Soalan lazim tentang Lync

Artikel ini menjawab soalan lazim tentang Lync. Jika anda tidak melihat jawapan bagi soalan anda di sini, sila maklumkan kami dan kami akan cuba menanganinya.

Nota: Sesetengah ciri yang diperihalkan di sini mungkin tidak tersedia dalam organisasi anda. Semak dengan pentadbir Lync anda (biasanya individu yang menyediakan ID pengguna dan kata laluan anda) jika anda tidak pasti.

Dalam artikel ini

Soalan umum tentang Lync

Bagaimanakah cara untuk memastikan tetingkap perbualan Lync saya di bahagian atas semua tetingkap lain pada komputer, jadi saya boleh melihatnya sambil bekerja?

Bagaimana saya boleh menyediakan paparan saya agar Lync akan muncul pada bar tugas secara lalai dan bukannya sentiasa muncul pada skrin saya?

Bagaimanakah saya menghentikan Lync bermula secara automatik pada setiap kali saya log masuk ke Windows?

Soalan tentang kenalan

Bagaimanakah saya boleh menambah kenalan dalaman kepada senarai Kenalan saya?

Bagaimanakah saya boleh menambah kenalan dari luar syarikat saya kepada senarai Kenalan saya?

Bagaimanakah saya mencari kenalan dalam organisasi saya?

Bagaimanakah saya menyekat kenalan daripada menghubungi saya melalui Lync?

Bagaimanakah saya memaparkan kenalan yang berada dalam talian sahaja?

Bagaimanakah saya memadamkan kenalan daripada senarai Kenalan saya?

Bagaimanakah saya dapat ditambahkan atau dialih keluar dari senarai wakil?

Bagaimanakah saya menguruskan kenalan saya mengikut lokasi, jabatan atau kriteria lain?

Bagaimanakah saya mencipta kumpulan?

Berapa ramaikah kenalan yang boleh saya ada?

Bagaimanakah saya dapat mematikan semua gambar dalam Lync, termasuk saya?

Mengapakah pandangan Perhubungan senarai Kenalan saya termasuk individu yang tidak pernah saya tambahkan pada senarai saya dan bagaimana saya boleh mengeluarkannya?

Apakah yang dimaksudkan dengan bintang atau asterisk merah di sebelah status kenalan?

Soalan tentang isyarat dan Mesej Segera (IM)

Bagaimanakah saya boleh membuatkan isyarat IM lebih menonjol agar saya tidak terlepas permintaan IM masuk?

Di manakah saya boleh mencari perbualan IM sebelumnya, rekod panggilan Lync atau permintaan IM yang saya telah terlepas?

Apakah bentuk maklumat yang saya boleh salin dan tampal ke dalam IM?

Bolehkah saya menggunakan penyemak ejaan dalam IM Lync saya?

Bolehkah saya menambah emotikon tersuai pada IM Lync saya?

Bagaimanakah saya mengubah fon dalam IM saya?

Bagaimanakah saya mengesetkan isyarat untuk memberitahu saya sebaik sahaja kenalan tertentu telah sedia untuk dihubungi?

Bagaimanakah saya menyahdayakan bunyi isyarat IM?

Bolehkah saya menarik balik (menyekat penghantaran) IM?

Soalan tentang kehadiran

Bagaimanakah saya mengeluarkan nota Tiada di Pejabat dalam Lync?

Mengapakah saya tidak dapat mengesetkan status kehadiran saya kepada "Tiada"?

Apakah maksud seting pada tetingkap opsyen Status?

Bagaimanakah saya memberi individu maklumat lanjut tentang status saya?

Apakah maksud pelbagai keadaan kehadiran, yang manakah yang disetkan secara automatik, dan yang mana pula saya boleh setkan sendiri?

Soalan tentang audio dan video

Bagaimanakah saya tahu bahawa peranti saya disediakan dengan betul?

Bolehkah saya menggunakan Lync untuk membuat panggilan?

Di manakah pad dailan telefon Lync dan bagaimanakah saya menggunakannya?

Bolehkah saya membuat panggilan telefon tanpa menambah seseorang kepada senarai Kenalan saya?

Apakah nombor telefon yang sah untuk memanggil kenalan?

Mengapakah saya menghadapi masalah audio?

Apakah yang boleh saya lakukan untuk membaiki kualiti audio peranti?

Apakah Suara Syarikat?

Soalan tentang sembang berterusan

Apakah sembang berterusan?

Apakah perbezaan antara menyertai dan mengikuti bilik sembang?

Apakah perbezaan antara isyarat pemberitahuan dan suapan topik?

Apakah Penapis Ego yang saya lihat dalam senarai bilik Sembang Diikuti?

Apakah perbezaan antara kiriman dan mesej?

Apakah maksud menyiarkan mesej?

Bolehkah saya memadamkan sesuatu yang telah saya siarkan dalam bilik sembang?

Bagaimana saya boleh tahu siapa pengurus bilik sembang?

Soalan umum tentang Lync

Bagaimanakah cara untuk memastikan tetingkap perbualan Lync saya di bahagian atas semua tetingkap lain pada komputer, jadi saya boleh melihatnya sambil bekerja?

Pilih butang juntai bawah di sebelah ikon Opsyen, pilih Alat, kemudian pilih Sentiasa di Atas.

