Senario DAX dalam Power Pivot

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Bahagian ini menyediakan pautan kepada contoh yang menunjukkan pengguna formula DAX dalam senario berikut.

 • Menjalankan pengiraan kompleks

 • Bekerja dengan teks dan tarikh

 • Nilai bersyarat dan menguji untuk ralat

 • Menggunakan risikan masa

 • Penarafan dan membandingkan nilai

Dalam artikel ini

Bermula

Data sampel

Sumber tambahan

Senario: Menjalankan Pengiraan Kompleks

Cipta pengiraan tersuai untuk Jadual Pangsi

Menggunakan penapis pada formula

Alih keluar penapis secara pilihan untuk mencipta nisbah dinamik

Menggunakan nilai daripada gelung luaran

Senario: Bekerja dengan Teks dan Tarikh

Cipta lajur kunci dengan perangkaian

Gubah tarikh berdasarkan bahagian tarikh yang diekstrak daripada tarikh teks

Takrifkan tarikh tersuai atau format nombor

Ubah jenis data menggunakan formula

Senario: Nilai Bersyarat dan Menguji untuk Ralat

Cipta nilai berdasarkan syarat

Uji untuk ralat dalam formula

Senario: Menggunakan Risikan Masa

Kira jualan kumulatif

Bandingkan nilai untuk sepanjang satu tempoh masa

Kira nilai terhadap julat tarikh tersuai

Senario: Penarafan dan Membandingkan Nilai

Hanya tunjukkan item sepuluh teratas dalam Jadual Pangsi

Tertibkan item secara dinamik dengan menggunakan formula

Bermula

Sampel Data

Jika anda baru diperkenalkan dengan formula DAX, anda mungkin boleh bermula dengan menyemak semula contoh dalam sampel data untuk Power Pivot. Untuk maklumat lanjut, lihat Mendapatkan sampel data untuk tutorial DAX dan Model Data.

Sumber Tambahan

Anda juga boleh lawati Wiki pusat sumber DAX tempat anda boleh mencari semua jenis maklumat tentang DAX termasuk Blog, sampel, kertas putih dan video yang disediakan oleh industri awalan profesional dan Microsoft.

Senario: Menjalankan Pengiraan Kompleks

Formula DAX boleh menjalankan pengiraan kompleks yang melihat pengagregatan tersuai, penapisan dan kemudian menggunakan nilai tambahan. Bahagian ini menyediakan contoh cara mula menggunakan pengiraan tersuai.

Cipta pengiraan tersuai untuk Jadual Pangsi

CALCULATE dan CALCULATETABLE ialah fungsi berkuasa yang fleksibel yang berguna untuk mentakrifkan medan terhitung. Fungsi ini membolehkan anda mengubah konteks dalam mana pengiraan akan dijalankan. Anda juga boleh menyesuaikan jenis pengagregatan atau operasi matematik untuk dijalankan. Lihat topik berikut sebagai contoh.

Menggunakan penapis pada formula

Dalam kebanyakan tempat di mana fungsi DAX menggunakan jadual sebagai argumen, anda sebaliknya boleh menghantar masuk jadual yang ditapis, sama ada dengan menggunakan fungsi FILTER berbanding nama jadual atau dengan menentukan ungkapan penapis sebagai salah satu argumen fungsi. Topik berikut menyediakan contoh mengenai cara mencipta penapis dan cara penapis mempengaruhi hasil untuk formula. Untuk maklumat lanjut, lihat Tapis Data dalam Formula DAX.

Fungsi FILTER membolehkan anda menentukan kriteria tapisan dengan menggunakan ungkapan, manakala fungsi lain direka bentuk secara khusus untuk menapis nilai kosong.

Alih keluar penapis secara pilihan untuk mencipta nisbah dinamik

Dengan mencipta penapis dinamik dalam formula, anda boleh menjawab soalan dengan mudah seperti yang berikut:

 • Apakah sumbangan jualan produk semasa kepada jumlah jualan untuk setahun?

 • Berapa banyakkah yang telah disumbangkan divisyen ini kepada jumlah keuntungan untuk semua tahun operasi, berbanding divisyen lain?

