Rangka tindakan untuk menggunakan data dalam SharePoint Server

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan menggabungkan Office SharePoint Server 2007, sistem Microsoft Office 2007 dan data dalam syarikat anda, anda boleh mencipta penyelesaian perniagaan yang akan membuatkan anda berpuas hati.

Cetakan biru untuk menggunakan data dalam SharePoint Server

Dalam artikel ini

Membina penyelesaian perniagaan adalah seperti membina rumah

Memahami asas data

Memanfaatkan data dalam Office SharePoint Server 2007

Menggunakan data daripada program sistem Office dengan Office SharePoint Server 2007

Mari bermula dengan templat dan senario

Membina penyelesaian perniagaan adalah seperti membina rumah

Katakanlah anda ingin membina rumah yang berkualiti. Jika anda mempunyai banyak masa dan wang, anda boleh memilih opsyen A: Membeli lot yang belum dibangunkan tanpa sambungan utiliti, mengupah arkitek untuk mereka bentuk rumah dan menggaji kontraktor (yang menggunakan subkontraktor) untuk membinanya daripada asas dengan cermat. Jika anda tidak mempunyai banyak masa dan wang, anda boleh memilih opsyen B: Membeli rumah bermodul, pilih gaya seni bina dan pelan lantai prareka dan mengupah seorang kontraktor untuk membinanya pada lot yang telah dibangunkan dengan sambungan utiliti secara cepat.

Untuk membina penyelesaian perniagaan yang berkualiti, sistem Microsoft Office dan Office SharePoint Server 2007 menyediakan kedua-dua opsyen. Opsyen A biasanya memerlukan pendanaan, pengekodan dan pembangunan dan biasanya lebih baik sekiranya diuruskan oleh pakar IT. Opsyen B menggabungkan sistem Microsoft Office (arkitek anda) dengan Office SharePoint Server 2007 (modul rumah anda, lot yang dibangunkan dan sambungan utiliti), pekerja maklumat yang berdaya saing (kontraktor anda) serta templat dan senario (gaya seni bina dan pelan lantai anda).

Jika anda ingin membantu membina penyelesaian perniagaan yang berkualiti menggunakan opsyen B, anda telah datang ke tempat yang betul. Artikel ini menyediakan gambaran menyeluruh tentang penggunaan data dalam Office SharePoint Server 2007 bersama-sama dengan banyak pautan ke maklumat tambahan yang membantu anda memahami butiran pelbagai ciri yang dibincangkan dan yang boleh membantu anda melaksanakan penyelesaian.

Halaman Atas

Memahami asas data

Asas sebarang penyelesaian perniagaan automatik yang berdasarkan sistem Microsoft Office, sama ada pada tahap syarikat, jabatan atau kumpulan kerja, merupakan data dan cara asas yang anda boleh bekerja dengan data.

Halaman Atas

Tiga jenis data

Maklumat adalah penting untuk menguruskan sebarang syarikat secara berkesan dan data merupakan komponen mustahak yang menyokongnya. Kebanyakan syarikat menghabiskan sumber utama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengemas kini, mencapai, menganalisis, melaporkan dan menguruskan data. Data ini tersedia dalam tiga bentuk:

 • Data berstruktur    Jenis data ini boleh diaturkan dalam jadual dan boleh dikemas kini, diisih, ditapis dan ditanya dengan mudah dan biasanya disimpan dalam fail dan pangkalan data rata. Data berstruktur juga termasuk metadata, biasanya ditakrifkan sebagai "data tentang data". Metadata memberikan maksud dan kekangan pada data dan termasuk pengepala lajur, jenis dan format data serta peraturan pengesahihan. Contoh data berstruktur termasuk pesanan pembelian, statistik, inventori, belanjawan dan jualan.

 • Data tidak berstruktur    Jenis data ini ialah maklumat yang disimpan dalam dokumen dan persembahan dan yang tidak boleh ditukar kepada data berstruktur secara automatik. Contoh data tidak berstruktur termasuk memo, surat, penerbitan, dasar, cadangan, spesifikasi, slaid dan resume.

 • Data separa berstruktur    Jenis data ini mengandungi data berstruktur yang digabungkan dengan jumlah data tidak berstruktur yang sederhana, seperti medan komen dan memo, lampiran dokumen dan grafik yang sederhana. Contoh data tidak berstruktur termasuk laporan status, dokumen Permintaan untuk Cadangan (RFP) yang rasmi, semakan semula prestasi dan katalog produk.

Anda boleh bekerja dengan kesemua tiga jenis data menggunakan sistem Microsoft Office dan Office SharePoint Server 2007, tetapi fokus artikel ini adalah pada data berstruktur dan data separa berstruktur.

Halaman Atas

Membuat sambungan ke data

Data berstruktur dan data separa berstruktur biasanya berasal daripada sumber data luaran, seperti fail XML, buku kerja atau pangkalan data. Sumber data luaran ini disambungkan ke program anda melalui sambungan data, iaitu satu set maklumat yang menerangkan cara untuk mencari, mengelog masuk dan mencapai sumber data luaran.

Maklumat sambungan juga boleh disimpan dalam fail sambungan, seperti fail Sambungan Data Office (ODC) ( odc). Fail ODC menggunakan tag HTML dan XML tersuai untuk menyimpan maklumat sambungan dan digunakan oleh kebanyakan program Office. Office InfoPath 2007 menggunakan fail Sambungan Data Semesta (UDC) (.udc) yang serupa. Fail sambungan amat berguna khususnya untuk berkongsi sambungan secara konsisten, menjadikan sambungan lebih mudah ditemui, membantu untuk meningkatkan keselamatan dan memudahkan pentadbiran sumber data. Cara terbaik untuk berkongsi fail sambungan adalah meletakkannya dalam lokasi yang selamat dan dipercayai, seperti pustaka Sambungan Data SharePoint, iaitu tempat pengguna dan program yang sesuai boleh membaca fail tersebut, tetapi pengguna yang tertentu sahaja boleh mengubah suai fail.

Menyambung ke data luaran

1. Terdapat pelbagai sumber data yang anda boleh membuat sambungan: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 dan fail teks.

2. Setiap sumber data mempunyai pemacu ODBC atau pembekal OLE DB yang berkaitan.

3. Fail sambungan menentukan semua maklumat yang anda perlukan untuk mencapai dan mengambil data daripada sumber data.

4. Maklumat sambungan disalin daripada fail sambungan ke program anda.

Komponen Capaian Data Microsoft (MDAC) 2.8, yang dipasang dengan Microsoft Windows, membolehkan sambungan ke pelbagai sumber data perhubungan dan bukan perhubungan menggunakan sama ada pemacu Penyambungan Pangkalan Data Terbuka (ODBC) atau pembekal Pangkalan Data Pemautan dan Pembenaman Objek (OLE DB). Apabila anda memasang sistem Microsoft Office, pemacu ODBC dan pembekal OLE DB tambahan ditambahkan pada komputer anda. Anda juga boleh menggunakan pemacu ODBC dan pembekal OLE DB daripada pengeluar lain untuk mendapatkan maklumat daripada sumber selain sumber data Microsoft. Untuk maklumat tentang pemasangan pemacu ODBC atau pembekal OLE DB ini, lihat dokumentasi untuk pangkalan data atau hubungi vendor pangkalan data anda.

Dengan sistem Microsoft Office, anda boleh mencipta sambungan dalam pelbagai program Office dan menggunakan Bestari Sambungan Data untuk menyambung ke sumber data baru. Anda juga boleh melihat atau mengedit kandungan fail ODC dengan sebaiknya menggunakan Office Excel 2007.

Maklumat lanjut

Mengimport data ke Office Publisher, Visio atau Word menggunakan Bestari Sambungan Data

Gambaran keseluruhan tentang menyambungkan (mengimport) data

Halaman Atas

Menggunakan grid data untuk bekerja dengan data

Cara yang paling mudah untuk bekerja dengan data biasanya adalah menggunakan grid data. Grid data ialah paparan berjadual bagi data dalam lajur dan baris yang membolehkan anda mengisih, menapis, menanyakan dan memanipulasi data dengan mudah. Grid data juga menyediakan cara untuk mendapatkan set data yang betul bagi penyelesaian perniagaan anda daripada beberapa sumber data. Untuk sesetengah pengguna, grid data adalah memadai untuk bekerja secara berkesan dengan data. Untuk pengguna lain, anda memerlukan cara yang lebih mesra pengguna untuk menguruskan data, seperti borang, laporan dan papan pemuka.

Jadual Pekerja dalam pandangan Helaian Data

Dengan sistem Microsoft Office dan Office SharePoint Server 2007, anda boleh mencipta dan menggunakan grid data menggunakan Helaian Data Web Access, helaian data Access dan jadual Excel.

Halaman Atas

Menggunakan borang untuk mengubah data secara berkesan

berbilang subborang bersarang di antara satu dalam lain Data berstruktur dan data separa berstruktur biasanya perlu dikemas kini dan diubah dan pada masa inilah borang memainkan peranan. Borang, sama ada dicetak atau dalam talian, merupakan dokumen atau komponen program yang direka bentuk dengan struktur dan format standard yang memudahkan anda mengumpulkan, menangkap, mengatur dan mengedit data. Borang ialah perantara yang pengguna melihat dan mencapai data anda. Borang dalam talian mengandungi arahan, pemformatan, label dan ruang kosong untuk memasukkan data, sama seperti borang bercetak. Borang dalam talian juga mengandungi kawalan yang memaparkan data atau memudahkan pengguna untuk memasukkan atau mengedit data, melaksanakan tindakan atau membuat pilihan, seperti kotak senarai, butang opsyen dan butang perintah. Borang yang menarik membolehkan anda mengendalikan data dengan lebih menyenangkan dan lebih cekap serta membantu mengelakkan pemasukan data yang tidak betul.

Dengan sistem Microsoft Office dan Office SharePoint Server 2007, anda boleh mencipta dan menggunakan borang menggunakan borang Access, borang InfoPath, borang senarai SharePoint, Paparan Data yang diselitkan sebagai borang dan Bahagian Web Borang.

Halaman Atas

Menggunakan laporan untuk menampilkan data dan membuat keputusan

Laporan boleh memberikan gambaran keseluruhan data anda Data berstruktur dan separa berstruktur biasanya tersedia kepada pengguna melalui laporan perniagaan. Laporan ialah persembahan data yang diubah kepada maklumat diformatkan dan diatur mengikut keperluan perniagaan khusus. Contoh laporan termasuk ramalan belanjawan, ringkasan jualan, senarai telefon, label mel dan katalog produk. Laporan boleh merupakan sinopsis satu halaman yang ringkas atau paparan hierarki bagi data yang meluas. Laporan turut boleh mengandungi sublaporan, berbeza-beza berdasarkan parameter yang dihantar kepadanya dan sangat interaktif agar pengguna boleh mengisih, menapis dan menggerudi atau menggerudi melalui data.

Dengan menggunakan laporan, pekerja maklumat boleh membuat keputusan perniagaan yang baik dengan membantu mereka menjawab soalan, berfokus pada objektif, mencari alternatif yang terbaik, mereka strategi dan taktik yang betul, menentukan akibat dan penggantian serta menilai ketidakpastian dan risiko.

Laporan pengguna boleh dikelaskan dalam cara berikut.

Jenis pengguna

Contoh

Tindakan laporan

Pengguna Berkuasa

Penganalisis data dan perniagaan

Mencipta dan menyesuaikan laporan, bekerja dengan laporan Jadual Pangsi Pemprosesan Analitis Dalam Talian (OLAP), menggunakan alat pengarangan laporan, menjalankan analisis statistik dan melakukan analisis menggunakan alat perlombongan.

Pengguna sederhana

Pengurus dan pekerja maklumat lain

Membaca laporan terperinci, menyesuaikan dan berinteraksi dengan laporan dengan menapis, mengisih dan mengesetkan parameter serta mencipta pertanyaan dan laporan ad hoc.