Bagaimana saya boleh menyediakan paparan saya agar Lync akan muncul pada bar tugas secara lalai dan bukannya sentiasa muncul pada skrin saya?

 1. Pada tetingkap utama Lync, pilih Opsyen > Peribadi.

 2. Kosongkan tanda kotak yang berlabel Tunjukkan Lync di latar depan apabila ia bermula. Pada kali berikut anda log masuk, ikon Lync akan muncul pada bar tugas di bahagian bawah skrin anda. Anda perlu memilihnya untuk membuka tetingkap utama Lync.

Bagaimanakah saya menghentikan Lync bermula secara automatik pada setiap kali saya log masuk ke Windows?

 1. Pada tetingkap utama Lync, pilih Opsyen > Peribadi.

 2. Kosongkan tanda kotak yang berlabel Mulakan Lync secara automatik apabila saya log masuk ke Windows. Pada kali berikut anda log masuk, jika anda ingin menggunakan Lync, anda perlu memilihnya dari menu Mula.

Soalan tentang kenalan

Bagaimanakah saya boleh menambah kenalan dalaman kepada senarai Kenalan saya?

 1. Dalam tetingkap utama Lync, klik butang Tambah Kenalan.

 2. Dari menu juntai bawah, klik Tambah Kenalan dari Organisasi saya.

 3. Dalam kotak carian, taipkan nama seseorang, alias e-mel atau nombor telefon. Sambil anda menaip, senarai individu yang sepadan dengan istilah carian akan dipaparkan.

 4. Skrol merentasi senarai hasil carian sehingga anda menemui individu yang anda ingin tambahkan pada Senarai kenalan anda. Klik kanan senarai carian seseorang kemudian klik Tambah kepada Senarai Kenalan.

 5. Pilih satu kumpulan daripada senarai untuk menambahkan kenalan baru anda.

Bagaimanakah saya boleh menambah kenalan dari luar syarikat saya kepada senarai Kenalan saya?

 1. Dalam tetingkap utama Lync, klik butang Tambah Kenalan.

 2. Daripada menu juntai bawah, klik Tambah Kenalan Bukan dari Organisasi saya.

 3. Pada menu juntai bawah kedua, klik perkhidmatan Pemesejan Segera (Lync, AOL, MSN, Yahoo) yang akan digunakan oleh kenalan baru anda jika anda mengetahuinya. Jika tidak, klik Lain-lain.

 4. Dalam medan carian Tambah Kenalan [jenis perkhidmatan], taipkan alamat e-mel kenalan.

 5. Pilih kumpulan dan perhubungan privasi untuk kenalan baru anda kemudian klik OK.

Bagaimanakah saya mencari kenalan dalam organisasi saya?

 • Dalam medan carian pada tetingkap utama Lync, taipkan nama, alamat e-mel atau nombor telefon individu yang anda ingin cari.

Bagaimanakah saya menyekat kenalan daripada menghubungi saya melalui Lync?

Walaupun nama dan alamat e-mel anda dipaparkan kepada kenalan disekat, mereka tidak dapat menghubungi anda melalui Lync. Untuk menyekat kenalan dalam Lync:

 • Klik kanan pada kenalan yang anda ingin sekat, klik Ubah Hubungan Privasi, kemudian klik Kenalan Disekat.

Bagaimanakah saya memaparkan kenalan yang berada dalam talian sahaja?

Walaupun anda tidak boleh mengalih keluar kenalan luar talian sepenuhnya daripada senarai kenalan anda, anda boleh menghantar mereka kepada kumpulan berasingan supaya mereka tidak menyelerakkannya. Klik Opsyen->Senarai Kenalan kemudian pilih kotak semak berlabel Tunjukkan kenalan dengan tiada, luar talian dan kehadiran tidak diketahui dalam kumpulan berasingan . Kenalan yang tiada kini akan muncul di bahagian bawah paparan, dalam kumpulan yang dipanggil Kenalan Jauh dan Di Luar Talian.

Bagaimanakah saya memadamkan kenalan daripada senarai Kenalan saya?

Klik kanan kenalan yang anda ingin padamkan kemudian klik Alih Keluar dari Senarai Kenalan.

Bagaimanakah saya dapat ditambahkan atau dialih keluar dari senarai wakil?

 • Untuk ditambahkan atau dialih keluar dari senarai wakil, anda perlu meminta pemilik senarai membuat perubahan. Senarai wakil dicipta dan diselenggarakan oleh setiap pengguna Lync.

 • Untuk mencipta atau menyemak semula senarai wakil anda sendiri, klik butang Opsyen pada tetingkap utama Lync, klik Pemajuan Panggilan kemudian klik pautan Edit ahli wakil saya di bahagian bawah tetingkap. Kotak dialog yang anda boleh menambah, mengalih keluar dan/atau mengubah keizinan wakil akan dibuka.

Bagaimanakah saya menguruskan kenalan saya mengikut lokasi, jabatan atau kriteria lain?

Cipta kumpulan baru berdasarkan kategori yang anda perlukan. Contohnya, anda mungkin mencipta kumpulan yang dipanggil "Kakitangan Ibu pejabat" dan menambahkan kenalan pada kumpulan tersebut.

Bagaimanakah saya mencipta kumpulan?

