Suis baris perintah untuk produk Microsoft Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda melancarkan produk Microsoft Office, proses permulaan berjalan dengan cara standard. Microsoft Word, contohnya, memaparkan skrin skrin Word dan memuatkan templat Normal. Tetapi katakan anda ingin Word untuk memulakan tanpa skrin skrin dan kemudian Memuatkan templat selain daripada templat Normal. Atau, anda boleh menyesuaikan proses yang lebih banyak dengan memuatkan tambahan atau menjalankan makro apabila permulaan. Anda boleh menambah opsyen seperti ini menggunakan subcommands dipanggil suis baris perintah untuk perintah permulaan aplikasi Office.

Jika anda ingin gunakan penyesuaian hanya satu masa, anda boleh taipkan perintah dan menukar dalam menjalankan kotak dialog (menu mula) dalam Microsoft Windows. Jika anda ingin menggunakan suis tertentu banyak kali atau setiap kali anda memulakan aplikasi, anda boleh mencipta pintasan desktop yang memulakan program menggunakan sama suis dan parameter. Artikel ini menerangkan cara untuk melakukan kedua-duanya. Ia juga mengandungi jadual yang menyenaraikan semua suis dan parameter yang tersedia dalam aplikasi desktop Office.

Menggunakan suis baris perintah tidak bermakna bahawa anda perlu menaipkan perintah permulaan seluruh pada prom perintah. Anda boleh memulakan aplikasi Office seperti biasa, dengan mengklik ikon program pada desktop atau dengan mengklik nama program pada menu mula . Semua permulaan kaedah dasarnya melakukan perkara yang sama: ia menjalankan aplikasi fail .exe, walaupun jika anda tidak benar-benar, taipkan perintah atau walaupun melihatnya.

Suis baris perintah adalah Pengubah suai yang ditambahkan pada fail .exe. Fail permulaan dengan suis kelihatan seperti ini.

 outlook.exe /nopreview

Dalam contoh ini, suis baris perintah telah ditambah ke fail .exe Microsoft Outlook. Pertukaran terdiri daripada yang miring dan perkataan atau singkatan yang menunjukkan tindakan suis tersebut. Suis ini memberitahu Outlook untuk melancarkan tanpa menunjukkan anak tetingkap membaca.

Suis kadangkala diikuti oleh dipanggil parameter yang memberikan maklumat lanjut program tentang cara untuk menjalankan perintah .exe arahan satu atau lebih khusus. Contohnya, perintah berikut memberitahu Outlook untuk memuatkan nama profil tertentu apabila permulaan.

outlook exe /profile profilename

Tukar nama tidak boleh disingkatkan dan tidak sensitif huruf. Walau bagaimanapun, parameter mereka adalah kadangkala sensitif huruf.

Berikut adalah nama perintah permulaan untuk produk Office Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint viewer, Outlook dan Access.

Word

winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

msaccess.exe

Apabila anda menggunakan salah satu perintah permulaan Office, anda mesti bekalkan laluan penuh ke fail .exe produk ini. Sahkan lokasi fail ini pada komputer anda. Jadual ini menunjukkan lokasi fail .exe jika anda menerima lokasi folder lalai semasa pemasangan.

Dalam Office 2007

Windows 32 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

Windows 64 bit: C:\Program fail (x86) \Microsoft Office\Office12\

Dalam Office 2010

Windows 32 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

Windows 64 bit: C:\Program fail (x86) \Microsoft Office\Office14\

Dalam Office 2013

Windows 32 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

Windows 64 bit: C:\Program fail (x86) \Microsoft Office\Office15\

Dalam Office 2016

Windows 32 bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

Windows 64 bit: C:\Program fail (x86) \Microsoft Office\Office16\

 1. Dalam Windows 10, klik ikon carian atau Cortana dalam bar tugas, taipkan jalankandan kemudian klik prom perintah dalam hasil.

  Dalam Windows 8, tekan kekunci Windows, taipkan jalankandan kemudian tekan Enter.

