Rangkaian penghantaran kandungan menggunakan Office 365 dengan SharePoint Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mengehos statik aset dalam rangkaian penghantaran kandungan Office 365 (CDN) untuk memberikan prestasi yang lebih baik untuk anda SharePoint Online halaman. Aset statik ialah fail yang tidak berubah selalunya, seperti imej, video dan audio, helaian gaya, fon dan fail JavaScript. CDN berfungsi sebagai proksi cache teragih dari segi geografi, dengan cache statik aset dengan lebih dekat kepada pelayar yang meminta mereka.

Jika anda sudah biasa dengan cara yang CDNs kerja, anda hanya perlu melengkapkan beberapa langkah untuk menyediakannya. Topik ini menerangkan cara. Teruskan membaca untuk maklumat tentang Office 365 CDN dan cara untuk bermula pengehosan aset anda statik.

Kembali Keperancangan perancangan rangkaian dan Penalaan prestasi untuk Office 365.   

Office 365 CDN asas

Office 365 CDN yang dimasukkan sebagai sebahagian daripada langganan SharePoint Online anda. Anda tidak perlu membayar tambahan untuknya. Office 365 menyediakan sokongan untuk kedua-dua peribadi dan awam capaian dan membenarkan anda untuk hos statik aset dalam berbilang lokasi atau asalan. Office 365 CDN bukan sama Azure CDN. Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang mengapa menggunakan CDN atau konsep umum CDN , lihat rangkaian penghantaran kandungan.

Bagaimanakah CDN memberikan capaian kepada pengguna akhir

Capaian persendirian statik aset dalam Office 365 CDN diberikan oleh token yang dihasilkan oleh SharePoint Online. Pengguna yang sudah mempunyai keizinan untuk mencapai folder atau pustaka yang ditetapkan oleh asal secara automatik akan diberikan token. SharePoint Online tidak menyokong keizinan tahap item untuk CDN.

Contohnya, untuk fail yang terletak di https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg, diberikan berikut:

 • Pengguna 1 mempunyai capaian untuk folder1 dan image1.jpg

 • Pengguna 2 tidak mempunyai capaian ke folder1

 • Pengguna 3 tidak mempunyai capaian ke folder1 tetapi diberikan eksplisit keizinan untuk mencapai image1.jpg melalui SharePoint Online

 • Pengguna 4 mempunyai capaian ke folder1 tetapi telah secara jelas dinafikan capaian image1.jpg

Kemudian berikut adalah benar:

 • Pengguna 1 dan 4 pengguna akan dapat mencapai image1.jpg melalui CDN.

 • Pengguna 2 dan 3 pengguna tidak akan dapat mencapai image1.jpg menerusi CDN.

  Walau bagaimanapun, 3 pengguna masih boleh mencapai image1.jpg aset terus melalui SharePoint Online semasa 4 pengguna tidak dapat mencapai aset melalui SharePoint Online.

Gambaran keseluruhan bekerja dengan Office 365 CDN

Untuk menyediakan Office 365 CDN, anda mengikuti langkah-langkah asas:

Setelah anda selesai dengan persediaan, Uruskan Office 365 CDN mengikut masa dengan:

 • Menambah, mengemas kini dan mengalih keluar aset

 • Menambah dan mengalih keluar asalan

 • Mengkonfigurasikan dasar CDN

 • Jika perlu, menyahdayakan Office 365 CDN

Menentukan tempat anda ingin menyimpan aset anda

CDN mengambil aset anda dari lokasi asal yang dipanggil. Untuk Office 365, yang asal ialah pustaka SharePoint atau folder yang boleh dicapai oleh URL. Anda mempunyai kefleksibelan hebat apabila anda menentukan asalan untuk organisasi anda. Contohnya, anda boleh menentukan berbilang asalan atau, origin tunggal yang yang anda ingin meletakkan semua aset CDN anda. Anda boleh memilih untuk mempunyai asalan awam atau persendirian untuk organisasi anda. Kebanyakan organisasi akan memilih untuk melaksanakan gabungan dua.

Jika anda menentukan ratusan asalan, ia mungkin akan mempunyai kesan negatif pada masa yang diambil untuk memproses permintaan. Kami mengesyorkan bahawa jika anda mempunyai lebih daripada 100 asalan anda mungkin ingin memikirkan semula bina anda.