 1. Dalam tetingkap utama Lync, pada senarai Kenalan anda, klik kanan sebarang nama kumpulan (contohnya, Kenalan Lain) kemudian klik Cipta Kumpulan Baru. Atau klik butang Tambah Kenalan kemudian klik Cipta Kumpulan Baru.

 2. Dalam ruang yang kini terbuka di bahagian bawah tetingkap, taip ganti frasa Kumpulan Baru untuk memberikan nama perihalan kepada kumpulan anda.

Berapa ramaikah kenalan yang boleh saya ada?

Bilangan kenalan maksimum lalai yang boleh ditambah ialah 1000. Akan tetapi had sebenar anda disetkan oleh pasukan sokongan anda, jadi hubungi mereka jika anda telah mencapai had atau jika anda tidak pasti had dalam organisasi anda.

Bagaimanakah saya dapat mematikan semua gambar dalam Lync, termasuk saya?

Pilih Opsyen > Peribadi, kemudian kosongkan kotak semak yang berlabel Tunjukkan gambar kenalan. Tindakan ini akan mengalih keluar gambar daripada senarai kenalan anda. Gambar penghantar dan penerima dari IM dan perbualan kumpulan juga akan dikeluarkan dan gambar anda dari Lync juga akan dialih keluar.

Mengapakah pandangan Perhubungan senarai Kenalan saya termasuk individu yang tidak pernah saya tambahkan pada senarai saya dan bagaimana saya boleh mengeluarkannya?

Setiap kenalan yang anda berinteraksi melalui Microsoft Office, sama ada dalam senarai kenalan Lync atau tidak, mempunyai perhubungan "lalai" dengan anda. Kenalan anda yang “tidak tersenarai” (iaitu, yang tidak termasuk dalam senarai kenalan Lync anda) tidak akan dipaparkan dalam mana-mana pandangan Kumpulan atau pandangan Status. akan tetapi, pandangan Perhubungan menunjukkan semua kenalan dalam senarai kenalan Lync anda dan mana-mana kenalan tidak tersenarai yang anda untukkan perhubungan privasi bukan lalai. Untuk mengalih keluar mana-mana kenalan “tidak tersenarai” dari pandangan Perhubungan anda, klik kanan pada kenalan, klik Ubah Hubungan Privasi dan pilih Auto Peruntukan Perhubungan.

Apakah yang dimaksudkan dengan bintang atau asterisk merah di sebelah status kenalan?

Asterisk merah di sebelah status kenalan menunjukkan bahawa kenalan tersebut telah menghidupkan balasan Tiada di Pejabat dalam Outlook.

Halaman Atas

Soalan tentang isyarat dan Mesej Segera (IM)

Bagaimanakah saya boleh membuatkan isyarat IM lebih menonjol agar saya tidak terlepas permintaan IM masuk?

Melainkan anda telah setkan pemberitahuan agar isyarat tidak akan dipaparkan apabila anda berada dalam mod Jangan Ganggu, Lync akan sentiasa menghantar kedua-dua isyarat visual (di sudut bawah kanan paparan anda) dan isyarat bunyi secara lalai apabila seseorang cuba menghubungi anda melalui IM. Namun demikian, anda mungkin sekali-sekala gagal menyedari permintaan IM. Ini berkemungkinan besar berlaku apabila anda menggunakan skrin berganda atau apabila volum isyarat anda adalah terlalu rendah atau dimatikan.

Untuk membantu memastikan bahawa isyarat IM anda boleh dilihat, cuba perkara berikut:

 • Setkan paparan anda supaya Lync sentiasa di latar depan apabila ia bermula. Untuk melakukan ini, klik menu juntai bawah di sebelah butang Opsyen, klik Alat, kemudian klik Sentiasa di Atas.

 • Jika anda menggunakan berbilang skrin, amalkan tindakan mengalihkan tetingkap Utama Lync anda pada monitor paparan yang anda sedang gunakan.

 • Sahkan bahawa volum pembesar suara komputer anda dan peranti audio yang lain ditingkatkan.

 • Sahkan bahawa Lync disetkan untuk menghantar isyarat yang boleh didengar. Untuk melakukan ini, klik butang Opsyen, klik Nada Dering dan Bunyi, pilih Mainkan bunyi dalam Lync (termasuk nada dering untuk panggilan masuk dan isyarat IM), dan sahkan bahawa kotak semak lain dalam panel tidak dipilih.

 • Pertimbangkan untuk memilih bunyi isyarat yang lebih tersendiri atau lebih menonjol berbanding dengan bunyi lalai untuk memberitahu anda tentang mesej masuk. Untuk melakukan ini:

 • Klik butang Opsyen, klik Nada Deringan dan Bunyi, klik butang Seting Bunyi kemudian klik tab Bunyi.

 • Seret penggelongsor ke bawah pada panel paparan Peristiwa Program ke penyenaraian Microsoft Lync 2013.

 • Klik Mesej Segera Masuk. Paparan Bunyi di bahagian bawah tetingkap sepatutnya menunjukkan COMMUNICATOR_iminvite.

 • Sekarang klik anak panah juntai bawah di sebelahnya dan mencuba beberapa bunyi lain dalam senarai.

 • Sebaik sahaja anda menemui bunyi yang anda ingin gunakan untuk isyarat IM masuk, klik Guna. (Panel paparan Peristiwa Program kini sepatutnya menunjukkan Mesej Segera Masuk dan panel Bunyi patut memaparkan sebarang nama fail .wav yang telah anda pilih.)