  Dalam Windows 7, klik mula, tuding ke Semua program, klik aksesori, dan kemudian klik jalankan.

 2. Dalam kotak dialog jalankan , taipkan tanda petikan, masukkan laluan penuh untuk fail .exe aplikasi dan kemudian taipkan tanda petikan lain. Secara alternatif, klik semak lalu untuk mencari dan pilih fail. Dalam kes ini, tanda petikan dibekalkan secara automatik.

 3. Selepas tanda petikan ditutup, taipkan jarak, kemudian taipkan suis. Contohnya, anda mungkin menaip:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Pada kali seterusnya anda memulakan aplikasi, ia membuka seperti biasa. Untuk menjadikan anda permulaan tersuai yang tersedia bagi kegunaan berulang, lihat seksyen berikut.

Nota tentang menggunakan suis baris perintah berikut:

 • Anda boleh menggunakan hanya satu Tukar pada satu masa. Memulakan aplikasi Office dengan suis berbilang tidak disokong.

 • Jika parameter ialah laluan ke lokasi pada komputer anda atau nama fail dengan ruang di dalamnya, kurungkan dalam tanda petikan berganda — contohnya, / t "Bulanan Report.dotx".

 • Suis dan parameter tidak sensitif huruf. Contohnya, /RO fungsi sama /ro.

 • Memasukkan satu ruang kosong sebelum suis setiap dan satu sebelum setiap parameter.

 1. Klik kanan desktop Windows, tuding ke Baru, kemudian klik Pintasan pada menu pintas.

 2. Dalam Bestari mencipta pintasan, dalam kotak jenis lokasi item , taipkan tanda petikan Kembar ("), masukkan laluan penuh untuk fail .exe aplikasi (termasuk nama fail), dan kemudian taipkan tanda petikan Kembar lain. (Secara alternatif, klik semak lalu untuk mencari dan pilih fail. Dalam kes ini, tanda petikan ditambahkan secara automatik.)

 3. Berikutan tanda petikan penutup, taipkan ruang, kemudian taipkan suis dan sebarang parameter. Jika parameter ialah laluan ke lokasi pada komputer anda dan laluan itu mengandungi ruang, ia juga mesti dikurung dalam tanda petikan. Contohnya:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klik Berikut.

 5. Dalam kotak Taipkan nama untuk pintasan ini, taipkan nama untuk pintasan, kemudian klik Selesai.

  Bestari mencipta pintasan dan meletakkannya pada desktop.

Apabila anda ingin gunakan pintasan untuk memulakan aplikasi, dwikliknya.

Untuk menambahkan pintasan desktop pada menu Mula Windows, klik kanan pintasan, kemudian klik Pin ke menu Mula pada menu pintas.

Senarai suis baris perintah untuk produk Office

Setiap produk Office mempunyai set suis baris perintah yang berbeza.

Nota: Senarai ini tidak termasuk semua suis yang ditambah sejak Office 2007. Jika anda menggunakan suis baris perintah dan inginkan maklumat mengenai suis baru yang tersedia, sila beri respons Ya atau tidak soalan "Telah maklumat ini berguna" di hujung topik ini. Kemudian, dalam kotak yang muncul, memberitahu kami produk Office dan versi yang anda minati.

Suis dan parameter

Perihalan

/safe

Perkataan bermula dalam mod selamat.

/q

Memulakan Word tanpa memaparkan skrin skrin Word.

/ttemplatename

Memulakan Word dengan dokumen baru berdasarkan templat selain daripada templat Normal.

Contoh    Untuk memulakan Word dengan dokumen berdasarkan templat dipanggil Myfax.dotx, disimpan pada pemacu C, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/tc:\Myfax.dotx

Nota: Jangan masukkan ruang antara Pertukaran dan nama fail templat.