Formula yang anda gunakan dalam Jadual pangsi boleh dipengaruhi oleh konteks Jadual pangsi, tetapi anda boleh mengubah konteks secara pilihan dengan menambah atau mengalih keluar penapis. Contoh dalam topik semua menunjukkan anda cara untuk melakukan ini. Untuk mencari nisbah jualan untuk penjual semula khusus melalui jualan semua penjual semula, anda mencipta ukuran yang mengira nilai untuk konteks semasa yang dibahagikan dengan nilai untuk konteks semua.

Topik ALLEXCEPT menyediakan contoh cara untuk mengosongkan penapis secara pilihan pada formula. Kedua-dua contoh memberikan anda tunjuk cara mengenai cara hasil berubah bergantung pada reka bentuk Jadual Pangsi.

Untuk contoh lain mengenai cara mengira nisbah dan peratus, lihat topik berikut:

Menggunakan nilai daripada gelung luaran

Selain daripada menggunakan nilai daripada konteks semasa dalam pengiraan, DAX boleh menggunakan nilai daripada gelung sebelumnya dalam mencipta set pengiraan berkaitan. Topik berikut menyediakan tunjuk cara mengenai cara membina formula yang merujuk kepada nilai daripada gelung luaran. Fungsi EARLIER menyokong sehingga dua aras gelung tersarang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konteks baris dan jadual berkaitan dan cara untuk menggunakan konsep ini dalam formula, lihat Konteks dalam Formula DAX.

Senario: Bekerja dengan Teks dan Tarikh

Bahagian ini menyediakan pautan kepada topik rujukan DAX yang mengandungi contoh senario lazim yang melibatkan bekerja dengan teks, mengekstrak dan mengubah nilai tarikh dan masa, atau mencipta nilai berdasarkan syarat.

Cipta lajur kunci dengan perangkaian

Power Pivot tidak membenarkan kunci komposit: oleh itu, jika anda mempunyai kunci komposit dalam sumber data anda, anda mungkin perlu menggabungkannya menjadi lajur kunci tunggal. Topik berikut menyediakan satu contoh mengenai cara untuk mencipta lajur terhitung berdasarkan kunci komposit.

Gubah tarikh berdasarkan bahagian tarikh yang diekstrak daripada tarikh teks

Power Pivot menggunakan jenis data tarikh/masa SQL Server untuk berfungsi dengan tarikh; oleh itu, jika data luaran anda mengandungi tarikh yang diformatkan secara berlainan -- contohnya, jika tarikh anda ditulis dalam format tarikh serantau yang tidak dikenali oleh enjin data Power Pivot, atau jika data anda menggunakan kunci pengganti integer -- anda mungkin perlu menggunakan formula DAX untuk menyarikan bahagian tarikh kemudian menggubah bahagian itu menjadi perwakilan tarikh/masa yang sah.

Contohnya, jika anda mempunyai lajur tarikh yang telah diwakili sebagai integer dan kemudian diimport sebagai rentetan teks, anda boleh menukarkan rentetan kepada nilai tarikh/masa dengan menggunakan formula berikut:

=Date(Right([Value1],4),LEFT([Value1],2),Mid([Value1],2))

Value1

Hasil

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Topik berikut menyediakan maklumat lanjut mengenai fungsi yang digunakan untuk mengekstrak dan mengubah tarikh.

Takrifkan tarikh tersuai atau format nombor

Jika data anda mengandungi tarikh atau nombor yang tidak diwakili dalam salah satu format teks standard Windows anda boleh mentakrifkan format tersuai untuk memastikan nilai dikendalikan dengan betul. Format ini digunakan apabila menukarkan nilai kepada rentetan atau daripada rentetan. Topik berikut turut menyediakan senarai terperinci format yang dipratentukan yang tersedia untuk bekerja dengan tarikh dan nombor.

Ubah jenis data menggunakan formula

Dalam Power Pivot, jenis data output ditentukan oleh lajur sumber dan anda tidak boleh menentukan jenis data hasil secara nyata kerana jenis data yang optimum ditentukan oleh Power Pivot. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan penukaran jenis data tersirat yang dijalankan oleh Power Pivot untuk memanipulasi jenis data output. Untuk maklumat lanjut mengenai penukaran jenis, lihat Mendapatkan sampel data untuk tutorial DAX dan Model Data.

 • Untuk menukar tarikh atau rentetan nombor kepada nombor, darabkan dengan 1.0. Contohnya, formula berikut mengira tarikh semasa tolak 3 hari dan kemudian mengeluarkan nilai integer yang sepadan.

