihak jauh .

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Identiti ejen tidak dipaparkan secara visual jika pihak jauh menggunakan klien Microsoft Communications atau telefon PSTN, tetapi identiti dihantar dalam bingkisan Protokol Sesi Keterangan (SDP) apabila modus IM ditambahkan pada panggilan video tanpa nama. Maka, identiti boleh diambil daripada jejakan klien. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Klien bukan Microsoft Communications boleh memaparkan maklumat mengenai ejen dalam antara muka pengguna lalu mendedahkan identiti ejen. Ini boleh mendayakan pihak jauh menelefon ejen terus tanpa perlu menggunakan RGS.

Pilihan/Kawalan: Tiada kawalan pengguna akhir atau pentadbir untuk ciri ini.

Pengelogan Pihak Pelayan

Fungsi Ciri Ini: Pengelogan Pihak Pelayan mendayakan pentadbir perusahaan mengumpulkan jenis trafik berbeza yang berjalan ke dan dari sebarang domain atau Pengecam Sumber Sejagat (URI).

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Jika pentadbir perusahaan mendayakan pengelogan untuk Lync, kemudian trafik berjalan ke dan dari domain yang dinyatakan atau URI akan termasuk dalam fail log. Bergantung pada konfigurasi, maklumat yang dikumpul boleh digunakan untuk tujuan penyahpepijatan. Maklumat mengenai pengguna akhir, seperti berikut, dilog pada fail yang ditentukan oleh pentadbir: subjek mesyuarat, lokasi, mesej SIP, jawapan kepada jemputan Lync, maklumat mengenai penghantar dan penerima setiap mesej Lync, laluan mesej, Senarai kenalan, maklumat kehadiran, IM) kandungan perbualan serta nama sebarang program yang dikongsi, lampiran, fail Microsoft PowerPoint, papan putih, tinjauan pendapat, soalan tinjauan pendapat dan indeks opsyen tinjauan pendapat yang diundi oleh mereka. Tiada maklumat dihantar secara automatik kepada Microsoft tetapi pentadbir boleh memilih untuk menghantar maklumat secara manual.

Penggunaan Maklumat: Log Pihak Pelayan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah isu Lync, iaitu, menentukan isu yang dihadapi pada pelayan atau domain.

Pilihan/Kawalan: Pengelogan Pihak Pelayan dimatikan secara lalai dan harus dihidupkan oleh pentadbir perusahaan. Pentadbir boleh menggunakan cmdlets antara muka baris perintah Windows PowerShell berikut untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini bagi setiap tapak, perkhidmatan atau pelayan: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration dan Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Untuk mengelog kandungan perbualan IM, seting tertentu harus disetkan dengan bantuan daripada Sokongan Microsoft.

Pelaporan Ralat Daftar Masuk

Fungsi Ciri Ini: Ciri Pelaporan Ralat Daftar Masuk menjana laporan ralat secara automatik apabila pengguna gagal mendaftar masuk ke Lync. Pengguna kemudiannya akan diberikan opsyen untuk menghantar laporan ralat kepada Microsoft.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat yang dikumpul dalam laporan ralat mengandungi maklumat seperti kualiti sambungan Internet pengguna dan sebarang kod ralat atau data pengecualian yang dijana akibat percubaan daftar masuk yang gagal. Laporan boleh juga mengandungi maklumat kenal pasti secara peribadi seperti alamat IP pengguna dan Pengecam Sumber Sejagat Protokol Permulaan Sesi (SIP URI). Maklumat ini mungkin dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Data yang terkandung dalam Laporan Ralat Daftar Masuk digunakan oleh Microsoft untuk membantu tindakan menyelesaikan isu log masuk. Ia juga akan digunakan oleh Microsoft untuk mengenal pasti isu daftar masuk biasa dan arah aliran untuk memperbaiki pengalaman daftar masuk Lync.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini dimatikan secara lalai dan boleh diuruskan oleh pentadbir syarikat. Pentadbir boleh memilih untuk sentiasa menghantar atau jangan hantar laporan ralat daftar masuk kepada Microsoft atau membenarkan pengguna membuat keputusan.

