Tambah kenalan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memetik dan menyusun maklumat mengenai individu dengan menyimpan kenalan yang baru dalam buku alamat anda. Kenalan adalah seperti kad elektronik yang menyimpan maklumat kenalan seseorang. Kenalan boleh sebagai asas sebagai alamat nama dan e-mel, atau memasukkan maklumat lanjut seperti alamat jalan, berbilang nombor telefon dan gambar profil.

Anda mengawal maklumat yang ditambahkan — dan dikemas kini dan dialih keluar — kepada kad kenalan.

Diisi dalam kad kenalan Outlook

Sebaik sahaja anda telah menyimpan seseorang sebagai kenalan, anda boleh menaip beberapa huruf pertama bagi nama mereka ke dalam e-mel dan Outlook akan isikan alamat e-mel mereka untuk anda. Atau dengan beberapa klik, anda boleh memanggil individu tersebut tanpa untuk mencari nombor telefon mereka.

Menambah kenalan daripada mesej e-mel

 1. Buka mesej agar nama individu tersebut ditunjukkan dalam salah satu baris ini: Daripada:, Kepada:, Sk: atau Sks:.

 2. Klik kanan nama yang bersesuaian, pilih Tambah ke kenalan Outlook. Tetingkap baru terbuka, yang anda boleh isikan butiran yang anda inginkan.

 3. Dalam tetingkap yang terbuka, isikan butiran yang anda inginkan.

  Menambah kenalan baru pada Outlook daripada mesej

  Nota: Outlook menyelitkan alamat e-mel kenalan dalam kotak e-mel dan sebarang maklumat lain mengenai kenalan yang tersedia dalam mesej dalam kotak yang sesuai. Jika kenalan yang berada dalam organisasi anda, yang mungkin termasuk tajuk, Jabatan, nombor telefon dan pejabat mereka.

 4. Pilih Simpan.

 1. Klik Individu di bawah skrin.

  Klik Individu

 2. Dalam Kumpulan baru , pilih Kenalan baru atau tekan Ctrl + N.

  Butang Kenalan Baru pada tab Kenalan

  Petua: Untuk mencipta kenalan dari mana-mana dalam Outlook, tekan Ctrl + Shift + C.

 3. Masukkan nama dan sebarang maklumat lain yang anda ingin masukkan untuk kenalan tersebut.

 4. Jika anda ingin mencipta kenalan lain dengan serta-merta, pilih Simpan & baru (cara ini, anda tidak perlu memulakan semula untuk setiap kenalan).

  Petua: 

  • Untuk menambah kenalan lain dari syarikat yang sama, choosethedown anak panah di sebelah Simpan & baru, kemudian pilih kenalan dari syarikat yang sama.

  • Cipta kenalan baru dari syarikat yang sama

 5. Apabila anda selesai memasukkan kenalan baru, pilih Simpan & tutup.

Anda boleh menyimpan lebih daripada satu nombor telefon, alamat e-mel atau alamat surat-menyurat untuk seseorang.

 1. Pada baru kad kenalan, dan taipkan alamat e-mel pertama kenalan anda dalam kotak e-mel .

 2. Klik anak panah bawah di sebelah E-mel kemudian klik E-mel 2. Alamat e-mel pertama akan disimpan dan anda boleh menaipkan alamat kedua dalam medan.

Menambah alamat e-mel tambahan untuk kenalan

Jika anda menyimpan gambar seseorang individu pada komputer anda (atau pada lokasi lain), anda boleh menggunakannya dalam maklumat kenalan mereka.

 1. Klik ikon imej dalam kotak kenalan baru.

  Klik ikon imej untuk menambah gambar

 2. Cari gambar yang anda ingin gunakan dalam kotak Tambah Gambar Kenalan kemudian klik OK.

 • Mengimport kenalan dari fail .csv atau .pst    Fail .csv mengandungi kenalan yang anda telah eksport kepada fail teks, yang setiap bahagian maklumat kenalan dipisahkan dengan tanda koma (.csv bermaksud "nilai dipisahkan koma" ).

