Rujukan aksara Kad bebas Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini menyediakan maklumat rujukan dan terhad maklumat tentang cara untuk menggunakan aksara Kad bebas yang disediakan oleh Access.

Untuk maklumat tentang mencari aksara Kad bebas dalam pangkalan data Access, lihat artikel menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mengubah data, mencipta pertanyaan Pilih ringkasdan kemas kini data dalam pangkalan data.

Dalam topik ini

Tentang disokong set aksara

Mencari standard ANSI yang menyokong pangkalan data

Aksara Kad bebas ANSI-89

Aksara Kad bebas ANSI 92

Jenis data yang anda boleh mencari menggunakan Kad bebas

Tentang disokong set aksara

Access menyokong dua set aksara Kad bebas kerana ia menyokong dua standard untuk bahasa pertanyaan berstruktur — ANSI-89 dan ANSI 92. Sebagai peraturan, anda menggunakan Kad bebas ANSI-89 apabila anda menjalankan pertanyaan dan Cari dan ganti operasi terhadap pangkalan data Access — fail .mdb dan .accdb. Anda menggunakan Kad bebas ANSI 92 apabila anda menjalankan pertanyaan terhadap projek Access — mencapai fail yang disambungkan ke pangkalan data Microsoft SQL Server. Projek Access menggunakan standard ANSI 92 kerana SQL Server menggunakan standard tersebut.

Walau bagaimanapun, Access juga menyediakan pengecualian kepada peraturan tersebut. Jadual berikut menyenaraikan kaedah atau alat yang anda boleh gunakan untuk mencari dan menggantikan data, dan menunjukkan ANSI lalai standard yang anda gunakan dengan setiap alat.

Kaedah carian atau alat

Jenis fail yang dicari

Aksara Kad bebas Setkan digunakan

Kotak dialog Cari dan ganti

Pangkalan data Access (fail .mdb dan .accdb)

ANSI-89

Kotak dialog Cari dan ganti

Projek Access (fail .adp dan .accdp)

ANSI 92

Pilih atau mengemas kini pertanyaan

Pangkalan data Access (fail .mdb dan .accdb)

ANSI-89

Pilih atau mengemas kini pertanyaan

Projek Access (fail .adp dan .accdp)

ANSI 92

Kotak dialog Cari dan ganti , pilih atau mengemas kini pertanyaan

Pangkalan data Access yang disetkan untuk menyokong standard ANSI 92

ANSI 92

Halaman atas

Mencari standard ANSI yang menyokong pangkalan data

Ikuti langkah ini untuk mencari dan secara pilihan, ubah seting ANSI untuk pangkalan data yang diberikan.

 1. Klik fail > opsyen. Ambil perhatian, jika anda menggunakan mencapai 2007, klik Butang Microsoft Officedan kemudian klik Opsyen Access.

  Kotak dialog Opsyen Access muncul.

 2. Klik Pereka objek, dan dalam seksyen Reka bentuk pertanyaan , di bawah Sintaks serasi pelayan SQL (ANSI 92), lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pilih pangkalan data ini untuk mengubah pangkalan data yang terbuka kepada standard ANSI 92.

   -atau-

   Kosongkan kotak semak untuk mengesetkan pangkalan data yang terbuka kepada standard ANSI-89.

  • Pilih lalai untuk pangkalan data baru untuk mengesetkan semua pangkalan data baru yang dicipta dengan kejadian Buka capaian kepada standard ANSI 92.

   -atau-

   Kosongkan kotak semak untuk mengesetkan semua pangkalan data baru kepada standard ANSI-89.

 3. Klik OK.

Halaman atas

Aksara Kad bebas ANSI-89

Gunakan set aksara Kad bebas apabila anda menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari dan secara pilihan menggantikan data dalam pangkalan data Access atau projek Access. Anda juga menggunakan aksara ini apabila anda menjalankan pilih dan mengemas kini pertanyaan terhadap pangkalan data Access, tetapi anda tidak menggunakannya dalam pertanyaan yang menjalankan terhadap projek Access. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pilih dan mengemas kini pertanyaan, lihat artikel mencipta pertanyaan Pilih ringkas dan kemas kini data dalam pangkalan data.