Pengguna biasa

Pekerja barisan depan

Membaca laporan yang ringkas dan standard serta mencapai laporan melalui paparan ringkas, seperti carta aliran.

Dengan sistem Microsoft Office, Office SharePoint Server 2007 dan SQL Server, anda boleh mencipta dan menggunakan pelbagai laporan dengan Access, Excel, SQL Server Reporting Services, InfoPath (menggunakan cantuman borang) dan Office SharePoint Designer 2007 (menggunakan Pandangan Data baca sahaja).

Halaman Atas

Menggunakan papan pemuka dan KPI untuk mengendalikan data

Kecerdasan perniagaan merupakan usaha seluruh industri yang popular yang direka bentuk untuk mengumpulkan, menguruskan dan menggunakan data; untuk menangkap corak dan makna; untuk membuat keputusan, memberikan respons dan bertindak; dan oleh itu untuk meningkatkan prestasi syarikat anda. Papan pemuka dan penunjuk prestasi utama (KPI) adalah penting dalam usaha ini.

Menggunakan papan pemuka

Papan Pemuka (juga dipanggil kad skor) ialah teknik kecerdasan perniagaan yang penting yang menggabungkan pelaporan dan analitik untuk menggambarkan maklumat kritikal pada tahap syarikat, jabatan dan kumpulan.

Papan pemuka Jualan

Terdapat tiga jenis papan pemuka: papan pemuka pengendalian digunakan untuk pemantauan kerja harian untuk pekerja, papan pemuka taktikal untuk analisis data dan pemantauan aktiviti bulanan dan suku tahunan dan papan pemuka strategik untuk pengurusan syarikat jangka panjang. Data papan pemuka boleh menjadi kuantitatif, seperti jumlah pesanan, saham pasaran, keuntungan, panggilan sokongan, kecacatan perkilangan atau capaian halaman Web. Atau data papan pemuka boleh menjadi kualitatif, seperti 10 pelanggan Teratas, isu utama, tugas semasa yang sedang menunggu penyempurnaan dan kemas kini berita yang penting.

Menggunakan penunjuk prestasi utama (KPI)

Unsur papan pemuka yang penting ialah penunjuk prestasi utama (KPI), yang merupakan petunjuk visual (seperti anak panah ke atas dan ke bawah, isyarat lampu henti dan bulatan berwarna) yang menyampaikan jumlah kemajuan yang dibuat ke arah matlamat perniagaan yang penting. KPI adalah ukuran yang boleh dinyatakan kuantitinya, seperti untung kasar bulanan atau pusing ganti pekerja suku tahunan, yang digunakan untuk memantau prestasi organisasi. KPI adalah bernilai untuk pasukan, pengurus dan perniagaan bagi menilai kemajuan terhadap matlamat yang boleh diukur dengan cepat dan untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan tiga soalan asas: "Apakah yang saya lebih maju atau ketinggalan?", "Sejauh mana saya lebih maju atau ketinggalan?" dan "Apakah kemajuan minimum yang telah saya selesaikan?".

Penunjuk Prestasi Jualan Setiap KPI mempunyai matlamat, status dan arah aliran. Contohnya, KPI yang biasa ialah jualan bulanan jabatan. Selepas perancangan yang cermat, matlamat jualan suku tahunan (atau sasaran) ditakrifkan untuk setiap jabatan. Papan pemuka atau kad skor memaparkan status mingguan bagi matlamat ini, sama ada ia mengikuti kemajuan, lebih maju atau ketinggalan, mungkin menggunakan warna atau ikon standard takrifan syarikat. Arah aliran dalam tempoh tahun yang lalu mungkin juga dapat diringkaskan dalam carta dan kadangkala diunjurkan untuk tahun hadapan.

Halaman Atas

Memanfaatkan data dalam Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 memudahkan kerjasama dengan pekerja lain dengan menjadikannya mudah untuk menguruskan dan berkongsi dokumen, laman dan ruang kerja serta dengan menyokong aktiviti perniagaan biasa yang menggunakan kesemua tiga jenis data diterangkan sebelum ini. Contoh termasuk:

 • Kumpulan kerja dan jabatan yang perlu bekerjasama pada projek, menyampaikan tujuan perniagaan, mengukur kejayaan, mengatur pasukan dan tugas, membangunkan dan menjejaki jadual dan peristiwa penting, mengenal pasti kos dan menghasilkan bahan serahan.

 • Perniagaan yang perlu menguruskan banyak dokumen, proses audit, menyampaikan dasar serta mengekalkan, melabelkan dan mencari rekod yang panjang lebar.

Office SharePoint Server 2007 juga mencipta infrastruktur padu untuk membangunkan penyelesaian perniagaan tambahan yang menggunakan kesemua tiga jenis data. Untuk pekerja maklumat, komponen Office SharePoint Server 2007 berikut bertindak sebagai unsur penting dalam membina penyelesaian perniagaan automatik berdasarkan data berstruktur atau data separa berstruktur dengan sedikit atau tanpa kod. Komponen ini, yang bekerja secara berasingan atau bekerja bersama-sama dengan baik, merupakan "modul rumah, lot yang telah dibangunkan dan sambungan utiliti" anda yang dapat membantu anda membina penyelesaian perniagaan dengan cepat.

Komponen data berstruktur dalam SharePoint

1. Dengan sistem Microsoft Office dan Office SharePoint Server 2007, anda boleh mengendalikan pelbagai jenis data luaran, termasuk data jenis perniagaan (LOB), sumber data Office dan fail rata.

2. Office SharePoint Server 2007 mempunyai banyak komponen yang direka bentuk untuk memanipulasi data luaran dalam pelbagai cara.

3. Anda boleh mencapai data luaran ini, sama ada melalui program desktop Office atau pelayar, seperti Windows Internet Explorer.

Halaman Atas

Senarai SharePoint

Laman SharePoint biasanya termasuk banyak senarai lalai seperti Pautan, Pengumuman, Kenalan, Penjejakan Isu, Tinjauan dan Tugas yang anda boleh gunakan sebagai tumpuan utama untuk penyelesaian perniagaan. Dalam kebanyakan kes, senarai lalai ini boleh menyediakan penyelesaian yang cepat dan berkesan dengan sedikit atau tanpa pengubahsuaian. Contohnya, anda boleh menggunakan: Tinjauan yang termasuk percabangan bersyarat dan pemisah halaman, untuk penilaian kepuasan pekerja dan pelanggan serta Penjejakan Isu yang mempunyai storan pemversian dan sejarah versi untuk analisis yang lebih mendalam bagi projek kumpulan kerja dan tugas kerja lazim.

Senarai Tugas Projek

Senarai adalah beraneka dan fleksibel dan mempunyai banyak ciri terbina dalam yang menyediakan cara berkesan untuk menyimpan, berkongsi dan bekerja dengan data berstruktur dan data separa berstruktur. Anda boleh:

 • Menyertakan pelbagai jenis data, seperti tarikh, gambar, formula dan pengiraan berdasarkan lajur lain, medan tambah sahaja (berguna untuk aplikasi pengelogan dan penjejakan) serta medan carian yang anda boleh memilih nilai daripada senarai medan yang lain.

 • Mencipta pandangan senarai untuk mengatur, mengisih dan menapis data dalam cara yang berbeza dan tertentu; mengubah metadata seperti menambahkan dan memadamkan lajur serta mengubah suai peraturan pengesahan; dan menggunakan senarai secara konsisten di seluruh laman SharePoint dengan jenis kandungan, lajur laman dan templat.

 • Mencipta senarai tersuai, memaparkan data dalam Halaman Bahagian Web dan Bahagian Web, dan mengimport, mengeksport serta memaut pada data daripada program lain seperti Excel dan Access.

 • Menjejaki versi dan sejarah terperinci, memerlukan kelulusan untuk mengubah suai data, menggunakan keselamatan aras item dan folder, lapor masuk dan lapor keluar dan sentiasa dimaklumkan secara automatik tentang perubahan dengan menggunakan isyarat dan suapan RSS.

 • Mengatur kandungan dalam satu senarai ke dalam folder supaya menjadi lebih mudah dan prestasi lebih baik serta memperbaiki prestasi secara umumnya dengan senarai besar dengan menggunakan pengindeksan.

Helaian Data Web Access (dahulunya dikenali sebagai pandangan Helaian Data) menyediakan grid data untuk melihat dan mengedit data bagi pelbagai jenis senarai. Anda mungkin mendapati Helaian Data Web Access lebih mudah dan hebat daripada pandangan senarai standard. Ia memaparkan kandungan senarai atau pustaka dokumen dalam baris dan lajur. Anda boleh menambah serta mengedit baris dan lajur, menggunakan penapis dan tertib isihan, memaparkan nilai dan jumlah terhitung serta mengedit data dalam sel grid dengan mudah.

Contoh pandangan helaian data

Nota: Helaian Data Web Access memerlukan Office Access 2007 dipasang pada komputer klien dan pelayar yang menyokong kawalan ActiveX.

Anak tetingkap Helaian Data Web Access juga mengandungi beberapa perintah tambahan yang memudahkan interaksi dengan Excel dan Access.

Perintah

Tindakan

Jejaki senarai ini dalam Access

Mencipta jadual terpaut dalam Access yang juga dipautkan ke pandangan Helaian Data dan yang anda boleh melakukan segar semula dan kemas kini (Hanya tersedia dalam Office Access 2007).

Eksport ke Access

Mengeksport pandangan ke jadual dalam pangkalan data.

Laporkan dengan Access

Mencipta jadual terpaut dalam Access dan menjana laporan.

Senarai pertanyaan dengan Excel

Mengeksport data ke Excel yang anda boleh segar semula dalam Excel. (Kelakuan yang sama seperti perintah Eksport ke Excel tersedia pada menu Tindakan dalam pandangan senarai standard).

Cetak dengan Excel

Mengeksport data ke Excel agar anda boleh mencetak daripada Excel.

Cipta carta dengan Excel

Mengeksport data ke Excel agar anda boleh mencipta carta dalam Excel menggunakan Bestari Carta.

Cipta Laporan Jadual Pangsi Excel

Mengeksport data ke Excel agar anda boleh mencipta laporan Jadual Pangsi dalam Excel.

Halaman Atas

Pustaka SharePoint

Pustaka SharePoint ialah lokasi pada laman SharePoint yang anda boleh mencipta, mengumpulkan, mengemas kini dan menguruskan dokumen dengan ahli pasukan dan pekerja lain. Setiap pustaka memaparkan senarai dokumen dan metadata utama tentang dokumen tersebut yang membantu individu menggunakan fail dan bekerja bersama-sama dan setiap pustaka menyediakan ciri berguna seperti melapor masuk dan keluar dokumen, mencipta penomboran dan penjejakan versi utama dan minor serta menggunakan ciri dasar, pengauditan dan aliran kerja yang beraneka. Anda boleh mencipta dan menguruskan dokumen, gambar, persembahan, borang serta jenis fail lain dalam pustaka. Akhirnya, anda boleh menggunakan pustaka Dokumen Yang Dikongsi lalai, menyesuaikan pustaka ini untuk kegunaan anda atau anda boleh mencipta pustaka tambahan sendiri.

Pustaka Dokumen

Terdapat tiga jenis pustaka — Pustaka Dokumen, Pustaka Borang dan Pustaka Sambungan Data — yang boleh bekerja dengan semua jenis data.

Pustaka Dokumen    Anda boleh menggunakan pustaka dokumen untuk menyimpan, mencapai dan menguruskan pelbagai fail termasuk dokumen, hamparan, laporan, borang, pangkalan data Office Access 2007 dan fail teks Office.

Pustaka Borang    Anda boleh menyimpan dan bekerja dengan borang Office InfoPath 2007 dalam pustaka borang. Pustaka Borang menyediakan lokasi pusat yang pengguna boleh mengisi dan menyimpan borang berdasarkan templat yang sama. Contohnya, anda boleh menggunakan InfoPath untuk mencipta penyelesaian penjejakan aset yang menyimpan templat borang (.xsn) dan fail XML borang (.xml) dalam pustaka borang SharePoint.