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • Untuk menukarkan nilai tarikh, nombor atau mata wang kepada rentetan, rangkaikan nilai dengan rentetan kosong. Contohnya, formula berikut mengembalikan tarikh hari ini sebagai rentetan.

  = "" & TODAY()

Fungsi berikut juga boleh digunakan bagi memastikan jenis data tertentu dikembalikan:

Tukar nombor nyata kepada integer

Senario: Nilai Bersyarat dan Menguji untuk Ralat

Seperti Excel, DAX mempunyai fungsi yang membolehkan anda menguji nilai dalam data dan mengembalikan nilai yang berbeza berdasarkan syarat. Contohnya, anda boleh mencipta lajur terhitung yang label penjual sama ada sebagai pilihan atau nilai bergantung pada jumlah jualan tahunan. Fungsi yang menguji nilai adalah berguna untuk menandakan julat atau jenis nilai, untuk mengelakkan Ralat luar jangkaan data patah pengiraan.

Cipta nilai berdasarkan syarat

Anda boleh menggunakan syarat IF tersarang untuk menguji nilai dan menjana nilai baru secara bersyarat. Topik berikut mengandungi beberapa contoh ringkas bagi pemprosesan bersyarat dan nilai bersyarat:

Uji untuk ralat dalam formula

Berbeza dengan Excel, anda tidak boleh mempunyai nilai yang sah dalam satu baris lajur terhitung dan nilai tidak sah dalam baris lain. Iaitu, jika terdapat ralat dalam sebarang bahagian lajur Power Pivot, keseluruhan lajur akan dibenderakan dengan ralat, jadi anda sentiasa perlu membetulkan ralat formula yang menghasilkan nilai tidak sah.

Contohnya, jika anda mencipta formula yang membahagi dengan sifar, anda mungkin mendapat hasil infiniti atau ralat. Beberapa formula juga akan gagal jika fungsi menghadapi nilai kosong apabila ia menjangka nilai angka. Apabila anda melaksanakan model data anda, adalah bagus untuk membenarkan ralat muncul agar anda boleh mengklik pada mesej dan menyelesaikan masalah. Walau bagaimanapun, apabila anda menerbitkan buku kerja, anda hendaklah menggabungkan pengendalian ralat untuk menghalang nilai daripada menyebabkan pengiraan gagal.

Untuk mengelakkan ralat berlaku dalam lajur terhitung, anda boleh menggunakan gabungkan fungsi logik dan maklumat untuk menguji untuk ralat dan sentiasa mengembalikan nilai yang sah. Topik berikut menyediakan beberapa contoh ringkas mengenai cara melakukan perkara ini dalam DAX:

Senario: Menggunakan Risikan Masa

Fungsi risikan masa DAX boleh termasuk fungsi untuk membantu anda mengambil tarikh atau julat data daripada data anda. Anda kemudiannya boleh menggunakan tarikh atau julat tarikh tersebut untuk mengira nilai merentasi tempoh serupa. Fungsi risikan masa juga termasuk fungsi yang bekerja dengan selang masa tarikh standard, untuk membenarkan anda membandingkan nilai merentasi bulan, tahun atau suku. Anda juga boleh mencipta formula yang membandingkan nilai untuk tarikh pertama dan akhir bagi tempoh yang ditentukan.

Untuk mendapatkan senarai semua fungsi kecerdasan masa, lihat Fungsi Kecerdasan Masa (DAX). Untuk petua mengenai cara menggunakan tarikh dan masa secara berkesan dalam analisis Power Pivot, lihat Tarikh dalam Power Pivot.

Kira jualan kumulatif

Topik berikut mengandungi contoh mengenai cara mengira baki pembukaan dan penutupan. Contoh membolehkan anda mencipta baki berjalan merentasi selang masa berlainan seperti hari, bulan, suku atau tahun.

Bandingkan nilai untuk sepanjang satu tempoh masa

Topik berikut mengandungi contoh mengenai cara untuk membandingkan jumlah merentasi tempoh masa berlainan. Tempoh masa lalai yang disokong oleh DAX ialah bulan, suku dan tahun.

Kira nilai terhadap julat tarikh tersuai

Lihat topik berikut untuk contoh mengenai cara mengambil julat tarikh tersuai, seperti 15 hari pertama selepas permulaan promosi jualan.