Nota Keselamatan : Kerana templat boleh menyimpan virus makro, berhati-hati tentang membukanya atau mencipta fail yang berdasarkan pada templat baru. Ambil langkah berjaga-jaga berikut: menjalankan perisian antivirus yang terkini pada komputer anda, mengesetkan aras keselamatan makro anda percayai yang tinggi, kosongkan kotak semak tambahan dan templat semua dipasang, menggunakan tandatangan digital dan mengekalkan senarai sumber yang dipercayai.

/t filename

Memulakan Word dan membuka fail sedia ada.

Contoh    Untuk memulakan Word dan buka fail templat Myfax.dotx, disimpan pada pemacu C, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/t c:\Myfax.dotx

Contoh    Untuk memulakan Word dan buka berbilang fail, seperti MyFile.docx dan MyFile2.docx setiap disimpan pada pemacu C, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Memulakan Word dengan dokumen baru berdasarkan pada fail sedia ada.

Contoh    Untuk memulakan Word dan mencipta dokumen baru berdasarkan fail MyFile.docx, yang disimpan pada desktop, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Memulakan Word dan membuka baca sahaja salinan dokumen yang disimpan pada laman Microsoft Windows SharePoint Services. Laman mesti pada komputer yang menjalankan Word 2007 atau lebih baru atau Windows SharePoint Services 2.0 atau lebih baru.

Contoh    Untuk memulakan Word dan buka salinan fail MyFile.docx, disimpan dalam pustaka dokumen di URL http://MySite/Documents, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Nota: Jika dokumen dilapor keluar kepada anda, Tukar /h tidak mempunyai kesan. Word membuka fail supaya anda boleh mengeditnya.

/pxslt

Memulakan Word dan membuka dokumen XML sedia ada berdasarkan pada yang ditentukan boleh Perluas Bahasa transformasi (XSLT).

Contoh    Mulakan Word dan menggunakan MyTransform XSLT yang disimpan pada pemacu C ke fail XML Data.xml, juga disimpan pada pemacu C, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Memulakan Word dan mengelakkan tambahan dan templat Sejagat (termasuk templat Normal) dimuatkan secara automatik. Tukar /a juga mengunci fail seting.

/ladd-in

Memulakan Word dan kemudian memuatkan yang khusus Word tambahan.

Contoh    Untuk memulakan Word dan kemudian memuatkan yang tambahan Sales.dll, disimpan pada pemacu C, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/lc:\Sales.dll

Nota: Jangan masukkan ruang antara Pertukaran dan nama tambahan.

Nota Keselamatan : Berhati-hati apabila berjalan fail boleh laku atau kod makro atau aplikasi. Fail boleh laku atau kod boleh digunakan untuk menjalankan tindakan yang mungkin menjejaskan keselamatan komputer dan data anda.

/m

Memulakan Word tanpa menjalankan sebarang makro AutoExec.

/mmacroname

Memulakan Word dan kemudian menjalankan makro tertentu. Tukar /m juga mengelakkan Word menjalankan sebarang makro AutoExec.

Contoh    Untuk memulakan Word dan kemudian menjalankan makro Salelead, taipkan perkara berikut pada prom perintah:

/mSalelead

Nota: Jangan masukkan ruang antara Pertukaran dan nama makro.

Kerana makro boleh mengandungi virus, berhati-hati tentang menjalankan mereka. Ambil langkah berjaga-jaga berikut: menjalankan perisian antivirus yang terkini pada komputer anda; mengesetkan aras keselamatan makro anda kepada tinggi; Kosongkan kotak semak percaya semua dipasang tambahan dan templat ; menggunakan tandatangan digital; mengekalkan senarai penerbit yang dipercayai.

/n

Memulakan Tika baru Word dengan tiada dokumen terbuka. Dokumen dibuka dalam setiap kejadian Word tidak akan muncul sebagai pilihan dalam senarai Tukar tetingkap kejadian lain.

/w

Memulakan Tika baru Word dengan dokumen kosong. Dokumen dibuka dalam setiap kejadian Word tidak akan muncul sebagai pilihan dalam senarai Tika lain Tukar tetingkap .

