TREND (Fungsi TREND)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi TREND dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan nilai sepanjang arah aliran linear. Memuatkan garis lurus (menggunakan kaedah kuasa dua terkecil) pada tatasusunan known_y's dan known_x's. Mengembalikan nilai y di sepanjang garis tersebut bagi tatasusunan new_x's yang anda tentukan.

Sintaks

TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Sintaks fungsi TREND mempunyai argumen berikut:

 • Known_y's    Diperlukan. Set nilai y yang anda telah tahu dalam perhubungan y = mx + b.

  • Jika tatasusunan known_y's berada dalam satu lajur, setiap lajur known_x's ditafsirkan sebagai pemboleh ubah yang berasingan.

  • Jika tatasusunan known_y's berada dalam satu lajur, setiap baris known_x's ditafsirkan sebagai pemboleh ubah yang berasingan.

 • Known_x's    Diperlukan. Set pilihan nilai x yang anda mungkin telah tahu dalam perhubungan y = mx + b.

  • Tatasusunan known_x's boleh mengandungi satu atau lebih set pemboleh ubah. Jika satu pemboleh ubah digunakan, known_y's dan known_x's boleh merupakan julat pelbagai bentuk, asalkan mempunyai dimensi yang sama. Jika lebih daripada satu pemboleh ubah digunakan, known_y's mesti merupakan vektor (iaitu, julat dengan ketinggian melebihi satu baris atau lebar satu lajur).

  • Jika known_x's dikeluarkan, ia dianggapkan sebagai tatasusunan {1,2,3,...} yang mempunyai saiz yang sama dengan known_y's.

 • New_x's    Diperlukan. Nilai x baru yang anda ingin TREND mengembalikan nilai y yang sepadan.

  • New_x's mesti mengandungi lajur (atau baris) untuk setiap pemboleh ubah bebas, seperti known_x's. Maka, jika known_y's berada dalam satu lajur, known_x's dan new_x's mesti mempunyai bilangan lajur yang sama. Jika known_y's berada dalam satu lajur, known_x's dan new_x's mesti mempunyai bilangan baris yang sama.

  • Jika anda mengeluarkan new_x's, ia dianggap sebagai sama seperti known_x's.

  • Jika anda mengeluarkan kedua-dua known_x's dan new_x's, ia dianggap sebagai tatasusunan {1,2,3,...} yang sama saiz dengan known_y's.

 • Const    Pilihan. Nilai logik yang menentukan sama ada ingin memaksa pemalar b menjadi sama dengan 0.

  • Jika const ialah TRUE atau dikeluarkan, b dikira secara normal.

  • Jika const ialah FALSE, b disetkan kepada sama dengan 0 (sifar), dan nilai m dilaraskan agar y = mx.

Catatan

 • Untuk maklumat lanjut tentang cara Microsoft Excel memuatkan garis pada data, lihat LINEST.

 • Anda boleh menggunakan TREND untuk memuatkan lengkung polinomial dengan merosot kembali pemboleh ubah sama yang dinaikkan kepada kuasa yang berlainan. Contohnya, katakan lajur A mengandungi nilai y dan lajur B mengandungi nilai x. Anda boleh memasukkan x^2 dalam lajur C, x^3 dalam lajur D dan sebagainya kemudian merosot kembali lajur B hingga lajur D terhadap lajur A.

 • Formula yang mengembalikan tatasusunan mesti dimasukkan sebagai formula tatasusunan.

  Nota: Dalam Excel Online, anda tidak boleh mencipta formula tatasusunan.

 • Apabila memasukkan pemalar tatasusunan untuk argumen seperti known_x's, gunakan koma untuk mengasingkan nilai dalam baris sama dan koma bernoktah untuk mengasingkan baris.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Bulan

Kos

Formula (Kos Sepadan)

Hasil Langsung

1

$133,890

=TREND(A2:A13,B2:B13)

$133,953

2

$135,000

$134,972

3

$135,790

$135,990

4

$137,300

$137,008

5

$138,130

$138,026

6

$139,100

$139,044

7

$139,900

$140,062

8

$141,120

$141,081

9

$141,890

$142,099

10

$143,230

$143,117

11

$144,000

$144,135

12

$145,290

$145,153

Bulan

Formula (Kos Jangkaan)

 

Hasil Langsung

13

=TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19)

$146,172

14

$147,190

15

$148,208

16

$149,226

17

$150,244

Dalam lajur Hasil Langsung, julat D2:D13 dan D15:D19 setiapnya mengandungi satu formula yang digunakan bagi semua sel dalam julat. Masukkan formula =TREND(A2:A13,B2:B13) dalam D2:D13 dengan kesemua selnya dipilih kemudian tekan CTRL+SHIFT+Enter untuk memasukannya sebagai formula tatasusunan.

Lakukan perkara yang sama dengan julat D15:D19, menggunakan formula =TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19). Anda boleh menyalin formula ini dari sel C2 dan A15.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×