Fail .pst ialah fail yang dieksport daripada Outlook kepada format yang boleh dibaca dengan komputer lain yang menjalankan Outlook.

Lihat mengimport kenalan ke Outlook untuk Windows untuk mengetahui lebih lanjut.

 • Mengambil kenalan daripada Excel    Anda boleh menggunakan Bestari Import dan Eksport untuk memperoleh maklumat kenalan yang disimpan dalam fail Excel, seperti .xlsx atau .xls.

Lihat mengimport kenalan ke Outlook untuk Windows untuk mengetahui lebih lanjut.

Anda berada dalam kawalan maklumat Apakah ditambahkan pada kad kenalan. Anda boleh mengemas kini dan memadamkan maklumat yang anda pilih.

Diisi dalam kad kenalan Outlook

Untuk mengubah cara nama dipersembahkan dalam kad kenalan

 1. Pada tab fail , pilih opsyen > individu .

 2. Di bawah Nama dan pemfailan, lakukan yang berikut:

  • Dalam anak lalai tertib "Nama penuh" Senarai, pilih opsyen.

   Opsyen Outlook untuk individu, menunjukkan nama penuh tertib senarai opsyen.

   Opsyen

   Contoh

   Pertama terakhir (tengah)

   Molly N Dempsey

   Pertama lalu

   Dempsey Molly

   Pertama Last1 Last2

   Molly Jones Dempsey

  • Dalam senarai tertib "Fail sebagai" lalai , pilih opsyen.

   Opsyen Outlook untuk individu, menunjukkan perintah fail sebagai senarai opsyen.

   Opsyen

   Contoh

   Keluarga, pertama

   Dempsey, Molly N

   Senarai pertama

   Molly N Dempsey

   Syarikat

   Contoso Ltd.

   Keluarga, pertama (Syarikat)

   Dempsey, Molly (Contoso Ltd)

   Syarikat (pertama kali)

   Contoso Ltd (Dempsey, Molly N)

 3. Pilih OK apabila selesai.

Untuk mengemas kini maklumat kad kenalan sedia ada

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , pilih Buku alamat.

  Dalam Outlook, pada tab rumah, dalam Kumpulan Cari, pilih buku alamat.

 2. Dalam anak buku alamat: kenalan kotak dialog, dalam senarai Buku alamat , pilih buku alamat tempat maklumat untuk kenalan yang disimpan.

 3. Pilih kenalan yang anda ingin ubah, klik kanan dan pada kad kenalan, mengubah suai atau mengemas kini maklumat seperti yang diingini.

 4. Pilih Simpan & tutup > fail > tutup.

Untuk menambah nombor sambungan

 1. Pada Kad kenalan, di bawah nombor telefon, pilih perniagaan.

  Nota: Jangan pilih anak panah juntai bawah bersebelahan kotak Business, Faks perniagaanatau Mobile . Pilih kotak yang sebenar.

 2. Dalam kotak dialog Semak nombor telefon , isikan butiran telefon, termasuk kotak Nombor sambungan .

  Dalam Outlook, pada kad kenalan, di bawah nombor telefon, pilih opsyen dan kotak dialog semak nombor telefon sebagaimana perlu kemas kini.

Untuk memajukan kad kenalan untuk rakan sekerja atau business mengaitkan

 1. Membuka kad kenalan.

 2. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , dalam Majukan senarai, pilih kenalan sebagai an Outlook.

  Dalam Outlook, pada tab kenalan, dalam Kumpulan tindakan, pilih salurkan ke dan kemudian pilih opsyen.

  Nota: Kad kenalan akan dimajukan sebagai lampiran dalam mesej e-mel.

Mencipta kenalan dari dalam kenalan

 1. Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik kenalan.

  Pintasan papan kekunci untuk mencipta kenalan, tekan Ctrl + Shift + C.