Pustaka Sambungan Data    Pustaka Sambungan Data (DCL) ialah pustaka khas yang boleh ditakrifkan sebagai lokasi yang dipercayai dan yang menjadikannya mudah untuk menyimpan, melindungi, berkongsi dan menguruskan fail ODC dan UDC. Pentadbir boleh mengawal capaian ke sambungan ini agar hanya pengguna istimewa yang dipercayai boleh menggunakan sambungan ini. Excel Services boleh disediakan agar hanya sambungan yang dipercayai boleh digunakan. Pentadbir mungkin juga perlu mengalihkan pangkalan data dari pelayan ujian ke pelayan pengeluaran atau mengemas kini pertanyaan yang mencapai data. Dengan satu fail ODC yang disimpan dalam DCL, pentadbiran maklumat sambungan ini adalah lebih mudah dan capaian pengguna kepada data adalah lebih mudah kerana semua buku kerja menggunakan fail sambungan yang sama dan pengendalian yang disegar semula, sama ada pada komputer klien atau pelayan, mendapatkan perubahan terkini bagi fail sambungan tersebut. Anda juga boleh menyediakan Office SharePoint Server 2007 dan komputer klien pengguna untuk mengesan perubahan pada fail sambungan secara automatik dan menggunakan versi fail sambungan tersebut yang terkini. Secara ringkasnya, Pustaka Sambungan Data amat memudahkan penyelenggaraan dan pengurusan sambungan data.

Halaman Atas

Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web

Bahagian Web ialah satu unit maklumat bermodul yang membentuk blok binaan asas bagi Halaman Bahagian Web. Anda boleh menambahkan Bahagian Web pada zon Bahagian Web dalam Halaman Bahagian Web kemudian menyesuaikan Bahagian Web individu untuk mencipta halaman yang unik bagi pengguna laman anda. Halaman Bahagian Web ialah sejenis halaman Web istimewa yang anda boleh gunakan Bahagian Web untuk menggabungkan data, seperti senarai dan carta serta kandungan Web, seperti teks dan imej, kepada paparan maklumat dinamik yang dibina di sekeliling tugas biasa atau minat khas.

Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web untuk mempersembahkan pelbagai maklumat berstruktur dan tidak berstruktur dalam cara yang teratur, berguna dan mudah. Halaman Bahagian Web biasanya mengandungi beberapa Bahagian Web yang disambungkan supaya anda boleh memaparkan data dan kandungan secara dinamik untuk melihat hasil yang anda inginkan.

Contohnya, anda boleh mencipta Halaman Bahagian Web dipanggil Pesanan Pelanggan yang anda gunakan untuk memaparkan maklumat kritikal. Anda mendapat panggilan daripada pelanggan yang mempunyai soalan tentang pesanan, tidak mengingati nombor ID pesanan, tetapi mengingati tarikh pesanan dibuat. Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web untuk melakukan perkara berikut.

halaman bahagian web pesanan pelanggan dengan beberapa bahagian web

1. Cari pesanan mengikut nombor ID pesanan atau, dalam kes ini, tarikh pesanan.

2. Paparkan semua pesanan mengikut tarikh.

3. Pilih pesanan yang betul, berdasarkan nama pelanggan dan cari butiran pesanan dan juga butiran pelanggan.

4. Pilih item garis dalam pesanan (dalam kes ini, lampu), dan paparkan gambar produk untuk mengesahkan soalan pelanggan.

5. Imbas untuk berita perniagaan terkini yang berkaitan dengan pesanan pelanggan.

Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web untuk:

 • Menggabungkan data daripada sumber data yang berbeza dan mencipta laporan.

 • Menganalisis dan mengagregat data (contohnya, menjumlahkan, jumlah, atau kiraan).

 • Meringkaskan maklumat KPI penting yang anda ingin lihat pada permulaan setiap hari.

 • Mengutamakan dan menyerlahkan projek atau data pelanggan dalam papan pemuka untuk membantu anda membuat keputusan yang berkesan.

 • Memaparkan jadual kerja terkini dan maklumat mesyuarat untuk merancang hari anda dengan cepat.

 • Mendapat capaian segera ke berita perniagaan, cuaca setempat dan laman web kegemaran anda untuk menumpukan pelayaran Web anda.

Berikut ialah Bahagian Web utama yang boleh disambungkan dan yang memaparkan data berstruktur dan data separa berstruktur.

Bahagian Web

Perihalan

Pandangan Senarai

Memaparkan data senarai dan metadata pustaka

Borang

Memaparkan data menggunakan kawalan borang HTML

Imej

Memaparkan imej

Excel Web Access

Memaparkan buku kerja Excel

Pemapar Laporan

Memaparkan laporan yang dicipta daripada SQL Server Report Services

Pandangan Data

Memaparkan dan mengedit data daripada pelbagai sumber data

KPI

Memaparkan data penunjuk prestasi utama (KPI) dan simbol daripada senarai KPI

Butiran KPI

Memaparkan data KPI untuk satu item dan simbol daripada senarai KPI

Item Data Perniagaan

Memaparkan butiran tentang item tunggal bagi data perniagaan

Senarai Data Perniagaan

Memaparkan ringkasan data perniagaan dalam senarai

Tindakan Data Perniagaan

Menyambungkan Bahagian Web untuk mengkonfigurasikan tindakan aplikasi perniagaan

Senarai Berkaitan Data Perniagaan

Menyambungkan Bahagian Web untuk memaparkan item perniagaan berkaitan

Pembangun Item Data Perniagaan

Mencipta item data perniagaan daripada parameter dalam rentetan pertanyaan untuk penggunaan dalam halaman profil data perniagaan.

Tapis

Menapis data Bahagian Web dalam pelbagai cara

Maklumat lanjut

Bekerja dengan Bahagian Web penapis

Halaman Atas

Katalog Data Perniagaan

Katalog Data Perniagaan (BDC) ialah komponen yang menyediakan sokongan terbina dalam untuk memaparkan data daripada pangkalan data jenis perniagaan (LOB) seperti SAP, Siebel dan SQL Server. Biasanya, sistem LOB ini menguruskan maklumat perniagaan dan proses yang penting seperti data pelanggan, inventori, bil dan kitar hayat produk. Sistem ini yang sering kali memerlukan latihan meluas adalah sukar untuk digunakan dan hanya tersedia kepada individu tertentu sahaja. BDC menjadikan data LOB ini tersedia kepada lebih ramai individu lain yang perlu mencapai data dan individu yang perlu bekerja dengannya dalam cara berlainan yang lebih fleksibel. Contohnya, borang pesanan pembelian InfoPath boleh digunakan untuk memaparkan data pelanggan daripada satu sistem, butiran produk daripada sistem lain dan butiran kewangan daripada sistem ketiga.

Berikut ialah ringkasan peranan dan tugas untuk bekerja dengan Katalog Data Perniagaan.

Peranan

Tugas

Penganalisis perniagaan

Mentakrifkan ciri dan mencipta penyelesaian pratakrif

Pengarang metadata

Mengarang dan menguji metadata

Pentadbir

Mengimport takrifan aplikasi dan mengkonfigurasikan capaian ke data

Ahli laman

Memasukkan data perniagaan ke dalam Bahagian Web, halaman, dan senarai

Pembangun

Mencipta penyelesaian Halaman Bahagian Web tersuai

Pelawat laman

Menggunakan data perniagaan

Memaparkan data perniagaan dalam Senarai Data Perniagaan Bahagian Web

Sebaik sahaja anda mengeluarkan data perniagaan daripada sumber data, terdapat empat ciri Katalog Data Perniagaan yang anda boleh gunakan:

 • Data perniagaan dalam senarai    Anda boleh menggabungkan data perniagaan kepada sebarang senarai SharePoint atau pustaka dokumen yang sedia ada dengan menambahkan lajur data perniagaan sebagai jenis medan. Senario biasa termasuk: mengaitkan dokumen dengan rekod pelanggan, seperti cadangan, kontrak dan persembahan; melengkapi data dengan lajur tersuai, seperti catatan; dan memilih data daripada senarai, seperti poskod.

 • Tindakan data perniagaan    Tindakan data perniagaan ialah pautan yang muncul di sebelah objek perniagaan. Pautan ini boleh, contohnya, membuka halaman Web, memaparkan antara muka pengguna aplikasi perniagaan atau membuka borang InfoPath. Tindakan data perniagaan juga muncul sebagai pautan dalam senarai SharePoint dan hasil carian. Dengan pautan ini, anda boleh mengemas kini item atau melihat data berkaitan dengan mudah.

 • Bahagian Web data perniagaan   Office SharePoint Server 2007 termasuk beberapa Bahagian Web data perniagaan yang boleh memaparkan sebarang entiti daripada BDC. Anda boleh menggunakan Bahagian Web data perniagaan untuk menyesuaikan cara data perniagaan dipaparkan pada laman anda. Anda juga boleh menyambungkan Bahagian Web ini agar ia menukar kandungan Bahagian Web yang lain apabila anda melaksanakan tindakan dalam satu Bahagian Web.

 • Data perniagaan dalam profil pengguna    Untuk meningkatkan maklumat pengguna dalam Office SharePoint Server 2007, profil data perniagaan dicipta secara lalai apabila aplikasi didaftarkan dalam BDC.

Maklumat lanjut

Memaparkan data perniagaan pada laman SharePoint

Katalog Data Perniagaan

Halaman Atas

Senarai KPI

KPI Jualan Suku Tahun Senarai di luar kotak menjadikannya lebih mudah untuk memasukkan KPI dalam penyelesaian perniagaan anda. Terdapat empat cara untuk menggunakan senarai KPI, setiap satunya mengemukakan sumber umum bagi nilai KPI dan cara memasukkan nilai ini dalam laman SharePoint:

 • Data dalam senarai SharePoint    Apabila senarai SharePoint mengandungi item yang anda boleh kira, item yang merupakan sebahagian daripada aliran kerja atau item yang mengandungi tarikh, anda boleh menggunakan KPI untuk menjejaki tempoh isu atau tugas telah terbuka, bilangan yang terbuka dan peratusan tugas yang selesai. Anda juga boleh menjejaki jumlah, seperti jumlah masa isu telah terbuka atau jumlah bilangan jualan dalam rantau.

 • Data dalam buku kerja Excel    Anda boleh menyediakan KPI dalam buku kerja Excel dalam pustaka dokumen dan pautan ke KPI dari Office SharePoint Server 2007. Apabila data dalam buku kerja berubah, KPI dikemas kini secara automatik. Anda juga boleh memilih untuk membiarkan buku kerja dipaparkan pada halaman Web yang sama menggunakan Bahagian Web Office Excel Web Access.

 • Data daripada Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services   Office SharePoint Server 2007 boleh menggunakan KPI daripada Analysis Services, iaitu satu komponen Microsoft SQL Server 2005. Pentadbir sistem atau penganalisis pangkalan data biasanya menyediakan KPI ini dan mendaftarkan sambungan data dengan Office SharePoint Server 2007. Kemudian, sesiapa sahaja dengan keizinan yang sesuai boleh mencapai pangkalan data dan memaut ke KPI Analysis Services.

 • Maklumat yang dimasukkan secara manual    Dalam keadaan sistem formal tidak disediakan atau anda mempunyai projek tidak berulang untuk dijejaki, anda boleh memasukkan kriteria secara manual. Senarai KPI ini berguna untuk memaparkan maklumat yang disampaikan dalam e-mel atau beberapa sistem lain.