Pilih sama ada origin setiap patut awam atau persendirian

Apabila anda mengenal pasti yang asal, anda menentukan sama ada ia harus dibuat awam atau persendirian. Tanpa mengira opsyen yang anda pilih, Microsoft tidak semua mengangkat berat untuk anda apabila ia datang pentadbiran CDN itu sendiri. Juga, anda boleh mengubah fikiran anda kemudian, selepas anda menyediakan CDN dan mengenal pasti asalan anda.

Opsyen awam dan persendirian menyediakan peningkatan prestasi, tetapi setiap mempunyai atribut yang unik dan kelebihan.

Atribut dan kelebihan pengehosan aset origin awam   

 • Aset yang didedahkan dalam origin awam yang boleh dicapai oleh semua orang secara tanpa nama.

  Penting: Jika anda mengenal pasti origin awam dalam anda CDN, anda tidak perlu meletakkan sumber yang dianggap sensitif untuk organisasi anda dalam origin awam atau pustaka SharePoint Online.

 • Jika anda mengalih keluar aset daripada origin awam, aset mungkin terus tersedia untuk sehingga 30 hari dari cache; Walau bagaimanapun, kami akan membatalkan pautan ke aset dalam CDN dalam 15 minit.

 • Apabila anda mengehoskan helaian gaya (fail CSS) dalam origin awam, anda boleh menggunakan laluan relatif dan URI dalam Kod. Ini bermakna bahawa anda boleh merujuk lokasi imej latar dan objek lain berbanding dengan lokasi aset yang memanggil ia.

 • Walaupun anda boleh keras kod URL origin awam, melakukan jadi tidak disyorkan. Sebab ini ialah jika capaian CDN menjadi tidak tersedia, URL akan tidak menyelesaikan secara automatik untuk organisasi anda dalam SharePoint Online dan mungkin menyebabkan pautan terputus dan ralat yang lain.

 • Jenis fail lalai yang disertakan bagi asalan awam adalah .css, .eot, .gif, .ico, JPEG, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf dan .woff. Anda boleh menentukan jenis fail tambahan.

 • Jika anda inginkan, anda boleh mengkonfigurasikan dasar untuk mengecualikan aset yang telah dikenal pasti oleh pengelasan Laman yang anda tentukan. Contohnya, anda boleh memilih untuk mengecualikan semua aset yang ditandakan sebagai "sulit" atau "terhad" walaupun mereka dengan jenis fail yang dibenarkan dan terletak di origin awam.

Atribut dan kelebihan pengehosan aset origin persendirian   

 • Pengguna hanya boleh mencapai aset daripada origin persendirian jika ia dibenarkan untuk berbuat demikian. Capaian tanpa nama untuk aset ini menghalang.

 • Jika anda mengalih keluar aset daripada asal persendirian, aset mungkin terus tersedia untuk sehingga satu jam dari cache; Walau bagaimanapun, kami akan membatalkan pautan ke aset dalam CDN dalam 15 minit.

 • Jenis fail lalai yang disertakan bagi asalan persendirian adalah .gif, .ico, JPEG, .jpg, .js dan .png. Anda boleh menentukan jenis fail tambahan.

 • Sama seperti awam asalan, anda boleh mengkonfigurasikan dasar untuk mengecualikan aset yang telah dikenal pasti oleh pengelasan Laman yang anda tentukan jika anda menggunakan Kad bebas untuk memasukkan semua aset dalam folder atau pustaka laman.

Lalai Office 365 CDN asalan

Melainkan anda menentukan jika tidak, Office 365 akan menyediakan beberapa asalan lalai untuk anda apabila anda mendayakan Office 365 CDN. Jika anda pada mulanya mengecualikan mereka, anda boleh menambah asalan ini selepas anda melengkapkan persediaan.

Asalan peribadi lalai:

 • */userphoto.aspx

 • * / siteassets

Asalan awam lalai:

 • * / masterpage

 • * / gaya pustaka

Menyediakan dan mengkonfigurasikan Office 365 CDN menggunakan SharePoint Online Management Shell

Prosedur dalam topik ini memerlukan anda menggunakan SharePoint Online Management Shell untuk menyambung ke SharePoint Online. Untuk arahan, lihat menyambung ke SharePoint Online PowerShell.

Lengkapkan langkah ini untuk menyediakan dan mengkonfigurasikan Office 365 CDN untuk mengehoskan aset anda statik dalam SharePoint Online.

Untuk mendayakan organisasi anda menggunakan Office 365 CDN

Gunakan Set-SPOTenantCdnEnabled cmdlet untuk mendayakan organisasi anda menggunakan Office 365 CDN. Anda boleh mendayakan organisasi anda untuk menggunakan sama ada asalan awam, asalan persendirian atau kedua-duanya dengan CDN. Anda boleh mengkonfigurasikan Office 365 CDN untuk Langkau persediaan asalan lalai apabila anda mendayakannya. Anda sentiasa boleh menambah asalan ini kemudian seperti yang diperihalkan dalam topik ini.

