Sifat tag

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Digunakan pada

BoundObjectFrame objek

Objek imej

OptionGroup objek

Objek Subborang

Kotak semak objek

Label objek

Halaman objek

Koleksi TabControl

ComboBox objek

Objek baris

Pemisahhalaman objek

Objek kotak teks

CommandButton objek

Kotak Senarai objek

Objek segi empat tepat

ToggleButton objek

CustomControl objek

ObjectFrame objek

Laporan objek

Borang objek

OptionButton objek

Seksyen objek

Menyimpan maklumat tambahan tentang borang, laporan, halaman capaian data, seksyenatau kawalan diperlukan oleh aplikasi Microsoft Office Access 2007 . Baca/tulis rentetan.

ungkapan. Tag

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan satu objek dalam digunakan pada senarai.

Catatan

Anda boleh memasukkan ungkapan rentetan sehingga 2048 aksara panjang. Seting lalai ialah rentetan panjang sifar ("").

Anda boleh mengesetkan sifat ini menggunakan objek helaian sifat, makroatau Visual Basic for Applications (VBA) kod.

Berbeza dengan sifat yang lain, seting sifat Tag tidak menjejaskan mana-mana atribut pada objek.

Anda boleh menggunakan sifat ini untuk memperuntukkan rentetan pengenalan kepada objek tanpa menjejaskan sebarang seting sifat lain atau menyebabkan kesan pihak lain. Sifat Tag adalah berguna apabila anda perlu menyemak identiti borang, laporan, halaman capaian data, Seksyen atau kawalan yang dihantar sebagai pemboleh ubah untuk prosedur.

Contoh

Contoh berikut menggunakan sifat Tag untuk memaparkan mesej tersuai tentang kawalan pada borang. Apabila kawalan mempunyai fokus, teks Perihalan dipaparkan dalam kawalan label yang dipanggil lblMessage. Anda menentukan teks untuk mesej dengan mengesetkan sifat Tag untuk setiap kawalan rentetan teks pendek. Apabila kawalan menerima fokus, sifat Tag diperuntukkan kepada sifat kapsyen kawalan label. Contoh ini memaparkan teks deskriptif untuk kotak teks yang bernama txtDescription dan butang perintah yang bernama cmdButton pada borang.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×