 • Klik OK. (Anda juga boleh merakam fail .wav anda sendiri untuk tujuan ini, kemudian semak lalu ke fail tersebut untuk memilihnya sebagai isyarat IM anda.)

Di manakah saya boleh mencari perbualan IM sebelumnya, rekod panggilan Lync atau permintaan IM yang saya telah terlepas?

Jika anda menggunakan Microsoft Outlook, secara lalai, Lync menyimpan semua perbualan yang masuk dan keluar dalam folder Sejarah Perbualan Outlook anda agar anda boleh menyemak semula perbualan sebelumnya. Untuk melihat senarai interaksi Lync terkini yang ditambahkan pada folder ini:

 • Pada tetingkap utama Lync, klik tab Perbualan di atas kawasan input Carian.

Untuk melihat seluruh folder:

 • Klik pautan Papar Lagi dalam Outlook di bahagian bawah tetingkap.

Nota: Jika perbualan anda tidak disimpan dalam arkib Outlook ini dan anda ingin menyediakan arkib untuk perbualan masa depan, ikuti langkah berikut:

 1. Sahkan bahawa anda menggunakan Microsoft Outlook 2010 atau Outlook 2013.

 2. Dalam tetingkap utama Lync, klik butang Opsyen , kemudian klik Peribadi.

 3. Klik butang Simpan perbualan mesej segera dalam folder Sejarah Perbualan e-mel saya kemudian klik OK.

Melainkan pentadbir Lync anda telah mengesetkan dasar untuk mengekalkan semua mesej, anda boleh juga memadamkan perbualan dari folder Sejarah Perbualan.

Apakah bentuk maklumat yang saya boleh salin dan tampal ke dalam IM?

Anda boleh menyalin dan menampal teks (berformat atau tidak berformat), jadual dan pautan dari produk Microsoft Office yang lain terus ke dalam IM Lync. Anda juga boleh menyalin dan menampal imej (petikan skrin, foto, dll.) terus ke dalam IM anda. Hanya pilih dan salin imej (menggunakan Paint, Alat Pangkasan dalam Aksesori Windows atau program grafik), kemudian letakkan kursor anda di bahagian IM yang anda ingin tambahkan grafik, klik kanan dan pilih Tampal.

Bolehkah saya menggunakan penyemak ejaan dalam IM Lync saya?

Ya, Lync menyemak ejaan anda secara automatik. Lync tidak akan menandakan mana-mana perkataan yang anda tambahkan pada kamus tersuai Office anda sebagai tersalah eja. Untuk mematikan penyemakan ejaan dalam Lync, klik butang Opsyen kemudian klik Umum dan kosongkan tanda kotak Semak ejaan semasa saya menaip.

Bolehkah saya menambah emotikon tersuai pada IM Lync saya?

Tidak, anda tidak boleh. Tetapi terdapat 80 emotikon dalam pelbagai pilihan Lync. Untuk melihatnya, klik ikon emotikon di bahagian kanan kawasan input teks pada tetingkap perbualan.

Bagaimanakah saya mengubah fon dalam IM saya?

Untuk mengubah fon, saiz atau warna bagi IM tertentu yang anda sedang tulis:

 • Taipkan mesej anda, serlahkan teks yang ingin anda ubah, klik butang Fon dalam kawasan menggubah IM, kemudian buat pilihan anda dalam tetingkap Fon.

Untuk mengubah butiran fon lalai bagi semua IM yang anda hantar:

 • Daripada tetingkap utama Lync, klik butang Opsyen, klik Umum, klik Ubah Fon kemudian pilih fon, gaya fon, saiz fon dan warna fon lalai. Kemudian klik OK. Pilihan ini akan digunakan hanya pada mesej IM yang anda hantar dan tidak digunakan pada mesej yang anda terima.


Untuk turut mengubah butiran fon lalai bagi IM masuk (contohnya, untuk memperbaiki kebolehbacaannya):

 • Daripada tetingkap utama Lync, klik butang Opsyen, klik Umum, klik Ubah Fon kemudian pilih fon, gaya fon, saiz fon dan warna fon lalai. Kemudian pilih kotak semak Gunakan seting pada mesej masuk, kemudian klik OK.

Bagaimanakah saya mengesetkan isyarat untuk memberitahu saya sebaik sahaja kenalan tertentu telah sedia untuk dihubungi?

Dalam tetingkap utama Lync, dalam senarai Kenalan, klik kanan kenalan, kemudian klik Tag untuk Isyarat Perubahan Status.

Bagaimanakah saya menyahdayakan bunyi isyarat IM?

Anda boleh mengarahkan Lync supaya tidak memainkan IM dan/atau isyarat telefon berbunyi anda setiap kali kehadiran anda menunjukkan Jangan Ganggu dan anda seterusnya boleh mengarahkan Lync untuk memberitahu anda hanya jika individu yang cuba menghubungi anda ialah ahli kumpulan kerja anda dengan privasi perhubungan tersebut.

Untuk melihat dan melaraskan seting ini:

 • Klik butang Opsyen dalam tetingkap utama Lync kemudian klik Isyarat.