Aliran kerja

Carta Aliran aliran kerja Kelulusan Kebanyakan proses yang penting dalam mana-mana organisasi banyak bergantung pada individu. Pengautomatikkan interaksi antara individu yang mengambil bahagian dalam proses boleh memperbaiki kecekapannya. Proses ini kadangkala dipanggil aliran kerja manusia. Dengan Office SharePoint Server 2007, anda boleh menggunakan aliran kerja yang dipratentukan atau dengan Office SharePoint Designer 2007, anda boleh mencipta penyelesaian aliran kerja baru berdasarkan item senarai dan pustaka. Dalam Office SharePoint Designer 2007, Pereka Bentuk Aliran Kerja berasaskan peraturan memudahkan anda membina aliran kerja dengan percabangan bersyarat dan berbilang langkah.

Aliran kerja yang disertakan dengan Office SharePoint Server 2007 menawarkan penyepaduan yang rapat dengan program dalam Keluaran Office 2007. Anda boleh menggunakan Office Outlook 2007 untuk menyampaikan tugas dan status dengan pengguna. Anda boleh menggunakan Office Access 2007 untuk mengubah suai aliran kerja yang dikaitkan dengan senarai terpaut dan mencipta laporan aliran kerja untuk menilai status projek dan menilai proses perniagaan anda dengan lebih baik. Aliran kerja boleh menggunakan borang tersuai yang dicipta dengan Office InfoPath 2007 untuk berinteraksi dengan pengguna melalui program Office lain, seperti Office Word 2007.

Maklumat lanjut

Mereka bentuk borang untuk memberikan respons kepada status aliran kerja

Demo: Memperkemaskan proses perniagaan dengan borang dan aliran kerja

Halaman Atas

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services ialah pengurusan laporan dan perkhidmatan pengedaran seluruh syarikat yang lengkap yang termasuk reka bentuk, pembinaan, penghantaran, keselamatan dan paparan laporan dalam pelbagai format. Dengan SQL Server 2005 Service Pack 2, anda boleh menggunakan perkhidmatan pelaporan dalam Mod Penyepaduan SharePoint agar anda boleh:

 • Menggunakan pustaka SharePoint untuk menyimpan laporan, sumber data dan model laporan. Menyimpan laporan dalam pustaka dokumen juga membolehkan laporan menggunakan ciri Office SharePoint Server 2007 standard, seperti aliran kerja, pemversian dan keselamatan. Anda juga boleh menambahkan laporan pada Pusat Laporan.

 • Segerakkan laporan dan semua sumber berkaitan yang disimpan dalam Office SharePoint Server 2007 dengan laporan yang sama yang disimpan dan dilaksanakan daripada pelayan laporan.

 • Gunakan antara muka pengguna yang konsisten untuk menguruskan dan melihat laporan. Bar alat mudah pada Bahagian Web Pemapar Laporan yang membolehkan anda melihat dan mengedit sifat; menguruskan keizinan dan langganan; mengedit dalam Pembina Laporan; mengkonfigurasikan sumber data, parameter, petikan dan tamat masa; melihat laporan dan sejarah versi serta menerbitkan versi utama.

Sampel laporan

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar Laporan untuk melihat, menavigasi, mencetak dan mengeksport laporan pada pelayan laporan. Bahagian Web Pemapar laporan dikaitkan dengan fail takrifan laporan (.rdl) yang diproses oleh pelayan laporan. Anda boleh mengesetkan sifat pada Bahagian Web untuk mengawal penampilan kawasan bar alat dan pandangan serta memautkan Bahagian Web ke laporan tertentu. Laporan dalam pustaka laporan dipaparkan menggunakan Bahagian Web Pemapar Laporan. Sebarang Halaman Bahagian Web juga boleh diubah suai untuk memaparkan laporan menggunakan Bahagian Web Pemapar Laporan dan anda juga boleh menyambung ke Bahagian Web penapis untuk mengehadkan data yang dipaparkan dalam laporan.

Penyepaduan Reporting Services dengan SharePoint Server memerlukan komponen ini dipasang: SQL Server 2005 Reporting Services yang mengehoskan laporan Reporting Services dan berkomunikasi dengan SharePoint Server menggunakan antara muka Khidmat Web; SQL Server 2005 Service Pack 2 yang membolehkan penyepaduan SharePoint Server dengan Reporting Services pada pelayan pelaporan; dan Tambahan Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services untuk Teknologi Microsoft SharePoint yang termasuk Bahagian Web Pemapar Laporan dan antara muka pengguna pengurusan laporan baru.

Halaman Atas

Pusat Laporan

Pusat Laporan ialah templat laman yang mengandungi koleksi pustaka laporan pratakrif, Pustaka Sambungan Data, senarai SharePoint, Bahagian Web termasuk Bahagian Web penapis dan KPI yang anda boleh sesuaikan dan tingkatkan untuk kegunaan anda sendiri. Anggaplah Pusat Laporan sebagai hab pusat yang menyediakan lokasi umum, ringkas, dan selamat serta persekitaran pelaporan yang pengguna boleh menavigasi, mencari dan mendapatkan laporan terkini, sama ada untuk pertanyaan ad hoc atau petikan berkala yang dijadualkan. Dengan Pusat Laporan, anda boleh mengurangkan pergantungan pada lampiran e-mel untuk penghantaran laporan dan membantu mengosongkan kesesakan rangkaian. Anda boleh menyimpan pelbagai laporan dalam Pusat Laporan termasuk, hamparan, petikan Access, laporan SQL Report Services dan fail PDF.

Pusat Laporan Jualan

Maklumat lanjut

Pengenalan kepada Pusat Laporan

Bekerja dengan laman Pusat Laporan

Halaman Atas

Menggunakan data daripada program sistem Office dengan Office SharePoint Server 2007

Sudah pastinya anda boleh mencipta penyelesaian perniagaan yang menggunakan semua jenis data dengan hanya Office SharePoint Server 2007. Walau bagaimanapun, Keluaran Office 2007 mempunyai banyak titik penyepaduan berguna dengan Office SharePoint Server 2007 yang memudahkan anda bekerja dengan data berstruktur dan data separa berstruktur serta boleh menjadikan penyelesaian perniagaan anda lebih berkesan dan direka bentuk dengan baik. Dalam kawalan pekerja maklumat yang berkebolehan, "kontraktor" anda, program Keluaran Office 2007 berikut bertindak sebagai "arkitek" penyelesaian perniagaan yang direka bentuk dengan baik dan memuaskan.

Program

Tujuan

Jenis Data

Excel (bersama-sama dengan teknologi Excel Services)

Menganalisis dan menggambarkan data angka dan data lain dalam format hamparan, mencipta carta yang kelihatan profesional dan bekerja dengan data berhierarki menggunakan laporan Jadual Pangsi.

Berstruktur

InfoPath

Mengumpulkan dan memproses data berasaskan XML.

Berstruktur dan separa berstruktur

Access

Menggabungkan, memasukkan, menyimpan, melaporkan dan menguruskan data dalam pangkalan data.

Berstruktur dan separa berstruktur

SharePoint Designer

Menyesuaikan halaman Web dan laman SharePoint dipacu data serta mencipta Pandangan Data.

Berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur

Word

Mengarang dokumen yang profesional dengan cepat dan berkesan

Tidak berstruktur

Visio

Menggambarkan dan menyampaikan maklumat, sistem dan proses yang kompleks.

Tidak berstruktur

Outlook

Berkomunikasi melalui e-mel dan menguruskan kenalan, jadual dan tugas.

Tidak berstruktur

Publisher

Mencipta penerbitan dan bahan pemasaran yang kelihatan profesional.

Tidak berstruktur

PowerPoint

Mencipta persembahan dinamik menggunakan animasi, grafik dan media.

Tidak berstruktur

Halaman Atas

Excel dan Excel Services

Menggunakan Excel dan Excel Services apabila anda ingin:

 • Menjalankan pengiraan dan perbandingan statistik pada data anda.

 • Mencipta dan menggunakan laporan Jadual Pangsi untuk melihat data berhierarki dalam tataletak yang padat dan fleksibel.

 • Menegaskan data anda secara visual menggunakan carta, ikon pemformatan bersyarat, bar data dan skala warna yang kelihatan profesional.

 • Melaksanakan pengendalian analisis bagaimana jika yang canggih pada data anda, seperti analisis statistik, kejuruteraan dan regresi.

Excel menyediakan titik penyepaduan berfokus data berikut dengan Office SharePoint Server 2007.

Titik penyepaduan data berfokus pada Excel

1. Mengimport satu kali data lembaran kerja Excel ke senarai SharePoint atau mengeksport data lembaran kerja Excel ke senarai SharePoint untuk mencipta sambungan data sehala yang kekal.

2. Menggunakan sambungan data sehala yang kekal untuk menyegar semula data dalam lembaran kerja Excel daripada senarai SharePoint.

3. Menerbitkan buku kerja Excel pada Excel Services dan memapar serta berinteraksi dengan data menggunakan Bahagian Web Office Excel Web Access pada Halaman Bahagian Web.

4. Mengimport data ke buku kerja Excel daripada pelayan OLAP, pangkalan data SQL Server dan Access serta fail rata.

Mengimport data Excel ke senarai SharePoint

Jika anda ingin memuatkan data sedia ada dalam senarai SharePoint, anda boleh mengimport data dari lembaran kerja Excel, julat sel, julat bernama atau jadual Excel ke senarai SharePoint menggunakan perintah Import pada menu Tindakan senarai SharePoint.

Mengeksport data Senarai SharePoint ke Jadual Excel

Anda boleh mengeksport data Senarai SharePoint ke Jadual Excel yang mencipta sambungan data sehala antara Excel dengan senarai SharePoint. Apabila anda mengemas kini data anda daripada senarai SharePoint dan menyegar semula data dalam Excel, Excel menggantikan data Excel dengan data senarai SharePoint yang terkini, menulis ganti sebarang perubahan yang anda buat pada data tersebut. Oleh sebab sambungan data adalah sehala sahaja, perubahan yang anda buat dalam Excel tidak ditunjukkan dalam senarai pada laman SharePoint.

Nota: Anda tidak boleh menyegerakkan data antara buku kerja Office Excel 2007 dengan senarai SharePoint. Kefungsian ini tersedia dalam Microsoft Excel 2003 dan masih tersedia dengan buku kerja Excel 2003 atau Visual Basic for Applications (VBA). Walau bagaimanapun, Office Access 2007 kini ialah kaedah yang diutamakan bagi penyegerakan data antara program Office dengan senarai SharePoint dengan sambungan dua hala.

Mengeksport Jadual Excel ke Senarai SharePoint

Apabila anda mengeksport data jadual dari Excel ke senarai SharePoint menggunakan Bestari Eksport Jadual ke Senarai SharePoint, anda menggunakan cara lain untuk mencipta sambungan data sehala antara Excel dan senarai SharePoint.

Jika anda tidak ingin data jadual dalam lembaran kerja Excel dikemas kini dengan perubahan yang dibuat pada senarai SharePoint, anda juga boleh mengeksport data tanpa sambungan ke senarai SharePoint.

Menerbitkan pada Excel Services

Anda boleh menerbitkan buku kerja pada Office SharePoint Server 2007 agar pengguna lain boleh mencapai semua atau sebahagian daripada data yang terkandung padanya menggunakan Bahagian Web Office Excel Web Access. Apabila anda menerbitkan buku kerja ke Excel Services, seluruh buku kerja diterbitkan pada pelayan, tetapi anda boleh mentakrifkan bahagian buku kerja (seperti lembaran kerja individu, julat yang dinamakan atau carta) yang anda ingin Excel Services untuk paparkan dalam Bahagian Web Office Excel Web Access. Dengan memaparkan bahagian buku kerja tertentu sahaja dan menggunakan keizinan Office SharePoint Server 2007 untuk membantu melindungi buku kerja daripada capaian tanpa keizinan, anda boleh memastikan data dalam buku kerja sentiasa sulit sambil membolehkan pengguna yang dibenarkan untuk menyegar semula, mengira semula dan berinteraksi dengan data yang boleh dilihat. Jika anda mengesetkan parameter untuk sel yang dinamakan dalam buku kerja sebelum anda menerbitkannya, pengguna juga boleh mengedit sel tersebut dan menentukan nilai.