/r

Semula mendaftarkan perkataan dalam daftaran Windows. Suis ini memulakan Word, menjalankan persediaan Office, mengemas kini daftaran Windows dan kemudian ditutup.

/x

Memulakan Word daripada shell sistem pengendalian agar Word memberi respons kepada permintaan Pertukaran Data dinamik (DDE) hanya satu (contohnya, untuk mencetak dokumen secara programatik).

/ztemplatename

Kelihatan bertindak betul-betul sama seperti/t Pertukaran. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan suis /z dengan Word untuk menjana pada permulaan dan peristiwa baru, manakala Pertukaran/t menjana peristiwa permulaan.

Suis dan parameter

Perihalan

laluan buku kerja | nama fail

Parameter ini tidak memerlukan suis.

Memulakan Excel dan membuka fail yang ditentukan.

Contoh

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

atau

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r laluan buku kerja | nama fail

Membuka buku kerja khusus sebagai baca sahaja.

Contoh

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

atau

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t laluan buku kerja | nama fail

Memulakan Excel dan membuka fail yang ditentukan sebagai templat.

Contoh

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

atau

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n laluan buku kerja | nama fail

Seperti /t, memulakan Excel dan membuka fail yang ditentukan sebagai templat.

Contoh

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

atau

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e atau /benam

Menghalang kemunculan skrin permulaan Excel dan menghalang buku kerja kosong baru dibuka.

Contoh

excel.exe /e

/p laluan buku kerja

Menentukan folder sebagai folder kerja aktif (contohnya, folder yang ditudingkan dalam kotak dialog Simpan Sebagai).

Contoh

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s atau /mod selamat

Memaksa Excel melangkau semua fail yang disimpan dalam direktori permulaan, seperti folder XLStart lalai yang terletak dalam direktori yang dipasangkan Excel atau Microsoft Office.

Contoh

excel.exe /s

/m

Mencipta buku kerja baru yang mengandungi helaian makro XLM tunggal.

Contoh

excel.exe /m

/a progID

Memulakan Excel dan memuatkan tambahan Automasi yang ditentukan oleh progID tambahan.

Contoh

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Memulakan tika baru (proses berasingan) Excel.

Contoh

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

atau

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Berikut adalah suis baris perintah yang tersedia untuk PowerPoint.

Tukar atau parameter

Tindakan

/B

Memulakan PowerPoint dengan persembahan kosong baru.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Memulakan PowerPoint dengan Buka fail yang ditentukan dan juga memulakan Microsoft Windows NetMeeting persidangan.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Nota: Jika anda menggunakan suis ini tanpa menentukan fail, PowerPoint bermula dengan tiada Buka persembahan dan persidangan NetMeeting belum bermula.

/ PEMBENAMAN

Memulakan PowerPoint tanpa memaparkan tetingkap program Office PowerPoint 2007 . Pembangun gunakan suis ini apabila ujian tambahan.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / PEMBENAMAN

/M MAKRO

Menjalankan makro dalam persembahan yang ditentukan.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M myfile.pptm "myMacro sama"

"MyMacro sama" itu makro dalam fail myfile.pptm.

/N

Memulakan PowerPoint dan mencipta persembahan baru.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "laluan\templatename.potx"

Contoh ini menentukan nama templat yang persembahan baru berdasarkan pada: templatename.potx.

Jika nama templat tidak dibekalkan, PowerPoint memulakan persembahan baru berdasarkan templat kosong (dalam kesan, sama seperti menggunakan suis /N tanpa nama templat).

/O

Memulakan PowerPoint dan menentukan senarai fail untuk membuka.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O fail name1.pptx, fail name2.pptx

/P

Mencetak persembahan pencetak lalai menggunakan seting lalai.