Aksara

Perihalan

Contoh

*

Sepadan dengan sebarang bilangan aksara. Anda boleh menggunakan asterisk (*) di mana-mana sahaja dalam rentetan aksara.

wh* mencari what, white dan why, tetapi bukan awhile atau watch.

?

Sepadan dengan sebarang aksara abjad tunggal.

B?ll mencari ball, bell dan bill.

[ ]

Sepadan dengan sebarang aksara tunggal dalam kurungan.

B [ae] ll mencari ball dan bell, tetapi bukan bill.

!

Sepadan dengan sebarang aksara bukan dalam kurungan.

b[!ae]ll mencari bill dan bull, tetapi bukan ball atau bell.

-

Sepadan dengan salah satu julat aksara. Anda mesti menentukan julat terisih (A ke Z, Z ke A).

b[a-c]d mencari bad, bbd dan bcd.

#

Sepadan dengan sebarang aksara angka tunggal.

1#3 mencari 103, 113 dan 123.

Halaman atas

Aksara Kad bebas ANSI 92

Gunakan set Kad bebas aksara apabila anda menjalankan pilih dan mengemas kini pertanyaan terhadap projek Access (fail .adp), dan apabila menggunakan jenis pertanyaan atau kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari pangkalan data disetkan kepada menggunakan standard ANSI 92.

Aksara

Perihalan

Contoh

%

Sepadan dengan bilangan aksara. Ia boleh digunakan sebagai aksara pertama atau terakhir dalam rentetan aksara.

wh % mencari what, white dan why, tetapi bukan awhile atau watch.

_

Sepadan dengan sebarang aksara abjad tunggal.

B_ll mencari ball, bell dan bill.

[ ]

Sepadan dengan sebarang aksara tunggal dalam kurungan.

B [ae] ll mencari ball dan bell, tetapi bukan bill.

^

Sepadan dengan sebarang aksara bukan dalam kurungan.

b [^ ae] ll mencari bill dan bull, tetapi bukan ball atau bell.

-

Sepadan dengan salah satu julat aksara. Anda mesti menentukan julat terisih (A ke Z, Z ke A).

b[a-c]d mencari bad, bbd dan bcd.

NOTA:

 • Untuk mencari aksara Kad bebas yang berada dalam data anda, kurungkan aksara yang anda ingin Cari dalam tanda kurung, seperti berikut: [#]. Ikuti peraturan ini apabila anda mencari Asterisk (*), tanda soal (?), tanda paun (#), tanda kurung pembukaan ([), dan sengkang (-). Menggunakan tanda kurung apabila mencari titik tanda seru (!) atau tanda kurung penutup (]). Untuk mencari aksara tersebut menggunakan kotak dialog Cari dan ganti , taipkan aksara dalam kotak Cari apa dengan kurungan sekeliling. Anda mengikuti pendekatan sama apabila mencari aksara menggunakan pertanyaan. Contohnya, sintaks berikut mengembalikan semua rekod yang mengandungi tanda seru, tanpa mengira tempat aksara yang berada dalam data anda: seperti "*! *".

  Untuk maklumat tentang menggunakan kotak dialog Cari dan ganti , lihat artikel menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mengubah data. Untuk maklumat tentang menggunakan pilih dan mengemas kini pertanyaan, lihat artikel mencipta pertanyaan Pilih ringkas dan kemas kini data dalam pangkalan data.

  Jika anda sedang mencari sempang dan aksara lain secara serentak, letakkan tanda sempang sebelum atau selepas semua aksara lain dalam kurungan, seperti: [-#*] atau [#*-]. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai tanda seru (!) selepas tanda kurung pembuka, letakkan tanda sempang selepas seru: [!-].