Pengguna lain boleh melihat dan menganalisis data lembaran kerja yang ditunjukkan. Mereka boleh berinteraksi dengannya menggunakan beberapa kefungsian Excel, seperti mengisih dan menapis data atau menggunakan ciri gerudi ke bawah Jadual Pangsi . Jika anda mengesetkan parameter untuk sel yang dinamakan dalam buku kerja, pengguna juga boleh mengedit sel tersebut dan menentukan nilai.

Menggunakan Excel Web Access untuk berkongsi buku kerja Excel 1. Seksyen teratas mengandungi tajuk dan bar alat yang mempunyai beberapa menu, perintah dan senarai juntai bawah.

2. Tetingkap utama memaparkan satu atau lebih lembaran kerja dalam pandangan Lembaran Kerja, item bernama, seperti carta atau jadual Excel dalam pandangan Item Bernama dan kawasan rangka secara pilihan .

3. Anak tetingkap tugas Parameter mempunyai label parameter, kotak teks untuk entri data dan petua alat pilihan yang menyediakan maklumat lanjut tentang setiap parameter.

4. Seksyen bawah memaparkan data mesej yang disegar semula .

Nota: Bukan semua ciri Excel disokong oleh Excel Services.

Maklumat lanjut

Mencipta senarai berdasarkan hamparan

Mengimport data dari senarai SharePoint

Mengeksport jadual Excel ke senarai SharePoint

Merancang sambungan data luaran untuk Excel Services

Halaman Atas

InfoPath

Menggunakan InfoPath apabila anda ingin:

 • Mengumpulkan data perniagaan secara tetap, termasuk laporan perbelanjaan, kad masa, tinjauan dan borang insurans.

 • Mereka bentuk borang elektronik daripada yang ringkas kepada yang canggih menggunakan kawalan standard, seperti kotak teks dan kotak senarai serta kawalan fleksibel seperti jadual berulang, kumpulan pilihan, seksyen pilihan dan berbilang pandangan.

 • Memastikan data adalah konsisten dan tepat.

 • Mencipta laporan dengan mencantumkan borang kepada borang tunggal.

InfoPath menyediakan titik penyepaduan berfokus data berikut dengan Office SharePoint Server 2007.

Titik penyepaduan berfokuskan data InfoPath

1. Menerbitkan templat borang ke pustaka borang sebagai templat dan sebagai jenis kandungan.

2. Membaca dan menulis fail XML borang yang disimpan dalam pustaka borang.

3. Menggunakan fail borang XML, membaca data daripada senarai dan lembaran kerja Excel serta membaca dan menulis data daripada pangkalan data SQL Server dan Access.

4. Mendayakan pengeditan data pandangan senarai berdasarkan sifat borang.

5. Memaparkan borang InfoPath dalam pelayar menggunakan templat borang serasi pelayar.

Menyerahkan data ke laman SharePoint dan mengisi kawalan borang dengan data SharePoint

Untuk membolehkan pengguna menyerahkan borang yang berdasarkan templat borang anda ke pustaka dokumen, anda boleh menambahkan sambungan data sekunder pada templat borang anda yang menyerahkan data. Selepas anda menambahkan sambungan data serahan, anda boleh mengkonfigurasikan templat borang untuk membolehkan pengguna anda menyerahkan data borang mereka ke pustaka dokumen.

Menerbitkan templat borang ke pustaka Borang

Anda boleh menerbitkan templat borang ke Office SharePoint Server 2007, menyimpan dan bekerja dengan borang Office InfoPath 2007 dalam pustaka borang. Pustaka borang menyediakan lokasi pusat iaitu tempat pengguna boleh mengisi dan menyimpan borang berdasarkan templat yang sama. Contohnya, anda boleh menggunakan InfoPath untuk mencipta penyelesaian penjejakan aset yang menyimpan templat borang (.xsn) dan fail XML borang (.xml) dalam pustaka borang.

Mencipta dan menggunakan borang didayakan pelayar

Apabila anda mereka bentuk templat borang Office InfoPath 2007, anda boleh memilih untuk mencipta templat borang yang boleh dibuka atau diisi dalam pelayar Web. Jenis templat borang ini dipanggil templat borang serasi pelayar. Selepas anda selesai mereka bentuk templat borang serasi pelayar, anda menggunakan Bestari Penerbitan untuk menerbitkannya ke pelayan yang menjalankan InfoPath Forms Services.

Menerbitkan templat borang sebagai jenis kandungan laman

Apabila anda menerbitkan templat borang sebagai jenis kandungan laman, anda membolehkan pengguna memperuntukkan berbilang templat borang kepada pustaka dokumen tunggal atau untuk memperuntukkan templat borang kepada berbilang pustaka merentasi koleksi laman. Koleksi laman adalah satu set laman Web pada pelayan maya yang mempunyai pemilik yang sama dan berkongsi seting pentadbiran. Setiap koleksi laman mengandungi laman Web aras atas dan boleh mengandungi satu atau lebih sublaman. Terdapat berbilang koleksi laman pada setiap pelayan maya. Gunakan jenis kandungan laman apabila anda ingin menggunakan semula maklumat secara meluas atau untuk mendayakan koleksi data daripada pelbagai borang dalam satu tempat.

Membolehkan pengguna mengedit medan menggunakan pandangan senarai

Anda boleh membenarkan pengguna anda untuk menambahkan atau mengedit data untuk medan menggunakan pandangan senarai atau dengan mengedit sifat untuk borang dalam pustaka borang. Ini membolehkan pengguna menggunakan senarai SharePoint untuk menambahkan atau mengemas kini data bagi satu atau lebih borang tanpa perlu membuka borang.

Halaman Atas

Access

Menggunakan Access apabila anda perlu:

 • Berkongsi data dalam pangkalan data perhubungan.

 • Mengendalikan kemas kini secara cekap menggunakan ciri penguncian laporan dan penyelesaian konflik.

 • Mengendalikan jadual yang banyak.

 • Mencipta pertanyaan yang kompleks untuk menggabungkan jadual.

 • Mencipta borang dan laporan.

Access menyediakan titik penyepaduan berfokus data berikut dengan Office SharePoint Server 2007.

Titik penyepaduan berfokuskan data Access

1. Mengimport atau mengeksport data satu kali antara pandangan Access dengan senarai SharePoint.

2. Memautkan data antara jadual Access dengan senarai SharePoint dengan mencipta sambungan dua hala yang kekal (Data senarai yang dikemas kini boleh dilihat dalam jadual Access; data jadual Access yang dikemas kini boleh dilihat dalam senarai).

3. Membawa data senarai ke luar talian, mengemas kini dalam Access, kembali ke dalam talian, menyegerakkan kemas kini dan menyelesaikan konflik.

4. Memaparkan dan mengedit data senarai dalam pandangan helaian data Access, borang dan laporan.

5. Menerbitkan pangkalan data Access ke Office SharePoint Server 2007.

Ciri penyepaduan senarai SharePoint yang baru dalam Office Access 2007

Ciri baru berikut dalam Office Access 2007 menjadikan penyepaduan Office SharePoint Server 2007 lebih mudah dan lebih fleksibel:

 • Pemetaan jenis data SharePoint yang dipertingkatkan    Dengan sokongan baru untuk medan dan lampiran berbilang nilai, Office Access 2007 kini menyokong lebih banyak jenis data yang ditemui pada laman SharePoint, menjadikan reka bentuk dan pembinaan aplikasi kongsi lebih mudah.

 • Menjejaki sejarah medan Memo    Medan Memo adalah berguna untuk menyimpan jumlah maklumat yang banyak. Anda boleh mengesetkan sifat yang membolehkan Office Access 2007 untuk mengekalkan sejarah semua perubahan pada medan Memo. Kemudian anda boleh melihat sejarah perubahan tersebut. Ciri ini juga menyokong ciri pemversian pada laman SharePoint agar anda juga boleh menggunakan Office Access 2007 untuk melihat perubahan yang dilakukan pada senarai SharePoint.

 • Jadual carian    Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, Office Access 2007 mencipta jadual terpaut secara automatik bagi semua senarai carian (melainkan senarai carian telah dipaut ke pangkalan data). Jika senarai carian mengandungi lajur yang mencari senarai lain, senarai tersebut juga termasuk dalam pengendalian pautan, agar senarai carian setiap jadual terpaut mempunyai jadual terpaut yang sepadan dalam pangkalan data. Access juga mencipta perhubungan antara jadual terpaut ini.

Mengimport dan mengeksport data ke senarai SharePoint

Anda boleh membawa senarai SharePoint ke Office Access 2007 dengan mengimportnya. Mengimport senarai SharePoint mencipta salinan senarai dalam pangkalan data Office Access 2007.

Apabila anda mengeksport data, Office Access 2007 mencipta salinan jadual atau objek pangkalan data pertanyaan yang dipilih serta menyimpan salinan sebagai senarai. Contohnya, anda mungkin ingin berkongsi data antara Office Access 2007 dengan laman SharePoint secara berterusan, tetapi data disimpan dalam Access ketika ini. Anda menggunakan pertanyaan dalam pangkalan data Office Access 2007 untuk menjana laporan status harian atau mingguan, kemudian anda menyiarkan hasil pada salah satu laman SharePoint anda pada selang masa yang tetap.

Memaut ke senarai SharePoint

Pemautan membolehkan anda menyambung ke data dalam senarai tanpa perlu mengimport maklumat tersebut agar anda mencipta sambungan dua hala untuk melihat dan mengedit data terkini dalam senarai dan pangkalan data Office Access 2007 anda. Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, Office Access 2007 mencipta jadual terpaut yang menggambarkan struktur dan kandungan senarai sumber. Berbeza dengan import, pautan hanya mencipta pautan kepada senarai, bukan kepada pandangan spesifik senarai. Walau bagaimanapun, jika anda ingin membuat perubahan struktur, seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, anda perlu membuka senarai pada laman SharePoint. Anda juga tidak boleh menambah, memadamkan atau mengubah suai medan dalam jadual terpaut semasa bekerja dalam Office Access 2007.

Membawa senarai SharePoint ke luar talian dengan Office Access 2007

Jika anda perlu membawa balik kerja dengan anda atau apabila anda dalam perjalanan, anda boleh membawa senarai SharePoint terpaut anda ke luar talian dengan satu klik menggunakan Office Access 2007. Anda boleh bekerja pada data anda dalam Office Access 2007 kemudian menyegerakkan perubahan anda atau membuat sambungan semula dengan laman SharePoint pada masa lain. Contohnya, anda mungkin perlu menyediakan katalog bahagian kepada klien semasa anda dalam perjalanan. Jika anda telah memautkan senarai SharePoint anda ke jadual Office Access 2007, anda boleh membawa data anda ke luar talian dan akhirnya membawanya kembali dalam talian. Jika konflik berlaku — contohnya, jika individu lain mengemas kini rekod yang sama pada pelayan atau semasa individu tersebut juga bekerja di luar talian — anda boleh menyelesaikan konflik itu apabila anda melakukan penyegerakan.

Membuka borang dan laporan Office Access 2007 dari laman SharePoint

Anda boleh membuka senarai dalam pandangan Office Access 2007 yang beraneka daripada laman SharePoint. Borang, laporan dan helaian data Office Access 2007 boleh dipaparkan bersama pandangan lain pada laman SharePoint. Apabila anda memilih pandangan, Office Access 2007 dimulakan dan membuka borang, laporan atau helaian data yang diminta. Hal sedemikian memudahkan anda menjalankan laporan beraneka pada laman SharePoint tanpa perlu memulakan Office Access 2007 atau menavigasi ke objek yang betul terlebih dahulu.

Nota: Pengguna perlu memasang Office Access 2007 pada komputernya untuk mencipta, menggunakan atau mengubah suai pandangan Office Access 2007 pada laman SharePoint.