 2. Taipkan nama untuk kenalan.

 3. Masukkan maklumat yang anda ingin masukkan untuk kenalan.

  Nota: 

  • Untuk menentukan cara anda ingin nama kenalan muncul dalam baris untuk mesej, taipkan nama dalam kotak Paparkan sebagai .

  • Masukkan berbilang entri untuk medan, seperti lebih daripada satu nombor telefon atau e-mel alamat, klik anak panah bawah di sebelah medan.

  • Jika anda mempunyai lebih daripada satu alamat untuk kenalan, pilih kotak semak ini ialah alamat surat-menyurat untuk mewujudkan alamat yang adalah untuk digunakan semasa cantum mel.

  Petua: Anda boleh mencipta kenalan lain pantas dengan maklumat syarikat yang sama. Dalam kenalan semasa, pada menu tindakan , klik Kenalan baru dari Syarikat sama.

Anda boleh mencipta baru kenalan daripada kenalan sedia ada dengan menggunakan kenalan sedia ada sebagai templat, dan kemudian mengubah sebarang maklumat mengikut keperluan.

 1. Dalam kenalan, dalam pandangan kad perniagaan , klik kenalan yang anda ingin gunakan sebagai templat.

  Nota: Anda juga boleh melengkapkan prosedur ini dalam pandangan Kad alamat dan Terperinci Kad alamat .

 2. Tekan CTRL + C, dan kemudian tekan CTRL + V.

 3. Dalam kotak Pendua hubungi dikesan , pilih opsyen Tambah kenalan baru .

  Apabila anda menyimpan kenalan atau Kad Perniagaan Elektronik dengan nama yang sama atau nama e-mel seperti yang sudah wujud dalam folder kenalan anda, Microsoft Outlook memaparkan kotak dialog dengan opsyen sama ada untuk menambahkan kenalan pendua sebagai kenalan baru atau kemas kini sedia ada Hubungi dengan maklumat baru daripada kenalan pendua. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat menyelesaikan atau memadamkan kenalan pendua.

 4. Klik Tambah.

  Kenalan baru akan muncul dalam pandangan kad perniagaan di sebelah kenalan yang anda salin.

 5. Dwiklik kenalan baru untuk membukanya dan kemudian edit maklumat, seperti yang diperlukan.

 6. Klik Simpan dan Tutup.

 1. Buka atau pratonton mesej e-mel yang mengandungi nama yang anda ingin tambahkan pada senarai kenalan anda.

 2. Klik kanan nama penghantar yang anda ingin jadikan ke kenalan, dan kemudian klik Tambah ke kenalan pada menu pintas.

  Nota: Dalam Outlook, Terdapat tiada opsyen untuk menambah maklumat kenalan secara automatik kepada kenalan atau buku alamat apabila anda membalas kenalan.

Apabila anda menyimpan Kad Perniagaan elektronik yang diterima dalam mesej e-mel, anda mencipta kenalan baru. Jika anda telah mempunyai kenalan dengan nama yang sama, anda boleh menyimpan pendua yang sebagai kenalan baru atau mengemas kini asal.

 1. Dalam mesej terbuka, klik kanan Kad dan kemudian klik Tambah ke kenalan pada menu pintas. Kenalan baru terbuka dalam borang kenalan.

 2. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan Simpan , klik Simpan & tutup.

 3. Jika anda telah mempunyai kenalan dengan nama yang sama, Outlook mengesan pendua yang. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pilih Tambah kenalan baru. Ini mencipta kenalan pendua, termasuk borang kenalan dan Kad Perniagaan elektronik.

  • Pilih kemas kini maklumat. Kenalan pendua sedia ada disenaraikan. Dwiklik kenalan untuk mengemas kini, kemudian mengemas kini maklumat pada borang kenalan dan menyimpannya.