Untuk mematikan isyarat boleh didengar dengan sepenuhnya:

 • Klik butang Opsyen dalam tetingkap utama Lync, klik Nada Deringan dan Bunyi kemudian kosongkan kotak semak Mainkan bunyi dalam Lync (termasuk nada dering untuk isyarat masuk dan isyarat IM).

Bolehkah saya menarik balik (menyekat penghantaran) IM?

Tidak, mesej segera tidak boleh ditarik balik sebaik sahaja anda menekan kekunci Enter untuk menghantarkannya.

Halaman Atas

Soalan tentang kehadiran

Bagaimanakah saya mengeluarkan nota Tiada di Pejabat dalam Lync?

Jika akaun Lync anda disegerakkan melalui Microsoft Exchange Server kepada kalendar Outlook anda, mesej tiada di pejabat muncul dalam Lync selepas anda menghidupkan balasan Tiada di Pejabat dalam Microsoft Outlook. Untuk mengeluarkan paparan mesej tiada di pejabat dalam Lync, anda perlu mematikan balasan Tiada di Pejabat dalam Outlook:

 • Klik tab Fail dalam Outlook kemudian klik butang Matikan pada panel Balasan Automatik.

Nota:  Ia mungkin mengambil masa beberapa minit untuk mesej hilang dari Lync.

Mengapakah saya tidak dapat mengesetkan status kehadiran saya kepada "Tiada"?

Organisasi anda mungkin telah mematikan opsyen status Kelihatan Tiada disebabkan ia boleh mengganggu kebolehpercayaan penunjuk kehadiran. Jika ramai individu menggunakan status ini secara tetap, kehadiran secara umumnya tidak bermakna. Sila ingat bahawa anda juga boleh menggunakan perhubungan privasi bagi mengelakkan gangguan. Contohnya, jika anda tidak ingin diganggu oleh kebanyakan orang, anda boleh setkan status anda sebagai Jangan Ganggu dan kemudian memberikan keizinan kepada individu tertentu untuk menyampuk anda dengan menambahkan mereka kepada Kumpulan Kerja anda.

Apakah maksud seting pada tetingkap opsyen Status?

Pada tetingkap opsyen Status anda boleh mengubah bilangan minit yang berlalu sebelum status kehadiran anda berubah kepada Tidak Aktif dan Tiada, jika anda tidak ingin menggunakan seting lalai. Anda juga boleh membuatkan Lync mengesan secara automatik apabila anda berkongsi maklumat dari komputer ini. Lync akan mengesetkan status anda sebagai Sedang Mempersembahkan dan menyekat orang lain daripada menghantar mesej kepada anda pada masa itu.

Untuk mengesetkan opsyen status kehadiran ini:

 1. Dalam tetingkap utama Lync, klik butang Opsyen kemudian klik Status.

 2. Klik anak panah ke atas dan ke bawah untuk menentukan bilangan minit sebelum status kehadiran anda berubah kepada Tidak Aktif.

 3. Klik anak panah ke atas dan ke bawah untuk menentukan bilangan minit sebelum status kehadiran anda berubah kepada Tiada.

 4. Klik butang yang bersesuaian untuk mengawal status umum (membatalkan seting lalai atau menerimanya) kemudian klik OK.

 5. Pilih kotak semak berlabel Tunjukkan saya sebagai Jangan Ganggu apabila saya mempersembahkan desktop saya dan Tunjukkan saya sebagai Jangan Ganggu apabila monitor saya dipenduakan supaya orang lain tidak mengganggu anda apabila anda memberikan persembahan atau bekerjasama dalam talian daripada komputer anda yang didayakan Lync.

Bagaimanakah saya memberi individu maklumat lanjut tentang status saya?

Walaupun keadaan kehadiran dalam Lync diprasetkan, anda sentiasa boleh menulis nota peribadi di atas tetingkap utama Lync untuk menyediakan butiran lanjut tentang lokasi yang anda berada dan perkara yang anda sedang lakukan. Hanya klik kawasan paparan nota dan taipkan di atas nota yang sedang dipaparkan.

Apakah maksud pelbagai keadaan kehadiran, yang manakah yang disetkan secara automatik, dan yang mana pula saya boleh setkan sendiri?

Berikut ialah jadual yang menerangkan keadaan kehadiran kenalan yang boleh dilihat oleh individu lain, maksud setiap keadaan dan cara ia disetkan.

Status Kehadiran

Perihalan

Kehadiran Lync Ada Tersedia

Anda sedang dalam talian dan bersedia untuk dihubungi. Seting automatik atau dipilih oleh pengguna.

Kehadiran Lync Sibuk Sibuk

Anda sedang sibuk dan tidak patut diganggu. Seting automatik (jika pengguna berada dalam persidangan Outlook yang dijadualkan) atau dipilih pengguna.

Kehadiran Lync Sibuk Dalam panggilan

Anda berada dalam panggilan Lync (panggilan dua pihak) dan tidak patut diganggu. Automatik.

Kehadiran Lync Sibuk Dalam mesyuarat

Anda berada dalam mesyuarat (melalui Lync atau melalui Outlook) dan tidak patut diganggu. Automatik.

Kehadiran Lync Sibuk Dalam panggilan persidangan

Anda berada dalam panggilan persidangan Lync (mesyuarat Lync dengan audio) dan tidak patut diganggu. Automatik.