Apabila anda menggunakan suis /P, PowerPoint memaparkan kotak dialog Cetak sebelum mencetak. Selepas anda memilih opsyen dan klik OK, kotak dialog ditutup dan PowerPoint cetakan fail dan kemudian ditutup. Jika anda tidak ingin melihat PowerPoint langsung, gunakan suis /PT (cetak ke).

Contoh: "c:\program files\microoffice\office12\POWERPNT.exe lembut" /P "MyFile.pptx"

/PT

Mencetak persembahan pencetak yang ditentukan menggunakan seting lalai.

Jika anda tidak ingin melihat PowerPoint langsung, gunakan suis /PT (cetak ke).

Contoh: "c:\program files\microsoft bagifice\office12\POWERPNT.exe" /PT "PrinterName" "" "" "MyFile.pptx"

PrinterName ialah nama pencetak yang muncul dalam kotak Nama di bawah pencetak dalam kotak dialog Cetak . Tanda petikan kosong yang diperlukan; tanda petikan di sekeliling PrinterName dan laluan ke fail PPTX diperlukan hanya jika terdapat ruang dalam salah satu nama, tetapi ia sentiasa idea yang baik untuk menggunakannya.

/ PMO

Mencetak fail yang ditentukan, tetapi menunjukkan kotak dialog Cetak .

Apabila anda menggunakan suis /P, PowerPoint memaparkan kotak dialog Cetak sebelum mencetak. Selepas anda memilih opsyen dan klik OK, kotak dialog ditutup dan PowerPoint cetakan fail dan kemudian ditutup. Jika anda tidak ingin melihat PowerPoint langsung, gunakan suis /PT (cetak ke).

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PMO "MyFile.pptx"

/ MEMULIHKAN

Memulihkan PowerPoint cara ia telah sebelum program ditutup luar biasa. Apabila PowerPoint dimulakan semula, ia akan cuba memulihkan dan memulihkan beberapa aspek keadaan program dan persembahan sebelum ia ditutup.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / MEMULIHKAN

/ S

Membuka fail persembahan yang ditentukan sebagai tayangan slaid.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / s "persembahkanation1.pptx"

Berikut adalah suis baris perintah yang tersedia untuk PowerPoint Viewer.

Tukar atau parameter

Tindakan

/ D

Menunjukkan kotak dialog Buka apabila persembahan tamat.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / d

/L

Membaca senarai main persembahan PowerPoint yang terkandung dalam fail teks.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Your_Play_List.txt"

Nota: Fail senarai main ialah senarai nama fail persembahan (didahului dengan laluan seperti yang diperlukan). Tidak, anda boleh menambah tambahan suis baris perintah untuk persembahan individu dalam senarai main.

/N#

Membuka persembahan pada nombor slaid yang ditentukan, dan bukannya slaid 1.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Presentation.pptx"

Contoh ini dibuka Presentation.pptx slaid 5.

/ S

Memulakan pemapar tanpa menunjukkan skrin skrin.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / s

/P

Menghantar persembahan ke pencetak dan cetak fail.

Contoh: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Presentation.pptx"

Contoh ini mencetak fail Presentation.pptx.

Suis

Perihalan

/a

Mencipta item dengan fail yang ditentukan sebagai lampiran.

Contoh:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Jika tiada jenis item ditentukan, IPM.Note adalah dianggapkan. Tidak boleh digunakan dengan kelas mesej yang tidak berdasarkan pada Outlook.

/altvba otmfilename

Membuka program VBA yang ditentukan dalam otmfilename, berbanding %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c messageclass

Mencipta item baru kelas mesej yang ditentukan ( borang Outlook atau sebarang borang MAPI yang sah lain).

Contoh:

 • /c ipm.activity mencipta entri Jurnal

 • /c ipm.appointment mencipta janji temu

 • /c ipm.contact mencipta kenalan

 • /c ipm.note mencipta mesej e-mel

 • /c ipm.stickynote mencipta nota

 • /c ipm.task mencipta tugas

/checkclient

Menggesa untuk pengurus lalai e-mel, berita dan kenalan.