Carian Kemahiran

Fungsi Ciri Ini: Carian Kemahiran membenarkan pengguna mencari individu dalam perusahaan mereka dengan sebarang sifat yang tersenarai dalam perkhidmatan Microsoft SharePoint (contohnya, nama, e-mel, kemahiran, bidang kepakaran, dll.) Ciri ini tersedia hanya jika pentadbir perusahaan telah menggunakan SharePoint secara berkesan dan menghidupkan penyepaduan Lync dan SharePoint.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Pertanyaan carian yang dimasukkan dalam Lync akan dihantar kepada pelayan SharePoint perusahaan. Maklum balas daripada SharePoint diproses oleh Lync dan hasil carian dan maklumat yang berkaitan dipaparkan. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang dimasukkan oleh pengguna dihantar ke SharePoint untuk mendapatkan hasil carian yang dipaparkan dalam Lync.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini boleh didayakan atau dinyahdayakan oleh pentadbir perusahaan dengan seting jalur dalaman 4.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Pangkasan Pintar

Fungsi Ciri Ini: Apabila pengguna berkongsi video semasa persidangan video, Pangkasan Pintar akan menentukan lokasi kepala pengguna dalam medan pandangan kamera web mereka menggunakan pengesanan muka. Apabila lokasi kepala pengguna ditentukan, klien Lync 2013 akan menterjemahkannya kepada koordinat dan menambahkan koordinat tersebut pada strim bit video yang sedang dihantar oleh mereka. Klien Lync 2013 penerimaan akan menggunakan maklumat tersebut untuk memangkas strim bit video masuk daripada nisbah aspek asalnya (landskap) kepada koordinat segi empat tepat demi memusatkan kepala pengguna dalam video yang dipangkas. Pangkasan Pintar ialah fungsi masa nyata yang memantau pergerakan pengguna secara berterusan dengan melaraskan koordinat yang ditempatkan dalam strim bit video yang membenarkan klien penerima Lync 2013 melaraskan pangkasan video, memastikan kepala pengguna dipusatkan dalam pandangan video.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Koordinat kepala pengguna dalam pandangan medan kamera mereka ditambahkan pada strim bit video. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Koordinat akan digunakan untuk memangkas bahagian yang betul bagi video masuk.

Pilihan/Kawalan: Ciri ini tidak boleh dinyahdayakan.

Nota: Pengguna klien Lync warisan dan Lync untuk peranti mudah alih akan melihat nisbah aspek penuh bagi video yang dihantar.

Stor Kenalan Disatukan

Fungsi Ciri Ini: Stor Kenalan Disatukan terdiri daripada tiga ciri utama:

 • Cantum carian – Ciri ini mencantumkan senarai Alamat Global (GAL) dengan kenalan Outlook peribadi pengguna supaya apabila pengguna mencari kenalan, hanya akan ada satu entri dalam hasil carian.

 • Cantum kenalan – Ciri ini mengagregat maklumat kenalan di antara entri Outlook dan GAL menggunakan e-mel dan/atau pengecam daftar masuk yang sepadan. Apabila padanan ditentukan, Lync mengagregat data daripada tiga sumber data (Outlook, GAL dan Kehadiran). Data teragregat ini dipaparkan dalam pelbagai komponen antara muka pengguna, termasuk hasil carian, senarai Kenalan anda dan kad kenalan.