 • Untuk mencari sepasang pembuka dan penutup tanda kurung ([]), anda mesti kurungkan kedua-dua aksara dalam kurungan, seperti berikut: [[]]. Anda mesti lakukan ini kerana Access mentafsirkan sepasang tunggal tanda kurung sebagai rentetan panjang sifar.

Halaman atas

Jenis data yang anda boleh mencari menggunakan Kad bebas

Apabila anda mereka bentuk Jadual, anda mengesetkan jenis data untuk setiap medan dalam jadual tersebut. Contohnya, anda mengesetkan data tarikh/masa jenis medan yang mengandungi maklumat tarikh. Jadual ini menyenaraikan jenis data yang anda boleh mencari menggunakan Kad bebas. Ingat bahawa dalam sesetengah kes, anda boleh menggunakan Kad bebas dalam kotak dialog Cari dan ganti tetapi bukan dalam pertanyaan dan sebaliknya.

Jenis Data

Gunakan dalam …

Teks

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Memo

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Nombor

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Tarikh/Masa

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Nota: Seting rantau boleh mempengaruhi cara anda menggunakan Kad bebas. Lihat nota di hujung seksyen ini untuk maklumat lanjut.

Mata Wang

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

AutoNombor

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Objek OLE

Tiada.

Ya/Tidak

Pertanyaan, tetapi anda tidak memerlukannya. Untuk maklumat lanjut, lihat nota di hujung seksyen ini.

Hiperpautan

Mencari dan menggantikan kotak dialog, pertanyaan

Bestari Carian

Bergantung pada jenis data bagi medan sumber.

NOTA:

 • Anda boleh menggunakan Kad bebas dalam kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari medan tarikh/masa jika format yang digunakan untuk medan tersebut memaparkan sebahagian atau semua tarikh sebagai teks. Contohnya, anda boleh mencari menggunakan rentetan seperti *ar*-10-2007, dan hasil anda akan termasuk sebarang bulan yang mengandungi huruf "ar" — Januari, Februari, dan sebagainya. Ingat bahawa kerana anda perlu mencari dengan menggunakan format yang digunakan pada data, anda mesti memilih opsyen dalam kotak dialog — kotak semak medan carian sebagai diformatkan . Untuk maklumat lanjut tentang kotak semak ini, lihat artikel menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mengubah data.

 • Tarikh dan masa yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda boleh mempengaruhi perkara yang anda lihat dan cara anda cari. Contohnya, sesetengah pengguna mungkin melihat tarikh sebagai angka Roman, seperti 07-IX-1997 dan bukannya 07-Sep-1997. Sebagai peraturan, yang anda Cari apa yang anda lihat, bukan apa yang anda fikirkan Access menyimpan dalam Jadual. Dengan kata lain, anda boleh mencari menggunakan rentetan seperti * - IX - 2007, untuk mencari semua rekod untuk September tahun tersebut.

  Selain itu, jika teks dalam medan tarikh mengandungi tanda diakritik, seperti Menu á atau ä, anda mesti memasukkan tanda tersebut dalam rentetan carian anda atau Cari akan gagal. Anda boleh menyelesaikan kehadiran tanda diakritik menggunakan Kad bebas. Contohnya, jika anda melihat tarikh seperti 3-heinä-2007, anda boleh mencari menggunakan rentetan seperti *-hein*-2007.

 • Apabila anda mencari kepada Ya/tidak medan menggunakan kotak dialog Cari dan ganti , Access ingores medan dan kotak dialog mengembalikan sebarang rekod. Apabila anda mencari medan ya/tidak menggunakan pertanyaan, anda boleh menggunakan Kad bebas, tetapi Sila ingat bahawa ya/tidak medan hanya kembali dua nilai (0 false) dan -1 sebagai benar, jadi Kad bebas tidak menambah sebarang nilai untuk carian. Contohnya, menggunakan kriteria seperti =-1 mengembalikan hasil yang sama seperti "seperti * 1".

 • Anda tidak dapat mencari medan objek OLE.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×