Maklumat kenalan yang baru kini disimpan dalam kenalan dan tersedia sebagai Kad Perniagaan elektronik juga seperti pandangan lain. Anda boleh membuat perubahan pada maklumat kenalan kedua-dua sebelum dan selepas anda menyimpannya. Untuk membuat perubahan kepada Kad selepas anda menyimpannya, lihat arahan dalam mencipta Kad Perniagaan elektronik.

Nota: 

 • Anda juga boleh klik kanan fail .vcf yang dilampir dalam pengepala mesej untuk membuka menu pintasan dan menambahkan kenalan atau Pilih opsyen lain.

 • Jika anda klik Opsyen Simpan & baru dalam borang kenalan, buka kenalan disimpan dan borang kenalan baru, kosong terbuka.

Ciri ini memerlukan anda menggunakan akaun Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003, 2007 atau Exchange Server. Kebanyakan rumah dan peribadi akaun menggunakan Microsoft Exchange.

 1. Buka folder awam yang anda ingin Cipta Kenalan.

  Bagaimana?

  1. Jika Senarai Folder tidak kelihatan, klik menu pergi , dan kemudian klik Senarai Folder.

  2. Klik Folder awam, dan kemudian klik folder yang anda ingin buka.

   Jika folder yang anda ingin buka berada dalam folder lain, klik tanda tambah (+) di sebelah setiap subfolder sehingga anda menemui folder yang anda inginkan.

 2. Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik kenalan.

 3. Taipkan nama untuk kenalan baru.

 4. Masukkan maklumat yang anda ingin masukkan untuk kenalan.

  Nota: 

  • Untuk menentukan cara anda ingin nama kenalan muncul dalam baris untuk mesej, taipkan nama dalam kotak Paparkan sebagai .

  • Masukkan berbilang entri untuk medan, seperti lebih daripada satu jenis nombor telefon atau alamat, klik anak panah bawah di sebelah medan.

  • Jika anda mempunyai lebih daripada satu alamat untuk kenalan, pilih kotak semak ini ialah alamat surat-menyurat untuk mewujudkan alamat yang adalah untuk digunakan semasa cantum mel.

 5. Klik Simpan dan tutup .

  Anda boleh mencipta kenalan baru dalam folder kenalan sahaja. Contohnya, anda tidak boleh mencipta kenalan baru dalam folder mel.

Mencipta kenalan

 1. Dalam kenalan, pada rumah tab, dalam Kumpulan baru , klik Kenalan baru.

  Perintah Kenalan Baru pada reben

  Pintasan papan kekunci    Untuk mencipta kenalan dari sebarang folder dalam Outlook, tekan CTRL+SHIFT+C.

 2. Masukkan nama dan sebarang maklumat lain yang anda ingin masukkan untuk kenalan tersebut.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk selesai memasukkan kenalan     Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan & tutup.

  • Untuk menyimpan kenalan ini dan mula lain     Klik Simpan & baru.

  • Untuk menyimpan dan masukkan kenalan lain dari syarikat yang sama atau alamat     Klik anak panah bawah di sebelah Simpan & baru, dan kemudian klik kenalan dari syarikat yang sama.

   Nota: 

   • Masukkan berbilang entri untuk medan, seperti lebih daripada satu nombor telefon atau e-mel alamat, klik anak panah bawah di sebelah medan.

   • Untuk menambah gambar kenalan anda, klik ikon foto, atau pada tab kenalan , dalam Kumpulan opsyen , klik gambardan kemudian klik Tambah gambar.

Apabila anda ingin mencipta berbilang kenalan yang berkongsi maklumat umum, yang nama Syarikat dan alamat, anda boleh menyalin kenalan sedia ada dan kemudian ubah Salin kenalan untuk memasukkan maklumat yang unik untuk kenalan tambahan.

 1. Dalam kenalan, klik kanan kenalan yang anda ingin pendua, dan kemudian klik Salin.

  Pintasan papan kekunci    Untuk kenalan pendua, tekan CTRL + C untuk menyalin, dan kemudian tekan CTRL + V untuk mencipta kenalan pendua.