Jika anda menggunakan fungsi risikan masa untuk mengambil set tarikh tersuai, anda boleh menggunakan set tarikh tersebut sebagai input kepada fungsi yang menjalankan pengiraan, untuk mencipta agregat tersuai merentasi tempoh masa. Lihat topik berikut untuk contoh mengenai cara melakukan perkara ini:

 • Fungsi PARALLELPERIOD

  Nota: Jika anda tidak perlu menentukan julat tarikh tersuai, tetapi bekerja dengan unit perakaunan standard seperti bulan, suku atau tahun, kami syorkan anda menjalankan pengiraan dengan menggunakan fungsi risikan masa yang direka untuk tujuan ini, seperti TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, dll.

Senario: Penarafan dan Membandingkan Nilai

Untuk hanya menunjukkan bilangan n teratas item dalam lajur Jadual Pangsi, anda boleh mempunyai beberapa opsyen:

 • Anda boleh menggunakan ciri dalam Excel 2010 untuk mencipta penapis Teratas. Anda juga boleh memilih nombor nilai teratas atau terbawah dalam Jadual Pangsi. Bahagian pertama dalam bahagian ini menerangkan cara untuk menapis item 10 teratas dalam Jadual Pangsi. Untuk maklumat lanjut, lihat dokumentasi Excel.

 • Anda boleh mencipta formula yang menarafkan nilai secara dinamik dan kemudian menapis mengikut nilai penarafan, atau menggunakan nilai penarafan sebagai Penghiris. Bahagian kedua dalam bahagian ini menerangkan cara untuk mencipta formula ini dan kemudian menggunakan penarafan tersebut dalam Penghiris.

Terdapat kelebihan dan keburukan untuk setiap kaedah.

 • Penapis Teratas Excel mudah untuk digunakan, tetapi penapis adalah untuk tujuan paparan sahaja. Jika data yang mendasari Jadual Pangsi berubah, anda mesti menyegarkan semula Jadual Pangsi secara manual untuk melihat perubahan. Jika anda perlu bekerja dengan penarafan secara dinamik, anda boleh menggunakan DAX untuk mencipta formula yang membandingkan nilai kepada nilai lain dalam lajur.

 • Formula DAX adalah lebih berkuasa; lebih-lebih lagi, dengan menambah nilai penarafan pada Penghiris, anda boleh hanya mengklik pada Penghiris untuk mengubah bilangan nilai atas yang dipaparkan. Walau bagaimanapun, pengiraan adalah mahal dari segi komputasi dan kaedah ini mungkin tidak sesuai untuk jadual dengan banyak baris.

Hanya tunjukkan item sepuluh teratas dalam Jadual Pangsi

Untuk menunjukkan nilai atas atau bawah dalam Jadual Pangsi

 1. Dalam Jadual Pangsi, klik anak panah bawah dalam tajuk Label Baris.

 2. Pilih Penapis Nilai> 10 Teratas.

 3. Dalam kotak dialog Penapis 10 teratas < nama lajur > , pilih lajur untuk ditarafkan dan bilangan nilai, seperti berikut:

  1. Pilih Teratas untuk melihat sel dengan nilai tertinggi atau Terbawah untuk melihat sel dengan nilai terendah.

  2. Taipkan bilangan nilai teratas atau terbawah yang anda ingin lihat. Lalai ialah 10.

  3. Pilih cara anda inginkan nilai tersebut dipaparkan:

Nama

Perihalan

Item

Pilih opsyen ini untuk menapis Jadual Pangsi untuk memaparkan senarai item teratas atau terbawah sahaja mengikut nilainya.

Peratus

Pilih opsyen ini untuk menapis Jadual Pangsi untuk memaparkan item yang ditambah menjadi peratus yang ditentukan sahaja.

Jumlah

Pilih opsyen ini untuk memaparkan jumlah nilai untuk item teratas atau terbawah.

 1. Pilih lajur yang mengandungi nilai yang anda ingin tarafkan.

 2. Klik OK.

Tertibkan item secara dinamik dengan menggunakan formula

Topik berikut mengandungi contoh mengenai cara untuk menggunakan FAX bagi mencipta penarafan yang disimpan dalam lajur terhitung. Kerana formula DAX dihitung secara dinamik, anda sentiasa boleh memastikan bahawa penarafan adalah betul walaupun data dasar telah berubah. Juga, kerana formula digunakan dalam lajur terhitung, anda boleh menggunakan penarafan dalam Penghiris dan kemudian memilih nilai 5 teratas, 10 teratas, malahan 100 teratas.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×