Kehadiran Lync Jangan Ganggu Jangan ganggu

Anda tidak ingin diganggu dan hanya akan melihat pemberitahuan persidangan jika ia dihantar oleh seseorang dalam Kumpulan kerja anda. Dipilih pengguna.

Kehadiran Lync Jangan Ganggu Membuat persembahan

Anda sedang membuat persembahan dari komputer anda yang didayakan Lync atau sedang berkongsi desktop dan tidak ingin diganggu. Automatik.

Kehadiran Lync Tiada Kembali Sebentar Lagi

Anda tidak berada di komputer untuk seketika. Dipilih pengguna.

Kehadiran Lync Tiada Tiada

Komputer anda telah tidak aktif untuk suatu tempoh (5 minit secara lalai; nilai boleh dilaraskan.) Automatik.

Kehadiran Lync Tiada Tidak Bekerja

Anda tidak bekerja dan tidak dapat dihubungi. Dipilih pengguna.

Kehadiran Lync Tidak Diketahui Luar Talian

Anda tidak mendaftar masuk. Jika anda telah menyekat individu daripada melihat kehadiran anda, anda akan kelihatan di luar talian kepada mereka. Automatik.

Kehadiran Lync Tidak Diketahui Tidak Diketahui

Kehadiran anda tidak diketahui. Jika orang lain tidak menggunakan Lync sebagai program pemesejan segera (IM) mereka, kehadiran anda mungkin kelihatan tidak diketahui kepada mereka. Automatik.

Halaman Atas

Soalan tentang audio dan video

Bagaimanakah saya tahu bahawa peranti saya disediakan dengan betul?

Lync mengesan peranti audio dan video anda secara automatik. Namun, kami amat mengesyorkan anda menyemak sebelum membuat panggilan atau menyertai mesyuarat untuk memastikan ia disediakan dengan betul.

Lihat Menyediakan dan menyelesaikan masalah video Lync dan Menyediakan dan menyelesaikan masalah audio Lync untuk arahan.

Bolehkah saya menggunakan Lync untuk membuat panggilan?

Ya, ada dua cara untuk memanggil orang lain dengan Lync:

 • Panggilan Lync

 • Menggunakan Pad Dailan untuk memanggil nombor

Panggilan Lync dibuat daripada komputer anda kepada komputer orang lain yang juga menggunakan Lync (audio komputer).

 • Panggilan Lync yang dibuat kepada kenalan mendering semua peranti mereka yang didayakan untuk Lync, seperti desktop dan komputer riba.

 • Anda juga boleh membuat panggilan Lync kepada kenalan bersekutu. Hubungan bersekutu dengan syarikat lain hanyalah satu perikatan maya yang membenarkan anda menambah pengguna dari syarikat lain kepada senarai kenalan anda, menghantar IM kepada mereka, membuat panggilan audio, video dan persidangan dan bertukar maklumat kehadiran.

Anda boleh juga menggunakan Lync untuk memanggil talian telefon biasa, sama seperti telefon meja tradisional.

 • Menggunakan pad dailan untuk mendail nombor

 • Jeda pada gambar kenalan dan gunakan menu pada ikon telefon untuk memilih nombor untuk dipanggil.

Untuk maklumat lanjut, lihat:

Membuat, menerima dan menguruskan panggilan audio Lync

Membuat, menerima dan menguruskan panggilan video Lync

Di manakah pad dailan telefon Lync dan bagaimanakah saya menggunakannya?

Anda menggunakan pad dailan Lync apabila:

 • Anda perlu mendail nombor telefon untuk individu yang tiada dalam senarai Kenalan anda.

 • Anda perlu menaip kod atau membuat pemilihan semasa memanggil mel suara anda.

 • Anda perlu memasukkan PIN atau membuat pemilihan untuk memberi respons kepada sistem suara automatik atau semasa berada dalam panggilan persidangan.

Pad dailan Lync tersedia di dua tempat:

 • Tetingkap utama Lync, pada tab Telefon.

 • Dalam tetingkap perbualan yang terbuka apabila anda memulakan panggilan. Jeda pada ikon telefon/mikrofon untuk melihat pad dailan.

Halaman Atas

Bolehkah saya membuat panggilan telefon tanpa menambah seseorang kepada senarai Kenalan saya?

Ya. Taipkan nombor telefon dalam medan carian, di bawah tab Kenalan atau Telefon. Kemudian dalam hasil carian, dwiklik nombor yang anda ingin panggil.

Anda juga boleh mendail nombor menggunakan pad dailan pada tab Telefon, kemudian mengklik Panggil.

Jika anda mencari seseorang, taipkan nama mereka dalam kotak carian, kemudian dalam hasil carian jeda pada gambar mereka. Klik menu juntai bawah bersebelahan butang telefon dan pilih opsyen untuk memanggil.

Halaman Atas

Apakah nombor telefon yang sah untuk memanggil kenalan?

Ikuti garis panduan ini untuk nombor telefon yang sah:

 • Hanya gunakan digit. Tiada sempang, kurungan atau ruang diperlukan. Jika Lync tidak menerima nombor telefon, hubungi pasukan sokongan anda.

 • Untuk panggilan dalam syarikat anda, dail nombor telefon. Jika sambungan diminta, anda boleh menggunakan pad dailan dalam tetingkap perbualan.

 • Untuk panggilan tempatan, dail nombor telefon. Anda mungkin perlu mendail nombor seperti 9 dahulu untuk memanggil ke nombor di luar syarikat anda.