Menerbitkan pangkalan data Office Access 2007 ke laman SharePoint

Anda boleh menerbitkan (juga dipanggil mengalihkan dan meningkatkan pensaizan) pangkalan data Office Access 2007 anda ke Office SharePoint Server 2007. Apabila anda menerbitkan pangkalan data dari Office Access 2007 ke laman SharePoint, anda akan mencipta senarai pada laman SharePoint yang dipautkan sebagai jadual dalam pangkalan data anda. Apabila pangkalan data dialihkan, Office Access 2007 mencipta aplikasi bahagian depan baru yang mempunyai semua borang dan laporan lama serta jadual terpaut baru yang baru sahaja dieksport. Bestari Alihkan ke Laman SharePoint membantu anda mengalihkan data daripada semua jadual anda pada masa yang sama. Secara pilihan, pangkalan data Office Access 2007 kemudian boleh dimuatkan ke dalam pustaka dokumen SharePoint.

Contohnya, anda boleh menggunakan templat Penjejakan Access yang berinteraksi secara langsung dengan templat Penjejakan Isu pada laman SharePoint untuk menjejaki data, isu dan aliran kerja organisasi anda. Apabila individu bekerja dengan senarai ini pada laman SharePoint, mereka boleh membuka pertanyaan Office Access 2007 dan laporan daripada menu Pandangan untuk senarai SharePoint. Jika anda ingin melihat dan mencetak laporan isu Access untuk mesyuarat bulanan, anda boleh berbuat demikian secara langsung daripada senarai SharePoint.

Selepas senarai SharePoint dicipta, individu boleh bekerja dengan senarai pada laman SharePoint atau dalam jadual terpaut dalam Office Access 2007 semasa mereka menggunakan ciri laman SharePoint untuk menguruskan data dan sentiasa mengikuti perkembangan perubahan. Sebagai pentadbir, anda boleh menguruskan keizinan untuk data dan versi data agar anda boleh melihat individu yang telah mengubahnya atau memulihkan data yang sebelumnya.

Halaman Atas

SharePoint Designer

Menggunakan Office SharePoint Designer 2007 apabila anda ingin:

 • Mencipta dan menyesuaikan laman Web.

 • Mereka bentuk aliran kerja tanpa perlu menggunakan bahasa atau teknik pengekodan prosedur tradisional.

 • Mencipta pandangan tersuai bagi data langsung dengan mereka bentuk Pandangan Data.

 • Mencipta borang yang membalas sumber data dengan menyelitkan Pandangan Data sebagai borang.

Office SharePoint Designer 2007 menyediakan titik penyepaduan berfokus data berikut dengan Office SharePoint Server 2007.

Titik penyepaduan data berfokus pada SharePoint Designer

1. Mencipta Pandangan Data menggunakan Office SharePoint Designer 2007.

2. Membaca, menggabungkan dan mengemas kini data daripada pelbagai sumber data yang berlainan dalam Pandangan Data, yang merupakan Bahagian Web yang anda hanya boleh cipta dalam Office SharePoint Designer 2007.

3. Memaparkan dan mengedit data dalam Pandangan Data pada halaman Web.

Pandangan Data

Sampel Pandangan Data

Pandangan Data ialah pandangan sumber data yang langsung dan boleh suai dalam bentuk Bahasa Penanda Boleh Perluas (XML) dan memaparkan data tersebut menggunakan Transformasi Bahasa Helaian Gaya Boleh Perluas (XSLT) Dengan Pandangan Data anda boleh:

 • Memaparkan dan mengedit data daripada pelbagai sumber data, termasuk pertanyaan pangkalan data, dokumen XML serta senarai dan pustaka SharePoint dan menghimpun data daripada berbilang sumber data untuk mencipta pandangan dan laporan yang fleksibel dan tersuai.

 • Menampilkan pandangan langsung bagi data yang anda boleh tapis, isih atau kumpul dan bina pandangan bersyarat.

 • Membina halaman Bahagian Web dan menyambungkan Bahagian Web untuk mencipta penyelesaian perniagaan.

 • Mencipta borang tersuai yang beraneka.

Maklumat lanjut

Pengenalan kepada pembinaan aplikasi SharePoint

Halaman Atas

Program sistem Office lain

Walaupun program sistem Office yang lain tidak berpusat data, terdapat cara tambahan untuk menggabungkan data berstruktur dan data separa berstruktur dalam penyelesaian yang menggunakan program lain ini.

Gambar rajah data Visio

Anda boleh memaparkan gambar rajah Visio pada Halaman Web menggunakan Microsoft Visio Viewer atau dengan menyimpan gambar rajah sebagai Halaman Web. Gambar rajah boleh membantu anda menggambarkan, mengatur, memahami dan menampilkan data yang disimpan dalam senarai, buku kerja atau pangkalan data dalam bentuk Visio menggunakan pautan data. Contohnya, anda boleh menunjukkan data jualan untuk rantau yang berbeza agar mudah untuk membandingkan hasil jualan rantau ke rantau, kedua-duanya bagi tahun semasa dan tahun sebelumnya.

Tunjukkan status dengan bendera

Cantuman Mel

Penerbitan yang berlainan jenis yang boleh dicipta menggunakan cantum katalog Anda boleh menggunakan Word, Publisher dan Outlook untuk mencipta penyelesaian mel besar-besaran menggunakan cantum mel untuk mencipta surat, sampul, label dan mesej e-mel yang diperibadikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, anda boleh menyimpan dokumen Word atau Publisher dalam pustaka SharePoint dan menggunakan senarai Kenalan (antara pelbagai sumber data lain yang mungkin) sebagai sumber data bagi operasi cantum mel. Anda juga boleh menggunakan aliran kerja "memulakan" cantum mel sebagai sebahagian daripada kempen pemasaran yang menyasarkan pelanggan tertentu.

Panel Maklumat Dokumen dalam Word, PowerPoint dan Excel

Carian kata kunci yang ringkas selalunya tidak cukup tepat untuk memenuhi permintaan untuk rekod perniagaan yang dikaitkan dengan projek, entiti perniagaan atau akaun tertentu. Panel Maklumat Dokumen tersedia dalam program Keluaran Office 2007 ini: Word, Excel dan PowerPoint. Panel Maklumat Dokumen merupakan mekanisme tangkapan metadata yang mudah dikonfigurasikan tanpa perlu menulis kod program. Panel Maklumat Dokumen mengumpulkan dan mendapatkan semula metadata untuk memberikan konteks pada dokumen dan meningkatkan keupayaan untuk mencarinya di seluruh laman SharePoint.

Panel Maklumat Dokumen Disebabkan Panel Maklumat Dokumen ialah borang XML, ia boleh disesuaikan dengan sepenuhnya menggunakan InfoPath. Dengan kemampuan sambungan data InfoPath, anda juga boleh mencipta Panel Maklumat Dokumen yang membawa data LOB dalam borang. Contohnya, anda boleh mengisi medan data pelanggan dengan data daripada sistem pengurusan rekod pelanggan (CRM). Sebelum menutup dokumen, pengguna kemudiannya akan menambahkan sebarang maklumat yang penting seperti pautan ke dokumen berkaitan. Oleh itu, metadata ditangkap dengan cara yang lebih mudah dan senang dikaitkan dengan satu set pelanggan, produk dan dokumen berkaitan.

Maklumat lanjut

Pengenalan kepada mereka bentuk Panel Maklumat Dokumen menggunakan InfoPath

Mereka bentuk Panel Maklumat Dokumen menggunakan InfoPath

Melihat atau mengubah sifat untuk dokumen Office

Tugas dan kenalan Outlook 2007

Outlook mempunyai banyak titik penyepaduan dengan Office SharePoint Server 2007. Anda boleh menghantar e-mel menggunakan senarai Kenalan SharePoint, memaparkan kalendar SharePoint dan Outlook 2007 secara sebelah-menyebelah, menguruskan isyarat SharePoint dan suapan RSS, mencipta ruang kerja mesyuarat dan menggunakan aliran kerja. Anda juga boleh membawa pustaka dokumen ke luar talian, membawanya kembali ke dalam talian dan menyegerakkannya menggunakan Outlook 2007. Dua titik penyepaduan berfokus data tambahan yang melibatkan penggunaan data berstruktur.

Anda boleh bekerja dengan kedua-dua senarai tugas standard dan senarai tugasan projek dengan membawa senarai tugas ke luar talian, membawa kembalinya ke dalam talian dan menyegerakkannya; melihat, mengemas kini dan menambahkan tugas baru pada laman SharePoint tanpa perlu meninggalkan Outlook; serta mencipta dan memperuntukkan tugas kepada ahli pasukan.

Senarai kenalan Anda juga boleh menyimpan, berkongsi dan menguruskan kenalan SharePoint dengan lebih berkesan dalam Outlook. Sebaik sahaja anda disambungkan ke Outlook 2007, kenalan SharePoint berfungsi sama seperti kenalan Outlook peribadi anda. Anda boleh melihat, mengedit, mencetak serta menelefon kenalan ini menggunakan Microsoft Office Communicator. Anda boleh menghantar mesej e-mel dan permintaan mesyuarat kepada mereka, menggunakan kategori warna, menyimpan berbilang nombor telefon dan alamat e-mel serta menyertakan foto kenalan, Kad Perniagaan Elektronik serta maklumat hari lahir dan ulang tahun. Anda juga boleh menggunakan Bahagian Web Kenalan untuk memaparkan kenalan Outlook pada Halaman Bahagian Web.

Halaman Atas

Mari bermula dengan templat dan senario

Untuk membantu anda lebih mendekati penyelesaian perniagaan anda, Microsoft menyediakan pelbagai templat "di luar kotak" yang membantu anda membina penyelesaian biasa dengan pantas. Seksyen berikut menerangkan templat berguna yang merupakan dokumen yang dipratentukan atau laman dengan kefungsian, gaya dan tataletak yang memenuhi keperluan biasa serta senario biasa yang merupakan perihalan penyelesaian perniagaan yang mungkin serupa dengan keperluan penyelesaian anda. Templat dan senario merupakan "gaya seni bina dan pelan lantai prareka" anda yang membantu anda memilih reka bentuk yang terbaik untuk keperluan penyelesaian perniagaan anda.

Gunakan templat dan senario ini sebagai titik permulaan untuk menyesuaikan dan mencipta penyelesaian perniagaan anda sendiri. Gunakan Office SharePoint Designer 2007 untuk menambahkan atau mengubah suai pandangan pada data dalam laman SharePoint, menyesuaikan halaman induk laman SharePoint anda untuk mematuhi standard laman anda serta menyepadukan data luaran daripada sumber data anda. Tambahkan atau sesuaikan logik perniagaan sedia ada agar lebih memenuhi proses organisasi dan aliran kerja anda. Gunakan BDC untuk menyepadukan data LOB anda dalam penyelesaian perniagaan. Manfaatkan pelbagai titik penyepaduan berfokus data yang ditawarkan oleh Access, InfoPath dan Excel untuk meningkatkan templat dan senario ini dengan selanjutnya mengikut keinginan anda. Kemungkinannya tiada batasan.

Halaman Atas

Templat laman SharePoint

Microsoft menyediakan templat laman yang menyediakan senario tersuai di luar kotak yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan proses perniagaan khusus atau set tugas dalam organisasi sebarang saiz. Templat laman ini adalah berdasarkan Windows SharePoint Services 3.0 dan serasi dengan Office SharePoint Designer 2007 untuk memudahkan penyesuaian.

Templat Pengurusan dan Kewangan

Lembaga Pengarah    Menyediakan lokasi tunggal untuk nota mesyuarat, tugas dan isu serta peristiwa lembaga.

Pelaporan Prestasi Perniagaan    Membantu menjejaki kepuasan pelanggan melalui tinjauan dan perbincangan dalam talian.

Laman Sokongan Proses Pematuhan    Membantu kedua-dua pasukan dan penaja eksekutif menguruskan usaha pelaksanaan pematuhan dengan menentukan tugas kawalan dan menguruskan pustaka dokumen.

