Senario persediaan untuk Office 365 PowerShell

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan senario PowerShell ini untuk menyambung ke perkhidmatan Office 365, dapatkan bantuan dan menyediakan dasar pelaksanaan untuk skrip.

Menyambung ke perkhidmatan Office 365 menggunakan PowerShell

Untuk bersambung dengan perkhidmatan Office 365, anda mesti terlebih dahulu memasang atau mengimport modul PowerShell terkini dan kemudian mencipta sambungan yang disahkan.

Menyambung ke Azure Active Directory dengan modul Windows Azure Active Directory

Untuk memasang Windows Azure Active Directory Module dan bersambung dengan sama ada nama akaun pengguna dan kata laluan atau pengesahan multifactor (MFA), lihat menyambung ke Office 365 PowerShell.

Menyambung ke Azure Active Directory dengan modul Azure Active Directory V2

Untuk memasang modul Azure Active Directory V2 dan bersambung dengan sama ada nama pengguna dan kata laluan atau MFA, lihat menyambung dengan modul Azure Active Directory V2 PowerShell.

Menyambung ke Exchange Online

Untuk menyambung ke Exchange Online dengan akaun nama pengguna dan kata laluan, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell.

Untuk memasang Microsoft Exchange Online Remote PowerShell Module dan bersambung dengan MFA, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell menggunakan pengesahan berbilang faktor.

Menyambung ke SharePoint Online

Untuk memasang SharePoint Online Management Shell dan bersambung dengan sama ada nama akaun pengguna dan kata laluan atau MFA, lihat menyambung ke SharePoint Online PowerShell.

Menyambung ke Skype for Business Online

Untuk menyambung ke Skype for Business Online dengan akaun nama pengguna dan kata laluan, lihat menyambung ke Skype for Business Online menggunakan Windows PowerShell.

Gunakan langkah ini untuk menyambung ke Skype for Business Online dengan MFA:

 1. Untuk memasang semasa Skype for Business Online PowerShell modul, pergi ke Skype for Business Online, Windows PowerShell Module, klik muat turun, kemudian jalankan fail yang dimuat turun dan memasangnya.

  Anda hanya perlu melakukan ini sekali pada setiap komputer yang anda menguruskan Skype for Business Online.

 2. Buka prom perintah Windows PowerShell.

 3. Isikan nama akaun antara dua-tanda petikan, mengalih keluar teks arahan dan < dan > aksara.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Menjalankan perintah yang terhasil daripada tetingkap Windows PowerShell.

 4. Taipkan kata laluan akaun anda dalam kotak dialog SkypeForBusinessAuth , dan kemudian klik Daftar Masuk.

 5. Ikuti arahan dalam kotak dialog SkypeForBusinessAuth menyediakan maklumat pengesahan tambahan, seperti kod pengesahan, dan kemudian klik Daftar Masuk.

Menyambung ke Azure Active Directory dan Exchange Online

Perintah PowerShell ini akan menyambungkan anda ke Azure Active Directory dan Exchange Online selepas anda memasang Windows Azure Active Directory Module.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Petua: Untuk mendapatkan blok perintah PowerShell ini sebagai fail skrip (PS1), klik di sini.

Menyambung semua beban kerja Office 365

Untuk mendapatkan disambungkan dengan semua beban kerja Office 365 dalam tetingkap PowerShell yang sama, anda mesti terlebih dahulu mengimport atau memasang modul berkaitan. Blok perintah PowerShell ini bersambung ke Azure Active Directory, Skype for Business Online, SharePoint Online dan Exchange Online.

Isikan nama organisasi dan kemudian menjalankan ini set perintah PowerShell apabila mendaftar masuk dengan satu Nama akaun pengguna dan kata laluan:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Isikan nama akaun dan kemudian menjalankan ini set perintah PowerShell apabila mendaftar masuk dengan pengesahan multifactor:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Anda akan digesa empat kali untuk menentukan nama akaun pengguna dan kata laluan dan maklumat MFA, seperti kod pengesahan.

Mendapatkan bantuan dengan PowerShell

Kadangkala anda perlu mendapatkan bantuan tambahan untuk PowerShell. Mujurlah, PowerShell mempunyai kandungan bantuan terbina dalam untuk membimbing anda.

Menunjukkan fail bantuan untuk PowerShell cmdlet

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cmdlet khusus, contohnya Dapatkan-proses, anda boleh menjalankan berikut.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Mendapatkan artikel TechNet untuk PowerShell cmdlet

Untuk membuka rujukan sintaks online pada TechNet untuk cmdlet khusus, contohnya Dapatkan-proses, jalankan perintah berikut.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Nota: Ini memerlukan capaian Internet untuk berfungsi dengan betul.