 • Untuk panggilan jarak jauh, taipkan tanda +, kemudian gunakan kod negara, seperti 1 untuk Amerika Syarikat diikuti dengan kod kawasan dan nombor.

 • Anda boleh juga memasukkan nombor 1-800 dan nombor dengan aksara berabjad dalam medan carian. Aksara berabjad ditukar kepada nombor untuk membuat panggilan.

Halaman Atas

Mengapakah saya menghadapi masalah audio?

Jika terdapat masalah, pemberitahuan akan dipaparkan dalam tetingkap perbualan atau tetingkap utama Lync. Anda boleh mengklik pemberitahuan untuk mendapatkan maklumat lanjut atau penyelesaian yang dicadangkan.

Contohnya:

Petikan skrin ralat audio dan opsyen untuk menyemak

Jika anda tidak mendengar bunyi, semak bahawa:

 • Pembesar suara dalam Lync dan komputer anda dihidupkan dan volum pembesar suara disetkan tinggi.

 • Gagang telefon anda berada pada penatang (jika anda mendengar audio menerusi telefon).

 • Peranti yang anda gunakan dipilih pada tab PERANTI, (jeda pada ikon telefon/mikrofon dan klik tab PERANTI).

Apakah yang boleh saya lakukan untuk membaiki kualiti audio peranti?

 • Gunakan peranti audio berkualiti tinggi, gantikan sebarang peranti yang pincang atau rosak dan jalankan persediaan bagi memastikan ia berfungsi dengan betul. Kami mengesyorkan anda menggunakan peranti yang disenaraikan dalam Telefon dan Peranti yang Layak untuk Microsoft Lync.

 • Meletakkan mikrofon pembatalan hingar berdekatan mulut adalah penting, kira-kira 1 inci jaraknya dari mulut untuk menapis keluar bunyi hingar latar yang tidak diingini.

 • Kebanyakan set kepala mempunyai butang untuk melaraskan volum bergantung pada peranti audio yang bersambung dengan set kepala tersebut. Jika anda atau pemanggil lain mendengar bunyi berdengung, buat panggilan ujian kemudian laraskan seting pada set kepala sehingga bunyi berdengung hilang.

 • Jika anda menggunakan pembesar suara pada telefon anda dan pemanggil mengadu tentang hingar latar, pastikan telefon berada pada permukaan yang rata dan anda berada dekat dengan telefon.

 • Jika anda menggunakan dua peranti berasingan untuk audio (seperti pembesar suara desktop dan kamera), cuba tempatkannya pada jarak yang bersesuaian di antara satu sama lain untuk mengurangkan gema.

 • Kami mengesyorkan anda jangan membuat panggilan menerusi sambungan wayarles, rangkaian peribadi maya (VPN) atau sambungan perkhidmatan capaian jauh (RAS).

Apakah Suara Syarikat?

Suara Syarikat menyediakan opsyen memanggil dipertingkatkan, seperti memanggil kenalan, menangguhkan, memajukan, memindahkan, mel suara, persidangan, panggilan serentak, panggilan 9-1-1 dipertingkatkan dan panggilan kepada dan daripada rangkaian telefon suis awam (PSTN).

 • Tab telefon   menyediakan senarai mel suara dan log panggilan serta pad dailan pada skrin untuk mendail nombor.

 • Panggilan Lync   panggilan komputer ke komputer dengan satu klik.

 • Kualiti Audio   membuat panggilan ujian dengan segera untuk menyemak kualiti audio anda.

 • Perwakilan panggilan   menyokong ciri-ciri seperti talian berkongsi (membuat dan menerima panggilan bagi pihak pengurus), memindahkan panggilan kepada pengurus dan menguruskan panggilan.

 • Pemberitahuan Kualiti Panggilan   menyediakan pemberitahuan bagi membantu anda memperbaiki kualiti panggilan anda jika ia mengesan isu peranti, rangkaian atau komputer semasa panggilan berlangsung.

 • Pemindahan peranti   membolehkan anda menukar peranti audio semasa panggilan.

 • Panggilan kepada dan daripada P S T N   menghantar dan menerima panggilan daripada nombor pada sistem telefon awam, di luar syarikat anda.

 • Peletakan Panggilan   menangguhkan panggilan pada satu telefon, kemudian mengambil panggilan dari telefon lain.

 • Pemilihan Peranti    menerima panggilan masuk secara serentak pada semua peranti komunikasi anda, membolehkan anda menjawab dengan peranti yang paling sesuai.

 • Penyepaduan dengan Pemesejan Disatukan Exchange   menyediakan perkhidmatan mel suara, pemesejan suara, pemesejan e-mel, menjawab panggilan, capaian pelanggan, pemberitahuan panggilan dan atendan auto.

 • Perkhidmatan Kecemasan 911   menyediakan maklumat lokasi kepada penghantar perkhidmatan kecemasan, (tersedia di Amerika Utara sahaja).

 • Panggilan serentak   membolehkan panggilan masuk berdering pada telefon tambahan, contohnya, telefon bimbit atau peranti lain.

 • Pemajuan panggilan   membolehkan anda memajukan panggilan kepada telefon lain seperti telefon bimbit atau telefon rumah anda.

Soalan tentang sembang berterusan

Apakah sembang berterusan?

