Sifat set rekod

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Digunakan pada

ComboBox objek

Borang objek

Kotak Senarai objek

Laporan objek

Mengembalikan atau set ADO set rekod atau objek DAO set rekod yang mewakili sumber rekod ditentukan borang, laporan, kawalan kotak senarai atau kawalan kotak kombo. Baca/tulis.

ungkapan. Set rekod

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan satu objek dalam digunakan pada senarai.

Catatan

Sifat set rekod mengembalikan objek set rekod yang membekalkan data yang sedang disemak dalam borang, laporan, kawalan kotak senarai, atau kawalan kotak kombo. Jika borang berdasarkan pada pertanyaan, contohnya, merujuk kepada sifat set rekod adalah sepadan pengklonan objek set rekod menggunakan pertanyaan yang sama. Walau bagaimanapun, berbeza dengan menggunakan sifat RecordsetClone , mengubah rekod yang anda adalah terkini dalam set rekod yang dikembalikan oleh sifat set rekod borang juga set rekod semasa borang.

Sifat ini adalah tersedia hanya menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) kod.

Kelakuan Baca/tulis sifat set rekod ditentukan oleh jenis set rekod (ADO atau DAO) dan jenis data (Access atau SQL) yang terkandung dalam set rekod yang dikenal pasti oleh sifat.

Set rekod jenis

Berdasarkan SQL data

Berdasarkan Access data

ADO

Baca/tulis

Baca/tulis

DAO

T/B

Baca/tulis

Contoh berikut membuka borang, membuka satu set rekod, dan kemudian mengikat borang untuk set rekod dengan mengeset sifat set rekod borang kepada objek set rekod yang baru dicipta.

Global rstSuppliers As ADODB.RecordsetSub MakeRW()DoCmd.OpenForm "Suppliers"Set rstSuppliers = New ADODB.RecordsetrstSuppliers.CursorLocation = adUseClientrstSuppliers.Open "Select * From Suppliers", _CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimisticSet Forms("Suppliers").Recordset = rstSuppliersEnd Sub

Gunakan sifat set rekod :

  • Untuk mengikat berbilang borang untuk set data yang sama. Ini membolehkan penyegerakan berbilang borang. Contohnya,

    Set Me.Recordset = Forms!Form1.Recordset

  • Untuk menggunakan kaedah dengan objek set rekod yang tidak disokong terus pada borang. Contohnya, anda boleh menggunakan sifat set rekod dengan ADO mencari atau DAO mencari kaedah dalam dialog tersuai untuk mencari rekod.

  • Untuk membalut transaksi (yang boleh menjadi digulung kembali) di sekeliling set pengeditan yang mempengaruhi berbilang borang.

Mengubah sifat set rekod borang yang juga mungkin mengubah sifat RecordSource, RecordsetTypedan RecordLocks . Juga, beberapa sifat yang berkaitan data mungkin boleh diubah, untuk contoh, penapis, FilterOn, OrderBydan sifat OrderByOn .

Memanggil kaedah tanya semula pada borang set rekod (contohnya, Forms(0).Recordset.Requery) boleh menyebabkan borang untuk menjadi tidak terikat. Menyegar semula data dalam borang yang terikat kepada satu set rekod, setkan sifat RecordSource borang untuk itu sendiri (Forms(0).RecordSource = Forms(0).RecordSource).

Apabila borang terikat satu set rekod, ralat berlaku jika anda menggunakan penapis dengan perintah borang.

Contoh

Contoh berikut menggunakan sifat set rekod tersebut untuk mencipta salinan baru objek set rekod daripada borang semasa dan kemudian mencetak nama medan dalam tetingkap nyahpepijat.

Sub Print_Field_Names()
Dim rst As DAO.Recordset, intI As Integer
Dim fld As Field
Set rst = Me.Recordset
For Each fld in rst.Fields
' Print field names.
Debug.Print fld.Name
Next
End Sub

Contoh berikut menggunakan sifat set rekod dan objek set rekod untuk menyegerakkan satu set rekod dengan borang rekod semasa. Apabila nama Syarikat dipilih dari kotak kombo, kaedah FindFirst digunakan untuk mencari rekod untuk syarikat yang menyebabkan borang untuk memaparkan rekod ditemui.

Sub SupplierID_AfterUpdate()
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strSearchName As String
Set rst = Me.Recordset
strSearchName = CStr(Me!SupplierID)
rst.FindFirst "SupplierID = " & strSearchName
If rst.NoMatch Then
MsgBox "Record not found"
End If
rst.Close
End Sub

Kod berikut membantu untuk menentukan jenis set rekod dikembalikan oleh sifat set rekod di bawah keadaan yang berbeza.

Sub CheckRSType()
Dim rs as Object
Set rs=Forms(0).Recordset
If TypeOf rs Is DAO.Recordset Then
MsgBox "DAO Recordset"
ElseIf TypeOf rs is ADODB.Recordset Then
MsgBox "ADO Recordset"
End If
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×