Pengurusan Invois Yang Dipertikaikan    Membantu jabatan akaun boleh bayar menjejaki maklumat berkenaan invois yang perlu dibayar kepada vendor, termasuk nilai bayaran awal dan sebab untuk bayaran ditangguhkan.

Pembayaran Balik dan Kelulusan Perbelanjaan    Menguruskan unsur proses kelulusan perbelanjaan yang membantu untuk menjimatkan masa pelulus.

Permintaan untuk Cadangan    Membantu menguruskan proses mencipta dan mengeluarkan Permintaan Untuk Cadangan (RFP) serta mengumpulkan penyerahan cadangan dan pemberitahuan penerimaan.

Sumber manusia

Permintaan Ketidakhadiran dan Pengurusan Jadual Percutian    Membantu pekerja menguruskan permintaan untuk hari yang tiada di pejabat, termasuk menyenaraikan hari mereka tidak lapang dan individu yang akan mengambil alih tanggungjawab mereka apabila mereka tiada.

Laman Aktiviti Pekerja    Membantu pekerja mencipta dan mendaftar diri untuk aktiviti dan peristiwa yang ditaja oleh syarikat.

Faedah Layan Diri Pekerja    Membolehkan pekerja untuk mencari dan mendaftar diri untuk faedah yang ditawarkan oleh majikan mereka.

Penjadualan dan Bahan Latihan Pekerja    Membantu menjadualkan latihan serta menyediakan lokasi untuk pekerja mendaftar diri dan menerima bahan kursus.

Pengambilan Kerja dan Pengurusan Temu Bual    Membolehkan pasukan pengambilan pekerja anda memperkemaskan proses pengambilan kerja dan memfailkan kekosongan jawatan.

IT dan Operasi

Pangkalan Data Pepijat    Membantu pasukan pembangunan mengumpul dan menjejaki maklumat tentang pepijat dalam kod mereka termasuk langkah penghasilan semula, kategori, komen, keutamaan dan keterukan pepijat.

Pusat Panggilan    Membantu individu menguruskan proses pengendalian permintaan perkhidmatan pelanggan daripada pengenalan isu sehinggalah analisis punca dan penyelesaian.

Meja Bantuan    Membantu pasukan menguruskan proses pengendalian permintaan perkhidmatan, termasuk menguruskan pengenalan punca akar dan menjejaki status.

Penjejakan Inventori    Membantu organisasi menjejaki unsur yang dikaitkan dengan inventori dengan menangkap input manual maklumat inventori yang dikemas kini dan memaklumkan pengguna apabila setiap bahagian mencapai kuantiti pemesanan semula.

Ruang Kerja Pasukan IT    Membantu pasukan menguruskan pembangunan, penggunaan dan sokongan bagi projek perisian dengan mengemas kini tugas, isu, peristiwa penting dan pepijat projek.

Pustaka Pinjaman    Membantu menguruskan aset fizikal dalam pustaka organisasi dengan kefungsian daftar keluar / masuk dan pemberitahuan lampau tempoh automatik.

Penjejakan dan Pengurusan Aset Fizikal    Membantu pasukan menguruskan permintaan dan menjejaki aset fizikal seperti lokasi, keadaan, pengilang, model, pemilik semasa dan nilai anggaran.

Tempahan Bilik dan Kelengkapan    Membolehkan pasukan menguruskan penggunaan bilik mesyuarat dan kelengkapan kongsi.

Penjejakan dan Pengurusan

Pembelanjawan dan Penjejakan Berbilang Projek    Membantu menjejaki dan merancang belanjawan berbilang set aktiviti yang berhubung kait dengan penciptaan projek, tugas, carta Gantt dan alat penentu status biasa.

Pengurusan Permintaan Perubahan    Membantu pengguna menjejaki risiko yang berkaitan dengan perubahan reka bentuk, termasuk keupayaan untuk meluluskan atau menolak perubahan.

Pangkalan Data Perbincangan    Menggalakkan kerjasama dengan membantu pasukan membincangkan topik dalam talian atau melalui kemampuan RSS Office Outlook 2007.

Pustaka Dokumen dan Semakan Semula    Membantu pasukan menguruskan kitar semakan semula dokumen dengan penjejakan versi pustaka dokumen termasuk perbincangan jaluran untuk memberikan maklum balas.

Pangkalan Pengetahuan    Membolehkan pekerja berkongsi pengetahuan yang berada dalam organisasi mereka.

Ruang Kerja Penjejakan Projek    Membantu pasukan yang kecil menguruskan maklumat projek seperti isu projek, tugas dan status projek.

Laman Kerja Pasukan    Membolehkan pasukan projek untuk menyimpan dokumen latar secara berpusat, menjejaki peristiwa kalendar dan menyerahkan item tindakan yang terhasil daripada mesyuarat pasukan.

Pengurusan Kad Masa    Membantu memudahkan proses menjejaki masa yang dihabiskan pada berbilang projek melalui keupayaan "daftar masuk / daftar keluar" pekerja dan pelaporan kerja yang sedang berjalan serta masa projek diusahakan sehingga kini.

Jualan dan Pemasaran

Laman Analisis Berdaya Siang    Membantu mengatur hasil tawaran pesaing melalui templat teknik analisis berdaya saing yang berguna.

Pengurusan Kenalan    Membantu pasukan menguruskan maklumat hubungan antara ahli pasukan, termasuk penyegerakan dengan Office Outlook 2007.

Penjejakan Kempen Pemasaran Bersepadu    Mendayakan penjejakan prestasi kempen pemasaran.

Perancangan Keperluan Produk dan Pemasaran    Membantu mengatur proses pembangunan produk baru dan memasarkan kandungan melalui templat perancangan dan alat kerjasama yang berguna.

Talian Bakal Pelanggan Jualan    Membantu pasukan menguruskan talian jualan dengan menjejaki bakal pelanggan, peluang, kenalan dan akaun.

Pengkhususan

Liga Sukan    Menguruskan liga besbol syarikat, termasuk pemain, ketua pasukan, jadual dan statistik.

Pengurusan Bilik Darjah    Membantu pensyarah menyimpan dan mengatur kandungan kursus, item kalendar dan pengumuman.

Penyelidikan Ekuiti    Menyediakan lokasi pusat untuk membantu menggabungkan penyelidikan yang dilakukan untuk menilai ekuiti kewangan.

Pengurusan Kes untuk Agensi Kerajaan    Membantu menguruskan tugas, dokumen dan tugasan yang berkaitan dengan kes kerajaan.

Permulaan dan Pengurusan Percubaan Klinikal    Membantu menguruskan dokumen, tugas, isu dan perbincangan yang diperlukan untuk menjalankan percubaan klinikal.

Pengurusan Proses Perkilangan    Membantu membolehkan pasukan kejuruteraan menjejaki proses perkilangan linear serta isu yang menyekat penyempurnaan tugas perkilangan.

Perancangan Peristiwa    Membantu pasukan mengatur peristiwa melalui penggunaan pendaftaran, jadual, komunikasi dan maklum balas dalam talian.

Pembukaan Gedung Baru    Membantu pasukan menguruskan proses membuka gedung baru, termasuk alat pengurusan projek dan tugas.

Maklumat lanjut

Pengenalan kepada pembinaan aplikasi SharePoint

Templat aplikasi untuk Windows SharePoint Services 3.0

Halaman Atas

Aliran kerja SharePoint

Office SharePoint Server 2007 termasuk aliran kerja pratakrif berikut yang anda boleh gunakan untuk mengautomatikkan proses perniagaan untuk atau untuk digunakan dalam situasi kumpulan kerja yang biasa.

Aliran Kerja Kelulusan    Aliran kerja Kelulusan menghalakan dokumen atau item yang disimpan pada senarai atau pustaka kepada sekumpulan individu untuk kelulusan. Secara lalai, aliran kerja Kelulusan dikaitkan dengan jenis kandungan Dokumen dan oleh itu tersedia dalam pustaka dokumen secara automatik.

Aliran Kerja Kumpul Maklum Balas    Aliran kerja Kumpul Maklum Balas menghalakan dokumen atau item yang disimpan pada senarai atau pustaka kepada sekumpulan individu untuk mengumpulkan maklum balas semakan semula mereka. Secara lalai, aliran kerja Kumpul Maklum Balas dikaitkan dengan jenis kandungan Dokumen dan oleh itu tersedia dalam pustaka dokumen secara automatik.

Aliran Kerja Kumpul Tandatangan    Aliran kerja Kumpul Tandatangan menghalakan dokumen Office yang disimpan pada senarai atau pustaka kepada sekumpulan individu untuk mengumpulkan tandatangan digital mereka. Aliran kerja Kumpul Tandatangan hanya berfungsi dengan Office Word 2007 atau dokumen Office Excel 2007 yang mengandungi satu atau lebih baris tandatangan. Secara lalai, aliran kerja Kumpul Tandatangan dikaitkan dengan jenis kandungan Dokumen dan oleh itu tersedia secara automatik dalam pustaka dokumen untuk dokumen atau buku kerja yang mengandungi baris tandatangan.

Aliran Kerja Kelulusan Pelupusan    Aliran kerja Kelulusan Pelupusan direka bentuk untuk menyokong keperluan pengurusan rekod dalam organisasi. Aliran kerja ini menguruskan tamat tempoh dan proses pengekalan dokumen dengan membolehkan peserta untuk memutuskan sama ada untuk mengekalkan atau memadamkan dokumen atau item yang telah tamat tempoh.

Aliran Kerja Pengurusan Terjemahan    Aliran kerja Pengurusan Terjemahan mencipta dan menghalakan salinan dokumen sumber dalam pustaka Pengurusan Terjemahan kepada penterjemah yang ditentukan untuk terjemahan. Aliran kerja Pengurusan Terjemahan hanya tersedia untuk pustaka Pengurusan Terjemahan.

Senario kelulusan pesanan pembelian    Proses perniagaan yang biasa ialah proses kelulusan pesanan pembelian yang boleh menggabungkan empat aliran kerja lalai:

 • Menyemak semula status belanjawan semasa (aliran kerja Kumpul Maklum Balas)

 • Mengesahkan inventori (aliran kerja Kelulusan Pelupusan)

 • Mendapatkan kelulusan pengurus jika melebihi had kelulusan (aliran kerja Kumpul Tandatangan)

 • Meluluskan pesanan pembelian (aliran kerja Kelulusan)

Senario Hantar mesej pemberitahuan    Pasukan anda menggunakan pustaka Dokumen Kongsi untuk bekerjasama pada dokumen dan pasukan anda menggunakan lajur Diserahkan Kepada untuk menjejaki individu yang diperuntukkan dokumen. Selain membiarkan semua ahli pasukan menyemak laman pasukan secara berterusan untuk melihat sama ada terdapat dokumen baru yang diperuntukkan kepada mereka, anda ingin mencipta aliran kerja yang menghantar mesej e-mel kepada mana-mana ahli pasukan secara automatik apabila mereka menerima tugasan. Anda boleh berbuat demikian secara pantas dengan mencipta aliran kerja selangkah.

Mencipta tugas daripada item perbincangan    Pasukan anda menggunakan senarai Perbincangan Pasukan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang perlu ditangani oleh mereka. Selalunya semasa sesi perbincangan, akan timbulnya isu atau item kerja yang perlu disusuli oleh ahli pasukan. Anda ingin berupaya untuk mencipta item tugas daripada item perbincangan pasukan dengan mudah. Anda memutuskan untuk mencipta aliran kerja agar pasukan anda boleh hanya klik butang dalam senarai Perbincangan Pasukan untuk mencipta tugas dalam senarai Tugas. Tugas yang dicipta akan mengandungi maklumat daripada item perbincangan yang berkaitan secara automatik dan tugas akan diperuntukkan kepada individu yang mencipta item perbincangan yang asal secara automatik.

