Senario pelaporan untuk Office 365 PowerShell

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan senario PowerShell ini untuk mencipta laporan pada pengguna, kumpulan edaran dan peti mel yang tidak digunakan, dan menggunakan penapisan dan pengisihan.

Laporan pada Office 365 yang berlesen dan pengguna tidak berlesen

Anda boleh menggunakan PowerShell untuk mencipta senarai pengguna berlesen dan -berlesen dan memaparkannya dalam tetingkap PowerShell atau menyimpannya dalam fail.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Office 365 dengan yang Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell. Lihat menyambung ke Office 365 PowerShell untuk arahan.

Gunakan Perintah ini untuk melihat pengguna berlesen akaun satu skrin pada satu masa:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Untuk mengeksport senarai ke fail teks untuk mengimbas lebih mudah dan mencari, isikan yang laluan serta nama fail antara dua-tanda petikan, mengalih keluar teks arahan dan < dan > aksara.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Menjalankan perintah yang terhasil daripada tetingkap Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell.

Untuk mengeksport senarai ke fail CSV untuk diimport ke dalam Microsoft Excel untuk analisis terperinci, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Untuk memaparkan pengguna tidak berlesen satu skrin pada satu masa, jalankan perintah ini:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Untuk mengeksport senarai ke fail teks untuk mengimbas lebih mudah dan mencari, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Untuk mengeksport senarai ke fail CSV untuk diimport ke dalam Microsoft Excel untuk analisis, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Laporan pada kumpulan edaran Office 365 anda

Kumpulan edaran yang digunakan dalam organisasi oleh aplikasi e-mel seperti Microsoft Outlook untuk menghantar mesej e-mel kepada koleksi pengguna. Senario ini mencipta senarai kumpulan edaran dalam langganan Office 365 anda.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Exchange Online. Untuk menyambung ke Exchange Online dengan akaun nama pengguna dan kata laluan, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell. Untuk memasang Microsoft Exchange Online Remote PowerShell Module dan bersambung dengan MFA, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell menggunakan pengesahan berbilang faktor.

Gunakan Perintah ini untuk memaparkan senarai edaran sedia ada Kumpulan satu skrin pada satu masa.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Untuk mengeksport senarai ke fail teks untuk mengimbas lebih mudah dan mencari, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Untuk mengeksport senarai ke fail CSV untuk diimport ke dalam Microsoft Excel untuk analisis terperinci, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Mendapatkan senarai Peti mel Exchange tidak aktif

Apabila pengguna meninggalkan organisasi, Peti mel mereka boleh kekal di belakang, mengambil storan dalam langganan Office 365 anda. Dalam senario ini, anda menemui peti mel ini lapuk agar anda kemudian boleh mengambil tindakan yang sesuai untuk mengalih keluarnya. Senario ini menunjukkan cara senarai untuk semua pengguna yang mempunyai tidak log masuk ke peti mel mereka untuk sekurang-kurangnya 30 hari.

Nota: Dalam sesetengah kes Laporan mungkin tidak menyediakan tarikh LastLogin, tetapi akan sentiasa terdapat kiraan DaysInactive. Peti mel di bawah penahanan litigasi mungkin juga muncul dalam laporan ini, dan ia tidak semestinya mewakili peti mel yang memerlukan pembersihan atau alih keluar.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Exchange Online. Untuk menyambung ke Exchange Online dengan akaun nama pengguna dan kata laluan, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell. Untuk memasang Microsoft Exchange Online Remote PowerShell Module dan bersambung dengan MFA, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell menggunakan pengesahan berbilang faktor.

Perintah ini akan memaparkan senarai pengguna tidak aktif untuk sekurang-kurangnya 30 hari, satu skrin pada satu masa.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Untuk menjanakan senarai pengguna tidak aktif untuk sekurang-kurangnya 30 hari dan eksport ke fail CSV, isikan yang laluan serta nama fail, dan kemudian menjalankan perintah terhasil.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Memaparkan pengguna menggunakan penapis dan isihan

Anda boleh menggunakan perintah tempat untuk menapis senarai, perintah Isih untuk menentukan tertib senarai dan Pilih perintah untuk menentukan set sifat untuk dipaparkan.

Untuk bermula, anda perlu menyambung ke Office 365 dengan yang Windows Azure Active Directory Module untuk Windows PowerShell. Lihat menyambung ke Office 365 PowerShell untuk arahan.

Contohnya, katakan anda memerlukan Senarai ahli yang berada dalam Jabatan jualan anda dan ingin melihat mereka pengguna utama nama (UPN), nama paparan, dan sama ada ia melesenkan, Semua Diisih mengikut UPN mereka:

  • Anda menggunakan perintah yang menentukan hanya akaun pengguna yang sifat Jabatan yang disetkan kepada "Jualan".

  • Anda menggunakan perintah Isih untuk mengisih mengikut sifat UserPrincipalName.

  • Anda menggunakan perintah Pilih untuk menentukan UserPrincipalName, DisplayName dan sifat isLicensed.

  • Akhirnya, anda menggunakan perintah lain untuk memaparkan senarai satu skrin pada satu masa.

Berikut adalah perintah yang terhasil:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Sekarang mari kita katakan anda perlu senarai semua ahli kedua-dua anda jualan dan pemasaran Jabatan. Dalam kes ini, anda mengembangkan kriteria untuk perintah tempat untuk memasukkan kedua-dua Jabatan dan menambah sifat Jabatan perintah Pilih . Berikut adalah perintah yang terhasil:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

PowerShell untuk pentadbir Office 365

Senario Office 365 PowerShell

Persediaan senario untuk Office 365 PowerShell

Senario pengurusan pengguna untuk Office 365 PowerShell

Senario kefungsian lanjut untuk Office 365 PowerShell

Sumber komuniti Office 365 PowerShell

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×