/cleanautocompletecache

Mengalih keluar semua nama dan alamat e-mel daripada senarai Auto lengkap. (Outlook 2013, 2016 sahaja)

/cleancategories

Memadam sebarang nama kategori tersuai yang anda telah cipta. Memulihkan kategori kepada nama lalai.

/cleanclientrules

Memulakan Outlook dan memadam peraturan berdasarkan klien.

/cleanconvongoingactions

Memadamkan Jadual tindakan perbualan (KUCING). Entri KUCING untuk jaluran perbualan biasanya tamat tempoh 30 hari selepas tiada aktiviti. Suis baris perintah mengosongkan semua perbualan tag, abaikan dan mengalihkan peraturan yang menghalang sebarang tindakan tambahan dengan segera. (Outlook 2013, 2016 sahaja)

/cleandmrecords

Memadam rekod pengelogan yang tersimpan apabila pengurus atau wakil menolak mesyuarat.

/cleanfinders

Mengesetkan semula semua Folder Carian dalam peti mel Microsoft Exchange untuk profil pertama terbuka sahaja.

/cleanfromaddresses

Mengalih keluar semua entri Dari yang ditambah secara manual daripada profil.

/cleanmailtipcache

Mengalih keluar semua Petua mel dari cache. (Outlook 2013, 2016 sahaja)

/cleanreminders

Mengosongkan dan menjana semula peringatan.

/cleanroamedprefs

Semua keutamaan perayauan sebelumnya dipadamkan dan disalin kembali daripada seting tempatan pada komputer di mana suis ini digunakan. Ini termasuklah seting perayauan untuk peringatan, grid lapang/sibuk, jam bekerja, penerbitan kalendar dan peraturan RSS.

/cleanrules

Memulakan Outlook dan memadam peraturan berdasarkan klien dan berdasarkan pelayan.

Penting Jika anda mempunyai berbilang atau menukar peti mel tambahan dalam profil Outlook anda, menjalankan baris perintah /cleanrules memadamkan peraturan daripada semua peti mel yang disambungkan. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa anda hanya menjalankan perintah ini apabila profil Outlook anda hanya mengandungi satu peti mel sasaran.

/cleanserverrules

Memulakan Outlook dan memadam peraturan berdasarkan pelayan.

/cleansharing

Mengalih keluar semua RSS, Kalendar Internet dan langganan SharePoint dari Seting Akaun, tetapi meninggalkan semua kandungan yang dimuat turun sebelumnya pada komputer anda. Ini berguna sekiranya anda tidak dapat memadam salah satu daripada langganan ini dalam Outlook 2013.

/cleansniff

Mengubah halang masuk programatik yang menentukan komputer anda yang mana (apabila anda menjalankan Outlook pada masa yang sama) yang memproses item mesyuarat. Proses halang masuk membantu mengelakkan mesej peringatan yang serupa. Suis ini mengosongkan halang masuk pada komputer di mana ia digunakan. Ini mendayakan Outlook untuk memproses item mesyuarat.

/cleansubscriptions

Memadam mesej langganan dan sifat untuk ciri langganan.

/cleanweather

Mengalih keluar lokasi bandar yang ditambah pada Bar Cuaca.

/cleanviews

Memulihkan pandangan lalai. Semua pandangan tersuai anda telah cipta hilang.

/embedding

Digunakan tanpa parameter baris perintah untuk ciptaan bersama OLE standard.

/f nama fail mesej

Membuka fail mesej yang ditentukan (.msg) atau carian tersimpan Microsoft Office (.oss).

/finder

Membuka kotak dialog Carian Lanjutan.

/hol holfilename

Membuka fail .hol yang ditentukan.

/ical icsfilename

Membuka fail .ics yang ditentukan.

/importNK2

Mengimport kandungan fail .nk2 yang mengandungi senarai nama timangan yang digunakan oleh kedua-dua Penyemakan nama automatik dan ciri Auto Lengkap.