Sembang berterusan merupakan ciri Lync yang menyediakan bilik sembang yang anda boleh membuat perbualan lanjutan dalam talian dengan individu lain tentang topik tertentu. Anda boleh mengambil bahagian dalam bilik sembang tentang topik yang menarik minat anda dan di bilik sembang ini anda boleh berkongsi idea dan maklumat dengan menyiarkan mesej dan menyemak lalu atau mencari sejarah sembang. Mesej disiarkan dalam masa nyata dan sentiasa disimpan (“berterusan”) supaya ia boleh dilihat oleh peserta bilik sembang semasa dan akan datang. Untuk maklumat lanjut tentang tujuan menggunakan bilik sembang dan istilah utamanya, lihat Apakah sembang berterusan?

Apakah perbezaan antara menyertai dan mengikuti bilik sembang?

Untuk menyertai bilik sembang anda perlu mendapatkan keahliannya. Istilah hanya digunakan pada bilik yang dipanggil “tertutup” dan “rahsia” yang memerlukan keizinan pengurus bilik untuk menyertai. Bilik terbuka tidak memerlukan atau menerima keahlian.

Apabila anda mengikuti bilik sembang, anda menggunakan ciri Pemberitahuan dan Suapan Topik untuk memantau secara berterusan aktiviti di bilik sembang. Sesiapa sahaja boleh mengikuti bilik terbuka tetapi anda perlu menjadi ahli bilik tertutup atau bilik rahsia untuk mengikutinya.

Untuk mengetahui cara menyertai dan mengikuti bilik, lihat Menyertai bilik sembang dan Mengikuti bilik sembang.

Apakah perbezaan antara isyarat pemberitahuan dan suapan topik?

Istilah ini merujuk kepada dua jenis isyarat yang anda boleh sediakan dalam sembang berterusan untuk membantu anda memantau aktiviti bilik sembang yang anda ikuti:

 • Isyarat pemberitahuan dihantar secara automatik oleh Lync untuk memberi isyarat kepada anda mengenai sebarang aktiviti dalam mana-mana bilik yang anda ikuti. Secara lalai, isyarat ini menurut seting dalam tetingkap Opsyen Sembang Berterusan. Anda boleh mengubah seting tersebut dan anda boleh juga menyesuaikan pemberitahuan anda jika anda inginkan isyarat yang lebih tersendiri.

 • Suapan topik ialah isyarat yang dipicu automatik bukan oleh aktiviti dalam bilik tertentu tetapi oleh kemunculan perkataan atau frasa yang anda minta Lync cari dalam kiriman bilik sembang yang anda ikuti. Penyenaraian suapan topik akan memaparkan nama individu yang menyiarkan mesej, masa ia disiarkan dan teks mesej yang mengandungi istilah sasaran.

Untuk mengetahui cara menggunakan isyarat dan suapan topik, lihat Menggunakan pemberitahuan untuk memantau aktiviti bilik sembang dan Menggunakan suapan topik untuk memantau aktiviti bilik sembang.

Apakah Penapis Ego yang saya lihat dalam senarai bilik Sembang Diikuti?

Penapis Ego ialah suapan topik yang memberi isyarat kepada anda apabila nama atau ID pengguna anda digunakan dalam persekitaran bilik sembang. Lync menyediakannya untuk anda secara automatik.

Apakah perbezaan antara kiriman dan mesej?

Dalam konteks bilik sembang, “kiriman” ialah mesej yang anda tulis dalam bilik sembang untuk dilihat oleh individu lain. Perkataan ini boleh mengelirukan kerana peserta bilik sembang boleh menghantar “mesej” (contohnya, e-mel atau mesej segera) kepada seorang atau lebih dari seorang peserta lain terus dari antara muka bilik sembang tanpa “menyiarkannya” dalam bilik sembang. Anda hanya perlu mengklik penyenaraian gambar atau peserta bagi individu yang boleh menerima mesej anda.

Apakah maksud menyiarkan mesej?

Untuk menyiarkan mesej bermakna anda menyiarkan mesej ke beberapa bilik sembang sekaligus. Untuk mengetahui cara menyiarkan mesej, lihat Menyiarkan mesej ke lebih daripada satu bilik sembang.

Bolehkah saya memadamkan sesuatu yang telah saya siarkan dalam bilik sembang?

Tidak. Sebaik sahaja anda menyiarkan mesej melalui sembang berterusan, anda tidak boleh memadamkannya. Mesej anda akan “berterusan” sebagai sebahagian daripada sejarah bilik dan akan terus dapat dilihat oleh sesiapa dengan capaian ke bilik sembang seberapa lama bilik itu didayakan. Namun, anda boleh membuat permintaan agar pengurus bilik menyahdayakan bilik tersebut.

Bagaimana saya boleh tahu siapa pengurus bilik sembang?

Pengurus bilik terbuka atau tertutup disenaraikan pada kad kenalan bilik sembang yang anda boleh lihat dengan meletakkan penuding di atas penyenaraian bilik sembang dan memilih ikon Lihat kad kenalan. Anda akan mendapati nama pengurus tersenarai di sebelah kanan. Biasanya anda tidak akan dapat mencari siapa yang menguruskan bilik rahsia kerana keahlian dalam bilik tersebut adalah melalui jemputan sahaja.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×