Menghalakan laporan perbelanjaan untuk semakan semula    Pasukan anda mengisi laporan perbelanjaan bulanan yang merupakan borang yang direka bentuk dengan Office InfoPath 2007. Pasukan anda mengisi dan menyimpan borang ini dalam pustaka borang pada laman SharePoint anda. Apabila laporan perbelanjaan melebihi jumlah tertentu, anda ingin memberitahu individu yang berkenaan untuk menyemak semula laporan secara automatik. Anda boleh mengautomatikkan proses ini secara pantas dengan aliran kerja selangkah.

Maklumat lanjut

Menggunakan aliran kerja Kelulusan

Menggunakan aliran kerja Kumpul Maklum Balas

Menggunakan aliran kerja Kumpul Tandatangan

Menggunakan aliran kerja Kelulusan Pelupusan

Menggunakan aliran kerja Pengurusan Terjemahan

Contoh aliran kerja: Menghantar mesej pemberitahuan

Contoh aliran kerja: Mencipta tugas daripada item perbincangan

Contoh aliran kerja: Menghalakan laporan perbelanjaan untuk semakan semula

Halaman Atas

Templat dan senario sistem Office

Templat Office Online ialah tempat yang sesuai untuk bermula apabila anda mencari templat Office, tempat yang anda akan menemui ratusan templat untuk pelbagai penggunaan daripada Agenda kepada Zoo.

Walaupun Excel 2007, Excel Services, Access 2007 dan InfoPath 2007 boleh digunakan dalam pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang pelbagai, templat dan senario berikut mengemukakan penyelesaian perniagaan biasa dan boleh disesuaikan untuk penggunaan dengan SharePoint Server.

Senario Excel 2007

Perakaunan    Anda boleh menggunakan ciri pengiraan Excel yang berkesan dalam banyak penyata akaun kewangan, contohnya, penyata aliran wang, penyata pendapatan atau penyata untung rugi.

Pembelanjawanan    Sama ada keperluan anda adalah peribadi atau berkaitan dengan perniagaan, anda boleh mencipta sebarang jenis belanjawan dalam Excel, contohnya, rancangan belanjawan pemasaran, belanjawan peristiwa atau belanjawan persaraan.

Bil dan jualan    Excel juga berguna untuk menguruskan data bil dan jualan dan anda boleh mencipta borang yang anda perlukan, contohnya, invois jualan, slip bungkusan atau pesanan pembelian.

Pelaporan    Anda boleh mencipta pelbagai jenis laporan dalam Excel yang menggambarkan analisis data anda atau meringkaskan data anda, contohnya, laporan yang mengukur prestasi projek, meramalkan data atau menampilkan data varians.

Perancangan    Excel ialah alat yang sesuai untuk mencipta rancangan profesional atau perancang yang berguna, contohnya, rancangan kelas mingguan, rancangan kajian pemasaran, rancangan cukai akhir tahun atau perancang yang membantu anda mengatur makanan mingguan, majlis atau percutian.

Senario Excel Services

Papan pemuka kecerdasan perniagaan    Jawatankuasa eksekutif mempunyai capaian kepada beberapa papan pemuka syarikat yang berfungsi sebagai papan mata kewangan yang terkini untuk syarikat. Untuk terus menilai prestasi syarikat, papan pemuka utama merumuskan KPI, seperti matlamat jualan, pendapatan sasaran dan jidar keuntungan secara bulanan. Papan pemuka tambahan merumuskan berita pasaran untuk membantu menganalisis risiko kewangan bagi projek semasa dan projek baru serta untuk memaparkan carta data kewangan kritikal untuk membantu menilai portfolio pelaburan yang berbeza.

Sistem maklumat analisis pemasaran    Jabatan pemasaran dalam syarikat yang menjual pakaian dan kelengkapan atlet menyelenggarakan halaman portal maklumat yang merumuskan data demografi utama, seperti jantina, umur, rantau, tahap pendapatan dan aktiviti waktu lapang menjadi pilihan. Kebanyakan pekerja dalam jabatan pemasaran boleh membuka buku kerja Excel pada komputer mereka dan melakukan analisis "bagaimana jika" bagi semua data atau mencetak laporan yang diformatkan dengan baik secara pilihan. Dari semasa ke semasa, pengguna juga boleh menambahkan laporan untuk dikongsi oleh individu lain dengan mudah.

Statistik pemain sukan yang profesional    Organisasi sukan liga utama berkongsi statistik lampau dan statistik semasa tentang prestasi dan pendapatan semua pemain. Data ini digunakan untuk membuat perdagangan dan merundingkan kontrak pendapatan. Laporan dan analisis baru dicipta, disemak dan dikongsi oleh pemilik, terutamanya semasa pramusim.

Alat membuat keputusan gedung jualan runcit    Rantaian runcit merumuskan data titik jualan yang penting secara mingguan dan berkongsinya dengan pembekal, penganalisis kewangan dan pengurus rantau. Laporan termasuk item semasa yang kekurangan inventori, 20 item jualan teratas mengikut kategori jualan, data musim yang penting dan kiraan urus niaga mengikut setiap gedung.

Sistem laporan pengurusan akaun jualan    Kumpulan jualan mencapai satu set laporan taklimat harian yang merekodkan data utama seperti jurujual teratas, kemajuan sasaran jualan bulanan, program jualan yang berjaya dan saluran agihan yang berprestasi rendah. Laporan tambahan merumuskan jualan mengikut pemboleh ubah utama, seperti rantau, barisan produk, bulan, panggilan jualan setiap minggu dan bilangan panggilan yang diperoleh. Apabila jurujual individu memaparkan laporan ini, mereka boleh melihat nombor jualan mereka secara automatik kerana sistem mengenal pasti mereka berdasarkan nama pengguna mereka.

Ringkasan harian projek kejuruteraan    Kumpulan kejuruteraan membangunkan Halaman Bahagian Web yang merumuskan data jadual projek utama seperti kiraan pepijat, status spesifikasi, gambar rajah kemajuan, arah aliran dan keutamaan ciri serta pautan ke sumber dan kenalan utama. Data diambil daripada beberapa sumber data luaran seperti pangkalan data projek dan senarai spesifikasi.

Model pengiraan analisis kewangan hak milik    Banyak institusi kewangan telah menyelidik dan membangunkan model harga yang merupakan harta intelek peribadi. Hasil formula perlu dikongsi dengan beberapa pengurus pelaburan tetapi formula yang digunakan untuk mengira model harga mesti selamat dan tidak boleh didedahkan secara awam. Model harga ini adalah sangat kompleks dan mengambil masa yang panjang untuk pengiraan. Setiap malam, laporan model harga dikira dan dicipta pada pelayan pantas, disimpan pada lokasi yang dipercayai dan dipaparkan pada Halaman Bahagian Web tetapi hanya kepada pengguna yang mempunyai keizinan yang sesuai.

Templat Access 2007

Aset    Mencipta pangkalan data aset untuk menjejaki aset, termasuk butiran aset dan pemilik. Anda boleh mengkategorikan aset dan merekodkan keadaannya, tarikh perolehan, lokasi, pemilik dan banyak lagi.

Menguruskan kenalan    Anda boleh mengurus kenalan dan alamat mel anda, kemudian mencipta laporan dalam Access atau mencantumkan data dengan Word untuk mencetak surat borang, sampul atau label mel. Mencipta pangkalan data kenalan untuk menguruskan maklumat tentang individu yang pasukan anda berurusan seperti pelanggan dan rakan kongsi. Anda boleh menjejaki nama dan maklumat alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan melampirkan gambar.

Penjejakan inventori dan aset    Anda boleh mencipta inventori bagi item dalam rumah atau perniagaan anda, menyimpan foto atau dokumen lain yang berkaitan bersama-sama dengan data.

Penjejakan pesanan    Anda boleh memasukkan maklumat tentang produk, pelanggan dan pesanan, kemudian mencipta laporan yang menunjukkan jualan mengikut pekerja, rantau, tempoh masa atau beberapa nilai lain.

Penjejakan tugas, isu dan projek    Anda boleh menjejaki tugas untuk sekumpulan individu dan memasukkan tugas baru ketika individu lain mengemas kini tugas mereka yang sedia ada dalam pangkalan data yang sama. Menjejaki sekumpulan item kerja yang anda dan pasukan anda perlu selesaikan. Mencipta pangkalan data isu untuk menguruskan satu set isu atau masalah. Anda boleh menugaskan, mengutamakan dan mengikuti perkembangan isu dari mula hingga akhir. Menguruskan tugas dan memantau bajet untuk satu atau lebih projek.

Projek pemasaran dan talian jualan    Mencipta pangkalan data talian jualan untuk menjejaki kemajuan bakal jualan dalam sekumpulan profesional jualan yang kecil. Menjejaki butiran untuk projek pemasaran, menjadualkan dan memantau bahan serahan projek.

Perancangan acara    Anda boleh memasukkan maklumat tentang tarikh acara, lokasi dan peserta kemudian mencetak jadual atau rumusan acara. Mencipta pangkalan data peristiwa apabila anda ingin menjejaki mesyuarat yang akan datang, tarikh akhir dan peristiwa lain yang penting. Merekodkan tajuk, lokasi, masa mula, masa tamat, perihalan dan melampirkan imej.

Fakulti dan pelajar    Mencipta pangkalan data untuk menjejaki maklumat fakulti yang penting, seperti telefon dan maklumat alamat, maklumat kenalan kecemasan dan data pekerjaan. Mencipta pangkalan data pelajar untuk menjejaki maklumat tentang pelajar anda, termasuk orang hubungan kecemasan, maklumat perubatan dan maklumat tentang penjaga mereka.

Templat dan senario InfoPath 2007

Templat Penjejakan Aset    Menjejaki butiran dan lokasi aset perniagaan, seperti kelengkapan komputer.

Templat Agenda Mesyuarat    Mengatur dan merumuskan mesyuarat perniagaan. Gunakan templat borang ini untuk menyenaraikan item agenda dan untuk merekodkan minit mesyuarat, keputusan dan item tindakan.

Templat Laporan Status    Menjejaki kemajuan dan isu untuk projek dan tugasan ahli pasukan. Laporan status individu boleh digabungkan dalam laporan tunggal agar pengurus boleh mencipta satu laporan status yang menyeluruh untuk pasukan mereka.

Templat Permintaan Perjalanan    Meminta aturan perjalanan, seperti penerbangan dan tempat penginapan hotel untuk perjalanan perniagaan.

Templat laporan perbelanjaan    Mengisi borang laporan perbelanjaan dengan logik peraturan perniagaan pengesahihan data terbina dalam yang meluas sama ada dalam talian atau luar talian, yang berguna khususnya untuk pekerja yang kerap melakukan perjalanan.

Senario tuntutan Insurans    Membolehkan pelanggan, ejen insurans dan perniagaan yang berkaitan menggunakan borang dalam talian untuk memproses tuntutan insurans mereka. Selain menyerahkan tuntutan melalui telefon, pelanggan boleh menyerahkan tuntutan dengan mengisi borang pada Web. Gunakan aliran kerja kelulusan bersepadu untuk membenarkan ejen untuk melihat status pengurusan tuntutan oleh pihak lain dengan pantas dan untuk melihat sama ada pelaras telah melengkapkan proses kelulusan.

Senario permohonan permit    Mengisi permohonan permit dalam pelayar Web agar proses permit adalah lebih mudah dan kontraktor tidak lagi perlu pergi ke pejabat kerajaan untuk memohon permit.

Senario pengurusan inventori    Bertanya kepada rangkaian pembekal yang meluas secara mudah dan berkesan tentang inventori dan meningkatkan ketepatan anggaran inventori.

Senario penyelidikan pasaran    Membantu aktiviti penyelidikan pasaran dengan templat borang untuk mengumpulkan dan merekodkan maklum balas pelanggan serta memastikan organisasi yang konsisten dan pemformalan maklumat.

Maklumat lanjut

Di manakah saya boleh mencari templat Office?

Panduan Templat Access 2007

Senario penggunaan InfoPath dan InfoPath Forms Services

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×