/importprf prffilename

Memulakan Outlook dan membuka/mengimport profil MAPI (*.prf) yang ditentukan. Jika Outlook telah pun dibuka, bariskan profil yang akan diimport pada permulaan baru seterusnya.

/launchtraininghelp assetid

Membuka tetingkap Bantuan dengan topik Bantuan yang ditentukan dalam aset id yang dipaparkan.

/m nama e-mel

Menyediakan cara untuk pengguna menambah nama e-mel pada item. Hanya berfungsi bersama parameter baris perintah /c.

Contoh:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/nopreview

Memulakan Outlook dengan Anak Tetingkap Membaca dimatikan.

/p msgfilename

Mencetak mesej (.msg) yang ditentukan.

/Profile profilename

Memuat profil yang ditentukan. Jika nama profil anda mengandungi jarak, kurung nama profil dalam tanda petikan (" ").

/profiles

Membuka kotak dialog Pilih Profil tanpa mengira seting Opsyen pada menu Alat.

/promptimportprf

Sama seperti /importprf kecuali satu gesaan muncul dan pengguna boleh membatalkan pengimportan.

/recycle

Memulakan Outlook dengan menggunakan tetingkap Outlook yang tersedia, jika ia wujud. Digunakan dalam gabungan bersama /explorer atau /folder.

/remigratecategories

Memulakan Outlook dan memulakan perintah berikutnya dalam peti masuk lalai:

 • Menaik taraf warna bendera Untuk Susulan kepada kategori warna Outlook 2013.

 • Menaik taraf label kalendar kepada kategori warna Outlook 2013.

 • Menambah semua kategori yang digunakan pada item bukan mel dalam Senarai Kategori Induk

Nota: Ini adalah perintah yang sama seperti Naik taraf kepada Kategori Warna dalam setiap kotak dialog Outlook sifat peti mel.

/resetfolders

Memulihkan folder yang hilang pada lokasi penghantaran lalai.

/resetfoldernames

Mengesetkan semula nama folder (seperti Peti Masuk atau Item Hantar) kepada nama lalai dalam bahasa antara muka pengguna Office semasa.

Contohnya, jika menyambung ke peti masuk anda buat pertama kali dalam Outlook dengan menggunakan antara muka pengguna Rusia, nama folder lalai Rusia tidak boleh dinamakan semula. Untuk mengubah nama folder lalai kepada bahasa lain, seperti Jepun atau Inggeris, anda boleh menggunakan suis ini untuk mengeset semula nama folder lalai selepas anda mengubah bahasa antara muka pengguna atau memasang versi bahasa Outlook yang berlainan.

/resetformregions

Mengosongkan cache kawasan borang dan memuat semula takrifan kawasan borang daripada daftaran Windows.

/resetnavpane

Mengosongkan dan menjana semula Anak Tetingkap Folder untuk profil semasa.

/resetquicksteps

Memulihkan Langkah Cepat lalai. Semua Langkah Cepat yang dicipta pengguna dipadamkan.

/resetsearchcriteria

Mengeset semula semua kriteria Carian Segera supaya set kriteria lalai ditunjukkan dalam setiap modul.

/resetsharedfolders

Mengalih keluar semua folder dikongsi daripada Anak Tetingkap Folder.

/restore

Cuba membuka profil dan folder yang terbuka sebelum penutupan abnormal Outlook yang sama. (Outlook 2013, 2016 sahaja)

/rpcdiag

Membuka Outlook dan memaparkan kotak dialog status sambungan panggilan prosedur jauh (RPC).

/rununittests

/safe

Memulakan Outlook tanpa Anak Tetingkap Membaca atau penyesuaian bar alat. Kedua-dua Model Objek Komponen (COM) asli dan terurus dimatikan.

/safe:1

Memulakan Outlook dengan Anak Tetingkap Membaca dimatikan.

/safe:3

Kedua-dua Model Objek Komponen (COM) asli dan terurus dimatikan.