Menunjukkan contoh untuk perintah PowerShell

Untuk memaparkan contoh sintaks untuk cmdlet khusus dalam tetingkap PowerShell, contohnya Dapatkan-proses, jalankan perintah berikut.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Mengemas kini fail bantuan PowerShell anda

Kandungan bantuan PowerShell dikemas kini secara tetap. Untuk mendapatkan kandungan bantuan yang terkini, anda boleh menjalankan perintah Kemas kini-bantuan . Anda mungkin melihat mesej berikut selepas menjalankan perintah ini: "perintah kemas kini-bantuan muat turun fail bantuan yang terkini untuk modul Windows PowerShell dan memasangnya pada komputer anda." Tekan Y dan membenarkan modul untuk mengemas kini fail bantuan anda. Ini hanya akan mengambil sedikit masa untuk melengkapkan.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Petua: Untuk mendapatkan blok perintah PowerShell ini sebagai fail skrip (PS1), klik di sini.

Menyediakan dasar pelaksanaan skrip

Skrip PowerShell adalah perintah PowerShell yang berjalan dari satu atau lebih fail teks. Skrip membenarkan anda untuk mengautomatikkan tugas umum dalam Windows, aplikasi Microsoft, dan perkhidmatan kursus Office 365. Kerana skrip jahat mungkin boleh merosakkan komputer anda dengan melaksanakan perintah yang tidak diingini, Microsoft telah dilindungi anda dengan menyahdayakan skrip PowerShell secara lalai. Anda mesti menyediakan dasar pelaksanaan PowerShell menurut keperluan anda. Seting dasar pelaksanaan adalah seperti berikut:

 • Dihadkan

  Memuatkan fail konfigurasi atau menjalankan skrip. "Terhad" adalah dasar pelaksanaan lalai.

 • RemoteSigned

  Memerlukan bahawa semua skrip dan fail konfigurasi dimuat turun dari Internet ditandatangani oleh penerbit dipercayai.

 • AllSigned

  Memerlukan yang semua skrip dan fail konfigurasi yang ditandatangani oleh penerbit dipercayai, termasuk skrip yang anda tulis pada komputer setempat.

 • Tidak terhad

  Memuatkan semua fail konfigurasi dan menjalankan skrip semua. Jika anda menjalankan skrip tidak ditandatangani yang telah dimuat turun dari Internet, anda akan digesa untuk keizinan sebelum ia berjalan.

 • Pintasan

  Tiada apa-apa disekat dan tiada amaran atau prom.

 • Tidak ditentukan

  Mengalih keluar dasar pelaksanaan sedang diperuntukkan daripada skop semasa. Parameter ini akan mengalih keluar dasar pelaksanaan yang disetkan dalam skop dasar Kumpulan.

Nota: Ia adalah penting yang anda hanya muat turun atau gunakan skrip PowerShell daripada sumber yang dipercayai terutamanya apabila seting dasar sebagai 'Unrestricted'. Anda juga disyorkan untuk sebab Keselamatan, anda kembali sebarang perubahan terhad melainkan anda mempunyai keperluan yang sedang berlangsung untuk menjalankan skrip.

Melaksanakan perintah Set-ExecutionPolicy hanya boleh dilakukan dalam tetingkap PowerShell dibuka menggunakan "Jalankan sebagai pentadbir." Inilah juga dikenali sebagai sesi PowerShell ditingkatkan.

Menyediakan dasar pelaksanaan sebagai jauh ditandatangani

Perintah ini memerlukan bahawa semua skrip dan fail konfigurasi dimuat turun dari Internet ditandatangani oleh penerbit dipercayai. Anda boleh menggantikan RemoteSigned dengan nama dasar pelaksanaan diinginkan anda untuk mengubah dasar yang digunakan.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Petua: Untuk mendapatkan blok perintah PowerShell ini sebagai fail skrip (PS1), klik di sini.

Menyediakan dasar pelaksanaan sebagai terhad

Perintah ini akan mengesetkan dasar pelaksanaan kepada seting lalai untuk PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Petua: Untuk mendapatkan blok perintah PowerShell ini sebagai fail skrip (PS1), klik di sini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

PowerShell untuk pentadbir Office 365

Senario Office 365 PowerShell

Pelaporan senario untuk Office 365 PowerShell

Senario pengurusan pengguna untuk Office 365 PowerShell

Senario kefungsian lanjut untuk Office 365 PowerShell

Sumber komuniti Office 365 PowerShell

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×