Sifat RecordSource

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Digunakan pada

Borang objek

Laporan objek

Anda boleh menggunakan sifat RecordSource untuk menentukan sumber data untuk borang atau laporan. Baca/tulis rentetan.

ungkapan. RecordSource

ungkapan Diperlukan. Ungkapan yang mengembalikan satu objek dalam digunakan pada senarai.

Catatan

Seting sifat RecordSource boleh nama Jadual, nama pertanyaan atau penyata SQL. Contohnya, anda boleh menggunakan seting berikut.

Seting sampel

Perihalan

Pekerja

Nama jadual yang menentukan jadual pekerja sebagai sumber data.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Penyata SQL menentukan medan OrderDate pada jadual Orders sebagai sumber data. Anda boleh mengikat kawalan pada borang atau laporan OrderDate medan dalam Jadual pesanan dengan mengesetkan sifat bagi kawalan ControlSource untuk OrderDate.


Nota: Anda boleh mengesetkan sifat RecordSource dengan menggunakan borang atau laporan helaian sifat, makro, atau Visual Basic for Applications (VBA) kod.

Dalam VBA, gunakan ungkapan rentetan untuk mengeset sifat ini.

Nota: Mengubah sumber rekod Buka borang atau laporan menyebabkan ada tanya semula automatik data dasar. Jika sifat set rekod borang yang disetkan pada masa jalanan, borang RecordSource sifat dikemas kini.

Selepas anda telah mencipta borang atau laporan, anda boleh mengubah kepada sumber data dengan mengubah sifat RecordSource . Sifat RecordSource adalah berguna jika anda ingin mencipta borang yang boleh digunakan semula atau laporan. Contohnya, anda boleh mencipta borang yang bergabung Reka bentuk standard, kemudian Salin borang dan ubah sifat RecordSource untuk memaparkan data daripada jadual berlainan, pertanyaan atau penyata SQL.

Mengehadkan bilangan rekod yang terkandung dalam sumber rekod borang yang boleh meningkatkan prestasi, terutamanya apabila aplikasi anda berjalan pada rangkaian. Contohnya, anda boleh Setkan sifat RecordSource pada borang kepada penyata SQL yang mengembalikan rekod tunggal dan ubah sumber rekod borang bergantung pada kriteria yang dipilih oleh pengguna.

Contoh

Contoh berikut mengeset sifat RecordSource pada borang kepada jadual pelanggan:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Contoh berikut perubahan sumber rekod pada borang rekod tunggal dalam Jadual pelanggan, bergantung pada nama syarikat yang dipilih dalam kawalan kotak kombo cmboCompanyName . Kotak kombo diisi dengan penyata SQL yang mengembalikan ID pelanggan (dalam lajur terikat) dan nama Syarikat. ID pelanggan yang mempunyai jenis data teks.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×