/select nama folder

Memulakan Outlook dan membuka folder yang ditentukan dalam tetingkap baru. Contohnya, untuk membuka Outlook dan memaparkan kalendar lalai, gunakan: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Menentukan URL perkongsian untuk menyambung ke Outlook. Contohnya, gunakan stssync://URL untuk menyambung senarai SharePoint ke Outlook.

/sniff

Memulakan Outlook, memaksa pengesanan permintaan mesyuarat baru dalam Peti Masuk, kemudian menambahnya pada kalendar.

/t oftfilename

Membuka fail .oft yang ditentukan.

/v vcffilename

Membuka fail .vcf yang ditentukan.

/vcal vcsfilename

Membuka fail .vcs yang ditentukan.

Suis

Parameter

Perihalan

Tiada

pangkalan data

Membuka pangkalan data yang ditentukan atau projek Microsoft Access. Anda boleh memasukkan laluan, jika perlu. Jika laluan mengandungi ruang, kurungkan dalam tanda petikan.

/excl

Tiada

Membuka pangkalan data Access yang ditentukan untuk capaian eksklusif . Untuk membuka pangkalan data yang dikongsi digunakan dalam persekitaran berbilang pengguna, tinggalkan suis ini. Digunakan untuk pangkalan data Access sahaja.

/ ro

Tiada

Membuka pangkalan data Access yang ditentukan atau projek Access untuk kegunaan baca sahaja.

/Runtime

Tiada

Menentukan Access akan mula dengan masa jalanan versi opsyen.

/Profile

profil pengguna

Memulakan Access menggunakan opsyen dalam profil pengguna yang ditentukan dan bukannya seting daftaran Windows standard yang dicipta apabila anda memasang Access. Ini menggantikan suisini/yang digunakan dalam versi Access sebelum 95 capaian untuk menentukan fail Pengasalan.

/ padat

pangkalan data sasaran atau projek Access sasaran

Padatkan dan membaiki pangkalan data Access atau Padatkan projek Access yang telah ditentukan sebelum suis/padat , dan kemudian menutup Access. Jika anda mengeluarkan nama fail sasaran mengikuti Pertukaran/padat , fail dipadatkan untuk nama asal dan folder. Untuk padat untuk nama yang berbeza, tentukan fail sasaran. Jika anda menyertakan laluan yang mengandungi ruang, kurungkan laluan dalam tanda petikan.

Jika anda menentukan nama fail dalam parameter sasaran pangkalan data atau projek Access sasaran tetapi anda tidak memasukkan laluan, fail sasaran dicipta dalam folder pangkalan data lalai yang ditentukan dalam Access. Anda boleh mengubah seting ini dalam kotak dialog Opsyen Access .

Dalam projek Access, opsyen ini Padatkan fail projek (.adp) Access tetapi tidak Microsoft SQL Server pangkalan data.

/x

makro

Membuka pangkalan data Access yang telah ditentukan sebelum suis /x , dan kemudian menjalankan makro yang ditentukan. Cara lain untuk menjalankan makro apabila anda membuka pangkalan data adalah untuk mencipta makro yang bernama AutoExec.

Makro boleh mengandungi virus, maka anda mesti berhati-hati agar tentang menjalankan mereka. Ambil langkah berjaga-jaga berikut: menjalankan perisian antivirus yang terkini pada komputer anda; menggunakan pusat Amanah untuk menyahdayakan semua makro kecuali yang ditandatangani secara digital; mengekalkan senarai sumber yang dipercayai makro.

/ cmd

Tiada

Menentukan bahawa perkara berikut pada baris perintah nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi perintah . Opsyen ini mesti Pertukaran terakhir pada baris perintah. Anda boleh menggunakan koma bernoktah (;) sebagai alternatif kepada /cmd.

Gunakan suis ini untuk menentukan argumen baris perintah yang boleh digunakan dalam Visual Basic for Applications (VBA) kod.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×