 2. Dwiklik kenalan baru untuk membukanya dan kemudian edit maklumat.

Halaman atas

Anda boleh mencipta kenalan Outlook pantas untuk seseorang yang mempunyai menghantar mesej e-mel.

 1. Buka atau pratonton mesej e-mel yang mengandungi nama yang anda ingin tambahkan pada senarai kenalan anda.

Klik kanan nama individu yang anda inginkan, kemudian klik Tambah ke kenalan.

Pengguna Outlook lain mungkin termasuk Kad Perniagaan elektronik dalam mesej e-mel. Apabila anda menyimpan Kad Perniagaan elektronik, maklumat yang terkandung dalam kad digunakan untuk mencipta kenalan Outlook.

 1. Dalam mesej terbuka, klik kanan Kad Perniagaan elektronik atau fail .vcf yang dilampir dalam pengepala mesej, dan kemudian klik Tambah ke kenalan.

 2. Edit maklumat sebagaimana perlu.

 3. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan & tutup.

Jika anda telah mempunyai kenalan yang mempunyai nama yang sama, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Klik Tambah kenalan baru. Ini akan menghasilkan dua kenalan untuk nama yang sama.

Klik kemas kini maklumat. Dalam senarai kenalan pendua, dwiklik kenalan yang anda ingin kemas kini dengan maklumat Kad Perniagaan elektronik.

Ciri ini memerlukan akaun Microsoft Exchange Server dan pentadbir pelayan Exchange anda telah mengesetkan atas folder awam.

 1. Buka folder awam yang anda ingin Cipta Kenalan.

  Bagaimanakah saya boleh mencari folder awam?

  Jika anda tidak melihat folder awam dalam anak tetingkap navigasi, lakukan salah satu yang berikut:

  • Dalam anak tetingkap navigasi, klik Senarai Folder Butang Senarai Folder dalam Anak Tetingkap Navigasi dan Cari folder Folder awam – nama pengguna .

  • Klik dalam kotak carian kenalan, dan kemudian pada tab carian , dalam Kumpulan opsyen , klik Alat carian, dan kemudian klik Cari Folder awam.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan baru , klik Item baru, dan kemudian klik kenalan.

 3. Masukkan maklumat yang anda ingin masukkan untuk kenalan.

  Nota: Jika anda mempunyai lebih daripada satu alamat untuk kenalan, pilih kotak semak ini ialah alamat surat-menyurat untuk mewujudkan alamat yang harus digunakan semasa cantum mel.

  1. Masukkan berbilang entri untuk medan, seperti lebih daripada satu jenis nombor telefon atau alamat, klik anak panah bawah di sebelah medan.

 4. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan dan tutup.

Anda boleh menggunakan folder kenalan untuk mengatur Kumpulan kenalan. Mencipta folder baru dalam kenalan, nama, dan mengalih atau menyalin kenalan tertentu. Folder kenalan anda akan disenaraikan dalam Anak Tetingkap Navigasi di bawah Kenalan saya.

Anda juga boleh mencipta senarai agihan kepada Kumpulan kenalan. Mesej yang dihantar kepada senarai agihan pergi ke semua penerima yang termasuk dalam senarai edaran. Untuk maklumat lanjut, lihat mencipta dan mengedit senarai kenalan croup atau edaran.

Dalam Office Outlook 2007, setiap kenalan anda juga dipaparkan sebagai ada Kad Perniagaan Elektronik. Sebarang maklumat yang anda menambah kenalan secara automatik dibuat untuk sepadan Kad Perniagaan elektronik dan sebaliknya.

kad perniagaan elektronik menunjukkan subset bagi maklumat dalam borang kenalan berkaitan

1. Borang kenalan yang mengandungi maklumat Jon Morris.

2. pandangan kotak dialog Edit kad perniagaan , dengan medan sepadan diisi untuk Jon Morris Kad Perniagaan elektronik.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×