Dalam Windows Powershell untuk SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Contohnya, untuk mendayakan organisasi anda untuk menggunakan asalan awam dan persendirian dengan CDN, taipkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Untuk mendayakan organisasi anda untuk menggunakan asalan awam dan persendirian dengan CDN tetapi melangkau menyediakan asalan lalai, taipkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Untuk mendayakan organisasi anda untuk menggunakan asalan awam dengan CDN, taipkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Untuk mendayakan organisasi anda untuk menggunakan asalan peribadi dengan CDN, taipkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Untuk maklumat lanjut tentang cmdlet ini, lihat Set-SPOTenantCdnEnabled.

(Pilihan) Untuk mengubah senarai jenis fail untuk disertakan dalam Office 365 CDN

Petua: Apabila anda mentakrifkan jenis fail menggunakan Set-SPOTenantCdnPolicy cmdlet, anda menulis ganti senarai kini ditentukan. Jika anda ingin menambah jenis fail tambahan pada senarai, Gunakan cmdlet pertama untuk mencari apa yang jenis fail yang dibenarkan dan menyertakannya dalam senarai bersama-sama dengan yang baru anda.

Gunakan Set-SPOTenantCdnPolicy cmdlet untuk mentakrifkan jenis fail statik yang boleh dihoskan oleh asalan awam dan persendirian dalam CDN. Secara lalai, jenis aset biasa dibenarkan, untuk contoh .css, .gif, .jpg, dan .js.

Dalam Windows PowerShell untuk SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Untuk melihat jenis fail yang sedang dibenarkan oleh CDN, gunakan Get-SPOTenantCdnPolicies cmdlet:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Untuk maklumat lanjut mengenai cmdlets ini, lihat Set-SPOTenantCdnPolicy dan Dapatkan-SPOTenantCdnPolicies.

(Pilihan) Untuk mengubah senarai pengelasan Laman yang anda ingin kecualikan daripada Office 365 CDN

Petua: Apabila anda mengecualikan pengelasan Laman menggunakan Set-SPOTenantCdnPolicy cmdlet, anda menulis ganti senarai kini ditentukan. Jika anda ingin kecualikan pengelasan Laman tambahan, Gunakan cmdlet pertama untuk mengetahui pengelasan Apakah telah dikecualikan dan kemudian tambahkannya bersama-sama dengan yang baru anda.

Gunakan Set-SPOTenantCdnPolicy cmdlet mengecualikan pengelasan Laman yang anda tidak ingin menjadikan tersedia melalui CDN. Secara lalai, tiada pengelasan Laman adalah dikecualikan.

Dalam Windows PowerShell untuk SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Untuk melihat apa pengelasan Laman yang sedang terhad, gunakan Get-SPOTenantCdnPolicies cmdlet:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Untuk maklumat lanjut mengenai cmdlets ini, lihat Set-SPOTenantCdnPolicy dan Dapatkan-SPOTenantCdnPolicies.

Untuk menambah asal untuk aset anda

Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan origin ada. Anda boleh mentakrifkan asalan berbilang. Asal ialah URL yang menuding ke pustaka SharePoint atau folder yang mengandungi aset yang anda ingin dihoskan oleh CDN.

Penting: Jika anda mengenal pasti origin awam dalam anda CDN, anda tidak perlu meletakkan sumber yang dianggap sensitif untuk organisasi anda dalam origin awam atau pustaka SharePoint Online.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Laluan manakah laluan ke folder yang mengandungi aset. Anda boleh menggunakan Kad bebas selain laluan relatif. Contohnya, untuk memasukkan semua aset dalam folder masterpages untuk semua laman anda sebagai origin awam dalam CDN, taipkan perintah berikut:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Untuk maklumat lanjut tentang perintah ini dan sintaks kerjanya, lihat Tambah-SPOTenantCdnOrigin.

Sebaik sahaja anda telah menjalankan perintah, sistem menyegerakkan konfigurasi merentasi pusat data. Ini membawa 15 minit.

Contoh: Mengkonfigurasikan origin awam untuk halaman induk anda dan untuk pustaka gaya untuk SharePoint Online

Biasanya, asalan ini disediakan untuk anda secara lalai apabila anda mendayakan asalan awam untuk Office 365 CDN. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mendayakan mereka secara manual, ikuti langkah ini.

 • Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan pustaka gaya sebagai origin awam dalam Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan halaman induk sebagai origin awam dalam Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Untuk maklumat lanjut tentang perintah ini dan sintaks kerjanya, lihat Tambah-SPOTenantCdnOrigin.

  Sebaik sahaja anda telah menjalankan perintah, sistem menyegerakkan konfigurasi merentasi pusat data. Ini membawa 15 minit.

Contoh: Mengkonfigurasikan origin persendirian untuk aset Laman, halaman Laman dan imej penerbitan untuk SharePoint Online

 • Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan folder aset Laman sebagai origin persendirian dalam Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan folder halaman Laman sebagai origin persendirian dalam Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan folder imej penerbitan sebagai origin persendirian dalam Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Untuk maklumat lanjut tentang perintah ini dan sintaks kerjanya, lihat Tambah-SPOTenantCdnOrigin.

  Sebaik sahaja anda telah menjalankan perintah, sistem menyegerakkan konfigurasi merentasi pusat data. Ini membawa 15 minit.

Contoh: Mengkonfigurasikan origin persendirian untuk koleksi laman SharePoint online

Gunakan Add-SPOTenantCdnOrigin cmdlet untuk mentakrifkan koleksi laman sebagai origin persendirian dalam Office 365 CDN. Contohnya,

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Untuk maklumat lanjut tentang perintah ini dan sintaks kerjanya, lihat Tambah-SPOTenantCdnOrigin.

Sebaik sahaja anda telah menjalankan perintah, sistem menyegerakkan konfigurasi merentasi pusat data. Ini membawa 15 minit.

Menguruskan Office 365 CDN

Sebaik sahaja anda telah menyediakan CDN, anda boleh membuat perubahan kepada konfigurasi anda semasa anda mengemas kini kandungan atau apabila keperluan anda berubah, seperti yang diterangkan dalam seksyen ini.

Untuk menambah, mengemas kini atau mengalih keluar aset daripada Office 365 CDN

Apabila anda telah melengkapkan langkah persediaan, anda boleh menambah aset baru, dan mengemas kini atau mengalih keluar aset sedia ada apabila anda inginkan. Hanya buat perubahan anda aset dalam folder atau pustaka SharePoint yang dikenal pasti sebagai origin ada. Jika anda menambah aset baru, ia adalah tersedia melalui CDN dengan serta-merta. Walau bagaimanapun, jika anda mengemas kini aset, ia akan mengambil sehingga 15 minit untuk salinan baru untuk disebarkan dan menjadi tersedia dalam CDN.

Jika anda perlu mengambil lokasi asal, anda boleh menggunakan Get-SPOTenantCdnOrigins cmdlet. Untuk maklumat mengenai cara untuk menggunakan cmdlet ini, lihat Dapatkan-SPOTenantCdnOrigins.

Untuk mengalih keluar asal yang daripada Office 365 CDN

Jika perlu, anda boleh mengalih keluar capaian ke folder atau pustaka SharePoint yang dikenal pasti sebagai sumber. Untuk melakukan ini, gunakan Remove-SPOTenantCdnOrigin cmdlet. Untuk maklumat mengenai cara untuk menggunakan cmdlet ini, lihat Mengalih keluar-SPOTenantCdnOrigin.

Untuk mengubah suai asal dalam Office 365 CDN

Anda tidak boleh mengubah suai asal yang anda cipta. Sebaliknya, alih keluar asal dan kemudian menambah yang baru. Untuk maklumat lanjut, lihat untuk alih keluar asal daripada Office 365 CDN dan menambah asal untuk aset anda.

Untuk menyahdayakan Office 365 CDN

Gunakan Set-SPOTenantCdnEnabled cmdlet untuk menyahdayakan CDN untuk organisasi anda. Jika anda mempunyai kedua-dua asalan awam dan persendirian yang didayakan untuk CDN, anda perlu menjalankan cmdlet dua kali seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Untuk menyahdayakan penggunaan awam asalan dalam yang CDN, dalam Windows Powershell untuk SharePoint Online, masukkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Untuk menyahdayakan penggunaan asalan persendirian dalam CDN, masukkan perintah berikut:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Untuk maklumat lanjut tentang cmdlet ini, lihat Set-SPOTenantCdnEnabled.

Penyelesaian masalah konfigurasi CDN Office 365 anda

Titik akhir tidak serta-merta akan tersedia untuk digunakan, kerana ia mengambil masa untuk pendaftaran untuk disebarkan melalui CDN. Konfigurasi membawa 15 minit.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×