Sifat sifat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Digunakan pada

AccessObject objek

Kawalan objek

Label objek

Halaman objek

Objek Subborang

BoundObjectFrame objek

Objek Projeksemasa

Objek baris

Pemisahhalaman objek

Koleksi TabControl

Kotak semak objek

CustomControl objek

Kotak Senarai objek

Objek segi empat tepat

Objek kotak teks

CodeProject objek

Borang objek

ObjectFrame objek

Laporan objek

ToggleButton objek

ComboBox objek

GroupLevel objek

OptionButton objek

Seksyen objek

CommandButton objek

Objek imej

OptionGroup objek

Objek SmartTag

Sifat sifat seperti yang digunakan pada objek AccessObject, CodeProject dan Projeksemasa.

Mengembalikan rujukan kepada koleksi SifatobjekaccessAccessObject, Projeksemasaatau CodeProject objek tersebut.

ungkapan. Sifat

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan satu objek di atas.

Catatan

Objek koleksi Sifatobjekaccess ialah koleksi semua sifat yang berkaitan dengan AccessObject, CurrentProjectatau CodeProject objek. Anda boleh merujuk kepada ahli individu koleksi menggunakan Indeks objek ahli atau ungkapan rentetan yang nama objek ahli. Objek ahli pertama dalam koleksi mempunyai nilai indeks bagi 0 dan jumlah bilangan ahli objek dalam koleksi ialah nilai sifat kiraan koleksi Sifatobjekaccess tolak 1.

Anda tidak boleh menggunakan sifat sifat untuk mengembalikan sifat daripada objek AccessObject yang merupakan ahli koleksi dicapai dari objek CurrentData .

Sifat sifat seperti yang digunakan pada objek SmartTag.

Mengembalikan koleksi SmartTagProperties yang mewakili koleksi sifat untuk tag pintar tertentu.

ungkapan. Sifat ()

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan objek SmartTag .

Sifat sifat seperti yang digunakan untuk semua objek dalam digunakan pada senarai.

Mengembalikan rujukan kepada kawalan sifat koleksi objek.

ungkapan. Sifat

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan satu objek dalam digunakan pada senarai.

Catatan

Koleksi sifat objek ialah koleksi semua sifat yang berkaitan dengan kawalan. Anda boleh merujuk kepada ahli individu koleksi menggunakan Indeks objek ahli atau ungkapan rentetan yang nama objek ahli. Objek ahli pertama dalam koleksi mempunyai nilai indeks bagi 0 dan jumlah bilangan ahli objek dalam koleksi ialah nilai sifat kiraan koleksi sifat tolak 1.

Contoh

Prosedur berikut menggunakan sifat sifat untuk mencetak semua sifat yang berkaitan dengan kawalan pada borang kepada tetingkap nyahpepijat. Untuk menjalankan Kod ini, letakkan butang perintah yang bernama cmdListProperties pada borang dan tampal kod berikut dalam seksyen pengisytiharan borang. Klik butang perintah untuk mencetak senarai sifat dalam tetingkap nyahpepijat.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×