Sifat TopValues

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan sifat TopValues untuk mengembalikan bilangan rekod atau peratusan rekod yang memenuhi kriteria yang anda tentukan. Contohnya, anda mungkin ingin mengembalikan nilai 10 teratas atau atas 25 peratus bagi semua nilai dalam medan.

Note: Sifat TopValues hanya digunakan untuk tambah, buat Jadual, dan pilih pertanyaan.

Seting

Seting sifat TopValues ada nilai Integer yang mewakili bilangan tepat nilai untuk mengembalikan atau nombor diikuti dengan tanda peratus (%) mewakili peratusan rekod untuk kembali. Contohnya, untuk mengembalikan nilai 10 teratas, setkan TopValues sifat kepada 10; untuk kembali atas 10 peratus nilai, setkan sifat TopValues kepada 10%.

Anda tidak boleh mengesetkan sifat ini dalam Kod terus. Ia disetkan dalam SQL viewQuery window menggunakan atas n atau atas n Klausa peratus dalam penyata SQL.

Anda juga boleh mengesetkan sifat TopValues menggunakan helaian sifat pertanyaan atau kotak Atas nilai di bawah alat pada tab Reka bentuk .

Note: Sifat TopValues dalam helaian sifat pertanyaan dan pada tab Reka bentuk adalah kotak kombo yang mengandungi senarai nilai dan peratusan nilai. Anda boleh memilih salah satu nilai ini atau anda boleh menaip sebarang seting yang sah dalam kotak.

Catatan

Lazimnya, anda menggunakan seting sifat TopValues bersama-sama dengan medan Diisih. Medan yang anda ingin memaparkan nilai atas untuk sepatutnya paling kiri medan yang mempunyai kotak Isih yang dipilih dalam grid Reka bentuk pertanyaan. Isihan menaik mengembalikan rekod bottommost dan Isih menurun mengembalikan rekod teratas. Jika anda menentukan bilangan rekod yang khusus akan dikembalikan, Semua rekod dengan nilai yang sepadan dengan nilai dalam rekod terakhir juga dikembalikan.

Contohnya, katakan set pekerja mempunyai jumlah jualan yang berikut.

Jualan

Jurujual

90,000

Leverling

80,000

Peacock

70,000

Davolio

70,000

Raja

60,000

Suyama

50,000

Buchanan


Jika anda mengesetkan sifat TopValues ke 3 dengan Isih menurun pada medan jualan, Microsoft Office Access 2007 mengembalikan empat rekod berikut.

Jualan

Jurujual

90,000

Leverling

80,000

Peacock

70,000

Davolio

70,000

Raja


Note: Untuk mengembalikan nilai teratas atau bottommost tanpa memaparkan nilai pendua, setkan sifat Nilaiunik dalam helaian sifat pertanyaan kepada Ya.

Contoh

Contoh berikut memperuntukkan rentetan SQL yang mengembalikan produk paling mahal atas 10 sifat RecordSource bagi borang yang akan memaparkan produk paling mahal sepuluh.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×