 • Mencipta kenalan Outlook untuk kenalan Lync (penyegerakan kenalan) – Lync akan mencipta kenalan Outlook bagi semua kenalan pengguna dalam folder kenalan lalai, jika pengguna mempunyai peti mel pada Microsoft Exchange Server 2010 atau lebih baru. Dengan adanya kenalan Outlook bagi setiap kenalan Lync, pengguna boleh mencapai maklumat kenalan Lync daripada Outlook, Outlook Web Access dan peranti mudah alih yang menyegerakkan kenalan dengan Exchange.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Lync mengagregat maklumat kenalan daripada kehadiran, Active Directory dan Outlook. Maklumat ini digunakan secara dalaman oleh Lync. Semasa mencipta kenalan Outlook, Lync akan menulis kehadiran, Active Directory dan maklumat kenalan Outlook kepada Exchange. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat kenalan daripada kehadiran, Active Directory dan Outlook ditunjukkan dalam antara muka pengguna Lync (Senarai kenalan, kad kenalan, hasil carian dan sebagainya). Maklumat ini juga boleh ditulis kepada Exchange menggunakan penyegerakan kenalan (item ketiga dalam senarai sebelumnya).

Pilihan/Kawalan: Ciri ini didayakan atau dinyahdayakan oleh pentadbir perusahaan melalui seting jalur dalaman EnableExchangeContactSync.

Peningkatan Kualiti Suara

Fungsi Ciri Ini: Lync membekalkan pemberitahuan kepada pengguna untuk membantu mereka meningkatkan kualiti panggilan mereka jika ia mengesan isu peranti, rangkaian atau komputer semasa panggilan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Maklumat mengenai persediaan peranti audio pengguna, persediaan rangkaian dan sambungan media lain akan dikumpul oleh Lync untuk menentukan kualiti audio. Jika Lync mengenal pasti bahawa kualiti audio terjejas semasa komunikasi suara, pengguna akhir akan dimaklumkan bahawa terdapat masalah kualiti suara. Peserta panggilan lain hanya ditunjukkan pemberitahuan bahawa pengguna akhir sedang menggunakan peranti yang menyebabkan kualiti audio yang rendah. Mereka tidak pasti jenis peranti yang digunakan oleh pengguna akhir. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Maklumat yang dihantar kepada orang lain dalam panggilan digunakan untuk membantu meningkatkan kualiti panggilan.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan boleh mematikan pemberitahuan kualiti suara mengenai peranti dengan mengikuti perintah PowerShell seperti yang diperihalkan berikut.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Kerjasama Papan Putih

Fungsi Ciri Ini: Kerjasama Papan Putih membenarkan pengguna mencipta dan berkongsi papan putih maya yang boleh digunakan oleh peserta sesi untuk membuat nota dan mengimport imej untuk bekerja bersama semasa mesyuarat dan perbualan.

Maklumat Dikumpul, Diproses atau Dihantar: Catatan yang dibuat pada papan putih akan dilihat oleh semua peserta. Apabila menyimpan papan putih, papan putih dan semua catatan akan disimpan pada Lync Server. Ia akan dikekalkan pada pelayan mengikut dasar tamat tempoh kandungan mesyuarat yang disetkan oleh pentadbir. Tiada maklumat dihantar kepada Microsoft.

Penggunaan Maklumat: Ciri Papan Putih meningkatkan kerjasama dengan mendayakan peserta mesyuarat membincangkan idea, sumbang saran, mengambil nota dan lain-lain.

Pilihan/Kawalan: Pentadbir perusahaan mempunyai dasar berikut:

 • EnableDataCollaboration - Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mengehadkan semua ciri kerjasama data – Kerjasama Microsoft PowerPoint, Perkongsian Fail, Tinjauan pendapat, Kerjasama Papan Putih dan Lampiran. Jika dasar ini disetkan kepada Palsu, dasar aras ciri untuk ciri ini adalah tidak berkaitan.

 • Dasar pentadbir AllowAnnotations – Dasar ini membolehkan pentadbir perusahaan mengehadkan keupayaan catatan untuk semua peserta mesyuarat. Jika seting ini dimatikan, pengguna akhir tidak akan melihat titik entri untuk mencipta papan putih dalam antara muka pengguna Lync.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×